Peaingel Metatron. Alkeemia ja vajalik skeem 13-20-33. I osa

Kanaldas James Tybberonn.

Tõlkis Arvi Pikner

Tervitused, meistrid! Me tervitame teid rõõmus ja ümbritseme igaühte teist Tingimusteta Armastuse väljaga.

Niisiis, me räägime inimese auravälja optimaalsest skeemist konkreetse fokuseerimisega skeemile 13-20-33. Meistrid, inimese auraväli ei püsi automaatselt. Ta vajab süstemaatilist teenindamist. Ja see on ühetähenduslik sellepärast, et tervikliku auravälja skeemi 13-20-33 saavutamine ja säilitamine on apsoluutseks eelduseks üleminekuks Kristalseks Valguse Transportvahendiks.

Aura arenemine

Edasi me lühidalt pöördume inimese aura arengu lineaar-ajalise aspekti poole. Kallid, kui teist igaühe teadvus kasvab teie paljude duaalsuses elatud elude jooksul, te aktiveerite oma auraväljas rohkem kihte. Iga uue aktiveerimisega on nõutav suurem vastutus, ja on vajalik, mõistagi, suurem teadlikkus auravälja optimaalseks teenindamiseks. Lõplik ja optimaalne resonants – see on skeem 13-20-33. See on võtmesuhe ja täielikult väljaarenenud auravälja kalibreeritud voog. Nimelt see resonants võimaldab ühineda Kristalse Valguskehaga. Kuni inimene ei ole saavutanud, ettevalmistanud ja võimeline hoidma skeemi 13-20-33, ei või ta ka vallata Valguskeha.

Enne, kui süveneme sellesse tähtsasse läkitusesse, lisame hoiatuse, et auravälja laienemine on teekond, aga mitte ettemääratus. Teiste sõnadega, see, mis on saavutatud, peab olema alal hoitud. Paljud teie seast on saavutanud auravälja kõrgetasemelise aktiveeringu selleks, et see kohe kaotada järjekindlisetu distsipliini ja puuduse tõttu arusaamaks fundamentaalsetest alustest, mis on vajalikud selle säilitamiseks.

Enamus teist, keda nimetatakse „vanadeks hingedeks“, sisenesid algselt maa plaani Kristalsetes Valguskehades, MerKaRa’s tõelise Ülestõusnud Meistrina. Taevavõlvi langemisega te vabatahtlikult astusite „duaalsuse ülikooli“ ja aegade jooksul kaotasite sideme oma tõelise olemuse kõrgema aspektiga. Siis teie aurad koos teadvusega said alanevasse spiraali, sest te kukkusite polaarsete füüsiliste kehade laienevasse tihedusse. Sellest oleme me rääkinud eelmistes läkitustes.

Me tahame antud hetkel selgitada, et duaalsuse ilmnemine Maa plaanil ei olnud juhus. See oli see, mida me võime nimetada ettekavatsetud nähtuseks, et võimaldada kogemust ja arengut duaalsuses. Maa muutus ülikooliks Valikute Planeedi rollis. Enamus teie religioossetest tekstidest nimetab seda inimkonna „langemiseks“. Tegelikult oli see tahtlik „langemine“, ehk illusioon eesmärgiga. Duaalsus pani teadvusesse filtrid ja täielikuks kristalsesse teadvusesse tagasipöördumuseks oli vaja teha tööd. Kuid TE KÕIK valisite selle arengutee ja see sisaldab piisavalt volitusi.

Duaalsuse eksperiment kandis endas ka teatud kaitsetust ja lubas toimuda sellel, mida võib nimetada eesmärgipäraseks regressiks. See on duaalsuse teekond, lepinguline tee kasvuks ja takistuste ületamiseks uuestisündidega.

Ja sellepärast selles regressiooniprotsessis tihkus muutus veel tihedamaks, füüsika tihenes ja inimaju poolkerad olid blokeeritud polaarse dodekaeedri võresse.

Duaalsetes tsüklites inimene inkarneerus kehastumistesse, kus domineeris otsmiku mõistus ja alumiste tšakrate kogemus. See teadvustamata seisundi tase võimaldas siis ainult seitsmekihilist tšakraalvälja eesmärgiga aktiveeruda kolmest alumisest tšakrast ülemiste neljani ühinemaks seitsmeseks täisvoogs.

Duaalsus määratleti polaarse elektromagnetismiga ja võresüsteem, mis määras tiheduse astme, oli magneetiline või gravitatsiooniline võrksüsteem. Kogu inimkonna arengu jooksul oli see häälestatud erinevatele tasemetele. Gravitatsioonivõrgustik lubas lineaarse aja pikal perioodil, alates Atlantise Kuldajastust, ainult inimese auraskeemi 8-8-16 ja sooline MerKaBah oli Valguskeha, mis võimaldas ülestõusmist sellest tasemest. Tuntud Avatarad saabusid tagasi duaalsusesse 5000 kuni 2000 aastat tagasi, nagu te loete lineaarset aega „tagasi“ selles kokkusurutud reaalsuse hologrammis, et alustada resonantsi 13-20-33 taastamist.

Aga ainult alates Harmoonilisest Konvergentsist 1987 aastal võrgu reguleerimine tegelikult sünnitas massidele potensiaali 13-20-33. Esialgselt sai see võimalikuks Kristallvõre 144 aktiveerimisest 2001. aastal. Kristalliline Ajajärk Kristallvõrgu abil teeb võimalikuks täieliku tagasipöördumise skeemi 13-20-33 juurde Kristallilisse mittepolaarsesse MerKiVic kolmesesse süsteemi.

Skeem 13-20-33

13-20-33 on energeetilis-emulsioonne liides, mis kombineerib teavet antimateeria, mateeria ja eeterliku mateeria vahel kristall-elektrilises ühenduses, mis loob energeetilise heli OM. Tegelikult skeem 13-20-33 ei ole ainult optimaalne sageduslik voog, mis on vajalik täielikuks ja üldiseks auraliseks funktsiooniks ja selle tõusuks, vaid on ainuke sagedus, mis seda võimaldab. See on võti ja kompleks, mis on „programm-mooduliks“ saavutamaks maksimaalset võimsust. Tegelikult on ta siis ja ainult siis võimeline tohutute energiate ülekandmiseks. See laiendab ja kombineerib mitmesuguseid heterogeenseid ja homogeenseid energeetilisi vorme kokkusobivaks ühendatud matriitsiks, mis on võimeline ühinema nullpunkti, Kristalsesse MerKiVa välja.

