Carl Johan Calleman selgitab teadvuse avardumist alljärgnevalt:

“Tunnen, et pean selgitama mõningaid oma Maiade kalendri mõistmise lähtepunkte, kuna mitmed ideed, mis praegu on välja pakutud, erinevad üksteisest märkimisväärselt. Näiteks on neid, kes usuvad, et Maiade kalendri lõppkuupäev märgib ainult ühe tsükli lõppu ja uue algust. Aga mina arvan, et me läheneme palju enamale, kui ühe tsükli kordus. Ainuke Maiade kirjeldus vanast ajast – Tortuguero monument, mis kirjeldab nende kalendri lõppu, ütleb, et siis ilmnevad üheksa kosmilist jõudu. On olemas küllaldaselt tõestusmaterjali uuringutest, et me läheneme punktile ajas, mil Kosmilise Plaani üheksa arengulist tasandit (nn Allmaailmad) saavad samaaegselt lõpetatud. See vihjab, et me ei ole lähenemas ühele uuele tsüklile või nihkele, vaid kõikide nihete lõpule, mis on juhtinud arengut alates universumi algusest. Niisugune kõikide nihete lõpp paneb aluse harmoonilisele igavesele rahule Maal.

Hakkab ilmnema see, mis pole universumi ajaloos kunagi varem juhtunud. See eesolev muutus, osaliselt tundmatu, põhjustab laiaulatuslikku eitust, mis inimestes praegu domineerib. Sotsiaal- ja majanduslikes suhetes tulevate muutuste asemel eelistavad paljud rääkida mingist füüsilisest või astroloogilisest sündmusest, mis arvatavalt toimub 21. detsembril 2012. Tegelikult ei räägi Maiade kalender sellest, mis toimub ühel kindlal kuupäeval, see on inimkonna arengu jumaliku plaani kirjeldus, kus kvantnihked kalendrilistes energiates toovad esile nihked teadvuses. Seega jätkatakse inimteadvuse transformeerimist samm-sammult selle plaani järgi seni, kuni me jõuame reaalse loomisprotsessi lõppkuupäevani 28 oktoobril 2011. Ja siis sellel kuupäeval saavutatakse universumi kõrgeim kvanttasand, kui harmooniat lõhkuvad nihked lõppevad. Selge on see, et me pole veel seal.

Teadvuse arengu plaanis oleme Galaktilise Laine Kuuendas öös, mis on kaheksas üheksast tasandist, mis algas 8. novembril 2009 ja kestab kuni 2. novembrini 2010.

Kui minu arusaamine Maiade kalendrist on õige, siis oleme tunnistajaks kõige märkimisväärsemale teadvuse muutusele inimkonna ajaloos.

Mis on selles erutavat?

Põnev on see, et ma tunnen, et suhteliselt selge pilt, kuidas uus maailm sünnib, hakkab lõpuks ilmnema. Teisest küljest saab aina selgemaks, et see sünd on tõenäoliselt väga pretensioonikas. Sel põhjusel saab tähtsamaks mõista, kuidas mõned eelolevad raskused tegelikult teenivad selle uue maailma sündi, isegi kui see hetkel nii ei paista. Kui inimesed saavad realistlikuma arusaamise, kuidas see uus maailm sünnib, võivad nad säilitada lootuse tuleviku suhtes, mis baseerub enamal, kui lihtsalt ühel soov-mõtlemisel.

Kahjuks valitseb Maiade kalendri suhtes palju segadust ja paljud, kes nimetavad end iidsete Maia-teadmiste ekspertideks, eitavad iidsete maiade teadmist, et on üheksa kosmilist jõudu, mis hakkavad ilmnema. Need on just need ja mitte miski muu, mis selgitavad uue maailma sündi.

Seda, mis tulevikus toimuma hakkab ei saa mõista ainult Galaktilise Allmaailma Kuuenda Öö kaudu. Arvesse tuleb võtta ka tsüklite kattuvust, mis valmistavad ette üheksandat, kõrgeimat tasandit kosmilise evolutsiooni plaanis ja Universaalset Laine Liikumist (vt joonist) koos Kuuenda Öö energiaga. Selle kattuvuse tõttu ja aja kiirenemise tõttu, mis on eriti seotud viimase Laine Liikumisega, arvan ma, et eesolev periood on eriliselt intensiivne ja energeetiliselt keeruline.

