Kust Sa tuled ja miks sa oled siin Maa peal?

Tarkuse algus on, kui sa mõistad, et elust on palju rohkem vaja aru saada kui see, mida nähakse meeltega või teatakse praeguste inimlike ususüsteemide kaudu, olgu need siis oma loomult teaduslikud või religioossed. Kõik, mida sa Maa peal näed, on lihtsalt fasaad, ilmumine, mis peidab enda taga sügavamat reaalsust. Materiaalne maailm varjab aluspõhjaks olevat vaimset reaalsust. Sellepärast käskis Jeesus inimestel välimuse järgi mitte otsustada (Joh.7:24), sest kui sa seda teed, siis määrad sa paratamatult ennast elule, mis on rajatud pealiskaudsele teadmisele ja ebatäielikele eeldustele. Sa rajad oma elu nähtavatele tagajärgedele, mitte varjatud aluspõhjaks olevatele põhjustele. Põhjus, miks inimestel on võimalik eitada Jumala olemasolu, on selles, et füüsiline mateeria on nii tihe, aga mateeria on läinud veel tihedamaks kui oli algne kavand inimkonna teadvuse langemise tõttu. See loob isetugevneva allamineva spiraali. Mateeria tihedus tegi inimestel võimalikuks eitada Jumala olemasolu, seda, et nad on vaimsed olevused ja õigustada oma praeguse teadvuse taseme mitteületamist. See pani neid rikkuma kõige põhilisemat vaimset seadust – eneseületamist. Ema kokkutõmbav jõud võimendab inimeste valikuid, tehes nende teadvuse veel tihedamaks ja nad tegelikult projitseerivad seda tihedust Ma-ter Valguse peale, mis moodustab planeedi Maa. Pika aja jooksul on see teinud mateeria veel tihedamaks, mis tegi veel kergemaks inimestel nende vaimse eesmärgi eitamise, teadvuse madaldamise ja veel tihedamate kujundite projitseerimise Ma-ter Valguse peale. Kui selline allaminev spiraal jõuab kriitilise massini, siis ei näe olevused, kes selle lõid, enam seda, mida nad teevad ja seega ei saa nad sellest välja. Sellepärast on vaja süsteemi sisse tuua „uut verd” olevuste näol, kes ei ole loonud seda spiraali ja kellel on värske perspektiiv Maal. Need olevused saavad siis olla nagu väikesed lapsed muinasjutus keisri uute rõivaste suhtes. Nad suudavad näha seda, mida Maa põlisasukad ei suuda näha, andes neile võimaluse hüüda: „Aga keisril polegi midagi seljas!” Probleem on selles, et need olevused peavad kehastuma füüsilistes kehades ja sisenema Maa energiavälja tihedusse, mis võib panna nad unustama siiatuleku põhjuse. Kas need inimesed tunnevad ära, kes nad on ja kas nad ärkavad oma rollile äratada inimkonda – uinuvat kaunitari – tema pikast unest?

Minu põhieesmärk on äratada sind sellele reaalsusele, kes sa tegelikult oled ja miks oled sa siin sellel väikesel planeedil, mille suhtes sa leiad, et raske on kutsuda teda koduks – põhjusel, et see planeet ei pruugi olla sinu vaimne kodu. Kas sa teadvustad, kes sa oled ja miks sa siia tulid? Selleks, et olla tõe tunnistajaks, pead sa kõigepealt teadma tõde, nimelt Kristus-meele ühtset tõde, mis on vastupidine anti-krituse meele paljudele „tõdedele.” Ma olen kirjeldanud Maa peal olevate olevuste päritolu ja jaganud nad gruppidesse. Seda tehes on alati loomupäraselt olemas oht ja sellepärast oli minevikus palju esoteerilist teadmist kättesaadav ainult kõige edasijõudnumatele õpilastele või oli see varjatud keerulise või ebatäpse keelekasutuse taha. Kui see teadmine tehakse avalikult kättesaadavaks niisuguses vormis, et seda on kerge mõista, on mõistetav, et mõned inimesed, kes seda informatsiooni loevad, jäävad ikkagi duaalsuse teadvusse lõksu. Need inimesed jäävad vaimselt pimedateks ja projitseerivad oma dualistlikke kujundeid minu õpetuse peale. Luba mul anda edasi üldjoontes, kuidas mõned inimesed tõenäoliselt interpreteerivad ja kasutavad seda materjali.