See skeem realiseerib ja juhib kohustuslikku ühinemist ühisvälja 33 komponendi vahel. See on tegelikult ühendav süsteem, mis reguleerib vastavat võrgu resonantsi ja võrgu mustrit sees ja väljas. See määratakse järgmisel viisil: 13 tähendab auravälja 12 kihti eeterlikus mateerias, harmoniseeritud ja sünkroseeritud Ühtsuses. Sellisel viisil 12 muutub Ühtsuseks, formeerides sageduse 12+1=13. See toimub ainult peale seda, kui piisav viibimine duaalsuses lubab teadvusel aktiveerida kõik 12 kihti ja ühendada ja aktiveerida 12 primaarset tšakrat, vastavalt aurakihtidele ja 12-le DNA kihile.

20 tähendab inimese aura aktiveeritud liideskihte dimensionaalsuse antimateriaalses osas. Need kihid ei olnud kergesti kättesaadavad, kuni ei olnud toimunud magnetvõrgu reguleerimist.

Fibiocci sünkronisatsioon 13+20 lubab skeemi 33. See garanteerib skeemi, mis lubab inimkonnal täielikult laieneda Kristalsesse, mittepolaarsetesse teadvuse tasanditesse. See on tegelikult vahend, mis annab teile täieliku ringi, täieliku tsükli… pöördumaks koju.

Hooldamise tehnika

Õige skeemi 13-20-33 voog sõltub teatud hooldusviisist, nagu me seda kirjeldasime. Nüüd me arutame läbi enam levinud takistused optimaalse skeemi omandamiseks ja alalhoiuks.

Probleemid, mis mõjutavad auralist terviklikkust:

• Ebasoodsad energiaväljad

• Emotsionaalne stress

• Konflikt

• Planetaarne energeetiline laienemine

• Piiravad mõttevormid

• Lennureisid, füüsiline koormus

• Medikamendid, alkoholiga liialdamine, toksiinid

• Ebaadekvaatne häälestatus, kontrolliprobleemid, ego disbalanss

Mõningaid neist me vaatleme üksikasjalikumalt.

Ebasoodsad väljad ja biopolaarne reverseerimine/ümberpolariseerimine

Meie käesoleval ajal valgustuva maa elektromagnetism, tugevnedes võimsate lainetena, pumpab purskeid, mis võivad venitada ja luua mikrorebendeid teie auravälja voogu ja sümmeetriasse . See on fundamentaalne ja määrav Tõusu vajadus, kuni te transformeerute aura 13-20-33 laienenud skeemi, saavutamaks MerKaNa’d MerKiVic kolmeses süsteemis.

Teie ajal kasutatavad mobiiltelefonid, arvutid, televisioon, elektroonika kodus ja teeninduses pidevalt ründavad teid vastastikku toimivate elektromagneetiliste energiaväljadega. Selle tulemusena võib tekkida ajutisi „lühiühendusi“, mis, kui ei võta kasutusele meetmeid, võib viia aura ebastabiilsusele energia kao tõttu tekkinud pragudest. Oma olemuselt võib seda nimetada „aura verejooksuks“. Mõningad neist nähetest on lühiajalised, teised võivad muutuda kroonilisteks.

Mikrolaineahjude, termokambrite, arvutite, mobiiltelefonide ja televiisorite elekromagnetväljde kahjulikku mõju on tunnistanud paljud teie juhtivad meedikud-professonaalid. Massidel on tendends neid mõjusid alahinnata ja ignoreerida, osaliselt sellepärast, et nende mikrolainete- ja magnetväljageneraatorite valmistajad ja tarnijad sponseerivad ja tellivad teaduslike töötajate uurimusi ja konsulteerivad teadlaste ja „ekspertidega“, eelnevalt kokkuleppides eesmärgiga kummutada või tunduvalt vähendada kahjulikke mõjusid. Tegelikult on nende halb mõju küllaltki reaalne ja enamus teist asub alaliselt nende vastunäidustatud väljade piires. Konkreetne näide, enamus teis loeb seda läkitust istudes arvuti ekraani ees.

Kallid, on olemas effektiivsed meetodid nende vastunäidustatud väljadega tegelemiseks ja need me teile anname.

Ainult ärge ignoreerige fakti, et väljadel on apsoluutselt erinevad anomaalse toime tasemed teie auraväljale. Enamus otseseid laineid ja välju ei tungi eriti sügavale teie aurasse, teised tungivad, kuid kõik nad võivad luua energiaväljade rebendeid. Võib olla inimesi, kes arvavad, et see on vaatenurga küsimus, või see läkitus ise külvab hirmu. Kuid see ei ole üks ega teine. Õige on, et Ülestõusnud Meister võib selliseid effekte transmuteerida, kuid kallid, me räägime seda armastusega, et niikaua, kuni te ei ole jõudnud tema tasemele ja ei suuda kõndida veepeal, olge ettevaatlikud. Vahelduvvoolu poolt tekitatud mikrolainete ja elektrmagnetlainete kahjulikud tagajärjed on tingitud ammendavast inimmasside veendumusest duaalsusesse, usute seda või mitte.

Samal ajal, kui need mõjud ei ole ohtlikud elule, nad tõesti mõjuvad teie energiasüsteemile ja võivad luua selle, mida nimetatakse „inversseks bioväljaks“ ja auravälja lühiühenduseks. Need mõlemad võivad viia auravälja katkemisele ja aura „verejooksule“.

