Nartsissliku isiksushäire all kannatavad inimesed tõmbavad kahjuks ligi empaatilisi inimesi, see omakorda loob soodsa aluse mürgisele suhtele. Sellest hoolimata pole nartsisslikul inimesel kavatsustki siduda end tõsiselt empaatilise inimesega, kes omakorda on õnnelik ja rahul nartsissliku inimese lähedusest uskudes, et nende tunded on vastastikkused.

1. Empaatiline inimene usub, et on lõpuks ometi leidnud oma elu armastuse. Tema nartsisslik kaaslane paneb teda illusiooni uskuma ja hindab ka nende suhet aga hoopis teistel põhjustel. Sest nartsisslik inimene tahab ainult kontrolli oma kätte saada.

2. Aja möödudes katsub nartsisslik inimene empaatilise enesehinnangut kõigutadapannes teda uskuma, et too on võimetu üldse midagi korda saatma või tegema. Ta ei ründa teda aga mitte kunagi otseselt. Nartsisslik inimene võtab üha rohkem kontrolli olukorra üle enda kätte samal ajal, kui tema kaaslane hakkab tasapisi kaotama oma enesehinnangut.

3. Nartsisslik inimene muutub lõpuks oma kaaslase elu keskmeks, sest viimase tunded on tõelised. Ta annab endast kõik. Nartsisslik inimene mängib aga edasi ohvrit, et oma kaaslasega manipuleerida ja tõugata teda veelgi rohkem andma.

4. Empaatilise inimese kavatsused on siirad. Tal on hea süda ja ta ei mõista, miks tema kaaslasel pole samasuguseid haavu, kui temal. Nartsissliku inimese haavu ei saa armastusega ravida, sest ta lihtsalt ei tunne midagi.

5. Edaspidi see suhe hakkab keerlema nartissliku inimese ümber. Ja seega ühel või teisel hetkel empaatiline inimene paneb seda tähele, sest ta näeb, et mida rohkem aega möödub, seda rohkem peab ta oma soovide ja vajaduste pärast võitlema. Ja kuna ta tahab oma kaaslasele meele järele olla, siis investeerib ta edasi hoolimata sellest, et ta ei ole enam õnnelik.

6. Mida rohkem aga empaatiline inimene jagab oma tundeid, pühendumust, energiat, armastust ja tähelepanu, seda suurema võimu ja kontrolli nartsisslik inimene tema üle saab. Ja mida rohkem empaatiline inimene investeerib, seda vähem leiab ta aega, et probleemi näha. Aga kõik variseb kokku sellel päeval, kui ta avab silmad. 

7. Seejärel katsub empaatiline inimene oma häält kuuldavaks teha, sest ta ei suuda enam välja kannatada oma kaaslase alatuid võtteid. Ta tunneb end maatasa tehtuna, sest tema emotsionaalsete vajadustega ei arvestata kunagi. Sellesse punkti jõudes tunneb ta oma illusioonide purunemist ja otsustab öelda seda, mis ta südamel lasub. Selline asjade pööre aga ei meeldi nartsisslikule inimesele.

 

 

8. Nartsisslik inimene vajab pidevat tähelepanu, talle meeldib teisi painata. Ükskõik, kui palju tähelepanu ta ka oma kaaslaselt ei saa, mitte kunagi pole talle küllalt. Ta tahab alati rohkem.

9. Kui empaatiline inimene on otsustanud rääkida oma tunnetest ja sellest, mis teda vaevab, siis hakkab teine talle selgeks tegema, et ta hull on ja dramatiseerib kõike üle. Seeläbi katsub ta taas manipuleerida, et uuesti kontrolli oma kätte saada.

10. Selline käitumine on jääb aga mõistmatuks empaatilisele inimesele. Ta tunneb end süüdi sellepärast, et nende suhe ei toimi nii, nagu peaks. Ja lihtsalt sellel heal põhjusel, et nartsisslik inimene paneb teda uskuma, et ta ei ole piisavalt hea ja ei vääri tema armastust.

11. Ka nüüd ei saa empaatiline inimene aru, et temaga manipuleeritakse jälle. Ta elab seega reaalsuses, mille nartsisslik inimene on viimsegi tükini kokku pannud. Empaatiline inimene kaotab kogu oma elurõõmu aga ei näe, et teine inimene on see, kes eksib.

12. Iga tema katse avameelselt rääkida lõppeb läbikukkumisega. Nartsisslik inimene õigustab end alati süüdistades teist.

13. Empaatiline inimene tunneb, et talle on väga palju haiget tehtud. Tal on vaja palju aega ja tööd enese kallal, et sellest kõigest suuta välja tulla.

14. Empaatiline inimene suudab teisi aidata, seega peaks ta suutma ka iseennast aidata. Ta peab leidma ainult piisavalt tahtejõudu.

15. Ühel või teisel päeval jõuab empaatiline inimene valusa tõeni, et tema kaaslane ei vääri tema armastust ega tähelepanu. Ta mõistab, et mitte kõik, kes näivad kurvad ja rusutud, ei ole siirad ja et meetodeid manipuleerimiseks leidub palju. Ja siis ta saab aru, et kui keegi väidab teda armastavat, ei tule see alati südamest.

16. Sellel hetkel mõistab ta, et tema ise oli ainuke ohver selles suhtes ja mitte teine inimene.

17. Empaatiline inimene saab aru, et tema kaaslane ei muutu mitte iialgi ja see teadmine teeb talle haiget. Aga ta otsustab selle suhte jätta sinnapaika ja minna oma eluga edasi.

 

18. Nartsisslik inimene aga teeb nagu poleks midagi olnud ja unustab ruttu kõik selle, mis empaatiline inimene tema heaks tegi.

19. Ta läheb oma eluga edasi ja leiab varsti endale uue ohvri.

20. Empaatiline inimene aga on edaspidi targem, tugevam ja ettevaatlikum oma kaaslase valikul, kellele kinkida oma armastust, aega ja tundeid.

 

**

 

Originaal: https://kodusedlood.blogspot.com/2018/04/empaatilise-ja-nartsissliku-inimese.html?m=1