KANALDUS AKASHA KROONIKAST:
Külgetõmbeseadus
 
 
Miks on nii, et kui inimene väljendab tunnustust millegi suhtes ja tänulikkust millegi eest, siis jääb tavaliselt mulje, et universum ei saada talle seda asja rohkem, vaid saadab talle selles valdkonnas soovitu asemel hoopis mingi väljakutse? Kas külgetõmbeseadusega ei peaks meil olema võimalik tuua oma ellu imelisi asju? Kas tänulikkuse varjus olev hirm on see, mis tõmbab ligi seda, mida me ei soovi?
 
Sellele küsimusele aitavad vastata kaks dünaamikat. On olemas kaks süsteemi, mida on varem kasutatud selle teemaga tegelemiseks ja me räägime neist mõlemast. Üks süsteem tegeleb preemia ja karistusega. Teine põhjuse ja tagajärjega. Sageli inimesed usuvad, et preemia ja karistus on üks osa põhjuse ja tagajärje süsteemist, kuid see ei ole nii. Preemia ja karistus leiavad aset kooskõlas inimliku tõlgendusega; samas kui põhjus ja tagajärg on iga loomise mehhanism. Preemia ja karistus põhinevad kahel eeldusel. Nad ilmnevad vastavalt inimlikele rollidele, inimlikele ootustele ning inimlikele definitsioonidele heast ja halvast. Preemia ja karistus toimivad alati eeldusel, et on olemas autoriteet. See lähtub eeldusest, et keegi autoriteetne kuju kas maal või kuskil taevas annab kõigepealt teie käitumisele hinnangu – hea või halb – ning seejärel sõltuvalt sellest käitumisest jagab teile preemiat või karistab. Kuriteo ja karistuse või saavutuse ja tasu süsteem põhineb duaalsusel – ideel, et mõned asjad on head ja mõned asjad on halvad. Samuti põhinevad nad usul, et te kõik olete autoriteedi, kellegi või millegi kontrolli all, kes otsustab teie eest, kas te olete hea või halb.
 
Preemia ja karistuse süsteem on läbi ajaloo olnud inimkonna jaoks üdini kasulik. Ta on võimaldanud teil üles ehitada ühiskondi, avastada suhete võimu ning leida ainulaadseid viise üksteisega koos harmooniliselt elada. Kuid nagu te kõik teate, siis preemia ja karistuse süsteem ei võimalda mitte kunagi kõigil inimestel harmooniliselt üksteisega koos elada. Seda põhjusel, et selles süsteemis on fundamentaalne viga, mis tugineb ideel, et te olete killustatud. See tugineb ideel, et te esiteks olete killustatud peegeldusena hea ja halva duaalsusest ning teiseks, et te ei ole iseenda autoriteedid – te ei ole iseenda kõrgem jumalik, helde mina. Nii kaua kuni te usute, et te olete killustatud, võite te tänada iseendas heaks-halvaks liigitamise ideed ning teie tegevuste motivaatoriks on pingutus selleks, et tõestada oma headust, selle asemel, et lasta lihtsalt armastusel end motiveerida. Kui te näete end ühtse tervikuna, siis pole muud valikut, kui elada ja tegutseda armastuses.
 
Teostada võib seda olla üsna keeruline, sest inimesed saavad elusegadustes haiget. Nendes segadustes ja läbi eksliku pingutuse leida lahendust proovite te mõnikord oma valu välja elada teiste peale. Te teete üsna sageli üksteisele haiget. Kui teie autoriteedid, teie seadused ja teie valitsused peaksid ühtäkki laiali minema, siis tekiks periood, mil inimesed poleks veel valmis üle võtma iseenda täielikku võimu. Kuni te pole end terveks ravinud ja kuni te pole end hakanud uuesti tõsiselt armastama, teete te üksteisele paratamatult haiget. Teie seadused ja valitsussüsteemid on väga kasulikud, aga läbi valgustumise liikudes on teil vaja jõuda arusaamisele, et samal ajal, kui nad on kasulikud, siis nad toimivad just sellel fundamentaalsel killustatuse seadusel põhinevalt.
 
Teine, põhjuse ja tagajärje süsteem on süsteem, mis pandi selles maailmas paika palju, palju varem kui inimesed tekkisid. See on loomulik tagajärje süsteem. Te näete seda toimimas oma füüsika seadustes – mis läheb üles, peab tulema ka alla ja nii edasi. Samuti näete seda toimimas läbi vaimuseaduste. Mõned teist kutsuvad seda karmaseaduseks. Kõigel, mis universumis aset leiab, on tulemus ning ka tagajärg. Te kõik võite järelmite suhtes positiivse või negatiivse hoiaku defineerida enda jaoks ise, kuid tagajärg on igal asjal sõltumata sellest, mida te tema suhtes tunnete. Te võite otsustada, kas see on tagajärg sellepärast, et ta teile meeldib või sellepärast, et ta ei meeldi. Mis universumi seadustesse puutub, siis sellist asja nagu karistus või preemia pole olemas. On lihtsalt tagajärg. Kui üks asi toimub, siis teine asi toimub sellele vastuseks. See on üks loomise fundamentaalseid seadusi.
 
