Kuldse ajastu ida-lääne rosaarium

See rosaarium on antud Ema Maria poolt spetsiaalselt selleks, et taastada planetaarset tasakaalu ja vabastada vaimse energia vool Ida- ja Läänepoolkera vahel. Siin on ka kutse kadunud hingefragmentide tagasikutsumiseks ja taasühendamiseks.

Ema Maria on andnud järgmised juhtnöörid:

Ma julgustan teid lugema seda rosaariumi, samal ajal visualiseerides kaheksa-kujulist voolu, kus energia voolab Lõuna – Aasiast läbi India , läbi Lähis-Ida Euroopasse, Põhja-Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse, läbi Aafrika tagasi Lähis-Itta, põhjapoolsetesse Aasia osadesse, läbi Jaapani ja Austraalia Lõuna – Aasiasse tagasi. Kui te visualiseerite seda voolu ja kujutlete seda, kuidas vaimne energia hävitab pimeduse Lähis-Ida kohal, aitate te kaasa selle planeedi eest teenimisele.

See rituaal on nii võimas, et ma palun seda rituaali mitte teha igapäevaselt. Mu palve on, et te kasutate mu Imeosaariumi (Miracle Rosary) korra päevas kuus päeva nädalas ning ühel oma puhkepäeval Ida-Lääne rosaariumit. Lugedes kuuel päeval Imeosaariumi, puhastate te oma isiklikku energiavälja nii, et see ei saaks olema üle koormatud tohutu valguse vabastamise protsessiga läbi Ida-Lääne rosaariumi.

Lugege järgnev tekst algusest lõpuni. See võtab 40-45 minutit olenevalt lugemiskiirusest. Võid lisada isiklikke kutsumisi ja pühendada rosaariumi spetsiaalsele eesmärgile/ülesandele pärast alguses olevat pöördumist. Loe mantrad Dhyani Buddhadele poollauldes/skandeerides, võid kasutada sõna OM või Aamen.

KULDSE AJASTU IDA – LÄÄNE ROSAARIUM

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.

(Lisa isiklik palve siia)

Jumal on Isa ja Ema

Jumal on Isa ja Jumal on Ema,

kunagi pole üks teiseta.

Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,

teie armastus hoiab meid rajal.

Te pakute meile külluslikku elu,

et vabastada meid võitlemistundest

Me sukeldume voolu,

ärgates sellest halvast unest.

Me näeme, et elu on tõesti üks,

ja seega on meie võit võidetud.

Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde

teerajal, millel pühad on astunud.

Me moodustame Jumala Keha Maa peal,

ja anname oma planeedile taassünni

armastuse Kuldsesse ajastusse

koos küllusliku õnnistusega Ülevalt.

Me vabastame kõik inimesed nägema,

et üksolemine on tegelikkus,

ja üksolemises saame me olema

terviklikud kogu igaviku.

Ja nüüd on Maa tõeliselt tervendatud,

kogu elu Jumala täiusesse suletud.

Jumal on Isa, Jumal on Ema,

meie näeme Jumalat üksteises.

1. Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun armastatud Ema Mariat, Imede Ema ja armastatud Kuan Yin´i, Halastuse Ema. Õpetage mulle rikkumatu kontseptsiooni hoidmise imet oma minast, kogu elust ja planeedist Maa. Õpetage mulle Jumalale täieliku andumise imet, et minagi võiksin hüüda oma hingepõhjast: „Oo Issand, saagu mulle sinu tahtmist mööda”.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

2. Armas Vairochana, kes sa Päikese-sarnaselt kiirgad, juuri välja viimnegi teadmatuse ja pettekujutluse mürk minu teadvusest, minu olemusest ja minu maailmast. Asenda see Dharmakaya Kõikeläbiva Tarkusega ja too nähtavale lõplik tõelus sellest, et kõik lähtub Ühest Jumalast. Juhata mind tervikliku elu, olemusseaduste ja Jumalaga üksolemise sisemisele teadmisele. Aita mind vastu võtta teadmine, et Jumal võtab vastu mind tingimusteta armastuses kui pöördun ja loobun oma tahtmatusest muutuda ja oma hirmust Jumalale läheneda.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

