Kui inimene kogeb end igavese olendina, muutub kogu ta elu. Muutub, mida ta mõtleb. Muutub, mida ta ütleb. Sest kõik see jääb infona üles. Inimene vastutab, mida ta mõtte, sõna ja teo tasandil loob. Suurim probleem on praegu see, et inimene kogeb end surelikuna. Nagu tal oleks ainult üks elu.
*
Igavesel tasandil inimene kogeb, et igal asjal on tähtsus. Igal liigutusel on tähtsus. See on oluline, mida sa mõtled. See on oluline, mida sa ütled. See mõjutab ruumi, see mõjutab teise inimese hingeenergiat, inimese häälestust, elu… Inimese mõtete, sõnade, tegude mõju on kolossaalne.
*
On vaja õpetada oma teadvust, et ta oleks järjest rohkem puhas Looja. TA TEGELEB LOOMISEGA. Igavesel tasandil olev inimene saab aru, et ta on Looja. Ta saab aru, et ta loob mõtete, sõnade, tegude, energiaga.
*
Mis on surelik maailm? Kui meie fookuses on kitsas tasand, mida ainult silmad näevad. Ühiskonnas suunatakse tähelepanu ainult surelikult tasandile. Me peame sisemise fookuse lahti saama surelikust maailmast Jumalikule tasandile.
*
Tule välja surelikust maailmast, kus inimene on “omapead”, mõjutatud ja kaitsetu – seal pole enam toetavat platvormi. Ka viirused toovad sageduse alla, mõttekvaliteet muutub jne.
*
Tõstke sagedust. Ei lähe kaasa, ei vastandu, ei tohi enam olla raskes energias. Tõstke sagedust! Otsige sõpru ja tuttavaid, kellega olete sarnased, suhelge endasarnaste inimestega.
*
Ära ela minevikus. Meenuda võib, aga kohe energia välja, anna minevik vabaks.
*
Paranemise olulisim osa on HÄÄLESTUS. Hoolimata diagnoosist.
*
Õppige lõdvestuma. Õppige igasugust tööd tegema lõdvestunud seisundis. Õppige jälgima, et teie mõtted oleksid kerge energiaga. Jälgige, et mõttetasandil valitseks kergus. Jälgige, et kehatasand on avatud, arukas, usaldav.
*
Sisemine kergus! Elage maksimaalses kerguses ja ärge minge kaasa teiste raskusega. Mida kergemad ja tundlikumad olete, seda tervemad olete. Saavutage ülim kergus!
*