/Info pärineb Peeter Liivi Facebooki aadressilt http://www.facebook.com/Serafim1953?clk_loc=2#!/Serafim1953/posts/396257207078041 ning tema lahkel loal ka nüüd siin täielikult avaldatud. Tiina/

Urve Birkavs
See artikkel ei ole mõeldud nii,et mõjutada kedagi või panna uskuma 100% antud fakte meediumi vahendusel…
Aga siin on midagi,mis ka siiski meid puudutab…

Planeedi Landras tõusmine.
Info saadud meediumilt Sabrina Sangitar 09.03.2011

Enne Lutsiferi langemist eksisteeris suur VÄLI, millel töötasid erinevad valgusolendid. Lutsiferi langemine ja „Suur Pauk“ ja selle tagajärjel langenud komeedirahe lõhkus VÄLJA ja „kukutas kuristikku“. Osa sellest VÄLJAST jäi tõelisse tegelikkusesse. Teine osa eraldus magnetilistest joontest. Lõpptulemusena moodustus sellest 389 planeeti, igaüks oma energiaga, kuid kõik nad jäid teineteisega seotuks. Tervikuna moodustavad need Planeedid ühe Suure Välja. Sel põhjusel on olendid nendel planeetidel meiega väga sarnased ja alluvad samadele seaduspärasustele.
Tõus tuleb läbi teha kõigil 389 planeedil ja just siis võib kaikuda suurepärane HELI, täiuslik TOON. Kõik 389 planeeti peavad jõudma tagasi ühisesse magnetvälja. Erilist tähendust omavad esimesed 12 planeeti. Siis, kui esimesed 12 planeeti ühisesse magnetvälja tagasi jõuavad käivitub ahelreaktsioon ja teised Planeedid järgnevad neile.

 

PLANEET LANDRAS

Esimene 389-st planeedist on oma (üles)tõusu läbi teinud. Selle planeedi nimi on Landras ja on hetkel adaptsiooni faasis. Planeedi Landras päikesesüsteem on meie päikesesüsteemi lähedal. Ajaaken selle planeedi (üles)tõusuks avanes 2007 aastal. (üles)Tõus toimus 2011.a.
Planeedil Landras on paljud asjad sellised, nagu meie neid teame. Seal toimivad samad seaduspärasused. Seal elavad olendid omavad hästi väljakujunenud kehavormi koos elunditega. Nad on teadlikud Lemuuriast, nende lubadusest, nende iidsest sagedusest ja paljudest teistest sagedustest eri epohhidel meie ajas. Paljud asjad on meie planeedile sarnased. Niisiis … ja Jumal saatis igale planeedile kedagi sarnast meie Jeesuse Kristusega, Jumala Poja. Planeedil Landras kannab Jumala Poeg nime Perle (pärl).
Olendid Planeedil Landras on meile väga sarnased. Mõned omadused on neil rohkem välja arenenud, kui meil, teised vähem. Ka nemad läbisid ettevalmistuse ja olid hästi koolitatud. Paljud nende seisukohad on sarnased meie omadega.
Olen palju vestelnud meedium Noriniga Planeedilt Landras ja teiste sealsete olenditega nende planeedi ülestõusust. Norin on vanima sageduse esindaja planeedil. Kõik, mis nad jutustasid on äärmiselt huvitav. Tahaksin, et te sellest teada ja osa saaksite.


Ülestõusmine

Enne ülestõusmist tundsid planeet Landras elanikud, nagu teiegi praegu, et aeg kulgeb kiiremini. See, mis enne oli 1 tund on täna tajutav poolega sellest. Tunne, et kõik möödub kiirelt ja kõik juhtub kiiremini on omane ka meile täna siin.
Norina rääkis mulle, et ajaakna avanemine 2007 viis täiesti eriliste muutusteni. Inimesed planeedil hakkasid asjadesse tõsisemalt suhtuma. Alates 2007 aastas avanes massiline arv elanikke spirituaalsetele teemadele. Planeedi elanikud avardasid oma teadlikust olulisel määral. Et paremini ette valmistuda muutsid nad oma elukohti ja asutasid midagi ühiselamute taolist. See aitas neid palju. See planeet pole nii tihedalt asustatud nagu meil. Paljud nn. oraatorid, kõnelejad, ravitsejad ühinesid, et elada ja töötada koos.

