Olen mõelnud, et miks ma ei saa kogu infot kirja panna ja levitada neti teel…aga siis tunnetan, et on teadmisi, mida peaksin edasi andma suuliselt, vastavas seisundis. Sest minu vibratsioon muudab kogu ruumisoleva energia, mis omakorda mõjutab inimeste seisundit ja aitab inimestel minu informatsiooni KOGEDA, mitte lihtsalt kuulata. Maailmas on läbi saamas teadmiste ajastu, käes on KOGEMISE ajastu, kus me kuuldud informatsiooni koheselt kogeme oma olemusega ja kui see info ei lõimu meiega, siis pole seda hetkel meile vaja – nii lihtne see ongi.

On oluline kallid inimesed, et te eriti praegusel ajal tunnetaksite iseseisvalt informatsiooni, mis teieni jõuab erinevate allikate kaudu – ärge mõelge! Vaid pöörake tähelepanu oma sisetundele, mis tunne on kuulata seda infot.  Püüdke seda vastu võtta oma kehaga.

Meie erinevad teadvusetasandid:

Alateadvus – kõikide elatud elude kogemuste pagas ja omandatud reaktsioonid nendele kogemustele. Kui me laseme oma alateadvusel enamuse ajast meid vabalt juhtida, siis see tähendab seda, et me reageerime sündmustele vastavalt meie eelnenud kogemustele. Alateadvus on täisautomaatika, mis analüüsib välist situatsiooni, otsib mälupangast superkiirusega minevikust sarnase kogemuse ja sellele järgnenud tulemuse ning paneb meid jälle sarnaselt reageerima, ikka selleks, et nö ellu jääda. Alateadvus on täisautomaatikal töötav ellujäämisprogramm, mis samas on meie vaimule piirav, sest ei lase kogeda kogemust uuel moel.

Tavateadvus – on teadlik teadvusetasand, mis aitab vastu võtta teadlikke otsuseid, planeerida elu. Aga see teadvustasand ei juhi meie elu, meid juhivad isiklikud uskumused elust. Ja isiklikud uskumused kujunevad meil välja läbi elude saadud kogemuste põhjal. See millesse me sisemiselt usume, sellele koondub meie tähelepanu automaatselt ja me teeme vastavad valikud selle suunas millesse usume ning lõpuks ka kogeme seda, mida uskusime toimivat – väga lihtne…ja samas võib olla raske.

Üliteadvus – meie vaimenergia teadvus, mida kogeme kui oskame lõimuda oma vaimenergiaga. Üliteadvuslik seisund on tunne! Olemine ja kogemine läbi tunde. Meie üliteadvus kogeb maailma mitmel tasandil korraga – mitmedimensiooniline teadvus. Üliteadvuses tekib kohalolu seisund, kus me haarame reaalsust palju laiemas plaanis ja mitmel tasandil.

Ma näiteks kirjutan praegu seda materjali ja kogen, kuidas inimesed seda loevad, kogen reaktsioone, tundeid, samas tunnetan ja näen tänase päeva ja lähituleviku võimalikke kogemusi, tunnetan ümbritsevat ruumi jne – ma kogen hetke mitmetasandiliselt. Aga ma lasen kogemusetel mööda libiseda ega kinnitu neisse, sest hetkel ma keskendun sellele materjalile siin ja praegu.

Üliteadvuses olles võib ümbritsevat kogeda mitmel erineval viisil – kogedes tunnet kehas, saades informatsiooni piltides või sõnas, kasutada võib kõiki meie meeleorganeid.

Oluline on, mida tahaksin toonitada, et me praegusel ajal õpiksime looma ja reageerima üliteadvuslikus seisundis ehk meie vaimenergias. Siis me tegutseme ja elame alati meie kõrgemaks hüvanguks.

Praegusel ajal on palju erinevaid meetodeid, mis keskenduvad meie alateadvuses oleva negatiivse materjali ümbertöötamisele. Kui meid juhib meie vaimenergia, siis alateadvuse kogemused ei mõjuta meid enam. Sest me ei lase alateadvusel kogemusi kogeda ega reageerida. Ja meie uued positiivsed kogemused üliteadvuses olles talletuvad alateadvusesse ja loovad positiivseid kogemusi ka seal. On veel üks võimalus kuidas vabaneda alateadvuses olevatest piiravatest kogemustest (me nimetame neid negatiivseteks kogemusteks, kuigi nad on lihtsalt kogemused) – me muudame oma suhtumist negatiivsetena näivatesse kogemustesse! Kuidas? Mina isiklikult olen palvetanud nö pöördunud kõiksuse poole ja tänanud SÜDAMEST iga kogetud kogemuse eest, mida minu olemus on kogenud oma eksistentsi jooksul, võib tänada ka selles elus kogetu eest. See meetod toimib vastavalt Teie seisundile palve hetkel ja vastavalt Teie usule iseenda loomingusse. Aga oluline on see, et see toimib võimsalt ja koheselt. Te võite vabaneda uskumatult paljudest nö probleemidest Teie elus, sest muutunud on Teie suhtumine kogetusse.

Elage tänus ja olge õnnelik iga kogetud kogemuse eest oma elus! Tänage kõiksust kõige eest, mida olete oma elus kogenud.

Kõigest sellest tuleb pikemalt juttu Pärnu loengus 10. aprillil. Info tulekul.

Armastusega,

Kristiina