3. Oo Vairochana, aita mul valitseda oma teadvuseriiki sinu kõrgeima sinise valguse ja suurejoonelise seaduseratta jõus. Aita mul ületada leiguse või võhiklikkuse halvatud mõtteviis, mis tuleneb end Jumalast lahusolevana nägemisest. Täida mind oma kõigutamatu julgusega, et võin võita kõik teadmatuse takistused, iseäranis ülima illusiooni, et olen Jumalast eraldatud. Näen nüüd, et Jumal on kõik ja kõiges ja seega ka mina ja minus.

OM VAIROCHANA OM (9x)

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

4. Siinjuures allutan ma kõik, mis seisab tee peal ees, et väljendada Jumala imet oma elus. Oo, Jumal, annan end täielikult Sinule. Oo, Jumal, ma ei varja midagi Sinu eest. Oo, Jumal, annan Sulle kõik, mis mul on.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

5. Armas Akshobya, kes oled vankumatu ja kõigutamatu, juuri välja viha ja vihkamise mürk minu teadvusest, minu olemusest ja minu maailmast. Asenda see Peeglisarnase Tarkusega, mis peegeldab kõike rahulikult ja ilmutab kõige tõelist olemust, olles kui maskeeringus Jumal. Juhata mind sellele sisemisele teadmisele et Jumal armastab mind tingimusteta ja ei ole mind kunagi maha jätnud. See oli vaid minu Jumalast lahusoleku tunne, mis põhjustas viha. Jumala vastu, milles selja Talle keerasin. Aita mul aktsepteerida et Jumal võtab mind vastu tingimusteta armastuses kui pöördun ja allutan oma soovi tunda, et minul oli õigus ja Jumal eksis.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

6. Oo, Akshobya, aita mul omandada meisterlikkus eeterlike vormide valdkonna üle sinu kõrgeima sinise valguse ja suurejoonelise välgunoole jõu läbi. Täida mind oma lõputu tugevusega, et võiksin ületada kõik vihkamise takistused. Aita mul ületada kogu kalduvus reageerida olukordadele vihaga. Puhasta mu eeterkeha kogu vihkamisest enese vastu, et olen teinud vea ja kogu vihast Jumala vastu, et ta selle on paljastanud. Täida mind meelerahuga, et võiksin minule suunatud vihal lubada tagasi peegeldatud saada minu lõputu hingeookeani peeglisarnaselt pinnalt.

OM AKSHOBYA HUM (9x)

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

7. Ma alistan oma inimliku ego ja vale identsustunde ja aktsepteerin, et Jumal hävitab selle nüüd. Oo, Jumal, olen valmis maha jätma oma sureliku identsuse, et võita Kristus-teadvuse surematu elu. Ma kutsun oma Kristus-mina alla laskuma, et kogu minu elu ja teadvuse valitsemine üle võtta ja võtan vastu teadmise, et olen täidetud Kristuse Valgusega nüüd ja igavesti. Võtan vastu teadmise, et mu Kristus-mina on Tee, Tõde ja Elu ning minu elu on üles ehitatud Kristuse kaljule.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

8. Armas Ratnasambhava, kes oled sündinud kristallist ja kristallide looja, juuri välja vaimse ja intellektuaalse uhkuse mürk minu teadvusest, minu olemusest ja minu maailmast. Asenda see Tarkusega Võrdsusest ja too nähtavale see, et kõikidel asjadel on Jumala silmis võrdne väärtus, sest kõik asjad on Jumalast. Juhata mind sellele sisemise teadmisele, et Jumala silmis on minu väärtus lõputu ja igavikus puudub võrdlemine: see oli vaid minu Jumalast lahusoleku tunne, mis eraldas mind Jumalast ja põhjustas enese teistega võrdlemise vajaduse ja tekitas tarviduse ennast teistest paremaks pidada. Aita mul vastu võtta teadmine, et Jumal võtab vastu mind tingimusteta armastuses, kui pöördun ja allutan vajaduse end teistest, isegi Jumalast paremaks pidada.