Esimene asi, mida vaimselt pimedad inimesed teevad, on see, et nad panevad väärtushinnangu selle materjali peale. Nad ütlevad, et mõned eluvoolud on selgelt madalama, isekama teadvuse seisundis ja siis määratlevad nad neid kui „halbu”, võrreldes – enda oma – kõrgema teadvuse seisundiga, mida nad näevad „heana.” Nad püüavad üles seada kriteeriumi – nagu inimeste käitumine, rass, rahvus, sugu või uskumused – selleks, et identifitseerida halbu inimesi ja asetada neid headest – mis tähendab neist endist – lahku Nad jagavad maailma headeks ja halbadeks inimesteks, rajatuna välisele kriteeriumile. See viib järgmise sammuni, nimelt püüdele määratleda teatud inimeste gruppi kui loomupäraselt halba ja teisi kui loomupäraselt häid. See võib viia diskrimineerimise libedale allaviivale teele, mis ajaloo jooksul on põhjustanud palju metsikusi, kaasa arvatud diskrimineerimine, mis rajaneb religioonil, rassil, sool, rahvusel, etnilisusel ja arvukatel teistel iseloomulikel välistel tunnustel.

Sellise diskrimineerimise tegelik vorm ulatub kergest mittemeeldimisest genotsiidini. Kui sa juba hakkad teatud inimeste gruppe identifitseerima halbadena, siis on lühike samm selleni, et sa mõtled, et kõik sinu probleemid, kõik sinu ühiskonna probleemid või isegi kogu inimkonna probleemid on nende halbade inimeste poolt põhjustatud. Nii et kui sa ainult suudaksid need halvad inimesed planeedilt eemaldada, siis oleksid kõik probleemid lahendatud ja Maa peal oleks paradiis. Ka religioosed inimesed on mõelnud sellisel viisil. Nad on langenud sellise mõtlemise lõksu, et kuigi nende religioon – nagu iga teinegi – määratleb tapmist kui Jumala seaduste vastast, on aktsepteeritav tappa inimesi, kes rikuvad Jumala seadust. Teiste sõnadega, on aktsepteeritav rikkuda Jumala seadusi selleks, et tuua Jumala kuningriiki – mis on rajatud veel kavalamale loogikale, et sa saad tegelikult tuua Jumala kuningriigi Jumala seaduste rikkumise kaudu. Inimesed, kes otsivad väliseid tunnusjooni, demonstreerivad, et nad on ikka veel duaalsuses lõksus – nad otsustavad väliste järgi ega suuda näha inimeste teadvuse seisundit. Ainult need inimesed, kes on peaaegu vabad duaalsusest, suudavad lugeda indiviidi teadvuse seisundit ja sellised inimesed ei püüa kunagi diskrimineerida ega kohut mõista. Ma seletasin varem, et elus on kaks põhilist valikuvõimalust. Elu eesmärk on kasv eneseteadvuses, mis tähendab seda, et sa ületad oma praeguse mina-tunde ja muutud enamaks, kuni sa ühined oma allikaga ja sinu individuaalsus kasvab. See on Üksolemise Tee, ENAMAKSsaamise Tee. Endastmõistetavalt teine valikuvõimalus on tagasi lükata ENAMAKSsaamise Tee ja muutuda vähemaks, keeldudes eneseületamisest, püüdes kinni hoida lahusoleva olevuse identsustundest või isegi seda kindlustad. Valides selle viimase valikuvõimaluse, muutud sa pikkamööda vähemaks – kui sa püüad säilitada oma lahusolevat mina, siis kaotad sa selle (Matt.16:25) – kuni Ma-ter Valgus, millest sinu olemus on tehtud, pöördub lõpuks oma puhtasse vormi tagasi, aga sinu eneseteadlikkus kustutatakse selles protsessis, sest teadlik mina sulab lõpuks Looja Olemusega ühte. Sa ei ole oma allika juurde tagasi pöördunud kindla indiviidina ja seega Looja ei ole muutunud ENAMAKS sinu läbi. Aga ka kolmas valikuvõimalus eksisteerib – vähemalt ajutiselt – selles mõttes, et mõned eluvoolud keelduvad selget otsust tegemast. Seega asetavad nad ennast halli tsooni, hämariku tsooni, milles nad ei ole ennast pühendanud õigele ega valele teele. Need, kes ei otsusta, järgnevad sageli kas õigele õpetajale või vale-õpetajale, nii et nad ei pea omaenda otsuseid tegema.

