Kaheteistkümnes õppetükk.

Ma olen nimetanud teid oma Armastatud Sõpradeks, oma perekonnaks, sest ma olen vaadanud teie Armastust ja teis ära tundnud oma. Nüüd peate teie samamoodi tegema, kuna selleks, et seda Püha Ühendust täielikult nautida peame me samade silmadega Nägema, tajuma maailma sama südame kaudu ja teadma Armastatut igal eluhetkel. Need Kolm Valgustumist ei ole tegelikud, nad ei tähista mingit tõelist muutust sinus. Kuid nad näivad tõelistena, sest sinu süda on nii kaua kinni olnud ja on nüüd lõpuks naasmas oma kõige loomulikumasse olekusse. See on ainus oluline asi praegusel hetkel.

Ma olen öelnud, et te juba olete valgustunud ja sellepärast tean mina ennast – sest ma olen seda teis näinud. Kuidas muidu saaksin ma oma Isa/Ema toiminguid mõista kui mitte andes seda, mida ma saanud olen? Kas sa oled nüüd nõus samasse Valgusesse astuma? Sa oled siia ainult selleks tulnud ja see on hetk, mil sa otsustasid ärgata kaua aega enne kui sa sellesse kehasse sündisid. Vaata nüüd maailma uue pilguga ja sa mõistad kõike, mida ma ütelnud olen mitte oma meele, vaid kogu oma Olemusega.

Vaata korraks Eluratast ja pane tähele välimist ringi, kus kõik tipud kohtuvad. Lase oma pilgul lõdvemaks muutuda ja sa märkad, et Ratas justkui liiguks omasoodu. Sinu fookus liigub ühest kohast teise ja sa näed erinevaid kolmnurki, mis kõik juhivad keskele, kus ei toimu mingisugust liikumist. See on sinu eesmärk – täiuslik vaikus/liikumatus. Me alustame välisringist, mis ratast ümbritseb ja siis hakkame kodaraid pidi sissepoole liikuma kuni me saabume keskmisesse kolmnurka. Nüüd oled sa sammu kaugusel Taevast, sest muud pole enam teha kui minna lasta kõik, mida sa tõeliseks pidasid. Siis vaibuvad ja sulavad kõik sinu küsimused selle Armu altari ees ja lõpuks ometi märkad sa oma Õnnistatud Pühadust. Kate langeb sinu silmade eest ning sa näed maailma justkui esimest korda. Miski ei saa tungida sellesse rahusse/vaikusesse, sest sa oled ennast vabastanud piirangutest, mida pole kunagi olnudki. See on ainus hetk, mis on olemas, kuna sa mäletad kes sa oled ja kõik on hästi.

Ma olen teid üleskutsunud seisma minu kõrvale Vaimsete Rahukandjatena. Seda ongi silmas peetud lausega: „Ole maailmas, aga mitte maailmast.“ Sa pead saama sillaks, mis viib teised Valgusesse mida me jagame, eemale maailmast, mida sa tõeliseks pidasid sellesse Maailma, kus tegelikkus pole kunagi ohus. Lihtne armastav pilk teise suunas võib rohkem rahu tuua kui kõik valitsused kokku. Teisele ulatatud käsi vabastab rohkem energiat kui kõik selle planeedi jõuallikad kokku. Me loobume oma endistest hinnangutest ja vaatame maailma läbi vaimsete silmade. Me ei ole huvitatud tulemustest, vaid rahust, mis ületab igasuguse mõistmise. Eluratas on väärtuslik ainult seetõttu, et ta on kujundatud sinu Ärganud Mina eeskujul. Iseseisvalt ei ole tal mingit väärtust, aga rakendades teda sellele pühale hetkele vabastab ta sinu vanglast, kuhu sa enese panid.

Kas see on see, mille sa nüüd valid? Küllap sa oled taibanud, et sa vangis oled, muidu poleks sa kunagi mu kutsele vastanud. Ja mis tunded sinus tekivad kui ma ütlen, et sinu vangikongi uks polnud kunagi lukus? Sa oleksid võinud iga hetk lahkuda, kuid siiski sinu hirm selle ees, mis sind väljaspool ootab hoidis sind tagasi kogemast vabadust, mida sa väärid. Siruta käsi välja ning vajuta linki ja sa näed ise. Ta avaneb kergelt, vaata et liigagi kergelt. Sa võid tunda kiusatust ennast kritiseerida, et sa varem ei ole lahkunud. Aga kuidas saaksid sa teistele kasulik olla, kui sa ise kõiki neid asju poleks kogenud? Ka mina tundsin seda vanglat ja nüüd vaatan ma tagasi teie peale ning kutsun teid edasi Valgusesse mida ma naudin. Niipea kui te lahkute siis teete te samamoodi ja teate kes rahukandja tegelikult on. Siiamaani kujutasite te ette, et rahukandja toob rahu maailma. Ainus asi, mida ma teile näidata tahan on see, et puudub maailm kuhu rahu tuua. Ära püüa neist sõnadest mõistusega aru saada, sest see ebaõnnestub sul igal juhul. Sa oled piisavalt kaugele jõudnud mõistmaks neid asju oma südames, sest see on koht kus toimub vabakslaskmine. Ava nüüd ja lase mul avaldada Tõde. Sa oled valmis!

Ma jätkan sinu juhatamist Kolme Valgustumise teel. Nüüd kus sa oled hakanud Eluratta mõju tundma, mis äratab rakutasandil, oled sa valmis mõistma rada, millele oled asunud. Loomulikult sisaldab Ratas kõike millest ma räägin, seega jätka temaga mediteerimist nii tihti kui võimalik. Ära juhi selle meditatsiooni kulgu, vaid lase sellel ennast juhtida. Lihtsalt hoia pilku geomeetrial ja lase ennast sinna sisse tõmmata. Ülejäänu, kui tahes suurepärane, juhtub iseenesest. Järgmisel korral toon ma veel informatsiooni mis puudutab Kolme Valgustumist. Praegusel hetkel on ikka veel oluline liikuda leebelt ja kergusega hinge ja meele vahel, kuni saabub hetk, kus me jätame meele kõrvale selle nimel mis sind rohkem teenib. Siin ei ole midagi karta. Ma olen sinu kõrval ja olen selle raja läbi käinud. Ma ei juhata sind kunagi eksiteele.

Sa oled peaaegu läbinud viimase käänaku teel mis sind koju viib, kohta kus Armastatud sind ootab. Ma tunnen sealt tulvamas oma Isa/Ema rõõmu, kuna sa oled sealt kaua ära olnud.

Vend

Kolmeteistkümnes õppetükk

Kas sa oled valmis Nägema seda Ust, mis avaneb sinu ees, võimaldades sul astuda “Sinu kõige Tõelisemasse Minasse”? See on uks, millest sa pead sisenema, kui sa oled ühinemas minuga kui Vaimne Rahusobitaja. Uks on olnud avatud alati, aga sinu silmad mitte. Need on olnud suletud ja seetõttu oled sina arvanud, et uks on suletud samuti. Aga nüüd oled sa edenenud piisavalt, olemaks teadlik sellest, et sul ei ole midagi karta, ega põhjust olla pime. Ava oma silmad ja astu edasi. Ma ootan sind teisel pool.

Sinu andestus on kõik, mida sinul vaja läheb ja see on tee, mis juhib sind Esimesele Valgustumisele. Aga kõigepealt tuleb sul loovutada iga arusaam, mis sul kunagi on olnud sellest, mis andestamine on. Vastasel juhul ei ole sel jõudu, et vabastada sind sinu loodud maailmast Tõelise Maailma nimel. Vabanemine on vajalik, kuna meister ei raja oma jõu maailmale, mida pole olemas. Nad näivad elavat maailmas, täpselt nagu sinagi, aga nad ei ole sellest maailmast. Väljaspool kahtlust – sind on kutsutud tegema sama. Sa valisid selle tee, meistri tee, veel enne sündimist ja nüüd on aeg hõlmata seda. Andestamise uus määratlus peab asendama vana, siis oled sa valmis. Siis tõmbab pigem uks sind, kui et sul oleks tarvis teha mingit pingutust.

Esimene Valgustumine:

Valgustunud Meel.

Esimesse valgustumisse viiv uks on lihtsalt sinu valmisolek andestada enesele. Siiani on andestamine olnud sinu meele mõiste, mitte aga tegelik kogemus. Seda sellepärast, et sa oled tajunud teist isikut väljaspool ennast, kes näis vajavat sinu andestust ja nii oled sa jätnud tähele panemata tõelise õppetunni, selle, mis viib otse sinu Meele Valgustumisele. “Täiusliku Ühtsuse” võimalikkus peab olema esmalt heaks kiidetud sinu meele poolt, kuna sa oled andnud oma meelele nii palju jõudu. Meele jõud on äärmiselt piiratud, aga sa oled ära unustanud, kus sinu jõu tegelik allikas asub ja oled teadmatult polsterdanud kõige nõrgema osa endast. Ja kuna Püha Vaim ei keela sinule iialgi midagi, siis ta alustab protsessi seal kus sa oled, mitte aga seal, kus sind pole. Ta kasutab käsitusi, mida sa oled heaks kiitnud oma meeles, et lõplikult lahti lasta käsitused, mida sa oled oma meeles heaks kiitnud. Kas sa mõistad seda lauset? Me kasutame mõtet, et vabastada mõtet, kuna sa oled omistanud oma mõtetele nii suurt väärtust. Nende väärtustamine, mis lõpuks, ei oma tähendust väljaspool aega, aheldab sind siia ja blokeerib sinu teadlikkuse sellest, mis on tõeline – sinu ajatus. Ja ikkagi, ei ole midagi, mida me ei saa kasutada, et algatada vajalikku muutust, isegi seda, millel pole üldse otstarvet.

