7. Erinevate mõõtmete ühtesulamine

Elades oma elu te saate vastavaid kogemusi. Tänu füüsilises kehas olemisele te võite saada unikaalseid teadmisi. Olla füüsilise maailma osaks Maal antud hetkel ja eriti viimase 300 000 aasta jooksul, tähendab suurte võimaluste omandamist: te olete tulnud Pimeduse valitsusalasse, tuues sellesse Valgust. Teil on vaja õppida elama vaimustusega ning veenda end, et te suudate selliselt elada.

Maal elamise loomus on juba ammu seisnenud Valguse ja Pimeduse vastasseisus. Mõned nimetavad seda võitluseks Headuse ja Kurjuse vahel. Meie aga väljenduks palju neutraalsemalt, lihtsalt osutades, et Maa on koht, kus eksisteerivad teatud seadused ja reeglid ning et ta pole ainuke punkt Universumis, kus evolutsiooni käigus tekivad sedalaadi protsessid.

Te olete unikaalsed selles mõttes, et bioloogilisel struktuuril , mille kaudu te opereerite, on palju suuremad võimalused, kui te oskate endile ette kujutada. Üsna huvitav on jälgida teie tegevusi – väsimatuid võitlusi, kolossaalseid jõupingutusi kitsastes raamides. Teie mõõtmatud energiakulutused toimuvad seepärast, et te olete veennud ennast kasutama vaid vähest osa oma potentsiaalist. Tegelikult te olete suurepärased olendid, kes on loodud jumalate kuju ja sarnasuse järgi. Teid, tavatu potentsiaaliga varustatuid, on kontrollitud ja manipuleeritud niivõrd, et teie teadvus hakkas eitama teie endi potentsiaali. Enamus inimesi kasutab oma võimalusi vaid 3-4%. Need, kes on vaimse arengu teel kaugemale jõudnud, kasutavad kõiki võimalusi ehk 12-15% ulatuses. Mis kasutamata võimed need 85-97% siis on? Need võimed on nüüd ärkamas praegusel ajal ning teie iidsed silmad aitavad teil neid näha ja meelde tuletada. Kui teie silmad avanevad, näete oma tõelist potentsiaali ning lõpetate iseendaga vaidlemise. Te ei saa siis enam olla eituste poolehoidjad ning liigute kaugele neist piiridest.

Vanas Egiptuses nõuti pühendunutelt, keda valmistati ette preestri rolliks, paljudest eludest läbikäimise kogemusi, et nende silmadele avaneks täielikult teised reaalsused. Neid õpetati taaskehastuma vastavatesse perekondadesse ning mäletama oma eelmisi kehastumisi. Emad ja isad mõistsid, kellele nad olid andmas elu, sest juba enne lapse sündi nad nägid vastavaid unenägusid. Emad teadsid veel enne eostumist, kes nimelt tuleb nende kehasse. Iidsed silmad oli siis palju enam avatud ning suutsid piiluda erinevatesse reaalsustesse. Neid nimetati „Horuse silmadeks”, kel oli võime näha üheaegselt paljusid maailmu – ärkveloleku ja une, surma ja vaimude maailmu. /Vt „Pühendumine Vanas Egiptuses” heas meelsuses kirjutatud raamat – soovitan kõigile. VK/.

Teie soovite avada oma iidseid silmi. Teie olete ärkavad Meistrid. Te olete läbinud õppused paljudes eelmistes eludes. On aeg integreerida oma teadmisi ja oskusi süsteemis, mis pole mingil viisid seotud templieluga. Praeguses süsteemis pole teie võimetele kohta, neid ei oodata ja koguni kardetakse. Te olete “diversandid” – ja teid ümbritsev ühiskond ei oota sugugi, et te toote neile oma anded ja neid ei võeta vastu nagu Vanas Egiptuses. Ühiskonna ametlikes struktuurides ega sektides pole kohta, kus lubataks kasutada teie talente täies ulatuses. Kuid pidage meeles, et vastavalt teie teadvuse muutumisele te hakkate looma omaenda struktuure. Teie edasiliikumine vaimsel teel saab toimuma sellise kiirusega, et keha, hing ja vaim jõuaks teie talentidega kohaneda. Vastavalt teie muutumisele hakkavad teie talendid avanema vastaval ajal ja vastavas kohas.

Ärge kiruge end oma „aeglase” edenemise pärast. Võib olla teie kiiremat edasiliikumist januneb teie Ego. Tema pole suuteline tagama õiget tempot, kuna näeb vaid ühte – füüsilist osa teist. Hing ja Vaim vaatavad maailma tervikliku pilguga läbi Horuse silmade. See nägemine peegeldab teie sügavamaid vajadusi, teie energeetilist konstitutsiooni, teie elu kava. Te saate edasi liikuma sellise kiirusega (kui te just ei satu Ego juhtimise alla), mis suudab kaitsta teid maksimaalselt vigade eest. Psühhiaatriakliinikud on täis inimesi, kes avasid oma iidsed silmad, nägid, kuid ei suutnud midagi mõista. Nad ei suutnud leida „oma sagedust”. Teadmata, millele häälestuda, nad rikkusid ära oma närvisüsteemi peene tasakaalu.

Teie arendate oma närvisüsteemi üsna kiiresti ja tunnetate seda kindlal viisil. Aeg-ajalt te võite tabada vastavat pulseerimist, mis tõukab teid füüsilisest reaalsusest välja – sellest harjumuspärasest vibratsioonisagedusest, mis määrab teie individuaalsust kolme mõõtme süsteemis. Aga siis te koondute teisele vibratsiooni sagedusele ja näete, tunnete ja saate teada, et on toimumas midagi tavatut, kolmemõõtmelisest maailmast väljuvat. Just siis astubki mängu eitamine: kui loogiline mõistus ei suuda toimuvat selgitada või ei oska antud elamusele kohast seletust, siis nähtust kui sellist eitatakse või mälestus temast blokeeritakse alateadvusse. Kõige parem on usaldada omaenda intuitsiooni – toetuda sellele, mida te tunnete, isegi siis, kui sellel ei tundu olevat loogilist mõtet. Tegutsege mõõdutundega. Paljudele teist on peamiseks püüniseks kannatamatus, teile tundub, et on vaja pidevalt kusagile edasi liikuda. Ärge eitage kilpkonna väärtusi, kes liigub enamasti aeglaselt, siis peatub, peidab end oma kilbi alla ning mõtiskleb kaua ning näeb hästi.

Kui te tahate saavutada kiirendust iidsete silmade avamisel, väljendage seda taotlust, sest mõte eksisteerib ja loob. Kui te mõtlete sellele, et soovite ühineda vaimse kasvu ja oma võimete kasvu protsessiga, siis just seda te teetegi. Kui te kahtlete, siis on see samuti energia, mis teostab ennast teie reaalsuses. Kahtlemine peatab avardumise, sest peenemal tasandil te eitate seda, mis on teie poole teel.

Te olete jõudnud aastakümnesse, mille meie nimetasime „nimetuks” /1992/. Just sel ajal hakkavad toimuma paljud sündmused ning paljud neist on juba alanud. Ametlikud riiklikud ja teised võimustruktuurid kasvavad pikapeale iseendist üle, suutmata mahtuda nende endi poolt loodud raamidesse. Nad ei sisalda ega väljenda tõelist arenevat reaalsust.

Me pöördume teie poole – iidsed Meistrid, kes täna on ärkamas! Meie tahaks, et te õpiksite vaatama oma iidsete silmade kaudu, et teile meenuks see, mida te ammu teate ja mis on hoiul teie endi sees. Te peate õppima end usaldama ning lootma ainult iseendale. Teil on vaja õppida nägema, nähtut mõistma ning oma avaramat teadmist tõlkima igapäevasesse ja kõigile mõistetavasse keelde. Sellega te jõuate sügava mõistmiseni – teadvuse plahvatuseni, mis võimaldab teil teada, kes te olete alati olnud.

Teil ja ainult teil seisab ees avada oma lukud ning lubada endal söösta edasi. Me oleme juba rääkinud teie uskumuste süsteemist ja iseseisva mõtlemise olulisusest, märkides ikka ja jälle: teie olete oma mõtete tulemus. Mõte eksisteerib, just mõte on teie maailma kvintessents. Just kujutlusvõime on mõistmise, Maal toimuvate tegevuste realiseerimise ja manipuleerimise aluseks.

Kui te hakkate elama lähtudes sellest, et mõte on esmane ja primaarne ning loob teie reaalsust sellisena, millisena te tahate teda näha – alles siis teie iidse silmad avanevad tõeliselt. Kui te hakkate uurima oma hinge ajalugu, võib teie isiksus antud füüsilises kehas, teie praegune „mina” või Ego, tunduda teile tühisena. Iidsetel aegadel olid teie olemusel suurepärased vaimsed võimalused, kuid ka praegu toimub planeedil palju rohkem kui te suudate antud hetkel hoomata. Kui eksisteerimist võrrelda meetripaksuse raamatuga, siis te olete Uue Ajastu alguseks jõudnud läbi lehitseda vaid mõned leheküljed.

Läbi töötades antud informatsiooni, avardate ettekujutuste piire endast, oma tsivilisatsioonist ja selle päritolust, täidate oma teadvust informatsiooniga. Vastavalt sellele, kuidas te hakkate „oma hinge lahti lappama”, suhtuge austuse, lugupidamise ja armastusega kõigisse teid moodustavatesse isiksustesse kogu selle mitmekülgsuses. Ärge lubage tekkida tundel, et keegi neis on tähtsusetu. Austage igaühte neist, ka seda, kes korjab konisid tänavanurgal. Lubage sellel osal endast, mis kannab esmasünni tuld, leida väljendus teie teadvuse kaudu. Kui tekib vajadus teatud „mina” kohalolu järele, te võite saada jälle selleks. Seejärel, kui piiritu energia peaks soovima teie nõusolekul kasutada teie füüsilist keha, milles te liigute füüsilises reaalsuses antud hetkel, „mina” ei saa hävima. Selle asemel ta integreerub paljudesse mõõtmetesse, kasutades seda võimalusena vaimseks kasvuks.

Igaüks teist teab, et olete siin praegu väga olulisel ajalõigul. Too aeg, millest kirjutati, sosistati ja räägiti, on möödas. Käes on ajastu, mil inimkond on allutatud mutatsiooni protsessile teie silme all ning sõna otseses tähenduses muutub teiseks liigiks. Kelleks siis inimolendid muutuvad? Inimesed muutuvad kolmemõõtmelise maailma olenditest paljumõõtmelisteks olenditeks. See on suur mõiste. Kuid varsti saab see teie jaoks sama harjumuspäraseks kui saapapaelte sõlmimine. Inimesed saavad olenditeks, kes võivad kergesti ümber lülituda „ühelt raadiosaatjalt teisele”. Need inimesed saavad mõistma oma suursugusust ja jumalasarnasust ning samuti seda, et nende teadvus ei piirdu naha piiridega. Ta ei lõpe samuti ka eeterliku keha või aura piiril. Inimesed eksisteerivad paljudes reaalsustes ja on lahutamatult seotud Universumi enda struktuurist.

Käes on paljumõõtmeliste olendite ajastu: olendite, kes võivad teadlikult rännata paljudes erinevates reaalsustes. Olendite Ajastu, kes valdavad biolokatsiooni ja astraalsete rännakute võimeid, kes tunnetavad, mitte ainult ei mõtle. See on hinge ajastu, kes mõistab, et tema mõtlev osa on oluline, ta ei ole füüsilise keha vang, vaid alistab, suunab ja juhendab teda. Intuitsioon on see tee, millele teid juhendatakse mõistmaks vajadust harmoniseerida oma teadvuses mees- ja naisalged. Antud tee on meheliku loogilise ja tundliku naiseliku aspekti taasühendamise tee. See on kahe antud kvaliteedi üheks tervikuks liitumise protsess.

On saabunud aeg tegutsema hakata. Te olete otsustavas punktis –käes on kursi muutmise, suure evolutsioonilise hüppe, vabatahtliku äraandmise ja vastuvõtmise, vabanemise ja lahtilaskmise võimalus kõigest, mis segab teadvuse evolutsiooni. On aeg usaldada ennast täielikult Valgusele ja Vaimule, kes saavad teid teie elukogemustes edasi juhendama. Teil on vajadus anda iseendale aega oma „minade” kõikide osadega ühinemiseks, ka nende, mille olemasolu te isegi ei aimanud. Kuid need aspektid eksisteerivad reaalselt.

Need meie grupist, kes on arvutanud Esmalooja võimalikke tegevusi, on olnud enamasti täpsed oma ajalistes arvutustes ja oletustes. Tõepoolest, käesoleval ajal saadab Esmalooja informatsiooni, mis muudab teadvuse vibratsiooni sageduse Universumi antud osas, antud olemise sektoris, vaba tahte alas. Vibratsiooniliste sageduste muutumine on saanud alguse just siin, Galaktika antud harus, päris tema perifeerias.

See on ulatuslik eksperiment ja igaüks teist tuli selles osalema suure vaimustuse ja sooviga. Kogugem mehisust. Me meenutame teile seda pidevalt. Järgnege oma sisemisele häälele, usaldage ennast ja Maad. Kutsuge oma kehasse Valguse energiat ning kasutage seda sihipäraselt. Astuge väljapoole inimvõimalusi, eitage seadusi ja keeldusid, mis segavad vaimset arengut, sest just selleks te Maale tulitegi. Teie olete oma ühiskonna renegaadid, nagu meie oleme enda.

On neidki, kes ei suuda sellel teadvuse arengu teel liikuda. Selles pole midagi halba. See rada, millel on edenemas teie teadvus, pole kerge. Kuid ta toob need autasud, mida teie hing januneb, isegi kui autasu saabub alles ränkade lahingute järel. Te liigute läbi teadvuse tihniku ja jõuate lõpuks kohta, kus horisondid avanevad. Teil tekib rikkalikult uusi edasiliikumise võimalusi nii antud planeedi mõõtmetes, kui ka väljaspool. Need, kes teiega tegelevad, avastavad, et ka neil on uued võimalused ja uued valikud. Teadvus, mida tõmmatakse praegusel hetkel sellele planeedile, süütab evolutsiooni sädeme, mis on suuteline muutma Universumi struktuuri. Mõelge globaalselt! Mõelge nii ja jõudke oma eesmärgile.

Kes siis on teie paljumõõtmelised „minad”? Me oleme korduvalt arutlenud, et teil on olemas osi, mis on palju koondunumad ning kes teavad palju rohkem, kui teie praegu. Teatud maani oli see õige ja mingi astmeni see jääbki tõeks. Te juba alustate andmete aktiveerimist, mis on hoiul teie kehas, säilitades teie terviklikku ajalugu. Kuidas te saate teada, et need teised teie aspektid hakkavad avalduma teie reaalsuses? Antud protsess võib areneda märkamatult, kuid võib toimuda ka nii, kui oleks teile haamriga pähe virutatud. Kõik sõltub teie „minast”. Te võite istuda oma toas ning äkki silmi pilgutades näha, et te istute täiesti teises kohas. Või, teie kõndides tänaval, vaatate äride vitriine ja teie teadvusse tekib pilt teiega üheaegselt eksisteerivast „minast”. See võib saada käivitatud kellegi sõna või nähtud pildi kaudu.

Te hakkate avama endale teadvuse osi, mis eksisteerivad väljaspool füüsilist reaalsust ja mis kuuluvad tõeliselt kosmilistele olenditele. Hing ärkab teadma ja tundma iga oma aspekti ja iga aspekt saab teadma ja tundma oma terviklikku hinge. Kui tõstate oma vibratsioonisageduse neljandasse mõõtmesse, saate hakata tunnetama kõiki reaalsusi üheaegselt. Te arendate välja suutlikkuse alal hoida oma teadvuses alguses kolme või nelja, seejärel veelgi enamat reaalsust (mõõdet). Teie äratate endis Esmalooja võimeid. Ja te saate mingis mõttes oma isiklikuks Esmaloojaks. Peamiseks ülesandeks antud Universumi ja kõigi teiste universumite loomisel oli areneda sellise tasemeni, et suuta alal hoida oma teadvuses tohutut hulka infokanaleid korraga. /Sellest, kuidas transgressia (paralleelsete reaalsuste teadvustamine toimub ja milliseid tagajärgi ta võib inimesele tuua, kõneldakse Robert A.Wilsoni raamatus „Ja sein varises kokku”, mida me väga soovitame lugupeetud lugejale./.

