Sõnum Maa hingelt

Kanaldanud Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)

25.4.2010

Vaba tõlge: Lille Lindmäe

Nende lehekülgede sõnumid on suhtlusest olenditega, kes ei ole praegu selle planeedi inimesed. Need sõnumid on kinnituse järgi tulnud neilt, kel on kõrgeim Kristus-teadvus.

Suurt heameelt tundes tervitan Maa hinge. Pean lisama, et järgnev suhtlus oli päris ootamatu.

„Olen Maakera hing. Olen elu hing, energia kõige siin planeedil oleva taga. Alul Looja lõi mind selle Universumi Jumala kaudu, väljendusena soovist saada uus ainulaadne planeet. Olen selle soovi otsene väljendusvorm. Alustasin olemasolu teades, et tuleb luua rikkumatu suurepärane planeet, mis oleks sobiv inimeluks. See oli minu ülesanne.

Alguses oli vaid universumi energia. Koostöös selle universumi energiajuhtidega kogusin vähehaaval vajalikud energiad ja alustasin nende füüsilisse kujusse materialiseerimist. Alul oli planeet vaid hõõguv gaaside kogu, mida „ketrasin“ päikesest ja kogusin lähiavarusest. See ei olnud mingi juhuslik pingutus või sündmus, see oli otstarbekas, Looja plaani kohane tegu. Mina, Maakera hing, dikteerisin kõik sammud, mis viisid materialiseeritud energiamassi jahtumisele, millest tuli maa mineraalne kiviaine. See oli minu kavatsetud tegu. Inimteadlased on leidnud maa varasemast arengust palju asju. Geoloogilised teatmekogud on füüsilise ilmnemise ajalooraamatud.

Inimteadlased ei ole avastanud, kuidas minusse elu tuli, kuidas taimematerjal alustas kividel elu. Vastuseks on, et taimematerjali veeti siia minu soovi kohaselt kogu galaktikast, kui tahtsin saada vähe seda ja vähe toda pinnale kasvama. Nii kõike tehakse universumis koostöös. Kui tahtsin teatud taime ja teisel planeedil seda oli, see anti rõõmuga.

Sama kehtib loomelu kohta. Midagi ei ole siin algupäraselt Maapinna pealt – loomelugi toodi teistelt planeetidelt. Tõepoolest, on toimunud evolutsioon algupärastest taimedest ja loomadest, kuid see ei ole olnud midagi juhuslikku või „tugevama toimetulekut“, nagu inimteadlased teil uskuda lasevad. Mina olen teekonda igal sammul ise juhtinud ja hoolikalt valinud kõike kõige sobivamat minule.

Olen hing Maakeras. Minu energia elatab iga kivi, rohukõrt, puud, lille, marja, looma, kala ja putukatki planeedil. Minu energia peab ülal mäed ja mered. Planeedil ei ole midagi ilma kavatsuse ja üksmeeleta – energiat materialiseerimata ja ülalpidamata. Kui mingi uus elukuju ilmneb, olgu see siis võrse seemnest või inimloode, mina hingan igasse uude elukujusse elu sisse. Looja on määranud loomisseadused, olen tema alandlik teenija, kes sooritab rolli maakera hingena. Olen tõepoolest võimas olend, väga võimas.

Peaksin lisama, et samasugune ainelise loomise olukord on kõikides universumites.

Igal planeedil, igal tähel on hing. Iga kübet – suurt või väikest – juhib teadvus, mis toimib Looja seaduste järgi.

Kui sain valmis, kui olid olemas meelepärased taimed ja loomad, alles siis lubasin paradiisi tuua inimesi. Nõustusin valitsema Maa inimrassi. Tegin seda väga vastutulelikult nähes ette üla- ja alamäed, mida jälgida. Alul oli kõik harmooniline. Vastsaabunud inimesed olid väga rahul meeldiva ümbrusega. Andsin kõike, mida vajati nende õitsenguks, ja nad õitsesid.

Inimese inkarneerimine maale nõuab koostööd. Meenutage, et Maakera hingena, teadliku olendina, teen koostööd igasugusel kujul oleva füüsilise sünni ja surmaga. Koordineeritud pingutus inimhinge, tema ülihinge ja maa vahel lõi teid ja kõik teised inimesed siia planeedile. Paljud inimesed kutsuvad mind „Ema Maaks“, sest füüsiline ilmnemine annab neile rohkesti rikkusi.

Inimelu on väga huvitav seetõttu, et selles on üksikhing, mis võib inkarneeruda tuhandeid kordi. Igas inimeses on Looja säde. Iga elukuju kannab universumi Jumala pitserit. Igas inimhinges on leping selle elu jaoks. Igal inimesel on vaba tahe. Minu roll on aidata inimkujusse materialiseerumisel ja kasvul see on riietuses, mida hing kasutab eluks. Materialiseerin ja seon kokku osad lõplikuks kujuks, mida tuntakse mehena või naisena.

