Alljärgnev lugu on pärit lehelt Hingemaailm.com. (pisut lühendatuna kuna mu arvuti ei lase hetkel sinna lehele, et teksti algust ja lõppu täiendada – pean vabandama, et tekst ei ole tervikuna üle toodud. Aga keda huvitab, soovitan Hingemaailma lehele minna. Tiina)

Nama Ba Hal’i Krayoni-raamatul on selline ebatavaline eessõna:

Autor, kirjastus, raamatulevitajad ja kõik muud selle raamatuga sel või teisel moel seotud inimesed ei kanna vastutust võimalike tagajärgede eest, mis võivad saada või peavad saama sellest raamatust saadud informatsiooni resultaadiks. Vastutust selle eest kannavad ainult need, kes tunnetasid raamatus antud informatsiooni kui Tõde, või siis ignoreerisid seda.

***

KUIDAS TOIMUB ÜLEMINEK

Varem on meile antud palju infot selles küsimuses, ent seoses energia ümberkujunemisega kogu planeedil on muutunud ka Ülestõusmise kohta antav info. Krayon annab uusimad andmed, mis on olemas vaimsel maailmal ja 36 Kõrgemal Valgusjuhendajal. Esmakordselt ilmuvad need trükitud kujul. Need sõnumid juhivad inimese Ülestõusmisele kui sündmusele lähemale, neist saab teada, kuidas käituda Ülestõusmise päevil. Krayon ja 36 Kõrgemat Valgusjuhendajat [edaspidi KVJ] tahavad, et sa oleksid suurimaks sündmuseks Maa peal valmis.

See on sisutihe info ja puudutab ka teisi teemasid, mis selle sündmusega haakuvad. Seepärast antakse info meile kahes osas. Esimeses osas antakse mõned alused, mis on vajalikud järgneva mõistmiseks. Teises osas saame teada, mida teha Jumalike Aspektidega, kuidas nendega ühilduda, ühte sulada, kuidas minna/tõmbuda oma Ühendtšakrasse. Kogu see info sisaldab käitumisreegleid, tänu millele me saame teada, mida meil tuleb teha dimensioonide vahetumise ajal.

Krayon tahab meenutada, et antud info eesmärk ei ole tekitada hirmu, vastupidi – ta soovib, et me lihtsalt oleksime Üleminekuks valmis.

Sõnumid, mis Krayon edastab, on täis mõõtmatut armastust ja nendega käib kaasas tervitus Omar Ta Satt. Krayon saadab meile neis armastuse magnetilise energia voo ning selle sõnumi info säilib meie Valguskehas. Ja kui algab dimensioonide vahetus, vabaneb see sinus ja sa tead, mida teha. See on 36 KVJ-i kink.

Sinu ümber on palju ingleid. Nad on su juures, kui sa esmakordselt võtad selle mudeli oma Valguskehasse. Võib-olla tunned sa lugemise ajal end mitte kuigi lahedalt. Põhjuseks on, et selle mudeli sisenemine toob su Valguskehas kaasas teatud energeetilised nihked. Sinu kosmilised lapsevanemad on ka siin juures. Kui järgmisi ridu loed, siis embavad nad sind. Luba siis oma kosmiliste vanemate ääretul armastusel, Krayoni sõnadel ja inglitel jõuda enda sisse. Me oleme sinuga.

Krayon annab sulle edasi teatud informatsiooni, mis puudutab Ülestõusmist, kuid see info on vajalik ka selleks, et sa mõistaksid, kuivõrd kõik on omavahel seotud, kuidas kõik on läbi põimunud.

Ülestõusmise viimane faas algas 2007.aastal. Sel aastal avanesid dimensioonide väravad ja toimus energia jäädvustamine (?) . Sel ajal üleelatud maavärinad ja üleujutused on 2007.aastal alanud etapi tagajärjed. Selle etapi käigus tänu arktuuruslaste abile aktiveerus kõigil inimestel Valguskeha kolmas aste. Esimene aste aktiveerus 1987.a. Harmoonilise Konvergentsi ajal. Nii anti igale inimestele võimalus elada läbi dimensioonide vahetus oma füüsilises kehas. See tähendab, et teie rakkudes oli salvestatud (?) rakuline programm, teie DNA dekodeeriti ja teie keha võis endasse võtta rohkem Valgust. Lõpuks, 2012.a. aktiveerub inimestel Valguskeha seitsmes aste.