Esmalooja teadvus on kohal kõigis Tema loomingutes. Esmaloojal on vajalik iseennast tunnetada kõikides mõõtmetes – kõikides oma väljendusvõimalustes ning kogu seda infohulka töödeldes „mitte hulluks minna”. Just sellist võimet te hakkategi endis arendama. See, mida te läbite antud hetkel, on kõige raskem teekonna lõik, sest te kahtlete ja arutlete, kas see, millest me teile räägime, vastab ikka tõele. Füüsiline keha kõneleb üht, loogika teist, psüühika kolmandat. Teie kõnelete üht, ühiskond teist. Teie sees ärkab ja kasvab teadmine. Teil on vaja säilitada lakkamatult ja püsivalt ustavus antud teadvuse seisundile. Need annid ja võimed saavad teile isiklikuks kogemuseks ning teil tuleb õppida neid integreerima kõigest hoolimata. Hakake mõistma, et teid suunatakse ülalt ning kõik teie elu sündmused tõmmatakse teie poole vaimseks arenguks ja ülespoole liikumiseks, millist kaost nad ka esmapilgul esile ei kutsuks. Lõpuks need sündmused rikastavad teid. Antud olukorda võiks võrrelda nii: keegi ladustab teie hoovi kullakaste, teie aga pahandate, et muru saab maha tallatud. Teile tundub, et muru on rikutud, sest sellele tekkis kogu see kulla hunnik. Nautige elu, rõõmustage tema üle ning jälgige oma kogemusi kõrvalt.

Sellel planeedil läheneb aeg kõikide teie „minade” liitumiseks. Need teadvuse osad, millel seisab ees kohtumine, saabuvad Universumi kõikidest osadest. On teadvuse osi, mis äratavad teis õudust, on ka selliseid teie „mina” aspekte, mille nägemisest võib saada infarkti. Kuid kõik nad on osa sellest, kes te olete. Kogu planeet on praegusel ajal läbimas initsiatsiooni, teie samuti, sest olete osa planeedist Maa ega saa endid terviklikust süsteemist eraldada. Maa transformeerib iseennast ja kavatseb olla esimeseks doomino kiviks teie Päikesesüsteemi ahelas. Ta kavatseb läbi viia paljude maailmade liitmise üheks ning olla niivõrd püsiv, et võimaldada kõikidel antud maailmadel koos eksisteerida ja integreerida antud kogemust. See seisab Maal ees ja selline on tema kavatsus. Ja muidugi, sama seisab ees ka teil.

Kolmemõõtmeline maailm põrkub peagi kokku teiste mõõtmetega. See pole maailmadete, vaid mõõtmete kokkupõrge. Nad otsekui „murravad” üksteise sisse. Mõned mõõtmed võivad olla kohutavad ja hirmutavad. Initsiatsioon tähendab alati liikumist läbi teise reaalsuse, võitu tema üle ja tema ümberkujundamist. Teie eksam, teie initsiatsioon seisneb selles, et seista palgest palgesse energiate või olemustega, mis on esmapilgul uskumatult tumedad ning mõista, et nad tulid teiega liituma seepärast, et nad on osa teist endist. Nad on osa teie „minast” paljudes mõõtmetes, aga teie, hinge kandjad, olete Valgus. Tume saab helgeks. On vajalik, et te selgesti mõistaksite, mida te teete ja mis teiega toimub. Kui te milleski kahtlete, ärge seda tehke. Olgu kõiges selgus.

Meie määratleme Valgust vaba ligipääsuna informatsioonile, tema vaba levitamisena, vajadusena seda jagada. Pimedus tähendab informatsiooni kontrolli ja kinnipidamist. Mõelge sellele ja tunnetage see läbi. Te tulite antud planeedile kindla algse kodeeringuga – kavatsusega kanda endas Valgust ja selle tulemusena kutsuda esile planetaarse teadvuse transformatsiooni. Te tulite olema oma hinge selle osa kandjad, mis läheb edasi ja viib endaga kaasa. Antud osa teie hingest ütleb: „Ma kehtestan edasiliikumise kiiruse, mis on seotud Valgusega, mis ongi informatsiooni Valgus. Ma ei taha enam olla teadmatuse Pimeduses”. Kas te olete kunagi mõelnud, et on olemas osi teist endist, mis viibivad Pimeduses, kellel pole teist võimalust näha Valgust, kui ainult teie kaudu? Nad tahavad samuti valgust oma eksistentsi. Nende küsimsutele on olemas vastused ja probleemidele on olemas lahebdused. See, nagu teile tundub, võib lähtuda mitte pahatahtlikelt tumedatelt jõududelt, vaid nende emotsionaalsest aspektist – hirmust, mis tekib informatsiooni puudusest. Need osad teist, mis pole valgustatud, tulevad tagasi teadlikuks ja valgustunuks saamiseks. Mil moel te neid informeerite? Te külvate ning jagate Valgust. Te saate öelda: „Minu taotluseks on Valguse ja teadlikkuseni jõudmisel kutsuga endaga rännakule kaasa kõik oma „mina” ülejäänud osad. See on väga lihtne. Võitlus Valguse ja Pimeduse – teadlikkuse ja teadmatuse vahel ei tule vaimsele kasvule kasuks. Antud kontseptsioon on eraldumise programmi osaks, mis masendab teid, suunab kõrvale ega võimalda näha tõde. Tegelikult on olemas lihtsalt individuaalse hinge aspektid – igasugused maskid, mis on konfliktis iseendaga. Te võitlete pidevalt iseendaga. Võitlus Pimeduse ja Valguse, headuse ja kurjuse vahel on vaid võitluseks teie endi erinevate osade vahel. Need osad on teie jätkud paljudes selle kompleksi energiate mõõtmetes või inkarnatsioonides, mille osaks te indiviidina olete. Kui te mõnda asja ei mõista, tekib hirm. Teadvuse eraldunud kujudena, kes osalevad Esmalooja mängudes, te elate Universumis, mis koosneb duaalsusest. Esmalooja varustas antud süsteemi vaba tahte komponentidega selleks, et vaba tahte väljendus viiks kaoseni ning seejärel energiate voo taastamise protsessis toimuks teadlikuks saamine, et Esmalooja on ise kõiges selles, mis iial olemas on.

Vaba tahte tingimustes on kõik võimalik – ka vastasseisud. Need vastasseisud tekivad Esmalooja edasise arengu tagajärjel, sest Tema on kõiges. Kui te kohtute sellega, mida kõige rohkem kardate, kohtute osaga iseendast. Seetõttu, kui te keskendute hea ja kurja paradigmale ning tahate teada saada, milles on tema olemus, oleks teil vaja teadvustada vaid seda, et te üritate selgust saada mingist osast iseendas ning antud osa võimaldab teil selgusele jõuda teie vaatepunkti seisukohast. Nn „kurjad jõud” teenivad väga olulist eesmärki. Te mõistate nad hukka, pidades halbadeks. Kui te eksisteerite teistes mõõtmetes, te paiknete ümber omaenda teistesse aspektidesse ning mängite mingit kindlat rolli seni, kuni saavutate täiuslikkuse. Maale tulles te sukeldusite antud planeedi tihedusse ning teil tuli tegutseda DNA kahe spiraali süsteemis. See süsteem võimaldas teil vaevu ellu jääda, seetõttu te olete palju unustanud. Nüüd aga, kus te olete ärkamas ja mõistmas, kelleks te võite saada ning kes te kunagi olete olnud, jõuate pikkamööda teadmiseni, et teie vaenlane ja teie olete üks tervik, teie oletegi iseenda vaenlane.

Valguse Perekonna liikmetena on teil ligipääs tohutule mõistmise sügavusele, mis teistel puudub. Te tulite planeedile juba omades antud kvaliteeti. Meie ainult tuletame seda teile meelde. Teie ülesanne on võimaldada teiega liituda neil enda osadel, kes tundusid teile vaenlastena ning eksisteerisid teist justkui eraldi. Need teie „mina” osad eksisteerivad kõikvõimalikes vormides. Vajalik on kanda endas Armastuse vibratsiooni sagedust, mis on loomise ja puhta Valguse sagedus, ühtlasi ka informeerituse sagedus. Teie endi kõik osad tulid sellesse Universumisse ühtse hingena koguma infot ja rikastama Esmaloojat kogemustega. Kui te eraldute ja tegutsete vabale tahtele vastavalt – ilma kohut mõistmata, süüdistamata, eelarvamusteta, saate kokku koguda vajaliku informatsioon, mis viib see teid jälle tagasi terviklikkusse.

Headuse ja kurjuse paradigma võib saada püüniseks või lõksuks vaimse arengu teel, kui te ei oska sellest väljuda. Te esindate endas tavatult paljude isiksuste kogumit, kes kehastuvad reaalsuse paljudes erinevates süsteemides. Valguse Perekonna liikmetena te tulite sellesse reaalsusse sihiga tuua siia informatsiooni – suuremat teadlikkust, nagu te teete seda ka paljudes teistes süsteemides. Teised variandid teist endist teostavad sama ülesannet reptiilide, lindude ja putukate ühiskondades. Igaüks teist ühendab endas paljusid isiksusi. Teie taaskehastuslik kogemus sisaldab endas ka eksisteerimise kujusid, mis pole inimlikud.

Parameeter, mis on Valguse Perekonna liikmetele ühiseks nimetajaks, on nende osalemine paljudes reaalsustes. Paljud nendest kujudest, mis te endale olete valinud mineviku kehastustes, võivad tunduda teile võõristavatena ja võivad teid tugevasti ehmatada, kuid see on tee, mis te ise olete valinud oma Vaimu arendamiseks. Te ei kehastu pidevalt ühe liigi raamides , te olete rändajad ja seiklejad. Nii nagu te maskeerute inimkehadesse, nii te olete maskeerunud reptiilide või teiste olendite kehadesse. Selliselt te rändate, et kord taasühendada oma teadvuse kõik aspektid ning mõista Esmaloojat, uurides selle käigus esmapilgul mitte midagi ühist omavate liikide vastastikuseid seoseid.

Valguse Perekonna liikmetena on teil oma siemiste teadmiste mehhaanika. Te tulite planeedile saadikutena, sihiga viia läbi paljude reaalsuste liitmine ning viia igasse neist Valgust. Sellega on kõik, kes on antud reaalsustes, sellesse kaasatud, lastes vabaks oma hirmud ning saades vabaks kompleksidest. Osaks teie ülesandest ongi kohtumine iseenda teiste aspektidega, nendega ühtseks tervikuks liitumine ning vastastikuste seoste tunnetamine. Ideaalis te siis saategi rändajateks paljudes reaalsustes ning õpite oma elujõudu üle kandma väljapoole füüsilist keha. Te võite nt töötada aias või lihtsalt kellegagi juttu ajada, kui kuulete teatud heli. Te vabandate ja ütlete: „Vabandage, mind kutsutakse, ma tulen varsti tagasi”. Siis lähete, istute omaette ning lubate oma maisel isiksusel füüsilisest kehast lahkuda. Seejärel juhtides täisteadlikkusega olukorda kannate te oma teadvuse füüsilisest kehas välja tollesse ruumi ja aja punkti, reaalsusse, kus on vajalikud Valguse Perekonna lisajõupingutused. Te hakkate tundma ja teadma, kus ja millal teid vajatakse.

Te saate mängulisteks olenditeks paljude mõõtmete vahel. Te ei pööra isegi sellele tähelepanu kui keegi teie hulgast kutset kuuldes vabandab, et eralduda. Te hakkate rändama täisteadvusel ning kõik „lõbustused” – stiimulid, kogu informatsioon on saadaval põhiliselt seestpoolt. Teil pole siis enam vajadust lugeda raamatuid, kuulata kasette või külastada kinosaale, sest teie ise olete täidetud rikkalikult teiste reaalsuste elamustega. Vastavalt sellele, kuidas te hakkate tooma Valguse Perekonna võimeid antud planeedile, ei pruugi mõnedele meeldida teie kohaloleku fakt, kuna te ei sobitu nende süsteemi.

Valguse Perekonna liikmetena te loote Uue vaba Maa. Mitte iga inimene aga ei taha olla vaba. Neil, kes seda ei soovi, saab samuti olema oma Maa. Mõneks ajaks saab planetaarne teadvuse olema killustatud, eraldatuses. Valguse Perekonna liikmed teavad, et pole mingit vajadust sündmusi tagant kiirustada. Te olete siin selleks, et leida üksteist üles, toetada ning tegutseda omavahel kooskõlas. Te vajate toetust ning turvalisust, sest mõned teie rollid on väiklaste huvide vaatenurgast täiesti hoomamatud.

Igaüks teist on avaldanud soovi tulla siia vabatahtlikult, kandes oma teadvuses vibratsiooni sagedust antud planeedile antud ajahetkel. Te kannate endas valgust, kuid varsti te õpite alal hoidma Armastuse sagedust. Te räägite Valgusest ja Armastusest, kuid teie ei mõista veel antud mõistete tõelist tähendust ega olemust. Valgus on informeeritus ning Armastus- loomine. Teil tuleks olla pühendunud enne, kui te hakkate looma. Kas te mõistate seda? Vastavalt teie vaimsele kasvule te purustate need ideed ja kontseptsioonid, mis piirasid ja tõkestasid teie evolutsiooni. Paljud neist näisid alles hiljuti teie teadvuse betoonist alustaladena. Te asendate need uutega. Kujutage endale ette, et vibratsiooni sagedus, mis piiras inimkogemust, on vaid üks raadiosaatja. Üks ja sama saatja on transleerinud oma saadet 300 000 aastat! Ikka ühed ja samad meloodiad. Keegi inimestest ei taibanud üritada häälestuda teisele sagedusele ja kuulda muud meloodiat! Planeet oli isolatsioonis!

Kosmose loovuse kiired, mida saatsid Esmalooja ja Maa Esmakorraldajad, tungivad selle sageduse kilbist läbi /mille valmistasid inimkonna hirmu energial parasiteerivad jumalad. VK/. Nad kiirguvad Maale, kuid on tingimata vaja, et ka Maal OLEKS KEEGI, kes oleks võimeline neid vastu võtma. Ilma vastuvõtva pooleta võivad need kiired luua vaid kaost ja segadust. Teie, Valguse Perekonna liikmed, tulite antud süsteemi teadmistega nende kiirte vastuvõtmiseks. Võttes need vastu oma teadvusse, hakkate te seejärel uusi teadmisi, uut eluviisi ja uut vibratsioonisagedust planeedi elanikkonna hulgas levitama. Nii saab teostatud eesmärk tõsta planetaarse teadvuse vibratsiooni sagedust.

Valguse Perekonna liikmetena te hoiate ja ankurdate uut vibratsioonisagedust /kõrgemat teadlikkust. VK/, aitate planeedil saavutada uue teadlikkuse kriitilist massi, /mis teeb selle protsessi pöördumatuks. VK/. Teie olete antud protsessi elavateks kehastajateks ning seejärel hakkate transleerima vibratsiooni uut sagedust kogu planeedile. Mida kõik see tähendab? See tähendab, et ajaga teie reaalsus muutub. Te lakkate olemast vaid see „mina”, see teadvuse osa, mida teate praeguses elus ning tunnetate palju tihedamat vastastikust seost kõigi teiste oma hinge osadega, kes kavatsevad koos teiega teha teadvuse evolutsioonilise hüppe.