On ainult üks lause, mille sa pead ära õppima ja täielikult hõlmama:

“ Minu täielik vabanemine tuleb selle andestamisest enesele, mis pole kunagi juhtunud.”

Korda seda veel ja veel päeva jooksul ja tee seda alati, kui tunned, et hakkad hinnangut andma.

Valgustunud Meel on otseselt kogenud “Täiuslikku Ühtsust”, mitte kui ideed, vaid kui tegelikku, käegakatsutavat asja, ja on seetõttu teadlik andestamise mõttetusest ükskõik kellele või millele väljaspool ennast. Ei ole midagi andestada, kuna pole kedagi väljaspool sind, kellele andestada. (Lõpuks sa avastad, et see teade kehtib samuti ka sinu kohta, sest käsitus “sinust” on ainuke tõeline tõke sinu avanemise ees. Aga me peame alustama sinu tähelepanu tõmbamisest sissepoole, ära vormi maailmast, sellest maailmast, kus sa näid olevat kergesti rünnatav.) Kuna sinu lahknenud meel hoiab sind võtmast täit vastutust kõige eest, mis sinuga juhtub, koged sa jätkuvalt iseenese lahknenud meele projektsioone reaalsuses. Andestamine on ainuke tee, mida sa pead nüüd käima, sest see ilmutab kõik, mida sa tõeliselt ihaldad. Sa oled valmis lõpetama võitlemise ja enesele haiget tegemise. Siis läheb uks avali ja sa sisened hõlpsalt.

Võib-olla on parim, kui ma kirjutan selle sammu nii selgelt lahti, kui sõnad seda võimaldavad. Kui see tundub sind ohustavat mistahes viisil, või raputab selle maailma alustalasid, mille külge sa praegu klammerdud, siis tervita seda kogemust ja ära avalda sellele mingit vastupanu. Sinu vastupanu viib ainult suurema kannatuseni. Tõmba lihtsalt sügavalt hinge ja võimalda kõike, kuid ava oma süda nendele tõdedele. Ma räägin sulle neid asju, sest ma hoolin sinust nii sügavalt ja kuna me tegime lepingu enne aja algust. Me leppisime kokku, et töötame koos lõpetamaks kõik ajaga seonduv reaalsuse nimel, mis ei saa olla ohustatud ühegi illusiooni poolt. Ma kavatsen pidada kinni sellest leppest.

Ära püüa mõista järgnevaid tõdesid meele abil, vaid lase oma südamel imeda nad kõik endasse:

Maailm, milles sa arvad elavat, ei ole tõeline.

Pole kedagi, kellele sul oleks andestada, kaasaarvatud sina ise, kuna sinu käsitus enesest on niisama ebatõeline, kui maailm, mille sa peitumiseks lõid.

Sa ei saa igavesti peituda.

Jumal isegi ei tea, et sa oled siin. Sa oled nagu laps, kes uinus ja näeb und. Lapse vanem istub tema kõrval ega liigu paigast, kuni palavik järele annab. Ja ikkagi pole hetkegi, mil vanem võtaks reaalsusena seda, mida ta teab, et pole olemas.

Sinu palavik annab järele praegu.

Kui sa ärkad oma unenäost on esimene küsimus, mida küsid: ”Miks küll hoidsin ma oma silmi kinni nii kaua?”

See on hetk, mille sa valisid, et mäletada, kes sa oled. Miski pole tähtsam, kui see. Sinu andestamine on see tee, mis juhib sind sellesse hetke.

Lõpuks, need tõed, kui sa oled valmis neid oma meeles täielikult omaks võtma, viivad sind Esimese Valgustumiseni. Hinga neid sisse ja lõpuks oled sa teadlik rahust.

Vend

Neljateistkümnes õppetükk.

Sinu meel on nüüd Valgustunud ja sa oled avanud esimese ukse, mis viib sisemise Tõe juurde. Sa tegid seda andestades endale süüteo, mida tegelikkuses kunagi ei juhtunudki ja seetõttu nägid sa läbi kõikide seinade, mis näisid sind Tõelisest Maailmast eraldavat. Ja kuigi nüüd tekib sul kiusatus uskuda, et sa oled lõpuks ometi saavutanud eesmärgi, mis sinule on püstitatud enne aegade algust, ei tohi sa peatuda. Kuigi uus maailm, mida sa oma Valgustunud Meelega tajud paistab valguses, mida sa kunagi varem poleks suutnud ettegi kujutada, on sinu teekond alles alguses. Liigu edasi ja valmista oma Süda ette järgmiseks liigutuseks, sest sinu Vaim paikneb selles Pühas Kambris ja vajab nüüd vabastamist. See ongi järgmine samm, teine uks, ja sa oled valmis sisenema.

On oluline määratleda andestamine, et sa segaduses poleks. Ma olen öelnud, et sa pead enesele ja teistele andestama süüteod, mida sa oma meelega tajusid, kuid mis tegelikkuses aset ei leidnud. Mida see tähendab? Samuti olen ma öelnud, et sinu pääsemine tuleb loomulikult kui sa mõistad mis vahe on sellel maailmal, mille sa enesele lõid ja sellel maailmal, mis loodi sinule Jumala poolt. Ego näeb kõike kui eraldatuses ja üksinda olevat, ootamas surma justkui oleks see kõige elava loomulik lõpp ning ta lõi maailma, mis seda otsust peegeldab. Jumal teab, et kõik, mis üldse elab, elab igavesti, ja et eraldatus on võimatu. Seetõttu on maailm, mida sa praegu tajud täpselt vastupidine Tõelisele Maailmale ning seega enne kui sa saad siseneda peab sellel minna laskma. Mõlemad maailmad ei saa tõelised olla ja sina valid kumba sa igal hetkel näed. Sa võid uuesti valida, millal iganes soovid. Olgu nüüd see hetk kui sa lased lahti sellest maailmast, sest viivitus on õigustamatu. Kui sa teaksid mida sa ohverdad eitades maailma, mille Jumal on loonud, ei ootaks sa enam sekunditki. Võta nüüd minu käest kinni, sest ma olen näinud mõlemaid maailmu ja võin sulle näidata seda , kus ainuüksi armastus on tõeline. See ei ole siin, eraldi olevate kehade ja murtud unistuste maailmas. Kuid siiski on see vaid sammu kaugusel, lihtne nihe sinu meeles ja siis sinu südames. See on teekond, millele ma sind juhatan ja sa võid mind usaldada, et ma ei vii sind eksiteele.

Sind ei seo kahe maailma seadused, vaid selle maailma omad, mida sa NÄHA valid.

Lõppude lõpuks on ainult üks tõeline, kuid segaduses meelele “näivad” mõlemad tõelised. Kas sa oled valmis tunnistama, et kuni praeguseni oled sa segaduses olnud? Selle ülestunnistuse eesmärgiks ei ole mitte sinu süütunde suurendamine, vaid selle lõpetamine. Sa oled valmis lahti laskma maailmast, mis ei andnud sulle kunagi seda, mida sa tegelikult tahtsid ja omaks võtma Uue Maailma, kus kõik need asjad on juba sinu. Sinu valmisolek ühest loobuda viib selleni, et sa võtad teise omaks ja need piirangud, mis sind esimeses maailmas sidusid pannakse siis kõrvale. Kehade maailm ei haihtu ära, aga selle tagajärjed küll. Kas sa mõistad seda erinevust? Praeguse hetkeni oled sa kartnud, et selle maailma, mille Jumal sinule valmistas aktsepteerimine tähendaks, et sa pead maha jätma kõik selle, mida sa siin maailmas armastad. Ei ole võimalik kaotada seda, mida sa armastad, sest kaotus on otseselt vastand armastusele. Armastuse olemus on saamine/juurdekasv, mitte kaotus. Sa tood selle kõige enesega kaasa ja aeg ei saa jätta oma surmajälge sinu hingele. Ja veelgi tead sa siis, et sina oled Armastus mida sa otsid. See on alati sinu olnud ja see ei saa muutuda. Sina oled see armastus ja see ei hääbu kunagi.

Teine Valgustumine:

Ärganud Süda.

Ma sooviksin avaldada ühe mõtte, millel on võime olematuks teha kõik illusioonid, mis sinul enese ja maailma suhtes kunagi olnud on. Kui sa selle oma südames omaks võtad ja järgid selle sisemisi õhutusi, siis avab see teise ukse.

Mõte on järgmine:

Sinu valmisolek teistele andestada nagu sa enesele oled andestanud on Ukseavaks, mis viib Teise Valgustumiseni.