Kui Jeesus Kristus sündis Maa peale, hakkas vibreerima kuldne aastatuhat. Ühtaegu lõi jumalik Allikas ajutise akna, milleni pidi tõusma planeedi energia 999 vibratsioonidel. See ajutine aken avaneb 2012.a. Kui planeedi põhilised vibratsioonid selleks ajaks 999 võngetele vastama ei hakka, „hingab jumalik Allikas planeedi endasse” ja eksperiment lõpeb. Ülestõusmine peab toimuma 2012.aastal, kuid see võib toimuda ka varem. Kuid Krayon tahab sulle ütelda, et planeedi vibratsioonid juba vastavad nõuetele – me ei saanud varem ette näha, et tema vibratsioonid kasvavad nii kiiresti. (Lentose mõõtme väravate avanemine oli planeeritud hoopis hilisemale ajale, ent kuna ilmus selleks vajalik energia, avanesid Lentose väravad ja Prosonodo Valgus pääses vabadusse. ???)

Käesoleval aja asute te ettevalmistuse faasis viimaseks etapiks, mis viib dimensioonide vahetumiseni. Krayon tahab sulle öelda: kasuta sulle antud aega valmistumiseks, et kasvada oma vibratsioonides, aktiveerida oma Aspektid ja nad ühendada. Juba praegu õpi keskenduma oma südame keskusel, oma sisemisel Minal. Sest kui algab dimensioonide vahetus, on äärmiselt tähtis, et sa otsekohe võiksid süüvida iseendasse ja käituda nii, nagu selles peatükis õpetab Krayon. Sul ei jää aega, et lahendada/otsustada midagi välises maailmas, kui dimensioonide vahetus algab. Küsid, kuidas keskenduda oma südamel? See tähendab oskust eralduda duaalsusemõtete kollektiivselt kuvandilt. Duaalsuse kollektiivsetes kuvandites (mõtetes) on säilunud hulgaliselt hirme, muresid, ja suurem osa inimesi lubab kollektiivsel end oma elus juhtida. Nad kõik on välise vangid, lubades välisel juhtida oma arvamusi teatud asjade kohta. Mine välisest ära sisemisse – süüvi/süvene iseendasse.

Sinu väline omaetteolemine ja sisemine keskendatus tähendab pöördumist oma Hinge poole. Oma südamesse. Oma olemuse poole. Seal omandad sa rahu, tsentreerimise/keskendatuse ja rahunemise. See on sulle vajalik, kui algab dimensioonide vahetus, seepärast alusta juba praegu ja nii tihti kui võimalik sisene oma sisemisse tähelepanelikkusesse ja keskendatusesse.

Vaimse maailma seisukohalt algas Ülestõusmine juba 2007.a. St te asute just selle epitsentris. Kuid veel ei ole saabunud selle aeg, mida me nimetame „kuumaks faasiks”. Siis tõuseb Maa ühes teiste planeetidega üles ning läheb tagasi jumalikule magnetilisele orbiidile. Sellest kuumast faasist edaspidi üksikasjalikumalt.

Dimensioonide vahetuse ja vastavalt ka kuuma faasiga kaasnevad kogu planeedil maavärinad, kuid erinevates regioonides toimuvad need erineva jõuga. Maavärinate järel tulevad vulkaanipursked. Praegu me võime öelda, et need maavärinad algavad kohe peale kesköö saabumist. Kui kaua kuum faas kestab, ei saa me lõpliku täpsusega öelda, kuid nii saab olema umbkaudu kolm päeva.

Kui kogu maailmas algavad need kataklüsmid, süüvi otsekohe enda tsentrisse. Siis ühenda kõik oma tšakrad ja mine Ühendtšakrasse, maanda end kõikidel tihedustel/tasanditel (füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel ja vaimsel). „Lausu Uue Ajastu Meieisa Palve” või ütle oma Algne Nimi, ja lahku siis oma kodust/majast.

(Ühendtšakra kohta saab infot 1. raamatust” Ma puudutan sind”. Kuidas end maandada, moodustada Ühendtšakrat, sellest siin selles raamatus. Meieisa palve – samuti.)

