TARTU  LOENG  8 VEEBRUAR

2018-2019-2020

PROTSESSID INIMESTE MAAILMAS

KRISTIINA RAIE POOLT KANALDATUD MATERJAL

 

 

Pikka aega, läbi aastasadade ja tuhandete, on Maa peal toimunud erinevate Jõudude (tsivilisatsioonide) võimuvõitlused ja positsioneerimised. Praeguste inimeste ajaloos on korduvalt jõudnud inimkond areneda sellise teadlikkuse piirini, kust oleks olnud võimalik teha hüppeline areng, tõustes koos uuele arengu platvormile nii, et kogu ühiskonna struktuur ja elulaad muutuks jäädavalt – paremaks ja sobivamaks inimolendi jaoks. 

 

Aga praegune inimkonda valitsev süsteem on korduvalt sekkunud ja takistanud inimeste hüpet uuele arengutasandile. Ja seda põhjusel, et kui inimkond oma teadlikkuses jõuab uuele arengutasandile, siis praegused inimkonna Valitsejad ei suudaks enam inimesi enda süsteemis hoida ja sellega nad kaotaks energia allika, millega oma eluks vajalikku struktuuri sellel planeedil toita/üleval hoida. 

 

Kuna need olendid ei ole pärit meie Päikesesüsteemist ja on tulnud siia kaugemalt, vajavad nad Maa peal vahendajaid, kes on pärit sellest süsteemist – alluvad ja toodavad neile energiat. Need olendid on saanud loa ja võimaluse (mingil viisil – mina pole seda momenti hetkel täpsemalt uurinud) valitseda meie – inimeste – ühisteadvust ja ühiskonda. Nad suudavad valitseda ja kontrollida inimese olemust ja energiat füüsilisel, mentaalsel ja vaimsel tasandil kuhugi maani – teatud sageduseni. Kosmilises mõttes ei ole need olendid ei head ega halvad. Teatud põhjustel (suures plaanis on nad eksinud oma arengus peateelt kõrvalteele) on nad siia sattunud, tahavad ellu jääda ja oma maailma süsteemi säilitada. Inimeste jaoks on nad parasiitenergiad, kellel ei ole enda sees energia allikat ja kes toituvad ellujäämiseks teiste energiatest. Tegelikult on nende plaanid veel suurejoonelisemad – nad on huvitatud veel kõrgemate sageduste – energiaruumide – maailmade –  vallutamisest inimese  Jumaliku Vaimu abil.  

 

Inimolend praeguses mõistes on väga huvitava potentsiaaliga. Keha ja mõistus on piisavalt arenenud, et teenindada suurema potentsiaaliga kõrgemalt arenenud Vaimenergiat. Vaimenergia on Puhas Loov Teadlik Energia, mille olemuseks on tugev (väga tugev) Teadlik Valgusenergia, mille põhisuunaks on LOOMINE JA ENDA KOGEMINE SELLES LOOMISES. Vaimul on väga tugev vajadus luua ja kogeda ennast. Mida arenenum on mõistus – SEDA SUUREMA POTENTSIAALIGA (suuremas koguses, kontsentratsioonis) VAIM saab kehastuda ja LUUA selles kehas. PUHAS ARENENUD MÕISTUS (mis pole moonutatud ja allutatud kunstlikult võimendatud EGOTEADVUSE poolt) ON TOHUTULT VAJALIK nö SUUREMA VAIMU JAOKS (nimetan suuremaks Vaimuks – suuremat Looja potentsiaali, kogust, mis kehastub kehas) – selle Vaimu LOOMISE JAOKS MAA PEAL.

 

Praeguse ühisteadvuse Valitsejad on ühelt poolt väga rahul ja suures nö kasumis, kui meie arenenud mõistused töötavad ja kulutavad enda eluenergiat praeguse ühisteadvuse teenindamiseks, aga samas kehastub nii arenenud mõistusega kehadesse ka suurema teadlikkusega (Valgusenergia kogus) Vaim, kes ongi teadlikum ja tugevam ning ei sobi enam teenindama madalat energiastruktuuri. Selline Vaim ei suuda enam olla eluaegne ori oma kehas ja otsib oma teadlikkusega ja loova jõuga – väljapääsu. Vaim vajab vabadust, et järgida oma Suurt Plaani.

 

Kosmilises plaanis valitseb selge ja lihtne energiastruktuur. Iga Vaim kehastub just sellisesse keskkonda – maailma –  mis resoneerub tema hetkelise sagedusega – energiaga.