Ülestõusmine algas sellega, et kostus täiuslik heli. Seejärel toimus planeedil kohutav maavärin, millist on ka meil oodata. Aga, et seal puuduvad vulkaanid, ei toimunud purskeid, ei saabunud pimedust, mis vulkaanilise tuha tõttu juhtuda võib. Täiusliku heli mõjul said Lutsiferi energiad transformeeritud. Transformeeritud sai kõik, mis transformeerimist vajas. Peaaegu kõik vanad struktuurid lagunesid. Kõik sai olema teisiti, kui enne.
Iga olendi äratus eraldi toimus ootamatult ja kiiresti. Kui kostus täiuslik heli, siis vastupidiselt ootustele tundus see esialgu kõrvadele ebameeldiv. See heli hakkas vibreerima ja muutus järjest valjemaks ja valjemaks. See heli muutus nii teravaks, et planeedi elanikud ei suutnud jalgadel püsida ja kuni heli püsis, seisti põlvedel. Ühtäkki langesid nad üheaegselt sügavasse transsi, mille käigus (arvestades meie ajaarvestust kestis see 9 minutit) valitses täielik vaikus. Sel ajal iga olend eraldi, sõltumata tema positsioonist ja enesearengu tasemest, suutis heita pilgu enda sisse. Igaüks sai võimaluse näha iseend alates loomise momendist edasi kõigisse järgnenud eludesse vastavates ajastutes, epohhides. Sellisel moel said kõik võimaluse kogeda sügavat äratust, äratundmist isegi siis, kui mõni ei jõudnud lõpuni virguda.

Huvitavalt märgitakse ära, kuidas lapsed ülestõusmise üle elasid. Mõni öö enne ülestõusmist ei suutnud lapsed enam uinuda. Lapsed elasid ülemineku läbi kergemini. Ka nemad suutsid endasse vaadata, aga nemad, nagu enamik Uue Ajastu lapsi, olid ülirõõmsad selle üle.
Ka planeedil Landras on valguse pioneerid, nagu meilgi. Neid nimetatakse teerajajateks. Neid, nagu meidki valmistati ette ja õpetati. Isegi nemad olid üllatunud, et ülestõusmine nii kiirelt toimus, kuigi nad tundsid ette, et midagi on peagi toimumas. Erinevad olendid rääkisid mulle, et isegi ettevalmistunutel esines energeetiliste ilmingute ja valguskujutistega probleeme, mida nad äkitselt nägema hakkasid. Selle lühikese ajaga juhtus küllalt palju ja ootamatult.

 

Adaptsiooni faas

Peale seda, kui kõik said võimaluse vaadata iseendasse saabus täielik kaos. Planeet elas läbi ülestõusmist ja selle kõik olendid virgusid teadlikusse isegi siis, kui nad seda ei soovinud. Kuid mitte kõigil polnud uut sisemist kujutlust, mida oleks olnud võimalik saada vaimse arenguga eelnevalt. Kui mõni olend sai teadmise, et kõik, mis nad varem vaimsest arengust ja ülestõusmisest kuulnud on, et see on Tõde, siis püüeldi kiiresti teadlikuks saamise õpingut läbima. Praegu on seal suurimaks probleemiks, et ei jätku teadlikuks saamise õpingute läbiviimise „personali“. See on kõigi teerajajate suurim väljakutse sellel planeedil. Kuna ülestõusmine saabus nii ootamatult, aga nõudmine on suur, siis saadeti teerajajad laevale Ashtar Sherana. Seal läbivad nad uuesti ettevalmistuse ja väljaõppe, et taas planeedile tagasi minna ja toetada suurt hulka teisi olendeid teadlikuks saamisel.
Seepärast võib endale ette kujutada, mida see tähendab, kui vaimne maailm räägib: „Käesolev töö meie jaoks, pioneerid, algab pärast ülestõusu.“