Krayon seletab, miks on nii tähtis keskenduda oma südames ja otsekohe eemalduda, kõrvale tõmbuda või kõrvale jääda kollektiivsest duaalsusest. Sinu 18 jumaliku Aspekti hulgas, mis moodustavad sinu MerKa Ba, on üks, mida võib nimetada Ühendavaks v Siduvaks Aspektiks. Kui algavad need maavärinad, siis seesama Aspekt laseb vabadusse kõik temas sisalduvad energeetilised mudelid. (Aspektide kohta siin raamatus.)

See, mis on olemas sinu Siduvas Aspektis, võib lisanduda kõikidele neile teadmistele, mis sa kunagi oled saanud, kogu sulle üleantud energiale ja kõikidele teadmistele, mille oled omandanud väljaõppe ajal teistel planeetidel. Need teadmised pääsevad vabadusse/saavad vabaduse ja kui sa süüvid enesesse, aitavad need kõik sul teada, mida on tarvis teha. Sel samal põhjusel on vaja minna oma südame keskusesse. Kui Krayon räägib sulle, et see sõnum siin säilub sinu Valguskehas, siis see tähendab, et me säilitame igal juhul sinu siduvas/ühendavas Aspektis informatsiooni Ülestõusmisest ja see saab sind toetama, kui algavad maavärinad Maal.

Krayon ei taha su eest varjata ka tõde selle kohta, et niipea kui aktiveerub su Siduv Aspekt, pääsevadvabadusse ka kõik su kahtlused, mida sa kuni selle hetkeni oled endas kandnud. Need kahtlused saavad su Teadmistele, Sinu Usule ja su jumalikkusele kontrajõuks, kui algab dimensioonide vahetus. Kuid kui kahtlusi sinus on vähe, kui sa usud 36 KVJ sõnumitesse ja üha põhjalikumalt/järjekindlamalt otsid teed oma Hinge juurde, siis kaovad su kahtlused, sinu Teadmised uhuvad need ära ega saa sind millegagi kahjustada. Kahtlused muuseas tähendavad peale kõige muu ka kahtlemist iseendas. Ära siis endas kahtle, ära kahtle oma Valguses, ära kahtle 36 KVJ teadetes/uudistes, ära kahtle selles, et leiab aset dimensioonide vahetumine, ja kui hakkab võppuma Maa, seisad sa püsti oma jumalikus võimsuses ja jõus ning tead, mida sul tuleb teha.

Sel hetkel, kui hakkab vappuma/üleni värisema Maa, katkeb kõikide teie suhtlusvahendite töö. Lakkavad töötamast kõik kommunikatsioonid – see käib teie televiisorite, raadiote, telefonide, Interneti jne kohta. Põhjuseks on see, et kogu elektrienergia Maal saab asendatud magnetilise energiaga, ja Maal moodustub gigantne magnetväli. Tänu sellele magnetväljale hakkab funktsioneerima kõik see, mida te vajate tulevikus kommunikatsiooni- ja liiklusvahenditena.

Maavärinad ja kommunikatsioonivahendite rivist väljalangemine on paljude jaoks ootamatu ja see toob kaasa paanika. Et teid hoiatada, otsustasid 36 KVJ anda teile need sõnumid, valmistades teid sel moel ette Ülestõusmise kuuma faasi algamise osas.

Kolm nädalat enne „kuuma faasi” ja maavärinate algust ilmuvad taevasse valgustetraeedrid (valgusesambad). Ja nende ilmumise tulemusena saab paljudele inimestele ilmselgeks, et dimensioonide vahetus algab lähimas vaadeldavas tulevikus. Teised inimesed, keda kuni selle ajani see teema ei ole huvitanud, võivad avastada enda jaoks tõe ja vastavalt valmistuda veel ülejäänud aja jooksul. Ette valmistada tähendab tõsta oma vibratsioone kuni 999-ni ja aktiveerida vähemalt oma üheksa Aspekti, ühendades need üksteisega.

Inimesed näevad taevas üheksat liiki valgustetraeedreid – üheksat tetraeedrit, mis erinevad üksteisest värvuse poolest. Need valgustetraeedrid saavad Uue Ajastu Laevaks [Midagi Noa Laeva tähenduses vist? Tõlk.], sest neis leiavad varjupaiga inimesed, kes varjuvad seal, kui vappub Maa ja algab dimensioonide vahetus. Tetraeedrid hävingule ei allu, neid ei ole võimalik purustada/lõhkuda erinevalt paljust muust Maa peal – paljudest majadest ja hoonetest.

