13. Kelle eesmärki te teenite?

Teie eksisteerimisel on mõte, kuid mis see on? Kas te olete kunagi esitanud endale küsimust – kelle eesmärke te teenite? Teil on olemas eksistentsi siht ja mõte, kuna teadvuse kõik aspektid on omavahelistes seostes. Ükski teadvuse aspekt ei eksisteeri väljaspool süsteemi, kõik nad on ühtse terviku osad. Meie tahaks, et just selles te leiaksitegi mõtte ja sisu. Teie füüsiline keha, mida te hõivate ja teie poolt genereeritava energia olemus on lüliks teie individuaalse vaimse otsingu arengu ahelas. Kuid millist mõistet te tervikusse toote? Kas te oskate endale ette kujutada, et keegi veel kasutab teie poolt loodud tunnetust oma vaimse arengu protsessis? Et on olemas energia, mille olemasolu te isegi ei kahtlusta?

Universum on korraldatud niiviisi, et selles kõik nähtused ja sündmused toimuvad „domino printsiibil” – üks sündmus kutsub esile teise, tekitades ahela. Kõik teadvuse aspektid on kogunenud antud Universumisse, et vastastikku üksteist mõjutada. Antud konkreetses süsteemis on see ainuke tee, mille kaudu saab teadvus omandada kogemusi ja tunnetada iseennast.

On olemas palju erinevaid Universumeid. Nagu 100 senti moodustavad ühe dollari, nii ka Universumite vastavad kogumid moodustavad midagi – omataolisi energiate ühendusi. Pikapeale te hakkate taipama, et on olemas terved eksistentside süsteemid, milles teiegi osalete. Teie süsteem on vaba tahte ala, mille sees kõik energiad ristuvad ja tõmbavad protsessides, milles osalevad, üksteist kaasa. On ka alasid, mida võiks samuti nimetada vaba tahte aladeks, kus aga kõik energiad on üksteisest sõltumatud. Maal on kõik vastastikes seostes. Süsteemis, kus kõik on üksteisest sõltumatud, on palju rohkem ruumi või pigem, mitte ruumi ennast, vaid ruumi tunnetamist. Taoline Universum võib olla tegelikult meie omast palju väiksem, kuid kuna energia tihedus selles on kordi väiksem, tekib ruumi avaruse tunne.

Teie eesmärgiks on kanda endas informatsiooni ning lastes seda endast läbi, teha ta läbi vastavate vibratsioonisageduste kättesaadavaks teistele. Kui me teile midagi jutustame, saate te sellega seoses äratada endas teadmisi. Valgus on informatsioon ja informatsioon on Valgus. Mida informeeritumaks te saate, seda enam muutub teie vibratsioonisagedus. Te olete elektromagnetilise loomusega olendid ja kõike, mida te endast kujutate, te transleerite ümberolijatele. Nii nagu te võite ära tunda hirmunu, nii võite ära tunda ka rõõmsa inimese. Teil on lihtsalt vaja õppida kasutama oma füüsilist keha, et asuda resonantsi vajalike teadasaamistega.

Teie ülesandeks on kanda teadmisi ja arendada ennast niivõrd kui inimvorm seda võimaldab. Arenedes te mõjutate paljusid inimesi. Võite arvata, et te pole midagi erilist, kuid pidage meeles, et kõik eksisteeriv pole nii lihtne kui esmapilgul tundub. Te avaldate elektromagnetilist mõju kõigile, kellega kokku puutute. Tegeledes mistahes ülesandega on teile vajalik teatud aeg informatsiooni assimileerimiseks, leida kohht antud teadmistele oma elu struktuuris, planeedi ajaloos, elades sellega kooskõlas, saades lisateadmisi ja harjudes uute kontseptsioonidega. Sedamööda, kuidas te suudate alal hoida Teadmise ja Armastuse vibratsiooni sagedust, sööstmata emotsionaalsel sinusoidil üles-alla vaid seetõttu, et ei mõista lõpuni, kes te tegelikult olete, antakse teile ka ülesandeid. See ülesanne kerkib teie ette, sest on osaks teie skeemist, mis on detailselt kavandatud teie endi poolt individuaalse tegevuskavana antud eluks enne kehastumist.

Paljud teist juba teavad oma skeemi ja näevad, mis suunas teid juhendatakse. Igaüks teab oma kava, mis on hoiul teadvuse sügavuses. Mis aga segab teie sisemist teadmist, on teie loogiline mõtlemine, mis aina korrutab teile, et teil pole andi või et te ei tule sellega toime. Sukeldudes sügavasse meditatsiooni saate selge ettekujutuse oma individuaalsusest, oma reaalsusest, kus on „päevade kaupa” kindlaks määratud ülesande järgmise astme tegevuskava. Meditatsioon on kommunikatsiooni seisund, aga mitte kusagile minemise ja kadumise meetod. Meditatsioon võimaldab saada informatsiooni ja sattuda kohta, mis teid kosutab. Te hakkate liikuma eesmärgile lähemale, ja kõige tõenäolisemalt saab see seostuma kõrgematele vibratsioonisagedustele üleminekuga, teie poolt transleeritavate sageduste ülekandmisega nendele, kes järgnevad teile, nende lahtimõtestamine, kasutamine tervendamisel ja stabiliseerimisel kogu inimkonna kasuks. Kui igaüks suudab hoida püsivana infosagedust – Teadmise ja Armastuse sagedust, langemata regulaarselt hüsteerikatesse ja saate oma sagedusele püsivalt toetuda, te saate kinnistada antud sageduse planeedil. See sagedus on kergesti äratuntav. Lähedalseisja ei suuda sageli kindlaks teha, kust ta lähtub, kuid ta on äratuntav ja teda tuntakse juba ulatuslikumalt, mistõttu on juba alanud katsed sageduse muutmiseks suuremas ulatuses. Te hakkate märkama kõige erinevamaid teadvusega manipuleerimise ja diktaadi võtteid kuhu te ka ei vaataks, kuid nüüd on teie silmad avatud ja te võite näha seda diktatuuri illusioonideta. Te avastate, et kõik elusündmused, iga kohtumine valmistavad teid samm- sammult ette teie missiooniks.

Me suhtleme teiega mitte kui inimestega. Meie vaatepunktist asi just nii ongi, sest olete meie jaoks Valguse Perekonna liikmed ja me teame teie olemasolust väga paljudes mõõtmetes. Me räägime teiega suhtlemisest inimestega, sest teie ülesandeks on integreerida oma teadvus nende teadvusega, rahustada nad maha, süüdata inimestes Valguse säde selleks, et nad ei saaks hävitatud ning et planeedil saaks eksisteerima uus rass ja uued tegevusalad.

Me oleme juba korduvalt rääkinud DNA arenemisest ja sageduste rikkumisest, mida kasutati inimrassi kontrollimiseks, vastasel juhul poleks isehakanud jumalatel olnud võimalik inimestega toime tulla. Aga teid on võetud ülesande täitmiseks tulevikust, toodud minevikku ja pandud korduvalt taaskehastuma selleks, et te mõistaksite põhjusi, mille tõttu inimkond sai kontrollitavaks. Sellisel moel te saate tegutseda seestpoolt ja muuta süsteemi seestpoolt. Te osalete konfliktis oma teadvuse kahe osapoole vahel: üks pool järgib inimkonna üldist loogikat, võttes omaks väljastpoolt pealesunnitud ajaloo kirjelduse ning mis on tänini kontrollitav; teine ulatub juurtega Valguse Perekonda, Valguse Kuningriiki ja mõistab, et reaalsus on äärmiselt ahistatud ning et on olemas palju avarama elupildi võimalus.

Ka see osa teie teadvusest, mis tegutseb vasaku ajupoolkera loogika järgi, õpetab teile midagi. Ta annab teile vahetu kogemuse sellest, kuidas toimib planeedi elanikkonna enamus. Loogika annab teile teadmise, et just inimeste teadvuse struktuuris olles tuleb teil jõuda jumaliku valgustkandva algeni. Kui teil oleks piisavalt lihtne oma teadvust ümber paigutada intuitsiooni sfääri, kus saab tegutseda sügavast usust lähtudes, poleks teil tekkinud pilti mõistete duaalsusest, mida tekitab loogilise mõistuse sekkumine. Kokkuvõttes oleks teid hakanud tugevasti ärritama see fakt, et inimkonna kogu ülejäänud osa ei taha omaks võtta nii ilmseid asju. Kui see protsess oleks teile lihtne, kuidas te siis suudaksite mõista neid raskusi, millest kõik teised läbi lähevad?

Inimesed on elanud kaua aega kontrolli all. Nad on nii harjunud oma vibratsiooniliste sageduste kontrolliga ja nende loogiline mõtlemine on viimasel ajal niivõrd ülearenenud, et inimesed kardavad kõike tundmatut enda sees. Nad on sedavõrd harjunud sellega, et neile info edastamisega väljastpoolt kõik lahti seletatakse, et nad kardavad minna enda olemuse sisse ja usaldada end oma sisemisele teadmisele. Nad kardavad iseseisvalt küsida ja interpreteerida informatsiooni /alati otsitakse nendele vähestelegi teadlikkuse sähvatustele väliseid autoriteete abiks oma mõtte elus hoidmiseks. VK/. Kui te veidigi mõtiskleks nende olendite üle, kes inimeste elektromagnetilised emanatsioonid DNA lammutamisega ümber kujundasid, vastavad stsenaariumid /äravalituse ja lunastuse. VK/ maha mängisid ning oma psüühiliste energiate tulemused erinevatesse Kosmose portaalidesse suunasid, tagades sealjuures vaid omaenda huve – te suudaks näha, mille vastu teie võitlete.

On neid, kes soovivad, et kogu planeet toimiks vaid loogika alusel – loogika, mis baseerub hirmul. Parim nõuanne, mida me antud hetkel saame anda on: kasutage ja uurige antud loogikat. Öelge endale: „Jah, ma andun nüüd loogika meelevalda ja vaatan, kuhu mu loogiline mõistus mind viib. Ta tahab valitseda minu üle. Minu loogikale on sisendatud kindlaid mõisteid. Kuid mulle on ka avatud sisemised teadmised, mis, nagu ma kogu oma olemusega tunnen, on tõelised. Ma lihtsalt proovin jälgida, kuidas ma kõigun kahe mõtteviisi – loogilise ja intuitiivse vahel, välise ja sisemise teadmise vahel. Kas see vastastikune võitlus kutsub minus esile viha või tunnen ma ennast kindlalt? Mis toob mulle vaimse kasvu tunde, mis vaimustab ja innustab, annab turvatunde? Mida ma mõistan iseendast, mida tunnen? Jälgige ja mõistke vastuseid kõigile neile küsimustele. Seejärel öelge endale: „No nii, ma olen andnud võimaluse kõigil oma seisukoha välja öelda. Mida ma tahan? Öelge mida te tahate. Esimene asi, mida te tahate, on – areneda. Kas te märkasite, et ka kahtlused on samuti lõppkokkuvõttes osaks jumalikust plaanist? Kahtlused pole alati pahad – nad võimaldavad teha õige valiku ning mõista, millest tuleb läbi minna neilgi, kes teile järgnevad. Õppige avama kaastunde ehk südame keskust, mis on üks raskeimatest ülesannetest. Õppige olema kaastundlikud iseenda ja teiste vastu. Olge kõik mehised ja laske kõigel ülearusel minna ja ärge kartke intuitiivseid tundeid.

On väga oluline, et te võtaksite jälgimise alla selle, kuidas te osalete oma elu sündmustes. Erinevad sündmused ja nähtused said tõmmatud teie ellu selleks, et te õpiksite neid uurima ja hindama. Õppige jälgima oma käitumist ja olema rohkem omaette, isegi kui see tundub raskevõitu üksindusena. Lõpuks te tänate meid selle eest, et suunasime teid iseenda parema mõistmise rajale kohtuma iseendaga. Teil endil on juba olemas see teadmise rikkus ja küpsus, mis suudab viia teid kõrgeima realiseerimiseni.

On olemas omaette juhtimiskord teie teadvuse selle osa jaoks, mida te ei näe. Teie ise juhite ju oma alateadvust. Kuid kui teil pole selget ettekujutust mingist kõrgemast osast teie koosluses, te tegutsete pimesi ja tõmbate ligi ka sellise kvaliteedi ja viisiga sündmusi, et õigele teele tagasi saada. Teadke, et näivas kaoses, segaduses ja kõhkluses on olemas kindel jumalik kord. Seda võiks võrrelda tordi valmistamisega. Retsepti iga komponent on omaette tervik: munad, jahu, või, suhkur. Pannes need komponendid kokku on korralikest struktuuridest saanud absoluutne kaos, ometi tänu kuuma ahju soosivale maagiale saab tort palju maitsvam kui selle koostisosad omaette.

Selline soosiv energia on planeedil praegu olemas. Kõik individuaalsed struktuurid hakkavad sulama ja segunema, luues midagi kaose taolist, millest on valmimas midagi uut. Paljud ei mõista, et kogu näiva kaose taga on kõrgeim kord ning kaos on vaid vahepealne seisund rangelt jälgitavas retseptuuris. Selle retsepti piires on igaühel rangelt piiritletud ülesanne. Muidugi on teil täielik vabadus retsepti teostamisel, kus teil tuleb teha valikuid skeemi raames, mille kavandasite juba enne sündi. Kas te valite kerge või raske variandi, hakkate elama rikkuses või vaesuses – kõik see sõltub ainult teist. Kõik sõltub sellest, kuhu te otsustate paigutada piirajad või nad eest ära võtta.

Mida me võiksime öelda, et veenda teid võtma endilt piirangud? Ärge piirake endid selles, mis teile õigusega kuulub – vaimsetes andides! Omandage piiritu vabadus ja teadmine sellest, et iga teie poolt väljendatud mõte mingil määral kujundab teie reaalsust. Võtke kohustus elada puhtamat, laitmatumat elu, võttes vastutus oma elu nende alade eest, millele kardate isegi pilku heita. Käituge nii nagu täpselt teaks, mis toimub, nagu suunaks teid jumalik käsi ning iga otsuse valikul uskuge, et olete alati „õigel ajal õiges kohas”. Mõelge: kõik mida ma teen, on valitud mulle vaimseks kasvuks, kõrgemasse teadvusse tõusmiseks ja evolutsiooni tipu saavutamiseks. Alati niiviisi tegutsedes saate olema Sageduste Elavad Alalhoidjad, DNA valguskoodide taastajad ja eeskujuks teistele, levitades kõrgema sagedusega elektromagnetilisi laineid. Vibratsioonisagedus on teie visiitkaart, see, mis te olete, teie olemus antud ajal.

Planeedi ajaloos on olnud palju erinevate mõõtmete perioode, mis on taandunud kaose ja pimeduse ees. Teie aitate kaasa korra taasloomisele, kaasa tõmmates teisi oma teadlikkusega, luues mõõtmete sulandumise. Vahel te sisenete nendesse ega mõista muutunud teadvuse seisundit, eriti Maa pühade paikade külastamisel. Te lähete üle teisele sagedusele, teise reaalsusse ja kõik muutub. Te võite tunnetada vaimustust ja täiust tulvavast energiast või hoopis vastikust – midagi toimub üleminekul ühest teadvuse seisundist teise. See on paljude mõõtmete ühtimise alguse kogemus.

Erinevate mõõtmete kokkupõrge on omaette teema. Need, kes on haaratud hirmust ja keelduvad muutumast ja kasvamast, isegi kui nende planeedil viibimine seisneb just evolutsioonis ja kasvus, saavad tajuma mõõtmete liitumist kokkupõrgetena. Planeedi paljude inimeste teadvus satub ebamugavusse ning see väljendub närvisüsteemi haiguste kasvus. Inimesed võivad haigestuda ainult seepärast, et keelduvad vaimselt kasvamast, muutmast oma vaateid endast ja reaalsusest. Arstidele on see dilemma teada, kuid kas ka põhjus? Teie mõistate iseenda ja oma reaalsuse piiride avardamise vajadust.

