Plejaadide Õpetus

Barbara Marsiniak

Tõlkinud ja lühendanud Viktoorius

See lugu on kirjutatud enam kui 400- tunnise kanalduse alusel ning sisaldab valgustunud olendite – plejaadlaste tarkust. Nad laskusid Maale, et jutustada meile Universumi ajaloost ning Maa rollist selles ning aidata meil saavutada evolutsiooni uut astet. Nad räägivad, kuidas jumalad-anastajad võtsid lahti inimese geneetilise struktuuri ning hakkasid toituma tema psüühilisest energiast ning ka sellest, mida saavad teha olukorra muutmiseks kosmilise Valguse Perekonna liikmed, kelle teadvus on praegu Maal ärkavamas.

„Koidu Toojad” on need meie hulgast, kes on hakanud ennast tunnetama paljumõõtmelises maailmas ning looma iseseisvalt oma reaalsust. Need on olendid, kes kavatsevad totaalse kontrolli all oleva ühiskonna muuta ümber Teadmisel, Valgusel ja Armastusel põhinevaks ühiskonnaks ning teevad selleks algust oma isikliku psüühilise evolutsiooniga.

1. Ajakohased saadikud

Meie oleme siin. Me oleme plejaadlased – kollektiivne energia Plejaadidelt. Meil on pikk ajalugu. Meie eellased tulid teisest Universumist, mis saavutas lõpuleviimise – st ühtsuse. Teie tegutsete seni veel ühel planeedil, lähendades seda lõpuleviimisele ning meie oleme siin selleks, et aidata teid selle ülesande lahendamisel. Seda lõpuleviimist või ümberkujunemist on ette kuulutatud paljude ajastute vältel. Ja praegune aeg on väga tähtis. See, mis praegu Maal toimub, avaldab mõju kogu Universumile.

Lõpuleviimine eeldab, et te peaksite mõistma, kes te tegelikult olete ning seejärel jätkama oma eksperimenti uuel tasemel. Meie eellased tulid Universumist, mis teostas ennast lõpuni, tunnetas ennast ühtsusena, mõistis, et ta on lahutamatu Esmaloojast või Esmapõhjusest, et ta on Esmalooja Enda rändajaks ajas. Nad tulid Universumist, mis avastas ning väljendas kogu olemuse – loovuse. Avastanud selle olemuse, me tunnetasime, et me ise olemegi loojad.

Meie eellastel oli valida: kas naasta Esmalooja juurde ning püsida Tema vibratsioonis või rännata edasi. See valikuvõimalus tekib alati, kui vorm on ammendatud. Nad valisid edasimineku ning otsustasid siseneda teie Universumisse saadikutena, kuna teadsid, et kunagi jõuate teiegi lõpetamiseni. Nad tulid Plejaadidele, kuna just see tähesüsteem saab kunagi aitama teid kõige raskemal ajal, kriisi ajal, mil te olete valmis taasühinema Esmaloojaga.

Meie eellased kuulusid nende hulka, kes külvasid maailmu ja tsivilisatsioone, kes kavandasid Esmakavasid Maa tarvis. Neile meeldis maailmu korrastada ja nad oskasid seda kaunilt teha. Meie eellased on ka teie eellased ning meile meeldib nimetada teid meie iidseteks sugulasteks, sest me olemegi nendeks tõepoolest. Meie eellased andsid oma DNA neile, kes Algset Kava välja töötasid ning see DNA sai ka inimese DNA osaks.

Meie, plejaadlased, tuleme teie tulevikust. Meie „praegu” ühes variandis eksisteerib türannia ja segadus ning me nägime Maa tuleviku võimalikke variante, milles võib samuti domineerida türannia ja langus. Muide, aega mõistetakse kolmemõõtmelises reaalsuses täiesti valesti: te olete kindlad selles, et aega mõõdetakse minutite ja sekunditega. Kuid aeg on palju avaram mõiste kui teie seda endale ette kujutate. Tegelikult kodeerib aeg infot ja mängib sellega, võimaldades teil siseneda üheaegselt erinevatesse reaalsustesse, venitades, moonutades, kõverdades ja keerdu ajades “aega” teie ümber. Te võite välja minna aja ellipsilisele kõverale ning tajuda mitmeid reaalsusi, lihtsalt liikudes piki ellipsit ning avastades, et ei aeg ega reaalsus pole midagi „tahket”.

Kuna ühedki reaalsused pole tahked ega kõvad ning kuna tulevik pole nüüd ja igaveseks kindlalt paika pandud, vaid on tõenäosuste kogum, näeme võimalust anda antud ajal Maale ühe positiivsema reaalsuse tõenäosuse. Meie tahaks tuua sellele planeedile tagasi Valguse ning taastada Maa esialgse ettemääratuse – Maa peab saama suureks Galaktika infovahetuse keskuseks. Seetõttu me tulimegi vastavaid muutusi esile kutsuma. Need muutused ei mõjuta ainult Maad, vaid ka teie tulevikku, meie olevikku ja kogu seda Universumit.

Meil on teile suurepäraseid uudiseid! Me tulime Maale evolutsiooni kriitilisel perioodil. Siin on kohe-kohe toimumas oluline hüpe, milles teil tuleb osaleda, ja te pole siin üksi, sest paljud energiad tulevad praegu Maale, et võtta osa selles grandioosses projektis. Maale langevad Valguse ja info kiired iidsetest tähesüsteemidest, kes on teiega tegelenud terveid ajastuid. Teie kehad peavad õppima seda infot vastu võtma, seda ümber kujundama, säilitama ning edastama teistele inimestele. Paljudel teie hulgast tekib telepaatiline side. Teil saavad olema omamoodi „raadiosaatjad”, tänu millele te saate soovi korral lülituda infohoovustesse.

See ongi üliteadvuse evolutsioon – teie liikumine kõrgema eksistentsiaalse aspekti suunas. Teil pole vaja tunda muret selle üle, kuidas saada üliarenenud teadvusega olenditeks – te juba olete seda. Teil on vaja seda endale lihtsalt meelde tuletada. Alates Harmoonilise Konvergentsi toimumisest, kui Maalt sai kõrvaldatud energo-informatiivne kate, kiiritatakse teid pidevalt Valguse energiaga, mis tuleb Kosmose südamest ning informatsioonilise kiirguse doos kasvab vastavalt sellele, kuidas teie närvisüsteem kasvava infotulvaga toime tulema õpib. Te arenete praegu väga suure kiirusega ning iga teie evolutsiooni praegune aasta võrdub terve aastakümnega eelmise sajandiga võrreldes. Mõelge sellele, mida te saavutasite 1999 aastaks – tekib mulje, et olete elanud terve sajandi 10 aastaga.

Teist tulvab üle mälestuste voog ja mitte ainult. Paljud teie hulgast külastavad meie laevadel erinevaid Päikesesüsteemi osi. Niipea, kui te astute Valguse Ajastusse, avanevad teile maailmad, mille olemasolu te isegi mitte ei kahtlustanud. Te olete läbi elanud erinevaid ajastuid: Pronksi, Raua, Industriaalse, Informatsioonilise ajastu. Kõik need on olnud seotud külviga, kiirendusega, kultiveerimisega ja kõikvõimalike elupotentsiaalide juurutamisega kolmemõõtmelise maailma tingimustes.

Nüüd juba üsna varsti saab toimuma mõõtmete nihe – te lähete üle kõrgemasse, kus keha pole enam nii tihe. Teisiti öeldes – te saate tegutsema paljudes reaalsustes. Vastused küsimustele on varjul teie endi sisemuses. Küsimused kerkivad teie teadvuse pinnale selleks, et teie olemuse sügavusest saaks tõusta üles ka vastus. Selleks, et saada vastuseid kõikidele teie küsimustele, on vaja kõigepealt uskuda seda, et info tõepoolest on hoiul teis endis. Inimkonnal seisab ees suur õppetund. Te saate mõistma ja tunnetama kogu jumalikkust, oma sidet Esmaloojaga ja kogu loominguga. Te saate tõepoolest teadlikuks, et kõik on vastastikes seostes ja teie ise olete kõige selle osa.

Kosmose lõpmatuses eksisteerib loendamatuid tsivilisatsioone ja nende esindajad on külastanud Maad tema esimestest päevadest alates. Mitte meie, plejaadlased, pole üksi tulnud teie juurde abiga, oleme vaid üks rühmitus ühest tähesüsteemist. Siin on ka teisi kõige erinevamatel põhjustel tulijaid. Enamus mujalt tulnutest on siin selleks, et teid üles tõsta, ent on selliseidki, kes täidavad teistsuguseid ülesandeid

Paljud teie hulgast sidusid end Maaga palju tuhandeid aastaid tagasi täheenergia kaudu. Teil on täisteadmine sellest, millistest raskustest on Maal tulnud läbi käia, mitu korda on nihkunud mandrid ja mitmel korral on „taevas” rutanud appi. Kuid see info sai moonutud kui hakati jumaldama neid, kes tulid „taevast” teid vaimses arengus abistama. Nagu lapsed idealiseerivad vanemaid, kes oskavad teha seda, mida nemad ei suuda, nii tegi ka teie ühiskond endale neist ebajumalad. Kontseptsioon, millel see jumaldamine põhineb, on üks neist paradigmadest, mida te olete tulnud muutma. Kolmemõõtmeline maailm on suure väljakutse maailm, sest siin on võimalikud väga jäigad piirangud. Nende piirangute abil kujunevad välja vastavad struktuurid. Selles protsessis osalemine on teile loominguliseks aktiks. Te õpite end tundma Esmalooja osana ning Esmalooja saab teie kaudu elukogemusi.

Te olete suurejoonelised olendid, Valguse Perekonna liikmed ning te viibite Maal antud ajal kindla ülesandega. Te olete siin selleks, et osutada abi Teadvuse uue paradigma loomisel ning tuues kaasa muutusi aitate üleminekul teostuda. Edu võti on Armastus. Universum koosneb Armastusest. Praegused tehnilised saavutused arenevad maal vaid teatud astmeni, kuna inimkond pole veel saanud teadlikuks Armastuse vajadusest. Energia võib väljenduda loomingu erinevates vormides, kuid kui kellelgi on tegemist ahnuse või vihkamise või mistahes muu energia emanatsiooniga, mis pole suunatud Valguse poole, lubatakse tal liikuda vaid teatud piirini. Vibratsioonide antud iseloomu juures on võimalik vaid piiratud infohulga saamine. Peamiseks Universumi ehitusmaterjaliks on Armastus, seetõttu Armastuse lainel on võimalik kõikide võimaluste realiseerimine. Seega, kava on selline: tagastada Maale Valguse mõiste, mis on informatsioon ja armastus, teisisõnu – loovus. Selle kava täitmiseks on vajalikud “diversandid”, kelleks on Valguse Perekonna liikmed. Nad peavad tungima süsteemi, mis on olnud valdavalt pime paljude ajastute jooksul – tungima sisse ning muutma selle.

Meie esinemegi selliste diversantidena. Nagu me juba rääkisime, meie endi süsteem ühes variandis vajab ümberkujundamist. Me täidame sidelüli ülesannet Valguse Perekonna liikmete vahel kõige erinevamates süsteemides, muutes ka meie enda oma. Armastus ja vastutustunne toidab ja taastab meie teadlikkust ning soodustab selle avardumist ja me saame jätkata evolutsiooni. Sel moel pole ainult meie teile sõbrad, juhendajad ja abilised, – teie abistate samuti ka meid.

Kuhu teid see üleminek viib? Meie soovime, et te õpiksite kujundama teid ümbritsevaid maailmu ümber teadlikult. Te valmistute külvaja rolliks; teie liik asustab paljusid uusi maailmu, aidates neil kohanduda. Teie kannate endas mälestust Maa ajaloost ning seetõttu võite õpetada teisi ning hoida teadlikult suunda, mis peaks olema teistele eeskujuks. Te osalete grandioosses kavas. Te kõik olete otsustanud kasutada võimalust olla antud kohas antud ajal, mis on ometi nii keeruline väljakutse. Te olite kindlad, et tulete selle ülesandega toime. Teile muidugi ka vihjati enne siiatulekut, et saate olulist abi. Teie arengu erinevatel etappidel hakkavad sellele planeedil avalduma erinevad olemused, tõukamaks teid tagant, käivitamaks teie „mootorit”, meenutamaks teile üht-teist, kuid mitte tegutsemaks teie eest! Meie oleme need, kes tuletavad meelde ja tõukavad takka – oleme katalüsaatorid. Kuuldes sõna „plejaadlased”, tunnetate seda kodusena, sest me aitame teil võtta kasutusele teie enda informatsiooni, teie endi teadmist. Me peame evolutsioneeruma koos ning looma uut vibratsioonisagedust. Me tahame ümber korraldada paradigmad, mis indiviide lahutavad. Me tahame luua teie juurde harmoonia ja koostöö saatkonna, andes infot, mis saab teid vapustama teie olemuse sügavusteni – sõltumata sellest, millesse te varem uskusite.

Me oleme grupiteadvus, kes kõneleb praegu teiega, soovides pakkuda teile meie endi üsna huvitavaid kogemusi. Kui meie, plejaadlased, teiega 1988. a esmakordselt kõnelema hakkasime, koosnes meie grupp 50 – 75 olemusest. Osadel oli veel füüsiline keha, osadel enam mitte. Meie read aga kasvavad ja praegu on meid juba 100 erinevast süsteemist ning nüüd tuleks meid nimetada „plejaadlased ja teised”. Meiegi reaalsuses ei usu mõned, et me suudame oma ülesande teie suhtes edukalt täita. Nad on seisukohal , et oleme läinud liiga suurele riskile, ent jälgivad sellest hoolimata huviga sündmuste käiku.

Meie süsteemis on selliseid, kes arvavad, et me külvame siin hirmu. Tegelikult me ei taha kedagi hirmutada – me tahame teid lihtsalt informeerida. Kui te istute pimedas toas ja kuulete kummalisi helisid, võib see kohutada. Kuid piisab vaid tule süütamisest ja nägemisest, kust helid tulevad ja hirm kaob. Me lihtsalt soovime, et te oleks teavitatud sellest, mis teie ümber sünnib. Valgus – see on informatsioon; teadmatus – see on pimedus. Me töötame teiega, sest tahame arendada oma teadvust ja vaba tahet. Nagu teile on ette antud muuta seda süsteemi, milles asute, nii oleme ka meie muutmas enda oma. Ei saa öelda, et meil puudub siht. Me tulime teie tulevikust ja, teatud mõttes – mitte tühjade kätega. Te olete meile vajalikud samuti kui meie teile. Te võite Valguse Perekonna liikmetena välja töötada, luua ja juurutada uue suure võimaluse reaalsuste ahelas, mis kestab olemise antud sektoris järgmised aastad kuni 2012 aastani, sest te elate füüsiliselt sellel planeedil. Just teie kaudu toimub muutus. See, mida te olete praegu tegemas ning see, mis toimub Maaga, avaldab meile väga tugevat mõju.

Oleme siin selleks, et aidata, õpetada ja areneda sedamööda, kuidas me koos seda protsessi läbime. Me anname toimuvast omapoolse versiooni ainult selleks, et viia teid kõrgemasse teadvusse. Me ei kavatse kinnitada, et ainult see versioon on õige! Kogu meie õpetus on kujundatud suure eesmärgiga ning sõnumid, mida me edastame, peavad viima teid teadvuse palju kõrgmale tasandile. Selline on meie kavatsus. Sõnad, mida me valime ning mõisted, mida kasutame, on starteriteks koodidele, mis on hoiul teie kehades. Teie kehad ootavad vajalike küsimuste püstitamist, sest siis te saata hakata kaasa resoneerima vastustega, mis on teie sees; teie kehade rakumälu saab hakata meelde tuletama seda, mida ta juba teab. Kui me teiega suhtleme, hakkab kõik jälle meenuma.

Teiega kõneldes me tahaks, et te avardaksite oma reaalsuse kontseptsiooni, ometi – ärge võtke kunagi midagi täht-tähelt. Liikuge alati mööda spiraal, mida me üritamegi luua, võimaldamaks teil näha üha avaramat panoraami. Ärge jääge kunagi peatuma sellel, kuidas meie mingit ideed käsitleme – me oleme ju siin selleks, et paljastada teie paradigmasid lootuses, et te suudate hakata aktiveerima tõelist, reaalset teadmist, mis on teie sees hoiul. Just seal asuvad kõik andmed ning me tulime selleks, et neid äratada. Me tahaks tuua teile ideid, kuid ei soovi, et te klammerdute ühegi külge neist, üritades sellega hõlmata kõike, mis tundub teile kahtlase või hirmutavana. Kui te põrkute kokku iseenda nn „tumedate” osadega, te loote võimaluse vabanemiseks kõigest ja kõigele, mis sellega seostub. Mõte loob! Mis olukorda te ka ei satuks, on teid sinna suunanud just teie enda mõtted. Vankumatu usk sellesse, et mõte loob, saab ümber kujundada nii teie isiklikud kogemused kui kogu planeedi olemise.

Me soovitame teil rohkem küsimusi püstitada. Väga oluline on kuulata erinevaid arvamusi ja lugusid. Kuulates ära, mida inimene räägib üritage tunnetada – kas kõik on siin õige? Kas see aitab teid, kas tõstab üles? Meile meeldib väga õpetada teile, et te ise peate otsustama, mida teha; ainult teie vastutate oma elu eest.

Me armastame ja oleme väga uhked oskuse üle lugusid vesta. Kuid alati see lugu, mida meie jutustame, pole ainus; see pole viimane sõna ega viimase astme tõde. See on alati vaid fragment, suure pildi väike osake. Mida me täna teile ka ei jutustaks, garanteerime, et aasta pärast me jutustame teile juba teise loo, sest aasta pärast te suudate mõista palju rohkem. Teie ülesandeks on leida igas loos iseennast, leida seda, mida te teate, aga mitte seda, mida te tahaks uskuda. Uskuda seda, mida teate – on minimaalne nõue, sest teadmine on see, mis seob teid Esmaloojaga. Igaühel seisab vastavalt oma rolli meeldetuletamisele ees teadasaamine, milleks te elate.

Teie olete ise valinud siia tulemise. Te olete siin vajalikud. Teil on ülesanne, milleks te olete valmistunud paljude elude jooksul – nii et te tulite siia juba treenituna. Kõik, mis teil on vaja teada saada, asub praegu teie sees ning teie esmaülesandeks on oma treeningud meelde tuletada. Selles elus te ei pea enam koguma uut infot, vaid peaksite meelde tuletama seda, mida juba teate. Meie oleme siin selleks, et aidata seda teile meenutada. See on üks meie ülesande osa.