Lennud

Lennud on tugevalt juurdunud aspekt teie enamuse elus. Mingil ajahetkel peaaegu igaüks teist lendab kuhugi. Selline teekond nõrgestab aurat palju rohkem, kui seda praegu teadvustatakse. Tegelikult kestvad lennud võivad lühendada eluiga, eriti kesk ja vanemas eas. Kontinentaalsed ülelennud ja lennud üle ookeaanide oma tohutute vahemaade ja pika kestusega mõjuvad eksponentsiaalselt kahjulikult inimese auraväljale. Tegelikult igaüks, kes lennukil teeb 9 – 10 tunnise rahvusvahelise lennu, väljub lennukist oma sihtkohas mitmesuguste anomaaliatega auraväljas ja auravälja funktsioonide katkemisega. Pikad ülelennud geograafilistel laiustel suunaga itta on eriti kahjulikud. Kuid kõik lennud eranditult ja vaieldamatult toovad kaasa kaod energiaväljast. . . te nimetate seda keha biorütmide häireks. Selline süütu termin on jäme alahindamine, sest see seisund on palju rohkemat, kui lihtne väsimus ajavööndite läbimisest.

Üks põhiline võtmefaktor, mis on ka põhiprobleemiks, on see, et kommertslennud toimuvad stratosfääris, kõrgusel 10 kilomeetrit ja kõrgemal, tegelikult välajspool reguleerivat pulssi, Šumanni Resonantsi. Šumanni Resonants on planeedi „südamelöögid“, maa poolt väljakiiratav anioonaktiivne laeng, mis ühineb stratosfäärist väljuva katioonaktiivse laenguga, et formeerida planeedi ümber elekromagnetiline kondensaator, maapinnalt kõrgusega ligikaudu kuni 9 kilomeetrit. See kondensaator formeerib foonresonantsi, mis mängib võtmeosa elutähtsate organite ja näärmete töö reguleerimisel inimkehas. Enamus lennukeid lendab kõrgusel 10,5 kuni 11,5 kilomeetrit, mis on selle reguleeriva tsooni piiride taga ja metallist lennukikere varjestab viimasegi võnke. Tulemuseks on moonutatud füüsilised rütmid. Teie agentuur NASA ja kosmosejaama agentuur teavad sellest probleemist, sest see soodustab kroonilisi füüsilisi probleeme astronautidel. Nad eksperimenteerisid magnetväla generaatorite paigutamisega kosmosejaamadesse ja šatlitesse.

Teie meedikud, kes uurisid organismi rütmihäireid, teavad, et lennud tõesti sunnivad südant intensiivsemalt tööle ja pikad lennud suurendavad ajutiselt südant. Piloodid ja stjuuardessid, kes lendavad iga päev, teatud määral pingutavad oma keha ja auravälja sellise tasemini, mis viib krooniliste haigusteni ja kiirele vananemisele. Viidi läbi sisemisi uurimusi aviotöötajate eluea lühenemisest, kuid enamus neist  salastati. Nad tõesti teavad, et hüpobaariline hapniku puudus, mis on tingitud lennuki hermetiseerimisest, muudab rütmilisust, mis ilmneb pärast kestvaid lende, sõltumata sellest mitu ajavööndit te läbisite, tunduvalt alandades sellega inimese hormonaalset taset.

Need probleemid osaliselt võimenduvad küllaltki kitsaste tingimuste tõttu lennukis, olles kaua aega kitsal istmel, kus on raske puhata, on häiritud õhutsirkulatsioon, keha omastab vähem hapnikku, mis kutsub esile väsimuse. Liialt kuiv õhk hermeetilises kabiinis ja hermeetilisus ise on kahjulikud. Tsüklid katkevad ja tõesti enamus teist tunnistab, et peale kestvat lendu on kehal raske välja puhata, unetus on auravälja katkemise kõrvalnähe.

Nüüd selgitame, kolmest neljast tunnist lühemad lennud ei ole nii kahjulikud kui kaheksa kaheteisttunnised ja inimesed taastuvad neist kiiremini. Seepärast on täiendavad olulised faktorid: lennuaeg, reisimise sagedus, vanus ja inimese füüsiline tervis.

Kuid kõik lennud on kahjulikud, nagu me märkisime, ainult erineval määral.

Ekvaatori ületamine

Kestvad lennud, mis ületavad laiusvööndeid, kutsuvad esile füüsilise keha suurt väsimust tingituna uuest ajavööndist. Seda meenutame täiendavalt eelmistele faktoritele. Aga lennud mööda meridiaane, mis ületavad maad lõunapoolkeralt põhjapoolkerale (ja vastupidi), kutsuvad esile teistmoodi auraenergia sagedusliku reguleeringu. Energia resoneerimine allpool ekvaatorit normaalsetes mittemagneetilistes tingimustes toimub kellaosutite liikumise suunas ja põhjapoolkeral vastu kellaosutite liikumise suunda. Sellega seoses ekvaatori ületamisel individuaalne auraskeem kogeb ajutiselt anomaalset toimet.

Küsimus Metatronile: Paljudel inimestel on töö, mis nõuab lendamist. Mida võib teha, et minimiseerida kahjulikke mõjusid?

Peaingel Metatron: Mõju süveneb sõltuvalt lendude kestvusest ja sagedusest. Teised faktorid – üldine tervis ja vanus. Sellepärast kõikidel juhtudel püüdke viia miinimumini reiside regulaarsus ja sagedus, kui see on võimalik. Kogu oma tegevusega hoidke korras oma tervist. Kui te teate, et teil on vaja lennata, siis saate mõningal määral stabiliseerida energiavälja kandes mõlemal randmel vaske või kulda ja kasutades sõrmusel ja kaelaripatsil teatud kalliskive, sellega aitame väljal jääda vigastamata. Peale lendu võtke soolaseid mineraalvanne ja vältige unerohtu. Hüdratiseerige keha maksimaalse võimaliku tasemini lennu ajal ja pärast seda.