Kasutage oma kujutlusvõimet, tahet, loogikat, intuitsiooni, et luua pilti, millisena te tahaks oma reaalsust näha. Osaledes teadlikult on reaalsuse loomises, te saate aru, et on olemas kõrgeim tahe ja kava ning tõstes oma vibratsioonisagedust te sulandute selle kavaga, teadvus liitub kõrgema ettemääratusega ning avastab oma jumaliku raja. Inimrassina te olete liiga kaua uskunud seda, mida on teist jutustanud need, kes on tahnud teiega enda huvides manipuleerida. Kuidas te ka poleks üritanud antud planeedil saada tõelisi teadmisi, oli see üpris keeruline geneetilise sekkumise tõttu DNA-sse ja samuti elektromagnetvõrestiku tõttu, mis takistas valgustkandvate lainete kohalejõudmist. DNA oli laiali paisatud, enamus koodist suletud ning millised ka poleks olnud taotlused, polnud võimalik ühendada vibratsioonilisi sagedusi ühtseks elektromagnetiliseks gammaks.

Nüüd, mil vibratsiooni vastavad valgussagedused on täitnud planeedi ja elektromagnetilise katte „sõelapõhjaks” uuristanud, läheneb Jumalik Kava Maale ja selle Kava realiseerumine saab võimalikuks ning erinevad mõõtmed kohtuvad vältimatult ja sulanduvad omavahel. Millal see kõik toimub, sõltub ainult teist endist /kas 2012.; 2017. või 2030. a, nagu ütlevad Rajajad. VK/ ning sellest, kui kiiresti inimesed tulevad toime oma dilemmaga omandada piiramatud võimalused ja õppida enesevalitsemist.

Mida tähendab enesevalitsemine? Et mõista Jumalik Kava ja käivitada selles oma individuaalne skeem, tuleks teil kõigepealt vaadata iseennast ning mõista, kes te olete. On olemas palju alasid, kus te avaldute ja olete juba kinnistunud. On olemas palju alasid, kust teil tuleb teha eksamid, tõestamaks, et te olete omandanud minimaalsed teadmised: „Jah, ma mõistan neid reegleid, võin neid kasutada, allutades teadmised oma tahtele”. Juhilubade saamiseks te peate oskama autot juhtida. Kuid kes teist valitseb ja kasutab oma keha oma tahte järgi? Üsna vähesed. Miks? Sest keegi pole teile rääkinud, et see on võimalik. Meie oleme siin, et seda teile meelde tuletada.

Maa on koht Universumis, kus viibimine on antud hetkel üpris keeruline lihtsalt seetõttu, et need, kes on programmeeritud tooma planeedile muutusi, on samuti programmeeritud vaimsele kasvule ja enesearendusele. Te ju näete, et sellel planeedil on olnud ja on jumalad. Üks jumal teise järel. Kes olid need jumalad? Jumalad on teie loojad – teie olete nende tegevuse tulemus, nende projekt. Te olete neile /nt Rajajatele/ kallid. Kuid mõnede jaoks pole teil mingit väärtust. Need on jumalad, kes ei mõista, mis on emotsioonid ja tunded. Mõned teised on suletud teist sootuks erinevatesse reaalsustesse.

Teadvusele on lubatud enese väljendamine ja ka teile oli anastaajte poolt võimaldatud eneseväljendus kindlates rangetes piirides. Nad mängivad teie ees oma draamasid selle näivuse all, mida teie nimetate religiooniks, liidriks olemiseks või innustamiseks. Sageli on sündmused, mis olid vastava eesmärgi saavutamiseks hoolega ette planeeritud, viinud inimesed teadvuse teiste tasandite sekkumise tõttu sootuks teise kanti algselt kavandatust. Meie tahaks veel kord teile mõista anda, et antud ajal toimuvad planeedil sügavaimad muutused. Teadvuse muutumine seisneb selles, et maalastel tuleb läbi töötada ja omastada informatsiooni, mis väljub täielikult vana paradigma raamest. Teie närvisüsteemi ründab pidevalt tohutu hulk „uut” informatsiooni. Selleks, et see info saaks avalikuks ja kõigile kättesaadavaks, on vaja „lukud maha võtta.” Alles siis saab uus info omaks võetud. Kõrgemad psüühilised keskused on sunnitud endise infosüsteemi ümber korraldama nii et aju saaks tajuda ja kontrollida reaalsust.

Valguse kandjate ülesandeks on uue informatsiooni kinnistamine esmalt vibratsioonisagedusena teadvuses. See pole kerge, ega olnudki kergeks arvatud. Te pole siia tulnud selleks, et täita kerget, naljapärast ülesannet. Te olete diversandid ja olete seda alati olnud. Kui me saaks võimaldada teile minuti jooksul teie tegelikku paljudes mõõtmetes eksisteerivat mälu, te mõistaksite, mida me tegelikult mõtleme. Siis te teaksite oma olemuse sügavustest, et ikka ja jälle erinevates katetes, vormide erinevates kogumites olete te läinud sinna, kus oli vaja kinnistada muutuste võimalust. Te olete juba palju kordi lõhkunud vananenud paradigmasid, vabastanud ennast ja liikunud kaugele eksisteerimise raamidest väljapoole. Just selles seisnebki Jumalik Kava: kõikide „minade” sulandumine paljudes mõõtmetes.

Jumalikul kaval on palju alajaotusi ning ta kogub enda ümber palju erinevaid jõudusid. Me oleme rääkinud Valguse ja Pimeduse jõududest, „valgetest ja „mustadest särkidest” neutraalsuse säilitamiseks olukorra suhtes. See on üsna tõsine mäng ning selle sees, ümber, all ja peal on alati täheldatav Jumalik Kava. See võib olla „ankurdatud” inimestesse kodeeringuna nende maistes kehades. Selle vibratsiooni kinnistamisega Maal on kergem tõusta oma laitmatuse seisundini, saavutada ja realiseerida skeemi, mis on teis salvestatud selleks eluks.

Teie elu tõuseb selle tasemeni, kus te võimaldate mittefüüsiliste mõõtmete energiatel kasutada ennast saatjate või juhtmetena. Teie kaudu toimub siis mitmete erinevate mõõtmete sulandumine ning vabanenud teadvus läheb üle uuele taju tasandile. Teie maailma peale on tulemas surm ja häving, kuid pidage meeles, et surm ja häving toimuvad igal sügisel, planeedi elu igal aastal. Lehed ja õied hävivad külmas, kõik variseb, närtsib ja sureb. Võib olla inimene, kes on pidevalt elanud suve keskel, suudab vaevaliselt mõista sügise tähendust ja see viib ta paratamatult tasakaalust välja. Ta ilmselt mõtleks: „Mu Jumal, maailm hävib, temalt võetakse kogu ilu”. Mõistke, just selline protsess on toimumas planeet Maaga praegu. Kõigel vanal on aeg surra, et uus saaks sündida. Kõik need sündmused on osaks Jumalikust Kavast.

14. Emotsioonid – saladus aja annaalides.

Antud Universumis on arenemas palju olendeid, kelle jaoks inimlike tunnete avastamine seisab alles ees. Kui te külastate Maa iidseid riike ja näete teiste aegade ja rahvaste loominguid, te võite tunnetada vibratsioonide sagedusi, mis on lahutamatud nendest pühapaikadest. Te teate, et need ongi võtmed saladuste lahendamiseks. Te teate samuti, et nad sisaldavad vastavaid sõnumeid – neis on peidus miski, mis on ka varem eksisteerinud ning võib taas pinnale tõusta. Täpselt samuti on ka inimeste sees midagi väga väärtuslikku kogu Universumi evolutsiooni jaoks. Meie nimetame neid andmeid koodideks ja meistri numbriteks. /numeroloogias on arvud 11 ja eriti 22 väga metafüüsiliste omadustega. Arv 22, olles 3+7+12 summa, on olulise rolliga Kabbalas ja Taro süsteemis. VK/. Need Valguse geomeetrilised vormelid on vajalikud kõikvõimalike eluvormide loomiseks ja taastamiseks selles Universumis. Inimesed unustati, kuna nad olid DNA geneetilise manipulatsiooni tõttu pika aja jooksul kindlalt ära peidetud. Kauges minevikus, aja annaalides, kui rass oli veel elav ja tema genofond veel rikkumata, erines planetaarse teadvuse vibratsioonide sagedus oluliselt tänapäevasest. Teie olete olnud kaua isolatsioonis, kuid nüüd on Universumi arengus kätte jõudnud uus ajastu.

Kuid on neid, kes pole unustanud. Nemad saatsidki teid ülesandega väljakujunenud olukorra muutmiseks, eeleksistentsi mälu teadvuse pinnale tagasitoomiseks ning loomingus inimeksistentsi väärtuse väljatoomiseks esikohale. Te olete vajalikud, kuna kannate endas seda, millest enamusel elu liikidest pole aimugi – emotsioone. Nagu teie jaoks on iseenda tagasiviimiseks terviklikkusse ja paljudes mõõtmetes olemise kogemuste rikkuse juurde vajalik koostegutsemine, on teatud olenditel uute teadvuse territooriumide loomiseks vaja paisata kogu Universum oktaavi jagu ülespoole. Aja alalhoidjad teavad, mil moel informatsioon on „kinni pitseeritud” ja teid leiti üles. Teid valiti selle informatsiooni toojateks Valguse hoovuses. Meie tulime – või pöördusime tagasi oma ajalisest perioodist abistama teid, kes te täidate inimliku DNA annaalide pitseri alt vabastamise ülesannet. Meie oleme siin selleks, et aidata teil reorganiseerida oma olemuse DNA niite, saamaks seejärel osaks elavast Raamatukogust.

See, mis Maal praegu toimub, avaldab mõju paljudele maailmadele. Universumi antud sektorisse saadetakse praegusel ajal energiahoovusi jõudude ümbersuunamiseks, et need võiks saavutada vastavuse esialgse Kavaga. Siis saab Universumi olemuse tunnetamine võimalikuks üheaegselt kogu tema piirides. See, mis Maal on olemas, on aja-annaalides seitsme pitseri taga hoitav ime. Sellel imel on tegemist emotsioonidega. Tunnete and on väga rikkalik and: ta võimaldab väljuda ühe reaalsuse piirest ja liikuda läbi mitmetest teistest ning samuti saada kogemusi teadvuse erinevatest seisunditest. Emotsioonid võimaldavad erinevatel energiatel kokku kasvada, ühineda, kokku sulada, seostuda iseenda täiuslikumaks tunnetamiseks. Ilma emotsioonideta on seostamine võimatu.

Antud Universumis on väga iidseid olemusi, kes on jõudnud selle teadlikkuse ja tunnetuseni, mida Universum tegelikult endast kujutab. Need, keda austatakse Suurte Tarkadena, on tegutsenud loendamatuid aastaid ja on iidseteks vanemlikeks juhendajateks ka meie süsteemile. Nemad on antud süsteemi Olemise Alalhoidjad. Nad on nimelt need, kes panevad Universumi liikuma ja juhivad seda nagu kapten laeva. Nemad määravad Universumi kurssi ja peavad sellest kinni. See on nende töö. Nii nagu teilgi on ülesanne, missioon, töö, on ka neil ülesanne – viia Universumi uute avastusteni. Oma rännakute ja arengute tulemustena on nad tunnetanud ja teada saanud, et edasise arengu tagamiseks on neil vaja ühineda teiste Universumitega.

Jumaliku Kava kohaselt paisatakse ühtne energia uute kogemuste sfääridesse. Maa ja teatud hulk teisi süsteeme, milles te üheaegselt eksisteerite, mängivad juhtivat osa kõikide ühetaoliste olemuste ühendamisel nimetatud maailmades nende paljususe ühtsusest teadlikuks saamisel. Tee selle teostamiseks kulgeb läbi emotsioonide taassünni. /”Inimene on kolme peamise elujõu – vaimu jõu, mõistuse jõu ja armastuse jõu ühtsus. Iga elujõud areneb vastavalt üldistele seadustele ja indiviidi iseärasustele, olles pidevas konfliktis või koostöös teistega. Siin on iga indiviidi loova mateeria liigi – tundemateeria, iseenese sisemise tunnetuse, enese ümbritsevas maailmas ja ümbritseva maailma eneses tunnetamise arengu liikumapanev energia. Ainult tunnetusmateeria liik on suuteline eraldama või ühendama kõik inimesed ühtseks tervikuks, nägema, kuulma ja tunnetama seda, mida ei suuda märgata ja teadvustada mõistus, kui see ei kuulu tema mõistmise piiridesse…Usaldus oma sisemise hääle vastu on soodne pind, milles võib tekkida igasugune avastus, see on iga inimese elus väljapääsuks, kui silmad vaatavad, aga ei näe, kõrvad kuulavad, aga ei kuule, kahtlustes ekslev mõistus lükkab loogika valele teele”. Tsitaat ühelt Kõrgemalt Minalt. VK/. Nii nagu teiegi, avastavad Universumid iseendi jaoks, milleks nad on võimelised, kui nad ühinevad ja hakkavad tegutsema ühiselt. Pole olemas kindlat ettemääratust selle kohta, mis ja kuidas see toimub. See on täiesti uus territoorium.

Võtmeks selle protsessi juurde on emotsioonid. Teil kui inimrassi esindajatel on emotsioonid vajalikud sidepidamiseks oma vaimse kõrgema „Minaga”. /”Kõrgeimast Teadvusest lähtuv kiirgav Sõna on Jumala Poeg. See mis sinus näeb ja kuuleb, on Jumala Sõna; Teadvus on Jumal-Isa. Nad on lahutamatud, sest ühtsuses on nende elu” – Hermes Trismegistos./. Emotsioonid on vajalikud vaimsuse mõistmiseks, sest just emotsioonid genereerivad tunnetust. Mentaalne keha on tihedalt seotud füüsilise kehaga, samuti kui emotsionaalne keha on tihedalt seotud Vaimsega. Vaimne keha, vaim – see on teadvuse see osa, mis eksisteerib väljaspool füüsilisi piiranguid. Te vajate emotsioone mõistmaks mittefüüsilisi alasid. Just seetõttu on emotsioonid olnud nii hoolega alla surutud /anastajatest jumalate poolt. VK/ antud planeedil. Teile pole võimaldatud emotsionaalset avarust, soosides selle asemel jõuetuse ja hirmu tunnet.

Paljud teist ei taha emotsionaalsetest barjääridest ja individuaalsetest piiretest väljuda, sest te kardate, et väljumise protsess võib osutuda teie jaoks liiga valulikuks. Te muidugi sooviks, et barjäärid kaoksid ühekorraga nagu võlujõul. Kuid valu toob tunded esile. Kui te pole suutelised teisiti tundma, siis selleks, et püüda kinni teie kangekaelset inimlikku tähelepanu, te loote endale valu. Te demonstreerite endile võimaluste kogu avarust ja toote end elu juurde tagasi. Selliselt te tunnetate elukogemuste rikkust, elu täiust. Enamus inimesi kardab oma emotsionaalset keskust, kardab tundeid. Usaldage oma tundeid, olgu nad missugused tahes, uskuge, et nad võivad viia teid millegi juurde välja. Aga see, kuidas ja mida te tunnete, võib viia teid uue tunnetuse avastamiseni. Te tahate tunnetada elu täiust ja samal ajal hoida sellest kõrvale. Te ütlete: „Tahan olla siin ja olla vägev inimene, kuid ma ei taha liiga aktiivselt osaleda või liiga teravalt tunda, sest see on valus. Aga valu kisub mind maha ja ma ei usalda enam elu”.

Kui te lõpetate oma tunnete kartmise, iseenda ja teiste lakkamatu arvustamise, jättes süüdistamise ja kohtumõistmise kaugele selja taha ning võimaldate endal tunda kõikvõimalike emotsioonide kogu spektrit, viite te läbi tohutu läbimurde. Tunnete lainel te võite tungida teistesse reaalsustesse. Mõned kardavad tunda ja osaleda selleski reaalsuses, rääkimata muudesse mõõtmetesse väljumisest. Kui te soovite saada kiirendust, sukelduge millessegi, mis kutsub teis esile tunnete purske. Lõpetage probleemidega tegelemise edasilükkamine. Te arvate, et hoiate sellega olukorda kontrolli all, kuid selles olete te tugevasti eksinud. Sukelduge sündmuste epitsentrisse ja vaadake, kuidas te end seal vaos hoiate. Te kardate tunda ja ei tea, mis tunnetega peale hakata kui nad esile kerkivad. See toob teie teadvusse abituse ja te seostate tunnete olemasolu järeldusega: „Jälle ma kukutasin kõik läbi”. Teie uskumuste süsteemis on peal piiraja, mis kinnitab, et emotsionaalne olukord, mis toob kaasa valu või viha, on paha. Lõpetage oma probleemist kikivarvul mööda hiilimine ja emotsioonidest hoidumine!