Me näeme nüüd, et inimkonda saab jagada kolme gruppi: Ülemine kümme protsenti on inimesed, kes on astunud Üksolemise Teele. See samm on kõigepealt seesmine olukord ja kui sa kehastud füüsilises kehas Maa tihedates energiates, siis kaldud sa unustama oma mineviku saavutuse ja pead selle tagasi võitma. Nii et paljud inimesed ei ole teadlikud, et nad on vaimsed inimesed vaimsel missioonil. See käib eriti lääne ühiskondade kohta, kus sellised inimesed kalduvad tagasi lükkama nii traditsioonilise religiooni kui ka materialistliku teaduse, tundes, nagu neil ei oleks kohta, kuhu minna oma vaimsust väljendama. Kõigil inimestel selles grupis on potentsiaal selleks, et kogeda dramaatilist ärkamist, mis teeb neid teadlikult teadlikeks sellest, kes nad on ja miks nad siin on. Endastmõistetavalt on teadvuse jada vaimselt arenenud inimestest – kes on tavaliselt teadlikud sellest, kes nad on – ja vähem arenenud inimestest, kes peaksid minema läbi vaimse õppimise ja praktika selleks, et täielikult ärgata. Alumine kümme protsenti on inimesed, kes on kaalutletult tagasi lükanud Üksolemise Tee ja kes püüavad tugevdada lahusolevat identsustunnet, edasiarendades oma ego. Jälle on siin jada inimestest, kes suunduvad raha, edu või võimu otsingu poole, kes on liigselt isekad, ka inimestest, keda sageli sildistatakse halbadena. Mõned ei ole sellest teadlikud, et nad käivad vale teed (ja eitaksid seda, kui neile öeldaks), teised jälle on täiesti teadlikud sellest, et nad töötavad Jumala plaanide ja kõige vastu, mis selle eest seisab (sageli muidugi peites seda oma järgijate eest). Kõigil neil inimestel on võimalus kogeda vaimset ärkamist, aga enamiku jaoks on vaja dramaatilist muutust teadvuses, mida on võimalik ainult aja jooksul saavutada. See on tänu faktile, et sellistel inimestel on väga palju dualistlike valede kihte, millest tuleb teadlikult loobuda, enne kui nad on vabad selleks, et täielikult mõista ja omaks võtta teed, mis viib duaalsusest kaugemale. Inimesed lihtsalt ei saa igast valest kohe loobuda, sest see purustaks nende identsustunde. Üldine elanikkond, keskmine 80%.