 

Kui meie inimühiskonnas jõuab 3-7 protsenti inimestest uuele arengutasandile – PÜSIVALT! –  siis nendest inimestest kiirgav energia hakkab omakorda mõjutama teiste energiat enda ümber ja teatud aja jooksul jõuab kogu inimkond uuele arengutasandile – liigutakse kogu oma energiaga uuele arengutasandile.

 

1920 ndatel aastatel oli inimkond uuesti jõudmas uuele arengutasandile. Seda märkasid Valitsevad Jõud maa peal ja otsustasid kiiresti sekkuda kahe suure Maailmasõjaga, mis viis valdavalt kogu inimkonna uuesti ELLUJÄÄMISTASANDILE! Need, kes olid juba uues energias ja säilitasid OMA TEADLIKKUSE ka peale surma (eriti oluline!) – lahkusid siit ühisteadvusest ja kehastusid mujal (kui üldse kehastusid).

 

Ajalugu kipub korduma ja 2012 aastaks oli kõrgema sageduse e Valgusenergia kontsentratsioon ja teadlikkuse tase inimkonnas jõudnud nii palju koguneda ja sagedus tõusta, et maa peal aktiveerus jälle üleüldine Valgustumise protsess. 2017 aastaks oli osal (3-7 protsendil) inimkonnast energiasagedus Valitsejate jaoks nii ohtlikult kõrge, et hakkas juba mõjutama kogu praeguse inimtsivilisatsiooni arengutaset.

 

2018 aasta algusest oli tunda, kuidas inimeste energiat püütakse mõjutada madalsagedusliku energiaga intensiivselt. Inimesi on tugevalt mõjutatud erinevate vahenditega, millest siin praegu arutama ei hakka, aga eesmärk on vähendada inimeste üldist energiataset ja suurendada segadust ja hirmu massides nii, et inimesed langeksid ELLUJÄÄMISTASANDILE. Sellel tasandil suudab inimene keskenduda ainult ellujäämisele ja kulutabki kogu oma energia elus püsimisele – kust saada tööd, raha, toitu jne.

 

Kui Valitsejatel praegune plaan toimib ja inimeste Valgustumise protsess aeglustub ja seiskub, siis nad ei vaja lisaplaane (sõda, suuremad haigupuhangud jne) inimkonna ohjamiseks. Valitsejate huvides on säilitada kontroll enamusmasside üle. Kui väike kogus inimesi Valgustub ja lahkub nende kontrollalast – mida on juhtunud läbi ajaloo pidevalt – siis see neid ei sega kuna säilib nende energiastruktuur.

 

2018 aasta oli inimeste jaoks tõeline väljakutse. Inimesed olid ja on siiani mõjutatud kahelt poolt – Valitsejad püüavad hoida inimesi ellujäämistasandil, mõjutades inimesi madalast sagedusest energiatega – hoides inimesi vanas madalas energias. Ja teiselt poolt on praegu inimene mõjutatud Valgustumise Protsessist maa peal – inimese energia ja kogu tema reaalne elu SÜNKRONISEERUB SUURE PLAANIGA maa peal. Ehk siis kui enne elas inimene oma mõistuse plaani järgi, mis suures osas seisnes ühiskonna teenindamises (inimene elas Väikese Plaani järgi), siis praegusel ajal tekib paljudel inimestel järjest parem ja teadlikum side oma Puhta Vaimuga – Looja tasandiga kehas (üliteadvuse tasand – tunnetuse tasand) ja Vaim hakkab juhtima oma keha ja mõistust – inimene hakkab elama ja looma Suure Plaani järgi. Ehk siis inimene tunneb vajadust elada ja luua nii nagu tema sisemine tunne/vajadus teda juhendab. Elades ja teostades oma  Suurt Plaani –  on inimene tõeliselt õnnelik ja rahul oma kehastuses Maa peal!

 

Kui praeguse inimese elu on sünkroniseerumise protsessis, siis see tähendab, et inimese elu teeb läbi suuri muutusi. See protsess on väga vajalik, aga samas paras väljakutse.

Vaatamata katsumustele ja väljakutsetele on inimkond IKKA VEEL liikumas uuele arengutasandile just tänu tugevatele eesliikujatele (see 3-7 protsenti inimkonnast), kes on piisavalt hästi viimastel aastatel toime tulnud ja suutnud hoida oma energiat nii kõrges sageduses, et inimkond on ikka veel liikumas uuele arengutasandile. Super tulemus!