Viha teenib kindlat eesmärki. Te kõik tahate oma vihale ja ärritusele lõpu teha ning peita need emotsioonid teadvuse kõige kaugemasse nurka. Te käitute nii nagu teie viha oleks mädanenud juurvili, seepärast te ta välja viskategi või matate maha tagahoovi, justkui poleks tal mingit eesmärki. Me osutame veelkord sellele, et nii viha kui hirmu emotsioonil on oma ülesanne ja mõte. Kui te võimaldaksite endile väljendada ja läbi tunnetada oma hirme ning seda, mida viha väljaütlemine ja läbitunnetamine kaasa toob, saaksite te nende emotsioonide kaudu nii mõndagi teada. Läbitunnetamine on tehnika, mis võimaldab teil väljuda piiridest, mis määratlevad teie individuaalset olemust ja käitumist – tehnika, mida teie kardate tunda.

Ainsana, mida te enamuse ajast tahate, on: olla vastuvõetav. Teile tundub, et te ei meeldi enam kellelegi, kui hakkate käituma või tundma ennast teatud viisil. Seepärast te ei lubagi endil kogeda teatud tundeid. Siit saabki viha alguse. Teie vihastate seepärast, et arvustate nii ennast kui teisi. Teie vihastate, kui arvustate seda, mida te tohite või ei tohi teha. Kuid kui te ei võimalda endal tunda, ei või te saada teadmist. Tunded seovad teid eluga ühte.

Tunded teenivad inimolemuses mitmeid eesmärke. Meie rõhutame taotlust arendada oma tundeid, usaldada neid ja toetuda neile. Saage aru, et tunded on pilet teistesse mõõtmetesse, kuhu teil on tingimata vaja sattuda kui te seda elumängu tõsiselt mängite. Reaalsustes, mis ühendavad paljusid mõõtmeid, te õpite alal hoidma ja kokku koondama iseenda mitmeid variante üheaegselt. Emotsioonid võivad viia teid välja nendesse reaalsustesse, eriti tunded, mida te usaldate. Paljud on väga kahtlustavad oma tunnete suhtes. Nende ilmnemisel te arvustate neid selle asemel, et jälgida, kuidas nad teid mõjutavad ja kuhu välja viivad.

Kuna teil on teatud hirmud, ei võimalda te endale saada tundekeskusest kogemusi. Te kardate neid vaadelda ja vajutate pidureid uskudes, et hirmudele järgnedes võib minna halvasti. Sisuliselt ei luba te endale hirme ei väljendada ega uurida. Varjatud hirm kogub ajaga piisava energia selleks, et lõpuks mingi kogemuse kaudu välja paiskuda. /Nn „pailapsed” elavad endid sageli välja kõige jõhkramal moel. VK/. Kõik mõtted, mis vormi valatakse, põhinevad emotsionaalsel mõjul. Seepärast sageli parim, mida saab teha, on lihtsalt endale öelda: „Mis siis ikka, järgnen sellele tundele, annan alla”. Seejärel jälgige ennast ja ärge üritage keskenduda, harmoneerida ennast või olukorda kuidagi suunata. Lihtsalt jälgige, sisenedes tunde järel selle keskmesse. Kui te kavatsete minna oma tunnete keskmesse olukorda kontrollides, te piirate liikumisvabadust, mis on vajalik müüride ja piiride ning vananenud uskumusstruktuuride purustamiseks emotsiooni lainel.

Vihal on samuti mõte, ta pole midagi sihitut või kasutut, nagu pole kasutu valugi. Nad suunavad teid alati kusagile. Te võite esitada taotluse, et kavatsete sukelduda tunnete keskmesse ja õppida seal tasakaalus püsimist uute võimaluste vaatlemisel. Kui te ütlete endale: „Ma jään tasakaaluseisundisse”, siis te ei võimalda endale mingit liikumist, aga kui te selle asemel pürgite tasakaalu poole, muudab see taju. Tasakaal pole staatiline mõiste, vaid dünaamiline tegevus. Kas paat on lainetel ümber minemas või te viite ta välja vaiksetesse vetesse, on teie otsustada. Te sõidate sündmustest ja omaenda mõtetest välja emotsioonide lainel, kuid milliseks sõit kujuneb – rahulikuks või tormiliseks, on teie otsustada ja teha. Teie emotsioonid pole toiduks ainult teistele, vaid ka teie enda „minale”. Selliselt te toidate ennast ja loote oma samasust. Emotsioonid toidavad teid ja on ümbritsevasse keskkonda saadetavatae signaalide allikaks.

Teil tuleb tegemist teha iga teid piirava teadvuse aspektiga kasvõi juba seepärast, et just seda te ei tahaks kuidagi teha. Selle asemel te tahaks viibutada võlukepikest ja hüüda: „Allee-hopp! Vaba!” Jah, see oleks lihtne. Ja see on ka klassikaliseks näiteks tundekeskusest möödahiilimiseks, oma energia teistesse skeemidesse suunamiseks. Teil on olemas kindlad emotsioonide poolt värvitud uskumused, mis aitavad teil oma teadvusse vaheseinu püstitada. Sellesama vaheseina purustamisel tuleb teil tegemist teha emotsiooniga, mis selle piirangu algselt tekitas. Oma emotsionaalse keha kaudu te olete seotud oma vaimse kehaga. Te tahaks muidugi kõrvaldada liigsed raskused teel vaimu juurde, kuid teil tuleb see teekond läbi tunnetada. Te tahaksite väga pühkida kõik need raskused vaiba ääre alla ja öelda: „Aga sellega ma tegelema ei hakka”. Kuid kõik teie raskused on kallihinnalised pärlid. Vaadake kõiki neid piiranguid, mis te olete püstitanud. Isegi kui te avastate, et neid on 101 000, ärge ärrituge. Lihtsalt öelge: „See on päris huvitav”. Selle asemel, et tapelda, lihtsalt jälgige neid ning üritage mõista, kuidas nad tekkisid, milles on algpõhjus, kelle sihte nad teenivad.

Niipea, kui te saate teadlikuks põhjustest ja olete valmis oma teadvusest lahti laskma, hakkab teie teadvus liikuma. Kui te jätkate vanadest stereotüüpidest kinnihoidmist ja kartmist , te koheselt limiteerite ennast, piirate oma kasvamise ja muutumise võimalust. Te peaksite õppima oma emotsioone armastama. Kui te kirjeldate midagi kasutades sõna „raske”, teete te ise selle nähtuse raskeks. Mitte keegi ei saa teha teie elu raskeks – ainult teie ise. Teie puiklete toimuvatele sündmustele vastu ja arvustate toimuvaid muutusi. Teie tunnete, et kuigi ei saa aru, mis toimub, tahaks hoida olukorda kontrolli all – see on mugav ja käepärane. Kontrolli peaks kasutama vastavas kohas ja vastaval ajal liimina. Kiiresti kivistuv liim vales kohas toob vähe kasu. Te peaksite oskama olukorda kontrollida samuti kui liimi kasutamist. Kontrollimine võib teid liimida täiesti mittevajaliku külge. Tuleks olla väga valiv, mida kontrollida ja mida mitte. Vana inimlik paradigma aga kõlab: „Edu alus on kontroll ja täielik arvepidamine”.

Valguse Perekonna liikmetena te olete ärkamas. Teie emotsioonid on teile väga vajalikud, nende abil te saate tõusta oma paljudes mõõtmestes üheaegselt eksisteeriva „Mina” redelil. Te võite tõusta 12 energiapöörise süsteemil ja uurida neis avastatavat. Läbi tunnete te saate aru, kas miski teid mõjutab või mitte. Kui tunded on välja lülitatud, võib loogiline mõistus infoga mitte haakuda. Teadlikuks saamine on vaid tunnete kaudu võimalik. Tunnetus reguleerib vibratsiooniliste sageduste muutusi. Loogiline mõistus pole suuteline registreerima vibratsioonisageduste muutusi.

Te tunnete praegu sageduse tõusu, mida võiks nimetada „elektromagnetiliseks ärkamiseks”. Teid suunatakse selle poole, et te muudaksite paljusid oma elu tahke ja tooksite paljud asjad ohvriks. Ärge osutage muutustele vastupanu ja pole õige arvata, et olete kaotamas kontrolli kui te ei mõista, mis toimub. Või kui teile tundub, et emotsioonid segavad. Emotsioonid saavad teile midagi näidata, kuid teie arvate, et emotsioonid ajavad teid rappa.

Õppige, saage targemaks. Järgmine kord, kui tekib emotsionaalse ägeduse olukord, öelge endale: „Kena, ma tean mis toimub. Sellega mind ei püüa. Ma tean, et sellest olukorrast ma võin midagi omandada. Ma usun, et mind suunatakse ja ma järgin oma kava, seetõttu püüan kaevuda selle sisuni, mida antud olukord saab mulle anda. Ma ei hakka arvustama, vaid astun sellesse hoovusse. Ma palun, et kõik muutused, mis minus peavad toimuma, kulgeks rõõmsalt, turvaliselt ja harmooniliselt. See on minu veendumus. Kõik, mis minu evolutsiooniks ja vaimseks kasvuks on vajalik, peitub just selles hoovuses, et ma saaksin näha, mis minus vajas muutmist ja millest ma pean loobuma”.

Kui teie mälu ei ole veel terviklik, ja te pole kultiveerinud oma teadvuses usaldust, te sulgute enne kui mõistate, mis toimub, ja enne kui saate olla muutusteks valmis. Inimesed peaks absoluutselt usaldama oma tundekeskust ja tegutsema selle ajel. See on teie olemus. Kui miski aktiveerib teie tundekeskuse ja viib teid ebamugavasse olukorda, võtke mehisus kokku ja vaadake mittemeeldivatele tunnetele näkku. Need tunded on teie rikkus, teie aarded, teie pärlid, mille abil ennast tunnetada. See on see, millest te lahti tõukate, kui hüppate ülespoole, ja te ei saa neist kunagi lahti. Te ei saa neid lihtsalt minema pühkida öeldes: „Fuihh, see minu „mina” ei meeldi mulle üldse!” Samas te võite muuta tolle „mina” tajumisviisi. Kui teadlikkus ja mõistmine selle kohta, kes te olete, kasvab, te võite vaadata tagasi “minale” tollel arenguetapil ja näha ennast täiesti uut moodi. See on püsiv ja lõputu protsess ja te hakkate seda üksteises nägema neljandas tiheduses olles.

Austage oma sõpru ja nende õigust isiklikest probleemidest läbiminekul, ärge uputage end probleemidesse neid pikendades. On aeg minna need lahendada ja edasi minna. Pole mingit vajadust oma raskustest kõigile kõike rääkida, sest igaühega meist toimub niikuinii piisavalt. Pidevalt oma lugusid jutustades te kaotate peamise – õige suuna. Rääkides kõikidele endast te lihtsalt tõmbate endale tähelepanu, selleks pole aga mingit vajadust. Kui miski oli teile liiga valulik, võime garanteerida, et kohtute peagi analoogilise olukorraga ja siis tekib teil kaastunne, mida te eelmisel korral poleks osanud isegi oletada. Teie reaalsustaju blokeeris need asjad, mis teid alguses segasid. Need on need teie emotsionaalse keha osad, kus info edastamise kanalid said rikutud ja see ei saanud vabalt voolata. Selle emotsionaalse valu te andsite edasi füüsilisele kehale. Õppige tundma oma energeetilist skeemi: teil on võimalus võtta energiat Kosmosest, liita ta kõigi oma kehadega – vaimse, mentaalse, emotsionaalse ja füüsilisega. Seal, kus energeetiline skeem langeb ühte kosmilise vabalt voolava energiaga, pole teie rakumälu blokeeritud ning energia voolab läbi energiapööriste, toites neid oma teadmistega. Kui te midagi kardate või ei soovi arengu protsessis osaleda, süüdistate kedagi või eitate midagi, te „kiilute kinni”. Tekib kaos ning isegi kui valgus voolab läbi, teie energeetiline skeem ei vasta kosmilisele ning kõik hoiavad teist eemale, sest te kiirgate seda väljapoole. Kaoses pole midagi halba, kuid selles ei tasu pidevalt viibida.

Oma emotsioonide eitamist võiks võrrelda planetaarsete kataklüsmidega teie psüühikas. Kui te ei võimalda tormil teadvuse ühest osast läbi söösta, tekib maavärin teises, kuid nii siin kui seal endale väikesi vulkaane lubades lasete emotsioonidel vabalt välja purskuda. Siis nad ei kogune enam ega ähvarda looduskatastroofidega individuaalses sisemises keskkonnas. Tunded annavad emotsioonide mõistmise ning seonduvad antud sfääris vaimse kehaga. Antud reaalsuses on emotsioonid elutäiuse võtmeks. Paljudes reaalsustes on võimalik eksisteerimine ilma emotsioonideta /punktuaalse arvutitaolise ratsionaalse vasakpoolse aju mõistusega. VK/, kuid antud reaalsuses on nad teie suurimaks rikkuseks. Te peaksite mõistma, et kui te selles elus eitate oma emotsionaalset keha, ei saa te edaspidi osaleda mängus, millest teile jutustame. Ja te ei saavuta kunagi liitumist oma „minaga” paljudes mõõtmetes. Te jääte lihtsalt üldise massi esindajateks, kes vaatab televisiooni ning tunneb ennast üha uuesti ohvrina. Kui te tunnete valu oma emotsionaalses kehas, esitage endale küsimus, miks see valu tekkis, mis on selle põhjuseks, milleks on ta vajalik ning miks te valite seda tunda. Miks te ei vali luua rõõmu? Teil on ju alati valiku võimalus ja meil tuleb seda pidevalt teile meelde tuletada.

15. Maa initsiatsioon terviklikkuse kauduMaa on niivõrd kaunis ja täis sügavat mõtet, et tõmbab enda poole olemusi kaugest Kosmosest, kes tulevad avaldama planeedi iluleaustust . Meie soovime, et te tunneksite ilu enda sees ning võimaldaksite tal voolata laiali kogu teie olemuses, pulseerides südame löökide rütmis. Sedamööda, kuidas te lasete sellel ilul tungida sügavale teadvusse, ta muudab teid, puudutab olemuse kogu ulatust ja rassina te hakkate tegutsema esmajärjekorras planeedi ilu heaks. Me tahaks külvata antud idee seemne teie hinge, et teis ärkaks vastutus planeet Maa ja iseenda eest. Te lähete oma võimaluste ja talentide suurima avanemise teed ning me tervitame teid. Aga nüüd – mida te kavatsete teha Maa heaks ja kuidas te kavatsete seda teha?

Me oleme teile juba õpetanud enesevalitsemist ja selle kõige enda juurde tõmbamist, mis võimalikult täielikumalt soosiks teie arengut. Maa on teie kodu. Kuidas te kavatsete anda Maale energiat ning muuta planetaarset teadvust? Kes teie hulgast on teinud ülevaadet oma valdustest mõttega, et antud ruum on püha maa ning andnud Maale mõista, kui väärtuslik ta teile on? Taoline suhtlemine soodustab sügava vastastikuse seose tekkimist emaliku planeediga. Tehke sellega algust! Kõike, mida me teile oleme õpetanud, te võite laiendada Maale. Kuhu te ka ei läheks või sõidaks, suhelge Maaga, andke talle mõista, et te olete ärkamas. Mõelge endast kui Valguse kandjast ning kus te ka ei elaks ajutiselt või alaliselt, täitke ruum oma Valgusega. Pikapeale need kiired moodustavad oma vägevuselt fantastilise kosmilise Valguse laine kogu planeedi ümber.