2. Esmalooja rännud

Inimkond on suure eksperimendi osa. Ta oli kavandatud nagu peaaegu kõik muu, mis ilmaruumis eksisteerib. Esmalooja hakkas loominguga eksperimenteerima selles Universumis juba väga ammu ning tema eesmärgiks oli enese väljendamine ja uurimine. Esmalooja sisestas elu olemuse energiad – omaenda pikendused sellesse Universumisse ning jagas neile annid, mis Tal olid. Ta jagas vabatahtlikult oma võimalusi. On palju teisi universumeid ja palju teisi universumite ülesehituste variante; antud konkreetne universum sai tehtud vaba tahte alaks, kus on kõik lubatud. Sellega ütles Esmalooja loodud osadele: „Minge ja looge ning tooge kõik see Minu juurde tagasi”. Üsna lihtne ülesanne, kas pole? Esmalooja mõtles sellega: „Ma annetan teile ennast, aga teie minge ja kinkige seda vabalt edasi, et kõik, mida te selles universumis loote, võiks mõista enda olemust Minu samasusena”.

Need Esmalooja “pikendused”, keda me hakkame nimetama jumal-loojateks /vt. „Rajajad”/, läksid ning hakkasid eksperimenteerima Tema energiatega, mis olid nendes. Nad hakkasid looma oma hierarhiat, jagamaks sellele oma olemust ning soodustades seega selle universumi arenemist. Ühel hetkel ilmus ühes galaktilises süsteemis kava: luua Maale galaktikatevahelise infovahetuse keskus. See kava oli vapustav. Maa oli kauniks kohaks, mis asus galaktilise süsteemi perifeerias ning kergesti kättesaadav teistele galaktikatele. Ta asus ka palude kosmoses ringirändavate energiate portaalide ja magistraalide lähedal.

Oli palju plaane, kuni ühele planeedile said loodud iga Galaktika esindus. Mõned Jumal-loojad olid osavad geneetikud. Nad oskasid oma hierarhiate koostöös siduda molekule kokku – luua individuaalse vibratsioonisageduse ja elektrilise laenguga koodmolekule selleks, et planeedil saaks tekkida elu! Paljud tsivilisatsioonid andsid oma DNA fragmente, et antud planeedil oleks nende geneetilise koodi esindatus. Meister-geneetikud moodustasid mitmeid inimeste ja loomade liike, mängides DNA mitmekülgsusega. Et planeet saaks infovahetuse, Valguse ning Elava Raamatukogu keskuseks, tõid arukad tsivilisatsioonid Maale tohutu hulga geneetilist materjali. Maale kavandatud plaan oli grandioosne.

Maa esmakorraldajad olid Valguse Perekonna liikmed, olendid, kes töötasid teadvuse selle aspektiga, mille nimeks on Valgus. Valgus on informatsioon. Valguse Perekond asutas planeeritud infokeskuse – valmistas ette koha, kuhu kõik Galaktikad võisid lisada oma info ning kus kõik saaksid jagada kõigiga oma spetsiifilisi teadmisi. Maa saatuseks oli saada kosmiliseks raamatukoguks, tavatu ilu kohaks, kus saaks geneetilise protsessi abil eksperimenteerida võimalusega säilitada infot erinevate sageduste režiimides. Väljaspool ajastruktuure võib mööduda 100 000 aastat. Kuid selles aeg-ruumis, millisena teie seda tunnete, tajutakse seda ajavahemikku ühe ainsa aastana /vt. Šeheresade 202. öö”/. Jumal- loojad ei elanud selles ajas, mis on teile tuntud. Mõnisada tuhat või miljon aastat ei tähenda neile midagi. Hulk erinevaid energiaid sai toodud planeedi eksistentsi. Ligikaudu 500 000 aastat tagasi elasid Maal inimliigid, kes lõid üsna kõrgel tarenenud tsivilisatsioone. Me ei pea silmas tsivilisatsioone, mida te nimetate Lemuuriaks ja Atlantiseks; meie vaatepunktist on need tsivilisatsioonid juba kaasaegsed. Me kõneleme iidsetest tsivilisatsioonidest, mis on maetud teie lõunapooluse kontinendi Antarktise jäise mütsi alla.

Ja siis algas projekti „Elav Raamatukogu Maal” ümber võitlus. Mitmetele tundus ta liiga magusa tükina. Maa varasema ajaloo jooksul on selle planeedi valdamise õiguse pärast toimunud mitmeid kosmilisi sõdu. Te pole kunagi mõelnud sellele, kellele planeet Maa kuulub? See on ju suurepärane kinnisvara! Ega ta ometi kosmoses peremeheta uita? Seega tekkisid konfliktid ja Maal tekkis duaalsus. Mõned Jumal-loojad, kellel oli Maal kui vaba tahte planeedil õigus teha, mida nad heaks arvavad, tulid ja vallutasid planeedi. See Jumal-loojate „rünnak” toimus ligikaudu 300 000 aastat tagasi perioodil, mida te nimetategi „inimtsivilisatsiooni alguseks”. Tegelikult on see vaid kaasaegse inimtsivilisatsiooni palju hilisema perioodi algus.

„Ründe” tagajärjel anastas teatud olendite grupp Maa. Need uued omanikud polnud huvitatud sellest, et Maa aborigeenid – inimesed – oleksid toimunust informeeritud. Informeerimata inimkonda on kergem ohjata. Valgus on informeeritus, Pimedus – informatsiooni puudumine. Need olendid said võidu Valguse üle ning Maa sai nende territooriumiks. Sõdade käigus kasutati ohtralt tuumarelvastust. Oluline osa Maast muutus eluks kõlbmatuks. Alguses sai inimkond palju kannatada, palju inimesi hävitati, osa põgenes planeedil laiali. Uued Jumal-loojad, kes said Maa valitsejateks, olid ka geneetika meistrid. Nad oskasid luua elu ja planeet oli vajalik nende eesmärkide tarvis. Teatud energiad loovad planeete ja hõivavad neid erinevatel eesmärkidel. Kuid eriti oluliseks faktoriks on see, et mistahes energias on teadvus.

Teadvus on pidevas kommunikatiivses liikumises. Teadvus vibreerib, kuid teda saab ka sundida vibreerima etteantud elektromagnetilisel sagedusel. Teadvuse elektromagnetilisi hoovuseid on võimalik mõjutada niiviisi, et need vibratsioonid oleksid kellegi jaoks toitumise allikaks. Nii nagu õuna on võimalik valmistada toiduks mitmel viisil, nii on ka teadvust võimalik ette valmistada ja toiduks kasutada mitmetel viisidel. Mõned olemused on omaenda evolutsiooni käigus avastanud, et luues elu ja paigutades mateeriasse teadvust tema mitmesuguste vormide sageduste modelleerimisega, võivad nad luua endale toidu- ja energiaallika. Nad taipasid, et just sellisel viisil toitub ka Esmalooja. Ta delegeerib teistele, “madalama kraadiga loojatele”, teadvuse elektromagnetiliste sageduste loomist – toitu Tema enda tarvis.

Kuid selle planeedi uutel omanikel olid teistsugused maitsed kui eelmistel ning täiesti võrreldamatu söögiisu. Nemad toitusid kaosest ja hirmust. Kaose ja hirmu energiad lisasid neile jõudu ning võimaldasid jääda võimule. Uutest peremeestest, hiiglaslikest olenditest, kes tulid teie juurde 300 000 aastat tagasi, jutustatakse teie piiblis, sumerite ja babüloonlaste kivitahvlitel ja teistes erinevate kultuuride tekstides. Nad tulid Maale ning tegid kohalikud inimesed ümber. Nad muutsid teie DNA, piirates vibratsiooni sageduse ainult kindlapiirilise ulatusega, mis saaks neid toita ning hoida alal nende jõudu.

Algselt oli inimene loodud suurepärase olendina, kellel oli 12 DNA spiraali, milleks annetasid materjali Universumi kõige erinevamate tsivilisatsioonide esindajad. Kui tulid uued peremehed, lõid nad inimesest oma laborites uue variandi, kellel oli täiesti teistsugune DNA, mis koosnes vaid kahest spiraalist. Nad võtsid inimese algse DNA ning demonteerisid selle. Algne struktuur jäi inimkeha rakkudesse küll alles, kuid lakkas osadeks lahtivõetuna, võiks öelda „võrgust lahti ühendatuna”, toimimast. Inimese rakkudes on peened niiditaolised moodustised, mis hoiavad endas teatavat informatsiooni – valguskoodi. Kui need niidid ühinevad energeetilisel tasandil kimpudeks, toimivad nad kiudoptika printsiibil ning moodustavad teie DNA matriitsi. Teid ümber korraldades jäeti alles vaid kahekordne spiraal. Kõik see, mis polnud otseselt vajalik ellujäämise tagamiseks ning oli ette nähtud teie informeerituseks, sai välja lülitatud. Kahekordne spiraal pidi piirama teid kontrollitava ja juhitavana.

Planeedi ümber moodustati teatud sageduselike parameetritega elektromagnetiline katteloor. See katteloor takistas Valguse sageduste tungimist planeedile. Kui Valgusel siiski õnnestus osaliselt loorist läbi tungida, polnud selle vastuvõtjaid. Inimese DNA oli välja lülitatud, valguskoodi niidid desorganiseeritud ning loovatel kosmilistel kiirtel, mis kandsid teadlikkuse Valgust, polnud millestki kinni haarata ja kusagile lülituda. Mida ühist on kõigel sellel teiega?

Teie olete Valguse Perekonna liikmed. Juba see fakt, et te seda raamatut loete, tunnistab teie kuulumisest sinna. Mõnedele teist on see kui unenägu. Me meenutame teile vaid seda, mida te juba ammu oma olemuse sügavuses teate. Teie teadmised on teie sees hoiul ning me tulime planeedile vaid selleks, et aktiveerida teie mälupanka – et te hakkaksite meelde tuletama, kes te tegelikult olete, et te õpiksite ise looma teadlikult oma reaalsust, muudaksite vibratsiooni sagedused sellel planeedil ning taastaksite oma seadusliku võimu sellel territooriumil.

Meie, plejaadlased, pöördusime ajas tagasi sellesse perioodi, mida võiks nimetada meie minevikuks või perioodiks, mis on olevik meie eellastele Valguse Esindajate ridadest. Me tulime tagasi, et jagada teiega selle sageduse vibratsiooni mõistet, mida igaüks teist oli valmis tooma antud planeedile inimrassi ümbertehtud DNA parandamise eesmärgil. See on vastutusrikas ülesanne.

Maa algkorraldajad (JUMAL LOOJAD ?) ei kavatse seda territooriumi ära anda. Kas te arvate, et nad saavad niisama lihtsalt taganeda? Valguse Perekonna liikmed hakkasid Maa Algkorraldajate kutsel üksteise järel kehastuma – sukelduma pimedusse, tuues endaga kaasa valgust, Kosmose loovate kiirte informatsiooni. Nad hakkasid tooma infot sinna, kus info ja valgus olid kaotsi läinud. Valguse Perekond alustas oma tööd siin, sisenedes Valguse ja infota süsteemi. Mutatsiooniprotsessi käigus hakkasid Kosmose loovuse kiired läbistama inimeste füüsilisi kehasid, muutes neid gruppi grupi järel. Paljude tuhandete aastate jooksul tungisid antud sageduse vibratsiooni terakesed vaevaliselt antud planeedile. Aeg-ajalt toimusid grandioossed lahingud takistamaks Valguse ja info sissetungi mõists. Esmakorraldajad id, et kosmilises ulatuses oli see neile õppetunniks – õppetund lubamiseks, Jumal-loojate mõistmise õppetund.

Esmakorraldajad juurutasid kava omapoolse variandi, kavatsedes seda täita siis, kui planeet Maa vibratsiooni sagedus saab muudetud. Sel puhul satuvad anastajatest Jumal-loojad hävimisohtu, kui nad kavatsevad säilitada endiselt oma vibratsiooni madalaid sagedusi. Inimeste emotsioonid on nende toit. On neid, kelle toiduks on Armastus ja Maa Esmakorraldajad kavatsevad viiagi Maa vibratsiooni armastuse sagedusele. Praeguste peremeeste toiduallikaks on hirm, rahutus, kaos, nälg. Arvake ära, kes jätab selle tasandi Jumal-loojad toiduta? Õige – teie! Valguse Perekonna liikmetena te olete nende praegusel territooriumil “diversandid”. Teie lagundate kehtivaid süsteeme ning viibite siin selleks, et võita omaenda hirmud ning näidata kogu ülejäänud planeedile, et pole põhjust midagi karta. Teie valguse Perekonna haru on üsna kuulus. Te olete kuulsad selle poolest, et oskate meisterlikult sulanduda reaalsuse süsteemidesse ning muuta vibratsioonisagedusi, kandes selliselt süsteemidesse informatsiooni ja Valgust. Teie kui valguse Perekonna liikmete ülesandeks ei ole ümbruskonna pööramine teise usku. Te lihtsalt sisenete süsteemi ja saate valguse vastuvõtjateks. Te võtate oma antud kehastuste kehadesse vastu Universumi loovuse kiiri. Teie “maskeerute” inimesteks ja võimaldate sellega valgustumise protsessil toimuda.

Teis asub vastav kood ning vastavalt sellele, kuidas teie mälu hakkab tõusma alateadvusest teadvusse, te hakkate suunama oma tegevusi kooskõlas kavaga, millega te siia tulite. Te hakkate tõusma teatud vibratsioonitasemeni ning hoidma ja säilitama seda sagedust. Te hakkate elama kindlas sageduses. Teie individuaalsus, teie olemus vibratsioonide seisukohalt on elektromagnetiliste pulsatsioonide summa, mida te vabastate ümbritsevasse keskkonda teie vaimse, mentaalse, emotsionaalse ja füüsilise keha pulseerimiste kaudu. Elades oma sageduses te mõjutate iga inimest, kes teie kõrvale satub. Te teete seda juba nüüd. Paljud on juba hakanud mõistma oma kutsumust, teised alles hakkavad meelde tuletama ülesannet ja põhjust, mille tõttu nad antud planeedile on sattunud. Kavasse, mis sisaldab mõju avaldavaid vibratsiooni muutusi, kuulub ka teie DNA taastamine ja valguskoodi niitide aktiveerimine. Kava on grandioosne! Maa soodustab omamoodi kogu Universumi evolutsiooni. Ta on koht, kus toimuvad „tegevused” – kõige huvitavam koht! Siit saab alguse kava realiseerumine ning kõik, mis juhtub Maal, mõjutab paljusid maailmu.

Valguse Perekonna liikmetena te olete nõustunud külastama Maad palju kordi mitmes erinevas väljenduses, erinevatel ajaperioodidel selleks, et mõista seadusi, tunnetada isiksuse struktuuri ja õppida olema inimene. Teil oli vaja oma kogemuste põhjal tunnetada elu Maal ning valmistada ennast ette selleks ajaks, mil te hakkate muutma teadvuse sagedust. Just nüüd te läbite koos Maaga ümbersündi, et kavandatu teostuks.

Valguse Perekonna liikmed hakkavad kõikjal ühinema. Teil kõigil tuleks koondada oma tähelepanu sellel, mis on teil ühine, mitte aga sellel, mis teid lahutab. Valguse Perekonna liikmetena te toote planeedile infot, sealjuures kiirendades oma isiklikku kasvu. Te peate sellega tegelema, kuna teie endi vaimne kasv kiirendab planeedi vaimset kasvu. Teie DNA areneb kahest spiraalist kaheteistkümneni. Need 12 spiraali vastavad kindlatele energeetiliste pööriste keskustele nii keha sees kui väljaspool seda. Teid, kes on nõustunud osalema ülesandes, on planeedil praegu miljoneid, ning teie hoiate ülal antud vibratsioonide sagedusi, et ülesande edukas täitmine saaks võimalikuks. Vähesed teie hulgast on saavutanud täiuslikkuse ja need vähesed grupid mõjutavad kõiki teisi. Üsna pea tekib teil täiesti selge ettekujutus sellest, kes te olete ja milline on teie ülesanne.

Antud protsess on grandioosne evolutsiooniline hüpe kõigi nende jaoks, kes selles osalevad ning see kiireneb pidevalt kuni 2012 aasta lõpuni. Mõnedel on DNA 12 spiraali juba taastunud ning nende niidid toimivad nii keha sees kui väljas. 12 spiraali side tähendab seda, et 12 energiakeskust saavad hakata toimima, edastama informatsiooni. Traditsiooniliselt arvatakse, et 7 seitse energiakeskust asuvad füüsilise keha sees ning 5 sellest väljaspool – pea kohal. Need pöörised on häälestatud 12 taevakeha pöörlemisele, mis on teile antud hetkel teada teie Päikesesüsteemis. Need 12 taevakeha pöörlevad kooskõlas inimese energiapööriste süsteemiga, tuues infot, mis on seotud ka kõige kaugemate Universumi osadega; nad pöörlevad kooskõlas DNA spiraalide pöörlemisega teie kehas. Kui inimkonna DNA taasühendab endas 12 spiraali ühtseks süsteemiks ning kõik tegevused hakkavad toimuma selle süsteemi kaudu – tekib teis tavatu jõud. Üksikud indiviidid lihtsalt kogunevad kokku ning hakkavad ühiselt oma taotlust avaldades kasutama energiat, mis tulvab Kosmose igast nurgast. Ja need jõud suudavad muuta Universumi palet!

Meie nimetame teie DNA taastamise protsessi mutatsiooniks. Niipea kui te Valguse Perekonna liikmetena suudate selle kontseptsiooni omaks võtta oma teadvusse ja füüsilisse kehasse, te saate integreerida kõik oma 12 infokeskust. Te hakkate mõistma, et te loote ise oma reaalsust, oma kogemusi ning õpite olema teadlikud ja tahtlikud loojad. Lisaks sellele tuleb teile meelde, kes te tegelikult olete. Kui hakkavad avanema 10.; 11. ja 12. energiapööris, ilmuvad teie ellu paljud planeedivälised energiad. Nendel energiatel avaneb ligipääs Maale vastavalt sellele, kuidas üha suurem hulk inimesi suudab alal hoida vibratsiooni kõrgeid sagedusi. 10. energiapööris seob teid päikesesüsteemiga, 11. galaktika süsteemiga ja 12. määrab teie koha universumis. Kui te hakkate neid energiaid alal hoidma, toote planeedile informatsiooni, mis hämmastab ja šokeerib enamust planeedil elavatest inimestest.

Sellele järgneb isiksuste liitumine, kultuuride liitumine, suure hulga „uute maailmakordade” juurutamine. Alguses tekib suur kaos ja segadus. Valguse Perekonna liikmetena tuleks teil lihtsalt vaadelda toimuvat teades, et kaos ja segadus peab tulema esmalt lammutama süsteemi, et seda oleks võimalik taastada juba Valguses. Valguse Perekonna liikmetena te peaksite mõistma, et käimas on evolutsiooni protsess ning need, kes suudavad kaasa minna ja hoida muutuvaid vibratsioonisagedusi, hakkavad vaimselt arenema. On väga huvitav olla Maal antud ajal, kas pole?!

3. Kes on need teie jumalad?

Ideedes jumalikkusest on palju eksiarvamusi. Universum on täidetud arukate olenditega, kes teatud aja jooksul on saavutanud kõrge arengutaseme. Need olendid on arendanud endis kõikvõimalikke võimeid ja tegutsemisviise, mis teenivad nende loomingulist eneseväljendust. Kõige olulisem, mis peitub eksisteerimise ja teadvuse mõistete taga, on loovus, mida on võimalik väljendada mistahes kujul.