Kohandumise faasis, kus nad praegu on, saab iga olend võimaluse laieneda, kohanduda ja stabiliseerida ärkamine. Aja kulgemise tajumine pole seal muutunud, kuigi on tekkinud teistsugune arusaam kõigest. Peale ülestõusmist pole aeg neile nii oluline. Praegu asutakse kohanemise faasis ja nende tähelepanu on suunatud sellele, et kõik olendid tõstaksid oma vibratsioone, laiendaksid neid ja hakkaksid tegema oma tööd.
Nüüd püütakse planeedil Landras luua uut korda ja kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. Seal on palju pioneere, kes on sageli laeval Ashtar. Seal nad koguvad teadmisi ja uusi tehnoloogiaid. Ka meil on palju pioneere, kes seda teevad. Kui planeet Landras oli kogenud ülestõusmist, said uued tehnoloogiad kiiresti vabastatud. Just praegu tegelevad nad uute tehnoloogiatega. Tänu nende koolitustele, toimub kõik väga kiiresti, et meil ei pruugi lihtne olla seda ette kujutada. Norina on palju rääkinud uutest tehnoloogiatest ja nende kindlustamise tähtsusest ning kommunikatsiooni aspektidest. Mida peab ta kõige olulisemaks on: energiavarustus tegelikust reaalsusest. Nüüd nad teavad, kui oluline on seda teha. Sel hetkel, kui te kuulete suurepärast heli, on kõik teadmised tasuta ja kõik toimub väga kiiresti.

Praegu, 80% planeedi Arcturus elanikkonnast, kes tavaliselt töötavad planeedil Maa, suundusid Landras-ele, et teha oma tööd seal. Seal on põhimõtteliselt vaja neid, kes on võimelised sõitma planeedi sees, et stabiliseerida energia ja teadvus. Samal ajal, see energia on seotud planeetide võrku, tänu sellele energia tase planeedil Landras ei lange mitte kunagi.
Kui keegi hakkab kahtlema selles, mida ta transis nägi, siis transformeerub kõik korraga ümber. Midagi ei juhtu edaspidi mitteteadlikult. Kõik olendid ei tugine enam meelele. Hinge ärkamise aspekt Hetkes on seotud muude aspektidega. Hing omab erilist tähendust kõigele. Planeedil on praegu väga kõrge armastuse vibratsioon. Planeet Landras elanikud hingavad rohkem praanat ja peavad seda iseenesest mõistetavaks, sest nad on ülestõusmise läbi teinud.

 

Millist tähtsust omab planeedi Landras ülestõusmine meie jaoks?

Planeedi Landras elanikud teavad, et meie ja kõik teised planeedid, tundsid nende planeedi ülestõusmist. Füüsilisel tasandil väljendus see raskuse, pearingluse, väsimuse või segadusena. Võisid tekkida tugev kurbuse või eufooria tunne. Igal juhul me kõik tundsime seda. Aga me ei suutnud seostada toimuvat sellega, sest me ei teadnud.
Esimese planeedi tõus omab suurt tähtsust meie kõigi jaoks. Esimene samm on kõige tähtsam. Käesoleval hetkel on planeet Maa ületõusu läbivate planeetide järjekorras 11-s. Kuid Norina ütles, et arvestades näiteks asjaolusid (Lentos väravate avanemine, Eleua Energia, Prosonodo Valgus) võib juhtudu nii, et meie oleme neljandad või viiendad. Ta ütles, et me liigume oma teadvuse arengus edasi väga kiiresti ja et ajavärava käitumine on seotud meie teadlikkuse tasemest. Nende jaoks oli see aastal 2007. Meie jaoks aastal 2012. Teiste planeetide jaoks on see aastal 2019. Kuid sõltuvalt teadlikkuse taseme tõusust võib ajaaken muutuda.
AN`ANASHA.