Kui inimesed teevad külgetõmbeseadusega tööd, siis häälestavad nad ennast loomuliku tagajärje loova energia lainele. Kui inimestel tekib külgetõmbeseadusega segadus, siis kõige sagedamini põhjustab seda püüe rakendada külgetõmbeseadust ning hoida samal ajal kinni eelarvamuslikest hea ja halva, karistuse ja preemia ideedest. Pidage meeles, et karistus ja preemia ei ole sama, mis loomulik tagajärg. Loomulik tagajärg toimib sõltumata teie tõekspidamistest, otsustest ja ootustest. Külgetõmbeseadus töötab hästi seni, kuni te kogemata hakkate karistust ja preemiat enda ja teiste suhtes rakendama läbi oma unikaalsete sotsiaalsete mustrite ja ususüsteemide. Vanast harjumusest näete te vältimatult asju heade või halbadena. Hetkel, mil te seda teete, katkestate te oma võime kaasata külgetõmbeseadus või loomise seadus.
 
Kui inimene väljendab külgetõmbeseaduse kaudu millegi suhtes tunnustust või tänu, siis toob ta selle teema oma kavatsuste väljale. Oma kavatsuste väljale mingi teema toomise loomulik tagajärg on see, et mis iganes informatsioon selle teema suhtes eksisteerib, muutub see nähtavaks. Kui te sellel teemal peate midagi õppima, siis ta end paljastab. Kui te kogete mingis valdkonnas väljakutset, siis on see seetõttu, et te olete saanud suuteliseks uut informatsiooni ära tunda. See ei ole karistus või märk selles valdkonnas halvast toimetulekust; see on hoopis otsene vastus teie teadmisele, et see on valdkond, mida te väärtustate ja soovite lähemalt uurida.
 
Te kogete katsumusi vaid nendes valdkondades, milles teil väljakutseid veel tulemas on. Universum ei mõtle välja väljakutseid, mis tulevad välguna selgest taevast. Selle asemel tekitab teie geniaalne hing olukorra, et arendada teie suuremaid eesmärke. Kui väljakutse teid teenib, siis ka ta esile kerkib. Iga olukord, milles ennast leiate, tõstatub teie elus vaid seetõttu, et potentsiaalina on ta teie sees juba olemas. Vastuseks teie tänule millegi eest tunneb teie hing ära teie valmisoleku tegutseda selle valdkonna täiustamise protsessis. Külgetõmbeseadus jätkab tegutsemist ning ta vastab kõige otsesemalt vahetu armastuse või hirmu kogemusele. Kui te tunnete millegi suhtes armastust, tõmbate te seda ligi viisidel, millega teil on lihtne töötada. Kui te tunnete millegi suhtes hirmu, siis tõmbate te seda ligi viisidel, mis pakuvad väljakutseid. See pole karistus ega autasu selle eest, et te kardate või armastate – see on lihtsalt universumi valuutavahetus. Loovuse valuuta on armastus ja selle vahetamise tegevus on loomulike tagajärgede voolamine. Armastuse täpne vastand on hirm.
 
Alati teenib teid südamega kaalumine, kas teie motivaatoriks on armastus või hirm. Isegi olles tänulik, küsige endalt, kas te olete tänulik millegi eest sellepärast, et teil on hirm, et see võib uuesti juhtuda või kardate, et seda ei juhtu enam kunagi? Kas te väljendate tänu sellepärast, et tunnete ennast praegu mõnusalt ja kardate, et hiljem võib tunne muutuda ebamugavuseks. Parim viis külgetõmbeseadusega tööd teha on armastuse või hirmu küsimuse juurde jätkuvalt tagasi tulla teadmisega, et pole olemas mingit autoriteetset kuju, kes määrib teile kaela midagi muud, kui te ise oma kõrgemas väljenduses soovite. Te tõeliselt loote ise endale parimat võimalikku reaalsust, sealhulgas väljakutseid, mis suunavad teid kasvama oma kõrgema potentsiaali suunas. Usaldage ennast; usaldage armastuse valuutat, mis aitab teil navigeerida loomulike tagajärgede voolus.
____________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha Kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. See ja teised sõnumid kodulehel www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega. See info on osa igast jagatud sõnumist