Need on inimesed, kes on veel hallis tsoonis ja kes ei ole ennast sidunud ülesmineva ega allamineva teega. Need inimesed ei taha otsuseid teha, nad ei taha võtta vastutust oma elu ega lunastuse eest, nii et nad otsivad alati juhti, kellele järgneda. Jälle tekib teadvuse jada ja kõige vähem ärganud inimesed järgivad alumist kümmet protsenti, küpsemaid saab sageli vaimsele teele äratada ja nad hakkavad järgima ülemist kümmet protsenti. Probleem on selles, et ülemine kümme protsenti on sageli tõrges juhtpositsioonidele asuma. Seda fakti me arutame hiljem detailsemalt. Minu mõte on lihtne. Pikka aega on olnud mingi tasakaal kümne kõrgema protsendi ja kümne madalama protsendi vahel. Nad on olnud võrdsed ja nende vastavad mõjud kalduvad teineteist neutraliseerima. Seega määratakse planeedi Maa tulevik – nagu ka minevikus – keskmise 80%, üldise elanikkonna poolt. Kui nad järgivad madalamat kümmet protsenti, siis siseneb planeet allaminevasse spiraali ja kui see jõuab kriitilise punktini, siis on väga raske tagasi pöörduda. Kui nad järgivad ülemist kümmet protsenti, siis läheb planeet ülesminevasse spiraali. Kui see jõuab kriitilisse punkti, siis toimub laiaulatuslik ärkamine, mis vabastab inimkonna enamuse dualistlikest illusioonidest, mis hoiab neid lõksus kannatuse ja piirangute elus. See võib siis viia planeedi tõusule. Minevikus on see planeet olnud allaminevas spiraalis, mis oleks kindlasti põhjustanud tema lagunemise. Aga väga pikka aega on Maa olnud ülesminevas spiraalis tänu faktile, et mõned vaimselt arenenud eluvoolud olid vabatahtlikult nõus siin kehastuma ja tõmbama elanikkonda üles. Elanikkond on sellele tõmbele reageerinud, kuigi tõrksalt ja mõistmata, mis juhtus.

Seega ülesminek ei olnud ühesuunaline protsess, vaid on läinud tõusude ja langustega, nagu kirjapandud ajalugu on tõendanud. Aga nagu ma varem mainisin, planeet on nüüd tulnud väga lähedale positiivsele pöördepunktile ja kui ülemine kümme protsenti teeb erakordse pingutuse, siis saab sõna otseses mõttes kutsuda esile laiaulatusliku elanikkonna ärkamise, mis viib ülesmineva spiraali sellest punktist kaugemal, kust pole tagasipöördumist. Minu eesmärk on anda ülemise kümne protsendi liikmetele seda arusaamist, mida nad vajavad selleks, et seda ärkamist esile kutsuda. Sa võid mõelda, kuidas sellel elanikkonna ülemisel kümnel protsendil on võimalik mõjutada ülejäänud 90 protsenti. Kõige tavalisem vaimsete inimeste mure on see, kuidas üks isik saab midagi muuta. See uskumus, et sina pole tähtis olevus ja ei saa teha midagi selleks, et parandada planetaarseid olukordi, on vale, mida on kaalutletult välja mõeldud selleks, et takistada ülemisel kümnel protsendil täita oma missiooni. Vaatame nüüd reaalsust nende materialistlike ilmumiste taga. Ma olen seletanud, et Ma-ter Valgus ei saa ise midagi luua, aga kui keerukad struktuurid on moodustatud, siis on Mater-Valgusel sisseehitatud tung, mis paneb sellised struktuurid arenema. Maa on väga suur ja keerukas struktuur ja tal on piisavalt massi ja keerukust, mille peal evolutsioonijõud saab töötada. See jõud avaldab survet kõigele oma ulatuses, sina ja iga teine inimolend kaasa arvatud. Sinu füüsilist keha ümbritseb energiaväli – tegelikult sinu keha on selle välja kõige tihedam osa – ja see on tehtud sinu meele neljast tasandist. Samuti on füüsiline Maa planeedi emotsionaalse, mentaalse ja identsuse versiooni kõige tihedam osa.