Ülestõusmise magnetismi ääsituli

Teisteks vähem ilmseteks, kuid eluliselt tähtsateks aura hõrenemise allikateks on Tõusu enda mehhanismid. See võib esmapilgul näida paradoksaalne, kuid tegelikkuses seda juhtub ja te peate sellest teadma. Primaarsed mehhanismid, mida me mainime, on: päikesetuul, planeedi tuuma pöörlemiskiiruse tõus ja selle tulemusena planetaarsete sageduste tõus. Planetaarne pulss sageneb ja see mõjub teile lugematudel viisidel. Kõige tõelisemas mõttes see, mis toimub tõusu energia toimel, venitab välja teie sagedusliku võimsuse. Oma olemuselt te peate looma uue laiendatud auravälja, maosarnase, kes iga aasta kasvab välja oma nahast ja läbib uue naha saamise faasi, mis mahutab paremini suurenenud keha. Kas saite aru? Enne, kui uus nahk saab muutuda elastseks, vana pinguldub ja praguneb ja sellel üleminekuajal on olemas transformatsioonifaas, mis sisaldab endas teatud haavatavust kuni uus ei ole veel lõpetatud.

Kuna teie maa ligineb üha Tõusule 2012, siis teie ümber toimub palju tähtsaid sündmusi, millel on tugev toime teie füüsilisele, emotsionaalsele ja mentaalsele heaolule. Paljud teist leiavad, et te muutute teatud määral „haavatavaks“, aegajalt tunnete end ülekoormatuna, just nagu te ei saavutaks eesmärki, just nagu teil ei jätku aega. Mõned teist elavad üle depressiooniperioode, te tunnete nagu satuksite paanikasse või näib nagu läheksite läbi siirupi. Emotsioonid kõiguvad eksalteeritust sügava masenduseni, sünge meeleheiteni. Kallid, te ei ole üksi, sõna tõsises mõttes miljonid teist kogevad seda pinget ja uue „auranaha“ kasvatamist ja me ütleme teile, et kui te saate sellest protsessist aru ja hoiate oma auravälja tervikliku, on see protsess palju kergem.

Iseloomulik näide

Kanal on sageli rääkinud energeetilisest tasakaalustamisest, mis võib toimuda, kui otsijad esialgu külastavad jõu kohti või pühasid kohti. Kui otsija sõidab mega-jõu kohta, nagu näiteks Šasta mägi, Titikaka järv, Sedona, Arkansas või Glastonbury, paljud neist on haaratud hoopis tugevamasse elekromagnetvälja resonantsi, kui see, millega nad on harjunud, energiasse, hoopis tugevamasse, kui nende auraväljaga resoneeriva sageduse norm. Mõningate jaoks, kuid mitte kõikidel, sõltuvalt otsija auravälja jõust ja elastsusest, aurakate 3 – 7 päeva jooksul stabiliseerib rõhu differentsiaali osmootilise rõhu silumise teel. Auraväli teeb seda formeerides mikropragusid ja aurakihi laienemine toimub loomulikult.

Kui inimene sellega hakkama saab, siis ei toimu aura lühiühendust, mis viiks energiakaoni. Oma olemuselt emotsionaalsed äärmused võivad toimuda kuni selle ajani, mil auraväli on stabiliseeritud ja ümberseadistatud.

Need inimesed, kes muudavad oma elukohta minnes madalama energiaga kohast mega-energiaga kohta, neil võtab see protsess aega 6 kuud kuni aasta. Need, kes on läinud elama Šasta mäele või Sedona kanti, saavad sellest aru. Neist kohtadest tagasisaabunutel see korrigeeritakse nädala või kahe jooksul peale saabumist. Võti on selles, et tunnetada oma aura sageduslikku koeffitsienti ja mitte jääda nii kauaks, et teie väli ei ole enam võimeline säilitama kõrgemat sagedust.

Me ei ütle, et jõu kohti ei ole soodne külastada, vastupidi. Selline laienemine, lühidalt, on vältimatu ja üsna kasulik ja vajalik, et kasvatada „uut nahka“, mis on vajalik laienemaks kõrgemasse sagedusse ja dimensionaalsusesse.

Jõu kohad kiirendavad seda protsessi ja neid peab külatatama. Need lõpmatuse punktid on effektiivsed kiirendajad, mis aitavad teie transformatsioonile kaasa ja valmistavad teid ette tõusuks tugevamatesse energiatesse, nagu näete.

Õigem on öelda, et on protsesse, mis toimuvad jõu kohtade piirides, on makrokosmose mikrokosmos ja need peavad olema arusaadavad. Te näete, et kogu teie planeet alustab kiirenemist, suureneb sagedus ja te peate olema ise valmis hoidma kinni seda sagedust. Paljudel teist on sellega tegemist, kuid küllaldase teadlikkuseta. Praegu või ligemal ajal te seda kogete ja protsessist arusaamine aitab teil teha seda palju kergemaks.

Aura transformatsioon: eeterliku naha vahetus

Paljudel enam valgustunud hingedel toimub ka vastupidine protsess. Paljud teie seast kasutavad juba oma laienevat dimensionaalsust, sest kristallvõre 144 võimaldab suuremat dimensionaalset ligipääsu. Tulemus seisneb selles, et teie sisemine elektromagnetväli tõmmatakse suurematesse energialainetesse, energiatasemetesse, mis on mitu korda suuremad teie auravälja mahust. Selle tulemusena tekivad pinged ja ülekoormus, mis kutsuvad esile ajutised praod ja energiakao. Te vahetate oma nahka.

Osa sellest metamorfoossest venitusest nõuab puhastumisprotsessi. Jõu kohtade paljumõõtmelisus (dimensionaalsus) ise ja valgustumine on „puhastumise ääsituli“ ja tõstab pinnale probleeme, mis sellisel viisil annavad inimesele võimaluse vastuseista või väljalasta mistahes sisemisi takistusi. Parem varem, kui hiljem. Sellepärast paljudel teist toimubki probleemide esilekerkimine. Katse neid peita, ignoreerida, lihtsalt lasevad probleemil suuremaks minna ja minna „mädanema“.

Probleemid ise, kui neid ei lahendata, hakkavad genereerima stresse ja viivad reaktiivväljade ümberpolariseerimisele, skeemi hangumisele ja auravälja verejooksule.