Asume praegu maailmas, kus on nö vaikus enne tormi. Te võite teadlikult aeglustada oma teadvuse hoovust, muretsedes rohkem planeedi eest. Inimkonna domineeriv teadvus, antud hetkel eriti USA-s, on arvamusel, et sotsiaalse staatuse märgiks on kõige hoolsamalt pügatud majaesine muru. Aga selleks te kasutate rohkesti pestitsiide ja keemilisi väetisi. Ja teie muru meenutab vaipa, mis võiks olla teie külaliste toas. Kust küll pärineb selline väärtushinnangute süsteem ja mis on selle mõte? Aga mõte on selles, et keegi tegi selle kaubaga raha, tehes edukat reklaami. Suhelge maaga, kuulatage teda ning võimaldage sellel kaunil planeedil õpetada teile harmoonilist elu. Kuulake Maa häält: „Kuulge, aga kas te ise tahaksite, et keegi kastaks teie nahka pestitsiididega?” Just seda te teete. Maa on arukas olend, õigemini olendite kogum. Arukad olendid, kes moodustavad Maa, tulid antud teadvuse kollektiivi armastusest Maa terviklikkuse vastu ning soovist saada sellele teadvusele koduks. Teie ise olete koduks kõikidele bakteritele, kes elavad teie kehas /ja neid pidi olema rohkem kui keha enda rakke. VK/. Nii on ka Maa koduks inimestele. Te olete kõik omavahelises koostoimes. Maa mõistab, et heaks emaks olles ta peab lubama teil oma õppetunnid ära õppida. Need seisnevad aga ka vastutustundlikkuses. Kui te tahate midagi saavutada, on vaja liikuda vastavas suunas ja teha teatud tegusid, võttes endale vastutuse, mis võimaldab teil sihile lähemale jõuda. Maa annab inimestele võimalusi vastutuse õppimiseks, lubades rikkumisi nii tema pinnal kui sügavustes.

Kui Maa edasine eksisteerimine langeb ohtu seetõttu, et inimkond on läinud liiga kaugele oma vastutustundetuses, teeb Maa kõik vajaliku, et õpetada seda rassi suhtuma oma kodusse paremini. Seega ta annab oma asukatele vastava õppetunni. Oma jumalikus armastuses inimkonna vastu ning jumalikus õpetaja rollis avaldab ta teile oma saladused ja jõu. Maa annab teile teadlikuks saamise võimaluse, kuidas kasvada temaga koostöös ja armastuses. Ta annab teile teistsuguse valiku võimaluse kui lugupidamatus. Kui 20 000 000 inimest kaovad ühel päeval planeedi pinnalt muutuste tõttu, mille initsiaatoriks on Maa, ehk siis ülejäänud ärkavad mõistma… võib olla…

Te olete juba kuulnud erinevate kataklüsmide võimalikkusest Maal. Paljud teie hulgast võivad itsiada ennustuste üle mõtiskledes, et see ei puuduta kunagi teid, aga võib toimuda kellegi teisega. Võib olla te oletate, et saate sellest teada ajalehtedest, saate teada sündmustest maailma teises otsas. Huvitav, mida te kostate siis, kui muutused toimuvad otse teie maja ukse ees? Mida te kostate, kui nt üks peamistest Ameerika linnadest lihtsalt laiali laguneb? Huvitav, mida te arvate, mida te tunnete, kui ärkate ja näete, et Maa on lõhenenud New-Yorgist Washingtonini ning endise tasase pinna kohal haigutab kohutav lõhe? Kas sellest peaks piisama kestvast unest ärkamiseks, muutmaks oma elu ja väärtushinnanguid?

Te hakkate juba taipama, mis toimub, sest isegi juba lehtedes hakataks mõningaid andmeid avaldama. Inimesed kes on hõivatud ümbritseva keskkonna probleemidega, ökoloogiaga, räägivad juba 20 aastat toimuvatest muutustest. Kuid inimestele tundub, et kõik laheneb iseenesest. Pealegi, ökoloogilised probleemid pole see ainestik, mille tõttu ajaleht paremini müüb ja tervikuna pole inimesed huvitatud vastutuse kandmisest elukeskkonna eest. Selline lähenemine võib anda tugeva tagasilöögi. Enamus inimesi kuulutab oma teadmatust, oma võhiklust antud küsimuses ja jääb arvama, et probleem tekkis ei kusagilt. Olukord muutub nii teravaks, et võib oletada, et mõnedes riikides võidakse keelata liiklemiseks autode kasutamine.

Maa õppetunnid on antud ajal seotud paljude asjadega. Sedamööda, kuidas sagedused muutuvad, muutub ka ümbritsev maailm. Seda võiks võrrelda uude majja kolimisega. Muutused soosivad kõikide inimeste kiiremat vaimset kasvu. Nad on suunatud sellele, et juhtida võimalikult rohkem inimesi mõistmise ja teatud vabaduse astmeni, väljumaks kaasaegse paradigma raamest, mis on määratlenud maailma „kõva”, ainult materiaalse ja üsna piiratud reaalsusena. Kui inimeste eelistuseks saab oma kodu – Maad austav elu, lõppevad praktiliselt Maal loodusõnnetused. Kahjuks inimkonna enamus, eriti Läänemaailmas, mõtleb sootuks teistsugusest elukvaliteedist: kui palju elektroonikaseadmeid on nende valduses, kui palju riideid kappides ja mitu autot garaažides. Nad ei mõista ega tunne põrmugi neid tagajärgi, mida avaldab materiaalsete hüvede ületootmine arukale olendile, kelleks on see planeet.

Kui inimesed ei tule toime enda muutmisega – kui ei toimu nihet nende väärtushinnangute süsteemis ja nad ei mõista, et ilma planeedita nad ei saaks siin olla – siis Maa on sunnitud „puhastuma”, soovides oma isiklikku initsiatsiooni ja palju kõrgemat vibratsioonisagedust, et jõuda taas harmoonia ja tasakaalu seisundisse. On olemas potentsiaalne võimalus, et väga paljud inimesed võivad lahkuda planeedilt ühel õhtul. Võib olla siis allesjäänud siiski lõpuks suudavad ärgata selle mõistmisele, mis siin praegu toimub. Pika aja vältel toimusid sündmused, mille sihiks oli innustada ja stimuleerida teid tegutsema ja teadlikkuseni jõudma, et planetaarsed muutused on tingimata vajalikud. On olemas ka stiihilised ökoloogilised liikumised /nt rohelised/, mis ajaga tugevnevad. Mis Maaga edaspidi juhtub, sõltub sellest, kas inimesed tahavad vabatahtlikke muutusi.

Milline on teie isiklik vastutus antud küsimuses? Kuivõrd olete ise valmis muutuma? On aeg mitte lihtsalt rääkida muutustest, vaid aktiivselt tegutseda. Kui te saate ustavaks muutuste viljelejaks oma elus, tekitate automaatselt muutuste toimumise planetaarsel tasandil. Maa januneb terviklikkuse järele. Planeet tunneb ennast lõhestatuna, mittearmastatu ja mitteaustatavana. Maa armastab teid ja annab teile tegutsemisruumi – ta on elav organism, soovides taastada oma terviklikkust ning võimaldada teil mõista armastuse vajalikkust. Armastage ennast ja planeeti – te olete temaga üks tervik.

Maised kataklüsmid võivad mängida olulist rolli eksisteeriva süsteemi lõhkumisel. Kõigepealt kutsuvad nad esile kindlustuskompaniide pankrotistumise, mis toob endaga kaasa ka teiste süsteemide lagunemise. Paljud pangad müüvad oma varusid kindlustustele, need omakorda investeerivad suuri vahendeid majandusse, mis toodab ümbritsevat keskkonda saastavaid tooteid. Kui üle riigi veereb veel mitu keeristormi ja veel midagi San-Francisko maavärina taolist, pluss lisandub väike sõda ja lööb õitsele põrandaalune majandus – mis te arvate, mitu taolist kampaaniat saab veel funktsioneerida? Paberite järgi pole veel keegi jälile jõudnud toimuva kogu tõsidusele. Ikka veel kestab vee peale jäämiseks tšekkide ühest pangast teise kantimise praktika. Seetõttu maised kataklüsmid viivad eelkõige selle süsteemi kokkuvarisemiseni, õigemini kiirendavad seda protsessi. Need muutused kutsuvad plahvatuslikult esile ka massilise vaimse kasvu, kui mehed, naised ja lapsed lähevad välja abistama teisi looduslike kataklüsmide ajal. Raskused ühendavad inimesi.

On olemas tehnoloogiad, mis on võimelised lühikese ajaga keskkonna puhastama – oleks vaja vaid seda tahta. Kuid inimrass ei taha antud hetkel võtta endale vastutust planeedi olukorra eest, see tõttu kõik sellesuunalised jõupingutused ei saavuta häid tulemusi. Inimrass peaks õppima hooldama oma pesa ning austama oma keha. Nii nagu kehata te poleks saanud planeedil olla, nii ka ilma Maata ei saaks te olla siin. Teie kehad ja teie planeet –need on kaks kingitust, kõige kallimat, mis teil on. Ideaalis te peaksite õppima pühalikult austama ja hindama nii Maad kui ka oma füüsilist keha.

Maa on palju arukam kui te suudate endale ette kujutada. Ta on siin selleks, et toita ja toetada teid. Loomad on samuti siin koostöö tegemiseks teiega. Kui tegutseda Armastuses, siis see kannab alati endas kahju tegemata Esmalooja jõudu ja energiat. Kui te vajate nõustajat, küsige iseendalt: „Kas ma tegutsen suurimast tegelikkusest lähtudes, kas tegutsen armastusest. Kas minu motiiviks on armastus Maa, loomade ja kõikide inimeste vastu, keda ma oma teel kohtan ja kõigis tegudes, mida ma teen?” Kõike, mida Maa annab, saab kasutada armastuse ja austusega. Teil on ehk raske ette kujutada naftapuurijate brigaadi, kes enne oma puuride ülesseadmist võttes kätest kinni paluvad planeedilt luba tema sisse tungida. Kui asju aetaks niiviisi, oleks ümberringi rohkem harmooniat. Teile võib pakkuda nalja, sest teile tundub arulagedana suhelda millegagi, mis ei saa teile sõnadega vastata. Te ei kujuta ette kui fenomenaalne oleks tulemus, kui kõik inimesed esmalt peatuks oma kõrgeimast terviklikkusest ja armastusest lähtudes ja paluks, et ei Maale ega kellelegi teisele ei saaks kahju tehtud. Siis rakenduks ellu uue, palju kõrgema tsivilisatsiooni kava. Selline teadlikkus juba levib: praegusel ajal saavad paljud inimesed taolist informatsiooni.

Paljud inimesed ei taha olla nähtavad ja kartes ebameeldivusi seisavad oma terviklikkuses omaette. Nad ütlevad endale: „Parem kui ma jään oma töökohta edasi ja säilitan stabiilsuse tunde”. Kõige tavatumad asjad sünnivad ühiskonnas just siis, kui paljud inimesed koos jäävad stabiilsuseta. Mehisus kasvab kui lilled aias, sest inimestel pole enam midagi kaotada, on ainult võita. Ärge kunagi mõelge, et teie jõupingutused lähevad tühja. Kasutage oma mõtte jõudu taotluste selgeks väljendamiseks. Paluge abi reaalsuse mittefüüsilistelt sfääridelt ja visualiseerige eredalt soovitud tulemusi. Olge teadlikud, et teie ise loote oma isiklikku reaalsust ja iga teine loob samuti oma. Pidage meeles, et igal inimesel on igal hetkel võimalus vaimselt ärgata. Kui te otsite millelegi lähenemist, lähtuge alati toimuva avaramast mõistmisest.

Kui piisav hulk inimesi suudab teadlikult luua uut reaalsust, te loote uue planeedi. Toimub, sõna otseses mõttes, „maailmade lõhenemine”. Antud lõhenemine ei sünni tõenäoliselt veel enne 2012 aasta lõppu. Enne seda sööstavad pigem üle Maa lokaalsed sõjad. Lisaks sellele rulluvad teie ees lahti kummalised, murettekitavad draamad mõnede kosmiliste kälidega, kellel on vaja avalikult endale selgeks teha, kes nad on. Maa liigub vastu mõõtmete kokkupõrkele, kus ristub palju tõenäosusi. Olenevalt jõust, millega on vaja tõugata individuaalse teadvuse eksisteeriva paradigma raamest välja, võivad mõned neist reaalsustest teid šokeerida. Šokk ei tähenda alati lõhkumist, see pole tingimata vajalik. Šokk võib olla lihtsalt meetodiks, mis muudab teie reaalsuse taju. Kui teid miski šokeerib, ei saa te enam hoida reaalsusest kinni nii nagu tegite vaid hetk tagasi. Te saate „löögi allapoole vööd” ja reaalsus muutub hetkega. Maailma ootavad ees loendamatu hulk šokiolukordi ja mitte ainult ühe riigi piires. Me kõneleme globaalsetest mõõtmete ristumistest, mille tagajärjel hakkavad kokku varisema reaalsused, mis peavadki kokku varisema.

Võimalik alternatiivne Tõenäosuste kontseptsioon kinnitab, et reaalsus pole ühene, pole olemas vaid ühte kindlapiirilist reaalsust, ka teie ise hargnete pidevalt tänu oma teadvusele paljudesse erinevatesse mõõtmetesse. See ei tähenda, et te kohe muudate maailma, milles asute, vaid et te muudate oma positsiooni erinevate mõõtmete maailmades, liikudes ühest teise. Antud kontseptsioon viib teid veelkord idee juurde, et reaalsus pole rangelt fikseeritud nähtus. See koosneb erinevatest energiatest, energiad võtavad aga vastava vormi nende mõtete läbi, kes reaalsuse loomises osalevad. Olemise kogemus on ja on alati olnud. On olemas teie võimalikud „minad”, kes elavad teisi võimalikke elusid, mis erinevad neist eludest, mida teie teate. Te olete teatud sagedusel vibreerivad energiad. Te pulseerite kooskõlas akordi energiaga, mille tõttu teie laul on lauldav vastavas reaalsuses. Te olete sellega nii harjunud, et koondate pidevalt oma kogemuse ühele ja samale aspektile. Kogemused võivad olla saadud ka tänu paljudele perspektiividele ning teie olete õppimas sageduste ja rütmide muutmist, hakates märkama seda, mis tavaliselt on teie tähelepanu alt välja libisenud.

Te demonstreerite pidevalt neuroloogiliste muutuste efekte, mis toimuvad teie füüsilises kehas. Teie närvisüsteemi restruktureerimine on võrreldav kahevööndilise tee rekonstrueerimisega kaheteistkümnerealiseks. Kui te olete ümberkorraldused lõpetanud, tulvavad teie peale mälestused sündmustest, mis toimuvad mitmetes mõõtmetes üheaegselt. Alguses lööb see teid mõneks ajaks rööpast välja, sest te ei mõista veel, millisesse teie teadvuse sfääri antud informatsiooni paigutada. Nt, meenub teile äkki Tänupüha õhtusöök kaks aastat tagasi. Samas meenub teile kohe sündmus, mis pole varem kunagi üles kerkinud teie teadvuse pinnale, kuid mis toimus vahetus läheduses, paralleelselt selle õhtusöögiga ja samaaegselt sellega. Ja te mõistate, äkki et olite Tänupüha ajal üheaegselt kahel õhtusöögil. Sellised asjad hakkavad toimuma sedamööda, kuidas teie närvisüsteem hakkab pulseerima uues rütmis ja füüsilises kehas taastub mälu raamatukogu. Sedamööda, kuidas valguskodeeritud niidid taastuvad, korralduvad ümber ja hakkavad kiirgama tegutsemisvalmidust, peab närvisüsteem omandama võime kanda üle ja tõlkida teadvusse saabuvat informatsiooni.

Praegusel ajal käib energia polariseerumise gigantne protsess, milles osaleb mitte ainult suur hulk osalisi, vaid ka suur hulk vaatlejaid. Paljud saabunud vaatlejaist tulid samaaegselt rikkuma protsessi kulgu ja õppima midagi enda jaoks. On osalisi, kes on kategooriliselt meelestatud uue kauni maailma loomise suhtes. Nagu meile näib – sedamööda, kuidas maailmade uued võimalused kujunevad, toimuvad antud planeedi inimkonna teadvuses tohutud nihked. Käes on kaose, korralageduse ja segaduse aeg, milles rahvused tõusevad üksteise vastu sõtta ja maavärisemised toimuvad tavalisest palju sagedamini. Tundub nagu laguneks kogu maailm kildudeks ja teda ei saa enam kunagi ühte koondada. Nagu teie eluski esinevad vanadelt stereotüüpidelt üleminekul uutele seismilise aktiivsuse perioodid, mil vapustused tungivad teie olemuse sügavusteni, nii ka Maa vabastab ennast kõigest ülearusest. Kõige tõenäolisem on, et Maal saab olema selline ülemineku aeg. Hakkab koguni näima, et loomad ja kalad lahkuvad maalt. Need liigid lähevad peagi üle uude moodustuvasse maailma. Nad ei lõpeta oma eksistentsi, vaid „libisevad üle” uude reaalsusse ning ootavad seal teiega taasühinemist.