Ükski energiaväli ei ole saar ja sinu isiklik energiaväli eksisteerib kogu planeedi suurema energiavälja sees. Füüsilise planeedi energiavälja sees on teine energiaväli, mis on tehtud inimkonna kollektiivsest teadvusest. Sinu isiklik energiaväli on seotud selle kollektiivse energiaväljaga, sinu meel on seotud kollektiivse meelega. Looming toimub keerukate struktuuride moodustumise läbi ja kui üks struktuur muutub piisavalt keerukaks, siis moodustub üksus. Maa on selline üksus ja iga inimolend, kes sellel elab, on selle üksuse osa. Selle üksuse sees on sul kõikide inimolendite energiaväljad ja nad kombineeruvad ja moodustavad kollektiivse teadvuse. Sinu energiaväli – sinu meel – on selle kollektiivse meele osa, ta on individuaalne üksus, mis eksisteerib suurema üksuse sees. Kollektiivne meel mõjutab vältimatult sinu meelt ja sind tõmmatakse kas üles või alla selle meele poolt. Aga mõju toimub mõlemal viisil – sina saad ka avaldada mõju kollektiivsele teadvusele – mis on moodustatud individuaalsetest meeltest ja mis on ühendatud pealisehitusse. Olevustel ülemises kümnes protsendis ja alumises kümnes protsendis on tavaliselt individuaalne energiaväli, mis on suhteliselt varjatud kollektiivse energiavälja eest. Sellepärast on neil olemas potentsiaal saada juhtideks, keda ei suru alla kollektiivne meel, vaid nad võivad kollektiivset meelt tõmmata kas üles või alla. Aga, nagu ma ütlesin, nende kahe grupi mõjud on sageli teineteist neutraliseerinud. Üldine elanikkond, keskmine 80 protsenti on tavaliselt massi meele poolt alla surutud, mõjutada ja läheb sellega kaasa, religioonist kuni moeni.

See võib näida masendavana, kuigi mitte nii väga, kui me arvestame seda, et elujõud ise soosib meid. Sisse-ehitatud evolutsiooniline jõud tõmbab igat struktuuri, igat üksust ülespoole. Kui kollektiivne teadvus jäetakse üksi, jäetakse neutraalsesse seisundisse, mille näiteks on üldine elanikkond, siis tõmmatakse Maa vältimatult ülesminevasse spiraali selle evolutsioonilise jõu poolt. Ma tahan öelda, et Maa saab siseneda allaminevasse spiraali ainult siis, kui üldist elanikkonda manipuleeritakse alumise kümne protsendi poolt. Need isekad eluvoolud peavad pidevalt töötama selleks, et neutraliseerida evolutsiooni jõudu, agressiivselt manipuleerides üldist elanikkonda. Kuigi nad mõnikord teevad seda füüsilise jõu abil, on nende jõu alus harimatus (teadmatus). Ainult pettes elanikkonda saab alumine kümme protsenti hoida neid teadmatuses selle suhtes, mis toimub. Elujõud ise töötab selle heaks, et inimkonda äratada. Seega on ülemisel kümnel protsendil tegelikult palju kergem tõmmata elanikkonda üles kui madalamal kümnel protsendil teda alla tõmmata. Aga minevikus on probleem olnud selles, et alumine kümme protsenti on olnud teadlikum, agressiivsem ja rohkem otsusekindel oma pingutustes kui ülemine kümme protsenti.

Neil on õnnestunud takistada laiaulatuslikku ärkamist, kusjuures ülemine kümme protenti ei olnud võimeline genereerima otsustavat tõmmet ärkamise esilekutsumiseks. Alumine kümme protsenti on olnud absoluutselt kindel, et neil on õigus elanikkonda alla tõmmata, kusjuures ülemine kümme protsenti ei ole olnud kindel oma õiguses elanikkonda üles tõmmata. Mida saab ülemine kümme protsenti teha selleks, et võrrandit muuta? Nad peavad saama rohkem teadlikeks ja otsusekindlamateks, mis hõlmab kahte aspekti: Alfa aspekt on see, et ülemine kümme protsenti peab tegema erakordse pingutuse selleks, et tõsta omaenda teadvust. Kui üks isik tõstab oma teadvust, siis tõmbab ta kogu kollektiivset teadvust üles. Isik, kes võidab kätte püsiva vabaduse duaalsuse teadvusest, nimeta seda ülestõusmiseks või valgustatuseks, omab planetaarset mõju. Buddha, Jeesus ja teised omasid sõna otseses mõttes sellist mõju, mis tõstis kogu kollektiivset teadvust kõrgemale tasemele. Sellepärast ütles Jeesus: „Kui mind üles tõstetakse, siis tõmban ma kõik inimesed enda juurde” (Joh.12:32). Sinul on sama potentsiaal kui Buddhal või Jeesusel, sest mida üks on teinud, seda saavad kõik teha – fakt, mida alumine kümme protsenti ägedalt eitab. Aga mida on tegelikult vaja selleks, et genereerida otsustavat tõmmet, on see, et ülemine kümme protsenti peab hakkama mõistma vaimse tee tõelist eesmärki, mida ma olen kirjeldanud kui isikliku Kristsuse saavutamist. Omega aspekt on teha seda, mida Jeesus ütles – lasta oma valgusel särada (Matt.5:16) ja olla tõe tunnistajaks (Joh.18:37).