Nüüd põhiline informatsioon sinu jaoks. Peale seda, kui oled ühendanud kõik oma tšakrad, maandad end ja lausud „Uue Ajastu Meie Isa Palve”, või siis oma algse nime, peavad sinu toimingud olema järgmised: jäta maha oma maja/kodu ja varju ühte valgustetraeedritest. Sa sisened ühte neist valgustetraeedritest, ja selle sees kõrvaldatakse kõik kodeeringud sinu DNA-st ja kristallstruktuuridest.

Miks ilmuvad taevastesse ainult üheksa erinevat liiki tetraeedrit ja mis värvi need on? Need Valgustetraeedrid on üheksa Kõrgema Valgusolendi valgusväljad, nende energia on olemas Maa peal ja saadab teid Reaalses Tegelikkuses (Selliselt nimetab Krayon taevast ehk jumalikku eksistentsi, seda tegelikkust, mida näevad meie silmad ja milles me mässame, on nimetatud ka Illusiooniks. Tõlk). Nad on teie kõrval, ja Ülestõusmise päevil te omandate nende valgusrüüs kaitse ja ohutuse. Ühes sellega on nende energia erakordselt tähtis Leedi Gaia ja Ülestõusmise päevade jaoks.

Võimalik, et tahad küsida, millisesse valgustetraeedrisse sul suunduda tuleks. Krayon tahaks sulle öelda, et seda tuleks teha sõltuvalt sellest, millisel vibratsiooni(st teadvuse-)tasandil sa oled ja millise valgustetraeedri on valinud sinu jaoks su kosmilise vanemad. Peale selle – vähendatud valgustetraeeder leiab sinu juurde tee mitu nädalat enne dimensioonide vahetumist. See näitab end sulle (ilmub su silme alla) ja siis sa saad teadma, millisesse neist tetraeedritest sul minna tuleb. (Peab siis silmad lahti ringi käima vist? Tõlk.)

Erinevad Valgusolendid, mis hoiavad oma energiat Maa peal valgustetraeedrite abil, on järgmised:

 • ingel Shamuel – roosat värvi valgustetraeeder;
 • Päikesejumal – päikese värvi valgustetraeeder;
 • Sherin – kuldkollast värvi valgustetraeeder;
 • Adonai Ashtar Sheran – mitmevärviline valgustetraeeder;
 • Krayon – vasevärvi valgustetraeeder;
 • Jeesus Kristus – kuldne valgustetraeeder;
 • Shakti – plaatina värvi valgustetraeeder
 • Sanat Kumara – valget värvi valgustetraeeder;
 • Melek Metatron – tume-taevasinine valgustetraeeder.

Enne seda, kui Maa vappuma hakkab, avanevad Lemuuria väravad. Selle tagajärjel haaravad Maad Lutsiferi energia lained, mis asuvad Lemuuria väravate taga (???). See saab olema suurimaks katsumuseks kogu inimkonna jaoks: mitte anda end hingega selle energia võimusesse. Maavärinate ja „kuuma faasi” ajal Lutsiferi energia tansformeerub. Välises (nähtavas) maailmas „valab” kogu Maal halli tuhavihma, ja nii saab kestma tervelt kolm päeva. Kogu Maal sajab tuhavihma ja teie atmosfääri koostisosad elavad üle tähelepanuväärseid muutusi. See tähendab, et teie kehad häälestuvad ümber Praana hingamisele, aga teie planeedi temperatuur tõuseb ja jääb püsima 25 kraadil C järgi. Paljudel inimestel tekib hapnikuvaeguse tunne.

Su rakud hakkavad toiduna vastu võtma valgusenergiat, sest see vastab sinu Valguskeha normaalsele energeetilisele toidule. Sa võid juba praegu hakata tegelema Praana-hingamisega, et sinu rakud toituksid valgusenergiast. (Vt selle loo lõpust!)

