Taas on ees põnev päev, kus teeme 3 Methodraie üliteadvuse praktikat.

NEED ON KÕIGE UUEMAD MEISTRIKLASSI PRAKTIKAD. 

Info tuleb üles 1 juunil.

 

 

error: Content is protected !!