 

Valitsev Kiskjaenergia e Duaalne energia kasutab uut plaani (mis muidugi võib veelgi muutuda lähimas tulevikus) – ta on nõus, kui see väike osa inimkonnast Valgustub (muutub teadlikuks) ja eraldub praegusest madalsageduslikust valitsevast ühisteadvusest kas oma elu ajal või peale kehast lahkumist, aga suurem osa inimkonnast jääb ikkagi eksisteerima vanasse Valitseva Kiskjaenergia poolt loodud maailma süsteemi ja teenindama nende energiat. Selle plaaniga seoses püütakse praeguses inimeste maailmas tekitada suuremaid lõhesid erinevate ühiskonna kihtide vahel ja religioonide vahel. Maailmas asetleidvad agressiivsed konfliktid, väljapääsmatud olukorrad elukvaliteedi parandamise teemal – lõhestavad drastiliselt rahvaid ja ühiskonna erinevaid kihte. Inimesed eralduvad üksteisest, tunnevad ennast üksinda – on pidevas ellujäämisprogrammis.. See ongi Valitseva Kiskjaenergia e Duaalse energia eesmärk praegusel ajal.

 

 

2019 AASTA ENERGIAD

 

Alanud aasta on tegelikult õnnelik aasta inimeste jaoks!

Puhas Looja toetav energia jõuab sellel aastal inimesteni intensiivsemalt, kui eelmisel aastal. Loomulikult on Looja toetus alati olemas olnud inimeste jaoks, aga kõik oleneb inimeste enda seisundist – kui avatud, valmis ja teadlik on inimene toetust vastu võtma.

 

See aasta on inimkonna jaoks VÄGA OLULINE! Selle aasta Puhas Loov Energia (Looja energia – sama Allikas kust inimese Puhas Vaim pärit on) toetab inimese eluenergia sünkroniseerumist isikliku Suure Plaaniga. Inimeste elud on rohkem või vähem muutumises – oleneb, kui suures osas on inimene siiani elanud ja loonud järgides oma selle elu Suurt Plaani. Mida kaugemal inimene oma elu Peateest (Suurest Plaanist) on olnud – seda suuremad muutused teda ees ootavad. Ehk siis 2019 on ettevalmistus  2020 aastale, kus inimene peaks juba kogema ennast oma elu Suures Plaanis – Peateel.

 

Samas – on inimesi, kelle areng on olnud kiire ja nad on peaaegu valmis lahkuma oma energiaga duaalsest madalsageduslikust energiast, aga nende energia on vana ühisteadvusega seotud läbi oma egoteadvuse, mis segab Puhta Mõistuse koostööd oma Vaimuga kehas (Looja tasandiga).

 

 

Kuidas sellel aastal endaga paremini toime tulla? Kuidas lasta enda energial pehmelt ja turvaliselt sünkroniseeruda oma selle elu Suure Plaaniga?

 

 1. ENERGIA SÄÄSTMINE! Tuleb osata hoida – säästa enda energiat, sest energia puuduses kukub inimene kiiresti madalasse energiasagedusse – ELLUJÄÄMISTASANDILE ja on kättesaadav mõjutustele!
 2. AVATUS – sellel aastal tuleb osata märgata VÕIMALUSI!
 3. PAINDLIKKUS JA VALMISOLEK muutuste suhtes. Sellel aastal ei saa jääda enda mugavusruumi.
 1. 2019 aastal tuleb olla tegus ja töökas – tuleb kasutada enda võimete potentsiaali, et realiseerida ellu tulnud VÕIMALUSED.

See aasta on omamoodi mustvalge olemusega ehk siis – kõik see mis on valmis ja PEAB tulema selle inimese ellu – tuleb voolates, piisavalt pingutades (mitte raskelt).  Ja kõik see, mis hetkel ei ole inimesele vajalik – ei liigu üldse edasi – ei realiseeru.

Selle aasta võimalused ei tooda kandikul ette vaid antakse VÕIMALUSTE POTENTSIAAL – näiteks õige äriidee. Ja siis peab ise hakkama tegutsema, et see realiseeruks.

 1. Selle aasta märksõna on KOOSTÖÖ! Tuleb olla avatud koostööle.
 2. OLE VALMIS ABI KÜSIMA JA VASTU VÕTMA!

 

Selle aasta energia ei ole kerge, aga samas on põnevaid võimalusi OMA ELU MUUTMISEKS. See on helde aasta, aga nõuab pingutust.