Ajastuid tagasi oli Maa vaid mõttekujuks suurte olendite teadvuses, kes olid püstitanud endile ülesandeks uute eksisteerimisvormide loomise. Paljud neist olenditest on andnud oma panuse selle Universumi loomisse ja te nimetate neid koondnimetusega Jumal, suure algustähega ning mõtlete tema all seda olemust, kes on meile tuntud Esmaloojana. Esmalooja jagas läbi Armastuse plahvatuse loovakti teadvuse kogu loodule. Kõik loodu on Esmalooja ise, kes viib läbi oma rännakuid ajas.

Meie vaatleme endid Esmalooja jätkudena. Me kogume pidevalt Tema jaoks infot, rändame ja teeme kõik vajaliku selleks, et meie elu oleks huvitav ja esitaks meile väljakutseid. Sellisel moel me toidame Esmaloojat. Andes Esmaloojale oma ettevõtmiste läbi infotoitu, muudame me teda veelgi suuremaks loovenergiaks. Keegi meist pole kunagi lähenenudki Esmalooja olemusele. Isegi need meie hulgast, kes on kõige kõrgemate valgusvibratsioonidega olend, ei valda võimet meie evolutsiooni antud astmel viibida Esmalooja läheduses. Me pole veel piisavalt valmis selleks, et tulla toime Tema energiate emanatsiooni intensiivsusega. Me unistame oma arengu mingil etapil vilksamisi näha Esmaloojat, või ehk mõneks ajaks temaga sulanduda. Me teame, et see on võimalik, seepärast püüamegi selleni jõuda.

Teadvuse evolutsioon ja tema infomahu suurendamine on see, mis võimaldab Esmaloojale läheneda. Paljud inimesed Maal on tundnud sulandumist Jumalaga, kuid see on olnud pigem sulandumine Esmalooja teatud osakesega, tajudes seda vibratsioonisagedusel, mis kõige enam vastas nende vaimsele arengule tolles hetkes. Füüsiline keha ei suuda vastu võtta Esmalooja summaarset vibratsiooni, ta saaks hetkega hävima energia ja infohulga ülekülluse tõttu. Need, kes tunduvad teile „Jumalana” on vaid Esmalooja tillukesed osad.

Kuid Esmalooja on ise ka vaid osa millestki veel suuremast. Esmalooja avastab pidevalt enda jaoks seda, et ta on vaid teise Looja laps ning see eneseteadlikkuse ja eneseavastamise protsess on lõpmatu. Pidage meeles: teadvus asub kõiges, teadvust kui sellist pole kunagi loodud, ta on lihtsalt alati olnud. Teadvus – see on teadlikuks saamine. Teadasaadut või tunnetatut usaldades te aktiveerite endas Jumalat. Antud ajal toimub teadasaamine – kes on kes antud planeedil. Ja see eneseteadlikkus väljub planetaarsetest raamidest – jätkub teadlikukssaamise protsess selles osas, kes on kes Universumi ulatusega mängus.

Nagu Maal eksisteerib hierarhia, millest te ei pruugi teadlikud olla, on see olemas ka Kosmoses. Teie võite elada teatud territooriumil ja olla täiesti teadmatuses kohaliku hierarhia olemasolust. Te võite lihtsalt harida oma maatükki, maksta makse ning täielikult ignoreerida mistahes administratiivseid või poliitilisi struktuure. Samas mõttes ignoreerib Maa administratiivseid ja poliitilisi struktuure, mis toimivad Universumis. Teil oleks väga oluline mõista, et administratiivsed struktuurid ja hierarhiad on olemas ning et antud instantsidel on ajataju teist erinev. Teised olendid ei ela samades ajastruktuurides, mis on teile tuntud. See, mida teie nimetate aastaks, võib olla neile väike lõik päevast. Kui te piisavalt sügavalt seda endale teadvustate, siis mõistate, miks antud planeet oli otsekui „järelvalveta” jäetud viimase mõnetuhande aasta jooksul. Nüüd on taevad taas aktiveerunud ja teil seisab ees suure hulga teadmiste vastuvõtmine oma teadvusse ning nende juurutamine praegu eksisteerivate paradigmadesse ja uskumussüsteemidesse. Planeet on liikumas vastu kultuurišokile – vastu Suurele Ilmutusele!

Te kõik tulite siia kindla eesmärgiga: need jumal-loojad, kes inimese ümber tegid, on tagasi tulemas! Paljud neist ongi juba siin. Seda planeeti on külastatud jumalate poolt palju-palju kordi ning mitmesuguste eksperimentide käigus on külvatud siia mitmeid inimliike. Paljud erinevad faktorid on mõjutanud Maa ajaloo käiku. Antud planeedil on tegutsenud tsivilisatsioonid, mis on eksisteerinud miljoneid aastaid. Nad on tulnud ja kadunud jäljetult. Nende tsivilisatsioonide käekäigule, igaühele neist, on avaldanud mõju need, keda teie koondnimetusena nimetate Jumalaks.

Suur hulk valgust kandvaid olemusi, keda teie Jumalaks nimetate, on mõjutanud teie ajaloolist arengut. Teie piiblis on paljud neist olenditest ühendatud üheks olendiks. Tegelikult nad ei olnud üks olemus. Te olete pidanud Jumalaks gruppi üsna vägevaid maaväliseid valgustkandvaid energiaid. Paljudes maistes religioonides on neid võetud just grupina ning nimetatud jumalateks väikese algustähega. Neil oli tohutu energeetiline potentsiaal, seetõttu on kerge mõista, miks neid jumaldati. Maal ei leidu ühtki kirjalikku allikat, mis neid olendeid tõepäraselt kirjeldaks. Paljud “jumalad” on käinud siin õppimas ja kiirendamas oma vaimset arengut, kasutades loovust, teadvust ja energiat. Ühed neist saavutasid olulist edu ning said oma õppetunnid selgeks, teised tegid kohutavaid, hävitavaid vigu.

Kes olid need iidsete aegade jumalad? Need olid olendid, kes olid võimelised muutma reaalsust ning mõjutama loodusvaime, sundima neid endile alistuma. Traditsiooniliselt nimetavad inimesed jumalateks neid, kellel on võimeid, mis neil endil puuduvad. Mitmetes iidsetes tsivilisatsioonides on neid kujutatud tiibadega olenditena või tiibadega tulekeradena. Üle terve Maa võib leida vihjeid, kes olid need teie jumalad. See osa neist, kes manipuleeris inimestega, lõi oma müüdid selleks, et inimestele kaela määrida vajaliku reaalsuse pilti. Nad sisendasid teile, et nad on jumalad, teid õpetati neid kummardama, nendele alistuma ja neid jumaldama. See paradigma on juba muutumas. Varsti tuleb tõde päevavalgele – tõde, mis muudab täielikult teie vaate maailmale, isegi neile, kes ei taha tõele silma vaadata!

Jumalad-loojad, kes praeguse ajani on juhtinud seda planeeti, on võimelised võtma endile füüsilise kesta, kuigi põhiliselt nad eksisteerivad teistes mõõdetes. Nad hoiavad maad kindla ulatusega sageduste raames, luues tingimusi emotsionaalseteks traumadeks. Nad toituvad nendest emotsioonidest. Nende hulgas on olendeid, kes hindavad elusid üle kõige, kuid on ka selliseid, kes maist elu kui sellist üldse ei hinda. /Seepärast võiski Iisrael oma teekonnal „tõotatud maale” hävitada kõiki, kes ette jäid ja oma elu säilitamise nimel vastu hakkasid. VK/.

„Teadvus toidab teadvust”. Seda kontseptsiooni on teil raskevõitu mõista, kuna teie toitute orgaanilistest ainetest. Mõnede olendite toiduks on teadvus. Muide, mistahes toiduainetes sisaldub teatud arenguastmega teadvus – sõltumata sellest, kas te neid praete, keedate või tarvitate toorelt. Teie emotsioonid on aga toiduaineks teistele. Kui te olete kellegi kontrolli all ja teid sunnitakse jääma kaose ja paratamatuse seisundisse, siis te loote ise vastavaid võnkesagedusi, mis on nendele olenditele toiduks.

Mõned teised olendid toituvad armastuse vibratsioonidest ning just nemad tahavad taastada armastust peamise toiduallikana sellel planeedil. Nad tahaks nihutada selle Universumi armastuse sagedusele, et selle asukad saaksid alustada „külviga” teistes maailmades. Teie moodustate Valguse “diversioonirühma”, te nõustusite sellele planeedile tagasi tulema. Teie täidate kindlat ülesannet. Te tulite füüsilistesse kehadesse ning teil tuleb need omaks võtta ning kasutada neid oma ülesande täitmisel. Tänu oma vaimse arengu jõule te saate muuta oma füüsiliste kehade seisundit. Teie kõik valisite hoolega vastavaid geneetilisi liine, mis tagaksid teile optimaalsed võimalused oma kavade elluviimiseks.

Kui algselt inimesed elasid neile antud režiimi järgi, tajusid nad mitmeid reaalsusi. Nad olid paljumõõtmelised, oma võimetelt “jumalatega” võrdsed. Nüüd olete te jälle ärkamas sellisele eksistentsile. Jumal-loojad võtsid teilt selle reaalsuse. Nad said siia meelitatud küllusega, mis eksisteeris sellel planeedil. Et teie usuks, et nemad on suure tähega „Jumal”, muutsid nad teid geneetiliselt. Just siis sai valguse Perekond planeedilt ära aetud ja tumedate meeskond, kes tegutses jõhkruse printsiibil, ilmus planeedile. Teie kehad kannavad endis mälestust ja hirmu jagunemisest, ning janunemisest teadmiste järele, mis teilt on ära võetud. Jumalad, kes sellega hakkama said, on vägevad kosmilised olendid. Nad on oskuslikud manipuleerijad, reaalsust mitmesugustel viisidel muutes. Inimesed hakkasid oma võhikluses nimetama neid kosmilisi olendeid Jumalaiks.

Esmalooja – Jumal suure algustähega, pole kunagi külastanud antud planeeti ühtse olendina. Tema asub kõiges olemasolevas. Teil on olnud tegemist vaid olenditega, kes janunesid jumaldamise järele ja selleks eksitasid teid. Kuid Maasse nad suhtuvad kui omandisse – ja seda Universumis, kus kehtib vaba tahte printsiip!

Enne planeedi hõivamist olid teil imelised võimed. Esialgne inimese biogeneetiline tüüp oli tohutute teadmistega, elades paljudes mõõtmetes korraga. Kui jumal-loojad tulid maad hõivama, nad avastasid, et kohalikud elanikud teavad liiga palju. Maalaste võimed olid liiga lähedased nende endi võimetele. Seejärel korraldati mõned bioloogilised manipulatsioonid – loodi inimese eksperimentaalseid variante – algne geneetiline materjal lammutati laiali, kuid ei hävitatud. Seda võiks võrrelda barbari tungimisega raamatukokku, kes hävitas kartoteegi ning paiskas kõik raamatud põrandale hunnikusse. Raamatukogu kord sai rikutud. Nii on ka teie DNA laiali paisatud ja rikutud olendite poolt, kes anastasid Maa kauges minevikus. /Sitšini järgi jämedalt 500 000 kuni 430 000 aastat tagasi. VK/.

Praegu me ei räägi teiega loogilise mõtlemise tasandil, vaid aktiveerime teie mälu andmepanka. Meie ülesandeks on aidata teil meelde tuletada, et te olete kõik selle loo kaasosalised. Niisiis sai geneetiline informatsioon laiali lammutatud, kuid see on kõik alles teie rakkudes. Ainsaks aktiivseks infoks, mille teile elu jätkamiseks alles jäeti, oli DNA kahekordne spiraal. Kuid paljud andmed isegi selle spiraali raames said tõkestatud. Sellisel moel te hakkasite tegutsema kõige minimaalsema informatsiooni alusel. Ja teadvuse need aspektid, kes esitlesid endid Jumalana, said kergesti teiega manipuleerida.

Just praegu toimub teie algse DNA taastamine. DNA evolutsioneerub. Uued spiraalid korralduvad ümber vastavalt sellele, kuidas eeterlikud valguskodeeritud niidid kokku koonduvad. Laialipaisatud andmed koonduvad kokku teie eeterkehas tänu Esmalooja elektromagnetilise energia mõjutusele, /mis praeguse tsükli lõpus tungib Galaktika Kesksest Päikesest kosmiliste portaalide vahendusel otse Päikesele ja sealt Maale, nagu kinnitavad teised infoallikad. VK/. Me oleme siin selleks, et osutada abi ja kaasa aidata ning et jälgida teie sees toimuva protsessi kulgu. Lisaks sellele me oleme siin omaenda vaimse arengu kiirendamiseks.

Vastavalt DNA niitide taastumisele te saate arendada oma kehas välja palju täiuslikuma närvisüsteemi, mis võimaldab teie teadvusest läbi voolata palju suuremal infohulgal. Te äratate paljud närvirakud, mis on olnud pikaajalises tegevusetuses. Te saate kasutama oma füüsilist keha täies ulatuses. Seni olid tema võimed kasutusel vaid mõne protsendi ulatuses /umbes 4% – 10%. VK/. Antud planeedi iga punkt on haaratud antud teadlikuks saamise protsessi. Need teie hulgast, kes on Valguse Hoidjateks, kinnistavad ankruna Valguse vibratsioone oma teadvusse. Kui antud info ei saa õigeaegselt „ankurdatud” ja mõistetud, võib tekkida kaos. Kaos tekib küll igal juhul, seetõttu tuleks teil seista kindlalt jalgadel. 🙂

See kaos toob endaga kaasa reorganiseerimise võimaluse ning seda tuleks osata ära kasutada. Aeg surutakse kokku, kuid energia intensiivsus üha kasvab. Teie tulite siia selleks, et antud energiat esimestena kasutada. Teie rajate teed mõistmisele vastavalt sellele, kuidas tõmbate ligi ja lasete antud valgustkandvatel energiatel voolata läbi oma keha. Teie aitate teistelgi leida valgustumist, kuid kulutamata neid kolossaalseid jõupingutusi, mis kuluvad selleks teil. Paljud inimesed hakkavad tundma neid energiaid ilma igasuguse eelneva ettevalmistuseta. Te tõmbate planeedile Valgust, infoallikat, te rajate uusi radu teadvusele, rääkimata ise sõnagi. Teadvuse uued rajad loovad uusi reaalsusi, uusi võimalusi, uusi eluvõtteid. Just seetõttu on teie ühiskonna lagunemine vältimatu: temas puudub Valgus, ta ei sisalda võimalust elada üheaegselt mitmes mõõtmes, ta vaid pidurdab teie arengut ja teie olete sellest väga väsinud.

Jumal-loojate, nende kosmiliste olendite „kodu” on kosmiline ruum. Nemadki evolutsioneeruvad. Paljud teist tahaks teie jumalad „loojate klubist” välja heita, kuna nad ei hinda elu, mida ise loovad. Enne planeedi hõivamist ligikaudu 300 000 aastat tagasi tegutses maal esimene jumal-loojate meeskond. Nende sihiks oli info toomine planeedile ja avatud infokeskuse loomine, mis pidanuks siduma omavahel mitmeid galaktilisi süsteeme. Seejärel puhkes jumal-loojate vahel sõda ning need taevased olendid, kellest kõneldakse teie planeedi iidsetes ürikutes, saavutasid võidu. Nad tulid siia, sest see planeet oli neile vajalik nende sihtide saavutamiseks. Esmalooja Universumis on kõik lubatud. Tänu sellele ongi võimalik saada igasuguseid õppetunde.

Mõned jumalad sidusid end omavahelistes abieludes, sulandades kokku oma geneetilisi liine, et näha, keda nad saavad selliselt luua. Pidage meeles, et nad jagasid hästi geneetikat ja kõik liigid, mida nad lõid, kasutasid elujõu väljendusi ja tegevusi. Neid tegusid toimetati sügaval mõistmisel, kuidas antud elujõud toimib. Teie arengutasandil on raske mõista, kuivõrd grandioosne see projekt oli.

Kes olid siis need olendid, kes asusid Maale ja rikkusid ära Esmakavandajate plaanid? Kes on need kosmilised olendid, keda me mõnikord nimetame „Tumesärklasteks”? Olge Pimeduse jõududest kõneldes kannatlikud. Ärge rääkige neist halba. Lihtsalt mõistke, et need jõud on vähem informeeritud ning loovad süsteeme oma kuju ja sarnasuse järgi, mis on tingitud samuti infovaesusest. Nad usuvad pühalikult, et ainult niiviisi saabki tegutseda. Nad klammerduvad oma piiratud teadmiste külge kui uppujad õlekõrre külge – selle eluviisi külge, mis evolutsiooni käigus on saanud nende ainsaks eksisteerimise viisiks. See on elu, mis püsib hirmul, elu, mis ei austa teist elu, elu, mis kasutab oma huvides teist elu. Aga kes need olendid siiski on? Reptiilid! Need kosmilised olendid on osaliselt inimesed, osaliselt reptiilid. Meie hakkame neid nimetama sisalikeks. Teie kõik teate juba seda, kuna teadmised on teie sees olemas. Vastavalt mälule, mis teis aktiveerub, saavad mõned teie hulgast ligipääsu ka reptiili mälule. Te eksite, kui arvate, et kehastute alati vaid inimolenditena. Te kehastute selleks, et tunnetada maailmade loominguid, koguda infot loomingu võimaluste kohta ning kollektiivselt hoomata mõistusega kõiki neid kogemusi. Vaevalt pakuks kellelegi huvi saada kogu aeg ühtesid ja samu kogemusi. See oleks sama tüütu, kui käia igal õhtul ühes ja samas restoranis – kas selline inimene saaks öelda, et ta teab toitudest kõike? Taolised üldistused on lihtsalt rumalus. Hakake avardama oma tunnetushorisonte ning mõistke, et te kogute kogemusi kõige erinevamatest elu väljendustest. Igasugune elu sisaldab Jumala elusädet.

Jumal-loojad võivad eksisteerida igasugustes vormides ja ega nad kõik pole ka sisalikud. On olemas jumal-loojaid, kes sarnanevad putukataolistele olenditele. Meie, plejaadlased, oleme nt tihedalt seotud linnusarnaste ning reptiilsete jumal-loojatega. Olemused, kes tulid Maale Kosmosest, on paljudes kultuurides töötanud lindude energiaga. Iidsete Egiptuse, mõlema Ameerika mandri kunstis te võite avastada rohkelt lindude ja reptiilide kujutisi. Ühtedel ajastutel on nad tegutsenud koos, teistel valitses nende vahel vastasseis. Vastavalt teie üha kasvavale teadlikkusele hakkab ka meie jutustus üha avarduma. Teile hakkab meenuma teie kunagine ajalugu.