Mõned inimesed usuvad, et nad loovad oma tõelisuse, ka keha ja füüsilise keskkonna. Sellevõrra on selles tõde, et nende hing dikteerib suure osa nende füüsilisest kehast mõnes elus. Planeedil ei looda siiski midagi ilma üksmeele ja pingutuseta. Üksikisikul on jõudu luua vaid sel määral, et muuta olemasolevat, mis on juba olemas minu pingutuste kaudu. Inimesed tuleksid toime palju paremini kui nad kujundaksid oma kogemust, muutes seisukohta minu loomingust, kui muretsedes, et kas nad ikka suudavad luua midagi ainult tahtes.

Olin eelnevalt näinud, et inimestele tuhande aasta pärast siia planeedile järelejõudev pimeduse energia leiab eest imemaa koos rikkumatu ja rahumeelse elanikkonnaga. Teadsin, mis oli tulemas ja olin sellega nõustunud, kuid see oli siiski väga kurb. Kõik moondus, kõik muutus harmoonilisest paradiisist moondunud inetuseks, mis põhines hirmul. See ei juhtunud ühe ööga, see oli asteline protsess ja kogu inimkonna nakkamine kestis tuhandeid aastaid.

Ajastute jooksul füüsiline väljendumine on avaldunud hirmul põhineval inimtsivilisatsioonil – kes on järele andnud pimeda energia sepitsustele orjastustsivilisatsiooni taustal. See on ainelise väljenduse peaaegu muutnud varemeteks, kuid ei enamat. Siit edasi, teiste planeetide poolt füüsilisele väljendusele antava lisaenergiaga Maakera pooldab tõelist ilu ja muutub tagasi rikkumatuks planeediks, milline see oli kord.

Inimkonna orjastus on lõppemas. Oleksin võinud lõpetada selle, tõmmates välja energia füülilisest väljendusest ja lastes planeedil hukkuda, hävida. Kuid kuulasin Looja soove, kus taheti maakera muutumist tagasi rikkumatuks planeediks. Järgin seda viimast kurssi. See ei ole kerge ega kiire, kuid see juhtub – pange tähele sõnumit – see juhtub.“

7.05.2010

Suurt rõõmu tundes tervitan Maa hinge uuesti ilmumise puhul.

„ Tervitus kõigile inimkülalistele. Olen hing Maakeraks kutsutud olendi taga. Olen planeerinud suhteliselt vaikset siirdumist uude füüsilisse ilmnemisse, tegelikult tagasipöördumist varasemasse rikkumatusse kujusse. Ometigi mõningatel inimkülalistel nende seas, kes on reserveerinud koha toetajana, on teisi mõtteid. Nad tahavad takistada transformatsiooni rikkumatusse kujusse. Nad loobivad energiaseadmeid ümberringi nagu vihased lapsed, kes nõuavad mängimist omal viisil – mitte minu seaduste järgi. See ei takista minu üleminekut, vaid see teeb ülemineku raskemaks kõigile osalistele.

Viimase aja maavärinad olid aladel, kus pind oli ebakindlaim. See ei viinud maavärisemisteni ainuüksi aladel, kuhu tungijad ja nende inimliitlased on kontsentreerinud eneriaseadmeid, vaid ka pinna teistele aladele. Kui füüsilise ilmnemise mannerlavad kõiguvad, siis nende tagasipöördumine normaalsele aktiivsustasandile kestab mingi aja. Planeedi arenguaja möödudes peaks tähtsamatel maavärinatel tekkima endine joon.

Vulkaanipurse, mis paiskas tuhka üle Euroopa, oli samuti normaalselt rahuliku pinna häirija. Need sündmused toimusid ilma minu otsese osavõtuta, kuid siiski minu loal, kui nii võiks öelda, sest minu käsi oli siin kõiges kaasas. Luban sellistel asjadel toimuda selleks, et osutada pimeda energia jõu olemasolule ja inimkülaliste äratamiseks. Teie keskel on neid, kes ei tegutse parima tulemuse nimel!

Kas on tulemas lisavärinaid? Võimalik. Teen koostööd avarusvendade – ja õdedega kõikide selliste purskamiste ja sundkäikude minimiseerimiseks. Mõnda paremini tuntud võimalust, nagu Yellowstone´i kraatrit ja San Andersi murret, on leevendatud juba mitu aastat. Siiski on võimalik, et maavärinaid ja purskeid toimub seal, kuhu avarusvennad –ja õed ei kontsentreeri kaitseenergiaid.

Kõik asetuvad nüüd „oma“ füüsilisse asupaikka. Ülemineku jaoks on seatud näitelava. Iga inimene valib üleminekuga hakkama saamiseks oma viisi. Kõik on organiseeritud lõppvaatuse jaoks.

