MEIE VAIMENERGIA EHK KÕRGEMA MINA LÕIMUMINE MEIE FÜÜSILISE KEHAGA, SELLE KASUTAMINE IGAPÄEVAELUS

Kristiina Raie

Universumis on alati eksisteerinud erinevad teadvustasandid, nii-öelda paralleelmaailmad ehk dimensioonid. Viimasel aastakümnel on kogu planeeti mõjutanud väga tugev kõrge vibratsioon, mis on muutnud kogu Maa peal olevat energeetilist plaani. Inimteadvuse dimensioon ei ole enam nii eraldi eksisteeriv eluvorm. Energeetilises plaanis on inimestele avanenud kõrgem teadvusetasand, kus on ka inimese kõrgem mina ehk vaimenergia olemus. Kuna Maa peal on nüüd võimalik tegutseda ka inimese kõrgemal minal (üliteadvuse tasandil) ehk vaimenergial füüsilises plaanis, siis on praegu inimeste jaoks õige aeg endaga tegelemiseks nii, et kuni siiamaani eraldi eksisteerinud ja tegutsenud vaimenergia saaks lõimuda ja avalduda inimese igapäevaelus. See tähendab, et tegelikult muutub inimese olemus terviklikuks. Kui varem oli inimese maapealne olemus eraldunud tema kõrgemast minast – vaimenergiast, pidi mediteerima ja rohkem vaeva nägema selleks, et kõrgemalt tasandilt vastuseid ja juhatust saada oma kõrgemalt minalt, siis praegu on inimesel võimalik elada ja realiseerida ennast kõrgemas plaanis läbi vaimenergia.

Inimene on vaimolend, kes on pidevas ar enemises ja loomises, kuid kes areneb ja loob väliste mõjutuste abil. Iga kogemus mõjutab ja kujundab meie olemust. Universumis ei ole negatiivset ega positiivset äärmust, on ainult erinevad kogemused ja meie vaba valik neid tõlgendada. Ka meie praeguseid hinnanguid on kujundanud meie ühisteadvus pika evolutsiooni vältel. Inimese tavateadvust juhivad väga tugevalt erinevad ellujäämisinstinktid. Instinktid on välja kujunenud sarnaste korduvate kogemuste kogemisel. Kõikide elatud elude kogemused talletuvad meie füüsilises kehas rakumälus.

Inimese vaimolemus on jumalik ja kõrgelt arenenud, ta on mõeldud looma ja kogema. Teatud põhjustel kaua aega tagasi hakkasid inimesed kehastuma oma vaimenergiast eraldi ehk inimese osa ajust jäi tema eluajal nii öelda uneseisundisse. Inimese potentsiaal taandarenes. Juhtimise võttis üle tavateadvus, mis toetus instinktidele ehk läbi elude saadud kogemustele. Kujutage ette, kui tavateadvus juhib kogu inimese eksistentsi. Ja tavateadvust mõjutab pidevalt alateadvus, kus on suurel hulgal negatiivseid ja positiivseid elukogemusi, mida tõlgendab jällegi tavateadvus oma arengutasandilt. On ju täiesti loogiline, et kui inimest on tuhandeid kordi erineval viisil tapetud, ahistatud, piiratud või ükskõik mis viisil hävitatud, siis see kogemuste hulk hakkab ühes elus juba tõsiselt inimese elukvaliteeti mõjutama. Inimesel ilmnevad elus erinevad hirmud, kinnisideed jne. Ja kuna neid kogemusi tõlgendab tavateadvus, siis on raske nendest mõjutustest vabaneda.

Kuidas kogemused talletuvad meie rakumälusse? Iga kogemusega inimese elus kaasneb tunne. Mida võimsam tunne, seda võimsam kogemus. Kahjuks on viimase viiesaja aasta jooksul kuni tänapäevani inimeste negatiivsete kogemuste tunne tihti võimsam kui positiivsete kogemuste tunne. Saate aru?

Ehk järjest kergem on meil hinnata kogemust negatiivseks, kuna meie mälupangas on palju negatiivset. Nagu veereva lumepalli efekt, mis meid lõpuks enda alla matab.

Mida tuleb teha selleks, et vabaneda negatiivsest koormast, mis tekitab hirmu ja piirab meie loominguvõimet? Võib kasutada erinevaid arendavaid ja puhastavaid meetodeid ja praktikaid. Aga kõige efektiivsema ja võimsama abi saame siis, kui õpime kogemuste tõlgendamiseks kasutama meie üliteadvust ehk vaimenergiat. Kuna vaimenergia on meile praegusel ajal nii kättesaadav ja lähedal, siis peame õppima seda endasse laskma nii, et see meie ajuga püsivalt lõimuks. Nii saame me elada ja tegutseda oma vaimust ehk kõrgemast minast juhituna. Ja meie keha reageerib alati ülevalt saadud signaalidele. Ehk kui üliteadvus juhib meie olemust, siis võime me ennast kiiresti tervendada, tasakaalustada ja luua endale oma unistuste elu. Kusjuures tegelikult muudab meie vaimenergia kogu meie olemust – me näeme kõike kõrgemas plaanis, meid ei juhi enam ellujäämisinstinktid. Ja kui me oleme üliteadvuses, siis saame me kergelt ja kiiresti muuta oma negatiivset rakumälu – muutes suhtumist sellesse kogemusse kogu oma olemusega. Ja ongi kõik! Kogu nii öelda negatiivne mälu saab uue käsu muutuda positiivseks.