Neid protsesse on väga raske selgitada, sest need väljuvad kolmemõõtmelistest kogemustest. Te olete praegusel ajal minemas üle eksisteerimisele neljas mõõtmes. Selles seisnebki teie planeedi evolutsiooni ja koos sellega ka teie arengu tuum. Kui see nihe on läbitud, moodustub otsekui uus Maa. Teile hakkab tunduma, nagu oleksite unest ärganud ning teie ees avaneb algne, puutumatu ja tavatult kaunis maailm. Teie taevad on täis vaatlejaid, kes jälgivad, kuidas te oma ülesandega toime tulete, olles valmis osutama toetust ja abi. Paljude inimeste meelest näib sellist liiki nihe ületavat võimalikkuse piire. Kuid mitte teie jaoks, kes te olete uurinud energiaid, omandades alkeemikutena kogemusi Atlantise templites. Teie poolt teistel aegadel omandatud teadlikkus on samuti kodeeritud teie olemustes, et te oleksite ette valmistatud tegutsema sellel ajaloo „ristteel”.

Inimesed, kes lahkuvad planeedilt Maa antud planetaarsete muutuste ajal, ei vasta enam selle planeedi sagedusele. Nad segavad tema harmoneerimist. Kui aeg on käes ja nt 20 miljonit inimest lahkub korraga planeedilt, toimub teistel grandioosne nihe teadvuses. Kui suur hulk läheb üle teise reaalsusse, mõjub see tugevasti nende teadvusele, kes jäävad. Avardage oma teadvust. Hakake külastama teisi reaalsusi, mitte eksisteeirdes vaid selles, milles töötate, sööte ja magate. Ärkvel olles võimaldage oma mõistusel avarduda ning hakake kinni võimalustest ja ideedest. Ideed on tasuta, nad on kõikjal – planeedile voolab pidev infotulv.

Toimuvat nihet ei koge kõik ühtemoodi. Need, kel on vaja kogeda kokkuvarisemist, just seda üleminekul kogevadki, “mittesamastudes” uue sagedusega ja need, kes on suuteline alal hoidma kõrgemaid vibratsioonisagedusi, kogevad osalist nihet. Seetõttu toob taoline nihe kellelegi kaasa järjekordse kehastumise lõpu – kokkuvarisemise, aga kellelegi on see võrreldav ekstaasiga.

Kõik, mis on potentsiaalselt võimalik, on ka olemas. Pidage meeles, et te elame sümboolses reaalsuses, mis on teie mõtete tulemus. Väline maailm peegeldab teile seda, mis toimub teie sisemuses. Seetõttu – kui väline maailm kokku variseb, millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et teie sees toimub „lõhkumine”, vana hävitamine, et tekiks uue energia väljenduse võimalus. Absoluutselt vajalik teie jaoks on oskus armastada ja õnnistada kõiki muutusi, mis ühiskonnas toimuvad, laskumata hirmu või rahutusse selle suhtes, mis teid praegu ümbritseb või teie ette kerkib. Teie praegune ülesanne on – püsida teadlikkuse sagedusel, isegi kui te lõpuni ei mõista, et igas sündmuses on võimalus Vaimu väljendumiseks teie ülespooletõusmisel. Te olete harukordselt laisk rass. Te olete valmis ära andma oma jõu, oma eluenergia igaühele, kes teeks teie eest midagi ära, olgu see teie ülemus, naine või mees. Selleks, et te pööraksite näoga iseenda poole, on vaja, et teiega toimuks midagi, mis sunniks uuesti võtma vastutuse enda elu eest enda peale. Õnnistage muutusi, mis tulevad Maale, ja tormiliste sündmuste ajal uskuge, et kõik teie vajadused saavad rahuldatud ja vajalik ilmub. Te avastate, et teid katsutakse läbi. Küsige endalt: „Kas ma olen ohver? Kas mind ümbritsev maailm langeb või ma näen, kuidas ma vaimselt kasvan keset kogu seda kokkuvarisemist ja kaost?”.

Olulisemaks uskumuseks, mida te peaksite ülal hoidma, on see, et te olete õigel ajal õiges kohas ning tegelete õige asjaga. Teades, et nii see just ongi – te saate juhtnöörid. Väljendades selgesti oma taotlust, te annate mittefüüsilistele olenditele võimaluse teid juhendada. Isegi kui te ei tee jõupingutusi, hakkavad teie ette kerkima mitmed võimalused, nt tekib võimalus omandada maatükk või sõbruneda uute inimestega. Teie tunnete selle võimaluse ära ja ütlete: „Jah, see on minu jaoks! Seda võimalust ma käest ei lase!” Tahate – uskuge, tahate – mitte, kuid tuleb aeg, või ütleme võib tulla aeg paljude elus, mil te lakkate elamast endisel viisil. Te võite sõna otseses mõttes lahkuda oma majast, võttes kätte vaid kõige vajalikumad asjad. Praegu tundub see teile võimatuna. Miski teie sees võib öelda: „Kas tõesti on kogu maailm hulluks läinud? Millised on minu väärtused? Mis on minu praeguseks ellujäämiseks kõige vajalikum?” Aga Vaim tuleb, juhendab ja räägib teile, mida te vajate. Võib lihtsalt võtta endaga kaasa kõige vajalikumad esemed. Paljud teie hulgast seisatavad juba selles elus oma elamu uksel, vaatavad majja ja näevad, et kõik on kaotanud mõtte, sest kõige tähtsamateks saavad teile vaimsed väärtused ja elu ise. Kõik materiaalsed väärtused hüved ja asjad kaotavad tähtsuse selles valguses, kelleks te olete saamas. Kas te oskate endale ette kujutada sündmusi, mis paneksid teid tegutsema? Need saavad olema suured sündmused!

Pidage meeles, et inimkonna ettemääratuseks on arenemine. Me anname teile garantii, et mõne aasta pärast ei saa teie elu olla enam selline kui praegu. Maailm, mis on teile nii tuttav, reaalsus, mida te nii hästi tunnete: mugavused, puhkus – kõik mis te teete – teeb läbi muutused. Mil viisil evolutsioon maailma oma haardesse võtab, on väga huvitav küsimus. Me ei räägi mõnekümne inimese evolutsioonist, me räägime inimrassi evolutsioonist. Tekib vajadus sündmuste järele, mis suudaks äratada paljusid inimesi. Just seetõttu väljakutse, mis on teile selles elus esitatud, on – elada mehiselt, kanda mehiselt oma sisemist Valgust.

Me soovitame teile kõigile, et te ütleksite välja oma taotluse tutvumiseks ameerika indiaanlaste õpetustega. Paluge, et need õpetused jõuaksid teie ellu. Hakake külastama indiaanlaste aurusaunu, osalege trummi tseremooniates, tantsudes. Need tegevused äratavad paljudes mälestusi teadmistest Maa kohta. Te olete kodeeritud reageerima teatud rituaalidele. Neid teostades hakkab teie keha meelde tuletama, kes te olete ja mida te teate. Hakkavad kujunema erinevad vabatahtlikud ühisused, kus 30 – 100 inimest tegutsevad 25 – 100 aakristel maatükkidel. Need grupid hakkavad kogunema seetõttu, et nende liikmed hakkavad järgima oma sisemist teadmist. Uued tehnoloogiad, mida nendes kommuunides kasutama hakatakse, saavad baseeruma Armastusel. Iseenesest pole tehnoloogiad head ega halvad. Uute tehnoloogiate peamiseks komistuskiviks Maal antud ajal on nende kasutamine inimeste eraldamiseks üksteisest, nendega manipuleerimiseks. Tehnoloogiad on saanud kontrolli teostamise vahenditeks selle asemel, et teenida vaimset kasvu. Tehnoloogia seotuna armastusega – see on võti antud probleemi lahendamiseks. Paljud inimesed hakkavad saama tohutul hulgal tehnilist informatsiooni näiliselt eikusagilt. Teile võidakse anda infot leiutiseks, mille kohta teil pole esialgu suurt aimugi. Võib olla peate antud info edastama kellelegi selle realiseerimiseks. Inimesed hakkavad neid tehnoloogiaid juurutades töötama omavahelises üksmeeles. Teadvuse evolutsiooni üheks osaks saab individuaalsete teadvuste ühendamine ühtseks tervikuks igaühe suveräänsuse säilitamisega. Ühele võib pähe tulla idee, teine ilmutab selle, kolmas müüb selle maha. Üsna varsti moodustub tohutusuur uute tehnoloogiate, uute leiutiste „must turg”. Neid ei esitleta kunagi traditsioonilistel turgudel, sest neid, kelle käes on sellised võimalused, hävitataks otsemaid. Ühisuste vahel hakkab toimima põrandaalune kasulike tehnoloogiate vahetamine. Teie jaoks võib kooselamine samaideelise grupiga, kes armastab Maad, saad üheks kõiki teie vajadusi maksimaalselt rahuldavaks elukogemuse osaks. Armastades Maad anna talle teada oma taotlused ja kavatsused ning te võimaldate Tal teid toita ja teie eest hoolitseda. Selles on võti õnnelikuks eluks sellel planeedil.

16. Ketserid, kes on jõudnud oma ajast ette.

Kuuekümnendad aastad olid ettevalmistuse aegadeks. Siis algas teie ärkamine ja tekkis uus teadvuse paradigma. Tollel aastakümnel te leidsite end äkki olevat eraldunud eelmiste põlvkondade väärtushinnangutest. Kuuekümnendaid aastaid märgistas võitlus rahu ja liikumine füüsilise keha vaba väljenduse eest. Inimesed hakkasid oma keha uutmoodi kohtlema ning jagama oma seksuaalsust täie teadlikkusega, võttes riided seljast, mitte kobades erinevaid kehaosi riiete voltide vahelt, nagu seda tegid eelmised põlvkonnad. Tekkis uus teadvus, ärkas rahu ja vabaduse idee.

Üheksakümnendad aastad on planeedil vaimse liikumise aeg, mitte väikeste sammudena üksikutes riikides, vaid kogu planeedil tervikuna. Maa ärkab kõikjal. Me rändame ringi üle kogu maa ja võime teile öelda, et teil on mõttekaaslasi planeedi kõigis paigus. Valguse meeskond, kelle liikmeiks te olete, püüab, et ei jääks ühtegi territooriumi, mis poleks sellesse kaasatud. Valguse töötajad on kõikjal. Liikumine vaimsuse suunas tähendab alati eemaldumist materiaalsusest. Viimastel aastatel on inimesed tugevasti huvitatud oma füüsilisest kehast, regenereerides, treenides, harjutades, muutes neid üha kaunimaks. See kõik oli vaid ettevalmistuseks üleminekuks Vaimu arendamisele. Vaimu Kuningriik on vapustav koht – palju paindlikum kui füüsiline reaalsus: seal on ruumi rändudeks ja suurteks seiklusteks ja pole mingeid piiranguid.

Põhjus, miks füüsiline reaalsus hakkas teid nii väsitama, on selles, et te sattusite olendite õnge otsa, kes olid kehtestanud kindlad teadvuse piirid /materialismi/ ning neelasite alla nende sööda koos konksu, jõhvi ja tinast raskusega. Te sattusite õnge seepärast, et nõustusite kõigi piirangutega. Teie Kava üheks osaks oli äraeksimise võimaldamine, et te saaksite näidata Valgust neile, kes teile järgnesid, neile, kes polnud Valgust näinud kogu oma eksistentsi aja jooksul. Teie muudate teiseks planeedi elektromagnetilise seisundi – nö „vahetate juhtmestiku välja”, et kõik ülejäänud olendid saaksid taas ühendatud Valgusega. Te saate muuta olukorda ainult tingimusel, kui teate ise hästi, kus teile järgnejad on oma arengus seisma on jäänud.

Kui te oleks tulnud siia kohe oma mälu avatud andmepangaga, te kas poleks tahtnud planeedile edasi jääda või lihtsalt poleks suutnud mõista teid ümbritsevaid inimesi. Seetõttu paigutati teid ühiskonda, mis oli ammu kaotanud oma Valguse, teie aga unustasite oma teadmised (või pisut-pisut mäletasite lapsepõlves) selleks, et saaksite antud maailma sarnaseks ning seda mõista. Nüüd on kätte jõudnud aeg integreerida ühiskond Valguse ja Vaimu maailmaks, mis eksisteerib paljudes mõõtmetes ning mille esindajateks olete teie. Sellega te aitate muuta väärtushinnangute süsteemi ja planeedi välimust tundmatuseni

Te olete “ketserid”, kes edestavad aega. Ideed, mis esmapilgul võivad näida ketserlikena, osutuvad hiljem edasise arengu käigus geniaalseteks. Olge mehised – teie ideid naeruvääristatakse vaid lühikest aega. Teil tuleks meeles pidada, et praegusel ajal on tugevasti aktiveerunud olemasolu mittefüüsilised aspektid, mis suunavad ja abistavad teid. Igaüks teist sobitub üldisesse planeedi teadvuse evolutsiooni programmi koos igaühe isikliku teadvuse lahtikerimise skeemiga. Te osalete planetaarse arengu skeemis ja äratate lainetena teisi inimesi . Kui kõik ärkaksid üheaegselt, tekiks täielik kaos.

Ärkamine järgneb vastavalt sellele, kuidas te õpite toime tulema üha kasvava infohulgaga. Küllusliku valguse sissetoomine süsteemi, mis pole selle vastuvõtmiseks ette valmistatud, võib lihtsalt „korgid läbi põletada”. Kui elektromagnetilise laengu maht ei vasta füüsilise keha võimalustele, võib keha hävida. Te saate nägema, kuidas see protsess hakkab toimuma. Te näete, kuidas tekivad haigused, mis levivad üle planeedi. See halvab närvisüsteemi ja mälu, sest inimesed pole võimelised laskma oma kehast läbi Valguse energiat. Nad kohkuvad avastades osa endast eksisteerimas teises mõõtmes ning arvavad, et on hulluks läinud ning võivad hakata seda varjama oma lähedaste eest. Inimesed jäävad raskesti haigeks, kuna ei suuda mõista uute energiate toimet.

Me kordame ikka ja jälle, kuivõrd tähtis on närvisüsteem teie iidsete silmade avamisel – et te näeksite ja tuletaksite meelde, kes te olete, kust tulite ja kuhu edasi lähete. Teie närvisüsteem peab olema võimeline võtma endasse elektromagnetilist laengut, transformeerima kõrgeid energeetilisi sagedusi, paigutama energiad oma füüsilisse kehasse, võimaldama kehal areneda ja saada kõrgete valgustkandvate energiate lisatoidet, mis on osaks üleilmsest teadvusest. Kujutlege vastsündinud last, keda toidetakse pudelist, mille segu sunnib teda kasvama ühe aastaga 30 aasta vanuseks. Just sarnane protsess toimubki teadvuse vaimsel tasandil viimaste aastate jooksul ja kuni 2012 aasta lõpuni. Vaimselt „uussündinu” saab selle ajaga täisealiseks “30- aastaseks”, vaimselt arenenud inimeseks. Mõelge, kui raske saab sel lapsel olema, kui tema kehasse on vaja integreerida mitmeid energiaid nii intensiivse kasvu tingimustes. Mõelge organitele, kudedele, hormoonidele.

Kuna te olete ustavad Valguse kandjad, on teie aurades olemas vastavad avatud sissepääsud. Valguse voog on avanud teis energeetilise akna, mille juures asuvad ülalt laskunud Kaitsjad. Nemad reguleerivad energia mahtu, mida te olete suutelised endast läbi laskma. Isegi kui teie intellekt ja ego hakkaks nõudma: „Veel, veel ja veel”, peatavad Kaitsjad teid. Teie olete Valguse kandjad, te täidate teile ette nähtud missiooni ning olete liiga väärtuslikud selleks, et teid kaotada. Väljaarvatud need juhtumid muidugi, kui te olete ennast absoluutselt fokusseerinud enesehävitamisele ning kõrgema tahte asemel järgnete oma ego ainuisikulist tahet. Kuid siis te pole enam ka andunud Valguse missioonile ja lahkute meeskonnast.

Närvisüsteem kui peamagistraal teie kehas suudab toime tulla ainult teatud info mahuga, mis laekub füüsilise keha rakkudesse. Paljud teie hulgast ikka veel puhastavad oma olemuse neid koopaid, mis olid täidetud Pimedusega. Need koopad võivad ulatuda teie lapsepõlve või ka eelmistesse eludesse. Paljud teist rändavad vaimsetel teedel juba aastakümneid, teised on aga alles liitunud. See, kes on otsinud aastakümneid teed, võib saada teiste juhendajaks. Te olete loonud sellise vibratsioonisageduse, mida tunnevad äsja liitunud. Need, kes on alles tulnud, ärge otsige uusi sagedusi! Need on juba leitud, kaardid on koostatud ja teed rajatud. Järgige uusi energiaid, need sisenevad juba teie kehadesse.