Kallid, tõesti eksisteerib metateadus aura terviklikkusest. See ei ole uus teadus, rohkem unustatud, kuid see on see, mis peab olema arusaadav ja uuesti õpitud kõigil, kes tahavad kasvada, otsivad tasakaalu, tarkust ja teadmisi.

Vigastamata auraväli võimaldab taastada Kosmilise Võrgu, saavutada skeemi 13-20-33 ja paljudimensionaalse laienemise läbi kristallskeemi MerKiVa tasemete. Rikutud aura kaotab energiat, aga energiakadu tingib pingeid füüsilises skeemis. Kui kadu ei tunnistata ja ei likvideerita, võib see esile kutsuda kroonilise ümberpolariseerimise, emotsionaalsed tõrked, depressiooni, kroonilise väsimuse, unetuse, migreeni, kehakaalu suurenemise, rahutuse, paanilisi häireid ja need siin on ainult mõned võimalikest. Neid võib kõrvaldada.

Me ergutame teid kõiki aktiivselt õppima seda ainet.

Aga te peate mõistma, et on olemas palju mitmesuguseid halva mõjuga allikaid elektromagnetväljadele, mis võivad aeglustada transformatsiooni ja loovad mitmesuguse tasemega ajutisi väljavigastusi ja nendega on vaja osata toimetulla. Kujutlege neid ette, kui pidevat õhu väljavoolu autorehvist. Kui seda ignoreerida siis auto varsti enam ei sõida. Nii on ka teie auraga.

Küsimus Peaingel Metatronile: Kuidas me saame teada aura „verejooksist“?

Peaingel Metadron: Ennekõike saades aru teatud tingimustest, mis võivad luua energeetilist tasakaalutust ja aura energeetilist diffusiooni. Seda me kirjeldasime eespool… Inimese energiaväljal on olemas teatud sisemine kaitse. Nii nagu teie nahal on kolmetasandiline kaitsekiht, kui nii võib väljendada, on teie auraväljal kaksteist kihti maisel tasandil. Kolmes välimises kihis toimub suurem osa elektromagneetiliste lainete energeetilisest diffusioonist, aga mikrolained võivad teile mõjuda hoopis sügavamatel tasanditel.

Mikrolainetega valmistatud toidu substantsi molekulaarne polaarsus muutub täielikult. See on tunnustatud fakt mõnede teie tunnustatud akadeemikute poolt. Kui see toit satub kehasse, siis mõjub ta kehaskeemile seedekulglas ja soolestikus nii füüsilisel, kui ka energeetilisel tasandil.

Tähtis on eelduste teadvustamine, eelkõige teadmine, missuguses situatsioonis võib toimuda vastutoimivate energiaväljade sekkumine auravälja. Sensoorsed tundemärgid võivad olla küllaltki peened. Esimesed sensorindikaatorid – emotsionaalsed langused, väsimuse tundmine ja halb enesetunne. Inimesed harva seostavad seda elektromagnetvälja rikkega, sest see toimub täielikult argipäevaselt sellepärast, et enamus kodudes on halvad väljad ja elamise peresised koormused, tööl ja igapäevasel elul on oma stressiaspektid. Aspektid, mis tõesti toimivad osaliselt energiakao tõttu, mis on tingitud pingelisest palavikulisest elutempost, vähesest füüsilisest koormusest ja ebatervislikust dieedist.

Küsimus Peaingel Metatronile: Mida võib teha, et tugevdada ja kindlustada inimese elektrivälja?

Peaingel Metatron: On palju asju, mis võivad tugevdada välja. Kuid esmalt püüdke kõrvaldada põhiline aura lühiühenduse ja diffusiooni allikas. Lõpetage mikrolaineahjude kasutamine toidu valmistamiseks. Nendel juhtudel, kui inimene peab istuma päev otsa arvuti taga, nagu paljud teist seda teevad, on olema sammud, mis võivad olla astutud, et neutraliseerida kiiritus.

On olemas palju harjutusi aura tugevdamiseks. Mõned neist on üldtuntud, teised mitte.

• Harjutage vähemalt pool tundi päevas (Tai Chi, Joga, jalutuskäik…);

• Suurendage vee tarbimist ja magnetiseerige vett;

• Tehke detoksikatsiooni saunaskäimisega, jämesoole klistiiriga, massaažiga;

• Tehke soola- või mineraalvanne ja võimalusel naturaalseid termaalallikaid;

• Kasutage osoonigeneraatoreid (Tesla Violetse Kiire Teraapia);

• Kasutage magneteid jalatalla all ja käerandmetel (˂ 3500 gaussi);

• Kandke teatud kombinatsioonis kalliskive;

• Kandke kaelas ja rannetel väärismetalle;

• Pidage kinni tervislikust dieedist;

• Vältige alkoholi liigtarvitamist;

• Välistage, minimiseerige toksiinide kasutamist (tubakas, teatud retseptirohud …);

• Kord nädalas võtke puhastavaid vahendeid, nagu toores küüslauk, ingver, õunaäädikas;

• Töötage aura kaitseks Fogeli Fi kristallidega;

• Kasutage aromoteraapias salveid;

• Kasutage puhast helisagedust, tekitades seda kristallkuulidega, tiibeti kausse, kammertoone.

Nüüd, sellele lisaks, teadvustage oma emotsionaalset seisundit. Kui te kannatate appaatia, kroonilise väsimuse, unetuse, depressiooni ja rahutuse all, see muidugi näitab, et tuleb kasutada ülalloetletuid toiminguid, kuid suure tõenäosusega on vaja ka teisi toiminguid. Paljud teist valisid teatud elu õppetunnid, mis tõmbavad kaasa takistuse kõrvaldamise „konkreetsetest situatsioonidest“ ülsaamise teel. Need eluõppetükkide situatsioonid oma olemuselt on võimalused, kungitused, kui te lubate endal edasi liikuda. Kui need oleksid kerged, siis te ei tarvitse neist õppida. Teie perspektiivi lihtsa muutmisega „positiivseks mõtlemiseks“, kui teil on tegemist elu õppetunniga, mis jättis teid apaatse depressiooni seisundisse, jääb väheseks. Maailmavaade „parandamatu optimist“ ei lahenda põhiprobleemi, kuid vigastamata auraväli aitab neid probleeme ületada ja teatud tingimustel aura ei ole terviklik, kuni ei ole lahendatud need probleemid. Üks tingib teise, või vastupidi.