Jumal-loojad on teiega tihedalt seotud. Kui te võtate vastu otsuse saada lapsevanemaks, te nõustute õppima oma lastelt, olema vastutavad nende heaolu eest, õpetama olema neil enda eest vastutavad. Täpselt samuti on lugu ka jumal-loojatega. Jälgides teie vaimset kasvu, nad õpivad elult, õpivad omaenda loomingult. Jämedalt öeldes – nad õpivad saama headeks lapsevanemateks. Aga mõned loojad-jumalad lõid elu ainult selleks, et nende eest kantaks hoolt, et nende loomingud teeniksid vaid nende endi huvisid. Nad toitusid teie emotsioonidest. Teid kutsuti /religiooni teenrite poolt. VK/ üles suretama oma tundeid, sest just tänu emotsioonidele on võimalik jõuda selgusele selles, mis ümberringi sünnib. Teie emotsioonid seovad teid teie vaimse kehaga. Vaimne keha, loomulikult, pole füüsiline – ta eksisteerib paljumõõtmelises sfääris.

Sageduste diapasoon on käesoleval ajal nihkunud ning välised energiad töötavad praegu planeedi muutmise heaks. Need energiad vajavad teid läbivate kanalitena, juhtmetena. Nad ei saa muuta planeeti väljastpoolt. Planeedi vibratsioonisagedus võib saada muudetud ainult seestpoolt. Need helged energiad kannavad endas Kosmose loovalgeid, nad läbistavad teie kehi sihiga luua eeltingimusi evolutsiooniliseks hüppeks. Kui te mõistate, kuidas õigesti kasutada oma emotsionaalset keha õppides soovitava vibratsiooni sagedust alal hoidma, saate kiirgama valguskiiri, mis tulevad Kosmosest teie kaudu. Siis te ei toida enam antud elutaset kaose ja hirmu kiirgustega.

Vastavalt sellele, kuidas hirmu sagedus hakkab sellel planeedil nõrgenema, võetakse ette aktiivseid tegevusi hirmu suurendamise eesmärgil. Kaotavad ju need, kes toituvad hirmu emotsioonidest, oma toiduallika. Nad hakkavad üritama neile harjumuspärase toidu taastamist, takistades üleminekut armastuse sagedusele. Sisalikud on Maa täis tikkinud seadmetega, mis on võimelised edastama ja võimendama planeedil emotsionaalset ebastabiilsust. Selleks, et tulla planeedile, on vaja läbida vastav ruum-ajaline portaal. Ütleme nt, et kui te lendate Jupiterile ja ei leia üles portaali, mille kaudu on võimalik sattuda antud planeedi ajalistesse raamidesse, siis tundub, et planeet on asustamata, elutu. Portaalid võimaldavad teil tungida planeedi nendesse mõõtmetesse, kus eksisteerib elu. Portaalid avanevad „aja koridoridesse” ning on paljumõõtmeliste kogemuste aladeks.

Maal on olnud erinevaid portaale, mille kaudu mitmed jumal-loojate liigid said siia siseneda. Tohutu portaal, mille pärast praegu käib võitlus, asub Lähis-Idas. Kui te tuletate meelde Maa ajalugu, siis näete, kui palju religioosseid draamasid ja muid olulisi sündmusi on toimunud just selle portaali regioonis. See on tohutult suur, tema raadius on ligikaudu 1000 miili. Selle portaali kaudu tungisidki siia Sisalikud. Sisalikud kontrollisid mingil määral seda. Nad kasutasid seda territooriumi oma ka koobastike ja maasiseste baaside loomiseks. Tigrise ja Eufrati jõgede vahel astesev iidne mesopotaamia tsivilisatsioon oli samuti kosmiliseks kolooniaks. Selle portaali kaudu toimub inimkonna manipuleerimine teise tsivilisatsiooni huvides. Sisalike seas on nii heatahtlikke kui tigedaid. Miks me teile seda kõike selgitame? Milleks on teile neid teadmisi vaja? Nad on teile tingimata vajalikud, kuna Sisalike reaalsus avaldub käesoleval ajal jälle ja sulandub teie mõõtmega. /2030 aastal on nende planeet Nibiru taas möödumas Maast ja kutsumas esile võimsaid kataklüsme, mille paanilist vastuvõtmist üritatakse võimalikult mahendada, et mitte katta tulijatele järjekordset peolauda. VK/. Teie evolutsiooniline hüpe teadlikkuses ei piirdu ainult sellega, et jõuda Armastuse ja Valguse hoovusse ja iga päev „süüa pirukaid”. Teil on vaja võimalikult täielikumalt mõista kuivõrd komplitseeritud on reaalsus, millisel tohutul hulgal vormidel ja mõõtmetel on õigus eksistentsile ja kuidas on nad kõik teie endi osadeks. Teil tuleb nad vastu võtta, nendega liituda, viia läbi oma hingeosade kokku- kogumine. See on /Universumi tekkele/ plahvatusele vastupidine protsess. Ainult sel moel te saate Esmalooja juurde tagasi pöörduda.

Teil tuleb veel korduvalt võimalusi mõista kohut inimeste ja sündmuste üle. Kuid pidage meeles – kui te kohut mõistate ja teistele silte külge kleebite, ei saa te tunnetada uusi reaalsusi. Pidage alati meeles, et te asute „vaba tahte alas”, et on olemas Jumalik Kava ning see on viimane kava osa, viimane lahtimängimata kaart. Ja pidage meeles, et viimane kaart on alati trumpäss.

Dramaatiliste sündmuste loomus antud planeedil on iseenesest väga huvitav. Niipea, kui olemasolevas süsteemis toimub manipuleerimine või kindlapiirilise vibratsioonisageduse muutumine, hakkab süsteem väljendama magnetilisi omadusi. Süsteem on kui magnet, mis tõmabab ligi igasuguseid energiaid, mis antud süsteemiga on kunagi seostunud. Energia nagu tõmmatakse süsteemi tema evolutsioonis osalemiseks. Antud ajal teie kui magnet tõmbate enda külge kõike, mida kunagi olete ise kogenud. Sellega antakse teile võimalus terviklikult ja üheaegselt läbi tunnetada kõik see, mida on seoses antud kogemustega vaja tunnetada.

Iidsete aegade jumal-loojad tõmmatakse Jumaliku Kava raames tagasi. Nad on kohustatud osalema toimuvates sündmustes ja mõistma, et ka nende vibratsioonisagedus saab allutatud muutustele. Nad puiklevad vastu täpselt samuti nagu puiklesid sellele vastu inimesed. Ja just nemad loovad omaenda reaalsusi! Viimaste 300 000 aasta jumal-loojad on unustanud, kes neid on loonud! Nad on unustanud omaenda jumalate olemasolu. Kuid teie olete Valguse Perekonna liikmed ja teie pole unustanud. Teie ülesanne on mõistmine: planeedile mõistmise ja teadlikkuse toomine, nende teadvuse komponentide toomine, mis stabiliseerivad energiate vood ja garanteerivad loomisjõu.

Valgust ei hinnata antud planeedil vääriliselt, samas jumal-loojad ei hinda vääriliselt teid. Nende „kõikteadmises” on samuti „valgeid laike”. Nad on niivõrd armunud jõusse, et võitlevad pidevalt selle pärast omavahel. Nad on ohvriks toonud osa iseendist ja haaratud ning võlutud omaenda projektist. Teie olete seotud nende olenditega, kuna olete nende jätkudeks, nende tegevjõuks. Te olete siin reaalsuse muutmiseks mitte väljast, vaid seestpoolt. See ongi see, mida te püüate meelde tuletada. Jumal-loojad on tagasiteel, sest nad ei taha nälga surra. Nad mõistavad, et nende süsteem laguneb teie läbi. Seetõttu nad ilmuvadki siia sihiga luua veelgi suuremat kaost ja kohutavamat hirmu. Neile on nende toiduallikas väga tähtis. Nad on kaotamas kontrolli planeedi üle, mistõttu nad tulevad tagasi oma põhiportaali juurde Lähis-Idas, kus maa sees asub nende kaose ja hirmu allikas.

Esmakorraldajad soovivad taastada vaba valiku sageduse sellel planeedil. Jumalad, kes on võimutsenud planeedil evolutsiooni viimastel aegadel, kasutavad sellist vibratsioonisageduste modulatsiooni, mis ei võimalda vaba valikut. Nad varastavad teid paljaks, röövides psüühilise energia, näitavad kõigi neile kättesaadavate vahenditega teile reaalsusest vale pilti. Me ei ütle, et need jumalad on halvad. Me lihtsalt informeerime teid sündmustest, mis on aset leidnud ning sellest, kuidas te olite naiivsuse tõttu tõmmatud nendesse sündmustesse. Te ei tea, et kõik taolised sündmused ja olukorrad on püünisteks, mis võimaldavad sundida teid mõtlema ja tundma kindlal moel. Sealjuures vibreerib teie teadvus rangelt piiritletud sageduses.

Meie mängime sama mängu. Kui te vaatate tagasi, siis näete, mida tegime meie: ka meie töötasime välja teie vibratsiooniliste sageduste või mõtete ümberkujundamise kava. Kas ka meie pole meelitanud teid, pole kaasa tõmmanud? Kas me ei veennud teid vabatahtlikult vibreerima kindlapiirilisel sagedusel? Tegime sama, mis nemadki. Kuid me jätsime teile valikuvabaduse. Nagu lapsepõlves te saite teada tõe Jõuluvanast, nõidades, võluritest ja õhuvaimudest, avastate te üsna pea ka tõe oma jumalatest. Te saate teada, et energiate ümber, keda te austasite jumalatena, on loodud idealiseeritud versioon, muinasjutt, mis varjab reaalset tegelikkust.

Domineeriv energia planeedil sõelub läbi kõik teie uskumuste süsteemid, jättes alles vaid need, mis temaga sobituvad. Voolates läbi teie teadvusest ning kujundades seda kindla paradigma režiimis, suundub see energia väljapoole ning materialiseerub, elavneb reaalsuseks. Teile on juba sellest räägitud, et teie mõtted loovad teie maailma – jah, need mõtted on materiaalsed, nad kogunevad kusagile. Praegu mõtleb üle 6 miljardi inimese Maal millegi üle. Vaadake millist tohutut energia hulka toodetakse praegu Maal! Milline aga on juhtmõte antud energia raames? Mis võib välja ilmuda antud mõtteenergia tulemusena reaalsuse tihedamates kihtides?

Me pole siin selleks, et osutada, kellel on õigus ja kes eksib. Pole oluline ka, millist kohta keegi hierarhiliselt hõivab. Me tahaks vabastada teid mittevajalikest illusioonidest ja vahetada välja see, millesse teid on kaua sunnitud uskuma. Me ei väida, et see oli üdini vale. Me lihtsalt soovime, et te mõtleksite globaalsemalt.

Tunnetage, kuidas nõrgeneb jumal-lojate poolt kehtestatud domineeriv energia, kui üha kasvav inimeste hulk lakkab vibreerimast etteantud hirmu sagedusel. Mõelge sellele, mida te suudaksite teha, kui astute üle neist sagedustest, kaasaarvatud ka loogilise mõtlemise piirid. Te saate hakata Sageduste Alalhoidjateks. Pidage meeles, et individuaalne sagedus on summaarne suurus teie füüsilises, emotsionaalses, mentaalses ja vaimsest kehas transleeritavatest elektromagnetilistest pulseerimistest. Iga kord, kui te valitsete selle üle, mis sai välja sõelutud, te asute muutma Planeedi vibratsiooni sagedust.

Me ei taha diskrediteerida meetodeid ega pisendada jõupingutusi, mida te olete kasutanud varem. Me lihtsalt soovime, et te kasvaksite vanadest meetoditest ja vahenditest välja. Mõned teist säilitavad ustavust uskumussüsteemidele, mis on teie vaimset arengut juba lakanud teenimast. Me kinnitame teile, et saabub seegi aeg, mil te väljute ka piiridest, millest me suuname teid läbi praegu. Uus teadlikkuse energia koputab teie uksele ja te olete õigustatud ütlema: „Mis siis ikka, kui plejaadlased osutasid sellele, oli see hea. Nad tõstsid meid uuele astmele. Nüüd me liigume edasi”. Evolutsiooni protsessi pole võimalik peatada, pole ka kunagi võimalik anda planeedile absoluutset tõde tema viimses instantsis.

Meenutades oma reptiilset minevikku te avastate mitmeid olulisi reptiilide perekonda kuulunud patriarhaalse ajaloo tegelasi. Mitte kõik inimesed pole head, ega kõik reptiilid halvad. Nad pole põrmugi vähemtähtsad Esmalooja osad kui teie. Geneetika meistrid on võimelised võtma kõikvõimalikke kujusid või vorme. Me mõistame täiesti, et töötamisel vaid ühe eraldi võetud täistõe ilmutuse liigiga võib esile kutsuda šoki. Suure hulga jumal-loojate hulgas oli vaid mõnedel inimkuju. Praegusel ajal valmistavad teile maksimaalset ebamugavust reptiilset tüüpi olendid, kuna nad näivad teile kõige võõristavamatena.

Meie kavatsuseks oli avardada teie ettekujutust sellest, kelleks siis olid tegelikult teie jumalad, sest nad on üsna varsti Maal tagasi. Just sellepärast läbib planeet segaduste aegu. Õppides ülal hoidma kindlaid sagedusi, mis tulevad Kosmose loovate kiirtega, te valmistute kohtumiseks nende jumalatega. Mõned neist on juba kohal. Nad kõnnivad teie tänavatel ja võtavad osa teie akadeemilistest istungitest, nad on imbunud teie valitsuste struktuuridesse ning jälgivad, kuidas te tegutsete. Nad on siin selleks, et jälgida ja suunata energiaid. Mõned neist ka selleks, et teid abistada. Mõned selleks, et ise õppida ja areneda. Aga mõned neist on tulnud siia mitte just kõige kõrgemate taotlustega.

Teil on vaja osata maaväliste energiate vahel vahet teha. See Universum on vaba tahte ala, seetõttu on mistahes eluvormil elamise õigus. Aga kui mingi vorm üritab teid hirmutada, manipuleerida või ühel või teisel moel teid kontrollida – siis see pole energia, mis saaks teenida kõrgemaid huvisid. Teil on valida, kellega koostööd teha. Kui keegi on arendanud endas mitmeid fantastilisi ja „maagilisi” võimeid, ei anna see veel tunnistust antud olendi kõrgest vaimsest arengust. Õppige tegema vahet.

Te elate väga olulisel ajal, mil energiad „ärkavad ellu” ja hakkavad liikuma. See, mida te viimasel ajal tunnete, on teie ärkamise tulemus ja omaenda varjatud potentsiaalist teadlikuks saamine. Jumalad on juba kohal. Teie oletegi need jumalad. Ärgates oma ajaloo mõistmiseks, te hakkate avama oma iidseid silmi. Need on Horuse, jumala silmad. Nemad näevad kõikide asjade ja nähtuste seoseid ja etteantusi, sest iidsed silmad saavad näha üheaegselt paljudesse mõõtmetesse ning sidudes koostisosad ühtseks tervikuks saavad kokku tervikliku panoraami. Kui te avate oma iidsed silmad enda sees, suudate te siduda ühtseks tervikuks mitte ainult oma arengu individuaalse ajaloo – te võite ühineda planeedi ajaloo teadmisega, Galaktika ja kogu Universumi ajalooga. Ja siis avaneb teile tingimata kogu tõde ka sellest, kes on teie jumalad.

4. Meenutused vaba tahte alas

Elasid kord ühed olendid, kes tahtsid midagi luua. Oma soovi elluviimiseks oli vaja minna ilmaloomingu teatud alasse ja üpris õrnalt mõjutada seda. Need olendid töötasid Valguse heaks, olid temaga tihedalt seotud ning säilitasid hoolega teadvuse antud aspekti. Erinevatel ajavahemikel kohtusid Valguse Hoidjad koostööd tehes omavahel. Nende rajad ristusid reaalsuse mitmetes mõõtmetes. Nad kavandasid, vahetasid ideid ja määrasid aegu, mil nende kavad võisid teostuda. Valguse meeskonna liikmed arvutasid välja Esmalooja kõikvõimalikke tegemisi: mida nimelt Esmalooja peaks tegema, kus midagi tegema ja mil viisil oleks võimalik kõige täiuslikumalt rikastada Esmalooja kogemusi. Need olemused said suurepäraselt aru, mis Valgusega võib toimuda, seetõttu oli nende kava peenemate üksikasjadeni läbi töötatud. Kava nägi muuhulgas ette valmisolekut suureks kosmiliseks vapustuseks, mis, nagu nad ette nägid, pärineb Esmaloojalt.

Valguse Hoidjad ilmutasid asja suhtes suurt ustavust, valmistades ette programmi, millele järgnes õppus. Kuna kava polnud kuigi lihtne, tuli palju õppida. Valguse Alalhoidjate plaaniks oli viia Valgus ja teadmised sellisesse reaalsusse, kus need ei olnud teretulnud ja justkui ei sobitunud sinna. Sellist ülesannet võiks võrrelda täisealise jala toppimisega lapse saapasse. Kuid seda kava valmistati ette ajaks, mil tekib võimalus Valguse mahutamiseks sellisesse reaalsusse. Niisiis – need olendid olete teie, ja aeg on praegu. Kõik see on olnud hoolega ette arvestatud ja igaüks teist teab oma hinge sügavuses, et on tulnud siia kindla kavaga: alustada siit oma üleslendu ning vabaneda kõigest, mis teid jooksva hetkeni sidus selle reaalsusega. Reaalsus, kuhu te sisenesite, mähkis teie teadvuse kinni peente niitidega, mis pigem sarnanevad terasvarrastele. Ta rikkus teie iseenda tunnetuse ja oma koha tunnetuse Universumis.

Nende jaoks teie hulgast, kes tulid osalema antud kavas ning töötama osalise teadvusega, mis on ikkagi Valgus, on saabunud tegutsemise aeg. Teie tegevus algab antud hetkest /siis oli 1992 a/. Kõik, mida te peaksite tegema, on – võimaldada Valguse energial siseneda teie kehasse. Teil on vaja õppida antud energia sagedusi alal hoidma, puhastama tee vabaks emotsionaalsele energiale, mis on vaka all teie füüsilises kehas. Ennast analüüsides te avastate, et on olemas palju „minasid”, kes rändavad teadvuste sisemistel teedel. Te avastate, et teie ühiskond sai väga kavalalt paika pandud nii, et hoida teid tagasi iseenda kõige intiimsema ja huvitavama osa tunnetamisest. Valguse Alalhoidjatena te võite luua mitmesuguste reaalsuste valiku ning juurutada need planeedi massiteadvusse. Te võite jõuda eesmärgile, luues sellise valiku võimaluse esmalt endale – jõudes sisemise rahu ja tasakaalu ning sisemise armastuse seisundisse. Tingimusteta armastus eeldab selle omaksvõtmist, kes te tegelikult olete, mida te olete teinud ise ja mida on teiega teinud teised. Te võtate omaks ning integreerite kõik kogemused, sest teate, et just antud olukorrad olid teile äärmiselt vajalikud, juhtimaks teid iseenda omaksvõtmise lõppjärku ning säilitada teadvuses Valgust.