Uskuge meid, kui me räägime, et Valguse Perekonna liikmetena te olete endile sügavalt selgeks teinud kõikvõimalikud planeedi arengu käigus läbi viidud manipulatsioonid. Nagu iga inimest, keda lahingülesandega välja saadetakse, treenitakse teda esmalt pikalt õppeasutustes, nii on ka igaüks teist läbinud pikaajalise ettevalmistuse. Teie teadvuses on see alles. Teie ülesandeks on lüüa klahvidele, et aktiveerida oma teadlikkus ning seejärel te mängite juba ise maha selle muusika või tantsite selle tantsu, mille esitamiseks on teid nii kaua ette valmistatud. Kõik teie teadmised on teis endis ning teie nõusoleku kasvades te hakkate saama lisateadmisi üha sügavamal tasandil. Te saate nende teadmiste vastuvõtmise järel eneseküllasteks. Te saate võrratult teadlikeks – need teie hulgast, kes ei karda edasi liikuda, peatumata ja alistumata oma hirmudele.

Me tahame kohe teile ausalt tunnistada, et hirm saab alati mängima mingit rolli teie evolutsiooni käigus, seepärast harjuge sellega, et hirmud jäävad teie saatjateks ka edaspidi. Ärge mõelge, et hirm on alati halb. Kuid kui te allute oma hirmudele ning lubate endil neisse sukelduda, tuleb teil ikka ja jälle läbida paljusid hirmude tsükleid ning tunda ka füüsilises reaalsuses kõike seda, mida te nii väga kardate. Ja lõppude lõpuks tuleb need kõik siiski võita. Kui te soovite, et teie pealetükkivad hirmud ei realiseeruks teie elukogemusteks, hakake ütlema iseendale: „Ma transformeerin antud hirmu. Ma tean, et see hirm on osa Jumalikust kavast. Ma tean, et hirm on antud mulle ületamiseks ja edasiseks vaimseks arenguks”. Pidage meeles, et teie võime ja võimalus luua oma reaalsust lõppevad seal, kus algab hirm. Me ütleme teile rohkemgi: elu selles seisnebki, et kohtuda palgest palgesse oma hirmude põhjustega. Vaadake üle oma elusündmused ning jälgige, kuidas te neid loote. Teadke, et kõik elu võimalused ja tingimused te loote mingil kindlal põhjusel ja mingiks kindlaks eesmärgiks. Selline on teie ettevalmistus. Te olete juba algusest saadik programmeeritud looma reaalsusi sellisel viisil.

8. Väljaspool absoluutset türanniat.

Ühiskonna absoluutne türannia pole sõjaväehunta. Absoluutset türanniat teostatakse inimeste teadvusega psühholoogilisel manipuleerimisel. Selle tagajärjel tekib selline reaalsus, et selles olijad isegi ei kahtlusta vangisolekut. Nad ei kahtlusta, et on võimalik eksisteerida neist raamidest ja piiridest väljaspool. Meie asume väljaspool teile pealepandud kontseptsioone.

Teid on kontrolli all hoitud kui lambaid taras. Kontrollisid need, kes peavad teid enda omandiks – alustades valitsustest ja lõpetades maailmakorra seaduseandjatega Kosmosest. Tänu kättesaadavate vibratsioonisageduste rangele kontrollile jäeti teid ilma võimalusest saada teadmisi. Mõelge vibratsiooni sagedusest kui individuaalsest informatsiooni vastuvõtu ja translatsiooni lainest, mille abi te võiksite oma valikul kasutada mistahes raadiojaama. See translatsioon kannab teadmiste laineid. Pole olemas raame, mis piiraks sageduste mitmekesisust ning edastatava info hulk on piiramatu.

Kättesaadavate vibratsiooniliste sageduste kontrolli korral langeb järsult raadiojaamade hulk, millega te saate ühendust võtta. Valguse Perekonna liikmetena on teil vaja ankurdada endas uued vibratsioonisagedused keset staatilist piiravate sageduste müra ja kaost ning tuua nad füüsilisse reaalsusse. Kättesaadavate sageduste raamid on pika aja jooksul olnud üpris kitsad, kuid väljaspool neid raame olid varjul teile eluliselt nii vajalikud teadmised. Kui te vaatate tagasi oma isiklikule ajaloole ning leiate ebaefektiivse käitumise stereotüüpe, siis on teil vaja need lõhkuda, sest ka planeet pulseerib läbi nende stereotüüpide. Te kordate planeedi ajalugu kõige dramaatilisemal viisil.

Te tulite planeedile selleks, et kõrvaldada piiravad sagedused ning avada tee teadmiste juurde. Teadlik inimene ei pea enam elama hirmus, see vajadus kaob. Kui te tunnete oma võhiklikkust ja ülevaate puudumist olukorra üle, ei mõista te toimuvat . Seetõttu te otsitegi oma suunda elu kõikides valdkondades. Vastavalt raku tasandil toimuvale muutusele muutub ka elektromagnetilisel tasandil see muusika, mida te transleerite väljapoole. Te kasvate üle nendest sagedustest, mis teie kasvu pidurdavad, pommitades kaose ja segaduste energiatega. Hoides teadlikkuse sagedust vajalikul kõrgusel, märkavad ümberolijad seda ega karda enam ka ise muuta oma tõekspidamisi, kõrvaldades seega tõkked vaimse kasvu teelt. Informeeritud inimene saab teadlikkuse sageduste hoidjaks, valitsedes igas olukorras oma keha, tundeid ja tahet, jäädes igas olukorras rahulikuks ja mõistvaks. Sellega te annate sõnadeta eeskuju, millist rada valida lähtudes Armastusest ja Teadmisest, vastupidiselt ümbritsevale kaosele. Vanade tõekspidamiste ja tavade süsteemide lõhkujatena te lähete just sinna, kus olete antud hetkel vajalikud. Paljud Valgusekandjad on tulnud USA-sse, kuna just siin on võimalik saavutada suurimat progressi. Just siin väljendub eitamine kõige tugevamalt. Teile kinnitatakse, et elate vabade ja mehiste inimeste riigis. Tegelikult elate kõige enam kontrolli all olevas ühiskonnas kogu planeedil. Siin kehtestatud türannia on eriti huvitava iseloomuga – ilma „raudse eesriideta”. Riigina pole USA rahvaste kollektiivne teadvus veel nii teadlik, et mõista – ühiskonna korralduses pole kõik korras. Kontroll elu üle on USA-s palju karmim kui endises Nõukogude Liidus, kus diktatuur oli kõigile nähtav.

Seetõttu – et kõik nii paaniliselt kardavad lahti lasta USA riiklikust süsteemist, sunnitakse sellel territooriumil elavaid inimesi sellest loobuma sundkorras. Süsteem on korrumpeerunud, ei austa elu ega planeeti ennast. See on peamine. Süsteem, mis ei austa elu ega planeeti, kukub tingimata kokku. Teadlikkus muutub kindlasti, see on osa Jumalikust Kavast ning antud võimalus paljude inimeste ja olukordade ühteviimiseks ning ei või saada valesti kasutatud. Teie peaksite kergesti nägema inimeste üleliigset huvitatust elu materiaalsest küljest ja absoluutset mttemõistmatust mittefüüsilise maailma osas. Seetõttu väärtuste ümberhindamine – mis on esmane ja mis teisejärguline – on vältimatu. Inimesed oskavad püsti tõusta alles pärast seda, kui on kaotanud kõik. Valdav enamus pole võimelised vabatahtlikult loobuma liigsetest materiaalsetest hüvedest. Ainult gigantse vapustuse tagajärjel võivad nad ärgata ja näha seda tohutut potentsiaali, mis on varjul neis endis.

Järgnevate aastate jooksul hakkavad selles riigis tekkima vastastikused seosed ja koostöö ning te ei hakka enam poliitilise ideoloogia põhjal üksteisest eralduma. See ideoloogiline eraldatus oli hoolega planeeritud. Mistahes tingimustes, kus inimgrupid on eraldunud, keskenduvad nad erinevustele ning see on väga mugav tähelepanu kõrvalejuhtimiseks sellelt, mis neid seob. „Jaga ja valitse!”. Jagunemine segabki inimesi liitumast ühtseks vägevaks jõuks, millega korrumpeerunud võim enam toime ei tule. Enamus poliitilisi manöövreid, eriti USA-s, viiakse sihikindlalt läbi inimeste eraldamise eesmärgil. Vaadake Uue Ajastu liikumisele. Kas te näete, kuidas lahutatakse liikumiste hoovusi? Räägitakse mida iganes, et segada teid tunnetamast iseennast ja seda, mida on teil ühist. Kui inimesed lõpuks mõistavad, et neid teadlikult eksitatakse, nad vihastavad. Mida enam hakkavad inimsilmale avanema eraldamise ja dikteerimise meetodid, seda suuremaks kasvab viha, eriti USA-s. Hakkavad toimuma sellised sündmused, et jääb riigi lagunemise mulje. Kuid just tänu nendele sündmustele inimesed saavad ühte koondatud. Tekib uus ühtsuse tunne ja uhkus oma riigi üle, sest toimub ühinemine.

Elu materiaalne külg on üleüldise huvitatuse sfäär. Elu USA-s määratakse sellega. Kui palju kellelgi on taskutes raha ja kui palju riik tahab sellest inimestelt kätte saada. Maksude küsimus saab selleks, mis kutsub esile suurima segaduse USA-s ning on samal ajal ühinemise impulsiks. Te võite paluda erinevaid jumalaid, kuid makse maksate ühtemoodi, see probleem on üldine. Kavala käiguna hakkas valitsus kasutama kriisi Lähis-Idas, tänu millele sai tõsta bensiini hindu ilma rahvalt luba küsimata. Aktsioon, kus ühtedele maksudele lisanduvad teised, hakkas korduma üha sagedamini, sundides mõtlema oma elu kvaliteedile. Riigist rullub üle viha laine, sest paljud tunnevad end tema ees jõuetuina. Viha on esimeseks emotsiooniks, mis haarab inimesi ja sunnib nad lõpuks mõistma, et nendega manipuleeritakse ningäratab lõpuks tukkuvad tunded.

Kaasaegne tehnoloogia on üks teadvuse vibratsiooni juhtivamaid kontrolli vahendeid. Teile müüakse kõiksuguseid meelelahutuse ja mängude seadmeid, mis kõik on mõeldud teie teadvuse kontrolli all hoidmiseks. Me soovitame teil väga vabaneda televiisorist. Just televisioon on see relv, mida kasutatakse päevast päeva teie teadvuse manipuleerimiseks. See on niivõrd peenelt reguleeritud, et te reageerite teleprogrammidele alateadlikult haigustega. Nüüd on juba terve põlvkond, kes tapab end TV-d vaadates ning oma haigustega hoiavad ülal meditsiini korporatsioonide õitsengut.

Mõnikord transleeritakse ka midagi hinge vabastavat – ütleme Uue Ajastu telesaateid. Kuid samal ajal kui te vaatate programmi inimese piiritutest võimalustest, programmeeritakse teid alateadlikul tasandil, takistades teil iseseisvalt mõelda. Need põrandaalused sisendused pidurdavad teie vaimset kasvu ning kinnistavad raamidesse: „ellu jääda, mitte hilineda, teistest ette jõuda, vaikida ja edasi rabada”. Lisaks sellele soodustab teler tegevusetust, passiivsust, istuvat eluviisi ja rasvumist. Inimesed, vaadake enda ümber, ärgake ometi!

Enamus lävealuseid sisendusi, mida telerites edastatakse, on tehnoloogiliselt välja töötatud koos maaväliste olenditega. Dikteeritud sisenduste kasutamine inimkonna teadvuse kontrolli all hoidmiseks on saanud üleilmseks programmiks. Vaadake perekondi, kus on mitu telerit ja te mõistate, milleni see viib. Mõned, arvavad, et on selle suhtes immuunsed. Kuid teleri mõju on niivõrd tugev, et ükskõik kui palju ka ei räägitaks oma mõtete ja püüdluste puhtusest, ei suudeta vastu seista sellele võimsusele, millega teadvust kaasaegse tehnoloogia abil rünnatakse. Me oleme rääkinud, et on olendeid, kes toituvad teie emotsionaalkeha arvelt. Mõelge, kui kaval seade on teler nende jaoks. Miljardid inimesed saadavad atmosfääri kindlapiirilisi emotsioone sõltuvalt sellest, mida nad vaatavad. Langeb ära vajadus maailmasõdade järele, sest samu emotsioone võib saada teleri vaatamisest!

Need inimesed, kellele näib eluliselt olulisena TV vaatamine, isegi ei puuduta rikkalikku infot, mis on neis endis ja kõikjal nende ümber. Kui te tõesti tahate vaimselt areneda – ärge lugege ajalehti, ärge kuulake raadiot, ärge vaadake televisiooni! Kui te olete võimelised olema sõltumatud massiteabevahendite infost teatud aja, lastes lahti kaose, rahutuse, stressi, segaduse sagedustest ning igasugustest sisendustest, mida te üldse ei vaja – hakkate te selgesti nägema. Te hakkate kuulatama seda, mis sünnib teie sees ning elama ümbritsevas maailmas sinna kadumata. Me üritame tuua teieni massiteabevahenditest hoidumise kogu olulisuse.

Elektroonilised seadmed aitavad samuti hoida elektromagnetilisi sagedusi kaose lainetel, mis takistavad vaimset kasvu isegi siis kui nad ei ole selleks kavandatud. On olemas teatud sobimatus elektrooniliste seadmete ja inimese mingi osa sageduste vahel. Kuid mitmed on selliselt loodudki – kutsumaks esile häireid, müra, hoidmaks teadvust sagedustel, mis ei lase tõusta kõrgemale ning muudavad teid valitsejaile ohutuks, naiivseks, passiivseks, järglasi sigitavaks karjaks.

Aga arvutid? Teisel kohal kontrollivahendite osas teleri järel on USA-s arvutid. Paljud töötavad nendega ja paljudel valutab sellest pea, eriti suurtes firmades, kus arvutid on seotud ühtse keskusega. Suured firmad tegelevad teie mentaalsete väljade kontrollimisega – nad kasutavad teie mõtete energiat oma eesmärkide saavutamiseks. Personaalsed arvutid on muidugi teine asi.

Mõned uued tehnoloogiad saavad olema „põrandaalused”, sest nendele ei vormistata patente ja neid ei reklaamita. Tekib põrandaalune majandus, mis põhineb bartertehingutel, kus vahetatakse ühtesid leiutisi teiste vastu. Ilmuvad tehnoloogiad, mis on võimelised vastustuma sageduslikule kontrollile, mis võimaldavad muuta õhu ja vee koostist ja kvaliteeti; seadmeid, mis kaitsevad maju kaose sageduste eest. Niiviisi te saate energeetiliselt sõltumatuks väliste pommituste eest. On olemas fenomenaalseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad teha imelisi asju. Kas te nüüd mõistate, kuidas tehnilist progressi on kasutatud teie vastu? Seda ei kasutatud teie jaoks. Televisioon iseenesest pole halb, kuid seda on kurjasti ära kasutatud. Tehnoloogiad ja tehniline progress pole samuti iseenesest halb. Oluline on kuidas ja mis eesmärgil seda kasutatakse.

Veel üheks kontrolli alaks on haridussüsteem. Enamus õppeainetest, mida teile õpetatakse on lihtsalt tühi lora. Te õpite, näete vaeva, võtate pangast laenu, maksate palju raha ja teile õpetatakse asju, mis vananevad ammu enne, kui te töökohta jõuate, kus neid teadmisi kasutada. Eriti puudutab see matemaatikat, psühholoogiat, meditsiini. Kuidas te peaksite hakkama saama ühiskonnas, mis hindab teid diplomi järgi? Te võite alustada endale ütlemisest: „Ma usun, et ma kujundan oma reaalsust ise, et pole mingit vajadust diplomite järele, sest minu võimed ja võimalused on unikaalsed. Ma ei sõltu kellestki ning keegi ei saa mõjutada mind oma eelarvamustega, sest minu seisukoht on suveräänne…”. Leidke viis maailma uurimiseks ilma diplomiteta. Haridus on püüd teadmiste saamise poole, kuid teadmised võivad tulla ka kõrbes jalutamise ajal. Teadmised ei pea tulema tingimata raamatutest. Õppida, mõistagi, pole kahjulik, kuid ärge uskuge kontrollimatult kõike seda, mida teile õpetatakse. Ärge uskuge, et ametlik haridus on ainuõige lähenemine ja ainuke tõde, millel on eksisteerimiseks õigus.

