Antud materjal on ainult üks vestlus paljudest, mis on toimunud erinevate valgusolenditega viimasel ajal. Kuna hetkel on väga aktuaalne teema – mis toimub Maa peal, siis otsustasime keskenduda seekord sellele teemale.

Vestlus toimus telepaatiliselt pildi vormis. Informatsiooni edasiandmiseks oleme püüdnud leida võimalikult sobivaid väljendeid, kuigi pidevalt tunnetasime, kui raske on anda edasi tohutut informatsioonihulka meie maise ja mannetu sõnavaraga! Antud materjal sisaldab suuremat informatsioonihulka, kui sõnades on väljendatud. Lugege ja tunnetage seda oma olemusega.

Ma palun kontakti saada Kristusteadvusest sellise teadvusega, kes on teadlik hetkel Maa peal toimuvast kõrgemal vaimsel tasandil. Otsin kaua aega sobivat energiat. Olen valiv, kellega suhtlen. Lõpuks ilmuvad Meie ette 3 valguskuju – nad mõjuvad rahulikult, selgelt. Nende vibratsioon tundub kõrge. Ma suudan nendega selgelt suhelda. Nad annavad informatsiooni edasi pildis, tundes ja lõhnas. Nende suhtumine on armastav ja soe. Püüan fikseerida enda jaoks nendega kontakti, selleks on vaja teada nende päritolu ja võimaluse korral nime – kuidas neid kutsuda. Aga nende nimi avaldub vibratsioonina, mida ma ei suuda väljendada. Otsustan neid kutsuda Meistriteks. Peameister (keskel) – peameister töötab Maa peal oleva teadlikkusega, vasakut kätt on abiline – Meister Kes Töötab külluseenergiaga (praegusel ajal) ja peameistrist paremal on Meister Kes Töötab Loova Jõuga (praegusel ajal)(sarnaneb tuleenergiale, on tunda tugevat puhast kire energiat)

Vasakpoolne Meister – tundub noorem kui keskmine. Tema energia sarnaneb tuleenergiale. Ta on galaktikatevaheline energiaolemus. Energia, mis annab tegutsemiseks viimase piisa, kire, energia, teravuse. Tule ja kire Meister, kes annab edasiminekuks kire, jõu ja põlemise.

Keskmine Meister on nende kahe juhendaja. Meister, kes puutub kokku erinevate Loojate gruppidega. Suunab teadlikkust.

Kolmas Meister sarnaneb Maa peal varem kehastunud Buddhaga. See meister armastab aegajalt kehastuda nö külluslikesse maailmadesse ja planeet Maa on tema üks lemmikutest. Ta on Maa peal meister olnud. Ta on Meister, kes armastab küllust. Mitte ainult rahalisest küllusest pole jutt. (näiteks Meister hammustab õuna ja naudib selle külluslikku maitset, lõhna jne)

K: Kas inimeste teadlikkus suureneb lähiajal?

V: Kõik võimalused selleks on avatud.

K: Mis mõjutab hetkel inimesi?

V: Inimesi mõjutab nende enda vaba tahe. Kui on tahe, siis tekivad võimalused.

K: Ma tahan inimeste teadlikkust tõsta, et see neid aitaks.

V: Ütle neile, et olgu nad rahulikud. Vastavalt valmisolekule suureneb inimeste teadlikkus.

K: Kas inimkond jätkab eksistentsi?

V : Vanas vormis ei ole see enam võimalik, sest see kogemus on nüüdseks lõppenud.

K: Kes Lõpetas?

V: Inimkond. Osad teie seast on tulnud väga kaugelt Maa peale teatud kogemusi saama. Nad tulid siia saama teatud konkreetset kogemust. Kogemuse lõppedes lahkuvad nad taas sinna kuhu kuuluvad – paljud neist on tulnud väga kaugetest galaktikatest ja nad viiakse sinna tagasi. Ülejäänud kes maa peale jäävad – lähevad üle uude Kogemusse uuel teadvustasandil.

K: Milline on täpsemalt inimese olemus, kes jääb edasi Maa peale?

V: Inimese olemus Maal on ja jääb seotuks loomisega läbi südame. Algsel inimesel oli füüsilisel tasandil avatud tohutu loomisvõime. Kuna Maa peale hakkasid teatud kokkulepete tagajärjel kehastuma vaimenergiad, kes oma arengutasemelt ei osanud suure loomisjõuga õieti ümber käia ja ohustasid sellega oma ja teiste eksistentsi, siis seati jälle kokkuleppeliselt loomejõu realiseerumisele piirangud (kõikide hüvanguks).

K: Kas maa peal on lubatud teatud katsed inimolemustega?

V: Jah, osaliselt vastab see tõele. Need Kes On Pärit Kaugematest Galaktikatest, on püüdnud arendada maksimaalselt oma liikmeid Maa peal. Kuid enamusjuhtudel on nende areng jäänud siiski aeglaseks ja piiratuks Maa peal.

K: Kristiina: Milline on minu olemus?