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

9. Oo, Ratnasambhava, aita mul omandada meisterlikkus aistingute valdkonna üle sinu ülima kuldse valguse ja suurejoonelise soovetäitva kristalli abil. Täida mind oma nobedusega, et võiksin ületada kõik uhkuse takistused. Puhasta mu mentaalne keha võrdlemisvajadusest ja vajadusest kohut mõista enese ja teiste üle. Täida mind oma meelerahuga, et võiksin näha ja teenida Jumalat kõigis, sealhulgas ka iseendas.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

Peaingel Miikael, võta valitsemine üle,

Jumala valitsus igal maal.

Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tundma saada „MINA OLEN” nime.

Inimkond on alati vaba,

et olla üks rahvas Jumala all.

Peaingel Miikael, sa oled siin,

et meie visioon alati selgena hoida.

Me moodustame Jumala Keha siin all,

avatud ukseks armuvoolule.

Kui me tegevusse asume

tahame me tuua Kuldse ajastu.

1. Peaingel Miikael võta üle valitsemine,

Jumala valitsus igal maal.

Jumala jõud, tarkus ja tema armastus

voolab meie planeedile Ülevalt.

Refrään:

Peaingel Miikael, lase oma jõul

sadada meie peale igal tunnil.

Täida meid Jumala Teemanttahtega,

oma saatuse me täidame.

Ema Maa on nüüd vabastatud,

et oma saatust ilmutada.

Kui vabadus on valitsema saanud

siis ta jagab oma valgust igale maale.

2. Tõsta üles Vabaduse Leegi Tõrvik,

et kõik võiksid tunda „MINA OLEN” nime.

Me hoiame oma kurssi läbi kogu öö,

kui meid juhib sinu valgus

3. Inimkond on vaba alati,

olema üks rahvas Jumala all.

Meie armastus Maa vastu on nii tugev,

me seisame tema kaitse eest..

4. Peaingel Miikael, sa oled siin,

et hoida meie visioon alati selgena.

Kui algab meie püha töö,

siis teame, et Jumalariik on meie sees.

5. Me moodustame Jumala Keha siin all,

et olla avatud ukse Õnnistuse voolule.

Vanade mustrite hävitades,

paistab tulevik nii selge ja jõuline.

6. Kui me tegutsemisele tärkame,

siis Kuldse ajastu me tuua tahame.

Meil on nägemus ja tuli,

et tõsta see planeet aina kõrgemale.

Märge: loe tervet seda decreed vähemalt ühe korra. Võid seda lugeda ka nii mitu korda, kui soovid, enne kui rosaariumi lugemist jätkad.

1. Oo, Jumal, ma tunnistan, et iseenese jõus ei suuda ma teha midagi; see on MINA OLEN kohalolek minu sees, kes on tõeline tegija. Ma aktsepteerin, et olen loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Ma aktsepteerin, et olen Jumala poeg/tütar. Ma aktsepteerin, et sel hetkel sünnib minus Kristus ja MINA OLEN Kristuse teine tulemine minus.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

2. Armas Amitabha, sa lõputu Valgus, sa eristamisvõimeline, juuri välja iha, himu ja apluse mürk minu teadvusest, minu olemusest, ja minu maailmast. Asenda see oma Vahettegeva Tarkusega ja too nähtavale erinevus, mis valitseb Jumala tõeliste soovide, mis täidetud saavad, ja inimego vale-soovide, mis kunagi rahuldatud ei saa, vahel. Juhi mind sisemisele teadmisele, et ma ei peaks laskma oma elul hävitatud saada lõputult-kestvas otsingus, täitmaks inimsoovide põhjatut auku. See oli vaid mu Jumalast lahusoleku tunne, mis eraldas mind Jumalast ja põhjustas tunde, et miski pole piisav ega piisavalt hea. Aita mul vastu võtta teadmine, et Jumal võtab mind vastu tingimusteta armastuses, kui ma pöördun ja allutan ebareaalse soovi tõestada oma inimego ülimat väärtust.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