Kui puutute kokku probleemidega, mis kutsuvad esile teravaid emotsionaalseid reaktsioone, on teil kombeks alistuda kontrollile väljastpoolt ning eraldute üksteisest,. Abordi probleem ei ole globaalne, vaid rahvuslik. Mõnikord näib tõepoolest, et süütud ohvrid, kes pole seda ära teeninud, satuvad sündmuste veskikivide vahele. Just seda on teile alati sisendatud: te olete jõuetud ja võite saada päästetud ainult tänu jumalate soosingule. Kuid reaalsus on ju korraldatud sootuks teisiti! Need, kes satuvad katastroofidesse või langevad vägivalla alla ja hukkuvad, on ise valinud need tulemused /kõrgemal tasandil. VK/.

Gruppide vastasseis abortide keelustamiseks oli spetsiaalselt kavandatud ja USA-s ellu viidud erinevate riigisiseste rühmituste poolt sihiga tekitada ebakõla. „Jaga ja valitse” – ja te saategi võimaluse inimeste valitsemiseks. Andke inimestele valikuvabadus, vaba loomingulise mõtlemise vabadus ja võimalus pidevalt parandada oma elutingimusi – ja te ei saa neid enam valitseda. Kui üks grupp vastandub teisele, siis need, kes on tüüri juures, ainult võidavad sellest. Isegi kui küsimuse all on abort. Kuidas nad võidavad? Nad ei lase Ameerika naistel ja meestel ühineda ning hoiavad inimesi hirmu all. Sundides pidevalt nende küsimuste üle arutlema nad veenavad teid, et naine ei saa kontrollida laste sündi omaenda kehas.

Abortide vajadus kaob niipea kui te mõistate, et te ei pea tingimata rasestuma, kui te ise seda ei taha. Kuidas? Tahtliku taotlusega. Naisel piisab iseendale öelda: „Praegu ma pole valmis võtma oma kehasse last” või vastupidi: „Praegu ma olen nõus võtma last oma kehasse ja oma ellu”. Kui te olete oma keha ja teadvuse teadlik peremees ning täielik iseenda valitseja, ei vaja te riigi luba või ostsust, mida te peaksite või ei peaks tegema enda või teiste füüsiliste kehadega.

Vägivald suurte linnade tänavatel on veel üks teie teadvuse kontrollimise võte. USA suured linnad on energeetilised lehtrid, mille kaudu energia saabub Põhja-Ameerika kontinendile, vähemalt seniajani. Linnades kasvasid vägivalla juhtumid, sest on hästi teada, et kui korralagedusi toetada ja pidevalt neist üldsust teavitada, siis on see suurepärane hirmu sigitamise allikas, tänu millele on kerge manipuleerida kogu riiki. Neid nähtusi käivitatakse sihikindlalt füüsilisel tasandil ja toetatakse eeterlikul tasandil. Mida rohkem hirmu energiat te genereerite, seda rikkalikum toiduallikas on see neile, kes loovad tingimusi taolistele nähtustele.

Kui naine sõidab perega kusagile puhkama ja teda rünnatakse ja tema noor poeg, selgelt süütu ohver, võitleb ründajatega ja sureb noa torkest, siis hirm, mis kutsutakse esile sellest üldsusele teavitamisega, toidab paljusid. Hirm, mille kutsus esile sõda Lähis-Idas, on saavutanud fenomenaalse taseme USA-s. Teilt kistakse vägivaldselt eluenergiat käest. Kui teil inimliigi esindajatena ongi midagi ühist, siis selleks on emotsionaalne vägistamine. Teie emotsioonidel mängitakse nagu muusikariistadel ning teile pole kunagi selgitatud, millist jõudu omavad emotsioonid.

Me tulemegi taas tagasi emotsioonide teema juurde. Emotsioonid, kui need on positiivsed, on kui piletid kõrgematesse mõõtmetesse. Tunded otsekui lülitaks teid sisse teistesse reaalsustesse. Te olete ülimalt rikkad. Kui te vaid teaksite ja mõistaksite, kuivõrd rikkad te olete tänu oma emotsioonidele! Madalate vibratsioonide olendid – kui me lubame endil neid niiviisi nimetada – elavad, toitudes üsna piiratud tunnete spektrist, mis liiguvad vibratsiooniliste sageduste üsna kitsas, peamiselt hirmu, kaose ja vägivalla alas.

Teie päästmine on tahte asetamises üle mõistuse. Planeeti kontrollivad olendid ei taha, et te taipaksite nende kontrolli alt pääsemise võimalust oma keha ja mõistuse alistamisega kujutlusvõimele ja tahtele. Mida suurem hulk teist saab sõltumatuks ja suveräänseks välismõjutustest, vibreerides isiklikul unikaalsel sagedusel, seda rohkem kaost ja eraldatust hakkavad provotseerima vastuseisvad kontrollivad vibratsioonid. Alati, kui ühiskond saavutab oma arengus muutuste vajaduse ja evolutsioonilise läbimurde, astuvad areenile diametraalselt vastandlikud jõud.

Hinnake alati sündmusi ja nähtusi globaalses perspektiivis, unustamata seda, et perspektiiv avardub pidevalt. Planeet liigub konfrontatsioonile vastu koos vastavate olenditega. Me lihtsalt osutame sellele. Me pole siin selleks, et hirmutada ja toetada hirmu. Hirm on see, mida vastasmeeskond tahab teid panna tundma. Meie tahame, et te mõistaksite: te võite muuta kõike, mida vaid tahate muuta! Tulevikus te hakkate osalema kollektiivses mängus, sest teil tuleb hakata tegutsema ühiselt, et olla jõulised. / „Iga ajaväli liigub ja areneb uues ruumis, uutes planetaarsüsteemides, uues mõtlevas tsivilisatsioonis, mille kõrgeimaks punktiks on kõigi inimeste ühinemine ühtseks tugevaks energeetiliseks laenguks. See laeng annab tõuke uue ruumi, uute planetaarsüsteemide, uue tasemega tsivilisatsiooni tekkimisele vastavalt ühinenud energeetilises laengus sisalduvale programmile” – tsitaat ühelt teiselt Kosmiliselt teadvuselt. VK/. Me palume inimesi avada oma võimalused, hoides oma kujutluses ja täites oma teadlikkuse energiaga Valguse sammast nagu Valguse Perekonnale kohane. Tõmmake teadlikkuse hoovust oma kehasse. Tehke oma taotluseks alustada iga päeva Valguse kujutlemisega ning tegutsege tema hoovuses ja kaitse all. See täidab teid teadmistega ning kaitseb. Tunnetage Valgust läbistamas ülalt alla kogu keha, kujutlege, kuidas kuldne valgus päikesepõimikust loob teie ümber sätendava munakujulise pilvekese ning läheb maasse. Vastavalt sellele, kuidas te hakkate tajuma oma reaalsust mitte ainult ratsionaalse mõistusega, vaid ka päikesepõimiku ja südamega, te õpite eristamist tunnetuse ja tunnetega.

Maa anastajatest valitsejad ei tahtnud, et inimesed mõistaksid, et emotsioonid on nagu nisu vili, mida saab kasutada toiduks. Kui te vastutate oma vilja eest ise, siis teised ei saa seda teie nõusolekuta võtta. Kui te tegutsete kindlal sagedusel, suveräänselt, alistumata teie teadvust pommitavatele kaootilistele sagedustele, siis peagi kaotavad diktaatorid teie vastu huvi. Nad vajavad toiduks hirmu ja kaose sagedusi. Kaos ja hirm on domineerinud planeedil, sest need olendid on seda sihikindlalt provotseerinud. Nad jagasid ja valitsesid, luues kõikjal antud vibratsioone.

Kui te tegutsete armastuse, rahu ja teadmise sagedustel, muudate radikaalselt ruumi struktuuri, toote kõrgemate, armastuse ja teadmise sageduste vaba valiku kogu planeedile.

9. Piiride laiendamine

Kuna teie ühiskond on kontrollitav ning eksisteerib kindlas sageduste alas, siis on samamoodi lood ka inimkonna võimega luua uusi tehnoloogiaid. Teistsugustes ühiskondades, kus kontroll pole nii range, kus on suurem liikumise ja tehnoloogiate vahetamise vabadus erinevate süsteemide vahel, on saavutatav palju kõrgem tehnoloogiline tase. Teie planeedil on mitmed juba ammu väljastpoolt tulnud anded ja mõjutused maha vaikitud. Erinevatel viisidel on teatud informatsiooni planeedile siiski antud, mille tagajärjel on elustiil oluliselt muutunud. Nt, kinematograafia tõi kaasa täiesti uue inimeste teadvuse mõjutamise viisi. Nii nagu teie planeedil kinotööstus, on Kosmoses olemas holograafiliste kujutiste esilekutsumise süsteem. Holograafiline süsteem loob holograafilisi sisselülitusi – esmapilgul reaalsena tunduvaid tegevusi või stsenaariume, mida sisestatakse portaalide kaudu kolmemõõtmelisse reaalsusse. Kuna kosmilised olendid, kes neid sisselülitusi teostavad, on veetnud Maal ja planeedi läheduses tuhandeid aastaid, on neil väga kerge petta inimesi, sest vibratsioonilised sagedused on olnud pika perioodi jooksul rangelt ühetaolistena hoitud.

Selliseid sisselülitusi on kasutatud Maal teadvuse suunamise ja desinformeerimise eesmärgil. Need kes seda teevad, ei püüa alati tuua vaimset kasvu. Neil on palju madalamad huvid, kuigi nad esitavad oma sisselülitusi absoluutsete teadmistena – Valguse puhta informatsioonina. Holograafilisi sisselülitusi, eriti taevaseid tunnustähti, demonstreeritakse suurte rahvahulkade teadvuse mõjutamiseks. Paljud, kuigi mitte kõik UFO- juhtumid, on holograafilised näitemängud. Teie reaalsuses on demonstreeritud ka ühe indiviidi holograafilisi kujutisi mitmetes variatsioonides. Just seetõttu on Maa paljude füüsiliselt mittekokkupuutuvate rahvaste religioonid paljudes asjoludes sarnased.

Holograafilisi kujutisi pole võimalik kolmemõõtmelisest reaalsusest eristada. Need modelleeritud sündmused on teie reaalsusse tooduna väga veenvad. Neid kasutatakse vaatlejate mõistuste mõjutamiseks ning neid on väga raske pettusena ära tunda. Eelseisvatel aastatel teil tekib palju võimalusi holograafiliste demonstratsioonide jälgimiseks – esmalt Lähis-Idas, seejärel ka planeedi teistes kohtades algab maaväliste olendite aktiivne tegevus ja üht-teist sellest imbub ka trükki. Mõned sündmused saavad olema ehtsad, teised jälle pettus, suunamaks inimkonna teadvust üleilmse ühtse võimu suunas, et kontrolli oleks lihtsam läbi viia.

Holograafilistel demonstratsioonidel on vastava iseloomuga energeetilised väljad, mida saab kindlaks teha biolokatsiooni raamide abil. Energeetiliste väljade erinevuse tõttu käituvad Raamid holograafilistes alades teisiti kui normaalsete objektide läheduses. Holograafilistesse sündmustesse on võimalik siseneda ja võtta neist osa. Taoliste kogemustega inimesed võivad vanduda, et sündmused olid ehtsad. Tegelikult on need vaid kavandatud demonstratsioonid inimeste mõistuste mõjutamiseks ja ei kanna endas Valguse informatsiooni, olles tehnoloogiliseks aktiks.

Need reaalsused võivad olla konstrueeritud ja toodud kolmemõõtmelisse reaalsusse sarnaselt kinofilmiga, mis on reaalsuse loomise teile kättesaadav variant. Küllaldase arenguga olendid on võimelised looma reaalsusest niivõrd „tõeseid” illusioone, et seda on raske tegelikkusest eristada. Holograafilisi kujutisi moodustataks vastavate kiirtega ning nad võivad saada transleeritud antud planeedi kolmemõõtmelisse reaalsusse portaalide kaudu. Selle teostamiseks kasutatakse kolossaalset energiat, kuna see kaasab mitme mõõtme liitmise. Holograafiline tehnoloogia ei saa eksisteerida ainuüksi kolmemõõtmelises maailmas, selleks kaasatakse kõrgemaid mõõtmed.

Milles seisnevad mõõtmetevahelised erinevused? Mille poolest on need erinevused olulised? Igal mõõtmel on oma, teistest erinev vibratsioonisagedus või võnke kiirus, millega aine molekulid liiguvad. Holograafilisi sisselülitusi on võimalik teha ainult seal, kus mitme mõõtme liitumine toimib. Sündmused mängitakse maha ühes mõõtmes, kuid tegevuse arengut saab jälgida ja isegi sellesse siseneda kolmemõõtmelisest ruumist. Sündmused justkui kantaks üle kolmemõõtmelisse ruumi ning selleks on vaja kanalit. Inimkond on olnud pime ja teda on pidevalt petetud. See on võimalikuks sanud seetõttu, et inimesel on olnud aktiivsed vaid DNA kaks spiraali ja info saabumine teadvusse oli taklistatud. Valguse Perekond tuli planeedile, et olukorda muuta. Teie olete siin selleks, et tuua vibratsiooni uus sagedus planeedile ning hoida seda oma kehades, luues sellega planetaarsele teadvusele võimaluse tervikuna üle minna kõrgemale sagedusele. See sagedus toob möödapääsmatult kaasa struktuuride hävimise, mis põhineb vaid DNA kahel niidil. Seda protsessi vältida või sellest mööda hiilida pole võimalik, kuna planetaarses evolutsioonis on aeg edasi areneda ning Maa on valmis läbima kõik vajaliku oma edasise evolutsiooni tagamiseks.

Inimestel on vaja õppida energiate eristamist, hakates kasutama mitte ainult silmi, kõrvu, suud ja kompamise retseptoreid, vaid midagi enamat. Me oleme juba rääkinud, et loetletud tundeorganid on vahendid, mis moonutavad reaalsust. Te arvate, et tajute reaalsust nende organite kaudu, tegelikult nad aga piiravad teie reaalsusetaju. Teid on sünnist saati õpetatud neid usaldama, kuid nüüd tuleb hakata reaalsuses toimetulemiseks usaldama uusi tajuvorme. Üks sensoorsetest vormidest, hüljatud teie paljude poolt, on tunnetamine. Tunnetus on teie teadmine, intuitsioon, teie psüühiline „mina” – vibratsioon, mida oli rängalt piiratud, et planeedil ei saaks minna edasi teadmise teel. Kui te oleks suutnud leida oma teadmised ja oma intuitiivse taju teekonna, poleks olnud teid võimalik kontrollida väljastpoolt.

Kuidas teada saada, kas info saamine on kontrolli all või on sellele ligipääs vaba? Üheks osaks teie kogemustest on õppida. Sügaval teie teadvuse annaalides on olemas kogu loomingu vastastikuste seoste mõistmine. Te võite avada selle osa endas ja tegutseda tema kaudu. Ta on terviklikkus, mis austab elu nähtusi ja oma individuaalset elu kõigepealt – kui elu, mille eest vastutab teie teadvus. Teie vastutate ise enda eest. Teile kingiti see vastutus, et te austaksite oma Valgust, oma keha, oma elukogemusi. Niipea kui te hakkate kandma hoolt oma terviklikkuse eest, kultiveerima seda ning nägema tema potentsiaali, te avastate, et keha, mis tundus selle hetkeni raske koormana, on täiesti hindamatu väärtusega. Ta annab teile kirjeldamatult palju teadmisi. Paljude olendite vaatenurgast teeb füüsiliste kehade omamine teid väga rikasteks. Teil on vaja ära õppida oma tunnetuskeskuse sisselülitamine ja reaalsuskogemuste interpreteerimise oskus ning aktiveerida oma tegevused kooskõlas informatsiooniga, mis on teie teadvuses hoiul. Õppige usaldama oma tunnetust, intuitsiooni, mis on teie sisemiseks teadmiseks.