Üldine elanikkond on järgijad, nad vajavad eeskujusid, kedagi, kes suudab demonstreerida Üksolemise Teed – mis on kaugemal ja kõrgemal igast religioonist. Ma olen öelnud, et ülemise kümne protsendi ja alumise kümne protsendi mõjud on sageli teineteist neutraliseerinud. Luba mul minna konkreetsemaks ja seletada, miks ülemise kümne protsendi mõju on sageli alumise kümne protsendi mõju poolt neutraliseeritud. Anti-kristuse teadvuse põhiolemus on see, et ta on dualistlik. Dualistlik meel saab vaadata vastanditele ainult ühel viisil – et üks on hea ja teine on halb. Seega on vältimatult võitlus vastandlike jõudude vahel ja dualistlik meel otsib ainult ühte tulemust – et üks polaarsus hävitab teise. Tegelikult ei saa vastaspolaarsus kunagi hävitada teist. Vaata kogu sõda ja verevalamist, mis on kirjapandud ajaloo jooksul juhtunud. Siis mõtle sellele, et kirjapandud ajalugu on ainult murdosa sekundit tegelikust ajakestusest intelligentse elu eksisteerimisel Maa peal. Nüüd mõtle sellele, et miljoneid aastaid on olnud sõdimine Maa elanike seas. Nüüd mõtle sellest, et tegelikult kõikides lahingutes ja sõjades sellel planeedil on mõlemad pooled uskunud, et nemad on head ja et nad peavad teise poolega võitlema sellepärast, et need teised on halvad. Tegelikult on kõikide sõdade pidamine rajatud õigustusele, et sõdida oli vaja selleks, et hävitada kurjus.

Aga pärast kõiki neid sõdu ei ole kurjus hävitatud ja on ikka veel jõuks sellel planeedil. Ma tahan öelda, et kurja on tõepoolest võimalik sellelt planeedilt välja juurida. Aga ei ole kunagi võimalik hävitada kurja, pidades dualistlikku sõda, sõda, mis rajaneb dualistlikul teadvusel. Nii hea kui kuri on määratletud dualistlikule meelele rajatult ja seega ei saa sa kunagi välja juurida kurja, kuni sa oled selles meelelaadis lõksus. Sa pead olema valmis tõusma nii suhtelisest heast kui suhtelisest kurjast kõrgemale selleks, et viia ennast ja oma planeeti kõrgemale tasemele. Traditsiooniliselt enamik inimesi üldises ekanikkonnas ja ka paljud vaimsed inimesed pole olnud valmis seda tegema. Aga tsüklid muutuvad ja inimesed on rohkem avatud küsimuste esitamisele, mis aastakümneid tagasi oli mõeldamatu. Võiksime öelda, et üks põhivõtmetest vaimse vabaduse jaoks on küsida selliseid küsimusi, mille kohta välised jõud ütlevad, et neid ei ole lubatud küsida ja mille kohta sinu ego ütleb, et sul ei ole vaja küsida. Tarkus on varjatud nende küsimuste taha, mida ei ole küsitud, nii et teadmise võti on küsida paremaid küsimusi, küsimusi, mis lähevad duaalsusest kaugemale. Tõeline võti selle arusaamiseks, miks ülemine kümme protsenti ei ole võitnud lahingut inimkonna meelte pärast, on näha seda, et senini ei ole see ülemine kümme protsenti mõistnud seda, mida ma äsja seletasin.