Sel ajal, kui mõned teist võivad olla mõningal viisil „karmast vabad“, on enamusel teist ikka veel õppetunnid, milledest on vaja läbi minna ja on probleeme puhastumiseks. Käesolev aeg on terviklik viis lubamaks teil saavutada oma õppetundide läbimist ja et eemaldada allesjäänud energia-viiruslikud takistused. Aura hooldamine toetab kõike.

Küsimus Peaingel Metatronile: Kas te võite soovitada, kas on olemas kättesaadavad effektiivsed „neutraliseerivad kiibid“ monitoride ja arvutite halva mõju neutraliseerimiseks.

Peaingel Metatron: Väljaarvatud individuaalne „uskumise“ tase, on nad praegusel ajal väga väikese toimega, peale „platseebo effekti“. Praegusel ajal ei ole „biokiipide“ tehnoloogia veel küllaldaselt arenenud, et ta oleks tõesti oma toimelt effektiivne. Kõige effektiivsem moodus nende väljade suuna muutmiseks on järgnevad 5 punkti, kus esimene punkt on kasutatav mistahes seisundis välja tugevdamiseks, et neutraliseerida sekkumine:

1. Kalliskivide kandmine on tunduvalt kasulikum, kui kaasaegsed neutraliseerivad kiibid. Ühekordselt murdvad kahekaraadised ja suuremad kalliskivid, mida kantakse ühel käel ja kahekordselt murdvad kalliskuvid teisel käel aitavad muuta väljade suunda. Ühekordselt murdvateks kalliskivideks on näiteks teemant, granaat, spinell. Kahekordselt murdvateks on akvamariin, safiir, rubiin, smarakt, turmaliin, topaas ja kõik kvartsi liigid, nagu ametüst, tsitriin, mäekristall. Kahese murdmisega kivi suurus on soovitavalt neli karaati ja rohkem. Kombineerige neid väärismetallidega mõlemal käerandmel, nagu kuld, pallaadium, plaatina. Aitavad ka hõbe, pronks, vask, titaan ja süsinikterased, kui kallimad metallid ei ole jõukohased. Kandke kaelas stabiliseerivat ripatsit lasuriidiga, malahhiidiga või asuriidiga. Tänu sellele protsessile on teil nüüd suur võime tugevdada oma välja ja kallutada kõrvale vastutoimega väljad. Läbipaistvad kalliskivid on suurepärased kõrgsageduslike valguslainete generaatorid, nad tugevdavad välja ja aitavad ärahoida tema kahjustamist.

Ärge kandke üheaegselt berülli (smaragt, morganiit, aleksandriit, akvamariin) ja korundit (rubiin, safiir).

2. Püüdke hoida kaugust ekraanini. Arvuti monitori puhul on see raskendatud aga televiisorit vaadata soovitavalt 4 – 5 meetri kauguselt.

3. Paigaldada ioongeneraatorid, nagu näiteks kivisoola plokid, õhu filtrid, mis taastavad anioonide ja katioonide suhet toas, kus asuvad arvutid, mikrolaineahjud ja televiisorid.

4. Kasutage Tesla spiraalset violetset kiirt, kasutage valguskiirt inertgaasides, et tasakaalustada välja, korrigeerida vastupolaarsuse seisu ja aidata sulgeda aura verejooksu.

5. Arvuti mõju effektiivseks neutralisaatoriks on, kui riputame ekraani ühte äärde raudnikkel meteoriidi ja tükk malahhiiti teise äärde. Kumbagil neist peab kaal olema vähemalt üks nael (453,6 grammi).

Küsimus Peaingel Metatronile: Mõned metafüüsilised ja šamaaniõpetused räägivad „psüühilistest atakkidest“, mis toimuvad, kui auraväli on „avatud“. Kas see võib toimuda?

Peaingel Metatron: See võib toimuda ja ka tõesti toimub. Ehkki teie termin psüühilisest atakist on tegelikult elektromagnetiliste ja harmooniliste võngete aspektid. Kõrgemast perspektiivist vaadatuna on nad osa süsteemist ja kasvamise skeem duaalsuses, sest te õpite olema vastutavad koos oma sünnipäraste loominguliste jõududega. Nii nagu me teile rääkisime, teie mõtted ja emotsioonid omavad duaalsuse piirides vibreerivat sagedust, mis on apsoluutselt reaalne ja üsna tegus. Kui te keskendute sündmustele või reageerite tugeva emotsiooniga teisele inimesele, loote te energiat, mida nimetatakse mõttevormideks. Nad kogunevad harmooniliselt mitmesugusel viisil. Kui te projitseerite emotsionaalselt laetud energia tugevaid laenguid, nagu viha, armukadedus või armastus, kirg või rõõm teise inimese suhtes, siis nõustuge, see mõjub mõlemale poolele, on ju nii? Kui te teadlikult hoiate kinni nendest laetud vibreerivatest mõtetest, siis energia mass, mis harilikult ei ela kaua, võib saada piisavalt energiat, et muutuda teadvustatud mõttevormiks.

Kui projitseeritakse ja luuakse vaimset armastust ja kaastunnet, toimub sünergia, mis vastab mõlemale poolele. Kui projitseeritakse raevu ja vihkamist, võib sellel olla toksiline toime mõlemale. Kui „jälitatava“ inimese aura on avatud, siis toime mõningal määral tugevneb ja tulemuseks või olla ajutine energeetiline verejooks.

Edasi on tähtis aru saada erinevusest pahatahtliku ja kontrollitud energiate ja südamlike reaktsioonide vahel. Kui keegi sihilikult solvab teid, siis siiras reaktsioon võib olla puhas raev või solvumine. Kui need on avalikult ja ausalt väljendatud, võib toimuda puhastav tulemus, mis võib viia paremale üksteisest arusaamisele ja uuenenud suhtlemisele. See on õpetav protsess ja asjakohane. Kuid ikkagi toimub energeetiline vastasseis.