Kas sa suudad näha, et need kaks asja eksisteerivad koos ühe Püha Teona? Sinu meel avaneb kui sa taipad, et patud, mida sa enda arvates tegid, on juba andestatud ja siis ärkab sinu süda just sellel hetkel kui sa seda kingitust teistele laiendad/edasi annad. Jumalaarmastus on ringikujuline ja peab voolama igas suunas. Siiamaani on ta hõlmanud kitsast ala, tavaliselt seda, kus sa iga hetk viibid. Ava oma süda ja anna seda kingitust vabalt ja siis sa ka saad seda vabalt. On ainult üks viis, kuidas seda ülitähtsat voogu elus hoida – jaga seda. Andestamine on see tee, kuid uues valguses nähtuna on ta täielikult vaba ego maailma piirangutest. Ei ole midagi mida sa peaksid nüüd andestama ja selles tões peitub sinu vabadus ja igaühe vabadus, keda sa puudutad.

On kaks asja, millele ma palun, et sa järgnevatel päevadel keskenduksid. Esimene neist on lihtne vormel, mis aitab sul mõista, kuidas need Kolm Valgustumist toimivad:

Kõigepealt annab alla Meel ja siis NÄEB; järgmisena annab alla Süda ja siis NÄEB; lõpuks ärkab Hing ja siis TEAB.

Mediteeri selle vormeliga ja võibolla hakkad sa avastama selle lihtsat ehitust. Praegu saan ma vaid öelda, et see on seotud koodiga, mis on lisatud kursuse igasse õppetükki. Ma ütlesin, et need õppetükid on mõeldud aktiveerimaks erinevatel tasanditel sinu hinge, nii üld- kui ka peentasandil. See vormel toob need kaks teineteisele lähemale kui sa seda ette kujutada suudad.

Ja nii tihti kui järgnevail päevil saad korda seda ühte sõna: JAH! Sa juba tead, mida see tähendab ja kuhu ta viib. Avane nüüd sellele.

Vend

Viieteistkümnes õppetükk

Eelmises õppetükis antud eeskiri on võtmeks, mis aitab sul mõista algul mõistusega ja siis oma hinges valgustumise protsessi. Me lõpetame arutelu Kolmest Valgustumisest mõneks ajaks, et siis süveneda sellese põhjalikumalt.

Eeskiri:

Kõigepealt, Meel, annab alla, siis, NÄEB;

Järgmisena, Süda, annab alla, siis, NÄEB;

Lõpuks, Hing, ärkab, siis, TEAB.

See eeskiri puudutab nii seda , millises järjekorras sa valgustumist koged, kui ka seda meetodit ennast. Pane tähele, kuidas ma neid sõnu väljendasin. Ma ei ütelnud: “Millises järjekorras sa saad valgustumist kogema”, sest see tähendaks, et valgustumine ei oleks juba praegu sinu või, et mina oleksin mingil viisil teistsugune, kui sina. Ei ole olemas midagi, mis olles minu meeles täielik, ei oleks sinu meeles täielik samuti. Mina tean seda, ja nüüd, on, AEG, sinul ka, Teada seda. Ma olen öelnud et, sa oled juba ärkvel, ja et ainuke erinevus sinu meele ja minu meele vahel seisneb selles, et mina, usun neid sõnu, täielikult. Sa oled järele mõtelnud nende sõnade üle, aga see ei ole sama, kui teadlik olemine, et mistahes teine mõte oleks võimatu, eriti nüüd. Seda sina oled, ja mina, vaatan seda tõelisust, pidevalt. Ava oma silmad, siis teed sina sedasama.

Esimene kogemus, mille sa pead omaks võtma üle kõike muu, kui sa tahad kõik need õppetükid täielikult tervikuks ühendada on: “Anna alla”.

Miks on allaandmine sinu meele ja südame täielikuks avanemiseks nii oluline? Põhjus, miks sa näid eksinud olevat, on selles, et sind on lollitatud uskuma, et sa võid leida Valguse ise, või et sinu meel on üksinda võimeline rajama teed, mis juhib sind koju. Kui see oleks olnud õige, siis sa oleksid seda teinud juba ammu. Tõsiasi, et sa üldse, koged aega, näitab, et sa ei ole võimeline tegema midagi, ise. Sa vajad abi. Igavik on endiselt ei midagi muud, kui kontseptsioon sinu meeles, mitte kogemus. Kontseptsioon on usk ega saa kunagi asendada tõde ennast. Esimene samm on loobuda kontseptsioonist täielikult ja võtta omaks, et sa EI TEA TEED MINEMISEKS. Sinule ei saa näidata kuhu minna või kuidas jätkata enne, kui sa tunnistad, et sa ei tea. Siis saab tee sinu jalgade ees valgustatud ja mälestus kodust tuleb tagasi.

Väide: “Ma ei tea,” on egole märk nõrkusest või ebaõnnestumisest. Tegelikkuses on see esimene samm tarkuse suunas, mis asetab su kindlalt oma valgustumise teostamise teele. Nii palju abi on saadaval, aga mitte enne, kui sa annad alla, ja möönad, et üksinda, oled sa, ebaõnnestunud. See on nii, mitte sellepärast, et Jumal tahaks sind naeruvääristada, vaid sellepärast, et sa ei ole võimeline TÄIELIKULT OMAKS VÕTMA seda tõde seni, kuni saad teadlikuks, et üksinda oled sa abitu. Tõsiasja, et sa EI TEA TEED VALGUSTUMISELE, omaksvõtmine, on ainus asi, mida Püha Vaim vajab, et näidata sulle kõike. See on nagu ropsaks ukse lahti ja laseks valgusel voolata sisse. Esemed toas, mis hetk tagasi näisid tumedad ja pahaendelised, paistavad nüüd, nagu nad tõeliselt on – sinu magava meele kahjutud projektsioonid. Lase neil minna ja nad on läinud, kuid sa pead loobuma sellest, mis sa mõtlesid neid olevat, selleks, et sulle näidataks tõtt.

Meel ei saa midagi TEADA. Teadmine on Hinge jaoks. Meel oletab ja annab hinnanguid ning kõik tema hinnangud põhinevad kogetul. Ja kuna ta osutab nii palju tähtsust minevikule, üritab ta tulevikku selle sarnaseks teha. Seetõttu lohistab ta kaasa oma piiratud teadmisi kõigest, nagu raskust, igasse kogemusse, ilma kordagi arvessegi võtmata, et juba üksnes tema mõttesüsteemi eeldus on hullumeelne. Käesolevat hetke ei märgata üldsegi, kuna see on kõigest sild mineviku ja tuleviku vahel, mis ei vääri arvessegi võtmist. Meel ei taipa, et olemine veidi selles Pühas Hetkes võib lahendada kõik tema probleemid. See on ego jaoks kõige ähvardavam asi universumis, sest see tähendaks, et sa peaksid tunnistama, et sa ei teadnud mitte kunagi kuhu minna, mida teha või üldse midagi. Sa tunnistaksid, et sa oled nagu laps, täiesti abitu. Ego jaoks tähendab see seda, et sa oled läbikukkunud ja ei vääri mitte midagi. Tegelikkuses tähendab see aga, et sa oled väga ligidal oma kõige suuremale õnnestumisele.

Lase minevikul minna ja ära mõtle üldse tuleviku peale, siis ilmub sinu ette praegune hetk võimsa majakana, mis oma valgusega juhatab sind kohta, kust sa kunagi lahkunud pole, väljaarvatud oma ettekujutuses.

Püsi hetk selles “ma ei tea” kogemuses. Lase ta mähib end sinu ümber nagu soe tekk hoides sind eemale kõigist selle maailma tühjadest lõksudest. See võiks olla sinu pääsemiseks, kui sa vaid laseksid. Sul ei ole midagi karta, kui minna laskmine võib sulle anda kõik, mida sa ihaldad. Mitte miski ajutine ei ole enam piisav. Täielik ego hülgamine on ainus asi, mis viib sind sinna, kuhu sa tõeliselt minna tahad.

Teine sõna, mille sa sellest eeskirjast nüüd arutlusele võtad on “NÄGEMA.”

Sinu silmad on loodud mitte nägema, või siis nägema seda, mis ei ole tegelikult olemas. NÄGEMINE, mille suunas sind praegu juhatatakse ei ole selle maailma funktsioon, vaid igavikumaailma oma, mida sinu jaoks on hoitud. Kui sa oma vaimsed silmad avad, mida valgustumine tegelikult tähendabki, ilmneb reaalsus sinu ees sellisena nagu ta tegelikult on. Sa NÄED, mis seal on, selle asemel, mida kunagi tegelikult ei eksisteerinudki. Oled sa valmis kaalutlema, et nii lihtne see ongi? Oled sa valmis loobuma kõigest, mida sa arvasid end veel hetk tagasi nägevat ja NÄHA seda, mis ei ole kunagi muutunud?

Vend

Kuueteistkümnes õppetükk.

Tänase õppetükiga algab leebe nihe tähelepanukeskmes. Sa oled siin, kuna sinu hing on valinud olla Vaimne Rahusobitaja. Võib näida, et sa tegid selle valiku oma meele või koguni südamega. Tegelikkuses toimus see mõlemas nii meeles kui südames, mis seejärel muutis aktiivseks teatud koha sinu hinges, mis ON see. Nüüd me hakkame uurima seda liikumist, viisi, kuidas sinu hing valib kogemusi läbielamiseks, ja kuidas sina liidad need kolm kokku üheks, oma Pühaduse ja Armu, täiuslikuks laienduseks.