Te vajate üksteist. On väga oluline tegutseda harmoonias. Kui te seda ei tee, looks te veel ühe Atlantise taolise tsivilisatsiooni, mis liiguks hävingusse. Ja te jääksite ikka ja jälle hävitama, mitte looma. Harmoonia on see, mida teilt oodatakse. Saabumas on aeg, mil igaüks teie hulgast saab vaimse sisuga ülesande – kiirata teadmise sagedust ning aidata teistel mõista, mis ümberringi sünnib. Ärkamise lained avarduvad ning vaimne eksistents – elu vaimsel tasandil saab elu normiks sellel planeedil. Selles seisneb planetaarse teadvuse evolutsiooni kava. Kosmose loovad kiired, mis lähtuvad Esmaloojast, tulvavad hoovusena Galaktika süsteemi perifeersetesse aladesse, sattudes esmalt Maale. Just seepärast kogunebki siia väga erinevate energiate mitmekesisus. Need energiad tahavad osaleda transformatsioonis, et samuti olla ette valmistatud taoliseks protsessiks, sest see levib Galaktika kaugemate aladeni ja puudutab üleilmse eksistentsi valdkondi.

Antud hetkel toimub Maal energiate grandioosne transformatsioon, kuid mida teie nende energiatega ette võtate, sõltub muidugi ainult teist endist. Me oleme juba rääkinud sellest, et teie maailmas toimub lõhenemine ja mõned tulevad üle Valguse maailma. Lõhenemine on juba käimas: olendid, kes soovivad teha koostööd kõrgemate vibratsiooniliste väljadega, esindavad endis Valgust; need, kes jätkavad koostööd madalamate vibratsioonide väljadega, esindavad hirmu, pimedust, kaost, segadust ja teiste üle domineerimist, hoidudes ka vastavale poolele.

Need, kes tegelevad madalate vibratsiooniliste sagedustega /olles kiriku liikmed. VK/ võivad nimetada teid „nõidadeks” või „kuradi teenriteks”, sest te kujutate endast midagi, mida nemad ei mõista. Te kannate endas muutusi, olete muutuste toojate esindajad ja teil tuleks meeles pidada, et enamus inimesi tunneb surmahirmu muutuste ees. Inimteadvuse üheks huvitavaks eripäraks on see, et ta on võlutud stabiilsuse kontseptsioonist. Stabiilsuse sööda olete te alla neelanud koos konksuga ja püüeldes stabiilsuse poole arvate, et kui teie elus puudub stabiilsus ja turvalisus, lakkate te olemast ja tunnete ennast hävitatuna.

Me räägime paljudest inimestest, keda te tunnete, paljud võivad olla isegi teie perekonnast. Teil tuleks arendada tohutut kannatlikkust ja kaastunnet nende vastu, kes tundes Valguse energiat, ei taha vastata selle energia ilmumisele oma ellu konstruktiivsel moel. Teil tuleb olla kannatlik ja lubada neile isegi iseenda kahjustamist, et nad õpiksid elu hindama. Kuigi inimesed pole sellest teadlikud, teate kõik oma olemuse sügavuses, et liigute ühest kehastusest teise vastavate kogemuste hankimiseks. Ja lõppkokkuvõttes saab teie hing mõista ja töödelda informatsiooni, mis annab teile reaalsuse nägemise. Kunagi te saate skanneerima erinevaid elusid ja hinge kehavälist elamist, hoidma oma hinge energiat ülal nii nagu te vaatleks kristallide erinevaid tahke ja sära nende sees, tundes ja teades antud isiksust. Kui te oskate niiviisi opereerida oma hingega, te võite ühineda teiste teadvuse vormidega, mille osaks on teie hing ka praegu, kuid mis antud ajal asuvad väljaspool teadvustamise võimalust.

Me üritame avardada teie teadvust. Me tahaks teid lõplikult sassi ajada, et teis kasvaks energeetiline potentsiaal. Seejärel te suunate juba ise oma uudishimu mitte ainult nendesse aladesse ja valdkondadesse, millest te pole mõelnud, vaid ka nendesse, mille olemasolust teil aimugi polnud. See on meie sihiks – aidata teil tõusta astme jagu kõrgemale – sinna, kus te saate luua oma isiksuse uue struktuuri, mehiselt, vankumatult ja huumoriga. Kõikidel asjadel ja nähtustel on vastavad sageduslikud iseloomujooned. Kui te teaksite kuivõrd kiiresti te arenete, võib olla te istuksite tugitooli, paneksite käed kuklale ja ütleksite endale: „Ma ei suuda seda teha. See on minu jaoks liiga kiire”. Te hoiate eesriiet all, teeseldes, et teie elus midagi ei toimu samas, kui teid pidevalt tõmmatakse järjest kõrgematele arenguastmetele igasuguste muutuste abil. Need muutused suunavad teid vaimsete kõrguste, kõrgemate mõõtmete poole. Viimaste aastatega te muutute tihedatest füüsilistest olenditest Valguse olenditeks. Kas te oskate seda endale ette kujutada?

Kõik mida te teete, isegi pizza söömine viib teid jumalikult täiuslikul moel Valguse Ajastule lähemale. Mingil etapil te lõpuks taipate iga sündmuse olulisust, milles te osalete ja kogu loomingu ühtsust. Kõik osad sulanduvad ühte, kuid oma Ego prisma kaudu te ei mõista praegu, et koos nad moodustavad ühtse grandioosse terviku. Teile antakse ülesanne ja te avastate lõpuks, et see, mida te olete otsinud, kuulubki õigusega teile. Ja te saate kasutada oma terviklikkust praktikas, mis on hea uudis! Olge ettevaatlikud ja õppige ära tundma, mil teie inimlik tahe tahab usurpeerida kõrgemat tahet ning rikkuda Jumaliku Kava täitumise käiku.

Kas te ei võta enda peale liiga palju, lakates tegutsemast tervest mõistusest lähtuvalt? Vaadake ennast peeglist: kuidas te välja näete? Vaadake oma silmi, sest silmad on füüsilise keha seisundi näitajad. Kas teie silmavalged on puhtad, kas pilk on selge? Kas teie palgel ei ole kurvastuse kude, kas välimus pole muserdatud? Kuidas tunneb ennast keha? Kas te saate istuda lõdvestunult rahulikus poosis? Kas te püsite sirgelt või tõmbute küüru? Kas te teete neurootilisi liigutusi, kuna ei suuda hoida energiat oma füüsilises kehas? Võib olla te keha pidevalt tõmbleb või hüpleb, kuna ei tea, mida ta peaks tegema? Kas te prõmmite pidevalt sõrmedega vastu lauda, kas närite küüsi? On palju näitajaid, mida vaadelda. Nii te võite märgata, kes pole suuteline energiat integreerima.

Sedamööda, kuidas te suudate võtta omaks Valguse energiat oma füüsilisse kehasse ja seda seal alal hoida, tekib kehas tavatu kerguse tunne. Nahale ja juustele tekib tervislik läige. Juuksed on üsna peen tervise indikaator. Ärge unustage tervet mõistust – see on teie parim kaaslane. Ta annab teile alati märku, mida te teete õigesti ja kus astute oma teelt kõrvale. Aeg-ajalt te hakkate tundma, et energiat tulvab liiga palju ja te ei suuda hoida tasakaalu ja rahulikkust. See saab toimuma igaühega teie hulgast teatud aegadel. Te tunnete äkki, et liiga palju toimub teie sees ja väljas üheaegselt, liiga palju infot on vaja töödelda, liiga palju inimesi, kellega rääkida, liiga palju sündmusi ja veel midagi „liiga palju”. Siis lülitage ennast välja nagu olmetehnika. Te vajate puhkust. Teatud perioodil võite vajada isegi 18 tundi und – magage, see on vajalik. Te ei oska endale ettegi kujutada, kus te sel ajal rändate ja millised protsessid kulgevad une ajal teie kehas. Sel ajal lülitatakse teid sellest reaalsusest välja ning õpetatakse ja laetakse teistes. Ajaga õpite sildu erinevate reaalsuste vahel alles hoidma, teie iidsed silmad avanevad ning teile meenuvad rännakuid teistesse maailmadesse ja te saate neid jälgida.

Hiina restorani sööma minnes te tellite hiina toitu, mitte hamburgerit. Maal on teil füüsiline keha ja te tegutsete selles. Me opereerime väga lihtsate mõistetega ja anname väga lihtsaid näiteid, et te tabaks meie mõtte sisu. Pole põrmugi tähis kui labane võiks olla metafoor, me soovime lihtsalt mõisted teieni tuua. Niisiis restoranis „Maa” seisab teil valikutes maine keha, muud siin ei pakuta. Teie aga toote Maale uusi retsepte – neid, mis on Maal juba siin ja seal suure eduga läbi proovitud, kuid mitte veel kogu planeedil. Mäletatavasti sadu tuhandeid aastaid tagasi /ca 300 000/ Maa isoleeriti, sest ta eksis kavandatud teelt kõrvale. Paljud teie hulgast, kes on taaskehastunud siin ikka ja jälle, on väga väsinud, sest iga kord, kui te tulite planeedile taotlusega midagi ära teha, ei suutnud te poole ajast meenutada, mida te õieti tegema tulite.

Mõned teie hulgast omandasid teadmisi sellel planeedil ja otsustasid siit lahkuda ülestõusmise protsessis. Mõned on juba lahkunud. Teised on deklareerinud, et ootavad ära „karantiini” mahavõtmise, mil Maa ei ole enam isoleeritud ülejäänud kosmilisest ühiskonnast. Tänu teile ja paljudele teistele olenditele teie planeedil ja selle ümber sai praegune aeg võimalikuks. Abi tuleb teie ellu igalt poolt, sellest hoolimata ei saa teatud tegusid teie abistajad ja Kaitsjad teie eest ära teha. Te olete korraldanud planeedi elu nii, et inimrassil on vaja endal iseennast motiveerida ja vaimselt areneda. Alles siis võib ta saada jõuliseks. Need teie hulgast, kellel on tohutud teadmised, on otsustanud taaskehastuda selles rassis, et saada jõu allikaks ja elavaks eeskujuks neile, kes ei suuda oma teekonda iseseisvalt läbi teha. Te rajate uusi eksisteerimise viise, emaneerides ümbritsevasse keskkonda informatsiooni selle kohta, kes te olete. Kui te kogunete kokku ja olete Valguse juhtmeteks, osutatakse teile ülalt tohutut abi. Mõned ei suuda veel toime tulla teiste inim-juhendajate abita, mis on täiesti mõistetav. Seepärast teile saadetaksegi olendeid nii füüsilisse kui metafüüsilisse mõõtmesse info edastamiseks. Sellepärast oleme siin meiegi. Me oleme teiega väga kannatlikud, soovides teile anda võimaluse teada saada, kes te olete.

Üheks kõige tähtsamaks reaalsuseks, mida teil kui liigil, on vaja mõista sellel planeedil, üheks kõige erutavamaks väljakutseks, mis on teie Teadvusele ette antud, on surma küsimus. Mis tähendab surra? Me oleme veennud teid paljudes asjades, kuid meil on väga raske veenda teid selles, et teil pole vajadust surra. Antud ajal pole enam mingit vajadust sellele planeedile jätta maha oma füüsilist keha. Kas te suudate hoomata seda ideed, et piisab vaid lihtsalt muuta teie füüsilise olemuse vibratsiooni sagedust, millega muudate oma molekulaarset struktuuri ja sel moel võtta oma keha kaasa.

Teha evolutsiooniline hüpe on reaalne võimalus paljudele erinevatele liikidele lõpetada oma teekond eksistentsi antud kontekstis antud planeedil. Mõned on juba sööstnud sellelt planeedilt üles, kuid nüüd on tulnud tagasi, et osutada teistelegi seda teed. See on suurepärane rännak – tõusta planeedilt ülestõusmise protsessis. Kulus hulk treeningelusid, et sellele rajale jõuda. Selleks et läbida ülestõusmise protsessi, oli vaja elada looduslähedast elu, eemal ühiskonna materialismist. Teie ülesandeks on tõusta üles sellelt planeedilt, ja tähttähelises mõttes, sattuda baaslaevadele kõrgema kosmoloogia sfääris. Te tõusete Valguse Linnadesse ja saate elama muudes reaalsustes, mis ümbritsevad teid kõikjal, kuid mida te ei võimalda endil näha kolmemõõtmelise nägemisega. Te lõpetate oma missioon Maal ning Maa viib läbi oma ülemineku neljandasse mõõtmesse. Ta saab Universumi ülikauniks pärliks. Võib-olla te tahate jääda siia veel mõneks aastaks, aidates kaasa uue mõõtme kehtestumisele. Kuid mõne aja pärast tekib teil tahtmine edasi liikuda ja võtta endale uusi ülesandeid uute maailmade transformeerimiseks. Pidage meeles: teie olete “diversandid” ja teile meeldib sukelduda sündmuste tihnikusse. Seetõttu, tõenäoliselt, te jätate selle planeedi maha, et ta tooks rõõmu teistele, suundudes ise edasi, täitma uusi ülesandeid. Selle planeedi eesmärk on Ülestõusmine. Tuleb aeg, mil ülestõusmine saab siin elavatele inimestele ainsaks planeedilt lahkumise viisiks. Niipea kui te planeedilt lahkute, te saate külastada paljusid kaugeid Universumi alasid. Teie näitate iseendile ja kogu inimrassile, et füüsiline keha – esmapilgul kõva ja raskesti juhitav, on jumaliku loomingu tulemus ning te võite oma teadvuses teha kõike, mida iganes soovite. Absoluutselt kõike!

17. Valguse keel.

Avataarid ja Õpetajad on tunginud läbi planetaarse võre, tuues kaasa oma õppevahendid. Sellel planeedil kasutatavad tööriistad asuvad väljaspool kolmandat mõõdet. Need on sümboolsed vormid, mis otseses mõttes elavad oma elu ning moodustavad nn „Valguse keele”. Teisse on siirdatud teatud struktuur – geomeeriline vorm, mis on starteriks teie sees hoitavale kindlale informatsioonile. Need mittefüüsilised olendid, kes vahetult teiega tegelevad, saadavad nende struktuuride kaudu informatsiooni teie individuaalsesse teadvusse, ühtlasi soodustades teie vaimset arengut. Need siirded on enamusel teist. Kui teil neid ei ole, võite esitada taotluse nende saamiseks. Kellelegi ei panda neid siirdeid tema tahte vastaselt. See on Valguse Keele struktuur – vahend info ja energia saamiseks ning arengu kiirendamiseks. See on teadmiste omandamise tee väljaspool raamatuid, loogikat ja intellekti, teadmiste otsese omandamise tee, mis nõuab vaid seda, et inimene oleks avatud teatud uskumuste süsteemile. Selle tuum on selles, et Kosmoses on olemas vastav hierarhia, kelle liikmed on inimkonna eksistentsi algusest saadik teiega tegelenud.

See hierarhia tegutseb Armastuse kaudu, hindab teid ning on võimeline nägema ja mõistma, mil planetaarne teadvus on valmis sooritama evolutsioonilist hüpet. Antud hetkel on 144 000 vaimse hierarhia liiget arvatud Maa skeemi. Iga Õpetaja vastutab Valguse Keele ühe sõna eest ning on olemas 144 000 „energeetilist pitserit”, mis lõppude lõpuks saavad sisestatud teie olemusse. Alul te saate töötama 12 vormiga, mida teie keha suudab hoida. Hiljem, pärast transformatsiooni, saab kogu süsteem 144 000-st Valguse Keele sümboolsetest üksustest juurutatud teie teadvusse. Taolist energiatulva on teil veel raske mõista.