3. Oo, Amitabha, aita mul omandada meisterlikkust tajumuse valdkonna üle sinu kõrgeima valguse ja suurejoonelise roosivärvi lootoskristalli abil. Täida mind oma lõputu armuga, et võiksin võita kõik vaigistamatute soovide takistused. Puhasta mu emotsionaalne keha tundest, et miski pole piisav või piisavalt hea. Täida mind oma võimega näha, et kõik on vaid piiritu Jumala piiratud väljendus ja et ka piiratu saab rahuldada piiritu Jumala soove.

OM AMITABHA HRIH (9x)

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

4. Võtan vastu teadmise, et olen Elav Kristus Maa peal. Seepärast kinnitan, et Jumal saab tegutseda minu kaudu nii, nagu ta töötas Jeesuse läbi. Seepärast aktsepteerin ma, et Jumal saab teha neid tegusid minu läbi, mida ta tegi Jeesuse läbi ,ja ma kinnitan jumalike imede ilmsikssaamist kõigis mu elu ja teadvuse aspektides.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

5. Armas Amogasiddi, kes Sa alati saavutad oma eesmärgi, juuri välja kadeduse ja armukadeduse mürk minu teadvusest, minu olemusest ja minu maailmast. Asenda see Kõike-lõpuleviiva Täiusliku Tegutsemise Tarkusega. Too nähtavale igavestikestev tõde, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Juhata mind seesmisele teadmisele, et ma olen üks Jumalaga ja seetõttu Jumal minu sees saab teostada ja täide viia kõike. See oli vaid minu Jumalast lahusoleku tunne, mis põhjustas hirmu, et mina seda ei suuda, mida teisi tegemas nägin. Sel põhjusel langesin illusiooni lõksu, et Jumal mind ei armasta, kui olen väiksem või saavutan vähem kui teised. Aita mul vastu võtta teadmine, et Jumal võtab mind vastu tingimusteta armastuses kui pöördun ja allutan soovi tõestada oma lõplikku väärtust selles, et olla või teha rohkem, kui keegi teine.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

6. Oo, Amogasiddi, aita mul omandada meisterlikkus valikute tegemise valdkonna üle sinu ülima rohelise valguse ja ristatud välgunoole jõus. Täida mind oma paindumatu tegutsemissüdikusega, et võiksin kõrvaldada kõik takistused oma jumaliku individuaalsuse väljendamisel selles elus. Puhasta mu füüsiline olemus, et ma ei klammerduks selle maailma asjade külge. Täida mind täieliku teadmisega sellest, et Jumal armastab mind kui unikaalset indiviidi, kellena ma loodud olen ja seepärast võin ma tunda end rahus oma jumalikus minas. Ma suudan Olla ja lasen Olla.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

7. Ma aktsepteerin nende laudade ümberlükkamise imet, kes on vale-õpetajad ja nende vale-õpilased, need, kes eitavad Kristust iseendas ja teistes. Need, kes ei asu sisemisele teele ja kes püüavad takistada neid, kes on valmis astuma tõeteele. Ma aktsepteerin, et nende tund on tulnud ja nende võimutsitadell kirikus ja riigis on lõppenud. Ma nõustun, et neil pole enam võimu Emakesel Maa.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