Selge on see, et praegune inimühiskond ei suuda muuta maailma paremaks tavateadvuse tasandilt. On hädavajalik õppida elama üliteadvuses ehk vaimenergias, kus on vaba ligipääs kogu universumi infole. Kus meie olemus on hävinematu, kõikvõimas ja armastav. Me oleme loodud jumala näo järgi ja seda me saame olema!

PRAKTILINE JUHEND, KUIDAS HARJUTADA OMA ÜLITEADVUSE (VAIMENERGIA) LÕIMUMIST MEIE FÜÜSILISE KEHAGA LÄBI AJU

Istu rahulikult sellises asendis, kus sinu füüsiline keha on maksimaalselt lõdvestunud. Praegu on sinu ajus aktiivne see osa, kus asub sinu tavateadvus. Soovitan olla täielikus vaikuses esialgu, et maksimaalselt tunnetada muutusi iseendas.

Meie tavateadvus kuulab meie taotlusi ehk käske. Anname oma teadvusele käsu uinuda ehk vabastame kõik oma mõtted ja arusaamad iseendast ja ümbritsevast elust – me suhestume ühisteadvusega –, väljume ühisteadvusest. Oleme olemises, vaikuses, pea on pingsatest mõtetest vaba.

Taotlus: “Ma olen avatud ja võtan vastu oma üliteadvust. Ma lasen oma üliteadvuse endasse.” Tunnetage oma tunnet peas, aju erinevates osades. Pidage meeles, et te ei lasku dialoogi oma kõrgema minaga, see tähendab, et teie tavateadvus on jälle aktiivne. Te lihtsalt lülitate ennast ümber üliteadvuslikku seisundisse. Aju teine pool täitub vaimenergiaga, teie üliteadvus lõimub teie ajuga. Andke maksimaalselt aega, olge lõdvestunud ja paluge üliteadvusel maksimaalselt lõimuda teie kehaga.

Kui te tunnete, et teil on mingid piirangud, blokeeringud ajus, mis ei lase lõimuda, siis öelge taotlusega, et te vabastate kõik blokeeringud oma peas ja valgustage vajalikku piirkonda valgusega.

Vaadake rahulikult ringi. Kas teil on tunne, et te näete mõnda asja hoopis teistmoodi? Kui teil on mingi probleem elus, siis kirjutage see eelnevalt paberile ja siis – üliteadvuses olles – lugege uuesti seda teksti ja vaadake, kas tunnetate seda teistmoodi. Üliteadvuses olles on teil vaba ligipääs tohutule infole.

Alguses on kõige olulisem õppida tunnetama selgelt oma vaimenergiat, oma üliteadvuse olemust. Kui meie üliteadvus on juba meie ajuga piisavalt hästi lõimunud, siis hakkab ta tasapisi juhtimist üle võtma. Ehk tegelikult hakkab meie vaimenergia kokku sulanduma meie tavateadvusega. Meie arusaam iseendast avardub, me hakkame maailma teistmoodi nägema. Tegelikult muutub kogu meie elustiil.

Kuigi uus energiatase maa peal soodustab meie kontakti oma üliteadvusega, siis on teinekord mõnel inimesel väga raske oma kõrgema minaga kontakti saavutada ja sellega lõimuda. Probleem võib olla selles, et inimene pole endaga vaimses plaanis üldse tegelenud, teda on juhtinud läbi elu tavateadvus oma piiratuses. Võib olla on inimene oma olemust tugevalt alla surunud, pole käinud oma eluteed. Kui meie üliteadvusel pole võimalik siin maailmas ennast üldse realiseerida, siis ei püsi ta meie läheduses, vaid teguteb teistes kõrgemates dimensioonides. Teie oma kõrgeltarenenud vaimenergia võib teid näha siin füüsilises elus kui piiratud vähearenenud igavat elu elavat vaimolendit.

Kui inimesel on raske saada kontakti oma vaimenergiaga, soovitan kasutada erinevaid meetodeid, et tõsta oma vibratsioonitaset, koondada oma energiat. Üks efektiivne meetod on AuraTransformatsioon, kus vastava koolituse saanud AuraTransformaator aitab inimesel üle minna püsivalt uuemasse energiasse, vastavalt inimese arengutasemele kas siis Indigo- või Kristallenergiasse.

Kristiina Raie