Sulle antakse ka juhatust kuidas tuua see ärkamine oma teadvuslikku Minasse, nihutades sinu meeles oleva kontseptsiooni valgustumisest, reaalsusesse, mida sa võid teada ja elada. Siiani olen ma jaganud ideid Valgustunud Meelest, aga need ei ole meid viinud sinna, kuhu me peame minema. Ärganud Süda, on tõeline esimene samm, kui see liitub Meelega. Need kaks koos esitavad lõplikku võimalust, oma Jumalikkuse täielikku mäletamist. Me ei peatu enne, kui oleme ületanud selle viimase silla ja asetanud sinu jalad kindlale pinnale. Seejärel sa ei vaja neid õppetükke, ega midagi, mida see maailm saab pakkuda. Siis sa TEAD, et sa oled Kodus, ja et kõik asjad sisalduvad selles Täiuslikus Valguses. Sa ei käsitle midagi kui õiget või valet, head või halba, vaid vaatad kõike seda andestavate silmadega. Ja sinu andestus on kõik, kuna pole midagi järel, mis tõkestaks sinu Armastuse säravat voolu, kui see peseb su puhtaks murtud lubadustest, mida sa oled endale andnud. Sina oled see Armastus, ja sa oled valmis hõlmama oma Mina ja OLEMA selline, nagu Jumal sind tajub.

Teine Valgustumine.

Sa ei jõua lähemale oma Vaimse Rahusobitaja rolli täitmisele, kuni sa pole saavutanud Teist Valgustumist, mis on Ärganud Süda. Lugematu arv inimesi on saavutanud esimese taseme, ja ikkagi, nende Valgustunud meele energia ei ole piisavalt tugev, et heita/paisata neid üle nende illusioonidest. Sinu Meele Valgustumine toob kaasa sinu ees oleva nägemise iga hetk. See on tohutu saavutus, kuna sa oled kulutanud kogu oma aja vaadates seda, mis sinu ees EI OLE. Kas sa nüüd mõistad seda? Kõik, mida sa pidasid tõeliseks, oli üksnes vari sellest tegelikkusest, mida sa hakkad tajuma. Selle nägemine, mis on tõeline, ja toimimine Vaimses Terviklikkuses ei ole siiski alati kokkusobiv. Ego haare Esimese Valgustumise saavutanud isiku üle on ikka veel väga tugev, ning ilma tugevnenud südameta, püsib kiusatus kasutada uut teadlikkust ego ülistuseks. Seetõttu on nii tähtis, et sa tõrjuksid soovi uskuda, et sa oled millegagi lõpule jõudnud. Kui sa vaatad enda ümber ja NÄED, mis on tõeline, et sa oled üks kõigi olenditega ja omad selle tervikluse väge, ära vaata seda kui millegi saavutamist. Jätka liikumist edasi, südamesse, sest ainult süda on võimeline lahti päästma sõlmed, mis seovad sind ego soovide külge.

Valgustunud Meel on saavutatud nii lihtsalt. Sa oled veennud ennast, et selle saavutamiseks võib kuluda aastaid õpinguid ja eneseohverdust, aga see pole tõsi. See on nii lihtne nagu silmade avamine ja enesele tunnistamine, et sa olid seni narriks läinud. Ma olen juba selgitanud, kui tähtis sinu jaoks on rõõmsalt tunnistada oma senise mõtteviisi läbikukkumist. Ärge nutke taga seda, millel pole mingit mõju üldse olnudki, vaid laske sel innukalt ja rõõmuga minna. Teie eesmärk ei ole olla õige, vaid olla õnnelik nüüd ja alati. Õige olemine siin maailmas on nii piiratud muster, samas kui õnn on tõeline kingitus Jumalalt. Aga see ei jõua sinuni, kuni sa ei mööna, et olid vaadanud varjusid, samal ajal kui sinu unistuste maailm on olnud väljaspool sinu ulatust. Selle tunnistamine ongi selleks lihtsaks esimeseks sammuks Valgustumise suunas, mida sa oled taganõudnud. Kui sa ükskord tunnistad, et olid eksinud, siis võid sa valida näha kõike uutmoodi, ainsal moel, mis peegeldab seda tõde, mida sa tunned sügaval oma südames. Ava oma silmad ja näe, mis on alati tõene olnud. Ei ole vajadust ümberluua maailma, sest sinu edevad kujutelmad ei ole mitte kunagi seda üldse muutnud. Sinu täielik ja avatud vaade on kõik, mida praegu on vaja. Siis sinu Meel tärkab uude ellu.

Nüüd oled sa ühe sammu kaugusel sellest, et tuua Rahu maailmale. Sa oled õppinud NÄGEMA seda, mis on õige. Nüüd pead sa TUNDMA seda samuti.

Ma tahan sinuga jagada üht lihtsat harjutust, mis aitab sinul valmistuda eelseisvaks initsieerimiseks. Sa tunned tõenäoliselt otsemaid jõudu nendes sõnades ja tegudes. Harjuta neid nii sageli kui saad ja mitte ainult järgmisel nädalal, vaid kogu kursuse lõpuni. See on nagu võti, mis avab võimsad energiakeskused sinus. Mida enam sa ennast pühendad antud harjutusele, seda väärtuslikumaks ta osutub.

Kui võimalik, tee seda harjutust ajal, kui sa oled väga lõdvestunud ja rahulik. Sa võid otsustada teha seda dušši all või peale palvet või meditatsiooni. Kui sinu meel on keskendunud, pöördu oma südame poole ja lase sel laialt avaneda. Selle harjutuse otstarve on käivitada protsessid selle TUNDMISEKS kes sa oled ja teadmiseks, et sa oled ärganud.

Harjutus on järgmine:

Põimi käed enda ümber ning korda neid järgmisi sõnu uuesti ja uuesti, mõeldes seda kogu oma südamest:

“ Sina oled üles ärganud Süda.”

Ära mõtle sellele, mida see tähendab sinu meeles, vaid südames. Mõtle südamega. Selle lauluga kaasneb üks saladus, mida ma võiksin jagada sinuga, aga ma ootan järgmise õppetükini.

Praegu, ainult TUNNE. Seejärel, TEA.

Vend

Seitsmeteistkümnes õppetükk.

Tere tulemast taas, Armastatud Sõbrad, sellele vestlusele ärkamisest. Sõnad, mida me räägime on vaid selle Valguse, mida me jagame, sümboliteks. Ja see Valgus on see, mis viib sind tõelise eesmärgini – Koju, kust sa kunagi lahkunud pole.

Eraldatuse unelm lõpeb siis kui sa seda palud. Mida see võiks tähendada? Et sa ei ole siiamaani palunud sel lõppeda? Miks? Sest sa kartsid seda, mis sind ees võiks oodata, mis tasu või karistust sa siis nautida või põlata võiksid. Sinu Venna ülesandeks on lihtsalt sulle teada anda mida tema näinud on ja sulle meelde tuletada kui turvaline on mäletada kes sa tegelikult oled. Ma olen näinud rada, mis sinu ees laiub, kuna ma olen seda mööda kõndinud just nagu sina praegu seda teed. Ka mina tundsin unustlikkuse valu, kuid siis tulvas uue maailma koidik minu südamesse ja ma olin taas võimeline nägema. Ja nüüd oled sina ärkamas ning sinu Vend võtab sul käest kinni, kuni sinu silmad ikka veel unised on. Ma olen siin ja ma ei jäta sind enne kui meie ühine töö tehtud saab.

Sa oled tahtnud saada Vaimseks Rahukandjaks ja sa hakkad taipama mida see tähendab. Ei ole vaja tuua mingit ohvrit, väljaarvatud juhul, kui sa ikka veel usud, et loobumine sellest, mis ei ole kunagi tõeline olnud, on ohverdamine. Sa oled jõudnud piisavalt kaugele taipamaks, et ainus asi, mis on tõeline, on Armastus ise ja kõik sinu Paranenud Meele armastavad laiendused tulevad sinuga kaasa maailma, mille Jumal on valmistanud. Sina tood rahu OLLES Rahu. Sellepärast ei ole rahu selle maailma funktsioon, kuna tõeline rahu on siin võimatu. See on Tõelise Maailma funktsioon ja see on koht kuhu ma sind nüüd juhin. Ava oma silmad, Armastatud Sõber, ja NÄE mille eest sa peitu oled pugenud. Pole mingit põhjust nüüd veel karta, kuna Armastus on sind tervitama tulnud.

Möödunud nädala harjutus oli väga oluline, sest selle eesmärgiks oli anda sulle käegakatsutav kogemus oma Paranenud Meelest. Ma palusin sul käed enda ümber põimida ja ütelda järgmised sõnad sügava veendumusega: „Sina oled Ärganud Süda.“ Kui sa seda tegid, siis oled sa tundnud liigutust, mida on võimatu kirjeldada. Kui sa neid sõnu tõeliselt uskusid, mitte oma meelega, vaid kogu oma südamest, siis on sinu elu muutunud.