Nende tegutsemine on rajatud tõelisele soovile vabastada see planeet kurjast, teha head ja tuua Jumala kuningriik planeedile Maa. Aga nende tõeline soov on olnud moonutatud duaalsuse teadvuse poolt, mis on lollitanud neid uskumisse, et ainus viis kurja välja juurida on võidelda dualistlikus võitluses ülemvõimu pärast. Kusagil ei ole seda selgemini illustreeritud kui kristliku religiooni ajaloos. Ristisõjad, inkvisitsioon, teadlaste jälitamine, nõiajaht ja paljud teised metsikused on olnud valestijuhitud katsed hävitada seda, mida kirik määratleb kurjana. Aga kuidas sai see juhtuda religioonis, mis on rajatud Jeesuse õpetusele ja eeskujule, kes ütles: Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi lööb sind vastu ühte põske, siis keera temale ette ka teine (Matt.5:39). Kas sa hakkad nägema, mida Jeesus tõeliselt ütles siin, et kui sa paned kurjale vastu, siis seod sa ennast dualistliku võitlusega kurja vastu ja seega oled sa juba püütud duaalsuse teadvusse? See, mida Jeesus õpetas, on igavene printsiip – et sa ei suuda lahendada probleemi niikaua, kui sa oled lõksus samas teadvuse seisundis, mis probleemi lõi. Kui kõik inimesed mõistaksid, et nad on ühe Jumala Keha osad ja et teiste vigastamisega vigastavad nad ennast, kas oleks siis sõdu sellel planeedil? Nagu Jeesus püüdis seletada – nii hästi, kui ta sai seda teha 2000 aastat tagasi, arvestades inimkonna teadvuse seisundit –saad sa eemaldada kurja ainult tõustes kõrgemale sellest teadvusest, mis kurja lõi.

Nii et sa pead alustama sellest, et ei pane kurjale vastu ja seepärast pöörad teise põse vaatamata sellele, mida teised inimesed sulle teevad. Kui üks isik sellest ülemisest kümnest protsendist on tõmmatud sellisesse võitlusse – mõeldes, et teeb Jumala tööd ja aitab välja juurida kurja planeedilt – siis ta ainult tugevdab seda teadvuse seisundit. Nagu me hiljem uurime detailsemalt, saavad olevused alumises kümnes protsendis ellu jääda sellest energiast, mis vabastatakse niisugustes dualistlikes võitlustes, nii et iga kord, kui sa nendega võitled, tugevdad sa ainult neid ja kogu kurja jõudu, mis ripub nagu must pilv planeedi kohal. Ülemine kümme protsenti peab tegema erakordse pingutuse vabastada ennast sellest teadvuse seisundist ja minema siis ning demonstreerima seda maailmale, kaasa arvatud dualistlike valede paljastamine kõikjal, kus neid leidub. See on täpselt see, mida Jeesus tegi, aga kuna inimkond on teadvuses kõrgemale tõusnud, siis saad sa tänapäeval teha isegi rohkem, kui Jeesus sai teha 2000 aastat tagasi – ja sa saad teha seda ilma, et sind puuristi külge naelutataks või teistel viisidel tapetaks. Sellepärast Jeesus ütles: „See, kes minusse usub, teeb neid töid, mida mina teen ja ka suuremaid töid kui need, mida mina tegin; sest ma lähen oma Isa juurde” (Joh.14:12). Pane tähele, et teise põse pööramine ei ole passiivne ega patsifistlik abinõu.