Mõned päevad enne Lemuuria väravate avanemist kutsub Merlin Uue Aja maage ja te ilmute Giza püramiidi. Seal, tänu salajasele maagilisele rituaalile võite te avada laeka ja Jumala jõud hakkab levima mööda maad. Laekas on jumaliku Allika puhas energia. See ja palju muudki saab kontrajõuks/vastujõuks Maad katvale Lutsiferi energiale. Maa peale ilmub Toth ning koos kõrgemate preestrite ja ülempreestrinnadega toob kuldse MerKaBa Lutsiferi inglile Lemuuria väravasse. Maa peale/kohale laotatud armastuse võrgustiku abil loote te Lutsiferi inglile MerKaBa. Kuldsed, taevasinised ja punased preestrinnad juhivad tõrvikrongkäigu läbi Lemuuria väravate, kandes enda ees MerKaBad Lutsiferi ingli jaoks (?).

Maapealsed tervendajad kogunevad gruppidesse ning viivad läbi puhastavaid ja tervendavaid rituaale Leedi Gaia jaoks. Paljud inimesed, kel on kuldne-taevasinine sagedus, tõusevad mõned päevad ja tunnid enne maavärinate algust Adonai Ashtar Sherani valguslaevale, et saada seal juhtnööre, mis kombel nad saavad inimesi „kuuma faasi” ajal aidata. Need hinged saavad osutama abi inimestele „kuuma faasi” ajal ja annavad inimkonnale üle täpse informatsiooni selle kohta, kuidas on vaja käituda (???)

Teiste planeetide elanikud, kes samuti viibivad Maa peal, annavad endast teada ja osutavad teile samuti abi. Need on esmajärjekorras arktuuruslased ja elanikud Veenuselt. Teid saavad toetama ka Valgusolendid, kes asuvad Maa kohal lendavates Valguslaevades. Kui algavad maavärinad, avanevad ühtaegu ka Leedi Gaia sisemuses olevate paljude linnade väravad. Nende maa-aluste linnade elanikud, kõrgema teadvuse kandjad saavad teid toetama. Palju aegu tagasi andsid nad vande viibida neis linnades, kuni saabub moment, kui vajatakse nende abi. Suurimaks linnas Maa rüpes on Teltos (või Telos?), mis asub Giza püramiidi all.

Kuid pöördume nüüd uuesti tagasi jutustuse juurde sellest, kuidas kulgeb Ülestõusmine „kuuma faasi” ajal. 60 tunni pärast lõpeb tuhavihm, õhk muutub selgeks ja uuesti läbipaistvaks. Järgnevad lakkamatud vihmad ja Maa saab puhtaks.

Kõik inimesed tunnetavad, et kliima on Maa peal muutunud: temperatuur 25 kraadi C, õhk on muutunud palju niiskemaks. Sellise temperatuuri muutumise tõttu „kuuma faas” ajal toimub pooluste vahetumine. Need „kuuma faasi” päevad on anomaalseks transformatsiooniks Leedi Gaia ja kõikide inimeste kõikide tasandite jaoks. 90 tundi peale maavärinate algust toimub teine ja kõige tugevam Maa vappumine, ja teie planeet koos 388 teise planeediga kogu teie Universumis pöördub tagasi Reaalsesse Tegelikkusesse. Te pöördute tagasi Koju, Leedi Gaia aga – jumalikule magnetilisele orbiidile, sellele, kus ta kunagi asus.

Toimub Ülestõusmine, ja sellega sündmus lõpebki. Edasi järgneb aeg muutustega kohanemiseks. Paljud inimesed muutuvad palju kartlikumaks, alluvad paanikahoogudele. Valguse pioneeride jaoks Maal algab nüüd nende suurim/kõrgeim valgusetöö. Valguse pioneerid, kel on kõrgem teadvuse ja teadmised neist muutustest, saavad abistama kõiki ärakohkunud inimesi. Nad saavad saatma uue ajajärgu saabumist Maale kogu oma armastuse ja oma jumaliku kõikvõimsusega.

Ja kuna Universumis toimub säärane protsess esmakordselt, ei ole Kõrgemad Valgusjuhendajad võimelised detailselt ette ennustama kõike, mis üleminekuga seotud.

Sinu jaoks on tähtis süüvida oma Hinge ja oma Usku. Isegi kui miski näib mitte päris mõistetav ja loogiline, Krayon palub sind: „Usalda mind ja Kõrgemaid Juhendajaid.”