Mõned teist on võib-olla imestanud miks ma palusin öelda: „Sina oled Ärganud Süda,“ selle asemel, et öelda: „Mina olen Ärganud Süda.“ Siin taga on üks väga hea põhjus. Selle harjutuse tõeliseks eesmärgiks on sind ette valmistada saamaks Sillaks teiste jaoks, kuna see on Vaimse Rahukandja tõeline funktsioon. Sind suunatakse matkima üht oluliseimat Jumalolemise aspekti. See on Püha Vaim ja sind on nüüd selle juurde juhitud. Sa oled üleskutsutud olema Püha Vaimu maapealse funktsiooni füüsiliseks vasteks. Kas sa tunned kui tähtis see ülesanne on? Vaadakem hetkeks, milles tema funktsioon seisneb, et sa võiksid mõista selle harjutuse Pühasid Hüve.

Püha Vaimu ainsaks tööks on olla sillaks Tõelise Maailma ja selle maailma vahel, mida sina praegu näed. Ta räägib mõlemat keelt, kuigi ta pole unustanud kumb on tõeline ja kumb mitte. Seega on endas oleva tõe mäletamine kõigi jaoks nagu kingitus, sest see tuletab meelde, et siin ei ole sa kodus. Püha Vaim tõlgendab ümber maailma funktsiooni ja taastab sinu kui Parandaja ja Juhendaja rolli. Miks? Sest see kingitus saab terviklikuks ainult siis kui sa seda teistele jagad. Sellepärast palutakse sul jäljendada Püha Vaimu funktsiooni ehk, teisisõnu, olla see keha, meel ja süda läbi mille ta väljendab oma ainsat mõtet: „Vaid Jumala Tahe on Tõeline.“ See on põhjus miks sa sündisid ning see on sinu elu tõeliseim otstarve.

Ei ole mingit vahet selle „Sinu,“ keda sa möödunud harjutust tehes embasid, ja selle „Sinu“ vahel, keda sa järgneval nädalal embad. Nad on üks ja seesama ja nüüdsest hetkest peale palutakse sul neid TUNDA kui üht ja sama. Ainult sedasi puudutad sa selle kingituse südant ja hakkad kogema Teist Valgustumist – Ärganud Südant.

Vähemalt kolmel korral järgneva nädala jooksul leia teine isik, kellele sa saaksid teene osutada. Ma palun sul vaid nii teha – pane oma käed nende ümber ja ütle, kas oma mõtetes või siis valjult: „Sina oled Ärganud Süda.“ Püüa tunda seda energiat samamoodi nagu sa seda siis tundsid, kui sa käed enda ümber põimisid. Võib-olla soovid sa kõigepealt mõned korrad just seda tehagi, enne kui sa harjutust edasi laiendad, et sa mäletaksid seda tunnet. Sa lausud samasid sõnu ja sa annad sama kingitust. Siin ei ole mingit vahet ja seda käegakatsutavat kogemust püüadki sa saada. Tee seda nii tihti kui võimalik. See näitab kui tõsiselt sa käesolevasse kursusesse suhtud. Pole võimalik liialt rõhutada selle tähtsust, sest ilma kogemuseta, millesse ma sind siin juhin, jäävad kõik need asjad vaid sinu meeles olevateks kontseptsioonideks. Nagu ma varem juba ütlesin, sinu peas olevad kontseptsioonid, isegi kui nad on valgustunud, sind enam ei aita. Nüüd peab sinu süda TUNDMA mida su meel teab. Siis oled sa valmis edasi liikuma Kolmandasse Valgustumisse – Teadlikuks saanud Hinge.

Neid õppetükke pakkusin ma oma sõpradele kaks tuhat aastat tagasi ja ainult üksikud suutsid need omastada. Kuid nüüd on siin piisavalt energiat ja piisav arv inimesi on seda rada minu kõrval käinud, et teie saaksite siseneda.

See on hetk mida te oodanud olete.

Vend

Kaheksateistkümnes õppetükk.

Sa oled kogemas praegu pingelist väljaõpet, kuigi sa ei pruugi taibata kuhu see sind viib. Sa oled soovinud saada Vaimseks Rahukandjaks, kuid ikka veel ei suuda sa mõista, mida see tähendab, sest see on väga erinev sellest, kuidas maailm mõistab rahu ja selle saavutamist. See on sulle juba selgeks saanud. Sinu silmad hakkavad avanema tegelikkusele mille poole me püüdleme, kuid nad on siiski ainult poolenisti avatud. Sa näed kahte maailma korraga: kujutletud unistustemaailma, kus sa lõid maailma, mis rajaneb võimatul ja maailma kus sa NÄED selgelt tõde mis iialgi ei muutu. Sa võid avastada end nende kahe maailma vahel liikumas ilma sellest teadlik olemata, kuna erinevused on tihti väga peened ja vaevumärgatavad. Kuid varsti muutuvad nad selgelt tajutavamateks ning siis ei suuda sa enam tõde salata. Varsti on su silmad pärani lahti ja unistustemaailm kaob täielikult. Siis sa TEAD, mida tähendab rahu tuua, mitte oma meele vaid kogu oma Olemusega. Siis oled sa tõeline inimkonna teener, tegelikkuse teener, ning kõik omandab selge tähenduse sinu jaoks.

Me tegeleme Teise Valgustumisega veel ühe õppetüki jagu enne, kui hakkame edasi liikuma. On üks samm, mille me peame koos astuma enne kui me Kolmandat käsitleme; vastasel juhul jääb ta vaid kontseptsiooniks, ta ei ole siis tõeline kogemus. Avanenud Meel on see, millele me peame pühendama enamuse oma tähelepanust, sest see on kõige aluseks. Esimese Valgustumise saavutamine on olulise tähtsusega, kuid veel kaugel eesmärgist ja Kolmas Valgustumine sünnib iseenesest ilma igasuguse pingutuseta, siis kui sa oled täielikult Teisele avanenud. Sa oled kaugele jõudnud, kuid nüüd pead sa astuma sammu, mida sa üksi teha ei suuda. Sellepärast olen mina siin, sest see on Valgustunud Juhendaja funktsiooniks.

Kahes viimases õppetükis on sind palutud kõigepealt haarata ennast kui Ülesärganud Südant ja seejärel teisi samal viisil, teades, et see on üks ja sama. See “Sina”, mida sa haarad ei muutu lihtsalt seetõttu, et hindamise alus on teistsugune. Teiste sõnadega, ego usub seda, kuna sa oled lähedasemalt teadlik oma enda minast, mida sümboliseerib sinu keha ja mis peab seetõttu ilmtingimata olema teistsugune, kui teise inimese mina. Ego näeb läbi sinu silmade, mitte läbi teiste omade, ja selle läbi konstrueerib kindlaid näiteid oma eraldatuse teoloogia jaoks. Mida ta ei mäleta, on see, et ta tegi oma keha just nimelt selleks otstarbeks ja pretendeerib sellele endiselt. Ta on unustanud, et Kujutlus Jumalast ulatub üle vormi ja kõigi kehade ning käsitleb neid kui ühte. Seepärast, kui sa väidad Ülesärganud Süda olevat ükskõik kelles, oled see sina ise või isik, kes näib olevat sinust lahus, oled see sina, pretendeerimas sellele. Kas sellel hakkab olema mingi mõte? Seda see tähendab, kui me ütleme: ” Andmises on see, mida me saame.” Mida ma annan sinule, seda ma võtan vastu.

Ja ehkki sa hakkad mõistma ja isegi kogema seda tõde, on see veel nagu udu sinu meeles. Sellel põhjusel on sulle antud Meister, Õpetaja, see, kes on hajutanud udu, mille vallas sa oled praegu, ja võib hoida sind käest, kuni sa oled teinud sedasama. Sinu Õpetaja ei ole siin selleks, et seista selle kohal või väljaspool seda, kus sa väidad end olevat, vaid et lihtsalt luua sild sinu meele ja südame vahel, just nii, nagu sina oled saamas sillaks teistele. Vaadatuna selles Valguses, hakkab vaadeldav funktsioon omandama selget tähendust. Sinu Õpetaja ei ole tulnud selleks, et võtta sinult midagi ära, vaid et aidata sinul omaksnõuda kõik see, mida sa arvasid olevat kaotanud.

Ma olen nüüd sinus, elus ja aval, valmis näitama sinule südant, mis armastab maailma. Ei ole tähtis, kas sa käsitled minu isiksust kui oma juhendajat või kellegi teise isiksusena. See on kõik üks ja sama. Sellel pole üldse mingit vahet. Kuid antud kohas pead sa käe välja sirutama ja paluma abi. Üks õrn nihe peab nüüd leidma aset sinu südames ja see ei ilmne, kui sa veenad ennast, et oled jõudnud kaugemale, kui tegelikult oled. Õpetaja ilmub selleks, et juhtida sind koju, ja selleks, et sina võiks seejärel pakkuda sama nendele, keda sinule antakse.

Õpetaja palub sul VAADATA läbi tema südame, mitte läbi sinu enda oma. Sinu süda ei ole avatud piisavalt haaramaks Valgust, mis ujutaks üle sinu olemuse hetkel, kui sa täielikult annad alla. Sellepärast Kolmanda Valgustumise saavutanu esimeseks ülesandeks on olla sillaks nendele, kes tulevad tema kannul. Ma võin pakkuda sulle ainsat silda, mida sa vajad, ja ikkagi, jutt ei ole mingist konkreetsest identiteedist. Sinu ärkamise viimase astme olemus seisneb selles, et sa ei määratle ennast enam erisugusena võrreldes teiste olenditega, eriti nende teiste olenditega, kes on samuti ärkvel. Pöörduda Buddhaolemuse suunas eneses on täpselt sama, nagu pöörduda Kristusteadvuse suunas. Kumbki on suhe, ei midagi enamat, mis ühendab sinu meele Vaimu igavese liikumisega, mis voolab läbi meie kõigi. Me oleme üks ja sama selles ja see on minu poolt pakutava silla otstarve.