Valguse Perekonna liikmetena on teil kavas erinevate mõõtmete liitmine. Teie ülesandeks on „tõmmata” erinevad mõõtmed antud kogemuse reaalsusse, arendada närvisüsteemi võimeni omaks võtta ja transformeerida molekulide vibratsioonisageduste signaale, osaledes selles protsessis teadlikult ja kaotamata sealjuures psüühilist tasakaalu. Te õpite vastu võtma ja interpreteerima reaalsust tunnetuskeskuse kaudu ning oma eeskujuga võite õpetada neid oskusi ka teistele. Teie olete teerajajad. Oma tunnetuskeskuse kaudu te õpite ära tundma holograafiliste sisselülituste pettusi. Selle puhul tekib teil tunne, et midagi „on valesti”. Kuna te olete Valguse Perekonna liikmed, ei saa teie valguskodeeritud niidid normaalselt toimida nende vibratsioonisageduste juures. Teie teadvus oli algusest peale programmeeritud vaimsele kasvule, kuid holograafilised sisendused on manipuleerimisvahendid ega soosi teie vaimset kasvu. Teatud olendite poolt kasutatakse toitumiseks teie emotsioone. Just selle sihiga nad äratavadki teis vastavaid tundeid, lülitades teid ümber rangelt piiritletud ja fikseeritud vibratsioonisagedusele. Neid tehnoloogiaid hakatakse laiemalt kasutama pärast 2 000 aastat. Just seetõttu me räägimegi, et inimkonda ootab ees järsk ärkamine. Inimesed hakkavad esitama küsimust – mis siis on tegelikult reaalne? Ja reaalsuse piirid on väga avarad.

Me oleme juba rääkinud portaalist Lähis-Idas. Iga portaal on uks vastavatele energiatele, mille kaudu nad saavad tulla planeedile. Teadke, et kui te lahkute planetaarsest sfäärist ja suundute Kosmosesse, on teil pärast vastavate vööndite läbimist vaja üles leida planeedil vajalik portaal selleks, et jõuda tagasi õigesse ajalisse perioodi või aja koridori. Selliselt töötavad kõik planeetidevahelised süsteemid, selliselt nad avanevad ja sulguvad ja selliselt on nad kaitstud välise sissetungi eest. Portaale on Lõuna-Ameerika kontinendil, Põhja-Ameerikas, Hiinas ja üle kogu planeedi. Tohutu portaal, millest me praegu jutustame, asub Lähis-Idas ja on tõeliselt suur. /VT lugu „Šeherezade 202. öö”, kus on kirjeldus sellest, kuidas õige aja asemel sattuti minevikku. VK/.

Paljusid holograafilisi sisselülitusi on tehtud just selle portaali kaudu, häirides mitte ainult religioosseid uskumusi, vaid siinkandi elanikkonna kõiki ilmavaateid. Kuna antud portaal asub ühiskondliku teadvuse kriisi keskmes, on ta peamiseks võimaluseks holograafiliste sisenduste esilekutsumiseks. Kuid ta teenib ka muid, palju õilsamaid eesmärke – ka uue uskumuste süsteemi sissetoomist, mis võimaldaks teadvuse üleviimist kaose ja eraldatuse seisundist ühtsuse ja vaimse korra seisundisse, suunates seda Teadmise ja Armastuse rajale. Olge väga tähelepanelikud nende tunnete osas, mis ilmuvad tunnetuse keskmest teie teadvusse, kui sedalaadi sündmused hakkavad palaneedil toimuma.

Lähis-Ida on portaal, kus koonduvad paljud mõõtmed ja kust olendid teistest mõõtmetest saavad tungida antud planeedile. See on „kuum koht”. Viimase 40 000 – 50 000 aasta jooksul on mitmeid tsivilisatsioone tekkinud just Lähis-Idas. Siin mängiti maha ka mitmed religioossed draamad. Siin on kergem teha holograafilisi sisselülitusi just seetõttu, et selles alas asub energeetiline lehter.

Oletatav holograafiline sisselülitus, mis võib saada sisse toodud selle portaali kaudu, on tulnukate maaletulek või Kristuse tagasitulek või veel mingi jumala või päästja tagasitulek või miski veel, mis sunniks paljusid inimesi ühtemoodi mõtlema. Antud ajal, nagu see meile paistab, ei saa taolised lülitused kanda endas Valgust, sest antud hetkel on vaja igaühel minna oma individuaalset rada, usaldades vaid oma sisemist teadmist. Holograafilise lülituse näiteks, mida on tehtud minevikus planeedi arenguloo muutmise eesmärgil, on Kristuse ristilöömine. Too draama, mis sai maha mängitud ja mida esitati teile tõelise ajaloolise reaalsusena, oli sootuks teistsugune kui algne roll, mis oli Kristusele kui Valguse saadikule ette nähtud. Antud olendi elu üks versioonidest sai modelleeritud ja koondatud holograafilisele kinolindile, mis seejärel sai sisse toodud ja maha mängitud kui reaalne. Kristus tuli Maale mitte ühe inimesena, vaid helgete olendite meeskonnana teatud ajaperioodi jooksul. Lugu, mis teile jutustati, on dramatiseeritud reklaami versioon, kusjuures rangelt kontrollitud versioon sellest, kelleks oli ja on antud olemus. Osa dramaatilistest sündmustest, lisaks reaalsele sündmuste käigule seoses Kristusega, on vaid holograafilised sisestused. Ja osa sellest, mida teile võidakse pakkuda stsenaariumi jätkuna Päästjast, võivad potentsiaalselt olla samuti vaid holograafilised sisestused. Olge tähelepanelikud. Enamus inimesi saavad meid süüdistama pühaduse teotuses ja ütlevad, et meie suu kaudu kõneleb kurat. Kuidas me tohikisme vaidlustada seda, mis on piiblis kirjutatud?

Kuid meie vaidlustame need „vankumatud tõed”, sest kõik need said välja öeldud patriarhaalsete organisatsioonide poolt, kes taotlesid oma eesmärke. Neid tõdesid kasutati range kontrolli kehtestamiseks planeedi energiate üle, mis oleks äärepealt selle alt välja lipsanud. Tegelikult oli Kristus Valguse Perekonna liige, kes saadeti Maale Armastuse äratamiseks igas individuaalses teadvuses ning jäiga, välise, teadvust kontrolliva süsteemi hävitamiseks. Ta saadeti ülesandega tuua valgust Lähis-Ida portaali kaudu. Antud teed on kasutanud paljud olendid, kes on viljastanud reaalsust, mis valmistaks inimkonna teadvuse ette ühe arengutsükli lõpetamiseks. Eelduste kohaselt peaks tsükkel lõppema 2012 aasta lõpus, sõltuvalt sündmuste arengust. Kristus tuli mitte ühe olendina, vaid terve rea olenditena, mõjutades inimkonna teadvust tema kõige pimedamal tunnil enne koitu, kui inimesed olid juba valmis mõistma oma saladusi. Üheks religioosse draama aspektiks, mida maha vaikiti ega ole avalikustatud, oli fakt, et inimesed tervitasid Kristuse tulekut. Too Valguse energia, mida ta Maale tõi, sai planeedi elanike poolt hästi vastu võetud.

Kristuse olemusega on seotud terve rida dramaatilisi sündmusi. Alguses oli Valguse Perekonna plaan selline: Kristuse terve meeskonna tulek Maale, Valguse või informatsiooni levitamine, inimestele nende füüsilise keha võimaluste demonstreerimine. Kuid teised ütlesid: „Mida me peaksime ette võtma? Tema tuleb läbi portaali, mida meie tahame hoida oma kontrolli all. Mil moel me saaks kasutada neid energiaid oma kasuks? Meie Universum on vaba tahte ala ja me võime siin teha mida tahame!” Ja siis nad valmistasid holograafilise sisestuse Kristuse ristilöömisest. Selle tagajärjel tekkis hirm – neid toitev emotsioon.

Niiviisi, kasutades ära teiste kavatsused, suunasid nad teadvuse täiesti teise suunda. Universumis, mis kasutab vaba tahet, seda eriti portaalide alades, võib üks jumalate grupp tungida teise, vastasgrupi stsenaariumi ja sisestada omapoolse versiooni. Tol ajal ei levinud antud holograafiline mõju kuigi paljudele, kuid aja jooksul on see haaranud inimhulki ja mõjutanud edasist ajaloo käiku. Me teame, et paljudele tekitab antud küsimus tugevat ärritust. Kuid jagades teile seda informatsiooni me tahaks nihutada teid surnud punktist edasi, suunata tunnetama, meelde tuletama, mitte järgima paljast loogikat. Me suuname teid mitte mõttelisse, loogilisse protsessi, vaid tunnetusprotsessi. Mis toimub teie kehaga? Küsige endalt: „Milline on minu tõeline olemus? Kes ma olen oma isiksuse sisemuses?” Ja te hakkate sügavamalt mõistma, kes te tegelikult olete ning selgitate välja enda jaoks paljud piinavad küsimused.

Kas te mõistate, et te tulite planeedile stagneerunud süsteemi lammutamiseks, kuivõrd raske on vibratsiooni sageduste alalhoidmine, kui peen on reaalsus? Kas te mõistate, et oma reaalsuse alalhoidmine on inimsoole täiesti jõukohane? On vajalik, et inimesed jõuaksid harmooniasse üksteisega ega kardaks homset päeva, olles kindlad, et nende heaolu eest kannavad hoolt kõrgemad jõud. Ja siis nad saavad luua uue reaalsuse oma mõistuse kollektiivse jõuga. Me oleme juba rääkinud, et sellel planeedil alahinnatakse Valgust. See on tõesti nii. Kui saaks teatavaks, kui suur hulk individuaalseid teadvusi on omandamas suveräänsust oma mõtete ja elu üle ning transleerib ümberolijatele oma suveräänsust, saades jäljendamise eeskujuks, siis antud planeedi kontrollijad oleks juba ammu ette võtnud jõupingutusi, et seda juba eos peatada. Kuid nad on aja mööda lasknud. Valgust alahinnatakse ning see on väga hea, sest valgus teeb teid kõik vabaks.

Teil on vapustav ülesanne ning teile saab osutatud kogu vajalik abi selle lõpuleviimiseks. Selle planeedi ümber on palju olendeid baaslaevadel, kes antud ajal täidavad funktsiooni energiate edastajatena ja isegi võimendajatena. Valguse kiired, mis planeedile langevad, tulevad vanadest iidsetest süsteemidest, mis on teinud Maaga koostööd juba mitmeid miljardeid aastaid. Paljud antud süsteemidest on teie astronoomide poolt vaid nummerdatud. Osadel on oma nimed – Siirius, Arktuurus, Orion, Plejaadid jne. Valguskiiri püütakse paljude baaslaevade poolt, mis ümbritsevad Maad, filtreeritakse nende süsteemi kaudu ning seejärel saadetakse võimendatuna vahetult planeedile.

Paljudele teie hulgast on paigaldatud eeterkehadesse siirded, mis võimaldavad olla vastupidavad psühhotroonsele sõjale ja katsetele takistada ligipääsu informatsioonile osalise kontrolli näol. Need siirded pole midagi negatiivset – teid pole keegi tahte vastaselt selleks röövinud ega sundinud neid endasse võtma. Need eeterlikud seadmed, mis teie ise võtsite oma eeterkehasse, võimaldavad teil vastu võtta planeediväliseid energiaid. Antud ajal neid seadmeid aktiveeritakse. Paljud teist juba tunnevad ennast sootuks teisiti kui varem. Erinevatel aegadel päeval ja eriti magama heites te kuulete mitmesuguseid helisid või tunnete teatud elektromagnetilisi vibratsioone oma kehas.

Et teie keha oleks teadvusse edastatava info vastuvõtmiseks valmis, on vajalik saavutada keha teatud seisund. Informatsiooni võib võrrelda elektrivooluga ning kui teie keha pole selle vooluga kohandatud, hakkab ta tundma ebamugavust. Antud lõpuajal on Maa inimesed juba ette programmeeritud vastama kindlal viisil. Ükski tänapäeval planeedile kehastunud inimene ei saa väita, et ta tegi siiatulemisega vea, sest ei teadnud, mis siin saab toimuma. Pole ühtegi planeedil kehastunud inimest, kel poleks sisemist mehhanismi, mis on võimeline aktiveeruma ning ühinema Valguse vibratsiooni sagedusega oma teadvuses.

Me soovitame teil avaneda üle loogika piiride, sest just teie loogiline mõistus satub konflikti antud informatsiooniga ja tema elektromagnetilise energiaga. Viimastel aastatel võib teie mõistmist ja resoneerumist antud sagedustega võrrelda omaenda raadiojaama töölehakkamisega. Teil tekib otsene telepaatiline kontakt baaslaevadega, mis edastavad vajalikku energiat ja infot. Tuleb aeg, mil teil langeb ära vajadus saada informatsiooni kontaktvahendaja kaudu, sest te kehtestate vahetu side omaenda infoallikaga. Informatsiooni täius, mis teile sel viisil saabub, hakkab teid tugevasti toetama – teile hakatakse edastama kogu vajalikku infot sündmuste arenemise kohta, et te saaksite asjaga kursis olla.

Usalduse kasvades te saate väljendama oma elus „valguse olemust”, mis tuleb teile füüsilisel tasandil ja hakkab teid õpetama. Kanaldus – info saamine teise olendi kaudu – muutub täiesti vananenud protsessiks, kuna igaüks teist saab õppida omaenda valgusõpetajalt. Kuni te pole seda veel saavutanud, oleme meie siin selleks, et teid õpetada, tuletada meelde, kes te olete ning anda ettekujutust sellest, keda või mida te võite endale ligi tõmmata. Üle kõige me soovime aidata Valguse Perekonna liikmetena teil vabastada inimesi eksitavatest kontseptsioonidest. Keskenduge omaenda tantsule. Millise muusika saatel te hakkate tantsima, milliseid imesid omandama, milliste kõrgusteni te olete nõus tõusma oma teadvuse avardamisel, andes mõistele „võimalus” uue määratluse?

10. Valguse uus paradigma

Kes on need Koidu Toojad ja milline on nende roll? Koidu Toojad on Päikesekiirte – Valguse ja Teadmise kandjad, kes on ühinenud iidsetel aegadel ja kelle vahel toimib tollal loodud vaimne side, tänu millele nad tegutsevad tähesüsteemides. Teie olete selle organisatsiooni liikmed, muidu poleks see raamat teid huvitanud. Selle liikmed tulevad maale tsüklite alguses ja lõpus, mil sündmused võimaldavad ühendada endas Kosmose ja maa energiaid. Siis sulanduvad nende kehadest läbi voolavad energiad – nii need, mis voolavad ülalt alla kui need, mis alt üles – ühte. Kosmose energiad voolavad pidevalt Maale ja Maa energiad tõusevad pidevalt Kosmosesse. Inimkond moodustab endast püha silla Taeva ja Maa vahel, mida mõned nimetavad „vikerkaare sillaks”. Koidu Toojate füüsilistes kehades ja teadvustes sulavad need energiad ühte nii valgustades neid endid kui kandudes teistesse tsivilisatsioonidesse. Need te olete ja seda te teete kehastudes praegusel ajal Maal miljonite kaupa /Ra andmetel üle 65 miljoni 1981 aasta seisuga. VK/.