Jeesus ei istunud lihtsalt koopas ja ei kogenud kõrgemat teadvuse seisundit. Ta läks välja maailma väljakutset esitama madalamale kümnele protsendile, valedele juhtidele ja neid paljastama, kes juhtisid elanikkonda valesti. Ja kui nad ründasid teda, olles oma dualistlikus teadvuses, keeldus ta vastu võitlemast ja pööras selle asemel teise põse. Sellel oli mitu eesmärki, nagu me hiljem arutame, aga üks nendest oli teha nende inimeste kuri rohkem nähtavaks. Mõnes mõttes nägid nad isegi kurja endas ja neid muudeti selle mõistmise abil, mida nad olid teinud. Pea alati meeles, et tõeline küsimus on tõsta üldise elanikkonna teadvust, nii et nad enam ei järgneks pimesi pimedatele juhtidele, kes on duaalsuse teadvuse poolt pimestatud. Tõeline küsimus on paljastada see fakt, et inimesed sooritavad kuritegusid sellepärast, et nad on pimestatud teatud teadvuse seisundi poolt. Mida inimesed peavad aru saama on see, et võidelda ei tule kunagi teiste inimeste vastu, vaid alati duaalsuse teadvuse vastu. Me oleme näinud, et Maa on sega-keskkond olevustega paljudest erinevatest taustadest. Aga luba mul selgeks teha seda, et Maa oli loodud platvormiks uute kaas-loojate spetsiaalse grupi jaoks. Pärast seda, kui Elohiimid lõid füüsilise Maa, saadeti need kaas-loojad kehastusse käsuga „paljuneda ja võtta valitsemine enda kätte”. Ma tahan öelda, et nendele spetsiaalsetele kaas-loojatele anti käsk võtta enda kätte valitsemine selle planeedi üle ja see jumalik dekreet kehtib siiani. Maa saatus on ikka veel selle spetsiaalse kaas-loojate grupi käes – või õigemini meeltes.

Nagu ma olen seletanud, paljudel teistel olevustel lubati ka Maal kehastuda, kaasa arvatud kõrgemalt langenud olevused, olevused materiaalse universumi teistest osadest ja meisterlikkusega olevused ülevalt. Kuigi need olevused ületavad nüüd arvult algseid kaas-loojaid, otsustavad Maa saatuse üle ikka kaas-loojad, kelle jaoks see planeet loodi. Kõigil teistel olevustel ei ole otsest mõju Maa saatusele, aga nad saavad endastmõistetavalt mõjutada seda saatust kaudselt, algseid kaas-loojaid kahjustavalt mõjutades. Kui algsed kaas-loojad aktsepteerivad oma Jumala poolt antud vastutust hakata planeedi üle valitsema, kui nad ühinevad ENAMAKSsaamise Teega ja ületavad ennast, siis jätkab see planeet ülesminevas spiraalis ja saab – ettenähtavas tulevikus – ilmutada Kuldset ajastut. Kui need kaas-loojad keelduvad vastutust võtmast, siis läheb planeet – jälle – allaminevasse spiraali. Tähtis on see fakt, et kõik ülemisest kümnest protsendist ei ole algsete kaas-loojate liikmed. Nende ülesanne on ärgata ja valgustada algseid kaas-loojaid iteadmata, kes nad on. Aga see, mida nad saavad teada, on see, et Jumala tahe on, et algsed kaas-loojad võtaksid Maa üle valitsemise enda kätte ilma, et neid keegi väljapoolt sunniks. Seega ülemine kümme protsenti peab olema absoluutselt pühendunud sellele, et nad ei langeks langenud olevuste kavalasse lõksu, kusjuures nad püüavad algseid kaas-loojaid sundida päästetud saamisse. Ma usun, et see aitab ka ülemisel kümnel protsendil realistlikult oma rolli sellel planeedil hinnata ja seejuures vältida isegi veel kavalamat lõksu,: tunda end kõrgemalseisvatena. Sa ei ole siin mitte sellepärast, et oled parem kui algsed kaas-loojad. Sa oled siin selleks, et teenida neid ülimas alandlikkuses kui Ülestõusnud Väe vaimsete õpetajate pikendus. Olles kõigi alandlik teener võid sa saavutada kõige suuremat võimalikku kasvu sellel planeedil viibimisest.

hingemaailm.ee