V: Sa oled seotud kokkuleppeliselt ühe vaimse grupiga, mille liikmed on tegutsenud mitmetes erinevates galaktikates, erinevatel planeetidel. Eriti meeldib sulle kaasa lüüa suurtes arenguprotsessides, olla toetaja erinevatele Meistriks teel olijatele.

K. Kristiina:  Mida tuli minu olemus Maale tegema?

V: Sa tulid Maa peale nõustama ja juhtima. Sulle taheti anda ülesanne, aga sa tegid kõrvalpõike ja pagesid Maale. Sa juhendad vabast tahtest erinevaid meistreid ja ei peaks rajalt kõrvale pöörama.

K: Kristiina:  Miks ma pagesin?

V: Sul on lihtsalt selline komme. (naeravad) Sa oled meister, kes valis elada lihas ja veres ning sul on komme varjata ennast. Kui sa näitaksid end tervikuna, siis sa ei saaks kogeda neid kogemusi, mida sa praegu koged.

K: Kristiina: Kui ma oleksin tervik, siis kuidas inimesed mind võtaksid?

V: Nad ehmataksid. Nad hoiaksid distantsi, sest sa peegeldaksid neile suure jõuga tagasi neid endid. Mõned saaksid väga haiget. Kes ei ole piisavalt kogenud Meistri teel olijad, hakkaksid sind vihkama. Praegu töötad sa 1/3 võimsusel. Praegu tood sa inimestes esile hea. Teadvuse tõustes aktiveerub ka see, mis toob esile halva, ehk siis aktiveerub ka teine pool.

K: Tiina: Kirjeldage minu vaimolemust.

V: Me tunneme sind. Sa oled pärit meie kõrvalgalaktikast. Aga me oleme pärit ühest Loovast Jõust – ühest allikast.

K: Tiina: Mida ma siin planeedil teen?

V: Sa oled puhkusel. Sa oled väljateenitud puhkusel, oled “tulnud  kuurorti”, nautima Maa elu. Üheks Sinu tegevuseks vaimenergias on olnud selline ettevõtmine, kus sa tegeled planeetide ja galaktikatevaheliste andekate jooksikutega – vaimolemustega, kellel on suur potentsiaal, kuid kes hulguvad sihitult planeetide ümbruses. Sa suunad ja motiveerid neid nö heidikuid arenema, looma, kehastuma nii et nad hakkaksid oma potentsiaali rohkem rakendama. Sa tegeled nendega gruppides, kogud kokku nad planeetide vahelt ja vaatad kuhu galaktikasse või planeetidele nad sobituvad, et saaksid edasi areneda ja kasvada.

Räägib Tiina lähedastest –

Üks sinu lähedastest on valgusplaneedilt, kus on kõrge teadvustase. Ta elab palju paralleelteadvuses ja tal on oma kindel kulgemisrada. Teine sinu lähedastest on grupist, kes on elanud tähelaevadel. Nad on tormakad ja tulised, galaktilises mõistes noored. Neil ei ole oma planeeti. Nad ootavad veel oma planeeti ja on järjekorras, et seal juurduda ja areneda. Kolmandaga su lähedastest oli sinuga kokkulepe, et õpib sinult. Ta on sinu grupist. Andekas õpilane, aga veidi laisk. Sa võtsid ta oma ellu kokkuleppega – Olgu, sa oled suvetööl ja ma õpetan sind oma puhkuse ajal.

K: Meistrid, kas ma saaksin Teid täpsemalt kutsuda? Ma ei suuda inimkeeles Teie nime hääldada – see on pigem vibratsioon. Kuidas teid kutsuda?

V : Fikseeri meid sellistena – Me oleme galaktikatevahelised meisterõpetajad. Kolm meistrit,kelle nimed on nö helilised, meie nimed on teie mõistes vibratsioonisagedused.

(kõlab nagu madal ja mahe ommmmmm… äkki tunneme korraga väga intensiivset lillelõhna, eriti tulbi, jasmiini ja sireli – TERVE TUBA ON REAALSET LILLELÕHNA TÄIS. Meie reaksioon võetakse naeruga vastu ja öeldakse :”See oli teile kingituseks” Aitäh!)

K : Meister Kes Armastab Küllust – palun jaga oma teadlikkust.

V: Kui soovid kogeda küllust, ära keskendu detailidele. Õpeta oma olemusele igal tasandil end armastama. Kui osa inimese olemusest lükkab külluse tagasi selleks, et kogeda kogemust, mida ta ei saaks, kui elaks külluses – siis küllus ei saagi temani jõuda.

Selleks et küllust saada, peab teda armastama. Selleks peab keskenduma armastusele. Sest armastuses olev inimene EI OLE KOGEMUSES, TA ON SEISUNDIS.

K: kas inimene peab armastama küllust selleks, et kogeda küllust? Äkki ta tahab külluse asemel kogeda midagi muud, mida küllus saab pakkuda, nt reisimist?

V: Inimolemus maa peal on tihti sellises kogemuses, kus ta ei luba endale küllust. Üks tihedamini esinev kogemus Maal on puuduse kogemine. Ükskõik, millise puuduse kogemine. Tegelikkuses saavad inimesed tihti palju rohkem küllust, kui nad ise armastusega ligi tõmbavad.