Informatsioon planeetidelt Landras ja Partoos
Info saadud meediumilt Sabrina Sangitar 09.11.2011
Vahepeal on Landras paljud asjad maha rahunenud.

Pioneeridel Landras, kes on nüüd kohanemisetapis, oli mõnda aega võimalus ühendada oma 18 aspekti, kui nad seda tahtsid. Seega saavad nad reisida koos oma Merkabah, mida nad tõesti naudivad teha. Selle abil on nad laiendanud hulgaliselt vaimsust ja palju elanikke, kes olid kogenud sisemist vaatlust saavad juhitud stabiilsesse ärkamisse.

On tõsi, et vett on veel vähe, kuid seda on järjest rohkem ja püsivamalt. Palju täherändureid ja galaktika rattureid erinevatelt planeetidelt on kohal, et koguda energiat ja informatsiooni ja et jagada seda oma elanike kohta. Neid elab praegu suuremates kogukondades ja nad töötavad mingites vaimsetes keskustes. Praegu paistab, et on kõik väga hästi.

Krayoni Festivali ajal on toimunud ülestõusmine planeedil Partoos.

See oli väga suur väljakutse minu jaoks, sest ma kuulsin seda Eleua edastamise ajal ja tuli otsustada, millal mida osalejatele öelda. Nii ma küsisin „käigu pealt“ Angel Michaelilt, et võib teatada ülestõusmisest planeedil Partoos kui ta tahab, mida ta siis ka tegi.

Ülestõus planeedil Partoos toimus väga ettevaatlikult. Väga vähe tuli ümber muundada. Hävis väga vähe. Elanike sisemine vaatlus võttis seal väga kaua aega, umbes 22 minutit, mis on lineaarselt pikk aeg.

Heli, toon kõlas hoopis teistsuguselt, kui oli Landras.

Partoose elanikud meenutavad väga paljuski meid. Kogu nende töö tervikuna on korralik, välja arvatud, et nad on biseksuaalsed. See tähendab, et neil on mehelik ja naiselik energia võrdsetes osades. Aga see on ühes ja samas vormis.

Pärast toimunud ülestõusu ja sisemist vaatlust vallandus üleüldine tohutu rõõm ja eufooria, väljendudes koos lauldes ja tantsides. See kõrge rõõmu energia põhjustas koheselt teise värina. Aga kõik läks väga sujuvalt.

Kuid suurem evakueerimise vajadus oli nii Partoos-el, kui ka Landras-l. Väga paljud elanikud olid tõmmatud Ashtari laeva peale. Järgnes koolitus, kuidas vabastada energeetilisi mustreid ja ühendada aspektid – mustreid ja aspekte, mis mingil põhjusel ise ei avaldatud sisemise vaate ajal või ei olnud piisavalt hästi kättesaadavad, et Merkabah oleks suutnud ennast täielikult välja arendada, mis nüüd võimaldab pioneeridel Partooselt reisida Venusele.

Nad ei võta materiaalset toitu enam, vaid elavad nüüd valgusest. See valik allub vabale tahtele ja see ei tähenda, et siin saab sama olema.

Landrasel on elanikke ligi kolmandiku vähem kui Partoosel evakueeriti.

Partoosel on paljud teised olendite sagedused samuti tõstetud. Mis minu arvates on väga põnev, et need on nüüd tihedas koostöös kollase sagedusega ja on sellega ühendatud, sest heli on kollase sageduse olenditele samuti väga oluline.

Partoosel on palju tööd tehtud armu energiaga, mis minu arvates on väga kena ja lõpuks on see aidanud planeedil tõusta.

Ülekantud tähenduses kutsuvad nad seda aastat Kuningriigi Armu Väljaks. Crystal energia kohtade võrdlusena on neil armu energia kohad, mis on väga sarnased Eleua Energiale. Seega ülestõusmine ei olnud neile tegelikult üllatus, sest nad juba teadsid, et see Kutse, see täiuslik Helitoon on tulemas.