Teie kohta kehtib vastav korraldus, mis teie poolt kasutusele võtmisel kiirendab oluliselt vaimset kasvu ning kergendab võetud kohustuse täitmist. See seisneb selles, et te võimaldate sellel metamorfoosil toimuda, jättes individuaalsete probleemide pärast muretsemise ja toetumise oma eelnenud elukogemustele. Koidu Toojatele on iga elu lüli ühtne tervik, olenemata tema konstruktsioonist, suuremast või väiksemast, tugevast või nõrgast rollist. Pole mõtet neid võrrelda, sest need on vaid teadvuse korraldused, millele ta keskendub. Te õpite enesetunnetust ning oma sisemise rikkuse avastamist, aga mitte välist. Te tulite siia kõige pimedamal ajal enne Koitu, mil kõik mõtlevad, kas valguskiir murrab lõpuks pimedusest läbi. Te olete selleks valmistunud, see on teie tugev külg. Teie nõustusite läbima mutatsiooni ning taotluse, kujutlusvõime ja teadliku nõusoleku jõus evolutsioneeruma kõrgema tasandi olenditeks. Teie toote planeedile tagasi valguse ning inimrassile edasise evolutsioneerumise võimaluse, mis kandub ka Universumisse, kinnistades Armastuse ja Teadlikkuse sagedusi esmalt omaenda kehades, seejärel seda ümbritsevale maailmale transleerides.

Valguse Perekond tuli Universumi kesksest infokeskusest, mis on teadmiste translatsiooni keskuseks. On olemas selle Universumi Keskpäike ja teie Galaktika süsteemi Keskpäike. Maiad teadsid, et selle Galaktika Keskpäike on täht Alkion. Päike on valgus ja valgus on info kandja. Lihtsustatult öeldes – Valguse Pere tuli sealt, kus on tsentraliseeritult hoiul kogu informatsioon Universumi kohta. Te lahkute mööda spiraali Keskpäikesest ning kannate infot Universumi paljudesse erinevatesse süsteemidesse, teie loote tegevuskavad ning rajate rajad, millel rändate. Selles suhtes te olete üsna unikaalsed ja te teate seda oma hinges. Te teate väga hästi, kui vaatate teisi inimesi, et te erinete neist tugevalt. Teile meeldib „paati loksutada” ja õhku lasta vananenud süsteeme. Kui teile öeldakse: „Sisenemine keelatud!” – on see keelatud kõigile, välja arvatud teile. Te lähete ka sinna, kus kõik uksed on kinni ja ripuvad lukud, et paisata need ristseliti lahti. Te tegutsete järgmiselt: jagate oma teadvuse aspektidena mitmetesse mõõtmetesse, sisenete süsteemi ja lasete selle õhku seestpoolt. Mõnikord te kehastute süsteemides sadu tuhandeid aastaid, valmistudes ajaks, mil teid kutsutakse üles „paati kõigutama” ja süsteeme avama.

Vahel juhtub, et plaanid mingil põhjusel tühistatakse ning see on teile ärritavaks faktoriks. Kuid kavakohased asjad tagavad edu vananenud süsteemi hävitamisel ja uue Valguse paradigma kehtestamisel, mida võiks võrrelda isegi kosmilise orgasmiga. Koidu Toojatena te tegutsete rühmiti – te ei sisene kunagi süsteemi üksikult. Teie vajate üksteist, sest pole suutelised sedavõrd kõrgeid sagedusi alal hoidma üksteisest isoleerituna. Teie olete kui Keskpäikese teadlikud kiired, keda viib edasi Suur Mõistus, mis asub Keskpäikeses.

Valgus on üks teadvuse kuningriikidest ning temas on olemise mõte. Praegu te võite mõista ja teada vaid osakest informatsioonist, kuid mõistmisvõime süvenedes te hakkate saama üha rohkem teadmisi. Mõelge sellele, et Valgus on palju õilsam kui teised teadvuse kuningriigid. See, mis teid seob hinges Valguse allikaga ning tõmbab antud ametisse, ei tee seda ametit veel teistest paremaks. Teised olendid teiste teadvuse allikatega juurduvad oma kavatsustega neile eriomastesse süsteemidesse, mis erinevad teie omadest. See võimaldabki teadvuse evolutsiooni. Te hakkate seda mõistma.

Esmalooja või Esmateadvus on loonud kogu olemasolu Iseendast ja on kõiges. Nii nagu teie otsite enesemõistmist, nii ka Esmalooja püüab teadvustada iseennast. Ta tahab olla teadlik kõigest olemasolevast ning jagab kõigile loomingutele, milles ta eksisteerib, teadlikukssaamise sellest, et nendes endis on Looja osa. Sellisel moel, sügaval sees, teab kogu looming Esmalooja olemasolust. Teadlikuks saamine on kui peegel, mis peegeldab Esmaloojat kõiges olevas – ka kõige pisema putukani, kes Maal elab. Esmalooja asub selles, mida meie nimetame Valguseks, samuti kui selles, mida me nimetame „kurjaks”, teades, et ka „kurjal” on oma jumalik ülesanne.

On olemas palju teadvuse kuningriike. „Teadvuse Kuningriik” on omaette huvitav kontseptsioon, mida te peaksite mõistma. Igas teadvuse kuningriigis on energia küllus ja igasuguseid kuningriike on tohutult palju. Valguse Perekond pärineb ühest kindlapiirilisest teadvuse kuningriigist. Kui teie teadvus omandab loomise seadused, reaalsuse manipuleerimise ja juhtimise, ei valmista teile mingit raskust esineda mistahes füüsilises kujus, mida te oma maitse järgi mingil hetkel valite. Need teie hulgast, kes on aktiveerinud oma mälu kehastumisest šamaanina, teavad hästi õpetuse seda osa, mis osutab, kuidas minna erinevatesse mõõtmetesse ja muuta oma kuju. Just seetõttu on šamanismi traditsiooni alles hoitud erinevates aborigeensetes kultuurides. Šamaanid kandsid endis vastavat geneetilist kodeeringut ja nende arv oli ülejäänud elanikkonnaga võrreldes üsna väike. Nad valdasid maagiat ja saladusi. Nad võisid liikuda looma kujus ning teistes kujudes ja väljendustes. Šamanism oli väga sügavaks teaduseks.

Kuna selline teadus eksisteerib Maal, on loomulik, et ta eksisteerib ka maaväliselt. Maa asub praegu sündmuste epitsentris. Valmisolek muutusteks, teadvuse revolutsiooniks on üldplanetaarne. Paljud maaväliste tsivilisatsioonide esindajad valdavad võimet muuta oma molekulaarset struktuuri ning võivad seetõttu tulla Maale inimkujus oma uudishimu rahuldamiseks. Ülemineku ajal, kui potentsiaalselt on võimalik mitmesuguste mõõtmete ühtesulamine või nende kokkupõrkumine – seda võimalust, mida teie nüüd üritate enda kaudu realiseerida, koguneb vaatama ja selles etenduses osalema tohutu hulk igasuguseid energiaid. Ja suur etendus ei toimu ainult kolmemõõtmelises reaalsuses. Ahelreaktsioon levib kõikidele mõõtmetele. Mõned olendid tulevad Maale ajutises inimkujus, teised aga kehastuvad siin toimuva paremaks jälgimiseks. Mõned teiegi hulgast, keda teie peate inimrassi esindajateks, polegi tegelikult teie planeedi aborigeenid, vaid vaatlejad, mitte osalised. Nad on tulnud selleks, et olukorda paremini mõista ning kanda informatsiooni enda süsteemi, sest iga süsteem on pidevad arengus.

Mõned arukad olendid võivad võtta inimkuju ning mängida oma rolli edukalt. Vahel on nende mälu vaba, vahel „kaetud”. Laskudes Maale ei suuda nad teadvuse range sagedusliku kontrolli tõttu alati säilitada teadlikku mälu sellest, kes nad olid teistes süsteemides. Mõne järgneva aasta jooksul te saate tunnetada, et olete Valguse Perekonna liikmed inimkujus. Osa inimrassi kavandatud evolutsioonist ja inimese DNA ümberkorraldamisest seisneb selles, et iga individuaalne teadvus ühineb omaenda andmepangaga ja tuletab meelde, kes ta tegelikult on.

Reaalsuse erinevates mõõtmetes kehtivad erinevad seadused ning neis on võimalik saada erinevaid kogemusi. Ka kolmemõõtmelises reaalsuses kehtivad oma piirangud. Maailm on siin konstrueeritud selliselt, üheaegselt on teil võimalik keskenduda vaid ühele reaalsusele ning muuta sagedustele häälestumist kooskõlaliselt närvisüsteemi võimalusega. Teil on eriline magnetiline ja geneetiline ülesehitus. Valguse Perekonna liikmed on palju enam kui tavalised inimesed. Teid saab iseloomustada kui mitmete mõõtmete tundjaid, mida teile võimaldatakse kogeda. Teie siinkehastumise ülesanne on üsna lihtne. Te toote kaasa vastava vibratsiooni informatiivse sageduse süsteemidesse, kus eksisteerivad piirangud. Sealjuures pole see „külm” kompuuterlik informatsioon, vaid bioloogiliselt transleeritud – selles te olete eksperdid. Kui teil oleks kaasas kosmiline visiitkaart, võiks olla sellel kirjas midagi sellist: „Diversant. Valguse Perekonna liige. Lõhun ja muudan teadvuse süsteeme. Tegutsen väljakutsete alusel”. See on teie üldtunnus. Antud juhul te tulite planeedile mitmekümne miljonilise meeskonnana, tuletama meelde kes te olete, tegutsema mitmetes mõõtmetes, saades tõuke kolmemõõtmeliselt süsteemilt. Teie ülesandeks on tuua palju suuremat teadlikkust piiratud ilmavaatega süsteemi ning jutustada planeedi aborigeenidele, kuidas nende reaalsus on olnud pikka aega maavälise diktaadi ja kontrolli all teadvusele kättesaadavate vibratsioonisageduste range piiramise tõttu. Selliselt te saate kaasa aidata planetaarse teadvuse evolutsioonile. Teie varjate end inimolendi maski taga. Niipea, kui te hakkate seda teadvustama, eraldate te end inimliku draama osalisest kontrollist.

Enne seda kui grupp jumal-loojaid, kes anastasid planetaarse reaalsuse ja kehtestasid ligikaudu 300 000 aastat tagasi vibratsiooniliste sageduste piirangu, olid Maa aborigeensel rassil suurepärased võimed. Neil oli kõrgelt arenenud info vastuvõtu süsteem ning nad said ammutada informatsiooni otse Kosmosest. Neil oli ka mitmeid infolevitamise meetodeid. Praegusel ajal põhineb planeedil teadmiste levitamine tehnoloogial, mis asub teist väljaspool. See on veel üheks teie teadvuse suunamise ja dikteerimise võtteks – söödaks, mida alla neelatakse. Iidsetel aegadel kasutati suhtlemiseks tehnoloogiaid, mis lähtusid teadvuse sügavustest, seestpoolt, aga mitte väljast.

Enamus inimesi ei suuda omaks võtta asjaolu, et nende ajalugu kestab rohkem kui tuhandeid aastaid. Te saate teada ning jutustate planeedi inimestele, et inimkonna ajalugu on eksisteerinud miljoneid aastaid. Alguses te integreerite viimase 300 000 aasta ajaloo sellel planeedil, siis väljute inimlikust dilemmast. Kogu ajalugu on hoiul teis endis, teie endi individuaalses teadvuses, mitte kusagil väljas. Ajast, kui teie teadvuse tohutu raamatukogu viidi kaosesse, jäi alles väga vähe süstematiseeritud ja korrastatud andmeid ja inimrass alistus kergesti välisdiktaadile. Sellest ajast lubati teil tegutseda piiratud iseseisvuses, jätkata elu teadvuse osana, mis toimib hirmu kindlapiirilisel sagedusel. Hirmu on külvatud viimase 300 000 aasta jooksul kui kontrollivat substantsi kõige erinevamatel viisidel. Kui inimolend või ühiskond resoneerub elektromagnetiliselt ning transleerib ümbritsevasse keskkonda hirmu vibratsiooni, saadab teadvus välja vastava energia hulga, mis on türannidele toiduks.

Te olete tulnud planeedile vananenud süsteemide lõhkujatena muundades või jättes teatud olendid ilma nende toiduallikast ning kattes domineerimisega kaose ja hirmu sagedused. Neil, kes nendest teadvuse vibratsioonidest toitusid, tuleb kas muuta oma menüüd või lahkuda planeedilt. Teie oletegi siin teadmiste ja arusaamade toojateks selle kohta, et igal inimesel on võimalik muuta oma teadvust. Teie olete siin uue vibratsiooni sageduse kehtestamiseks, mis resoneeriks Valgusega, saades kvalitatiivselt uue toitumisallika demonstreerijaks lähiajal. Seda te võite saavutada ja vabatahtlikult kanda endale võetud vastutust. Meie mõistame, et paljud teist on mures, kuidas seda teha, kuidas viia oma elu ja teadvus absoluutse teadlikkuse ja mõistmiseni.

Üheks meie esimeseks palveks teile antud ajahetkel ja edaspidi on – ärge ehitage oma tulevasi elukogemusi üles minevikule. Meile kõigile meeldib meenutada minevikku selle õigustamiseks, mis on praegu ja võib juhtuda tulevikus. Selle poolest te oletegi kuulsad. Kuid teil tuleks elada ja käituda nii nagu oleks teid äsja taevast alla lastud, nagu süütud lapsed, kes on valmis kasvama huvitavas argielus ja sööstma pidevalt edasi. Igal hommikul ärgates öelge selgelt, mida te kavatsete päeval kogeda, luues oma taotluse. Kõige olulisem saladus ja teadmine, mida on püütud sellel planeedi alles hoida, kuid pole inimrassile tervikuna edasi antud, on selles: mõte loob elukogemused ja reaalsused. Kogu reaalsust luuakse mõtte jõuga. Reaalsus on subjektiivne kogemus /mitte objektiivne paratamatus. VK/.

Valguse Pere liikmetena te olete palju rännanud ja teate oma kogemuste varal uute sageduste sisseviimise võimalustest olemasolevatesse reaalsustesse. Sellelgi planeedil te hoiate ülal teadmisi, mida saadetakse teile Kosmosest, kehtestades uut struktuurset korda kehas ja teadvuses. Vastavalt sellele, kuidas te hakkate mõistma, milline on teie siinviibimise eesmärk, te hakkate looma oma reaalsust ja tegutsema selles oma eesmärgi täitmiseks. Te saate täpselt mõistma, mida te tahate ning hakkate ligi tõmbama kogemusi olenemata teie tegevusvaldkonnast. Igaüks teist armastab omamoodi inimlikke draamasid ja igavleb, kui temaga midagi ei juhtu. Just seepärast ongi teile usaldatud antud reaalsuse anastajatest vabastamine. Algselt antud planeedi reaalsus sai loodud Valguse Perekonna poolt ja te olete Maa Esmakorraldajate loomise jätkajad. On olnud palju teadvusi, kes võisid raskusteta tulla vaba tahte alasse ja ennast siin ilmutada. Kui tulid teiste perede tegelased, keda teie iseloomustate „tumedateks” ja anastasid planeedi, sulgesid nad hoolega ligipääsu Valguse juurde. Tumedad on „head tööd teinud”, hoides süsteemist teadmise Valgust eemal. Kuid see aeg hakkab lõppema!

Teie otsustasite tulla maale tagasi, et reaalsus taas üle võtta. Seekord on teid maal miljoneid. Tegutsedes vahetult Esmalooja energiaga te nägite ette, et antud ajaks tekib reaalne võimalus planetaarse teadvuse muutmiseks tänu sellele, et individuaalsed teadvused saavutavad massiliselt vastava informatiivse läve. Te tõmbate Valgust oma kehasse ja paljud tegusad inimesed järgnevad teile. Mida suuremat teadlikkuse Valgust te endast läbi lasete, seda kiiremini ta levib. Teie kui maa aborigeenne rass tegutsete kooskõlas Maa Esmakorraldajatega, võites anastajatelt tagasi oma maailma.