K: Mis Maa peal toimub?

V: Inimesed on ühte kogemusse liiga kauaks sisse jäänud. Erinevate Galaktikate esindajad viivad ära Maalt oma rahvad.

K: kes lahkuvad nö nihke ajal kehast?

V: Need, kes ei oska ega suuda uues energias ennast luua, ellu jääda. Nad hävitavad end ise. Kuna Maa siseneb uude kogemusse, kus loomise energia on väga võimas – siis kõik Maa peal elavad olemused ei ole valmis ennast kogema selles uues energias. Ja mõned neist ei tahagi veel seda kogemust, selleks lahkuvad nad Maalt, et mujal edasi kehastuda ja areneda. Neid toetavad ja aitavad nendele sarnased jõud ja olemused.

K: Teadlikkuse Meister, millist tööd sa hetkel Maa peal teed?

V: Ma jälgin ja töötan teadlikkuse energiaga Maa peal. Jälgin, et teadlikkus avaneks Maa peal järkjärgult, vastavalt vastuvõtmisvõimele. Osad teist on kaitstud nö liigse informatsiooni eest nende endi hüvanguks. See on hetkel vajalik, kuna nad ei oska informatsiooniga toime tulla ja võivad ennast kahjustada.

K: Mida oleks oluline teada inimesel, kes on piisavalt teadlik toimuvast?

V: Armastage ja looge küllust eneste ümber! Teie püüdlusi toetatakse. Kui te olete eneste jaoks õigel teel, siis Teie võimed võimenduvad. Valel teel olijatel võimed ja võimalused kahanevad – see toimub kokkuleppel ja nende endi hüvanguks. VÕTKE TEADLIK VASTUTUS OMA LOOMINGU EEST!

K: Kas kõik inimesed võivad selle info saada?

V: Paljud teie seast juba teavad seda.

K: Teadlikkus Maal?

V: Teadlikkus ehk informatsioon on kõigile kättesaadav teatud Maa kohal olevas kõrgemas vibratsioonis. Mida kõrgem vibratsioon, seda suurem teadlikkus.

K: Kas planeedil toimuvad suured muutused? Kas ka katastroofid?

V: Teie nimetate neid jah katastroofideks! (naerab) Teadke, et ükski inimene sellel planeedil ei sure niisama. Iga inimene on väga hinnatud. Hinnatud ja hoitud.

K: Kes on inimene puhtal kujul?

V: Algselt loodi inimese vorm. Lasti kehastuda vaid neil, kes tahtsid luua. siis hakkas see “katse” paljudele meeldima ja mingi aja pärast anti luba kehastuda väga erinevatel vaimenergiatel. Need, kes olid loovad, püüdsid üleval hoida loovat energiat, aidates ja suunates teisi.

Kuni klassiruum täitus väga erinevate õpilastega.

Mõned tulid kõrvaltvaatajatena, mõned tulid mängima, mõned katsetama oma jõudu. Nad said siin areneda. See kõik toimus Maaga kokkuleppeliselt.

Ja nüüd on see kogemus Maal lõppemas, osad viiakse edasi arenema sinna, kus nende jaoks hetkel sobivam areneda.

K : Kus on siin siis vaba tahe?

V : See on kokkulepe. Meie, Meistrid – loome ja valmistame ette sobivat keskkonda kogemuseks. Vaimenergia tuleb vabast tahtest kogema seda kogemust.

K : Mis Maa peal hetkel toimub?

V : (muheleb)Ühel hetkel toimub koolis pidulik aktus ja õppime jätkub uues koolis..

K: Mis sellele planeedile jääb?

V: Maa peale jäävad sellised vaimenergiad, kes soovivad luua ja kogeda oma loomingut ja kaasloomingut segamatult.

K: Miks me siia jääme? Miks me ei lähe mõnele teisele planeedile?

V: Sest Maa valis ise selle kogemuse kokkuleppeliselt. Maa tahab kogeda suuremat loomingut oma reaalsuses.

K : Kas inimese on loonud üks looja?

V: Inimkeha on kujundanud ehk loonud mitu loojat koos. Maale on kehastunud erinevate loojate looming.

K: kas eksisteerib üks Jumal?

V : Meid ühendab üks energia. Üks teadlikkuse energia, üks vorm. Üks vorm, mis on elav.

Mida rohkem on neid, kes lähevad uude kogemusse, seda rohkem avaneb teadlikkus.

K : Miks ikkagi nii paljud lahkuvad Maalt?

V : Nad pidid siin saama ainult ühe kogemuse. Kui kogemus on saadud, on kaks võimalust – kas kogeja võtab kogetu omaks või ei. On palju vaimolemusi Maal keda kogemus ei muutnud. See ei muutnud nende teadlikkust, nad ei võtnud omaks teatud inimlikkuse õppetundi.

Lihtsamalt väljendades – nende südamed on ikka suletud või vähe avanenud. Tundetu südamega võib inimolend suure loova jõuga endale ja teistele kahju teha, seega lahkub ta ruumi, kus tema areng on talle ja teistele ohutum.