Järgneva nädala jooksul vaata sageli minu südame kaudu. Näe Teadlikult maailma ja kõike, mida sa koged selles, koge nagu mina oleks see, kes kogeb kõike seda, mitte sina. Kui sa ületad silla ning jõuad teisele poole, siis sa näed, et me oleme üks ja sama, et me jagame sama südant. Siis sa TEAD ja Näed. Siis muutub järgmine samm sinu omaks.

Vend

Üheksateistkümnes õppetükk.

Me seisame koos sillal, mis on nii püha, et sõnadega pole võimalik kirjeldada armu tunnet, mida me tunneme. Me peatume hetkeks, et mõelda sellele viimasele sammule, teekonnale ühelt pühalt mõttelt teisele, paigast kust sa kunagi ei lahkunud koju kus sa alati elanud oled. Sinu meel eksles natuke aega ringi, kuid sinu Vaim on alati püsinud ja nüüd taasühendame me selle sinu Valgustunud Meele ja Ärganud Südame teadlikkusega. See on ainus, mis on puudu olnud – sinu teadlikkus sellest kes sa alati olnud oled. Kuid nüüd haihtub seegi ajatuse ookeanis. Ei ole midagi ära kaotatud ja kõik eraldatuse mõtted lahustuvad Pühas Nägemises, mida sa nüüd tajud. Üks viimane samm ja sa oled kohal. Võta kinni mu käest ning ma juhatan sind sinu Püha Olemuse kaitstusesse.

Ma tahan kirjeldada selle viimase sammu, mida me nimetame „Teadlikuks saanud Hingeks,“ ainsat tegevust. See on Kolmas Valgustumine ja sa juba omad selle kingi vilju, kuigi siiamaani oled sa oma silmad neile kõigile sulenud. Seistes nüüd koos sellel Ärkamise Sillal jagan ma teiega üht ainumast õppetundi, mis on tähtsam kõigist ülejäänutest, kuid mida vaatamata sellele teie meel kõige vähem mõista tahab. See on nii sellepärast, et see Püha Tegevus on nii võõras ta praegusele mõttesüsteemile, mis kõike endast eristab. Kui sa suudad selle vastupanu kõrvale jätta, kas või hetkeks, ja siseneda sellesse voolu nagu laps, siis sinu Teadlikuks Saanud Hing puhkeb ja sa mäletad kõike, mida sa kord unustada püüdsid.

Avane nüüd ja püüa mõista seda mida ma nüüd kirjeldan.

Täielikult Teadlikuks saanud Olevus liigub läbi kõikide maailmade ühe sõna, ühe mõtte ja ühe tundega, mis tema südant ümbritseb. See sõna on selleks sillaks, millest me rääkinud oleme. Kuigi tema maailmaruumist liiguvad läbi tuhanded sõnad on vaid üks, mida kuuldakse. Kuigi tema meelt läbib miljon mõtet, vaid üks jääb. Ja kuigi tema tunded võivad muutuda nagu kõik emotsioonid muutuvad on üks, mis püsib täieliku ja tõelisena. Ma kirjeldan seda ühe ainsa sõnana, kuigi isegi see sõna ei jõua lähedalegi Pühale Altarile mida ma sulle nüüd annan. Kui sa suudad selle sõna taga olevale Valgusele juurde pääseda ja siis TEADA, et sina oled see Valgus, siis saad sa oma hinges teadlikuks sellest, mis võis mõnda aega tunduda sulle peidus olevat, kuid mis on alati otse sinu ees olnud.

JAH!

Kas sa oled üllatunud? Kas sa ootasid sõna, mida sa varem kuulnudki pole, millel oleks salapärased võimed, mida sa iial oma meelega mõista ei suudaks? Ma ütlen sulle nüüd, et sellel sõnal ongi salapärased võimed, mida sa oma meelega mõista ei suuda. Mida ma sinult palun on see, et sa laseksid sel sõnal omaette jääda, isoleerituna hetkeks kõigist teistest sõnadest ja mõtetest, ja näha mis võluväge ta endas sisaldab. Kui sa seda teed, siis sa näed, et see on ainus sõna, mida sa üldse vajad, kuigi sinu suu jätkab nii paljude teiste sõnade rääkimist ja sinu meel on täis teisi mõtteid. Ometi eksisteerib kõige selle keskpunktis see üks reaalsus ja see tõmbab sind kogemusse, mida ükski sõna ega mõte ei suuda kunagi käivitada. Ehkki sa võid kasutada sada miljonit muud sõna tulenevad nad kõik JAH kogemusest! Ehkki sa mõtled mõeldamatu hulga mõtteid on ikka kõigi nende keskmes sinu JAH. Ja ehkki sinu teod igal hetkel muutuvad ei pääse nad JAH käest, mis neid kõiki motiveerib.

Kui valgustunud olevus räägib on iga sõna JAH. Mõteldes on iga mõte JAH. Tegutsedes on iga tegu JAH. Ning seistes nüüd üheskoos sellel sillal, valmistudes selleks viimaseks sammuks, näen ma seda JAH-i läbi sinu liikumas, sinuna tegutsemas, motiveerimas igat sinu hinge liigutust. See on ainus asi, mida sul on vaja teada, mitte oma teadliku meelega, kuna see ei suuda kunagi mõista, mida ma sulle praegu ütlen. Kuid on üks koht ette valmistatud ja sa oled sinna elu sisse hinganud kõigist eelnevatest õppetükkidest ja mõtetest mida me jaganud oleme. Sellest kohast ärkabki sinu JAH ning siis mõistad sa täielikult mida ma sinule räägin.

Järgmises õppetükis annan ma erinevaid võimalusi kuidas ligi pääseda selle kogemuse Kingile. Käesolevas õppetükis andsin ma ta kontseptsioonina, aga nagu me korduvalt varem seda öelnud oleme – kontseptsioon teid nüüd enam ei aita. See on nagu ookeanipinnal ujumine kui kõik aarded, mida sa otsid lebavad kaugel all. Me valmistume sukeldumiseks sellesse pühasse kambrisse, kus magab kõrgeima tarkuse pärl. Siis kui ta ärkab, ärkad sinagi. Kuid sa pead olema valmis veepinnalt lahkuma ja ma usun, et sa oled valmis. Kõik sõnad, mida sa siiamaani lausunud oled, kõik mõtted ning teod, mis sinu elu on määratlenud, ei ole andnud sulle seda, mida sa tõeliselt tahad. Kuid see sõna, JAH, neist kõigist läbi kiirgamas, näitab sulle, et sul on alati olnud kõik, mida sa alati tahtnud oled. Kas sa taipad, et see on tõeline eesmärk, mille me endile seadnud oleme – TEADA, et sa oled omanud seda Püha Kingitust aegade algusest peale? Miski muu pole enam oluline. Miski ei rahulda sind peale Teadlikuks saanud Hinge, millesse sa oled astumas. Loobu oma asjatutest unistustest ja lase neil hääbuda. Ma olen sulle öelnud, et tõelist ei saa miski ähvardada sellel ülemineku perioodil illusioonidest tegelikkusesse. Sa tood kogu oma armastava mõtte endaga kaasa, kuna armastus ise on ainus tasu, mida sa saad.

Vend

Kahekümnes õppetükk.

Ma olen öelnud, et Kolmanda Valgustumise saavutanud meister, Teadlikuks Saanud Hing, elab Igaveses Jah-is. Mis paremat nõu saaksingi ma sulle anda? Kui ma saaksin anda vaid ühe kingi, ainsa tasu, mida sa hindaksid üle kõige, oleks selleks just see sõna, see kogemus, see Püha Kingitus, millel on võime kogu maailma muuta. Ela JAH-is! Ma ei saa sulle öelda kuidas seda teha, kuna see kingitus avaldatakse igaühele meist omal ainulaadsel moel. Ma saan sulle öelda vaid seda, et kingitus on nüüd sinu ees ja sa oled võimeline seda aktiviseerima. Vali see üle kõige muu ja ta on sinu. Ära viivita hetkekski.

Esimeseks sammuks Igaveses Jah-is elamisel on teadlikuks saamine kõigist viisidest, kuidas sa „ei“ kogemuses oled elanud. Seda demonstreerib ego tungiv pealekäimine, et ta „ei“ ole kõik. Kogu universum ühineb oma jõupingutustes, et sulle tõde avaldada, kuid siiski klammerdud sa oma magava meele seinte külge ja ütled: „Mina ei ole See.“ Ego keeldub selgelt kindlaks tegemast mis „See“ on, kuna oma südames ta teab, et selles Pühas Valguses saaksid kõik küsimused vastatud. Tõe Vaim ütleb: „Sina oled See“ ja siis asub sulle näitama, mida see tähendab. Vaim palub, et sa vaataksid enda ümber olevaid universumi kingitusi ja ütleb siis sinule: „Sa ei ole ühestki neist eraldiolev.“ Ta vaatab Kõrgeimast Kõrgema ja Madalaimast Madalama peale ja ütleb sulle: „Sina oled kõik See.“ Sedasi sündis JAH ja sedasi elab see nüüd sinus, kui nüüd vaid SINAgi SELLES elaksid.