See iidne pärimus on hoiul teie kehas. Osa sellest, mida me pidevalt palume teha on – avada omaenda ajalooline laegas kogemuste aaretega. Hakake omaenda sisemisteks arheoloogideks. Olge valmis matkama mälu teedel – nii praeguses elus kui ka eelmistes kehastustes, et teil hakkaks kujunema teadvusele omane üldpilt. Kui see pilt hakkab kokku klappima, te avastate, millistes keerdkäikudes olete rännanud, kui palju väliskujusid olete vahetanud ja kui paljudes tegevustes olete osalenud. Te õpite omaks võtma oma olemuse terviklikkust. Kui te suudate omaks võtta ka selle käitumise, mis ei soosinud teie kõrgemat ettemääratust; intiimse eluosa, mis seondub teie seksuaalse identiteediga; kui te mõistate, kuidas te hindasite või ei hinnanud oma elu paljudes eelmistes inkarnatsioonides – avaneb teil uus keskus, uus energiapööris teie kehas neljanda ja viienda energiapöörise vahel. Selle kaudu hakkab sisenema info voog. Just siin alustab oma regeneratsiooni teie füüsiline keha, minnes üle tingimusteta Armastuse tasandile – Armastusele, mis ei nõua midagi vastutasuks.

Vastavalt iseenda omaksvõtmisele ja sündmuste uurimisele, milles olete osalenud, tekib teil palju sügavam mõistmine antud hetkel planeedil toimuvast. Siin kõlab kaootiliste meloodiate kakofoonia ja iga taga neist seisab omaette taotlus. Teie arenemise põhisihiks antud hetkel on jõu omaksvõtmine, et täieliku informeerituse juures selle kohta, mis teie reaalsuses toimub, te säilitaks oma individuaalsuse suveräänsuse. Siis teie „mina” saab kristalse selgusega valida oma individuaalse raja läbi selle reaalsuse.

Maa algseks kavaks oli planeedile erinevate galaktiliste süsteemide jaoks infokeskuse loomine. Esmakorraldajad pole sellest kavast taganenud. Nemad olid samuti Valguse Perekonna liikmed ning mõned teist olid nendega väga lähedased. Tunnetage seda jälle. Me tahame äratada teie mälu. Me tahaks, et teie mõistaksite kogu tagapõhja, mis inimrassiga antud planeedil toimub. Sest siis te saaksite tegutseda täie kindlusega, teades ja teadmisi kasutades.

Nagu me oleme juba meenutanud – mistahes universumis, mis on vaba tahte alaks, on Esmaloojatele lubatud kõik. Niisiis, kuna aega sellisel kujul kui teie seda tunnete pole väljaspool antud lokaalset sektorit olemas, on sündmustel lubatud areneda ilma välise sekkumiseta. Teile, inimestele, tundub, et Maal pole juba pikemat aega toimunud mingit globaalset kosmilist aktiivsust. Kuid evolutsioon avaramas skeemis pole kestnud kuigi kaua. Kuna te olete suletud Maa ajalistesse raamidesse tundub teile, et vaheaeg on olnud pikk. Valgus kannab endas informatsiooni, kuid Pimedus ei lase infot läbi. Niisiis: teil peaks olema kerge selgusele jõuda, kes on kes ja mis on mis niipea, kui te hakkate rändama väljaspool kolmemõõtmelist maailma. Kõik, mida teil on vaja eristada – on see, kas mistahes asjas on Valgust ja kas teile antakse informatsiooni, või teie ees on Pimedus – kus teid informeeritakse osaliselt, valesti või üldse ei informeerita.

Nii Valgus kui Pimedus pärinevad ühelt ja samalt Esmaloojalt, kes lõi jumal-loojate tohutud hulgad. Esmalooja jagas kõikidele jumal-loojatele vabaduse moodustada maailmu teadmisega sellest, kuidas luuakse elu, kuidas seda vastutustundega juhtida ja kuidas saada loodud planeetidele ja galaktilistele süsteemidele armastavaks lapsevanemaks. Vanemliku vastutuse õpe on alaline protsess. Jumal-loojad, võtsid osakese endast, taastasid selle uues variandis, toites seda iseendaga. Egiptuses on olemas jutustus jumal-loojast, kes masturbeeris ja sellisel moel lõi uue maailma. Jumal võttis osakese iseendast ja valmistas väikese endasarnasuse, et olla seespool, aga mitte väljaspool enda loominguid.

Teie kõik olete vajalikud, et saaks võimalikuks ligipääs mälu sellele poolele, mis on jumal-loojate osaks. Kes on need jumalad? Ja kes olid teised jumalad, kes nendega sõdisid? Kes jumalatest tuli antud planeedile sihiga kehtestada oma kontrolli selle üle? Üheks teie ülesandeks on leida ligipääs oma mälu arhiivide juurde.

Kui need olendid tagasi tulevad /2030a/ ütlevad paljud teie hulgast: „Jah, need on imelised jumalad. Ma tunnen , kuivõrd kaunid nad on. Nad on suurepärased. Vaadake, mida nad suudavad teha!” Paljud nendest jumalatest hakkavad näiliselt parandama ja päästma teie maailma. Just see võibki teid eksiteele viia. Teile hakkab tunduma, et nad on tulnud parandama ja päästma, kuid tegelikult saab nende tegevus olema suunatud türannia ja totaalse kontrolli uute vormide loomisele. Tahame öelda, et inimestel tekib seoses nende olenditega vanast paradigmast mõjutatud uskumuste süsteem. Viiakse läbi suur reklaamikampaania selleks, et teile neid „müüa”. See programm on juba käivitatud.

Teie erinete paljudest inimestest maal selle poolest, et te olete Valguse Perekonna liikmed. Te võite ära tunda, kas need olendid on Valgusest või mitte. Ja te teate seda oma südame põhjatus sügavuses. Te võite tunda ennast isegi haigena ühiskonnas, kus seda ei teata. Paljud inimesed hakkavad austama antud olendeid, sest neile tundub, et toimuvad imed ja kõige grandioossemad sündmused Maa ajaloos. Neile võib tunduda, et inimesele antakse uusi võimalusi, et kätte on jõudnud Kuldne Ajastu. Hiljem aga imestavad, avastades, et türannia on võrreldes varemkehtinud diktatuuridega veelgi enam karmistunud.

Evolutsiooni eesmärk on muidugi individuaalne vabadus, suveräänsus ja sõltumatus üldplanetaarse ühtsuse tingimustes. Mitte kõik ei saa lõpetama üle minnes teadvuse uuele astmele. Mitte kõik ei asu antud ajal vibratsiooni sagedusel, mis pürgib harmoonia suunas. Maal on ka selliseid inimesi, kes tunnetavad seisundit, mida võiks võrrelda ekstaasiga, kui nad leiavad uue kõrgema võimu. Nad arvavad, et loovad uue paradigma, hakates austama loomalikke jumalaid või veel midagi. Samal ajal Valguse Perekonna liikmed, kes on aklimatiseerunud planeedi ellu, loovad omaenda planetaarse sfääri, oma isikliku Maa.

Te kõik olete õppimas võimu, autoritaarsuse, hierarhia õppetundi. Kes seisab nende üle, kes on tulnud siia praegusel ajal? Kes on nende Jumal? Kes on nende autoriteet? See on palju kõrgem „juhtkond”, kes on antud ajal Maale tagasi pöördumas. Maa peab õppetunni selgeks saama. Maale on tagasi tulemas vaimselt mitteinformeeritud olendeid, kes ei järgi vaimset rada ning isegi eitavad vaimsete jõudude olemasolu peale nende endi. Nad on välja arendanud teaduslikud printsiibid ja tehnoloogiad, mis hävitavad vaimsuse seadusi. Võib olla te mõtlete, et iga inimene hoomab vastavalt oma arengule vaimseid väärtusi. Sel juhul arvate nii seepärast, et ise mõistate või usute vaimsuse olemasolusse. Kuid see ei vasta alati tõele. On täiesti võimalik õppida meisterlikult manipuleerima mateeria ja reaalsustega ilma sügavate vaimsete seoste mõistmiseta. On väga oluline, et te võtaksite selle teadmise omaks.

Tulevikus saabub siia olendeid võimetega, mis hämmastavad inimeste massiteadvust. Kuid need olendid pole võimelised tunnetama, nad pole seotud vaimsete otsingutega. Soov otsida oma vaimset rada, äratada endas vaimne alge, on mõistagi iga selle planeedi inimese ja iga Universumi olendi vaba valiku asi. Ja kaugeltki igaüks ei vali antud võimaluse realiseerimist. Samuti kui teie olete sellel planeedil kultiveerinud isikuid, kelle tundekeskused on suletud ja kes polnud seotud oma emotsionaalse ja vaimse teadvusega – nii ka kosmoses eksisteerib vägevaid kosmilisi kuningaid – olendeid, kel pole vähimatki pistmist vaimsusega. Nad on vägevad vägivalla jõud. Nendega kohtudes te tunneksite end nagu Taavet Koljati ees. Just seepärast ongi väga oluline osata muuta omaenda reaalsust. Taolised oskused võimaldavad teil „tantsida” erinevate vibratsiooni sageduste vahelt läbi või lülituda Universum teie „raadiojaama” lainele, mille kaudu te tahate omandada mingit kogemust.

Soov kedagi või midagi jumaldada on sagedusliku ülemkontrolli väljendus Maal. Teie planeet on liikumas vastu uuele kummardamise objektile. Selleks saab „holograafiline sisselülitus”- uus jumal, uus iidol. Jumal-loojad reptiilid teavad, et nende plaan pole lõpuni õnnestunud, seetõttu on kavandamisel uus Valguse Jõu kurnamise viis. Just seetõttu on kõige tähtsam kuulata iseennast ja usaldada vaid omaenda intuitsiooni. Kuulatage ja pange tähele neid sisemisi sõnumeid, mis teile antakse. Võtke tantsida oma sisemise meloodia rütmi järgides, saage sellega sõbraks. Teil on vaja avada enda jaoks oma reaalsus seestpoolt ning seada oma elu sellega vastavusse. See on see kink, mis anti Vaba Tahte alas igaühele. Selles alas on lubatud kõik, isegi türannia. Sellega tagatakse igaühele potentsiaalne võimalus oma isikliku reaalsuse loomiseks. Ning võimaldada kellelgi teisel luua teie reaalsust teie eest oleks samuti võimalik valik. Enamus inimesi Maal võimaldavadki seda teha teistel, kes dikteerivad neile, milline peab olema maailm. Sagedusliku kontrolli vahendusel sunniti teid otsima küsimustele vastuseid endast väljaspoolt. Niipea kui uued jumalad välja ilmuvad, olete te juba valmis neid kummardama. Ja niiviisi lõpmatuslt. (vt 9 ptk).

Kuid niipea kui te hakkate elama vastavuses oma sisemise juhttähega – ilma igasuguse hirmuta, kartmatult järgnedes oma intuitsioonile, siis kõik teid ümbritsev muutub samuti. See juba toimub planeedi mitmetes geograafilistes punktides. Nii nagu on olemas teed, mille kaudu mõte ringleb Maal, on olemas ka teed, mille kaudu mõte levib Universumis. Kosmose loovuse kiired – galaktikavahelise süsteemi koostisosad, suunavad mõtte energiat, mis tekib teie uskumuste tulemusena, olemise teistesse mõõtmetesse. Isegi juba täna te olete elustavaks innustuseks teistele olenditele, sest olete allikaks teie enda sageduse vibratsioonile, mis levib siit ka mujale. /On huvitav teaduslik fakt, et kui inimmõte on võtnud juba kindlamad piirjooned, see väljastatakse 30 min enne tema tegelikku väljaütlemist, väljaütlemise hetkel ning 30 min pärast seda. Kuhu see info läheb ja miks? Kellele on see energeetiline maiuspala ja kellele vastik? VK/.

Nii nagu meie tõmbame ligi energiaid teistest süsteemidest ja suuname seda nt teie süsteemi, nii saadate ka teie energiat teistesse süsteemidesse ning mõjutate neid, sellest ise midagi teadmata. Me soovime, et te oleksite teadlikud oma jõust mõjutada teisi süsteeme. Te ei kujuta isegi ette, kui vägevad te olete ning just seetõttu võite te kujutada endast ka kindlalt ohtu. Te olete juba kogunud endasse tohutu hulga energiat, mis kutsub esile mutatsiooni protsessid. Kuidas te hakkate sellega toimima, kuidas hakkate seda suunama? Kas te armastate ennast ja teisiEsmakorraldajaid /Rajajaid/ huvitab mitte ainult see konkreetne kohalik ala. Nad taotlevad kogu Universumis DNA ülesehituses muutuste ilmnemist. Nad soovivad, et kogu Universum saaks maha mängida Teadvuse uue sümfoonia. Nad toetavad Valguse ja Armastuse sageduse valimist, hoolitsedes kõrgete vibratsioonisageduste taastamise võimaluste loomise eest Maal. Nende mäng on veelgi avaram – nad kavatsevad ümber korraldada kogu selle universumi vibratsioonilise matriitsi. Nad loovad sellist võimalust, tungides Galaktikate võtmealadesse ja organiseerides neis plahvatusi. Neis erinevates keskmetes toimub üheaegselt ka teadvuse ärkamise protsess, mille tagajärjel muutub aja jooksul Universumi üldine vibratsiooni sagedus.

Maa Esmakorraldajad kaitsevad Esmalooja huve. Esmalooja saab teadmisi kõigelt olevalt, kuna ta on kõige oleva sees. Nii nagu teie omandate ja peate lugu õppetundidest, mida olete saanud, nii ka Esmalooja austab õppetunde, mida ta saab kõigelt olemasolevalt. Esmalooja võimaldab oma loomingutel olla, ta saab oma loominguid jälgides teadmisi iseenda loomingulisest potentsiaalist. Ta õpib neilt samuti nagu targad lapsevanemad õpivad oma lastelt. Teie olete Esmaloojale vajalikud leiutades uut ja viies seda Temale tagasi. Niiviisi omandab Esmalooja uusi kogemusi ja areneb ka ise.

Praegusel ajal suunab Esmalooja oma energiat antud vaba tahte alasse. Kauges ajalises punktis oli näidatud, kuhu see eksperiment järelvalveta jätmisel võib välja viia. Energiad on võimelised väljuma mistahes struktuuridest ning vallutama teisi energiaid. Eksisteerib reaalne võimalus, et sadade tuhandete aastate jooksul võib Universumi antud tähesüsteemis kehtestuda türannia periood. Seda eksperimenti „töödeldakse ümber”: põhienergia allutatakse mutatsiooni ja transformatsiooni protsessile. Teie olete osaks sellest transformatsioonist, tungides süsteemi südamikku igasugustes väljendustes ning sealjuures ise ärgates.

Teie „mina” inimlik osa tegi kontrolli all olevas režiimis elades kindlaks, kes on kes kosmilises hierarhias. Sel teemal on kirjutatud tohutul hulgal raamatuid ja teie neelasite selle sööda alla. Purustage kõik need ideed. Purustage kõik ja igaühks neist, kaasaarvatud see, mida te meist mõtlete. Rea järgnevate aastate jooksul taevastest saabuvad olendid ei pruugi tingimata kuuluda Valguse Perekonna hulka. Me oleme juba rääkinud teile sellest, et teie õppetund seisneb võimu ja kontrolli äratundmises enda üle. Teil on vaja endil õppida võtma vastu otsuseid ja mitte jätta oma reaalsuse loomist teistele: riigiametnikele, oma vanematele, õpetajatele või jumalatele. Maa inimestele on jõudnud kätte aeg saada suveräänseteks.

Inimesi tuleb paratamatult alguses „meelitada” õigele teele, kuni nad pole võimelised saama infot vahetult omaenda „mina” mälu sügavustest. Paljud teie hulgast avastavad varsti, et on jõudnud frustratsiooni. Teid hakkab tugevasti ärritama, kui teised ei näe seda, mis on teie jaoks nii endastmõistetav. Te saate planeedil massimaania tunnistajateks ja teil saab olema üleüldise „arulagedusega” üsna raske rahulikult koos eksisteerida. Te näete, kuidas rahvamurd sööstab valejumalate poole – teie meelest saab see olema rumaluse või arulageduse tipp. /Kommunismi kokkuvarisemisega tormasid ka paljud kommunistid kirikusse endid leeritama ja kirikuliikmeteks registreerima, et põrguväravast taevariiki saada. VK/.

Te võite eespool tulevaid sündmusi ette aimata. Kanda endas teadlikkuse Valgust pole kerge ülesanne. Niipea kui te lasete Valguse, milleks on tõeline teadmine ja info, sisse oma individuaalsesse teadvusse, muutub protsess pöördumatuks ja kiirenevaks. Te ei saa enam öelda: „Ma lahkun Valguse rühmast, ma ei soovi enam olla arvatud Valguse Perekonna liikmeks”. Vahel tekib teil tahtmine täieliku mõistmatuse keskkonnast plehku panna, kuid kui te olete juba vastu võtnud ja kannate endas valgust, pole teil selle eest kusagile põgeneda. Teie otsus oli vabatahtlik.

Me tahame, et te mõistaksite hästi, et need kosmilised olendid, kes ümbritsevad Maad, keda teie tunnetuse keskus iseloomustab negatiivse märgiga ja kellega mõningad jõud teie valitsustes on astunud sobingusse, lahendavad samuti küsimusi, mis antud hetkel on kerkinud. Need olendid peegeldavad samuti teie endi uskumusi ja dramaatilisi sündmusi. Neid süüdistati ebakorrektses käitumises, et nad viisid läbi geneetilisi eksperimente, kutsusid esile mutatsioone, röövisid ja viisid minema inimesi. Taolised toimingud kutsusid esile laiaulatusliku negatiivse vastukaja. /Siinkohal on mõeldud Zetade tegevust USA valitsuse mahitusel ja salasobingud tehniliste ja tehnoloogiliste teadmiste väljapressimisel, mis võimaldas USA-l luua oma lendavad kettad. VK/.

Kuid need olendid vaid peegeldavad teie maailmas toimuvat. Nad peegeldavad seda, mida te lubate ise ja mida võimaldate teha oma liidritel kogu maailmas. Mille poolest teie pime alistumine valitsustele ja massiteabevahenditele, mis teevad teiega kõike, mida heaks arvavad, erineb lehma käitumisest, kelle vigastasid maavälised olendid? Need tulnukad, kes tulevad niiviisi maale, käituvad täpselt samuti nagu inimrassi esindajad ise. Massid võimaldavad oma liidritel käituda nagu nad heaks arvavad ning tegutseda masside nimel – sest massid ei tõuse üles ega ütle: „Meile see ei meeldi”. Maal kehtib avalikustamata kokkulepe. Planeedi üldine teadvus on praegusel hetkel selline: „Tehke kõik minu eest ära. Ma ei soovi kanda mingit vastutust. Teie võite saada võimu esindajateks. Te võite saada minu õpetajaks. Te võite saada minu ülemuseks. Keegi teist öelge mulle, mida ma peaksin tegema”.