Partoose elanikud evakueeriti koos oma kehadega. Pärast planeedi ülestõusmist muutusid värvid väga ja ka tähtede tetraeedrid on nähtavad. Sherin muutus nähtavaks nähtavaks, Täheseemned saabusid ja kõik laulsid koos ja lausuti valguspalve planeedi jaoks. Inglite laulmine oli kuuldav.

See kõik oli tänamaks Armu Energiat, et kõik võib olla hoitud ja võib toimuda väga rahulikult ja sujuvalt.

See on Maal natuke teistmoodi. Kuna Jeesus oli meiega ja ilmes kahtluse hetk tema reetmisel, siis kahtluse seeme külvati. Partoose elanikud ei tunne kahtlust. Sellepärast oli natuke lihtsam.

Kahtlemata on muljetavaldav, arvan ma, et me, kuigi me kahtleme, oleme nüüd “teadvuse nimekirja” ülaservas.

Võin ja tahan rääkida ainult pioneeridest kuldse sinise(blue) sageduses, sest see puudutab eriti pioneere selles sageduses. Seal on tõesti väga palju, kel on sügav ülestõusmise läbimise kavatsus, et suur osa avardub väga kiiresti.

Luciferiga võlakirja sõlmimine on suurepärane näide.

Eriti sellepärast, et Partoosilt väljuv armu energia ja mis voolab meie suunas on väga kasulik meie planeedile.

Ka Partoosel oli enne planeedi ülestõusu meile sarnane olukord. Ka nemad said aastaid informatsiooni, et kõik kukub kokku, et teatud asjad ja struktuurid ei suuda püsida, et tulevad suured muutused. Ja äkki on muutus toimunud ja nendest asjadest räägitakse veel intensiivsemalt. Lineaarses ajas võttis see umbes 1 ja pool aastat kuni ülestõusmine toimus.

Kuni selle ajani oli juba väljas palju muutunud. Ja nüüd on neil võimalus kujundada kõik uut moodi.
Ma olen sada protsenti veendunud, et ka meie kohanemisetapp siin, kui teerajajad lähevad ees, on meile näidiseks. Pannakse maha rajad uue Maa kujundamiseks. Ma kujutan ette, et areneb uus haridussüsteem. Seal ei ole enam raha sellisel kujul. Siiski tekib tasakaal andmise ja saamise vahel teistsuguses vormis. Ma kujutan ette, et inimene saab elada koos keskustes või külades ja kõik töötavad vastavalt tema võimetele ja oskustele. Võibolla tuleb arendada ja hoolitseda aedade või sarnaste asjade eest. Igal juhul, on meil nõudlus luua siia uus rada. Sest kõik asjad, millel ei ole midagi pistmist armastusega ja on midagi pistmist võimu ja allasurumisega ei saa jätkata ja saab lõhutud.

Aga tagasiulatuvalt on näha, nagu ka enne seda Landrasel, oli energilisi mustreid, mis olid peidetud, nii et ülestõusmine oli väga kasulik.

Üks uus tehnoloogia võimaldab näiteks elanikel neutraliseerida kahjulikke aineid ja kogu reostuse, mille oli äratanud planeedi ülestõusmine. Tänu uutele tehnoloogiatele saavad nad luua ja suurendada vett ja iga Teerajaja on tähtsõiduk ja võib reisida.

Mitte veel läbi universumi, kuid nad võivad liikuda punktist A punkti B oma planeedil sellega väga kiiresti.

Enamik elanikke on teadlikult kogenud oma keha üleminekut. Teised kukkusid mingit sorti kooma ja selle aja jooksul said rakud ümber programmeeritud. Energiat edastati ka neile, eriti armu energiat.

Ülestõusmise ajal ja peale seda aktiveerus lastel ja noorukitel nende kiirgav jõud.
Kõik see juhtub varjatud energiliste mustritega. Aga nemad kiirgavad väga palju energiat, mis on tervikuna väga kasulik.

Põhimõtteliselt läheb kõik samamoodi Landras, kuigi intensiivsemas vormis. Kõik muutub kohe ja täielik tõde selgub ning saab hinges ise nähtavaks.

AN’ANASHA.