Katkendid raamatust “Uued rakud, uued kehad. Uus elu!”

Kristus Jeesust

edastanud Virginia Essene.

Ma olen siin, et kõneleda teile otsustava tähtsusega taevalikest sündmustest ja selgitamaks teie praeguse elu muundamise sisemist astronoomiat. Kõrgvõnkesagedustel- mida me saadame välja teie ja planeedi abistamiseks selles tohutus energiamuunduses kõrgemasse teadvusesse- on teile hiigelsuur nähtamatu mõju. Enamik teist näeb vaeva, et mõista selle tähenduse täit väljakujunemist ja aru saada, mida te olete kogemas.

Niisiis, te olete pühas koordinaatpunktis, liikumas väljaspoole lineaarset aega. Füüsilised striktuurid on muundumas. See mõjutab kogu teie olemust. Kuna te arenete – füüsiliselt, emotsionaalselt, intellektuaalselt ja vaimselt- , siis leiate end tõenäoliselt käitumas ebatavaliselt, teile mitteomaselt. Koos selle asetleidva energiamuutusega võite te märgata mõnda järgnevatest nähetest:

raskepäraseid või kaootilisi emotsionaalseid tundeid, äärmuslikke meeleolusid, vaeva, aja kiirenemist, enesehinnangu langust, eneseusalduse vähenemist, segiolekut, hirmu…

Te võite olla heitnud, kuna püüdes teha oma tööd hästi ja kiiresti, saate tulemuseks vaid nurjumise ja meelepaha. Te kogete võib-olla teatud mälukaotust nimede ja sündmuste osas või isegi suutmatust keskenduda. Materiaalne omand võib muutuda teile vähetähtsaks, sest need energiad võivad teilt nõuda, et te vaatleksite hindavalt iga asja oma elus. Töö, mida te teete, suhted, mis teil on, ja koht, kus te soovite elada, avanevad sügavamalt teie hingest lähtuvale järeleuurimisele. Te soovite võib-olla isegi jätta oma senise töö või kodu ning suunduda teise ümbruskonda, et austada oma hinge eesmärke.

Teil võivad esineda muutused unelaadis ja toidueelistuses. Te võite kogeda seletamatut rahutust, kohmakust, ebatavalist tüdimust, väsimust või roidumist. paljud teist kaebavad mingit ebamäärast vaevust, nimetades seda “imelikuks tundeks”.

Sellel ajajärgul võivad esineda kas vaid ükskikud või ka mitmed nendest nähtustest, mis saadavad teie üleminekut lineaaresest ajast hüperruumi reaalsusse, mil te võite saada 4mõõtmeliseks olendiks, kes siiski elab veel füüsilises kehas ja planeedil, mis on samuti üleminekul.

Üks suurimaid väljakutseid teile on loobumine hirmust, mida põhjustab soov valitseda maiste olukordade üle, mis on aga praegu jumaliku muundamise käigus. Struktuuri kaotusega ei ole kerge leppida!

Lubage mul kinnitada teile – saabuvad energiad toovad tervendust teie hingele ja füüsilis-geneetilisele kehamustrile. Kuna hing ei ole inimkehas elades kunagi saanud oma rakkudesse ega kudedesse selliseid kõrgeid sagedusi, siis võib nii mõnigi teist kogeda sellega seoses neid ajutisi raskusi.

Kui te väljusite Loojast kõrgsagedusliku energiavibratsiooni oluorras ja sündisite lihalikesse kehadesse, siis pidi selle energiavibratsiooni sagedust madaldatama, ehk te pidite saame tihkeks ja raskepärasemaks. Nüüd aga olete sellele vastassuunalises käigus. See on küll lihtsustatud selgitus, aga nõustuge sellega, et olete ju enam kui vaid keha ja teil on võime kogeda kõrgemaid energiavibratsioone. Seega siis, kuigi te vibreerite üsna madalal sagedusel – olles vangistatud lihasse – , on siiski ärkamas teie kehade geneetiline intelligentsus ja teie kehadesse sisse kodeeritud mälumustrid. Neid tuleb nüüd tervendada.