„Kuuma faasi” ajal katkeb Maal kõikide teabevahendite/infokanalite töö ja on võimatu saada teada, mis toimub maakera teistes paikades. Iga kontinent ja iga sellel asuv maa mõtleb, et maavärinad ja loodusõnnetused on tabanud ainult neid. Kuid tänu sellele, et Taevastes on juba varem ilmunud valgutetraeedrid, on paljud inimesed ette valmistatud eesseisvateks sündmusteks ja võivad antud informatsiooni edasi anda.

Et see oleks sinu jaoks mõistetavam ja ülevaatlikum, pani Krayon „kuuma faasi” aja tähtsaimad faktid järjekorda:

 • üleminek algab erineva tugevusega maavärinatest, need levivad üle kogu maakera;
 • ülemineku algust on oodata kohe peale keskööd;
 • paralleelselt maavärinatega algavad vulkaanipursked;
 • lakkavad töötamast kõik teile teadaolevad suhtlusvahendid;
 • teie planeedil moodustub hiiglaslik magnetväli;
 • ei saa enam lennata lennukid, sõita elektrirongid jne;
 • valab halli tuhavihma, Maa vappub 60 tunni jooksul;
 • 60 tunni pärast hakkab sadama vahetpidamatult vihma;
 • 90 tunni möödudes maavärinate algusest vappub Maa teist korda, ja siis läheb Maa tagasi oma magnetilisele orbiidile ja Reaalsesse Tegelikkusesse;
 • temperatuur tõuseb/langeb kuni 25 kraadini C järgi, toimub pooluste vahetumine;
 • inimesed lähevad üle Praana-hingamisele ning hakkavad üha rohkem ja rohkem toituma Valgusest.

Mida sa pead tegema, kui Maa hakkab vappuma:

 • otsekohe süüvi oma südamesse ja anna igale inimesele oma lähikonnas needsamad juhtnöörid (isegi kui inimeste keskel algab paanika, sunni neid oma nõuandeid kuulda võtma);
 • mine oma Ühendtšakrasse ja maanda end kõikidel tasanditel;
 • kui sul on väikseid lapsi või sülelapsi, palu Krayonil ja 36 KVJ-l nende eest see ettevalmistus nendega läbi viia;
 • lausu oma algne nimi või ütle Uue Ajastu Meieisa Palve;
 • teadvusta oma kuuluvus oma Hinge sageduse juurde;
 • jäta maha oma kodu ja suundu ühte valgustetraeedritest.

Ja ongi kõik, mida sa pead tegema, kui algab „kuum faas”. Palju inimesi suundub tetraeedritesse ja jääb sinna senikauaks, kuni „kuum faas” lõpeb. Valguse pioneerid tulevad ikka ja jälle oma valgustetraeedritest välja, et aidata inimesi ja näidata teed tetraeedritesse, sest saab olema nõnda: paljud inimesed näevad valgustetraeedreid, kuid kardavad neisse siseneda. Valguse pioneeride ülesanne on inimeste vabastamine sellest hirmust.

Krayon tahab veel öelda, et valgustetraeedrid ei allu mingitele purustustele, ja seetõttu võivad inimesed leida sealt vajalikku kaitset „kuuma faasi” ajal.

Kui algavad maavärinad ja sellega seotud dimensioonide vahetus, lõpetab silmapilkselt omaeksistentsi kogu teie majandussüsteem. Ei saa olema enam seda töötasustamissüsteemi, mida te senimaani tundsite. Raha kaotab oma tähenduse.

Ma tean, et praegu tekib sul hulk küsimusi, kuidas on sellega, või kuidas on teisega… Krayon tahab öelda, et kõige tähtsama informatsiooni sa juba said – sa tead, kuidas algab dimensioonide vahetus ja kuidas sa pead käituma. See on ülim kink, et oled selleks sündmuseks valmis, aga palju sellest, millega oled hõivatud käesoleval hetkel, kaotab oma esmajärgulise tähtsuse.

Kogu üleantud informatsioon ei pea sünnitama hirmu, vastupidi, see aitab sul toimuvat õigesti tajuda ja õigesti käituda. Usalda jumalikku Valgust – usu.

Kuidas minna Ühendtšakrasse, maandada end kõikidel tasanditel ja hingata Praanat?