Vaatame nüüd ülemineku järgset aega: kõik kes on valinud jäämise füüsilisse ilmnemisse, leiavad end tõelisest paradiisist, millist nad pole varem kogenud. Koostöös teiste planeetide vendade ja õdedega puhastatakse maapind kõigest järelejäänud saastast. Jah, ütleksin, et kõik õhusaastad on siis kõrvaldatud. Ei ole enam keemilisi jäätmeid või ilmamuutusi ja saasta ei paisku korstnaist. Veed voolavad taas puhtaina, ilma põldudelt uhutud saasteta, sest, et põldudel saasteid enam ei ole. Tagastatud energiatega suudan puhastuda kõikidest vaevadest, tekib ka eriline võimalus koostööks, kus kõigile kaugetest tähesüsteemidest siia kogunenuile antakse maapinna uueksloomisel oma roll.

Mõned velled ja õed on innukad sisse tormama ja parandama kõike tehnoloogiaga. Olen palunud kannatlikumat lähenemisviisi – sõbralikumat nende inimeste jaoks, kes püsivad minuga selles transformatsioonis. Need, kellel on järgneval perioodil eriroll, juhatatakse turvalistesse paikadesse, kus on vähem nende eluviisi häirijaid. Suurlinnades elada soovijad tunnevad korralagedust raskemini. Nende toidu-, vee- ja elektriseadmestikus on häireid, puudus tuleb kõigest, mida tavaliselt veetakse linnadesse. Põletusainet pole saadaval. Maal elavatel inimestel on rohkem või vähem normaalne olemine. Suurlinnades paljud surevad.

Nende järglased, kes tungisid füüsilisse ilmnemisse tuhandeid aastaid tagasi, käituvad praegu nagu raevukad lapsed. Nad teavad, et nende mäng on mängitud, draama viimne hetk on lõppemas. Nad on otsustanud hävitada suurema osa mänguväljakust-näitelavast, samal ajal valmistudes lahkuma. Neid sunnitakse füüsilisest kehast lahkuma ülivõimsa valgusega. Nad kas lähevad ise või neid kõrvaldatakse vägisi heatahtlike olendite poolt, kes tegutsevad inimkülalistega koos. Oletan, et sissetungijad võivad hakata kasutama jõuvälja, üritades luua lisa segadusi. Selle ärahoidmiseks teen tööd koos valgusõdede -ja vendadega.

Nagu oled öelnud nendes teadetes ja teised on öelnud mujalgi, et Kuu on tehislik ehitis. See asetati ringrajale palju, palju aastaid tagasi jätkuvaks meenutuseks pimeda energia sissetungist. Kuna pimedus enam ei valitse, Kuu hävib. Seda ei vajata ühtsuse tsivilisatsioonis või rikkumatus ümbruses. Selle kõrvaldamine mõjutab füüsilist ilmnemist minimaalselt.

Nii nagu tunnete, aeg kukub kokku. See ei tähenda, et pöörlemine ja tiirlemine päikese ümber muutub, see on rohkem või vähem püsiv ja jätkub sellisena. Aeg sellisena, millega koos te olete töötanud ja mänginud, kukub kokku, kuni kõik ilmutub tervikuvalguses, siirdumisel armastuspõhjalisse tsivilistsiooni.

Siirdumise järel kogetav maailm ei ole muutunud palju, sest põhiloomus on juba ilmnenud. Inimkonna struktuurid ainult hävivad ja need korvatakse struktuuridega, mis on rohkem häälestunud füüsilise ilmnemisega. Palju hävib, palju ilmub.

Siirdumise ajal on teatud hulk kaosetekitajaid. See ei kesta kaua , kuid teisel pool on kaunis, idülliline paradiis koos toidu, vee ja meeldiva ümbrusega, mis toetab täit elu harmoonias kõigega. Siirdumise mõned päevad või nädalad on küll väljakutsetega, kuid mitte võimatud üle elada. Valmistuge nüüd hakkama saama ilma selleta, millega olete harjunud. Samal ajal avanege uutele võimalustele näha, kuulda ja puudutada. Igaühele, kes on lubanud järgida mind, tasutakse täielikult, sest järgimisega põhjustate iseendal vajalikke andeid. Uued anded ei ole ehk kohe teile ilmsed, sest need ei ole tingimata teie praegused ametid või anded. Vaadake enda sisse:“Mis on põhikingitus, mis mul on?“ Tooge see esile uue tsivilisatsiooni sünnitamiseks.

Nendele, kes otsustavad jääda “kojameesteks“ koos minuga, teen ülemineku mõne järgneva kuu möödudes. Kõiki kutsutakse kaasa, kuid ennustan, et vaid üksikud on piisavalt julged selle teostamiseks. Kaasalöönutega alustame taas valgustsivilisatsiooni. Küsin nüüd nende sõnumite lugejailt, kes teist liitub minuga sellise tsivilisatsiooni loomiseks füüsilise ilmnemise pinnale? Pakun rikkumatut paradiisi ilma hirmu ja selleta, mis käib koos hirmuga. Kes tuleb seltsi? Kõik antakse neile, kes tahavad jääda. Jah, teiegi transformeerute – kuid teile meeldib väga see uus füüsiline ilmnemine.“

Tänan Sind Maa hing.

Sõnumit võib vabalt levitada.