11. Mängu nimi

Selleks, et eelseisval ajal vastu pidada, on vaja pöörduda mõtte deklareerimise, Üliteadvuse idee poole. Praegusel ajal on „Üliteadvus” teie jaoks vaid sõna, mitte teadvusse juurdunud kontseptsioon. Te pole veel läbi tunnetanud, kuidas saab olla pidevalt täidetud nii suure infomahuga. Kuid evolutsioneerudes te lähenete just püsivale harmooniale ja ulatuslikele teadmistele. Mõned planeeti kontrollivad olendid mõistavad, et sedalaadi teadvus võib haarata kogu Maa ja loodavad, et seda ei juhtu. Kuid protsess on juba toimumas ning meie tulime teie tulevikust meie minevikku, et kinnitada teid selles.

Mõte on alati esmane, primaarne, kogemus on alati teisejärguline, sekundaarne. Vastupidist ei esine mitte kunagi. Te ei saa läbida mingit kogemust ja alles seejärel antud kogemusele rajada oma mõtted. Teie kogemused peegeldavad alati ja otseselt seda, mida te mõtlete. On vaja selgesti ette kujutada oma isiklikku jõudu – oma mõtete jõudu. Teie mõtted vormivad teie maailma reaalsust pidevalt, mitte mingitel „töötundidel”, vaid alati. See, et teid pommitatakse paljude vibratsioonidega, ei lase teil saada selget ettekujutust oma mõtte jõust ja te pole võimelised pidevalt alal hoidma vajalikke sagedusi, kogedes vibratsioonilisi tõuse ja mõõnasid.

Selleks, et jääda pidevalt teie poolt välja valitud Valguse ja Armastuse sagedusele kõikumata üles-alla, peab inimrass oskama toimuvat selgesti mõista. Teil on vaja keskenduda oma teadvusega igasse jooksvasse hetke. Lõpetage elamine tulevikus või minevikus, elage pidevalt oleviku hoovuses. Küsige endalt: „Mida ma tahan? Ma tahan kiirendada oma individuaalse teadvuse evolutsiooni, oma Vaimu arengut! Ma palun Vaimu mind selles aidata! Ma soovin, et mu keha regenereeruks. Ma tahan kiirata välja nii vaimset kui kehalist tervist. Ma olen valmis maha jätma oma raskused ja saama elavaks eeskujuks sellest, kelleks võib olla vaimselt arenenud inimene, kes jagab ümbritsejatele teadmisi ja armastust! Just sellised mõtted tulevad olemuse sügavusest.

ange tähele oma mõtete stereotüüpe ja kui te leiate endas kalduvuse eitada mingit osa oma kogemustest, mis olete ise loonud, ärge süüdistage ei ennast ega teisi, vaid muutke oma mõtlemise stereotüüpi. Öelge endale: „Ma võtan vastutuse kõige eest, milles olen osaline, enda peale.” Käituge alati uskudes, et igas teie tegevuses on sügav mõte. Ärge kartke seda, mida te loote, vaid usaldage. Uskuge, et igas sündmuses või nähtuses on tingimata vaimse kasvu iva. Ärge ajage oma negatiivseid kogemusi teadvuse tagahoovi kui midagi vana ja kõlbmatut. Lõpetage nende draamadega tegelemine, nende korduv mälus läbikruttimine. Laske neil minna elukogemustena, mitte kohutavate elajatena. Pidage meeles, et kõigi teie kogemustega kaasnevad emotsioonid ja just need võivad teid viia teistesse reaalsustesse või olemise aspektidesse. Ükski sündmus ei toimu niisama, kõik nad loovad vastava energia tarvis reaaalsust. Seda kontseptsiooni pole kerge mõista. Kui te pooldate kontseptsiooni, et antud reaalsuses on süütuid ohvreid, te edastate teistele idee, et antud reaalsuses on süütuid ohvreid ning te olete jõuetud olukordade ees. Sellega te toidate „Ohvri mentaliteeti”. Need, kes osalevad draamades ohvri rollis, ei kuula oma tundeid ega suuda neid ühendada oma mõtetega. Ohvrid leiavad ohvreid, nagu ka võitjad leiavad võitjaid.

Sageli tekib olulisem teadlikkus suurte raskuste või isegi katastroofide ajel. Tundes teadlikult vaimset kasvu, pole vajadust nii sügavatesse kihtidesse laskuda. Elu võiks võrrelda restoraniga: te peate õppima tellimusi esitama, et teile toodaks just seda toitu, mida tellisite. Te tellite oma elu sündmusi nagu ka elu ennast. Tellige täpselt seda, mida tahate ja lõpetage igasugused kahtlused tellimuse vastuvõtmise osas. Te olete oma mõtete tulemus. Isegi kui teil pole sellel planeedil enam midagi juurde õppida, te saate aru, et antud reegel on kehtiv paljude reaalsuste suhtes. Mõtted loovad kogemusi – see on teie jumalaand. Vabanege vajadusest sundida kogu ühiskonda teiega nõustuma. Uskuge oma väärtusse ja unikaalsusse. Aga kuidas seda uskuda, kui te pole sellega harjunud? Teie mõtted ja sõnad võivad olla tohutu jõuga või nõrkusega. Jätke oma leksikonist välja sõnad „oleks vaja” ja ma „püüan”, selle asemel öelge: ma tahan ja teen. Ja te saate eeskujuks selles, mida on võimalik teha. Ühelegi inimesele pole kehtestatud vaimse kasvu piire, tegutsedes koostöös teistega ning säilitades oma unikaalsust ja suveräänsust. Ärge segage jumalike printsiipide toimimist oma teadvuses ja kehas. Te kardate, sest olete üles kasvanud kõlbelis-eetiliste eelarvamustega selle kohta, mida tohib ja mida mitte. Te peaksite selgusele jõudma, kust pärineb see kontseptsioon „raskest orjatööst”. Kui teile tundub, et elu on liiga raske, võib see olla märguandeks, et see pole see suund, mida mööda peaksid minema. Ainult siis kui kõik laabub nagu iseenesest, sind välja kurnamata, oled õigel teel. Siis te võimaldate, et Vaim kompenseerib teie töö eest rea ootamatute võimaluste ja andidega. Ainuke põhjus, miks seda varem ei juhtunud – teie ise ei uskunud taolist võimalust. Uskudes laienevad teie reaalsuse piirid.

„Teadvuse seisund” – see on elumängu nimi sellel planeedil. Nii nagu teie oma reaalsusse suhtute, mida tema suhtes tunnete, kuidas seda programmeerite – sellisena ta teie ette ka ilmub. Seepärast tahtke, tegutsege, taotlege võimatut, tehke seda, mis toob rõõmu! Teie muudate oma maailma sõltumata ülejäänud maailmast ning saavutades harmoonia mõjutate kõiki teisi. Mõelge, millised te tahaksite olla ja selliseks te saate. Kui te seda täielikult mõistate, suudate te muuta oma keha vormi, iga ning lahendada kõik oma probleemid, sest teie motiveerite ennast ise, annate endale jõudu ja genereerite tulevikku ise.

12. Ülendav ülesanne – kanda Valgust!

On käes aeg üle vaadata, kes te olete suuremas mastaabis. Universumis on hakanud toimuma sündmusi, millest ei teil ega teie poliitilistel liidritel pole mingit ettekujutust. Teil tuleb ümber vaadata oma naiivne ettekujutus jumalatest ja olenditest, kes kunagi laskusid Maale Taevast, kellel olid teatud talendid ja võimalused. Järgnevate aastate jooksul tuleb teil rassina kohtuda väga rahutute ideedega. Valguse Perekonna soovitusel valmistame teid ette, et oleksite teadlikud omaenda valikute suhtes.

Oleme juba käsitlenud ideed üheaegsest elamisest mitmetes mõõtmetes korraga, osates oma teadvust ümber paigutada. Igaüks teist seab ühel või teisel ajal selle info õigsuse kahtluse alla. Teil tuleks infošokist ruttu paraneda. Alguses te ei taha uskuda, kuivõrd te olete olnud desinformeeritud. Seetõttu on teil teatud aja jookslu raske uusi teadmisi integreerida. Me saame pakkuda teile vaid nii palju infot, kui teie teadvus on suuteline vastu võtma, mitte üle selle. Infovoo maht ja kiirus saavad edaspidi sõltuma teie vaimse kasvu kiirendusest. Te peaksite arendama endas võimet „küsida või paluda” teadmisi, sest on olemas jumalik mittesekkumise seadus. Meil pole õigust sekkuda teie vaimsesse kasvu kui seda ei paluta. Paljud on seda seadust rikkunud ja sekkunud Maa arengu käiku. Kuna antud Universum toimib vaba tahte printsiibil, on antud loomingu sektoris kõik lubatud. Seepärast saab alati olema neid, kes pürgivad võimule ja diktaadi kehtestamisele teiste üle. Te ei kujuta isegi ette, kui palju olendeid on teid kontrollimas.

Valguse Perekond on tuntud oma kalduvuse või kire poolest luua ühiskondi, kus toimub tohutute energiahulkade ülekanne valgustkandvatel kiirtel, mis avardavad teadvust kõikides suundades. Mida see tähendab? Valgus on informatsioon, seepärast on Valguse Perekond Informatsiooni Perekond. On olemas suur hulk teistsuguseid teadvusi nt, Sõja Perekond, kes on raisanud miljardeid aastaid teie ajaarvestuses, uurides ja teostades kontrolli teiste liikide üle. Teil on käes aeg radikaalselt muuta oma ilmavaadet Universumist, iseendast – lõhkuda piirid ning alustada taasühinemist kõrgema draamaga, vaimsete sündmustega, mis toimuvad Universumis. Tänu sellisele lähenemisele te saate paremini informeeritud omaenda kavatsustest, sihtidest ja otsingutest, oma osalusest vaimse elu dramaatilistes sündmustes. Teil on vaja mõista oma isiksust, oma individuaalset teadvust ning võimalust siseneda mistahes reaalsusse omal valikul. Teie olete samuti Valguse Perekond või „valged särgid”, nagu me naljatledes endid nimetame. Te olete pühendanud ennast vastava ülesande täitmisele ning teil on vaja meelde tuletada, miks te antud planeedile tulite ja täita oma ülesanne.

Me oleme teile juba rääkinud, et teie maailmad ja teie individuaalsuse ilmingud antud maailmades muutuvad kõige kardinaalsemal moel. Ja te lähenete neile aegadele üha kiiremini. Paljude elus on juba toimunud olulisi muutusi. Vaadates, kes te olite aasta tagasi, te näete, kuivõrd on teie jõud kasvanud. Igaüks hakkab juba tunnetama, et ta ise loob oma reaalsuse iga hetke, tõmmates oma individuaalsesse teadvusse kosmiliste teadmiste skeeme ja universumlikke kavasid. Need teadmised nõuavad kinnistamist mitte ainult alateadvuslikul, vaid ka DNA ehk geneetilisel tasandil. Alles informatsiooni kinnistamise järel on võimalik teadmiste edasine integreerimine ja Armastuse ning Valguse juhtiva sageduse transleerimine üle kogu planeedi. Antud kava salvestatakse valguskoodiliste niitidena nii seespool kui väljaspool teid.

Teie peate oskama vahet teha, kes nimelt teie juurde taevast tuleb. Teid võidakse petta täiesti märkamatult. Meie näeme seda, sest teame ka ise kui lihtne on teid üle kavaldada. Meiegi kavaldame veidi teid vahel ahvatledes, selleks et teid vaimse arengu teel kiiremini edasi aidata. See oli vajalik, sest kui me oleks teile jutustanud kogu tõe korraga, oleks paljud teist juba ammu Maalt lahkunud. Kuid me sisendasime teisse kindlustunnet, paigutasime teisse uue infoploki, et te saaks vastu võtta antud süsteemi põhialuse. Ja aluseks on idee, et TEIE ISE LOOTE ISEENDID – TEIE OLETE OMA ISIKSUSE JA REAALSUSE LOOJAD. Teie loote oma reaalsust oma mõtte jõuga ning moodustate maailma, mis peegeldab Valguse Perekonna kavu. Sellisel moel võib reaalsuse ülesehituse uus kava, uus skeem saada lahti rullitud planetaarse teadvuse avaras ruumis, mis annab omakorda võimaluse praeguse paradigma muutmiseks. Ilma teieta, ilma selle uue võimaluseta eksisteerib potentsiaalne võimalus universumliku ulatusega sõja puhkemine Maal.

Proovige tunnetada seda segadust, mis oleks levinud üle kogu planeedi. Inimesed ei suudaks mõista, mis toimub. Antud planeet on pikka aega eksisteerinud teadvuse väga madalatel sagedustel: enamasti armastuseta sigimissagedusel ja ellujäämise kindlustamise sagedusel, mis võtab inimestelt ära nende loovuse jõu. Teie eneseteadvus baseerus informatsioonil, mida te kogusite endast väljaspoolt. 12 spiraali sisselülitumise järel mõistate kahe spiraali kogemuste vähesust, mis surus teie teadvuse olemasolevate mõistete raamidesse – kõik see saab tunduma üsna tühisena planetaarse arengu seisukohalt. Tunnetage hirmu ja ebakindlust, mis läbistab paljude inimeste elusid, kui nad hakkavad mõistma, et nende ilmavaateline struktuur variseb kokku. Mõistke, et valgus toob kaasa vana süsteemi kokkuvarisemise. Valguse Perekonnana ja kõrgemate Sageduste Hoidjatena te innustate ja soodustate antud protsessi – toote planeedile võimsa elektromagnetilise laengu, mis transleerib uue vibratsioonilise sageduse. Teie ka soodustate kaose loomist, et saaks sõndida uus planetaarne teadvus.

Vaadake mõned aastad tagasi ja te mõistate, et olite ka ise veel kaose olukorras. Teie teadvus oli kaoses, sest oli vaja vastu võtta palju otsuseid, kerkis palju küsimusi ja probleeme sellegi teadvustamiseks, kes te tegelikult olete ja kelleks tahate olla, kus te tahaks elada ja kellega seda elu jagada, kas jääda lähedastesse suhetesse või minna lahku jne. Suunake oma teadvus ümbritsevasse inimühiskonda ja tundke, kuidas need printsiibid, millele inimesed oma elu on rajanud, muutuvad tolmuks. Planeedi reaalsus teiseneb, alus kaob jalge alt. On muidugi neidki, kes seda sugugi ei näe. Kõige olulisemaks põhjuseks on ligipääs uuele informatsioonile, mis muudab endised teadmised lootusetult vananenuteks. Ja teie olete vastutavad info õigeaegse edastamise eest. Seetõttu te oletegi sellise astmeni vastutavad enesearenduse ja vaimse kasvu eest, mis on võimalik tänu teadmiste omaksvõtmisele, integreerimisele ja alalhoidmisele; te olete vastutavad enese ja teiste innustamise eest oma eeskujuga.

Teie roll on üsna aktiivne. Valgus kandes teadmist, muudab oma teel kohatavate vibratsioonide sagedusi, avardades uusi süsteeme, mille tõttu vanad süsteemid ei saa enam edasi eksisteerida ja hakkavad lagunema. Valgus tuleb lõhkuma, kuid ta toob alati kaasa ka uue, palju avarama, palju täiuslikuma ja paremini lõpuleviidud süsteemi sünni. Paljudele teist on raske omaks võtta fakti, et te olete lõhkujad, sest teie väärtuste süsteemis on selle mõiste kohta kujunenud teatav suhtumine. See on vana paradigma ja kui te jääte toppama sellel sagedusel ega suuda vanadest ideedest vabaneda, te kitsendate tublisti oma reaalsuse taju, pannes iseennast puuri. Jah, teie olete purustajad. Te purustate neid süsteeme, kus domineerib Pimedus ja võhiklus. Valgus põletab süsteemid, millesse ta siseneb ning purustuse kogemise sügavus sõltub sellest, kuivõrd tugevalt teadvus haakub sellesse, mida purustatakse.