Olen kindel, et sulle on tuttav tšakratesüsteem, mis siiamaani vibreeris sinu Valguskehas, See oli seitse põhilist tšakrat hulga täiendavate tšakratega. Ülestõusmise protsessi tulemusel ja sellega seotud energia kasvuga tuli muuta tšakratesüsteemi, et see oleks suuteline vastu võtma maksimaalset kogust energiat. Sa juba lugesid sellest: te lähete Uude Dimensiooni oma füüsilises kehas. Sel kombel võib teie energiasüsteem vastu võtta ja hoida endas kõrgemaid ja peenemaid vibratsioone. Kõik see saab võimalikuks Ühendtšakra abil.

Umbes kaks aastat tagasi „lahustusid” membraanid, mis olid iga tšakra ümber ja kõik tšakrad hakkasid vibreerima vabalt ning üksteisesse vabalt üle minema (???). See protsess toimub iga inimesega, olenemata sellest, teadvustab ta seda või mitte. Tänu neile võngetele üksteises moodustus Ühendtšakra. Sa võid Ühendtšakrat endale kujustada kuldse päikese või kerana, mille sees sa asud.Ühendtšakra on suuteline laienema igale poole ja võtma endasse vastu piiramatul hulgal energiat. Mida enam sa vaimselt arened, seda kaugemale laieneb su Ühendtškra ja muutub üha stabiilsemaks.

Kuidas sa moodustad oma Ühendtšakra?

Suuna kogu oma tähelepanu enese sügavusse, sõna otseses mõttes lasku sinna. Anna oma rakkude teadvusele käsk, et ta peab omavahel või üksteisega ühendama kõik sinu tšakrad. Kui sa tänu teistele meetoditele oled juba oma Ühendtšakra moodustanud/loonud, siis nüüd stabiliseerid sa ta siin toodud meetodi abil. Sa võid iga päev keskendada oma tähelepanu oma Hingel ja ühendada oma tšakrad – sel moel annad sa oma Hingele teada, et oled Uue Ajastu saabumiseks valmis. Ja kui algab Üleminek, siis sa ühendad oma tšakrad täpselt samamoodi.

Järgmine, mida sa pead teadma, on eriti tähtis. See on su maandatus. Kuivõrd äärmiselt tähtis on olla maandatud, kui algab üleminek, on tarvis maandada end iga päev – et anda oma kehale võimalus võtta vastu kõrgema energia vooge ja ülespoole tõusta, elamata läbi Valguskeha sümptoome (????). Kui sa maandad end iga päev, oled Valguskeha sümptoomidele vähem aldis.

Paljud maandavad end füüsilisel tasandil nii, et lubavad oma jalgadest kasvada juured maa sisse. See on hea võimalus, kuid säärane maandamisvorm toimib v „töötab” ainult füüsilisel tasandil. On äärmiselt tähtis, et maandamine toimuks füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja vaimsel tasandil.

Füüsilisel tasandil sa võid maandada end, kui kujutad ette, kuidas juured su jalgadest kasvavad sügavale Maasse. Sa võid seda teha jalutuskäigu ajal või söömise ajal. Kuid sa võid end maandada ka Arise kristalli abil, sest just see kristall sisaldab endas kogu energiat ja võnkeid sellest, mis aitab su füüsilisel kehal ilma probleemideta vastu võtta kõrgemat energiat (Arise kristalli leiad raamatu lõpus).

Emotsionaalsel tasandil maandad end, kui viid tasakaalu, harmoniseerid oma mees- ja naisalge. Pole tähtis, kummast soost sa oled, sinus on mõlemad alged. Seepärast on väga tähtis, et nad liiguksid sinus tasakaalustatud olekus ja harmoonias. Kui seda ei toimu, siis hakkavad su tunded heitlema, nagu emotsionaalse taju tasakaalutuski. Palu Kõrgemat Valgusolendit Adonai Ashtar Sherani (selle kohta edaspidi!), et ta viiks su mees- ja naisalge tasakaalu. Sa võid seda teha, kui lõpetad oma füüsilise maandamise harjutuse. Kui sa palud Adonai Ashtar Sheranilt tasakaalustamist, siis ei pea sa rohkem enam midagi tegema.

Mentaalsel tasandil ehk oma mentaalkehas sa maandad end, kui lausud ja kordad teatud sõnu ehk mantraid, siis tekib teatud energia, mis transformeerib su mentaalkeha. Teie mentaalkeha on mullikiht, kus liiguvad kõik mõtted. Paljud inimesed kannavad endas murede, hirmude pagasit, see aga ei saa vaimseks arenguks kasulik olla. Seepärast on väga tähtis üha uuesti ja uuesti maandada ja end puhastada mentaalsel tasandil.