Kuid, kui üks inimene elab üle kättemaksusoovi või pikaleveninud teise inimese kontrollimise soovi, siis situatsioon võib üle minna laetud kinfliktiks ja oma olemuselt võib toimuda pahatahtlik soovide energeetiline lahing. Väga tihti mõlemad tunnevad end „õigetena“ ja vihkamise võnked harmooniliselt koguvad ikka rohkem ja rohkem sarnast energiat, kuni kogunenud energia muutub niivõrd võimsaks, et tal on võime mängida hävitavat „atakeerivat“ osa mõlemale osapoolele. Kuni üks või mõlemad näevad tarkust vabaneda vihkamisest, kisub see olukord neid alanevasse spiraali ja tingib haiguse või veel suurema negatiivsuse.

Igaüks, kes on pahatahtliku viha või ensevihkamise seisundis või depressioonis, vibreeriv resonants ise kurnab ja avab auravälja. See muutub enese kaevatud auguks, mis muutub ikka sügavamaks ja sügavamaks. Terved kehastumised võivad olla ilmaaegu kaotatud. Ehkki kõrgemast perspektiivist vaadatuna toimub tõhus õppimine. On perioode, kus suured hinged valivad elu õppetunnid selliste energiate ületamiseks. Mõned arenenud hinged, nagu Gandi ja Nelson Mandela, valisid situatsiooni, kus neid ebaõiglaselt süüdistati ja tunnistati süüdlasteks kuritegudes ja nad olid aastaid teie vanglate negatiivses energias, et õppida leidma rahu ja tahtejõudu kõige rangemates allutamise tingimustes.

Edasi, kui te olete konfliktis, tagage toetus oma aurale ja ärge lubage endal laskuda pahatahtliku reaktsioonini. Ei ole viga siiralt reageerida, kuid meisterlikkuse teeks on mitte laskuda vihkamisele ja kuritahtlikule kättemaksule. Te näete, et saada püütud lõksu on hoopis kergem, kui sellest välja saada. Vihkamine tõmbab ligi veel rohkem vihkamist. Kui grupid astuvad üksteise vastu välja, sarnased kollektiivsed mõttevormid kogunevad, segunevad ja oponeerivad üksteisega tohutus konfliktis. Väga sageli kõik vaenutsevad rahvad vormivad kollektiivsed energeetilised väljad, inkarneeruvad nendes gruppides ja jätkavad neid konflikte, kuni need viimaks lahenevad. Teie praegused Lahesõjad on selleks näiteks, mis said alguse juba Ristisõjakäikudest. Teie Teine maailmasõda oli atlantise konfliktide jätkuks Poseidoni (Ühe Seadus) esindajate ja aarialaste (Saatana Pojad) vahel.

Mõttevormi kaks tahku

Väga sageli kõige ebameeldivamad „atakid“ toimuvad oma isiklikest negatiivsetest mõttevormidest, mis pöörduvad tagasi öömajale. Võimalik, et kõige raskemad neist on seotud iseend armastama õppides. Kui keegi langeb depressiooni, enda mittetunnustamisse ja jälkustundesse enda vastu, siis kutsub ta ise esile rünnaku. Mõttevormid, mida loovad need kallid hinged, võivad muutuda niivõrd võimsaks, et auraväli võib laguneda mitmeks tükiks. Negatiivse energia 8-kujuline muster kiirgub, koguneb ja voolab tagasi avatud päikesepõimikusse. Negatiivne mõttevorm endast saavutab teatud iseseisva teadvuse ja muutub küllalti reaalseks takistuseks, iseenda vanglaks, kuni inimene õpib suure tahtepingutuse ja tarkusega probleemi olemusele näkku vaatama.

Igapäevases elus toimuvad energiavahetused väga sageli. Ühed on vastastikku kasulikud teised mitte. Tähtis on märkida, et energiat ei saa võtta sellelt inimeselt, kelle aura on terviklik.

Tervendajad pidevalt annavad edasi energiat aura terviklikkuse piirides ja tegelikult ei saa mõjutatud ülekandmisest. Oma olemuselt antakse armastuse energia edasi kõrgematest allikatest ja tervendaja auraväli on võimeline olema vabatahtlikuks juhiks ilama igasuguste kadudeta aurast. Kuid pange tähele, kui tervendaja ei oma skeemi 13-20-33, ei saa tervenemine olla täielikult tagatud. Tegelikult võib toimuda vastupidine, kus nii tervendaja, kui patsient kaotavad mõlemad energiat.

Energia kontroll ja projitseerimine

Alati, kui tunnete viha kellegi vastu, need mõtted projitseertakse. Alati, kui keegi tahab teid juhtida või vastupidi, käivitub energia projitseerimine. On olemas, muidugi, situatsioone, kus on mõistlik juhinduda kellegi juhistest. Te teete seda oma elu igas aspektis, see toimub kontorites, sõjaväes, koolides ja vanemate ja laste vahel.

See põhineb kokkulepetel ja on täiesti asjakohane, kui ei esine kuritarvitamist. Kuid kellelgi ei kõlba ei ühtedel ega teistel tingimustel lubada teisel vägivaldselt domineerida enda vaimu üle või ettekavatsetult murda enda tahet. Võimu kuritarvitamist esineb sageli suhetes, abielus, tööl, perekonnas ja sotsiaalsetes stsenaariumites. Teatus stsenaariumites, nagu juba mainisime, on vale lubada teistel solvavalt peale suruda oma tahet ja samavõrd on vale kellelgi otsida sellist kontrolli väljaspool vastavaid kokkuleppelisi struktuure. See võib areneda vormi, mida teie nimetate „psühholoogiliseks atakiks“. Kontrollija kahjustab juhitaval poolel päikesepõimiku keset ja sõna tõsises mõttes võtab ära energiat ja kehtestab hävitava domineerimise. Seda „vampiiri effekti“, rääkides teie keeles, kohtab peamiselt egotsentriliste inimeste seas, kontrollijate ja manipulaatorite seas, sageli püüavad seda teha inimesed, kes on tasakaalust väljas või depressioonis, need, kes vajavad „toidet“ ümbritsevatelt, sest endal on energiat vähe. Selline asi toimub suuremastaabiliselt patriarhaalsetes dogmaatilistes religioonides, ühiskondades, kus domineerivad mehed ja abielus. Sellistes olukordades on kõige raskem sellele vastu seista. Kus igaüks teadvustab, et ta võib olla märklauaks tahtlikule energia projitseerimisele, seal on aura terviklikkusel tohutu tähtsus.