Kes teid aitab raskel hetkel? Kes kuulub päästjate meeskonda? Teie ise tulete endile appi. Et see transformatsioon saaks toimuda, peate ära kasutama oma teadvuse kõik reservid. Siis väljendub antud info teie elus. Teile osutatakse tohutut abi paljudelt teadvuse liikidelt, kuid sellest hoolimata sõltub muutuste toimumise võimalus ainult teist. Teie muudate vibratsiooni sageduse tänu ustavusele oma ülesandele, sihikindlusele ja tahtejõule.

Avastage, kelleks te olete oma füüsilises kehas, sest just tema kaudu te saate väljendada oma jõudu antud reaalsuses. Õppige suunama ja kasutama oma füüsilist keha, väljendage selle kaudu oma sisemist Valgust ja teadlikkust. Kandes seda oma kehas te toote planeedile sageduse, mis kannab teadmisi, informatsiooni. Valguse vibratsiooni sagedus sisaldab teie ühtse individuaalse isiksuse teadvuse ajalugu. Teie teadvus sai raku tasandil lahti võetud. Need, kes kuulutasid endid teie jumalateks, poleks suutnud teie üle valitseda, kui teil oleks säilinud samad võimed, mis olid neil endil. Seetõttu nad viisid läbi biogeneetilise eksperimendi ja teostasid protsessi, mida hakati nimetama „Pattulangemiseks”. Just siis hakkas inimrassis domineerima võhiklus. Maa hõivanud jumal-loojad viisid pika aja jooksul läbi palju eksperimente.

Kuid Valgus viib lahutatu uuesti kokku. Selleks, et te saaksite oma ülesande täita, on piisav kui te lihtsalt siin olete. Sel ajal, kui te siin olete, võimaldate te omaenda elul areneda, uskudes, et ka kõik teised Valguse Perekonnas arenevad samal viisil, transleerides ümbritsevasse reaalsusse oma kohalolekut. Te väljendate oma kohalolekut, kiirates vastavaid vibratsiooni sagedusi: „Meie oleme siin!”. Meie oleme samuti Valguse Perekond ning kanname endas infot ja transleerime seda kõikjale.

Igaüks peaks selgeks tegema oma piirid. Võrreldes sellega, mis te varem olite, olete te tõepoolest edasi jõudnud ja teie progress on märgatav. Kuid te ei näe ikka veel neid piiranguid, mis te endile olete püstitanud. Just need määravad teie teadvuses seda, mida te suudate või ei suuda teha ning seovad sellega antud reaalsuse sageduse külge. Need piirangud ei lase teil edasi minna selle informatsiooniga, mis teie sees ärkab. Reaalsuse mitmed eralduskihid hakkavad kustuma, et läheneda Vaimu kuningriigile – see ongi vaimne kasv. Loobuge kunstlikult loodud piiridest elu igas aspektis.

Need, kes pole Valguse Perekonnast, saavad halisema, kaeblema, uskudes ja tundes, et neile tehakse liiga siis kui sündmused Maal pole just eriti rõõmsad. Õnneks on planeedil, mille on hõivanud „Mustasärklased”, toitudes eituse ja hirmu, sõja ja ahnuse emotsioonidest, juba miljonid Valguse Perekonna liikmed. Kuna antud ala on vaba tahte ala, siis on ka tumedal meeskonnal oma ülesanne täita, sest Esmalooja on ju kõiges loodus. Kuid teil tuleb üsna lühikese ajaga selgusele jõuda, kes on tõesti Sageduste Hoidjad ja kes ainult räägib sellest. Hoidjaid kutsutakse üles looma vastavat stabiilsust planeedil, kuna nad teavad, et loovad ise oma reaalsust. Nad on oma energia teadliku suunamisega õppinud väljuma inimkonda piiravatest maistest seadustest. Me räägime laitmatusest ja otsustavusest.

Kuid me pole siin selleks, et teile komplimente jagada, vaid selleks, et teile meelde tuletada, kes te olete ja millise ülesande nõustusite täitma sellel planeedil. Praegusel ajal on parimaks käitumisviisiks – saada oma isikliku sageduse alalhoidjaks, aga mitte käia „päästmas” kõiki teisi. Tehke kõik, mis teie võimuses, et pidevalt teadvustada ja mõista, mis teie ümber sünnib. Püsige Valguse sageduses, mis toob teile teadmisi, loovust ja armastust.

Sedamööda, kuidas Maa elektromagnetiline barjäär laguneb kosmose valgustkandvate kiirte all, hakkab tema energeetiline skeem muutuma. Maa läbib initsiatsiooni ja hoolitseb kõigi oma asukate eest. Ta areneb koos oma asukatega, soovides saavutada eksistentsi sellist taset, kus saab võimalikuks iga päev tema imeliste võimete väljendus. Imed saavad elu normiks ja seni siinsel vibratsioonisagedusel võimatu saab igapäevaseks asjaks. Igaüks teist aitab tuua seda sagedust planeedile, elades vastavalt sisemisele valgusele ja oma teadmistele. See on individuaalne töö. Te võite tegutseda gruppidega, kus teil võivad tekkida ka liidrid, kuid indiviididena te peate kasvama ise. Sedamööda, kuidas te hakkate elama sisemise valguse järele, tunnetate te olemise rõõmu.

Teil pole vajadust uute teadmiste saamiseks teha pidevalt koostööd meiega või kellegi teisega. Ainuke püsivus, ainuke katkematus, mida teil oodatakse – tegutsege ise, iseendaga, otsige teadlikukssaamist sellest, mida meie nimetame Kõrgemaks „Minaks”. Tunnetage, mida antud termin tähendab – Kõrgem „Mina” on teie enda vaba, rõõmus, triumfeeriv saavutustes alge – potentsiaal, mille poole teie teadvus pürgib.

Antud planeet tunneb teravat vajadust olendite järele, kes on andunud oma Kõrgema „Mina” tunnetamisele. See püsivus ja stabiilsus, millest me oleme nii palju rääkinud, tähendab ustavust oma Kõrgema „Mina” saavutamisele. Teil on ettekujutus valguse ja heli vibratsioonist – lakkamatust liikumisest, mis annavad edasi erineva tasemega teadmisi. Kui te hetkekski ei unusta, et olete sellel teel, tõmmates oma teadvusse Valguse hoovust, otsides pidevalt võimalust tõsta oma teadvuse ja keha vibratsiooni sagedust, väljudes inimkonna piiravatest seadustest, siis te tõstate oma ja planeedi teadvust pidevalt. Seda pole võimalik saavutada video- või audeokasettide või kogu maailma raamatute lugemisega.

Miski pole tugevam ega olulisem ustavusest oma Kõrgema „Mina” saavutamiseks ning elamisest kooskõlas nende energiatega. Elage Valguses, ärge hoidke seda vaka all, rääkige sellest, mida teate, tribüünile ronimata ja kätega fanaatiliselt vehkimata. Öelge lihtsalt: „Ma usun sellesse ja nii ma elan. Nt ütleb keegi: „Olge ettevaatlik, te võite külmetuda.” Teie võite vastata: „Ma ei karda külmetumist, ma ei kasuta oma füüsilist keha haiguste jaoks.” Taolise kinnitusega te võite äratada ka teisi. Rääkige kõigest, mida teate, argivestlustes perekonnas ja sõpradega.

Kus te ka ei oleks, kujustage Valguse sammast, mis siseneb pealaest, avades teid Kosmosele ning tuues puhtaid teadmisi ja armastust Universumi teadvusest ja Esmaloojalt. Las see voog täidab teid ning seejärel voolab välja läbi päikesepõimiku, ümbritsedes keha helendava eeterliku kookonina. Kui te armastate oma jumalikku alget ja Maad ning teate, et olete planeedil inimteadvuse piiride avardamiseks, kiirgate te ümbritsevasse keskkonda laineid, mis kannavad endas seda informatsiooni. Ja te elate oma elu Valgusele pühendudes. Kui te küsiksite meilt, kui palju aega teil tuleks sellele õppimisele pühendada, me vastame lihtsalt: „Kogu aeg, absoluutselt kogu aeg. See pole midagi sellist, mille pärast te muretsete või milleni jõuate. See on see, kelleks te olete, tuues ellu Valgust – see on teie jumalik ettemääratus. Te hakkate tõmbama enda ligi neid, kes tahaks elada samamoodi ja teie read hakkavad kasvama.

Kui te väljendate Vaimule oma ustavust: „Vaim, ma tahan, et sa tegutseksid minu kaudu. Anna mulle võimalus tegutsemiseks ja näita mulle, mida ma saaksin teha. Anna mulle võimaluse tuua ellu oma sisemist Valgust, elada kooskõlas oma sisemise tõega ja valgustada planeeti”, annab Vaim teile ülesande. Andke absoluutselt selgesti mõista, milleks te antud etapil võimelised olete, ärge kartke küsida andeid vastu. Teie palve saab kuuldud, kui see ei sega vaimset kasvu ja vibratsioonitaseme tõstmist. Kui te teenite oma sisemist valgust ja olete andunud vaimsele kasvule, enesearendusele, oma teadvuse avardamisele, olete te innustavaks eeskujuks teid ümbritsevatele inimestele. Teenimine ei ole kannatamine, soov päästa ja pehmeks rääkida kõiki ümberolijaid, väristades loosungit „Mina päästan teid!”. Teenimine on eluviis, oma argikohustuste täitmine selliselt, et see avaldab innustavat mõju kõikidele inimestele, kellega te kokku puutute.

Kui te tõepoolest tahate kiirendada oma arengut, siis väljendage sellekohaseid mõtteid väga selgelt ning seejärel olge valmis ülessööstuks, olles avatud sümbolitele, mis teie ellu astuvad. Kui raamat kukub riiulilt maha – lugege ta läbi. Kui avaneb võimalus kusagile minna, ärge otsige vastuväiteid. Lihtsalt tehke ja minge, ärge seiske paigal. Kui te olete soovinud sügavaid suhteid ja teie teele satub inimene, kellest tundub, et ta ei ole „selles õiges pakendis”, arendage temaga suhteid. Jõudke jooneni, kus teil on mugav tunne, et need suhted soodustavad vaimset kasvu teil mõlemal. Te võite käituda loogikavastaselt, kuid seegi võib olla Vaimu teeks vanade stereotüüpide lõhkumiseks. Kui te selgesti mõistate, miks mingi asi toimub ning suhtlete igas olukorras avatult, võite te kiiresti saavutada arengus uue taseme.

Te kõik mõtlete liiga palju selle üle, kuidas suhted ja sündmused võivad laheneda. Kui teil tekib mõte: „Ma ei saa seda teha, sellel pole mingit mõtet jne” – olge valvel. Need on võtmesõnad, mida tuleb muuta. Öelge endalelihtsalt: mind juhib jumalik alge ja ma tegutsen jumalikul innustusel ning olen valmis võtma endale teatud riske. Ma tunnen, et käitun õigesti, ehkki mu loogika puikleb vastu minu teadvuse sügavusest tulevale teadmisele. Aga kui teil on vastupidine „tunne” – ärge tehke seda – usaldage oma tunnetust.

Käimas on valimine. Mis tähendab „olla väljavalitu”? Need, kes kogunevad meie ümber, kui me kõneleme, kes on kuulnud oma sisemise laulu meloodiat – need ongi väljavalitud. See ei tähenda, et te automaatselt astute rivvi ja täidate ülesande. Kes teid välja valis? Teie ise valisite ennast. Te ei ole eksklusiivse klubi liikmed. Selle klubi liikmelisus on vabatahtlik ja teie ise olete valinud, millise ülesandega antud ajal planeedile tulla. Mehisus on juhtivaks iseloomustajaks igaühele teist. Paljud hoiavad oma vaimset elu luku taga, ei taha, et teised teaksid, milline on teie uskumuste süsteem, pidades seda intiimseks, mida ei peaks demonstreerima.

On palju inimesi, kelle jaoks te võite saada katalüsaatoriks. Nende eeterlikud kehad kannavad algusest peale valguskoodi, mis on valmis vastama teie poolt saadetavale lainele. Antud ülesanne on vaja täita kohe. Usaldada, tähendab omada sisemist teadmist, et teie mõtted kujundavad teie maailma. Tuleb lihtsalt olla kindel selles, et kui te millelegi mõtlete – on see olemas ning lähtudes jumalikust eelarvamuse puudumisest ja sisemisest teadmisest, võtta vastu oma mõtete loomingu tulemused. Meie üritame pidevalt kõikvõimalike võtetega anda seda mõtet teile edasi, et te ühel ilusal päeval seda mõistaksite, selle järel elaksite ja muudaksite oma elu.

Me osutame pidevalt, et tegutsema peab asuma kohe. Asi on selles, et aeg hakkab teid „pressima” ja tekitama ebamugavusi, sest see on lõpukorral. Teil on veel vaid mõni aasta, enne kui teid ümbritsev elu muutub nii kaootiliseks, et kui te ei ela vabatahtlikult oma sisemises Valguses ja ei kiirga enda ümber, võib olla juba hilja. Teisisõnu – kui te aina lükkate otsustamist edasi, võib teid katta laine täht-tähelises tähenduses. Teil peaks olema selge ettekujutus sellest, millisena te tahaksite näha oma reaalsust. See ei tähenda paindlikkuse puudumist, vaid selgust. Öelge: „Kõigile, kes mind juhendavad ja neile, kes mind aitavad vaimse arengu teel Maal! Minu taotlus on selline: ma saavutan edu ja täidan oma missiooni. Minu taotluseks on olla kaitstud kõiges, mida ma teen. Minu taotluseks on kinkida ja saada vastu Armastust kõiges, mida ma teen. Minu taotluseks on täita meeldivalt aega ja olla varustatud kõige vajalikuga vastavalt nõuetele. Minu taotluseks on sealjuures mitte langeda materiaalse maailma ahvatluste küüsi, et materiaalne ei ületaks kunagi minu teadvuses vaimset alget!”.

Kuigi teil on vaja endal ka pingutada, on paljud olendid, kellel pole füüsilist kuju ja paljud maavälised olendid valmis tegema teiega koostööd. Kõik, mida te selle heaks peaksite tegema on – kutsuda neid appi. Kuid kui te abi kutsute, tehke selgeks, et võtate seda vastu vaid Valguselt. Säilitage oma terviklikkus ja olge valvel. Sellel planeedil on harjutud arvama, et kui kellelgi on võimeid, on ta tingimata vaimselt arenenud. See on eksitus! Kellelgi võivad olla väljapaistvad võimed, ta võib olla milleski geniaalne, osata asetada ennast väljapoole inimlikke seadusi ja samas tegutseda üsna kaugel Valguse ja Armastuse sagedusest. Teadke seda ja määratlege täpselt, kellelt te abi soovite saada.

Valguse sagedus toob endaga kaasa informatsiooni. Armastuse sagedus toob kaasa loovuse, austuse elu vastu ja seose kogu loominguga. Armastuse sagedus ilma teadmiseta võib tugevasti vigastada. On vaja teadmisi. Kui te ei tea, et armastus läbib teid voona ning seejärel väljub teie teadvuse sügavusest, kui te hakkate otsima armastust väljastpoolt, mitte enda seest, jääte te kordama ikka ja jälle seda viga, mida olete sellel planeedil pidevalt teinud. Te hakkate looma endale ebajumalat, austama inimesi, kes esitlevad endid pühakutena, kuid tegelikult manipuleerivad teiega, reklaamides ennast ja öeldes, et esindavad armastuse sagedust, mis on aga üsna kaugel tõelisest armastusest! Ideaalis te peate kandma info valgust, põimides seda Armastuse sagedusega. See võimaldab teil süüdistamata ja kartmata end tunda Loomingu osana, nähes selles jumalikkust ja täiuslikkust.