See on selle Vaimse Rahuloomise kursuse algus ja lõpp. Ma olen hoidnud seda lihtsat õppetükki ajaks, kui kõik ülejäänud kontseptsioonid ja mõtted oleksid juba sinu ees ja kui su süda ning meel on piisavalt avanenud selleks, et vastu võtta kõige olulisemat õpetust, mida ma saan anda. Kogu oma olemusega nõua/tunnista omaks see JAH, mis asetseb kogu sinu olemuse tuumas. Sa ei ole siin selleks, et midagi ära põlata, vaid et kõike omaks nõuda/tunnistada. Seda Jumal teebki ja käes on aeg hakata Jumalat imiteerima. Sa oled selleks valmis, vaatamata sellele kas sa oled sellest teadlik või mitte. Ma ei oleks sind siia kutsunud kui sa selleks valmis poleks ja kui meid ei seoks iidne kokkulepe seista koos selles Valguses. Sinu hinge JAH on põlema süüdatud ning ta laulab kogu maailmale Mäletamise Laulu.

Ma pakuksin sulle kahte kujutelma, mis aitavad sul mõista ja isegi harjutada oma olemuse JAH-i omaksnõudmist.

Kujuta ette, et sa seisad sirgelt, käed avatud. (Parema tulemuse saamiseks tee seda füüsiliselt pärast kirjelduse lugemist.) Hakka kordama sõna JAH ja seda tehes tunneta, kuidas selle sõna energia sind täidab. Nüüd liiguta oma käsi väljapoole nagu annaksid sa seda energiat teistele. Iga kord kui sa ütled JAH lükka Valgus oma südamest kaugemale. Lase sellel endast täielikult levida.

Nüüd me muudame meditatsiooni, peegeldamaks seda, kuidas sa oma elu siiani elanud oled. (Ma ei soovi sind sellega häbistada, vaid on oluline, et sa teaksid ja hõlmaksid sinu egolt tulnud juhenduse, mida sa siiani oled valinud kuulda võtta.) Hakka kordama sõna EI ning seda tehes tõmba selle energiat oma kehasse. Iga kord kui sa ütled EI tõmba seda energiat enese poole, justkui poleks sa nõus seda teistega jagama.

Nüüd me uurime selle meditatsiooni tähendust. See ei olnud niivõrd metafoor, kuivõrd puhas näide sellest, mida sa teed vaimus, kui oled tegemas mistahes otsust üldse. Lõpuks, iga otsus või valik, on valimine JAH ja EI vahel. Kas see on selgelt nähtav? Kui sa elad JAH-is, siis loomulik liikumine seisneb selle sama kingi äraandmises, mille sa oled valinud vastu võtta. JAH loomulik väljendus on laienemine, samas kui EI loomulik avaldus on tagasitõmbumine. EI otsib võimalust peituda oma peegeldustes, samas kui JAH otsustab anda, et oleks võimalik saada rohkem. Jumal annab püsivalt, ja nii pead sinagi andma kõik, kui sa hakkad “Olema nagu Jumal”. Jumalik ei hoia tagasi, mistõttu ta ei mõista EI kogemust. Anna kõik, et omada kõike. See on tõeline tee valgustumisele.

Kui sa muudaksid järjekorda, võiks see anda sulle ka mõjusa õppetunni. Kujutle, et kui sa lausud sõna JAH, tõmbad sa energiat enese suunas, ja kui sa lausud sõna EI, tõukad sa seda ära. Selles näites JAH energia püüab mahutada kogu reaalsuse iseendasse, samas kui EI energia püüab projitseerida seda teistele. JAH võtab täieliku vastutuse kõige eest, mida ta tajub, samas kui EI ei võta mingit vastutust. Teine kogemus valib iseenese tõrjumise, tõrjudes teisi. Nii leiab ta ennast eristatuna ja üksi, samas kui kogu maailm pöörleb ümber selle keskme.

Järgmiste päevade jooksul leia nii palju võimalusi kõi suudad, et elada JAH’is. See on üks väärtuslikumaid töövahendeid, mida ma võin pakkuda, kuna selles elades muutub see sinule tegelikuks. Ole teadlik viisidest, kuidas sa oled ütlemas EI universumile. Luba uuel nägemusel kehtima hakata, sellisel, kus JAH on sinu ainuke reaalsus. Korda seda sõna veel ja veel. Löö käsi kokku või patsuta kogu oma keha, et kinnitada seda kogemust. Ma kutsun sind ühinema minuga Igavesse JAH’i. Palun vasta minu kutsele.

Vend

Kahekümne esimene õppetükk.

Täna alustame jälle oma kursust. Siiamaani me oleme tegelenud vundamendi loomisega, millele rajame hämmastava templi. Iga alusmüüri ehitamine on kõige tähtsam samm ja see kehtib ka meie suhtes, meie keda võib kutsuda kui “Rahu Tööriistad”, “Valguse Saadikud” või “Vaimsed Rahusobitajad.” Kivid, mis me oleme asetanud maapinnale, on rahu, armu ja tõe pühad mõisted, mida ei saa ümber lükata miski, mis sa oled selles maailmas teinud. Nüüd on nad paigas ja me suundume edasi sellesse templisse, mille me oleme kõik koos kujundanud.

Nüüd pead sa tegema väga tähtsa otsuse. Kas sa valid pühenduda uuesti sellele eesmärgile, pärast nii mitmeid nädalaid ja õppetunde? Kas sa otsustad nüüd veelgi enam pühenduda, et saaksid täielikult lahkuda siit maailmast ja OLLA see kes sa oled valinud püüda olla. Sa ei saa täielikult oma osa täita, kuni sa pole otsustanud, sest kuni tänaseni on meie õppetundides lubatud kerged järeleandmised. See hetk on nüüd möödas ja käes on see aeg, mil tuleb teha lõplik otsus: kas sa oled nõus astuma viimase sammu täieliku eneseteostuse suunas ja seega täielikult teenida seda protsessi. Sa oled valmis, aga kas sa teed valiku?

Kui vastus sinu hinges on see “JAA,” milles meil on palutud elada, siis astu samm ettepoole. Kui sinus on ikka veel mingi osa, mis usub, et sa pole veel valmis, siis oota pisut just seal, kus sa oled ja ma saadan sinu juurde inglid, kes korjavad su üles ja juhivad sind edasi. Sind ei jäeta maha. Ma kannan selle eest hoolt. See oleks praegusel hetkel juba võimatu, kuna ma olen kutsunud sind enda kõrvale ja sa vastasid mulle. Ma olen siin ja ma ei lahku. Tee üks sügav hingetõmme ja astu see samm elu suunas.

On jäänud ainult kolmteist õppetundi, ja me kasutame neid arukalt. Nagu ma ütlesin, meie oleme andnud sinule tööriistad, nüüd sina pead aktiviseeruma ja neid kasutama hakkama. Viimased õppetükid koondavad kõige selle mida me oleme õppinud siiamaani ühtseks harmooniliseks tervikuks. Me võtame kõik kaksteist Valguse Saadiku omadust ja rakendame neid Kolmele Valgustumisele. Sedasi sa õpid üles tõusma koos nendega, nii nagu nemad tõusevad üles koos sinuga, ühiselt rajatud templi, püha altari juurde. Järgnevais kaheteistkümnes õppetükis me võtame kordamööda iga omaduse ja kasutame neid selle šablooniga. Kolmeteistkümnendas õppetükis jääb meil teha veel üks, viimane samm – samm sinu valgustunud meelde, südamesse ja hinge. Me kasutame ka õpetuse keskset ideed, mida sümboliseerib kolmnurk Eluratta keskel, meie harjutuste alust, milleks on Allaandmine/Loobumine, Usaldus ja Tänulikkus.

Lava on üles seatud. See on hetk, mida sa oled kogu aeg oodanud.

Pea meeles: SA OLED VALMIS!

Esimene omadus :

Julgus

Esimene Valgustumine, Valgustatud Meel:

Julgus peab esmalt üles ärkama sinu meeles, enne, kui ta saab tuntavaks maailmas. See on selline tunne, mis viib sind lõpuks vabastumiseni, aga enne peab see tunne olema teadvustatud, kui võimalikkus, ehkki ähmane. Kui sa äratad selle valgustumise, muutub see tunne üha enam tõeliseks, ega pole enam ainult kontseptuaalne. Siis sa tead, et hakkab toimuma nihe Teisse Valgustumisse. Siis hoia seda mõtet oma meeles kõrgel, ja tea, et karta ei ole sul midagi. Sa oled kaitstud enam, kui sa oskad aimata.

Loobumise/Allaandmise Meditatsioon:

Ma loobun kõikidest neist kohtadest minu meeles, mis kartsid astuda minu valitud rolli – olla Vaimne Rahuvahendaja, ja ma kinnitan, et ainult Jumalik Julgus saab mind viia siit edasi. Ma ei tea, mida teha, kuid läbi loobumise, mulle näidatakse seda. Mina olen nüüd see Julgus, täielikult Valgustunud.