Üldtunnustatud kaitsetehnikaks on visualiseerida enda ümber „valge valgus“. Kui aga auraväli on vigastatud, siis visualiseerimisest jääb väheks. Siis on vajalik kasutada ülalnimetatud protseduure aura tugevdamiseks ja pitseerimiseks. Teadke, et kui teil mingi aja jooksul on tugevad negatiivsed emotsioonid ja elate depressioonis, teie väljad ajutiselt lagunevad. Kui väli on avatud, siis rünnakud on ainult energeetiliselt nõrgestavad. Projitseeritav negatiivne energia peegeldub kergesti, kui aura on täiesti terviklik. Sellise „terviklikkuse“ puhul energia peegeldub saatjale tagasi, et saatja ise tegeleks sellega. See on õppetund, mu kallid, ärge saadke välja pahatahtlikku energiat, ta vääramatult pöördub tagasi ja kutsub teis esile tugeva kahjatsuse. Selline on harmoonilise vibratsiooni seaduse olemus.

Sageli on religioonid suure kohatu kontrolli allikad, mis põhinevad hirmul. Isegi liikumises „Uus Aeg“, kui rääkida teie terminites, tekkisid gurud ja vaimsed õpetajad, kellede tuntus ja võim viib neid ego langevale spiraalile, eneseülistusele ja kontrollile. Juhtpositsiooni ja võimu tee viib vältimatult kahestumisele ja võib pimesi viia ahvatlusele kogeda ahnust ja võimu armastuse asemel. See on osa õppetunnist ja paljud on langenud sellesse ego lõksu. Kui see toimub, saab neist „energia tarbijad“. Vaat sellepärasr ei pea te kunagi pimesi järgnema liidrile ega kanalile. Selle asemel kasutage läbinägelikkust ja häälestuge oma isiklikule Jumalikkusele. Kui te saate osaks mistahes „grupiteadvuses“ ja seejärel tahate pääseda vabadusse, toimib kollektiivi loomulik tõmme, et teid tagasi tuua ja toimub, oma olemuselt, „energeetiline rünnak“, eriti omanduslikes kollektiivides, kes värbavad järgijaid.

Küsimus Peaingel Metatronile: Te mainisite kombinatsiooni teatud kalliskividest aura tugevdamiseks. Kas te võiksite seda täpsustada?

Peaingel Metatron: See on lai teema, ja sellest võiks saada iseseisva raamatu. Lühidalt, kalliskivid on auralise teenindamise ja tugevdamise suhtes oma olemuselt jõuväljade tervendavad teadvuslikud generaatorid, mis tugevdavad ja kindlustavad elektomagnetvälja. Olles kristalliline matriitsilt, on nad ka häälestavad kammertoonid , mis aitavad formeerida auraskeemi 13-20-33 ja formeerida ja laiendada MerKiVic.

Baaskombinatsioon – kanda ühekordselt murdvaid kive, selliseid, nagu teemant, granaat või spinell ühel käel ja kahekordselt murdvaid teisel käel. Parim ühekordse murduvusega on teemant, kuid optimaalne suurus on tal vähemalt 2 karaati, me saame aru, et siin piirab hind. Parimad asendajad on granaadid, eelistatavalt roheline temantoid Uraali mägedest või oranž-punane spessartiit. Nad mõlemad projekteerivad kristallilises vormis oktaeedri. Teemant projekteerib dodekaeedri ja oktaeedri. Kui te võite seda endale lubada, siis värvide kombinatsioon ühekordselt murdvatest on parim. Neid võib intuitiivselt perjoodiliselt vahetada vastavalt astroloogilistele jõududele ja isiklikele tsüklitele. Granaatidel on olemas kõik värvid peale sinise. Spinell võib olla roosa, punane, sinine või lilla.

Kahese murdmisega kalliskividest on sõrmuste jaoks kõige võimsam smarakt, rubiin, sapfiir, morganiit ja akvamariin. Projekteerige suurimad väljad, lähtudes suurusesr 3 – 5 karaati. Järjestage värvused vastavalt tsüklite vaheldumisega. Turmaliin, topaas ja kvartsi erimid ,nagu opaal, ametüst ja tsitriin on piesoelektrilised , aga nad on ka küllaltki võimsad jõugeneraatorid.

Kallikivide kasutamine – see ei ole folkloor, tegelikult on nad kristalse häälestatud valguse jõuväljade kristallgeneraatorid. Nad võivad tugevdada elujõudu, pikendada eluaega, eriti, kui neid kasutada tandemina. Õppige seda ala hästi. Pidage meeles, et keha on bisümmeetriline ja poolsfääriline. Kombineerige kalliskive metallidega mõlemal randmel ja kaelas. Väärismetallid, nagu kuld ja plaatina on kõigevõimsamad. Hõbe on kolmas, peale nende, kuid ta on küllalt soodne oma aspektist. Järjestage neid. Soovitav on ka ripats kaelas. Õppige seda teemat ja elage sellega.

Lõpetuseks

Kallid, muutuste tempo kiireneb teel Tõusule. Muutused, nagu te teate, on kõikide reaalsuste olemus. Te peate nüüd aru saama, et auravälja muutumine on vajalik juhtimaks ikka rohkem ja rohkem energiat kristalsesse Valguskehasse MerKiVa Metatrooniliste Võtmete abil. Skeem 13-20-33 on printsipiaalne samm teie teel kõrgemasse reaalsusesse ja Jumalikku Teadvusesse.

Mina olen Metatron ja ma jagasin teiega neid Tõdesid. Te Olete Armastatud.

See on nii.