Paljud teie hulgast, kes on õppinud kasutama oma sisemist nägemist, saavad šokeeritud mõnede inimeste lolluste pärast ja ehmatama tolle ideoloogilise iidolite kummardamise üle, mida saab tundma ülejäänud osa inimrassist teatud olendite suhtes kosmosest. Need energiad hakkavad esitama endid teie Loojatena, isegi kui nende kehad ei sarnane põrmugi teie omadega. Neil on mitmeid võimeid ning nad jagavad mitmeid uusi tehnoloogiaid. Võimalik, et nad suudavad välja ravida mingid haigused, mida nad ise on levitanud, õpetades maistele teadlastele bakterioloogilise sõja meetodeid. Teil tekib tülgastus ühiskonna vastu, sest te pole kohandatavad uute jumalatega ning astute kõrvale. Kas te mõistate, et paljud jumalad võivad olla sisalikud? Teile tundub see naljakana? Te ei oska isegi ette kujutada, mis tulevikus toimuma hakkab. Kui me paljastaksime kogu informatsiooni selle kohta, sureks paljud teist hirmu kätte.

On ka neid, kes flirdivad mõlema meeskonnaga korraga – nn „topeltagendid”. Antud etapil on olukorra kogu keerukust teil veel raske hõlmata. Meie lihtsalt muudame teie paradigmat ning avardame teie individuaalse teadvuse piire. Kui te olete ette valmistatud ja informeeritud, saate te säilitada oma individuaalsuse ega saa lömastatud selle poolt, mis teie arvates asub kusagil seal, väljaspool. Oo, kallid inimesed, teid ootavad imetlusväärsed sündmused ning just teie – nende vahetud osalised, olete need, kes võivad muuta asjade käiku vajalikus suunas. Teile osutatakse pidevalt toetust nähtamatutest, mittefüüsilistest olemise sfääridest. Valguse Perekonna liikmed asuvad teie ümber igal hetkel. Kuid ainult teist sõltub kui täiuslikult te omandate seadused, mida me teile oleme jaganud ning kuidas te need ankurdate sellel planeedil.

Teil on vaja õppida usaldama oma individuaalset teadvust, usaldama olemise sünkroonsust (vajalikud inimesed vajalikul ajal vajalikus kohas, samuti toimub sündmustega) ning usaldama seda, et te olete osaks kindlast kavast. Ja kui te hakkate praktikas – oma elu reaalsuses – teostama kõike seda, mida me teile õpetame, avastate, et isegi suure viletsuse keskel on võimalik ületada ebatäiuslike seaduste piiratust, mis on inimeste poolt välja mõeldud ning näivad õiged selle planeedi elanikkonna valdavale enamusele.

Jumal-loojatel on oma jumal-loojad, kelle suunas ja kelle juurde nemad evolutsioneeruvad. See teadvuse lõhenemine, mis tekkis jumal-loojate ja nende loojate vahele, on toimunud paljude maailmadega ja Universumitega, mitte ainult ühe liigiga ühel planeedil. Teiega kui inimrassi liigi esindajatega, manipuleeritakse teadvuse paljudes reaalsustes. Jumal-loojad on osavad reaalsustega trikitajad, kuid kes teeb seda nende reaalsustega ning viib neid läbi nende endi loomingute kõigis neis maailmades? Teie peaks need ideed läbi tunnetama. Võimaldage oma närvirakkudel töötada režiimis, mis lülitab sisse teie teadvuse intuitiivse osa. See reaalsuse kogemus viib teis oleva teadvuse tundelise alge ärkamiseni. Ja ühel hetkel haarab teid äkki kõikehõlmava teadmise tunne, mil tuhanded leheküljed ärkavad elule jumaliku ekstaasi sekundites.

5. Kes kannab endas Valguse niite?

Kogu Universumi ajalugu on hoiul teie füüsilises kehas. Protsess, mis toimub antud planeedil antud ajahetkel – on füüsilise keha mutatsiooni protsess. Teie ülesandeks on võimaldada oma kehal areneda selle astmeni, et ta võiks saada vägevaks bioloogiliseks kompuutriks, mis oleks võimeline hoidma ja töötlema informatsiooni. Evolutsioon saab võimalikuks iseeneslikult toimuva biogeneetilise inseneeria tagajärjel. Te võite seda protsessi kiirendada, osaledes teadlikult muutustes. Teie, inimesed, olete läbinud bioloogilise muutmise protsessi nende olendite poolt, kes on teid loonud ning kujundavad ajaloo kriitilistel aegadel teie DNA-d ümber.

Antud ajaperiood oli kavandatud Maa Esmakorraldajate poolt selliselt, et nad saaksid tulla planeedile tagasi ning pöörata sündmuste käigu tagasi algse stsenaariumi juurde. Miljonid olid kutsutud osalema antud sündmustes. Miljonid avaldasid oma nõusolekut: „Jah, pöördugem tagasi antud kava juurde ja vaatame, kuidas seda olukorda parandada. Me ehitame ümber varemed ning koondame kõik ühte”.

Niisiis – kavad said välja töötatud ja geneetikud viisid läbi uurimusi leidmaks neid, kes kannab endas retsessiivseid Valguse geene. Nüüd te valisite hoolikalt oma vanemad, kes andsid teile geneetiliselt võimalikult täieliku ligipääsu valguskodeeritud niitide potentsiaalseteks kombineerimisteks. Enne kui te laskusite füüsilisse kehasse, olite te kõik nõus ümbritsevate tingimuste ja sündmuste loomisega, mis aktiveeriksid teie valguskoodid nii, et mälu aktiveeruks. Seejärel te sisenesite füüsilisse kehasse ja unustasite. Teil kõigil on valguse matriitsid juba aktiveeritud ning valguskood on juba hakanud mingil määral toimima, sest teie mõistate jumalikku ettemääratust, jumalikku sündmuste arengu kava ning seda, et olete antud kava osa.

Valguskoodi aktiveerimine ja teie individuaalsuse realiseerumine saavad edaspidi olema väga intensiivsed. Selle põhjuseks on arenev DNA. Kui kõik 12 DNA spiraali on asetunud oma kohtadele, lülituvad nad 12 energiapöörise süsteemi – lehtritaolistesse teadvuse keskustesse, mida laetakse informatsiooniga ja mille tähendust on teil vaja õppida tõlkima individuaalse teadvuse keelde. Te jätkate arenemist ka siis, kui te pole planeedil ning tegutsete oma „mina” teiste aspektidega. Selleks et areneda, te valite võimalikult keerulisi väljakutseid pakkuvaid olukordi, kus te saate tõusta kõrgemale võimalikkuse näivast „laest”. Teil on vaja saada üliolenditeks mistahes reaalsuses, millesse te Valguse Perekonna liikmetena sisenete. Selline on teie ettemääratus, see on teie tugevus. Te tulite sihikindlalt sellele planeedile võtma vastu väljakutset, eitama eksisteerivaid kordi vananenud seadustele allumatuse vaimus, kuid mitte disharmoonia loomiseks, vaid harmoonia toomise sihiga. Tänu jus sellele harmooniale te jätate maha vananenud vibratsioonilise sageduse.

Osaliselt on teie hõõrumised teiste inimestega tingitud sellest, et te juba liigute sellel evolutsiooni teel ning olete läinud kaugele ette. Teistele see ei pruugi meeldida, sest nende kood ei lange ühte teie omaga või neil pole antud hetkel üldse valguskoodi. Mõned teadsid muutuste kavast ning tulid siia vaatlejatena. Mõned kartlikumad olendid tulid siia lootuses, et kui neil jätkub mehisust astuda antud planeedile, teades tema edasise arengu matriitsi, siis mingil moel nende mehisus võimaldab teadvusel katapulteeruda Vaimu arengu kõrgematesse aladesse. Isegi kui nende ainukeseks teeneks ja muutustes osalemiseks saab lihtne antud planeedil viibimine. Juba lihtne siinviibimine annab jõudu. Seetõttu suhtuge mõistmisega kõikidesse, kes erinevatel põhjustel antud ajahetkel planeedil viibivad ning kes on otsustanud saada osaliseks selles suures vibratsiooni sageduste vahetumises. Kõik osalised on vajalikud, sest mida rohkem on planeedil erinevaid sagedusi, seda rohkem energiat võib saada kogutud vibratsiooni sageduse üldiseks muutumiseks. Need, kes on avanud oma kehad Valgusele täht-tähelises tähenduses, on allutatud oma füüsiliste kehade muutumisele. Mõnikord te võite ärgata keset ööd üles ning tunda „ümberpaigutusi”. Need muutused on seotud DNA restruktureerimisega.

Teie DNA on seostav niit. Teadlased on antud ajaks dešifreerinud DNA teatud osa koodi ja see on ka kõik, mis on nendele kättesaadav. Nad on samuti avastanud „liigsed” või ülearused DNA osad. Teisisõnu – on alasid, mille tähendus on veel teadmata, seepärast teadlased arvavad, et need lõigud eksisteerivad molekulides „lihtsalt niisama”, nad on isegi nimetanud neid „DNA prahiks”. Sellised teadlased on küll õigelt teelt eksinud.

Me oleme juba rääkinud, kuidas teid kõiki „üles ehitati” või „koostati” jumal- loojate poolt. Teid ehitati kui maju, millele tulevikus kavatseti lisada „juurdeehitusi”. Või biokompuuter- süsteemidena, mida hiljem on võimalik moderniseerida. Praegu te asute etapil, mil need, kes teid valmistasid, „lisavad” midagi sellele, mis te juba olete. See, mida teadlased peavad „DNA prahiks”, on olnud pikemat aega füüsilises kehas tegevusetu, kuid antud ajal need uinunud osad aktiveeruvad. Me ei väsi kordamast kõigis meie õpetustes ikka ja jälle hapendumise olulisust, sest hapniku toime aitab aktiveerida koodi ja „prahi” ümberkujundamise protsesse aktiivseteks aladeks. Just need alad, mida teadlased nimetavad „prahiks”, sisaldavad endis uute reaalsuste tajumise potentsiaalset võimalust.

Selliste alade aktiveerimine võimaldab teil saada teadlikuks neljamõõtmelise maailma olendiks. Nende alade äratamine võimaldab muuta nägemist, kuulmist, pikendada eluiga jne. „Kasutu” DNA osa, mis teadlased nii murelikuks on teinud, elustub. Inimese mutatsiooni protsess kulgeb nii kiiresti, et praegu peavad mõned teadlased seda haiguseks ning on selle üle üsna mures. Nad on veennud valitsusorganeid eraldama kolossaalseid vahendeid – miljardeid dollareid DNA uurimiseks. See, mis teie kehas toimub, pole muidugi haigus: te olete loomuliku mutatsiooni ja geneetilise materjali ümberjagunemise protsessis. See toimub kõige sagedamini une ajal, seetõttu te võite hommikul ärgates tunda, et miski teie kehas on veidi teisiti. Te olete õigustatud ootama, et lähitulevikus saavad muutused palju märgatavamaks ning teil arenevad uued võimed. Te omandate automaatselt suuri teadmisi. (Mis kiirendusse puutub, siis sama allikas annab teises raamatus sellised andmed: „Transformatsiooni esimese faasi käigus 1987 – 1996 a kosmilise energia tase, mis mõjutab teie planeeti, kiireneb aastas 10 korda, pikkamööda luues rahulikku impulssi ning märkamatult muutes igaühe elu…Kiirenduse teise faasi käigus 1997 – 2006 a, energia kasvab iga aastaga 100 korda, veel suurema intensiivsusega võimendades iga elamust. Energia jätkab kasvamist ja kuna jälgida tuleb nii mitmeid asju korraga, on inimesed hakanud piiritu ustavusega armuma tehnoloogilistesse uuendustesse, püüdes varjuda üha kasvava surves eest….Terava mõistusega inimestele muutub üha ilmsemaks, et mõtted realiseeruvad väga ruttu… Eitamine jääb nende valikuks, kes jäävad endiselt teadmatusse, pöörates kõrvale kõigile kättesaadavatest teadmistest. Uut mõtlemise taset janunevad teerajajate mõistused, püüdes avada uksi lõpmatute võimaluste uute piirjoonteni…Neil aastail kasvab äsja omandatud tarkus ja see grandioosne sündmus vapustab maakera. Unikaalsed kontseptsioonid elektriseerivad ja elavdavad inimvaimu, toovad paljude ellu isikliku jõu ja kergenduse tunde. Uued ideed hakkavad elama oma elu… Alates 2007 aastast käivitab uus fundamentaalne intensiivsuse hüpe kolmanda lõpliku faasi. Viie viimase allesjäänud aasta jooksul energia kiireneb iga aastaga 100 000 korda, viies igaühe tema orbiidile. Viimased viis aastat on ette ennustamatud selles suhtes, kuidas te hakkate reageerima nendele varjatud tõdedele, mis paratamatult pinnale tõusevad. Teie jõud kasvab iga sekundiga… Need aastad on ettevalmistuse aastad suurejooneliseks Päikese seadmiseks ühele joonele galaktilise keskmega talvisel pööripäeval 2012 aastal 21 detsembril kell 11 ja 11 min. Sel hetkel võib toimuda mida iganes. Galaktika keskus esindab tõde ning on Galaktikale põhiliseks infoallikaks. Planetaarsed joondamised galaktilise keskusega ärgitavad inimesi unikaalsele loomingulisele võimele, oma reaalsuse taju muutmisele tänu tohutu hulga energia ja informatsiooni mahtude ülekandumisele…”)

Maa Esmakorraldajad olid helded olendid. Need algusaegade jumal-loojad annetasid teile bioloogilises mõttes Vaimu tohutu eluenergiaga, tohutu teadmiste ning tegutsemise januga ning samavõrd tohutute loominguliste võimetega. Valdav enamus antud informatsioonist on hoiul teie keha sees, valguskoodide niitides, mis said demonteeritud, kuid praegusel ajal koonduvad taas kimpudesse. Kui teie luud ja skeleti kuju saavad kooskõlla vastavate Maa pühade paikade jõustruktuuridega, toimub informatsioonilis-struktuurilise resonantsi ilmumise tõttu Maa energia purse alt üles üheaegsel Kosmose kiirte laskumisega teie kehasse ülalt alla. Üheaegne energia tulv nii ülalt alla kui alt üles aktiveerib valguskodeeritud niidid, mille kord rakus hakkab muutuma, ja teie teadvus märkab, et te olete muutunud. Teie sisemise maailma muutumine hakkab peegelduma välistes sündmustes, kuhu te oma pilku ka ei pööraks.

Kaasaegne evolutsiooni süsteem, mille on välja töötanud jumal-loojad teie väljaviimiseks paljude mõõtmetega maailma vibratsioonilistesse sagedustesse, põhineb DNA 12 spiraali arenemisel, mis vastavad 12-le energiapöörisele /tšakra/ keskusele. Neist 7 asub inimese kehas ja 5 väljaspool. 12-ne DNA spiraali evolutsioonis on igal individuaalsel teadvusel vajalik saavutada teatud vibratsiooni sagedus, nn „üldnimetaja”, mis oleks kättesaadav isegi inimestele, kes vibreerivad kõige madalamatel sagedustel.

On olemas inimesi, kes võivad areneda isegi kaugemale DNA 12 niidi piirangust evolutsiooni antud etapil. Kuid tervikuna pole inimkonna teadvuse seisund antud hetkel suuteline saavutama nii võimsat kiirendust. Enamusele inimestest on üleminek DNA kahelt spiraalilt kaheteistkümnele küllalt suureks evolutsiooniliseks hüppeks. Mõned inimesed võivad lülituda 12 spiraali töörežiimile üsna lühikese ajaga, teised ei nihku paigast jooksva aastatuhande lõpuni /siis oli 1992 a/. See on seotud sellega, et iga inimene on kodeeritud individuaalselt. Iga järgmise sageduse kodeerimine saab toimuda ainult inimese valmisoleku korral integreerida antud vibratsioonisagedust. Paljud tunnevad kolossaalseid raskusi juba antud kava algstaadiumite elluviimisel. Enamus Maa elanikest on veennud end selles, et eksisteerib ainult üks reaalsus ja mingit teistsugust ei saagi olla. Taoline teadvuse tüüp võib viia inimsoo evolutsiooni takistamiseni.

Vastavalt sellele, kuidas kõik 12 spiraali omandavad täisjõu, toimub sisemiste teadmiste ärkamine, mis on väljaspool harjumuspäraseid kooliteadmisi. Inimkond avab enda jaoks eneseteadlikkuse ja selle, et on olemas midagi palju enamat kui füüsiline maailm. Uskuge sellesse. Teadke seda. Mõistke seda. Füüsiline maailm on võtmeks vaimsesse maailma. Vaimu maailm, „Mina” evolutsiooni maailm asub „infoplahvatuse” piiril. Odav energia, tasuta energia – kõik see antakse teile. Kõik see on seotud valguskodeeritud niitide arenguga, mis kujutavad endist miljoneid ja miljardeid ülipeeni valguskiudusid.

Nagu me teile oleme jutustanud, sundisid jumal-loojad, kes kaaperdasid planeedi, teid eksisteerima režiimil, kus oleks teid kerge kontrolli all hoida. Nende huvides oli piirata teie teadvust ning nad tegid seda, kiskudes lahti ning pildudes laiali valguskodeeritud niidid, mis moodustavad DNA spiraale. Praegusel ajal need niidid koonduvad taas kimpudesse, moodustamaks ühtset tervikut. Need spiraalid jätkavad koondumist kolmeste gruppidena seni, kui toimub kõigi 12-ne spiraali tohutu hulga valguskodeeritud niitide taasühinemine, mis hakkavad vibreerima teie kehades. Sealjuures iga DNA niit saab vastama ühele energiapöörise keskusele.

On olemas palju energiapööriste keskusi ning palju DNA potentsiaalseid spiraale, mis võivad moodustuda teatud tingimustel. Praegusel ajal üldnimetaja spiraalide arvu ja energiapööriste osas, mida inimkond suudab alal hoida oma teadvuses, hävitamata sealjuures iseennast – on 12. Niisiis on meil antud hetkel tegemist 12 spiraali arenemisega, mis aktiveerivad 12 energiapöörist, neist 7 kehas ja 5 väljaspool. Seitsme sisemisega on kerge tegutseda. Kui te seda endale võimaldate, te võite neid kergesti tunnetada. Kolm esimest on ellujäämise, seksuaalsuse ja tunnetustaju keskused. Neljas, südame pööris on kaastunde ja kõige elavaga sidepidamise keskus. Viies, kurgupööris, on seotud kõnelemisoskuse ja eneseväljendusega, kuues – „kolmas silm” – selgeltnägemisega. Seitsmes, pealael asuv avab ligipääsu teadmisele, et inimolend pole ainult füüsiline keha, vaid ka midagi selle piirest kaugele ulatuvat. Kui me asume kirjeldama viit pöörist, mis asuvad väljaspool keha, seisab meie ees raske ülesanne – teadlikuks saada, mis toimub sellega, mille eksisteerimises te pole lõpuni veendunud või kindlad.