Selle artikli kirjutamise ajal (31.okt.2009) oleme liikumas kuuenda päeva lõppu, mis on nagu õitsemise periood protsessis idanemisest küpsemiseni Galaktilise Laine Liikumises, mis eelneb kuuendale ööle. Nagu ma ühes varasemas artiklis ennustasin, võib mõnele majandusteadlasele tunduda, et globaalne majanduskriis on juba läbi (või halvim sellest).

Praegu on maailmas käimas protsessid, mis seda ei toeta ja mis lähevad rohkem kokku minu ennustusega (http://bit.ly/qeisX), et majanduskriis süveneb ja Ameerika dollar langeb kuuenda öö alguses (vt http://bit.ly/2faPHG). Kuna mitmed allikad ennustavad dollari langemist, on oluline märkida, et mina tegin oma ennustuse tükk aega tagasi ja kui see osutub õigeks, on selge, et majanduses juhtuv on osa jumalikust plaanist, mis on kirjas Maiade kalendris.

Minu majanduslanguse ennustus põhines tähelepanekul, et ööd, vähemasti evolutsioonilise Laine Liikumise teises osas, tähendavad tavaliselt majanduskasvu aeglustumist. Samasuguse languse näitajaks eeloleval ööl on kullapalavik, mis esimest korda ületas maagilise limiidi – 1000 dollarit untsi eest. Sisekauplemise indeks näitab, et inimesed, kes on teadlikud Ameerika aktsiate tegelikest hindamise väärtustest, peavad neid kõrgelt ülehinnatuiks. Ja veelgi enam, maailmas räägitakse palju naftadollari süsteemi asendamisest ja seoses sellega ka Ameerika dollari kui maailma reserv-valuuta asendamisest. Need mõlemad näitavad, et langus ei ole läbi ja et majanduslangus intensiivistub, eriti võlgades olevas Läänes. Näib, et investorid tahavad vabaneda paber- ja digitaalsetest varadest, mis on täpselt see, mida ootame Galaktilise Laine Liikumise viimasest faasist, kui toimub teadvuse nihe, mis viib omakorda nihkele abstraktsetelt majanduslikelt väärtustelt reaalsetele väärtustele. Paljud ütlevad, et need muutused on USA-vastase konspiratsiooni tulemus, aga tuleb mõista, et kui see oleks nii, poleks see olnud Maiade kalendris ennustatud.

Ma usun, et see, mis toimub maailma majanduses, on palju sügavam kui ajutine langus ja on otseselt seotud teadvuse transformatsiooniga, mille Galaktiline Liikumine kaasa toob. Nagu ma oma uues raamatus The Purposeful Universe (http://bit.ly/yvXjH) selgitan, on teadvus eelkõige suhe Elupuuga, mis eksisteerib kosmose paljudel eri tasandeil ja põhjustab sünkroonseid nihkeid nendel eri tasanditel. See tähendab, et nihked teadvuses, mis annavad uued suunad meie eludele, mõjutavad otseselt maailma ja ühiskonda ning meie suhteid sellega.

Nihe teadvuses ei toimu seega mitte ainult meie peas, vaid see väljendub samaaegselt muudatustes meie suhetes. Meie majandussuhted alluvad samuti muutustele meie teadvuses. Kui kuues öö algab, on oodata isegi suuremat põgenemist abstraktsetest väärtustest ja see nihe võib eriti tugevasti tabada Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa majandust, mis jäävad maailma finantskeskusteks ja kontrollivad selle pangandustegevust. Praegusel ajal on need rahvad ja eriti USA nii suurtes võlgades, et pole isegi vaja selgitada, miks uus majanduslangus tuleb. Vaja on ainult ühte tõuget, et see kõik vallanduks. Kuigi paljud erinevad asjad võivad seda põhjustada ja meedia võimendab seda kohe, on selle languse sügavad põhjused kõige paremini mõista Maiade kalendri alusel.