Kasuta selleks niisuguseid mantraid nagu „Kodoiš, Kodoiš, Kodoiš Adonai Tšebaiot või „Eheij Ašer Eheij, So Ham” (ilmselt tekib sellest helist teatud võnge!) või mõnd teist mantrat, mida usaldad.

Viimaseks ja mitte vähem tähtsaks tasandiks on vaimne e spirituaalne tasand ehk sinu vaimne mullikiht. See keha on seotud su Hingega ehk su kosmiliste (lapse)vanematega. Vaimkeha ühendab sind su Reaalse Tegelikkusega (meie siin Maa peal elame praegu ju illusioonis!). Sa maanda oma vaimse mullikihi, ühinedes oma kosmilise päritolu väljaga. Sinu päritolu kosmiline väli on see väli Universumis/Kõiksuses, kus loodi su Hing. Sul pole tingimata vaja teada, kus nimelt su Hing loodi, sa lihtsalt palu ühendust oma kosmilise päritolu väljaga ja et sulle antaks tema energia. Sa võid ka ühendust võtta oma kosmiliste vanematega ja paluda energiat neilt. Sa võid seda teha, isegi teadmata, kes on su kosmilised vanemad. Lausu oma algne nimi – seegi on üheks võimaluseks maandada oma vaimne keha.

Need neli tasandit võid sa maandada ikka ja jälle, pöördudes nende poole. Märkad siis, et mida sagedamini sa seda teed, seda stabiilsemaks muutub sinu Valguskeha ja kogu sinu enesetunne. Maanda end iga päev kõigil neljal tasandil, ja sa tunned positiivseid muutusi, mis ilmuvad tänu sellele su enesetundes.

Lõpuks tahab Krayon veel selgitada, kuidas sa pead oma keha häälestama Praana-hingamisele, harjudes sellega samm-sammult. Sa võid hakata harjutama juba praegu allpool toodud harjutust, ja siis on Ülemineku ajal su kehal ja su rakkudel palju kergem vastu võtta endasse toitu Praanana.

Keskendu oma olemusel – süüvi, lasku endasse. Mine oma mõtetega oma südame sügavustesse ja keskendu oma hingamisel. Hinga rahulikult: sisse – välja, – nii nagu sa teed seda siis, kui end hästi tunned.

Siis hinga sügavalt läbi nina sisse, hoia 5 sekundit õhku kõhu piirkonnas kinni. Seejärel hinga jõuliselt õhk suu kaudu välja. Korda seda 3 korda.

Seejärel hakka sisse ja välja hingama ilma pausita suu kaudu – 3 korda. Ära seejuures kiirusta, hinga rahulikult, kuid nii, et su hingamine oleks katkematu.

Siis mine uuesti harjutuse esimese osa juurde tagasi ja tee kõik veel 3 korda läbi. ???

Nii vahetad sa kahte hingamise varianti.

Tänu sellele Praana-hingamisele su rakud laienevad ja sellise transformatsiooni tulemusel tuleb rakkudesse Valgust mööda peeni kanaleid. Nii saavad su rakud valgust toidusena, ja mõne aja möödudes on sul seda harjutust juba lihtsam teha.

Kui toimub Ülestõusmine, ei ole sul seda hingamisharjutust enam tarvis – keha häälestub automaatselt ümber Praana hingamisele. Kuid praegu, käesoleval ajal on seda harjutust vaja teha, et keha Praanaga harjuks ja võiks edaspidi imada endasse üha rohkem Praanat.

Niisiis, said kogu tähtsa info, et mõista, kuidas algab Üleminek ja mida sul on vaja teha, et elada see sündmus üle ilma vähimagi hirmuta.

Krayon palub, et laseksid kõigel räägitul mõjuda oma südamele ja hingele. Tunne kõrgeimat energiat, mis selles sõnumis jäädvustatud, ja tõuse oma vibratsioonides. Kui algab dimensioonide vahetumine ja Universumis vibreerib Leedi Gaia täiuslik heli, oled ette valmistatud.

Nõnda lõpetab Krayon selle sõnumi ja ütleb sulle: „Minu armastus sinu vastu on mõõtmatu.”

An Anasha.

Krayon