8. Armas Vajrasattva, sa teemantloomuse kehastus, juuri välja tahtetuse ja mitte-olemise mürk minu teadvusest, minu olemusest ja minu maailmast. Asenda see Jumala Teemant-Tahte Tarkusega ja too ilmsiks, et selle maailma asjad on mööduvad ning ei suuda kunagi rahuldada mu tõelist soovi olla kaas-looja koos Jumalaga. Juhata mind sisemisele teadmisele, et Jumala Tahe minu sees annab mulle jõu võita klammerdumised selle maailma asjade külge. See oli vaid minu Jumalast lahusoleku tunne, mis põhjustas minus kartuse, et Jumal jätab mind maha või kahtluse selles, kas Jumal mind koju tuua saab. Aita mul aktsepteerida teadmist, et Jumal võtab vastu mind tingimusteta armastuses, millal iganes kannapöörde teen ja allutan oma uskumatuse talle.

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

9. Oo, Vajrasattva, aita mul omandada meisterlikkus Olemise valdkonna üle minu olemuse, kõigi viie tervikuksliitmise tasandi üle oma teemantvalguse jõu, suurejoonelise välgunoole ja kellukese abil. Täida mind oma kõikevõitva Jumala Tahtes Olemise tundega. Puhasta mu olemus kõikidest klammerdumistest selle maailma asjade külge. Täida mind oma lõputu Jumala-armastusega, et oleksin valmis maha panema oma sureliku identsustunde, võitmaks alati tegevusesoleva Kristuse surematu elu.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

Armas Jeesus, oled võitnud,

Jumal on äratanud igaühe.

Ei kauem enam juhid pimedad

saa inimkonda jagada ja valitseda.

Me silm on üks kui me näeme,

Kristuse tõde, mis meid vabastab

Armas Jeesus, meie saame olema need

Kristsuses olevad, kes Maa vaba hoiavad.

Kalade tõrvikut hoiame me üleval,

Veevalaja me nüüd lahti päästame.

teie võit Maa jaoks on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

Elav Kristus on võidukas Maa peal

1. Armas Jeesus, sa oled võitnud

Jumal on äratanud igaühe.

Teine tulemine on käes

kui Kristusega ühinenud on oma koha sisse võtnud.

Refrään:

Elav Kristus on minu sees nüüd,

Kristuse pitser on mu otsaesisel.

Kristuse armastus on mu südames,

Jeesuse missioonist võtan ma osa.

Kristus on jälle tulnud minus,

ma säran kõigile nähtavalt tema valgust.

Ta täiuslik armastus hävitab kogu hirmu,

nii võivad kõik tunda tema kohalolekut siin.

2. Ei enam kauem saa juhid pimedad

jagada ja valitseda inimkonda.

Me järgneme Kristusele, sisemisele kuningale

tema tõde tõotame me kõigile tuua.

3. Me silm on üks kui näeme me

Kristuse tõde, mis meid vabaks teeb.

Me kuulutame avalikult Kristuse sõnumit

kui muutume tema elavaks tõestuseks.

4. Armas Jeesus, meist saavad

Kristusega ühinenud, kes Maa vabana hoiavad.

Elu kaitseks võtame me koha sisse,

teine tulemine on käes.

5. Kalade tõrvikut hoiame üleval,

Veevalaja nüüd laiali laotame.

Me jagame sinu armastust Saint Germain´i vastu,

tema täidab Maa Õiglase valitsusega.

6. Su võit Maa eest on võidetud,

Kuldne Ajastu on nüüd alanud.

Sisemine Kristus teeb kõik vabaks

et olla nüüd Jumala enda kohalolekus.

Märge: loe seda decreed vähemalt üks kord. Sa võid lugeda ka niimitu korda, kui sulle meeldib ja siis jätka rosaariumi lugemist.