Kaheksas pööris asub teie vahetu tegevusvälja ulatuses. Ta „hõljub” umbes 30 cm kõrgusel pea kohal. Enamus inimesi hoiab seda kehale veelgi ligemal. Üheksas pööris asub samuti füüsilise keha lähedal ning ulatub mitme meetri kauguse sellest. Niipea kui 9 spiraali koonduvad kokku, tõuseb antud pööris Maa atmosfääri ning hakkab koostoimima maise energiapöörisega, mis ühendab teid planeedi energeetilise võrestikuga. Seega on see siduvaks lüliks. Kümnes ja üheteistkümnes asuvad füüsilisest kehast palju kaugemal. Kümnes pööris, vastavalt süsteemi tegevusse lülitumisele, saab asuma teie Päikesesüsteemis. Üheteistkümnes viib teid välja Galaktika tasandile ning kaheteistkümnes saab ankurdatud kusagil selles Universumis. Te hakkate saama informatsiooni nendest individuaalsetest infokeskustest, mis on ühtlasi ka kollektiivse teadvuse keskused. Õppides interpreteerima energiapööriste kogemusi, te avastate, et teie elu on pöördumatult muutunud.

Mitte kõik antud planeedil asuvad inimesed ei läbi teadvuse muutumise protsessi, kuna mitte kõik ei kanna endas valguskoodi, mille aktiveerimine vastaks antud ajahetkele. Igaüks teist tuli planeedile kindla individuaalse kavaga – kus ja millal te suudate võimalikult täielikult avada oma võimed ning realiseerida võimalused. Paljud teist õpivad järgnema sellele sisemisele kavale, mis lõppude lõpuks viib teid oma „Kõrgema Mina” tunnetuseni. Niipea, kui te olete õppinud sellele järgnema, langeb teie elus ära vajadus kulutada kolossaalseid jõupingutusi kõige väiksemate sihtide saavutamiseks, kuna te lihtsalt saate Valguse kanaliteks ning hakkate liikuma edasi ainult tänu oma andumusele Valgusele.

Erinevad inimesed saavad alluma muutuste protsessile erinevatel aegadel, sest pole võimalik endale ette kujutada, mis vastasel juhul võiks toimuda. Tekiks kaos seal, kus on vajalik kindel ülemineku kord. /Seetõttu toimubki üleminek kolmes etapis:2012, 2017 ja 2030 aastatel. VK/. Vastavalt sellele, kuidas inimene saab vastavaid kogemusi ning muutub, saab teadlikuks ning integreerib seda, saab ta aidata teistel läbida seda, mida ta ise on edukalt omandanud. Neile teie hulgast, kes seisavad esimestes ridades, ei pruugi kogemus olla kuigi lihtne. Teie osutate teed. Kui te saate muutused väärikalt läbinud, rajate te tee ning osutate teed ülejäänutele. On olemas teede kaardid vastavate sündmuste märgistega, mis võivad toimuda, kui te peaks tahtma lülituda nendesse aja skeemidesse. Mida enam te olete pühendunud oma isikliku evolutsiooni protsessile igal hetkel, seda kiiremini puudutab muutus ka kõige viimast inimest.

Kunagi oli aeg, mil inimsugu vibreeris palju kõrgematel sagedustel. Teil olid võimed, mille abil te saite rännata ühest reaalsusest teise ning manipuleerida mateeriaga. Paljud neist võimetest said sihipäraselt blokeeritud nende olendite poolt, kes on teie praeguse reaalsuse eest vastutavad. Te peaksite mõistma, et igal reaalsusel on oma Valvurid ning et erinevatel aegadel on erinevad Karjased ja Hoolekandjad. Meie kasutame sõna „Valvur” neutraalses tähenduses. Teie kasutate tavaliselt seda sõna positiivses tähenduses – „kaitsja või alalhoidja”. Reaalsuse Valvurid vastutavad oma reaalsuse eest ja, vaata et tõepoolest kaitsevad seda teistsuguse reaalsuse sissetungi eest – ei lase sinna „võõraid”. Kuid Valvurid, kellest meie räägime, pole tingimata positiivsed ega vaimselt arenenud olendid. Need olendid, kes valvavad teie reaalsust, ei luba teie ligi ka olendeid, kes saaksid teid vabastada.

Teie olete jõudnud hämmastavalt palju unustada, sest teid „tehti ümber” ja paljud teie kaasasündinud võimetest said „kinni kaetud ja lukustatud”, et te ei saaks neid kasutada. Teie teadvus on kontrolli all. Maa ümber on paigutatud tagasipeegeldav elektromagnetiline väli. Kui te oskaksite kätte saada kasvõi osakese vajalikust informatsioonist, oleks teil tänu teie algsetele loomustele võimalus ja vahendid, nendes reaalsustes selgusele jõuda.

Praegusel ajal on kogu planeedi reaalsus avarduva iseloomuga. Selleks, et tungida teistesse reaalsustesse, on esialgu vaja sügavalt läbi analüüsida omaenda sisemised reaalsused. Teil pole enam 20 aastat detailseks psühhoanalüüsiks /vaid ainult 4. VK/. Teil on vaja mõne tunniga omandada oskused ja võimed, mis aitaksid teil läbida teekonna, mis võrdub aastakümnetega teie individuaalses arengus. Teil tuleb teostada kiirrännak oma emotsionaalsel teel, sest inimese keha väljendab ennast kõige paremini emotsioonide kaudu. Just emotsioonid on teie liigile unikaalsed ning on teie suurimaks aardeks või anniks.

Alustuseks on vaja avada kõik emotsionaalsed rajakesed aladesse, mida te olete endi eest varjanud. Teadvusesisese informatsiooni reorganiseerimise ajal võivad mälestused lüüa teie pea kohal kokku. Teie võite saada mõjutatud mälestustest, mis olid eriti keerulised mõista nende sündmuste toimumise ajal, või sündmustest, kus te ei suutnud leida konteksti oma maailmataju struktuuris. Mõnedele võivad meenuda sündmused maavälistest kontaktidest, mis toimusid siis, kui te olite veel lapsed. Mõned võivad avastada enda seksuaalsuse erinevaid väljendusi, mis olid teile tol ajal mõistetamatud, kui te olite nendesse kistud hoolimata sellest, kas te olite selles aktiivseks osalejaks või passiivseks kogemuse vaatlejaks. Sündmusi, mis on liiga tundlikud mõistmise saavutamiseks, maetakse tavaliselt emotsionaalsesse kehasse, sest mentaalne keha on nobe hukka mõistma. Emotsionaalne keha aga olles seotud vaimse kehaga, püüab end peita hukkamõistu ja eelarvamuste eest.

Teie kõik arvate, et teate, kes te olete. Teil on kogemusi, mis iseloomustavad teie olemust, mida te mäletate antud elu lapsepõlvest alates. Meie tahaks veel kord meenutada, et te saaksite hästi aru, et teil on kindel arv paralleelseid, võrdväärseid, samasugust õigust eksisteerimiseks omavaid elu liine. See on see, mida nimetatakse eksisteerimiseks paralleelsetes maailmades. Mälestused elamisest nendes maailmades erinevad mälestustest teie maailmas. Te olete peatanud mälestused, mis voogavad teistest mõõtmetest või pole keskendunud nendega seostuvatele sündmustele, sest teie emotsionaalne keha ei suudaks antud infohulka töödelda. /Enamus ei tea paralleelsetest eludest mõhkugi ega usugi nende olemasolu. VK/.

Palju sellest, mis teile hakkab meenuma, on seotud seksuaalsuse aspektiga. See on see osa teist, mida te pole lõpuni mõistnud. Te peate süvenema antud probleemi selleks, et mõista selle ettemääratust. Mis on siis seksuaalsuse ettemääratuseks? Kes mõtles välja reeglid selle kohta, mis on kohane ja mis keelatud selle väljendamisel? Paljud teist mõistavad, mis liiki kontaktid ja energiad teid pidevalt ümbritsesid. Kui te olite veel nooremad, ei suudetud teid erutuse tõttu sel teemal harida. Kuna teid ei toetatud selles osas, olete täielikult blokeerinud mälestused neist sündmustest.

Niipea kui te alustate taolisi uuringuid paljude reaalsuste osas, tulvavad mälestused, mida te eriti hoolega olete iseenda eest varjanud, jõena teie teadvusse. Te hämmastute sellest, kuidas te oskasite täielikult unustada mitte ainult üksikuid sündmusi, vaid terveid elulõike. Eriti seda, mis toimus enne 12 aastaseks saamist. Te saate olema mitte vähem imestunud närvisüsteemi omaduse üle teie andmepankades olevat infot blokeerida, mistõttu võite seda läbi mängida ikka ja jälle.

Paljude sündmuste läbitöötamiseks ja integreerimiseks tekib võimalus siis, kui olete õppinud suhtuma endasse ja teistesse neutraalselt, hukkamõistuta. Kui te soovite analüüsida oma praegust keha, isiksust, jooksvat elu – tehke kähku! Uurimiseks pole enam pikki aastaid. Vastavalt sellele, kuidas informatsioon teie DNA-s ümber reastub ja taas „sisse lülitub”võite tunda, kuidas antud elu sündmused kohanevad, haakuvad ning omandavad ühtse mõttelise lõnga; hakkate taipama mil viisil seostuvad omavahel teie elukohad ja ka teie väljanägemised paljude inkarnatsioonide jooksul.

Ideaalis te lõpetate kohtumõistmise või süüdistamise enda ja teiste suhtes üleüldse. Tänu sellele uuele kvaliteedile te saategi võtta sündmusi vastu sellistena nagu nad olid toimumise hetkel – eelarvamusteta, objektiivselt, integreerides ainult fakte ja sündmuste olemust, mis tõusevad üles rakumälu sügavustest. Ainuke tee, mille kaudu te saate minna üle palju kõrgematele vibratsioonisagedustele ning määrata oma elude tuleviku antud planeedil – „ärge süüdistage ennast, ärge andke hinnangut!”. See on väga keeruline, kuid oluline. Tunnetage seda! Selles protsessis sisaldub eksisteeriva paradigma lõhkumine. Te hakkate äkki mõistma, et tõeline reaalsus, millel on eluõigus, oli lihtsalt varjatud teie eest. „Teil on aeg hakata meelde tuletama kes te olete”.

Te pole üksi. Üksikult te poleks suutnud kunagi selle ülesandega toime tulla. On olemas teie endi teisi aspekte, kellel on kõik juba selge ning kes on tagasiteel teie ajaperioodi, et luua energia keeristormi, mis mõjutab kõiki reaalsusi. Me ei suuda ülehinnata jooksva hetke olulisust, tema haaravust ja rõõmu – „tingimusel, et te ise olete valmis muutuma”.

Need teie hulgast, kellel on ligipääs kõrgematele sfääridele, on korduvalt tundnud sellel planneedil üksinduse tunnet. Praegusel ajal on siin miljoneid selliseid nagu teie, ja kes moodustavad tohutu toetusgruppi. Te hakkate üksteist leidma, omavahel kohtuma ning kõik koos kujundama ühist teadvust. Igaüks teist on seejuures loodava teadvuse ülipeeneks niidiks. Varsti te saate nägema uskumatult kaunist loomingut, mis ilmub igasuguste pingutusteta, kuna see on osa jumalikust kavast ning teil aidatakse teha kõik vajalik selle täitumiseks.

Kogu planeeti kontrolliti järgmiselt: teie esimesel saabumisel siia teile sisendati, et te ise ei saa kontrollida oma reaalsust. Teile on õpetatud seda, et kõik sõltub olukordade tahtest, et kõik toimub teist sõltumata, teil pole hääleõigust. See on vale! Teie ja ainult teie kontrollite oma DNA-d. Teile kuulub absoluutne kontroll kõige üle, mis teiega toimub. Seni kui te ei avasta või ei usu sellesse, oletegi igaühe tõugata ja tõmmata.

6. Lugu, mis oli keelu all.

DNA kannab kodeeringut – tema spiraalid koosnevad ülipeentest valguskodeeritud niitidest. Need eeterlikud niidid sisaldavad informatsiooni kiudoptika printsiibil. Valguse sammas, mille abil te aktiveerite oma keha rakke Valguse informatsiooni saamiseks, koosneb samuti valguskodeeritud niitidest. Need valgustkandvad elemendid hoiavad ja säilitavad endas tohutut infomahtu ja teie keha on nendega täidetud. Kui niidid on koondatud kimpudesse, või teisiti väljendades, on vastava struktuuriga, hakkavad need elemendid tegutsema, transleerides informatsiooni aju struktuuridesse. Kaasaarvatud ajaloolist informatsiooni.

Valgustkandvad niidid teie keha rakkudes sarnanevad tohutu raamatukoguga – selles sisaldub kogu meie Universumi ajalugu. Maa eksisteerimise aja jooksul on siin elanud palju arukaid rasse. Teie olete end veennud, et inimkond on Maa aborigeenid. See pole nii. Inimesed asutati siia. Paljud saavad šokeeritud faktist, et üsna varsti leitakse olendite skelette, kes on planeedil varem elanud. Nad ei sarnanenud üldse inimestega. Mõned avastused on juba tehtud, eriti puudutab see Lõuna-Ameerikat. Kuid teie press klassifitseeris need võltsinguteks ja valitsused on need andmed salastanud. Kui inimkonna teadvus tõuseb teatud tajumise kõrgusele ning masside psüühika saab sedavõrd tasakaalukaks, et paradigma muutmine saab võimalikuks, avab Maa ise oma saladused mitmete nähtuste abil: ilmastikuseaduste muutumisega, kontinentide reljeefi ja piirjoonte teisenemisega, psüühiliste fenomenidega jms. Teie ees avaneb täiesti uus Maa ajalugu. Teie ülesandeks on teadlikult taotleda ja käsutada oma DNA-d edasi arenema. Käsutada ennast – tähendab oma tahte jõupingutustega arendada ja kiirendada antud protsessi. Teie hinge või olemuse eksisteerimise ajaloolises perspektiivis, paljudes mõõtmetes te olete olnud kõige mitmekesisemad tüübid. Mõnede elude kogemused on olnud äärmiselt valulikud.

On kätte jõudnud aeg astuda takistustest ja raskustest välja ning avastada oma teadvuse tõeline ajalugu, võimaldades valguskodeeritud niitidel taasühineda kimpudeks ning moodustada uusi spiraale. Selliselt valmistub teie teadvus vastu võtma infot, mis saab teile kättesaadavaks tänu DNA uute alade aktiveerimisele. Mitte alati ei saa see protsess olema selge teie loogilisele mõistusele. Te õpite mõistma, et on olemas täiesti kindlad tingimused, kus loogika kasutamine on kohane. Loogikal on oma kasutussfäär ja oma mõte, kuid teie olemuse loogiline osa pole veel kogu teie olemus tervikuna. Inimesed kuritarvitavad loogilist mõistust, kasutades loogikat väga sageli ja suurtes kogustes. Kui on tegemist mistahes kuritarvitamisega, kaasaarvatud ka loogilise mõistuse, viiakse teadvus disharmoonia seisundisse ning füüsiline keha allutatakse üleküllastunud stressile. Pole vajadust pidevalt loogiliselt mõtestada seda, mis teiega toimub. Jälgige ennast, säilitage alati huumorimeel ja hea vaimne meeleolu. Ärge laske teadvuse väljast välja libiseda arengu ideel: teie vaimsel arengul, valguskodeeritud niitidel ja DNA-l.

Nii te hakkate omandama rikkalike kogemusi, tõustes oma enesesamastamise trepistikul, mis koosneb energiapööriste süsteemist. Need pöörised on energeetilis- informatsioonilised keskused, mis on juurde lülitatud mitmesuguste inkarnatsioonide kogemustele, kus te olete olemise ühes või teises valdkonnas leidnud oma individuaalse teadvuse loomingulist eneseväljendust. Teil saab olema absoluutselt vajalik mõne järgneva aasta jooksul hoomata infot, mis saabub teie energiapööristesse, saavutamaks individuaalse teadvuse eneseavanemist ning samastumiseks varemkogetuga.

Valgustkandvad kiud on Valguse osa ning olemuse väljendused teie rakkudes. Nendele niitidele vastavad komplimentaarsed kiud asuvad väljaspool teie keha. Valgustkandvad niidid sisaldavad „Valguse Keele geomeetriat”. Antud keeles me edastame ka jutustust sellest, kes te tegelikult olete. Sarnased komplimentaarsed kiud pole saanud kuni praeguse ajani vabalt planeedile tulla, kuna „tume meeskond” lõi planeedi ümber segajad, mis ei lase Valgusel läbi tungida.

Valgustkandvad niidid – Valguse kiired, mis sisaldavad keele geomeetrilist vormi, saabuvad kosmilisest andmepangast ning sisaldavad vastavasisulist infot. Paljud teis asuvad arengu sellisel astmel, kus te ei vaja kehalist tervendamist. Kuid mida te tõeliselt vajate on implant – siirik, /vt. 9 ptk./ mis on sisestatud teie kehasse õppimise eesmärgil. Selline informatsiooniline „siirdamine” annab võimaluse teadmiste kiireks omandamiseks. See protsess hakkab lähiaastail kulgema väga kiiresti. Mõned inimesed teie planeedil, eriti need, kes töötavad kristallidega, õpivad täitma ja aktiveerima teisi kehi valguskodeeritud niitidega. Inimestel ,kes taolisi kogemusi otsivad, saavad kehades eeterniidid aktiveeritud, mis annab momentaalse teadmise. Selline on õppeprotsessi vorm. Paljud olendid hakkavad teid selles abistama. Teil on vaja õppida neid olendeid ära tundma, samuti teisi reaalsusi, milles nad viibivad.

Kui valguskodeeritud niitides sisalduv info sai laiali paisatud, ei põletatud teadmiste raamatukogu maha. Neis sisalduv info jäi teisse, kuid teil polnud loogilist teed korra taastamiseks. Kuidas siis nüüd sellele infole ligi pääseda? Protsess on väga lihtne. Informatsioon avaneb teie endi sees. Teil pole vajadust seda kusagilt väljastpoolt otsida. Ta kuulub õigusega teile. Ta on osa teie pärandist, osaks sellest, kes te olete. Vastavalt DNA spiraalide taastumisele muudavad aktiveeritud osad teie füüsilise keha närvisüsteemi ülesehitust. Mälestused täidavad teie teadvuse. Teil on vaja närvisüsteemi arendamiseks teha jõupingutusi: tõmmata oma kehasse Valgus, rikastada hapnikuga oma organismi kõik süsteemid, õppida läbima energeetilisi kiirendusi ning kutsuda oma kehasse rohkem uusi võimalusi ja ideid. Ning seejärel realiseerida teadvuse muutumine oma elukogemuste raames.