Mutatsiooni protsess, mis teie sees areneb, võimaldab teil üle minna uude elukogemuste mõõtmesse. Igal inimesel sellel planeedil on antud ajal potentsiaalne võimalus ülemineku läbitegemiseks. Teadlikukssaamine sellest, kes te olete, on alles alustamise aste. Alles siis, kui te tunnetate läbi tolle jumaliku teadvuse – tohutult suure, armastava, rõõmuga teis töötava Teadvuse, mis on asustanud selle planeedi – ja kui te kutsete selle teadvuse enda juurde ja palute saada tema osaks, alles siis saab teie sisse siirdatud geomeetrilised vormid. Siirdatavatel vormidel on kõige mitmekesisemad ruumilised struktuurid. Võtame nt püramiidi. Miks on püramiid nii oluline? Nii sellel planeedil kui kogu Universumis kehastab püramiid teadvuse ühtsust. Püramiid on struktuur, mida on raske luua kõigu tema tahkudega, samas on ta täiuslik struktuur. See vorm koondab Maa energiat ja suunab ta üles. Teisse saab samuti siirdatud sfäär ja spiraal. Spiraal on kallis paljudele teie südametele, kuna antud ruumiline vorm on olnud kasutusel paljudes kultuurides ja ühiskondades, sisaldades ning edastades paljusid ideid. Samuti võib ära märkida, et sulle saavad siirdatud paralleelsed jooned ja kuup, ning muidugi veel ruumiline struktuur Merkaba, mis on viietahuline kujund.

Viiekülgne struktuur personifitseerib inimkuju piiritus seisundis – absoluutse vabaduse olekus. Sellisel inimesel on võimalik lennata, kuigi enamus teist ei usu lendamise võimalikkusesse. Antud siire saab sisestatud teie eeterkehasse siis, kui te täielikult usute seda, mis praegu näib võimatuna ja jääte täiesti ustavaks sellele ideele. Millised geomeetrilised vormid saavad siirdatud esimestena, sõltub ainult teie suunitlusest ja valikust, milliste Valgusolenditega te koostöös hakkate tegutsema. Kui te usute, et need olemused on valmis teid abistama ja otsustate vabatahtlikult abistada neid, hakkab teie teadvus avanema. Sedamööda, kuidas te võimaldate imedel väljenduda oma elus, täidavad imed ja suurepärased sündmused teie elu. Paljud alustavad oma teekonda ringi siirdamisest, sest ring personifitseerib Jumala vormi, ühtsust ja lõpetatust. Mõned valivad püramiidsed struktuurid, kuna te olete paljude elude jooksul olnud seotud arheoloogide poolt juba avastatud ja avastamata püramiididega, mis on säilinud planeedi erinevates geograafilistes punktides. Teile tundub, et teie geograafia on teile hästi tuttav, kuid väga palju on veel avastamata. Sügaval džunglites on veel palju leidmata püramiide paksu uhutud pinna all. Avastamist ootab veel rohkesti imesid.

Need teie hulgast, kes tõesti jäävad uskuma inimese teadvuse piiramatusse, saavad tõmbama endasse Merkaba struktuuri ning käima ära sellelt planeedilt, jäädes füüsiliselt ikka siia. Teil peaks olema tohutu tahe olla siirdatud antud struktuuridega. Mõned teie hulgast on juba üritanud rännata selle abil ning te teate, et see struktuur võib saada teis käivitatud. Kui te tõepoolest kutsute endale Merkaba, kui te tunnetate, mis tähendab omada piiritut teadvust, mis on võimeline rändama mitmetes erinevates mõõtmetes, siis see struktuur saab ka juurutatud. Merkaba ei ole kõrgeim siire, nende hulgas ei ole „kõrgemaid” ega „madalamaid”. Erinevate struktuuride siirdamine toimub ranges vastavuses individuaalse arenguga. Siirdatakse see, mis antud hetkel teile kõige enam vastab. Pärast seda kui on toimunud esimene siirdamine, järgnevad mitmed uued vormid, mis hakkavad pikkamööda sisenema teie teadvusse.

Te ei vali struktuurseid vorme teadlikult, mentaaltasandil. Kuid te valite elu kvaliteedi ja stiili, mis omakorda teevad teid avatuks Valguse Keele vastavatele struktuuridele. Te valite seda, mis on teile igapäevaselt oluline ning seega avanevad ligipääsud erinevatele energiatele. Tänu energiate „alkeemilisele abielule” saate te lõppude lõpuks sisaldama Valguse kogu tähestikku oma teadvuses ja see saab soodustama teie edasist õppimist. Kui te olete hakanud unes nägema geomeetrilisi vorme, osutab see sellele, et vormid juba tegelevad teiega. Kui te soovite teada saada millised siirded on teie teadvuses juba olemas, vaadake, millised vormid asetuvad pidevalt esiplaanile või paistavad kätte teistest suurematena. On olemas tohutult vorme, millel pole isegi nimesid. Teile ilmuvad vormid, millest te olete teadlikud ja need ära tunnete, mis edaspidi võivad võtta uusi vorme ning te näete täiesti ka uusi geomeerilisi struktuure, mida teie teadvus pole praegu veel võimeline tõlkima loogika keelde.

Spiraal on üheks põhiliseks Valguse keele geomeetriliseks vormiks. See on sild, omaette terve õpetus. See vorm sisaldab endas suurt info mahtu ning kui te liigute edasi piki spiraali, tundub, et te liigute lõpmatusse. Ta osutab teile, et enesetunnetamine, rännak omaenda sisemusse on lõpmatu ning rännak väljapoole – loomingu tunnetamine, on samuti sama lõpmatu kui Lõpmatu Looja. Inimrassina te võite tükeldada oma teadvust ning uurida ja tunnetada mõlema lõpmatuse suunas, kaotamata sealjuures teadvuse seostavat niiti. Asudes lõpmatule rännakule sissepoole ning samasugusele rännakule väljapoole, te ühendate end spiraaliga, milles sisaldub universaalne, absoluutne tõde.

Me oleme teile juba rääkinud, et teie keha rakud sisaldavad selle Universumi kogu ajalugu. Ideaalis te võite tunnetada selle kuldse raamatukogu olemasolu iseenda sees juba antud elu jooksul, õppides maha lugema informatsiooni, mis on seal hoiul. Minnes spiraali mööda sissepoole, te läbite ainult ühe osa teekonnast. Kunst seisneb oskuses käia läbi teekond nii sissepoole kui ka väljapoole ning mõista mõlema raja samasust.

Spiraal eksisteerib paljudes mõõtmetes. Kui te visualiseerite spiraali, te hõlmate tegelikult alguses vaid ühte tema aspekti. Kui te hakkate kasvama koos spiraaliga, te avastate, et spiraalil on niivõrd palju mõõtmeid, et te võite (teie ajalistes mõistetes) uurida neid lõpmatult. Spiraal ka kasvab ning on võtmeks selle mõistmisele, mis asub teie sees. Teie DNA-l on samuti spiraali kuju. Valguse Keel läbib valgustkandvaid niite, mis samuti laskuvad spiraalsete vormide kujul. See on midagi igavesti arenevat, mis kasvab teie jaoks.

Kui te mediteerite, siis tundke, kuidas te liigute piki spiraali otsekui tornaados. Kujutlege, kuidas tornaado teile läheneb ning ärajooksmise asemel seiske ja tundke, kuidas ta haarab teid, keerutab ja ülespoole tõstab. Ärge kartke seda tõumist – see on uks teistesse mõõtmetesse. Valguse, geomeetriliste vormide Keel on üksikute olemuste kollektiivne kogemus. Paljud varem siin kehastunud olendid on väljudes inimlikest seadustes äratanud endas kõrgemad võimalused ning seejärel väljendanud end Valguse Keele ja tema geomeetriliste komponentide kaudu. Kunagi need energiad eksisteerisid Maal meeste ja naistena. Nad arendasid endid välja geomeetriliste sümboliteni ja igaüks nendest eksisteerib oma aktiivsuse sfääris samuti kui teie eksisteerite oma kehas. Need olemused eksisteerivad Valguse keele või geomeetrilises süsteemis.

On olemas terved Universumid taolisi süsteeme ning antud ajal tungivad teistest Universumitest sellesse Universumisse kõrgeltarenenud valgustkandvad olendid, olles valmis koostööks inimrassiga. Teie farmerite väljadele ilmuvad ringid ja teised geomeetrilised vormid, mis väljendavad vastavat sagedust, mitte protsessi ega toimingut. See on laul või jutustus ning need sümbolid kinnistavad vastavat sagedust ning nende arv hakkab edaspidi kasvama.

Varsti te hakkate ehitama täisnurksete asemel teistsuguse geomeetrilise kujuga maju. Elamud meil, Plejaadidel pole teile harjumuspäraste vormidega, sest me teame, et vormid ja nurgad peatavad energia liikumise. Astroloogias on levinud mõiste, et nurkadel on teatud jõud ning teatud sündmused toimuvad vastavate nurkade all. Sama on ka vormidega. Suured Püramiidid õpetavad, kuidas kasutada vastavaid nurki ja vorme energeetiliselt. Energiad koonduvad mitmesugustes ruumilistes vormides nurkadesse ning te õpite looma neid vorme ning elama ja asuma neis. Te avastate, et nurkadel on neile vastavad jõud. Sageli on parem magada keset tuba selle asemel, et suruda voodi täisnurka. Asi on selles, et 90º nurk „lukustab” energia vaba voolamise, keset tuba aga energia voolab teie ümber.

Kolmemõõtmelises reaalsuses avaneb praegu Maa evolutsiooni kiirendamiseks suur hulk portaale. Planeet on olnud ülejäänud kosmilisest ühtsusest kaua eraldatud ja sellel kehtis „karantiin”, kuna siin toimus mitmesuguste jõudude võitlus. Planeedil toimus grandioosseid sõdu ja nende sõdade tagajärgi võib näha kõrbete ja teiste elutute regioonide näol. See oli suure kaose aeg, mil ühed jumal-loojad võitlesid teistega. Viimase globaalse sõdade seeria järel 10 000-12 000 aastat tagasi suleti planeet karantiini, sest Valguse olendid olid selles lahingus kaotajatesks. Valgus ei võida alati, teadke seda, sest Valgus peab läbima kõikide oma aspektide integreerimise inimteadvusse. Esmalooja asub kõiges loodus ning Valgusel on vaja tõmmata endasse ja integreerida oma tume pool.

Jumalate viimaste sõdade järel pidi mööduma mitu tsüklit. Lõpuks jõudis kätte möödapääsmatu energeetiliste portaalide avamise aeg, mis võimaldas Valguse ligipääsu sellele planeedile. Valgus tulvab jälle vooluna ja selle hulk kasvab päev-päevalt. Selleks, et Valguse energia saaks planeedil kinnistuda, on tal vaja tungida ja kinnistuda teie teadvusse. Mõistmine jõuab planeedile lainetena, mis moodustavad geomeetrilisi struktuure Maa pinnale. Need pole kosmoselaevad, mis viljapõldudele mustreid teevad ja jälle lahkuvad, kuigi mõned olid tingitud ka kosmoselaevade maandumistest. Mõistus võib luua mistahes kujundi ning tulla mistahes vormis, väga sageli laine kujul. Tuleb aeg, mil Valguse laine hõlmab kogu planeedi.

Mõiste “mõistus” väljub kaugele neist piiridest, mida on võimalik kirjeldada sõnadega, sest antud sagedusel antakse sageli informatsiooni edasi geomeetriliste vormide kaudu. Phytagoras hakkas esimesena seda mõistma, kuid tema geomeetriat ei mõistnud kaasaegsed. Geomeetria on kõrgelt arenenud mõistus, kollektiivne kogemus, mis võib edastada tohutul hulgal teadmisi. Ringe viljapõldudel, mida avastatakse planeedi eri osades, moodustatakse helilainetega, mille sagedus ületab inimkuulmise tajuulatust /üle 220 000 Hz. VK/. Sellisel moel tuuakse planeedile takistamatult vormide keel. Mustreid on moodustatud Inglismaa ja teiste Euroopa riikide viljapõldudele, neid on palju endise Nõukogude Liidu, Lõuna-Ameerika territooriumidel, kuigi Ameerikas tehakse suurt info salastamise ja salgamise tööd.

Need geomeetrilised kujundid on omamoodi hieroglüüfideks. Hieroglüüfid ja piktogrammid, mis on planeedil mitmes kohas kivisse raiutud, on sarnased Mõistuse väljenduse nähtused. Kui te hakkate lugema hieroglüüfe kaasaegsete egiptoloogide meetodil, edastavad need teile ühte informatsiooni, kui te aga mõistaksite jumal-loojate keelt, teataksid nad teile hoopis midagi muud. Ringe ja teisi vorme paigutatakse Maale selleks, et aidata teil alal hoida Valguse vibratsiooni sagedust ning seda mehiselt ellu juurutada. Nad võimaldavad informatsiooni levikut mitteagressiivsel „pehmel” moel, kuid keegi pole veel osanud õieti seda Valguse geomeetria informatsiooni lugeda. Kõik need vormid on üksteisega seotud ja kui nad kõik oleks kirjutatud üheaegselt ühes kohas mingi farmeri põllule, toimuks ilmtingimata midagi. Need vormid asuvad teatud kaugusel üksteisest, sageli erinevatel kontinentidel. See võimaldab vastavava sagedusega elektromagnetilisel lainel liikuda planeedil, aktiveerides Maa evolutsioonilisi skeeme. Geomeetrilised vormid võimaldavad teil sageduste muutumisel ja suure infomahu saamisel mitte tunda ebamugavust.

See, milline mõju on viljapõldude mustritel, on vaid väike osa. Need on väga huvitavad ja paljud neist on tehtud nende poolt, keda te nimetate Ülestõusnud Õpetajateks. Nende taga peitub sageli paras annus nalja. Te peaksite sedagi mõistma, et mõned olendid arendavad endas kolossaalset huumori tunnetust, nähes ümbritsevas heatahtlikult naljakat. Valguse Keel pole veel täielikult planeedile kandunud. Vastavad energeetilised hieroglüüfid tulevad Maale koos planetaarse teadlikkuse kasvuga. Need vormid tekivad planetaarse teadvuse kesksetes lehtrites, mis tõmbavad need vormid planeedile. Oma eksisteerimise miljardite aastate jooksul hoidis Maa neid oma orbiidil varjatud olekus ning paljud neist otsekui vajusid „talveunne”. Kuid antud ajal ärkab enamus planetaarsetest energeetilistest keskustest, kuna Valgus suudab läbistada elektromagnetilisi peegeldusi planeedi ümber.

Viljapõldude mustrid on fenomenaalne teadvuse ilming. Neid tekitatakse teie reaalsusse selleks, et näidata – loogiline, arutlev mõistus pole suuteline hoomama kogu informatsiooni, ükskõik, kuidas ta seda ka ei üritaks. Need sündmused ristuvad teatud viisil inimeste teadvuse kodeerimisega. Iga kord, kui reaalsus pole loogiliselt mõistusele selgitatav, tekib teadvuses vastav „nišš”. Mustrid viljapõldudel ongi loogilise mõistuse välised – mentaaltasandil pole neid võimalik mõista. Nad avardavad reaalsuse taju piire, kuna loogiline mõistus ei taha seda võimalikkusena tunnistada. Eriti palju selliseid mustreid tekib Suurbritannias, kuna inglased kalduvad teistest rahvustest palju rohkem ratsionaalse mõistuse loogilise mõtlemise tüübi kasuks. Sellest hoolimata kannavad Briti saarte maad endas megaliitsete spiraalide energeetilisi pitsereid ja teisi kivivorme, mis on avaldanud sügavat mõju sealsete elanike intuitsiooni arengule.

Kui kõikjal hakkaksid maanduma maavälised kosmoselaevad, algaks üldine segadus. Kui aga nisu asetatakse kontsentrilistesse ringidesse, kus ta ei sure välja ega saa isegi kahjustatud, ei muretse keegi. Kas te mõistate, kuidas energiad teiega mängivad? On vaja kuidagi teie tähelepanu juhtida ilma, et te midagi mõistaksite ja saamata informatsiooniga ülearu koormatud. Valguse Keelt tuuakse planeedile vastav vibratsiooniline sagedusega infohieroglüüfidena, mis aitab teil alal hoida oma sagedust. Sedamööda, kuidas te ärkate, saab teie ümbruskonnal olema kergem teid „lugeda” ja ära tunda. Te olete pideva vaatluse all, sest on olemas vastavad seadmed individuaalsete teadvuste lokaliseerimiseks ja evolutsiooniprotsessi monitooringuks. Sedamööda, kuidas teadvus saavutab teatava arenguastme, osutatakse antud vibratsioonilise sageduse kehtestamiseks välisabi. Näiteks: oletame, et te avasite restorani ja sellel on suur edu, kuid keegi vihjab teile, et oleks vaja avada filiaale, et selle restorani kaubamärk leviks kõikjale. Geomeetrilised vormid aitavadki avada ning alal hoida „filiaale” vastavatele vibratsiooni sagedustele kogu planeedil, viies teisaavutuse uuele tasandile.