Teine Valgustumine, Ärganud Süda:

Nüüd ma TUNNEN julgust põgeneda oma Meele eest ja vabastada oma Ärganud Südame jõud. Ma ei oota julgust ,et selgust saada, vaid nõuan nüüd seda energiliselt ja pühendunult. Ma ei karda enam täita oma osa Jumala lunastusplaanis. Mu julgus valgub nüüd minu südamest maailma, olles igale olevusele kõikjal nähtav ja tuntav. Mu südant piisab kõigele, ja ta teab ainult Valgust, mis juhib teda edasi. Ma emban julgust, tõmmates teda endasse, et siis laotada ta õnnistusena üle kogu maailma.

Usalduse Meditatsioon:

Ma usun, et sa oled nüüd minuga, Armastatu, ja seepärast julgen ma astuda sammu edasi. Ei ole ühtegi teed, mida mööda ma võiks kõndida, mida sina poleks juba varem läbinud, niisiis, ma usaldan sind, ja olen täidetud sisemise jõuga, mida maailm ei mõista. Ma olen kindel, et sa tead teed, mida mööda minna, ja ma olen julge. Mina olen nüüd see Julgus, täielikult ärganud.

Kolmas Valgustumine, Teadvustunud Hing:

Mu hing rõõmustab julguse üle, mis ma endas leidsin. Mu hing teab ainult seda rõõmu, ses ta eksisteerib ainult selle hetke nimel, momendi mis viib mind Vaimse Rahuvahendaja Jumaliku Eesmärgi poole. Nüüd ma mõistan, miks ma olen sündinud sellesse maailma, ja ma ei raiska enam ühtegi hetke.

Tänulikkuse Meditatsioon:

Ma olen tänulik julgusele, mis sündis minus täna. Mu hing nüüd embab seda hetke, mida ma olen oodanud oma loomisest saadik. Ma astun julgelt saamu ette, ja ma TEAN, kes ma olen, nõndaviisi ma tean kõiki asju. Mul pole vaja kuhugi minna, väljaarvatud sinna, kus ma olen PRAEGU. Mul pole vaja midagi teha, väljaarvatud seda, mida ma teen PRAEGU. Ma olen tänulik julguse eest, mille ma leidsin oma hinges. Mina olen nüüd see Julgus, täielikult ülesärganud.

Vend

Kahekümne teine õppetükk.

Teine omadus:

Kannatlikkus

Esimene Valgustumine, Valgustunud Meel:

Ainult igavene kannatlikkus toob kaasa kohesed tulemused. See on seepärast, et igavene kannatlikkus ei otsi midagi peale selle, mis temas juba on ja ta tunnistab, et puudu ei ole midagi. Järelikult, mis tuleb Jumalalt, jääb Jumalaga ja teadvustab ennast Jumalana. Ei ole midagi, mis saab sisse tungida sügavasse rahusse, mille see mõte tekitas, mis tuleb Valgustunud Meelest. Ta ei pöördu füüsilise maailma poole, et oma veendumust tõestada, vaid vaatab Vaimu poole, kus antakse ja võetakse vastu kõik. Sa ei vaja midagi, ja selle tõe äratundmine on sinu pääsemine.

Ei ole midagi, mida sa saaks juurde saada, mis su hinges juba olemas ei ole, sest kõik asjad eksisteerivad ja jäävad sinna, kus sa praegu eksisteerid ja jääd eksisteerima. Järelikult nad on juba koos. Kas sa näed, kui lihtne see on? Su ego paneb sind uskuma, et sa pead saama, mida sul veel ei ole, samal ajal, kui su Vaim ütleb sulle, et ei ole midagi, mis juba ei oleks sinu. Kumba sa usud? Kumba häält sa kuulad – puuduse häält, mis tuleb su egolt või Rahu Häält, mis räägib sulle Tõtt? Kui sa mõistad seda Tõde, siis sa mõistad Kannatlikkuse tõelist tähendust, siis sa oled valmis sukelduma Teise Valgustumisse.

Loobumise Meditatsioon:

Ma avan oma käed, et võtta vastu kõiki kingitusi, mida mu Vaim soovib mulle anda. Kuni tänaseni on mu rusikas olnud kokku surutud ja ma pole soovinud alistuda Jumalikule Voole, mis läbib mind praegu. Ma tunnistan, et tegin valesti, ja siiski sel pole olnud üldse mingit tähtsust. Ma lasen kõigel minna ja võtan omaks uue taustsüsteemi, sellise mille puhul minu loobumine paljastab kõik asjad, mis juba on minu omad. Ma aktsepteerin kannatlikult kõik need kingitused ja tean, et nad avalduvad täielikult läbi minu ja kui mina. Kannatlikkus on see kingitus, mida ma annan ja võtan vastu. Ma olen nüüd see Kannatlikkus, täielikult Valgustunud.

Teine Valgustumine, Ärganud Süda:

Nüüd, mil sa TEAD, et igavene kannatlikkus on ainus, mis annab sulle kohesed tulemused, mida sa oled otsinud, pead sa hakkama TUNDMA seda lõpetatust. Ma ütlen lõpetatus, sest seda ma tajun sinus ja ma palun sind, et sa tajuksid seda sama. Su meel on selle omaks võtnud ja nüüd peab sinu süda üles ärkama sellele tegelikkusele, mida ma kirjeldan. See on sinu jaoks ainus tee siseneda Armu voogu, mida Vaimne Rahukandja peab teadma ja hõlmama selleks, et tõeliselt kasulik olla. Vastasel juhul, sa mõistad, millest sul on puudus, kuid nii jääme ikka kaugele oma eesmärgist. Sinu ego kannatab välja selle, et sa aru saad, aga sinu kogemusele ta vastu ei pea. See on see koht, kus toimub tõeline vabanemine. Kuid see, mida ego tajub kui võitlust, pööra sa teistpidi ja näe kui võitu. Avanedes kannatlikult Rahule, mis on olnud alati sinu, langeb ego kaitse iseenesest. Ei järgne mingit võitlust, kuna sa oled sellest sootuks kaugemale näinud.

Ma olen olnud sinuga kannatlik, nüüd pead olema sa kannatlik iseenda suhtes. Mõned teist küsivad, kas te olete hõlmanud selle koodi, mille ma paigutasin õppetükkidesse, kuna te ei olnud võimelised sellest mõistusega aru saama. Ma soovitan teil vaadata ainult maailma enda ümber ja näha, kuidas see on tervendatud. Olge kannatlik veel mõni hetk ning kõik teie küsimused saavad vastused. Ma olen valinud teid põhjusega, ja te peate uskuma, et ma tean, mida ma teen.

Usalduse meditatsioon:

Ma avan oma südame ja Usaldan sind, Armastatu, sest sa ei ole lasknud minul eksida minu teelt Jumalikule Eesmärgile siin Maapeal. Minul on olnud Püha Juht teed näitamas ja ma usun, et minu samme on juhitud ainsa eesmärgi suunas, mis on minu hinge vääriline. Ma olen kannatlik ja lasen kõigil asjadel saada esile toodud. Ainus, mida minult praegu nõutakse, on usaldus ja seda ma pakun nüüd. Ma usun kindlalt, et Universum on täiuslikult ilmutatud läbi minu Ärganud Südame ja kõik voolab Jumala poole. Ma olen nüüd see kannatlikkus, täielikult Ärganud.

Kolmas Valgustumine, Teadvustunud Hing:

Vahetud tulemused, mida sa otsid, on juba sinu. Mida veel on sul vaja kuulda? Saanud teadlikuks sellest, peaks olema sul lihtne olla tõeliselt kannatlik ja Teada , et sul on olemas kõik, mida vajad. Sellisel moel me toetume kannatlikkusele, sest see ei ole tulemus, mida me otsime, vaid ainult vahend, mille kaudu me saame teadlikuks tõest. See on nüüd sinu hinge sees, kaitstud ja terviklik. Mida enam sa lähened Jumalikule Kannatlikkusele, seda enam teadlikuks temast sa saad. Hinga siis sügavalt sisse ja TEA kes sa oled. Tehes nii, sa saad teada kõiki asju.

Pole võimalik, et mu sõnad saavad kunagi kirjeldada täielikult seda sammu, sest see ei ole mingil juhul kooskõlas sinu loodud maailmaga. Ta toimib vastavalt erinevate maailmade seadustele, ning ainult sinu kannatlikkus juhib sind NÜÜD sellesse. Otsusta praegu, kas see on tõesti see, mida sa tegelikult tahad. Sinult ei nõuta millegi ohverdamist, väljaarvatud kõik sinu illusioonid. Kuid, kui sa oled enda vastu aus, siis sa mõistad, et sulle pole kunagi antud seda, mida sa tegelikult tahad. Ole siis vaba, ja ära looda liiga palju maailma peale, mille sa oled kujundanud, et hoida end eemal tõest.

Tänulikkuse Meditatsioon:

Kannatlikkus on avanud mulle uue ukse, et näha, kes ma olen, ja ma olen tänulik selle kingituse eest. Ainsad sõnad, mis libisevad mu huulilt tänasel päeval on: “Tänan Sind, Mu Armastatu”. Lõpuks olen ma aru saanud, kes ma olen ja kelleks ma alati jään. Ma olen nüüd see Kannatlikkus, täielikult Teadlikuks Saanud.

Vend