Maiade kalendri järgi peegeldab praegune majanduslangus samm-sammulist kohanemist majandustsüklite lõpuga, mis läheb kokku Maiade lõpp-kuupäevaga (või uue maailma alguskuupäevaga, kuidas soovite).

Kui majanduslangus on osa protsessist, mis loob tingimused uue maailma sünniks, tuleb küsida, kui sügav see saab olema. Isegi kui saab selgeks, et Ameerika paber-dollar saab löögi, on lahtine, kui kaugeleulatuvad on selle tagajärjed. Ma arvan, et seda saab mõista, uurides, milline on selle uue maailma iseloom. Aga selgub, et pole ühtegi iidset Maiade allikat, kust seda uurida. Maiade allikad ütlevad ainult seda, et Üheksa Kosmilist jõudu ilmnevad siis, kui kalender lõppeb, aga pole ühtegi iidset kirjeldust selle kohta, mis siis järgneb. Materjali nappuse tõttu soovitan pöörduda Abrahami religioossete allikate poole, milledeks on Piibel või Koraan, mis selle kohta midagi ütlevad. Kui me kombineerime need teadmistega Maiade kalendrist, võime saada aimu, mis tulema hakkab. Ma usun, et kõik, mis on siiani toimunud, on seotud selle uue maailma sünniga.

Koraan ütleb suuras 82:17-19: „Millest sa tead, mis on kohtumõistmise päev, veelkord – millest sa tead, mis on kohtumõistmise päev? Sel päeval pole ühelgi hingel jõudu abiks olla teisele, kogu vägi on sellel päeval Jumala päralt.” Ma usun, et see jõu kadumine võib viidata Universaalsele Allmaailmale, mis toob teadvuse ühesusest ja läbipaitsvusest meie tervik-olemusse ja meie mineviku tegevustesse. Kui me seda tõsiselt võtame, siis see vihjab, et kõik ahelad, mis allutavad ühed inimesed teistele, tuleb purustada. Ilmutuse Raamatu 21:4-5 kirjeldab samuti uue maailma sündi: „ Ja Tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud! Ja kes aujärjel istus, ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!”. See vihjab sellele, et kõik möödaniku ahelad tuleb purustada, et uus maailm saaks sündida. Kokkuvõtvalt näib, et uue maailma sünni eeltingimusena peame end vabastama mineviku ahelatest ja samuti teiste inimeste ahelatest.

Mõnedele võivad need muutused näida nii suured, et on mugavam fantaseerida, et maailm lõppeb, selle asemel, et minna läbi vajalikest muudatustest, mis pööravad meie maailma pahupidi. Samuti on võimu juures suur hulk inimesi, kes ei taha näha sellist transformatsiooni võrdsuse ja harmoonia suunas. Need tsitaadid võivad meile vihjata, kuhu majanduslangus meid viimas on ja kui sügav see saab olema. Näiteks, kas raha kaob täielikult? Ma arvan, et raha kaob sel määrab, et ta ei ahelda maailma enam mineviku külge. Praktiliselt tähendab see, et mõtlemine kasumlikust investeerimisest muutub kohatuks, kuna uus maailm ei saa olema kasvumajandus, mis põhineb abstraktsete väärtuste akumuleerimisel.

Uus maailm hakkab põhinema jagamisel ja kõikide ühiskonnaliikmete eest hoolitsemisel peale seda, kui Universaalse Laine Liikumise ühisteadvus lõpuks luuakse. Kõige esmasem ajaperiood kuuendas öös on siis, kui selle transformatsiooni praktilised väljendused pannakse proovile ja rakendatakse ellu. Praeguse maailma perspektiivist vaadatuna tundub see mõeldamatu. Aga ei ole olemas sellist asja nagu igavene inimloomus ja meie reaalsuse tajumine. Ja see, mida me loome, varieerub erinevate Laine Liikumiste vahel. Regionaalse, rahvusliku, planetaarse ja galaktilise Laine Liikumise inimolendid on väga erinevad oma arusaamises ellu ja universaalne inimolend, mis luuakse Üheksanda ja Universaalse Laine Liikumise poolt, esindab teadvuse evolutsiooni lõpp-astet. Kehastub erinev maailmatajumine ja erinevad väärtused võrreldes eelnevaga. Jagamisel baseeruv majandus on võimalik, kui teadvuse ühtsus, mida kannab Universaalne Laine Liikumine, on edukalt rajatud. Hoolimata sellest, et energia muutused toimuvad nüüd kiiresti, võib võtta aega (mõned aastad alates 2011), kuni see majandus võtab oma lõpliku kuju.