2019 tuleb veel eriti lahti kõigest,  mis enam ei teeni. Sealt tuleks oma energia puhtalt välja võtta. Kuna sellel aastal vajab inimene loomiseks rohkem energiat.

 

Kui inimene klammerdub kogemustesse, mis teda enam ei teeni, põhjustab see kannatusi.

 

Andes enda sees kõik vabaks, sünkroniseerub inimese energia Suure Plaaniga oma Peateel. Siis saab Looja energia parimal moel toetada tema loomist ja liikumist oma elus – isiklikus loomise ruumis. Tuleb lasta ennast toetada ja kanda Looval energial. Piltlikult öeldes, peaks inimene Looja energia abil oskama elada ja luua oma elu nagu ookeanis – suures hoovuses, mis kannab ja toetab inimese loomist tema eluteel.  

Inimene, kes on sisemiselt vaba – ei klammerdu – on avatud UUTELE VÕIMALUSTELE!

Sellel aastal tuleb olla JULGE ja AKTIIVNE!

Selle aasta energia näitab, et SUURED KOGEMUSED on liikumas inimeste teele, kogemuste kulminatsioon on 2020 aastal, aga juba sellel aastal saab selgeks suund, kuhu liigume.

 

EI TOHI UNUSTADA, ET IKKA TULEB LUUA KÕRGEMAT VISIOONI!

 

2019 aasta paneb proovile kõik vana – kas kogemus liigub uuele tasandile või siis tuleb sellest välja tulla.

Inimesi raputatakse sellel aastal ja pannakse proovile, aga need väljakutsed on –  ÕNNELIKU JA VAJALIKU LÕPUGA!

Kui 2018 aasta oli ohtliku energiaga, siis 2019 aasta on pigem õnneliku energiaga,  aga väljakutsetega.

Mis peab lõppema, see lõpeb VÕI LIIGUB UUELE TASANDILE MEIE KAASABIL (avatus, julgus, taotlus)

Sellel aastal ei saa olla laisk!

Kära ja müra on palju sellel aastal, aga me ei tohi sellest liialt välja teha, ega sellele energiat anda.

Sellel aastal tuleb hoida positiivset suhtumist ja teadlikult olla kõrgemas sageduses.

Negatiivselt häälestatud inimene liigub 2019 aastal kohmakalt ja kandiliselt oma eluteel – saab rohkem haiget. Positiivselt ja teadlikult häälestatud inimene on pehmem, paindlikum, märkab rohkem (sest pole oma kannatuse mullis) – suudab olla avatud toetusele ja võimalustele, mis ta eluteele satuvad.

 

PS! Praegusel ajal soovitan VÄGA tegeleda enda energia häälestamisega.

 

Selleks, et PRAEGUSEL AJAL –

 • kogeda õnne ja rahulolu tunnet enda sees
 • osata täielikult lõdvestuda keha ja mõistuse tasandil
 • juhtida oma mõtteid
 • tuua tulemuslikult küllus oma ellu materiaalsel tasandil (ka raha)
 • elada armastuse tundes ja energias
 • tervendada oma keha ja hoida oma keha pidevalt terve
 • kasutada kogu oma võimete potentsiaali

 

SOOVITAN OLLA TÄIELIKUS KONTAKTIS OMA ÜLITEADVUSE TASANDIGA – OMA SISEMISE TUNDEGA – OMA LOOJA TASANDIGA – PUHTA JUMALIKU VAIMUGA.

SOOVITAN LÕIMUDA OMA PUHTA VAIMENERGIAGA/LOOJA TASANDIGA NII, ET SA TUNNED ENNAST LOOJANA – PUHTA VAIMUNA OMA KEHAS. SEE ON SEE, KES SA TÕELISELT OLED – PUHAS VAIM OMA KEHASTUNUD KEHAS. AINULAADNE JUMALIK OLEVUS OMA KEHAS. SIIS SAAVAD SINU ERINEVAD VÕIMED AVALDUDA JA SA SAAD ENDALE SOBIVA ELU JA KOGEMUSED ISE OMA ELLU LUUA.

 

Alates 2008 aastast olen loonud Methodraie Üliteadvuse praktikad inimeste jaoks, mis aitavad inimesel luua ühenduse oma Kõrgema Minaga – Looja tasandiga. (Praktikad toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Info toimumise kohta leiad avalehel Kristiina Raie nimele klikkides)

Soovitan väga neid praktikaid isikliku arengu jaoks! 

 

 

Teile edu ja õnne soovides,

Kristiina Raie