Maa on uues energias, uues vibratsioonis. Maa peal on võimalik elada juba täiesti uues reaalsuses, olles täielikult lõimunud uue vibratsiooniga/energiaga.Uues Reaalsuses on oluline, et meie Tõeline Olemus saaks avalduda ja luua iseendast lähtudes. Selleks, et samm sammult uue energiaga lõimuda on vaja –

1.

loobuda/anda vabaks endast kõik, mis ei ole meie kõrgemaks hüvangus enam vajalik. Vabaks tuleb anda südame tasandil, siis saab reaalsel tasandil kõik muutuda. Aga vabaks andes pole vaja muretseda, et te millestki/ kellestki kallist ilma jääte – üksteisest vabanedes saab suhte uuele tasandile viia – ja ikkagi kokku jääda. On vaja ainult vanast reaalsusest tõusta uude reaalsusesse (nagu põhjast pinnale) ja seda ei saa teha klammerdudes kellegi või millegi külge. Eriti oluline on saada vabaks/sõltumatuks ühisteadvusest. Enda olemust saab vabastada erinevate meetodite ja praktikate abil, mõned näited – AuraTransformatsioon (aitab teadlikuks saada iseendast), hingamine, rännakud, läbi tantra armastuse tunnetamine, energeetiline tasakaalustamine ja puhastamine.

2.

Teadlikkus Oma Tõelisest Olemusest. Oma Tõelise Mina vajaduste tunnetamine, teadlikkus iseendast. Kellena ma tahan ennast luua oma kõrgeimas visioonis. Mille vastu ma südames huvi tunnen. Mis teeb mind õnnelikuks. Millist elu elades olen ma südamest õnnelik praegusel momendil ehk mida vajab minu olemus praegu südamest. Oma Tõelist Olemust saab samuti tundma õppida erinevatel seminaridel ja praktikatel. Üks hea praktika on – oma vaimenergiaga lõimumine ja vaimenergias olemine. Ehk me õpime kuidas meie olemust saab juhtida meie vaimenergia (üliteadvus) ja meie tavateadvus õpib meie vaimenergiat usaldama ja sellega koostööd tegema.

Kui me elame vaimenergiast juhituna, siis meis avaldub Meie Tõeline Olemus – me elame südamest.

3.

Enda Olemuse Pühaks tunnistamine ehk enda pühitsemine ilma egota.

See tähendab sügaval tasandil arusaamine oma pühadusest jumaliku olendina.

Mõistmine, et Mina olen See Kes Olen ja Kes Loob.

Selleks, et saaks toimuda selline mõistmine, peab meie mõistus ehk tavateadvus juba täielikult usaldama meie vaimenergia (hinge) otsuseid. Vaimenergia on see, kes otsustab ja mõistus (tavateadvus) aitab seda realiseerida praeguses reaalsuses. Ehk mõistuse piirid peavad olema juba avardunud nii palju, et kõik võimatu on mõistuse jaoks muutunud võimalikuks. Me oleme täiuslikud oma ebatäiuses.

4.

Täielik alistumine Jumalikule Tahtele minu sees.

See on alistumine Iseenda Kõrgemale Plaanile, mida teadvustab ja juhib meie vaimenergia koostöös jumaliku energiaga.

See tähendab, et kõike mida ma teen, on vajalik minu ja teiste kõrgemaks hüvanguks.

Ja nii me elamegi juhituna oma südamest ja täide viies Oma Kõrgemat Plaani selles elus.

Ja me oleme õnnelikud, sest me elame ja loome nii nagu meie Tõeline Olemus seda vajab.