Kuidas muutub inimene, kes põhiliselt hoolitseb iseenda eest, inimeseks, kes näeb kõige ühtsust ja jagab loomingu vilju? Selline transformatsioon elukogemuses võib praegu näida sama võimatu kui Berliini müüri langus kunagi näis. Kuid sarnaselt sellele, kuidas Berliini müüri langemine peegeldas ida-lääne polaarsuse kadumist inimteadvuses, saab uus maailm tekkida sisemiste ja väliste müüride kadumisega lääne inimese teadvuses. Seega ma arvan, et kuuenda öö esimesel poolel aeglustub maailma majandus veelgi, kuna Ameerika rahva tarbimine ei suuda enam käigus hoida maailma tööstusmootorit. USA võim maailmas kahaneb seoses dollari langusega. Selle languse kaudsete mõjude tõttu ei jää ükski maailma osa puutumata. Selles languses saabub punkt, kui inimesed hakkavad aru saama, et endist majanduskasvu ei ole kunagi võimalik ellu äratada ja kunagi ei saa enam ajada endist äri. Siis tuleb hakata ellu rakendama väga radikaalseid sotsiaal-majanduslikke lahendusi, et inimesed ellu jääksid otseses füüsilises tähenduses, kuna saab selgeks, et probleemide põhjused on mineviku majanduslikes suhetes ja majandusahelates.

Näiteks me võime küsida, mis juhtub, kui suur osa rahvast majanduslikult olulistes maades ei suuda maksta oma maja laenu. Kas nad peavad siis oma kodudest massiliselt lahkuma, nii et loendamatud majad, mis on pankade omanduses, jäävad tühjaks, samal ajal, kui inimesed elavad tänavatel? Näiteks on see juba juhtunud Detroidi autotööstuse eeslinnades. Seega ei ole see stsenaarium hüpoteetiline, vaid juba mingil määral ellu rakendunud.

Tõenäoliselt saab juhtuma see, et laenudele pannakse moratoorium, et inimesed ei peaks maksma selleks, et oma kodudes edasi olla. Sellele võib mõnel maal eelneda rahvusliku laenu tühistamine kui maailma stabiliseerimise meede. Kui selline võlamoratoorium kehtestatakse, on see kui raha võimu ja minevikuahelate tühistamine. See loob tee jätkusuutlikule majandusele, kus rõhk on inimeste vajaduste rahuldamisel käesoleval hetkel (mis viib tagasi ahelate purustamise teema juurde). See ei ole midagi vähemat kui revolutsioon ja kõige tõenäolisemalt ülemaailmne, kuna maailma majandused on omavahel nii läbipõimunud. Tõenäoliselt levib see USAst ülejäänud maailma. Selline suur sotsiaal-majandusliku süsteemi muutus toimub 17. juulist 2010 (Kosmiline Konvergents) kuni Galaktilise Laine Liikumise seitsmenda päeva alguseni 3. novembril 2010. Loomulikult hajutab see ka paljud teised domineerimise süsteemid, mis maailm on saanud pärandiks Rahvusliku ja ka Planetaarse Laine Liikumiselt.

Energeetiliselt luuakse see periood (17. juuli-3. november 2010) Eeluniversaalse Allmaailma ja Galaktilise Laine Liikumise kattumise kaudu. Sellel revolutsioonilisel ajaperioodil väheneb valitsus – ja rahvuslik autoriteet (mitte mõne kindla valitsuse autoriteet, vaid valitsusautoriteet kui selline). Küsitakse, milleks on vaja valitsusi ja riigipiire, kui „ühelgi hingel pole jõudu abiks olla teisele“.

Minu nägemuses on periood Kosmilisest Konvergentsist seitsmenda päeva alguseni inimtsivilisatsiooni kapitaalremont.

See on aeg teha oma individuaalse tee valik.