Vastavalt sellele, kuidas antud protsessi alged tugevnevad ning hakkavad toetama iseendid teie organismis, lihtsalt jälgige toimuvat. Pidage meeles, et oma draamadesse kinnijäämine on sama hea kui ühe ja sama raamatu korduv lugemine, unustades, et tervikliku info saamiseks on vajalikud teadmised paljudest allikatest. Lugedes ühte ja sama raamatut ikka ja jälle ei saa te üldpilti kokku. Pidage meeles, et on olemas midagi palju suuremat kui isiklikud draamad – on ju olemas veel ka terviklik lugu! Terviklik panoraam on seotud teie hinge kõikide aspektidega. Valguse Perekonna liikmetena te nõustusite säilitama oma füüsilises kehas teadvustatud mälestusi kõikidest teie eelmistest kehastumistest. Te nõustusite võtma süüdistamata või kohut mõistmata kõik, mida olete teinud, integreerima kõik rollid, mida mängisite. Ja seejärel te nõustusite sisenema erinevatesse reaalsustesse ning neid muutma. Mõistagi, te avaldasite oma nõusoleku vaba tahte alusel.

Kolmekordne spiraal viib teid tunnetamiskeskme avastamisele. Tunnetamine tähendab emotsioone – lai tee „vaimse mina” juurde. Kui inimesed eitavad või suruvad maha oma tunnete ilmumist, ei saa nad minna kõrgematesse vaimsetesse sfääridesse. See, keda nimetati Kristuseks (Võituks või Pühendunuks), rääkis: „Tunnetage iseennast” . Tunnetage kõiki oma minasid – seda ta mõtles. See info oli toodud planeedile juba väga ammu, kuid info lahutamise tagajärjel inimesed ei saanud näha enda jumalasarnasust ja suursugusust. Aga kõik, mida te teete oma vaimse arengu kiirendamiseks, korrastab infot, reorganiseerib infoniidid teie sees.

Vaimne kasv on alati sisemine töö. Kui te tahate teada, kuidas muuta planeedi olukorda, mil moel tuua muutusi planetaarsesse teadvusse, siis ütleme, et esmalt on vaja õppida tegema tööd iseendaga. Arendage ennast, astuge etteantud võimaluste piirest välja. Õppige eksisteerima paljudes mõõtmetes, elama astraalmaailmas, rändama füüsilisest kehast välja. Ületage üldiselt omaksvõetud arvamus, et teie piirid langevad kokku füüsilise keha piiridega. See on see, mida ühiskond teile kontrolli eesmärgil peale sunnib. Kogu Universum on vaba tahte ala ning osa mängust seisneb selles, et keegi tahab kogu aeg olla üle kõikide ja kontrollida teisi. Teie olete Valguse Perekonna liikmed. Millisele hierarhiale või millistele jumalatele teil tuleb aru anda?

DNA on elav tõe ja elu ajalugu. Ühinedes sellega te saate käia teistes reaalsustes ilma raamatute ja kassettideta – te võite neid läbi elada. Mitmed ürgsed kultuurid oskavad leida planeedilt Elava Raamatukogu jääke. Just sellega on seletatav nendepoolne Maa, loomade, lindude austamine, terviklikkuse mõistmine, kõige elava vastastikused seosed. Need kultuurid said paigutatud planeedile õppeklassidena ja mälu aktiveerimise kolletena. DNA sisaldab koodi, individuaalsuse skeemi, kõige olemasoleva kava, Universumi ajalugu ning elu lugu tema antud konkreetses sektoris. Ja kogu see informatsioon on hoiul vahetult inimese rakkudes. DNA algne süsteem esimesel inimrassil põhines arvul 12. Niiviisi on 12 geneetilise materjali niiti seotud teiste infoallikatega, mille põhialuseks on samuti arv 12. Mäletate – reaalsus peegeldab reaalsust. 12 infoniiti ühendavad inimese vastavate infokeskustega kehas ja väljaspool keha.

Maa on oma edasiseks arenemiseks elava süsteemina sisenemas konjuktsiooni (ühinemise) või teiste mõõtmetega joondumise perioodi. Praegu on tagasiteel siia Maa Esmakorraldajad, et taas aktiveerida inimene 12 spiraaliga süsteemi ning viia Maa esialgsele evolutsiooni rajale. Kui miljardeid aastaid tagasi bioloogiline raamatukogu sai loodud, võeti vastu otsus, et planeedi juhid hoiavad selle võtit enda juures. Milline seos on siis kõige eelpoolöeldu ja 12 infokeskuse vahel? Kui inimese energiapööriste süsteem on korras, avatud ja aktiviseeritud, hakkab informatsioon otsima eneseväljendus võimalust ning saab kättesaadavaks. On olemas teatud tingimused, mis aktiveerivad, dekodeerivad vajaliku info, tõstes ta pinnale nii, et see leiaks endaväljenduse viisi. Kui te hakkate kasutama neid infokeskusi, millest 7 asuvad kehas ja 5 väljaspool, te valmistate teadvuse ette info vastuvõtmiseks komplimentaarse süsteemi kaudu, mis koosneb samuti 12 energiapöörisest. Teie endi 12 energiapöörise aktiveerimisel konatkteerute 2 paralleelse keskuse energiatega, mis omakorda aktiveerivad teie protsesse. Selle tulemusel saab inimaju tegutseda täismahus kui ülivõimas kompuuter.

12-s paralleelses reaalsuses on mitmeid varjatud info saamise meetodeid. Seda mitmeastmelist protsessi võiks võrrelda süsteemiga riigisaladuste juurde. DNA 12 niidi aktiveerimine langeb kokku 12 infokeskuse – 12 energiapöörise või eeterliku energeetilise disketi aktiveerimisega ja avanemisega. Kui see häälestamine on lõpule viidud, hakkab energia voolama teie süsteemi, tulles läbi Päikesesüsteemi 12 taevakeha. Inimeste aktiveeritud kehad hakkavad seejärel toitma energiaga Maad. Nad hakkavad aktiveerima iseendid nendes sisalduva energia üleandmisega, mille tagajärjel Maa bioloogiliselt elavneb. On veel palju teisi 12-seid süsteeme, nt 12 pöörlevat Universumit jne.

Teadvuse 12 energiapöörise pöörlemise tagajärjel tekib teadvuse ajutine kaos, sest eriti viie välise energiapöörise avanemisel ja sisselülitumisel paiskub antud planeedile uskumatu uue energia tulv. Uue energia väljakujunemine tähendab, et tänu 12 spiraali aktiveerumisele olete te elava liigina täielikult informeeritud. Kuid selleks, et katapulteerida (paiskuda) inimrassi teadvuse kõrgemale tasandile, on olemas mingi minimaalne mutatsiooni tase. Mutatsiooni protsess toob kaasa vibratsiooni sageduse uue tasandi ning mõjutab iga inimest omamoodi. Antud protsessi on võimalik võrrelda uue päikesega, mis tekib teie atmosfääri. Need 12 spiraali muidugi ei sisalda kogu informatsiooni, mis asub valguskodeeritud niitides. Kuid 12 spiraali väljakujunemine võimaldab teil, kui liigil, mõista palju avaramat panoraami sellest, kes te tegelikult olete. Kuna te olete siin inimestena, te petate mõnikord iseendid arvates, et ei tea, kes olete. Kuid kõige sügavamas ja surematus olemuse osas te teate, et te olete Valguse Perekonna liikmed.

Meie nimetame Maad Elavaks Raamatukoguks seepärast, et teil kõigil on ettekujutus sellest, mis on raamatukogu. See on info hoidmise koht, kust ta on kättesaadav. Te pole lihtsalt veel kindlaks teinud, kuidas antud infot tõlkida teadvusele mõistetavasse keelde, või kuidas teada saada, kus ta antud raamatukogus asub. Raamatukogu võrdpilt on see, mida me tahaks, et oleks igaühel silme ees. See aitab elustada armastust Maa vastu, annab parema arusaamise sellest, et sellel planeedil on kõik omavahel seotud. Kellelgi pole vajadust end üksikuna tunda. Inimesed avastavad, et kõikjal eksisteerib teadlik elu, mis soovib inimolenditega suhelda. Niipea kui jõuab lõpule kõigi 12 spiraali väljakujunemine, saab raamatukogu aktiveeritud.

Inimesed said loodud võtmena, mis võimaldab ligipääsu Elavale Raamatukogule. Me võime antud teemal palju rääkida. Miljoneid aastaid on sellel planeedil eksisteerindu paljusid elu liike. Dinosauruste ajastul olid need gigantsed loomad planeedi hoidjateks ning vastavad energiad kogunesid siia selleks, et kodeerida ja säilitada informatsiooni. See kestis miljoneid aastaid. Praegusel ajal on siduvaks süsteemiks 12-ne süsteem ning kui te vaatate ringi, te näete seda kõikjal. 12-nene rütm pole teie loomulikuks rütmiks, kuid oli vastu võetud grupiline leping kasutada 12-ne energiat reaalsuse mitmetes erinevates süsteemides. 12 on kodeeritud vormel. Paljud asjad, sündmused ja nähtused on loogilisele mõistusele vahel rasked mõista, kuid kannavad endas tohutut mõistet valguskodeeritud niitidele ja kehale, kui nad saavad sensitiivsemateks.

Mõned võivad vastu vaielda, et see süsteem pole optimaalne ega peegelda energia loomulikku voogu. Kuid 12-ne süsteem on see voog, millega on sobitatud teie planeet. On olemas ka 13-ne süsteem. Mitu korda aastas on täiskuu? 13 korda. 13-ne süsteem tuleb mõni aeg hiljem. Varsti te avanete selleks, sest nihkute aja piiridest välja. 13-ne energia asub väljaspool loogikat ja väljastpoolt pealesurutud süsteeme. / Lutsiferlased lõid G-jõu kunstlikud allikad ebaseaduslikuks resonantse Rang elujõu kogumiseks. Luues oma planeetidele „kunstliku aja”, mis ei rajane loomulikul Kinitš Ahau (meie Päikese. VK) poolt kehtestatud 13/20 rütmil, vaid kunstlikul 12/60 rütmil, esitasid nad väljakutse isiklikule galaktilisele saatusele. Rääkides lutsiferlastest me peame silmas nelja- ja kolmemõõtmelisi olendeid, kes on püütud Lutsiferi ideede püünisesse. Me oleme märganud, et ta ise toitub nendest projektsioonidest, mida nad talle saadavad, vastutasuks „kõikvõimsuse” illusiooni eest. Kunstlik rütm 12/60 – see on Päikesesüsteemi planeetide arvu suhe, vastavalt esialgsele kavale – 12 planeeti arvu 60, mis on „viienda jõu” /eetertasandi. VK/ arvu korrutis 12-ga. See kaval käik pettis oma tõepärasusega ja oli arvestatud selleks, et asendada neljamõõtmelise reaalsuse teadvuse tunnetus „äratuntava” kolmemõõtmelise illusiooniga /Parema ajupoolkera intuitiivne funktsioon asendati vasaku ajupoolkera ratsionaalse loogilise mõistusega, mis tundeid välistades on kui tundetu arvuti süsteem. VK/. Radiosolise elu vormid, mis sattusid selle kiire „pseudoaja” toimimise sfääri, ilmutasid tendentsi unustada kõrgemate mõõtmete reaalsused (pidades ainuvõimalikuks kolmanda mõõtme reaalsust. VK). Rang sai kogu kolmeteistkümne toonilise spektri ulatuses salaja asendatud tehnogeense pseudoajaga 12/60. Ark-Tara (Arktuuruse) ajaloost te muidugi mäletate, et surma sfäär – Suur Põhjapooluse mõõtmetevaheline kvadrant meie galaktikas on koht, kus säilitatakse iga galaktilise olendi tõe varu.” VK poolt arktuuruslastelt laenatud kommentaar. Seega on Lutsifer selle süsteemi autor ning sellest energiast toituv kõrge tegelane/.

Miks Maa informatsioon on nii oluline? See on kodeeritult olemas kõikjal: putukates, lilledes, põrsaste sabades, jäneste kõrvades – ühesõnaga kõiges, mida te enda ümber näete. Me tahaks veel kord osutada, et kui andmeid paigutati hoiule, nad otsekui jagati 12-sse eraldi raamatukogusse, st infot hoitakse 12-s eraldi kihis. Kui te saite infole ligipääsu, olid neis erinevates raamatukogudes erinevad salastatuse tasandid. Teisisõnu, on olemas tohutu hulk mitmesuguseis teid, mille kaudu on võimalik raamatukogusse pääseda. Te ei saa lihtsalt minna ja öelda: „Nüüd on mul vaba ligipääs kogu antud informatsioonile”. Nagu valitsuslikes struktuurides on erinevad ligipääsu tasandid, nii on ka raamatukogudes, mis sisaldavad sedagi infot, mida me praegu teile anname, kehtivad oma ohutussüsteemid.

Esimene vajadus raamatukogu loomiseks oli selles, et türannia pulss hakkas tol ajal juba lööma. Aja Hoidjatel – vastavatel energialiikidel – tekkis mure, et informatsioon võib sattuda valedesse kätesse. Seetõttu loodi raamatukogusid erinevatesse režiimidesse. Teised raamatukogud või maailmad pole kaugeltki sellised nagu kui teie oma. Aja Hoidjate ülesandeks oli sellise projekti loomine, milles teadvus areneks, omades teatud infomahtu ning mille kaudu oleks võimalik saada ligipääsu ülejäänud informatsioonile.

Inimese esialgne roll raamatukogusse teeosutajana oli talle suureks auks. Ilma olendita inimkehas oli võimatu sinna saada. Mida paremini oli inimkehas asuv olend häälestatud kõrgematele vaimsetele sagedustele, seda kõrgem oli tema „ligipääsu” võimalus infole. Inimene oli ühest küljest eriliseks omaette individuaalsuseks, teisest küljest – oluline kõikide nähtuste ja asjade vastastike seoste lüliks sellel planeedil.

Kui inimesi võrrelda „raamatukogu kaartidega”, siis ühed kaardid on palju täiuslikumad kui teised. Toimus ka spetskoolitus, mis soodustas info otsingut ja omastamist. Kui teiste planeetide olendid tulid info saamise eesmärgil, liitusid nad olemusega inimkehas, otsides sellise sobiva vibratsiooni sagedusega, inimest, kes vastu võtta ning vastata. Igaüks tuli sihiga saada ligipääsu kindlale informatsioonile. Need, kel ligipääsuvõime madal, võisid näha vaid osa nähtusest või asjast. Seda ei varjatud kellegi eest „salastatuse” tõttu. Mõnikord polnud võimalik seda saada biomagnetilise suguluse puudumise pärast küsija bioloogilise struktuuriga. Informatsioonil peab olema võimalus läbistada küsija uskumuste süsteemi prismat. Vastasel juhul oleks võinud küsija lihtsalt plahvatada informatsiooni energia ülejäägist, mis ei kanna endas suurt Armastuse energia hulka. Kui informatsioon on läbi imbunud Armastusest, võimaldab see vastu võtta ja omastada suurt hulka energeetilisi informatiivseid struktuure ilma vastuvõtvat indiviidi kahjustamata. Armastus aitab keskenduda ja mõista avaraid kontseptsioone, mis väljuvad neist piirest, mida indiviid on varem vastu võtnud. Niiviisi tuuakse Armastuse vibratsiooni sageduste avarad uued kontseptsioonid antud planeedile. Valgusel ei ole vahetut sidet emotsioonidega. Armastusel aga on antud side olemas. Kui indiviid loob avarama kontseptsiooni iseendast, aitab Armastus tal näha elu mõtet. Ilma Armastuseta tekib selle kadumine, kuid individuaalne teadvus peab alati tundma sidet elu mõttega, et mõista, kuivõrd avarad ja mitmetahulised asjad ja nähtused on.

Kunagi te mõistate, et lähedus kahe inimese vahel, kaasaarvatud seksuaalsed suhted, on osaks sellest protsessist. Kui te õpite valitsema ise oma seksuaalseid tõmbeid, te näete selle eneseväljendamise võimalusi ja otsustate ise, kas te tahate seda sellisel viisil väljendada või mitte. Kui te muutute kättesaadavaks teie vibratsiooni sageduse tõttu ja teised olendid hakkavad teie loal kasutama teid ligipääsu saamiseks Raamatukogu juurde, avastatete ise selle enda jaoks ning rea eelseisva aasta jooksul saate osaleda väga huvitavatel kohtumistel maaväliste energiatega. Kui te uurite läbi oma iidsed raamatud, siis avastate, et minevikus jumalad laskusid Maale ning astusid seksuaalvahekorda inimkonna tütardega.

Seksuaalsust kasutati „raamatukogu kaardi” elavdamiseks. Kuid selle valestikasutamises peitub suur oht. Seetõttu on väga oluline teil väljendada oma seksuaalsust, lubamata kontrolli väljastpoolt, olles kindel selles, kellega te seda jagate. Me väga tahaks, et te ei satuks olukorda, kus teiega manipuleeritakse või ära võrgutatakse. Me soovitame tungivalt teil tähelepanelikult uurida, kas teine inimene on aus ja terviklik või lihtsalt petab teid oma huvides. Teie ridades on „ortodokse”, kes arvavad, et me anname teile liiga palju infot ilma vajaliku kontrollita. Kuid me osutame sellele, et Maa pürgib vastu suurele mõõtmete kokkupõrkele, seetõttu peame vajalikuks maha võtta kõik keelud. Me anname planeedile võimaluse kõik meelde tuletada. Asudes endasse koguma neid teadmisi ja võimeid, hakkate tõmbama enda poole teisi, kes tulevad teie juurde neid huvitava informatsiooni saamiseks.

Kui te astute kellegagi seksuaalsesse kontakti, võib seda võrrelda laia tee avamisega teistesse Raamatukogudesse. See on väga mitmetasandiline protsess. Osa sellest, mida te saate enda heaks teha – on armastada ja austada oma keha. Me soovime, et te õpiksite armastama ja austama iseennast ning olema kindlad selles, et kui te astute intiimsesse kontakti teise inimesega, lähtudes siirast ja tingimusteta armastusest partneri vastu, ka tema armastab teid siiralt. See ei tähenda üldse seda, et te peate tingimata astuma eluaegsesse abiellu! Kuid intiimsetes suhetes on vaja Armastuse olemasolu, sel viisil, avatud energiad Armastuse lainel hakkavad kanduma üksteisele, aga uued teadmised rikastavad teid mõlemaid. Te näete ise, mis võib juhtuda inimestega, kes ei kasuta oma seksuaalset energiat vajaliku ettevaatusega.

Teisisõnu – seksuaalsus pole see, millega mõtlematult mängida. Seksuaalsus on võti paljude teede avamiseks. Kui sellele läheneda vajaliku ettevaatuseta, siis isegi seksuaalpartneri puudumisel on võimalik tõmmata endale madalate vibratsioonide energiaid. Kui aga kasutada seksuaalsust informatsiooni saamiseks ja teha seda valimatult, võib kutsuda enda juurde terve tulva mittevajalikku energiat. Kõik, mis on seotud intiimse lähedusega, sigitab emotsioone, mis on võtmeks Maa Elavas Raamatukogus hoiul olevate teadmiste juurde.