18. Teadvuse sümfoonia.

Valgus informeerib ja tõstab teid – kui te olete informeeritud ja omate teadmisi, te saate tunda endas jõudu. Teadmiste puudumisel aga tunnete jõuetust. Heli on veel üheks info edastamise võtteks, sest heli on Valguse osa. Teile võivad Valgus ja heli tunduda kahe omaette fenomenina, sest valgust te tajute silmadega, aga heli kõrvadega. Tegelikult on nad info ülekandel omavahelises tihedas seoses.

Paljud sellel planeedil ehitatud struktuurid, eriti iidsed pühad kohad, sisaldavad kivisse salvestatud informatsiooni. Samal viisil sisaldub info teie skeleti luudes. Kui te lasete teatavaid helisid läbi oma keha, avate te teadvuse uksed. Peale selle tungib heli maapinda, mõjutades Maa vibratsioone. Heli muudab molekulide seisundit, mille tulemusel rivistub üles vastav infostruktuuride tüüp. Need, kes kasutavad heli inimkehade tervendamisel, viivad läbi molekulide restruktureerimist, tänu millele hakkab informatsioon voolama kehasse. See tegevus saab edaspidi väga ja väga oluliseks.

Tiibeti kombe kohaselt palsameeriti reaalsuste vahel liikuda suutva Õpetaja keha tema teise maailma siirdumisel. Kehal ei lastud loomulikult laguneda, sest luustik jäi tundlikuks erinevate vibratsioonide sagedustele. Informatsiooni säilitatakse luudes ja kivides. Tiibeti mõnedes pühades paikades, kus munkade traditsioonid üksikutes sektides ei katkenud mitme tuhande aasta jooksul, säilitasid inimesed õpetajate pealuid. Neid hoiti pühade ruumide maaalustes koobastes. Need ruumid olid täis pealuid. Astudes taolisse ruumi võib heli abil mõista nende inimeste mõistusi nende pealuude kaudu. Kas te nüüd mõistate, miks loodi pealuu kujulisi kristalle? Kristallilised struktuurid sarnanevad holograafilistele kompuutritele: nad on võimelised edastama arenenud või „sisselülitatud” inimteadvusele palju informatsiooni. Kristallidel oli pealuu kuju seepärast, et need olid võtmeks pealuu luise struktuuri ning selle mõistmiseks, kuivõrd teie füüsilise keha antud struktuur on oluline informatiivsest vaatepunktist. Heli on transformatsiooni tööriist. Sageduste Hoidjad, kelleks me igati soodustame teid saama, oskavad modelleerida vibratsioonide sagedusi heli abil. Heli võib läbistada mistahes ainet, nihutada molekule ja reorganiseerida reaalsusi.

Vanas Egiptuses tähistas sümbol „anh” elu, olles tegelikult sageduste modulaatoriks. Seda kasutasid inimesed, kes oskasid alal hoida või kinni pidada vibratsioone ja nad olid võimelised palju korda saatma nende alalhoitavate sageduste kaudu. Anh´il oli võime suunata heli. Enne kui te saate heli vastuvõtjaks ja selle kasutajaks nagu seda tegid vanad egiptlased, on teil vaja tõestada oma terviklikkust ja omandada vastav initsiatsioon või läbida katsumus. Alles siis usaldatakse teile heli energia ja tema jõu kasutamine. Planeet pole veel valmis selleks, et anda sellist jõudu igaühele. Kui teile anda selline anne praegu, satuks teie elu ohtu, sest liiga paljud tahaks seda ära kasutada teiste kahjuks. Teile antakse ja lisatakse andeid vastavalt teie vaimsele küpsusele.

Te võite alustada oma tööd heliga, lihtsalt lubades tal „mängida” teie kehas. Viige ennast tasakaalu, vabastage mõistus, seejärel laske meloodiatel end läbistada. Iidsed esoteerilised koolid töötasid heliga just selliselt ning see on võimas tehnika kui inimesed tegelevad sellega grupiviisiliselt. Mõne aasta pärast te näete iseendid: te võtate vastu kaaluka osa teadmisi tänu oma ühisele „teadvuse sümfoonia” läbimängimisele. Kui te häälestate ennast muusikariistale, näidatakse teile, milleks te olete võimelised – te lihtsalt ei mäleta oma võimeid ja võimalusi. Te õpite kasutama ja kultiveerima neid energia liike ning loote omaenda kammertoni – anh´i. Kui te ostate lapsele plastiliini, ei tea ta esialgu, kuidas sellest kujukesi teha. Teie näitate talle kuulikeste ja postikeste tegemist, et laps näeks plastiliinis loovuse potentsiaali. Kui laps on sellega mõnda aega mänginud, realiseerib ta ise oma isikliku potentsiaali kujukeste vormimisel.

Heli loomingulist potentsiaali näidatakse teilegi esmalt teatud potentsiaalina. Teid suunatakse, juhendatakse ja dirigeeritakse heli abil. Lõpuks te avastate ise kõik selle, mida on võimalik heli abil saavutada. Seejärel te hakkate seda palju julgemalt kasutama ja saate teada, mida heli suudab luua. Energiad tulevad inimese kasutusse selliselt, et neid ei saaks kasutada kuritahtlikult, et inimesed ei kurnaks endid ega pingutaks oma innukuses üle neid teadmisi võimalikult ruttu kätte saama.

Te võite palju edasi jõuda tegutsedes teatud aja mingi heliga. Heli on kui võimas relv, mida ei anda rinnalapse kätte. Teadlikkuseta te võite hakkama saada sellise asjaga, mille tagajärgedest teil aimugi pole. Mõelge sellele, mis toimub heli tõttu kontsertsaalides. Kui inimgrupp ühiselt helisid tekitab, satuvad inimesed võimsa energia mõju alla. Te võimaldate teatud energiatel mängida teie keha instrumendil. Jätke oma eelarvamused ja laske igasugustel meloodiatel ja energiatel mängida teie füüsiliste kehade kaudu, pakkudes nendele võimalust planeedil avalduda. Tegelikult see, mida te tunnete, on energiate elujõud väljendumas teie olemuse kaudu. Te olete saamas energiate läbilaskjateks – kanaliteks. Nii nagu meie keha võimaldab tungida teie reaalsusse, nii võite ka teie ühises koostöös võimaldada vibratsioonidel, väljendumaks kogu oma täiuses tulla planeedile läbi teie kehade. Te loote võimalusi ja energiad kasutavad neid.

Emotsioonid, võimaldavad teil ära tunda erinevaid teadvuse seisundeid, kuna nad toovad elamusi ja seovad teid tundekeskusega. Loogiline mõistus ei võimalda alati taolist tunnetust, sest ta haakub Egosse ega taha tunnistada Olemise teisi alasid ja valdkondi. Tunnetus aga tunnistab alati teiste aspektide olemasolu, sest tundes inimene eristab, tabab erinevusi ning selleks on tingimata vaja vähemalt kahte eristusaspekti. Te võite lugeda märke ja määratlusi energia abil, mida te nimetate tundeks. Tegelikult on see kindlapiiriline vibratsioonisagedus. Helid toovad endaga kaasa emotsionaalseid seisundeid. Kui te loote helide abil harmooniat, meenutab see teie kehale midagi ürgset. Harmoonilised helid meenutavad teile Valgust, sügavat kosmilist armastust, teistsuguseid maailmu. Teie keha sukeldub kord rõõmu, kord kõikehõlmavasse helgesse igatsusse. Keha otsib ja leiab ligipääsu vastavatele vibratsioonilistele sagedustele, mida ta niiväga soovib ning mida heli talle meelde tuletab. Kui te võimaldate helil mängida oma kehas, te avate otsitava vibratsiooni sageduse. See sagedus on seotud spiraalide evolutsiooniga teie füüsilises kehas. Heli on ühendaja, mis seob teid kõrgemate energiapööristega väljaspool teie füüsilist keha, kuna teil pole nendele lähenemiseks loogilist ligipääsu. Teile on vajalik ligipääs kogu vibratsioonispektrile – kõikidele energiapööristele või tšakratele. See saab toimuda tunnete kaudu. Heli seob teid emotsioonidega, mis võimaldab teil mõista ja teadvustada saabuvat informatsiooni ilma loogilise mõistuse sekkumiseta.

Kui heli oleks võimalik kujutada graafiliselt, langeks mõned teist kiiresti transsi vaid selle jälgimisest. On olemas reaalsusi, kus heli avaldub graafiliselt. Te tunnete liigutusi kui liigutate keha või käsi, ja heli keelt. Te tunnete oma elukogemustest heli poolt edastatava informatsiooni rikkalikkust. Samuti te olete võimelised tunnetama üheaegselt kõikide asjade ja nähtuste olemasolu paljudes mõõtmetes, kuulates, kuidas heli ennast väljendab. Helil on oma keel ja oma vorm, ta kannab vastavat vibratsioonilist sagedust, mille keha ära tunneb. Suured muusikud nagu Beethoven ja Mozart olid kodeeritud tooma planeedile stabiliseeriva iseloomuga informatsiooni. Nad said harmoonilisi ja helgeid helisid ajal, mil planeedil valitses läbipaistmatu Pimedus. Selleks, et võimalus harmoonia meenutamiseks inimrassi mõistustes jääks avatuks, said kõrgete helisfääride madalama alajaotuse kergemini kättesaadavate vibratsioonide sagedused tõlgitud nende õpetajate mõistustes inimestele mõistetavasse harmooniasse.

Heli hakkab evolutsioneeruma. Nüüd võivad inimesed ise saada vastava häälestatusega heliinstrumentideks. Inimesed hakkavad helisema kui flööt, klaver, harf, oboe, trompet. Nad võimaldavad mitmesugustel energiatel läbistada oma füüsilist keha, luues sealjuures mitmesuguseid helisid. Inimesed ei hakka kontrollima, suunama või piirama neid energiaid. Vaim mängib inimloomuse kaudu ning inimene lihtsalt jälgib sümfoonia kulgu, mis kõlab temas ja kogu ümbruskonnas. Ning sellel protsessil on sügav mõte. Need harmoonilised kõlad võivad saada kaasatud väga paljudesse protsessidesse, kuna nad soodustavad paljude asjade ja nähtuste arengut. Üheks olulisemaks soovituseks harmooniliste helide omastamisel on vaikida võimalikult kauem pärast nende helindite lõppemist. Harmoonilised kõlad muudavad nii mõndagi – nad avavad teatud uksi. Helide teatud kombinatsioonid mängituna läbi inimkeha, avavad puhta mõistuse teadmiste sagedusi. Säilitades vaikust pikemat aega pärast harmooniliste helide kuulamist, te kasutate oma keha seadmena, mis võtab vastu ja neelab endasse harmoonilisi kõlasid. Hingamise abil te võite viia harmoonia seisundi ekstaasini.

Kui teie kõla sulandub ühte harmoonilisse oktaavi teistega, saavuyate te ligipääsu grupiteadvusele, mis on juba gigantseks hüppeks teadvuse evolutsioonis. Võtmesõnaks on harmoonia. Kui kogu planeet suudab luua mõtte harmoonia, muutub planeedi pale. See on asi, mille poole te pürgite ning mille suunas tegutsete. Te hakkate kiirgama teatud vibratsioonisagedust, heli hakkab ringi rändama ning inimestes ärkab teadvustamata vajadus, igatsev soov pöörduda inimrassi harmoonilise kõla juurde tagasi. Inimesed hakkavad püüdlema tagasipöördumist grupiteadvuse jõu poole, mis teeb üheaegselt tugevaks iga selle grupi liikme.

See, mida te suudate helidega ette võtta, on äärmiselt tähtis. Kui teil pole selgeid kavatsusi, pidage meeles, et helil on omadus iseeneslikult võimenduda ning väljuda oma esialgsetest raamidest. Arenedes iseeneslikult ta kahekordistab ja kolmekordistab oma jõudu. Seetõttu on väga oluline omada selget taotlust, kui te hakkate antud heli kusagile suunama. See on esimene märkus. Teiseks: heli tõstab iseeneslikult üles paljusid energiaid. Veelgi enam, heli loob ka seisva sambataolise laine, ladustades ühtesid sagedusi teistele. See energia võib saada suunatud millele tahes. Te olete lugenud, kuidas lõhuti Eriku linna müürid. Inimesed, kogunedes linna müüride ümber, lõid heli seisva laine, mis ammutas endasse nii palju energiat, et lõpptulemusena lõhkus linnamüürid.

Ürgrahvaste kõristitega ringse liikumisega laulud – tantsud loovad selliseid laineid. Kui te tekitate helisid ringis või vastava diameetriga valgusvihus seistes, loote te kolonnitaolise energia seisva laine, mis on võimeline korda saatma palju rohkem, kui te kunagi oskaks oletada. Ta on võimeline looma ja hävitama reaalsusi. Iidsete aegade sõdades ühinenud ja kontsentreeritud kisa palus mittefüüsilistel jõududel saata väeosa lahingus. Sõdalased võisid ka ise luues kolonnitaolist seisvat lainet kasutada sedalaadi heli oma vastaste võitmiseks. /Neid tehnikaid kasutatakse tänapäevani idamaistes võitluskunstides. VK/. Mõned teie hulgast kardavad väga helisid: isegi enda häält, kui teil on vaja selgesti väljendada oma taotlust. Teie rakumälus on veel alles mälestus sellest, mida kõike võib heli kasutamisega saavutada. Heli võib luua sidet teadvuse nende alade ja reaalsustega, millega loogika toime ei tule. Teie intellekt püüab asju kategooriatesse panna, kuid te ei saa panna kategooriatesse helisid, te peate neid lihtsalt tundma.

Valestikasutamine tuleneb valedest taotlustest. Te võite avastada heli jõu ning seejärel kasutada seda teistega manipuleerimiseks. Mida te tunnete, elades linnas ja kuuldes sireeni ulgumist? Hirmu. See ongi suunatud või kuritahtliku heli kasutamise näide, mis madaldab teie vibratsiooni sagedusi. See manipuleerimise võte on äärmiselt lihtne. Need, kes neid helisid tekitavad, teavad suurepäraselt, kuidas need mõjuvad inimpsüühikale.

Need helid ärritavad, olles dissonantsis teie vibratsioonidega, kiskudes tähelepanu endale ning paralüseerides mõistust. Teadvus muutub ähmaseks ja passiivseks. Mõelge samuti oma teleritele ja teistele helisid tekitavatele elektriseadmetele. Meid ärritab fakt, et selline võimas vahend nagu heli, mis on ette nähtud teie vaimseks kasvuks, saab kasutatud teiega manipuleerimiseks ja vibratsioonilise diktaadi kehtestamiseks. Me jagame teiega seda informatsiooni mitmetel põhjustel. Meie põhisihiks on viia teid selleni, et te oleksite eneseküllased, terviklikud ja tugevad. Teil on vaja olla teadlik, et te pole üheski olukorras täiesti jõuetud ja et teie teadvus on peamine loovuse allikas. Teie teadvus, teie mõistus, teie mõtted ja tunded loovad alati teie reaalsust, teie elukogemusi olenemata sellest, millist tehnoloogiat ka ei kasutataks teie mõjutamiseks.

19. Sisemise leegi süütamine

Planeet otsib tasakaalu „Minas”. Kuna teie „Mina” koosneb paljudest aspektidest, on tasakaalu saavutamiseks vajalik kõikide teie maaväliste „minade”, paljumõõtmeliste „minade”, “mees- ja naisminade” harmoneerimine. Te olete erakordselt terviklikud olendid ning hakkate juba oma terviklikkust ka tunnetama. Võimaldage siis endil õide puhkeda ja viia asi lõpuni. Mitte keegi ei hoia teie kasvu tagasi peale teie endi. Teie avate enda jaoks oma emotsionaalse keha, oma meheliku ja naiseliku alge. Teile on sellel planeedil ellujäämiseks ja maailmas lahtirulluvate sündmuste mõistmiseks nüüd vajalikud kõik teie anded. Palun, teadvustage ja tunnetage aja karmust, milles te elate. Nii nagu meie eraldame enda aega teile, nii viite ka teie katsumuste lõppedes ja kui jõuab kätte teie aeg seda teha, oma teadmisi teistele.