Vaimenergia kohalolek viib meid üliteadvuse seisundisse, mil me oleme avatud kõikvõimalikkusele ja kõiksusele, mil saab avalduda meie lõputu potentsiaal. Alateadvus seevastu on kõvaketas, kuhu on salvestunud kõik meie otsesed ja kaudsed kogemused, meid ümbritsev info, millel on piiratud potentsiaal, aga mis mõjutab meie elu läbi vaimsete impulsside ning füüsiliste instinktide.
Kui me ühendame oma vaimenergia enda füüsilise kehaga, siis me kogeme iseenda terviklikkust kõikidel tasanditel. Meie sisse tekib läbipaistvus, selgus. Me näeme kõike kõrgemas plaanis, mil meid ei juhi enam ellujäämisinstinktid ega alateadvuse kogemused.

Sellised inimesed, kelle eksistentsivorm oli täielikus vaimenergia olemuses, jäävad kuldajastu perioodi, mil inimeste valduses oli kogu loomispotentsiaal igal tasandil. Teatud põhjustel toimus taandareng ja vaimenergia eraldati inimolemusest ning meist said primitiivsed ellujäämise instinktidele toetuvad olendid.