Miks toob see periood kaasa nii revolutsioonilise muutuse? On olemas kaks ajaperioodi, mida võib tuua paralleeliks:

* Üks neist oli aastatel 1498-1617, Renessanss, mis oli feodaalsüsteemi üleminek moodsasse ajastusse.

* Teine oli aastatel 1986-1992, mis tõi kaasa demokraatialaine, kaasa arvatud Berliini müüri langemise.

Samuti võib märgata, et mõlemad ajaperioodid tõid kaasa uue vaimsuse, esimesel juhul Reformatsiooni, teisel juhul Harmoonilise Konvergentsi, millest sai mingil määral alguse eklektiline New Age liikumine. See näitab, et ka Kosmilise Konvergentsi järgsel ajal algab uus vaimne ärkamine.

Kuna Kosmiline lähenemine on ühtse teadvuse esimene puhang, näitab see, et inimesed saavad jumalikku inspiratsiooni, et jagada ja tunnustada kogu loomingu ühtsust. Ma usun, et see on sõnades seletamatu vaimsus, mis põhineb jumaliku vahetul kogemisel. Seega, kui Reformatsioon oli ärkamine, mis rõhutas kirjasõna ja New Age põhines esoteerilistel ideedel, mida mõnikord kanaldati või välja öeldi, ei saa eesolev vaimne ärkamine olema sõnades formuleeritav, vaid ainult teadmisel põhinev.

Jääb vaid küsimus, kas see revolutsioon saab olema rahumeelne, kuid 1986-1992 aasta perioodi valguses võib see nii olla. Selge on aga see, et inimesed jagunevad selle alusel, kas nad tahavad kaasa minna sissevoolavate energiatega, mis viivad uude maailma või seisavad sellele vastu ja hoiavad vanast kinni. Pole siis ime, et Maiade kalendris tahetakse näha sündmust, mis toimub 21. detsembril 2012. (Tüüpiline näide sellest on varsti välja tulev Hollywoodi film ´´2012´´, katastrooffilm, kuid enamus New Age gurusid on valmistanud pinnast nendele mõttetutele hirmudele, rõhutades seda ühte kuupäeva ja ignoreerides fakti, et Maiade kalender rajaneb üheksal arengutasandil). See, kuidas inimesed selle muutuse omaks võtavad, sõltub ka Maiade kalendri ja kosmilise plaani mõistmisest ja praegu on vaid väga väike vähemus teadlik sellest kui üheksa kosmilise jõu manifestatsioonist. Enamus inimesi ei tunnista neid teadlikke hoiatussignaale selle kohta, mis on tulemas. Aga kui nad mõistavad, et muudatused on pärit jumalikust plaanist, tähistab see vaimse ärkamise algust. Siis nad ei vaata muudatustele kui tähenduseta kaootilistele sündmustele, nagu meedia neid kindlasti kajastab.

Kui arvestada, et kogu asi seisneb osalemises teadvuse arenguprotsessis, on suur oht uskuda, et Maiade kalender räägib ühest kuupäevast, kui toimub mingi sündmus, olgu see siis pooluste nihe, galaktiline reastumine, planeet x, maailma lõpp või nihe teadvuses. See on oma põhiolemuselt ebauskliku loomuse väga naiivne vaade, et uus maailm kukub inimestele taevast alla ilma nende aktiivse ja teadliku osalemiseta ja viib teadvuse ühtsuseni.

Tegelikult on olemas ülekaalukad tõestusmaterjalid selle kohta, et Maiade kalender kirjeldab järjestikuseid nihkeid teadvuses, mida hakatakse kogema üha suurema sagedusega peale 17. juulit 2010 ja üha rohkem peale Universaalse Laine Liikumise algust 8. märtsil 2011. 28. oktoobril 2011 nihked lõppevad ja teadvuse ühtsus stabiliseerub ja see saab tuhandeaastase rahuriigi aluseks. See sageduse tõus seletab ka fakti, kuidas jõusüsteemide kapitaalremont nii lühikese ajaga toimuda saab. Lisaks eetiliselt elamisele ja tõe rääkimisele tahaksin soovitada õppida voolama koos üheksanda lainega (http://bit.ly/WWjiG).”

Püsi voolu keskel ja hoia fookust uue maailma avaldumisel!