Seepärast palume me teid tungivalt kasutada positiivseid mõtteid ja kinnitusi- olla rõõmsameelne ja suhtuda kannatlikult endassse ja teistesse, kui te ise või teised ei jõua teha kõike küllalt kiiresti. Näib, et mul on küll kerge seda öelda, kuid seda teha ei ole teil nii lihtne sel ajakiirenemise perioodil. Palun olge õrnatundelised, isegi kui tunnete, et teile on varba peale astutud. Nagu täiskäigul mootor on keha kogumas hoogsalt kõrgust ja võtmas võrratuid tõuse. Kasutage positiivset visualiseerimist, meditatsioone, et saavutada emotsionaalne tasakaal. Pannes oma meelt nägema rahu, külluse ja rõõmu visioone, võimaldate kooskõla, koostöö, tarkuse ja armastuse jumalikel põhimõtetel vibreerida oma tundeloomuses ja luua elu, mida pälvite- rahu, mida olete võimelised kehtestama.

Igaühele teist on antud üksainus keha, milles elada ja õppida. Inimkuju on teadvuse hoidmiseks vajalik energia looming, milles füüsiline keha säilitab oma tervise, kus ei ole laostavaid mõjusid ega raskusi, mid apõhjustavad mitmed asjalolud, kaasaarvatud selles kehas oleva isiksuse toime. Kui te tekitate võimsaid negatiivseid emotsioone, siis need laostavad lõpuks teie tervise tasakaalu ja see talletatakse teie kehadesse.

Kuna teie keha biorütmid on öö- ja päevatundide peegeldus ning järelikult muutuvad koos aja muutumisega, siis magage, kui teil on selleks vajadus- aga mitte pealesunnitud harjumusest lähtudes. Lõdvestuge sageli. Kui teie keha näib teile kohmakas, siis pidage meeles- ta on õppimas liikumist kõrgemas sageduses. Armastage teda! Tänage teda! Teie kehad vajavad praegu enam hoolitsust kui kunagi varem ja me soovime et te ei säilitaks endas mitte mingit süütunnet ega kalduvust eneselaitusele!

Teie keha füsioloogia vajab väga füüsilist liikumist. Minge välja, vabasse õhku! Hingake. Jalutage. Liikuge. Tundke rõõmu keha elujõust! See on oluline, kuna teie vibratsiooni kõrge kvaliteet magnetiseerib positiivsed elamused teie jaoks ja levitab valgust teistele. Kui järgnevad kuud ja aastad mööduvad, hakkavad paljud teist tundma, et kõnnak on kuidagi kegrem, nad saavad energiatundlikkuse sellele energiale, mis ümbriteb nende keha. Paljud hakkavad nägema värvusi erksamalt, kuulma helisid selgemalt, märkama, et kontakti saamiseks teise inimesega vajavad nad järjest vähem sõnu…

Võimalikud on segadushetked. Saage palun aru, teie teadvus on lülitumas vaheldumisi kahte eri maailma. Te olete saamas vähem maiseks ja üha õhulisemaks. Teie suurenev sisevalgus mõjutab teie kehalist reaalsust. Igasugused tasakaalust väljaviivad asjaolud ilmuvad nüüd palju tihemini ning te vajate rahu. Oluline on koheselt vabaneda kogu häiritusest ja negatiivsest mõtlemisest. Väga oluline on mitte keskenduda negatiivsusele.

Teilt ei nõuta midagi enamat kui vaid tahtlikkust, ent ka mitte midagi vähemat ei võimalda selle täideminekut. Liituge siis palun ja austage neid, kelle elud näitlikustavad seda siin Maa peal. Sest mõnel on see protsess vaevalt algamas, teistel aga peaaegu lõpule viidud.

Teadvusel on nüüd valida ainult kahe võimaluse vahel: kas liikuda vooluga kaasa või seista sellele vastu. Ühinemine võib kaasa tuua uskumatuid imesid. Vastuseismine annab paraku vastupidise tulemuse. Mõne aja pärast on paljud teist saanud valguseks. Suurendage oma energiat ja valguse kogumit.  Puhake,  taastage oma noorus, tervenege ning täitke oma olemus rõõmu ja ekstaasiga! Te olete avarduva homse hinged, kelle algupära sünnitati tähtedes ja kelle planetaarne saatus peitub mateerias ning nähtamatute maailmade avardumises. Teie kosmiline pärand on teile tagastamisel.