1. Ma aktsepteerin Jumala poegade ja tütarde tõstmise imet, et avastada ja vastu võtta isikliku Kristsuse tõelist sisemist teed. Võtan vastu teadmise massilise äratamise imest ja näen inimesi vastu võtmas sisemist teed ning esile kutsumas Kristuse teist tulemist ja näen tõelist suurt Kristuse Missat

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

2. Ida ja Lääne Imelise Ema nimel ma kutsun Dhyani Buddhasid tasakaalustama mu hinge ja hävitama kõik mürgid, et võiksin ühineda teie jumalike omadustega ja olla täielikult terviklik Jumala poeg või tütar. Ma kutsun Dhyani Buddhasid, et nad saadaksid oma inglid vabaks lõikama ja tagasi tooma kõiki mu hinge, teie hingede fragmente, mis on lõksu jäänud kusagil vormimaailmas. Ma kutsun Buddhade ingleid tagasi tooma kõiki mu hingefragmente igavestikestvas praeguses hetkes.

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

3. Ma kutsun Ida ja Lääne Imelise Ema ingleid, armastatud Kuan Yin´i ja armastatud Ema Mariat ühendama kõiki mu olemuse hingeosi minu olemusega, et saaksin olla jälle tervik ja väljendada oma unikaalse individuaalsuse täiuslikku matriitsi, mis anti mulle Isa-Ema Jumala poolt minu hingevalguses eostamise hetkel. Ma aktsepteerin oma terviklikku täit füüsilist ilmumist nüüd. Jeesuse Kristuse nimel, see on lõpetatud! Aamen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9x)

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

4. Ma aktsepteerin Jumalariigi ilmumise imet planeedil Maa. Ma kinnitan ja tunnistan Ülestõusnud Jeesuse Kristuse tulekut vaimse kuningana Maa valitsejaks nüüd ja igavesti. Näen seda teostatuna ja ma hoian planeedi Maa ja kogu selle peal oleva elu jaoks puhast rikkumatut kontseptsiooni.

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

5. Ida ja Lääne Imelise Ema nimel, Kuan Yin´i ja Ema Maria nimel, pöördun ma otse Isa-Ema Jumala, armastatud Alfa ja Omega südame poole. Sel hetkel võtan ma vastu teadmise, et olen teie poeg/tütar. Ma valan välja oma lõputu tänutunde teile elu kingituse eest ja ma näen oma elu kui hinnalist võimalust, et ilmutada oma jumalikku individuaalsust ja väljendada teie kingitust mulle selles maailmas.

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

6. Armas Alfa Ja Omega, ma aktsepteerin, et teie tegite minust kaas-looja koos endaga ja ma tõotan, et püüdlen alati oma kõrgeima toimimisvõime poole kui teie individualiseeritud vorm. Seega lähen edasi sel päeval täies teadmises, et mul on õigus elada planeedil Maa ja väljendada oma Jumala poolt antud individuaalsust sellel planeedil, Seepärast taotlen ma oma õigust kaas-luua Jumalariiki planeedil Maa ja aktsepteerin, et see on tehtud nüüd ja igavesti. Aamen.

OM ALFA ja OMEGA OM (9x)

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

7. Jeesuse Kristuse nimel kutsun ma Ida ja Lääne Imelist Ema, armastatud Kuan Yin´i ja armastatud Ema Mariat, et täidaksite mind oma lõputu halastusega ja oma tingimusteta andeksandmisega. Aidake kõigil inimestel näha, et täielik andestamine on ainukene tee täielikule vaimsele ja materiaalsele vabadusele. Täitke mind tingimusteta armastusega, mis viskab välja minu hirmu lahti lasta kogu pahameelest elu iga osa vastu. Siinjuures allutan ma armastavalt ja meelsasti kogu andestamatuse, mis on minu olemuses ja pakun tingimusteta lõputut halastust iseendale, kõigile teistele inimestele ja Jumalale, Seega lasen ma vabaks iseenda, kogu elu ja Jumala, et nad saaksid olla need, kes nad tõeliselt on ja ma aktsepteerin oma vabadust NÜÜD!

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

8. Ma kutsun Ida ja Lääne Imelist Ema üle võtma valitsus selle materiaalse maailma üle ja läbi sinu imelise armu ära hävitama kõik, mis on vähem kui Jumala täius. Tõsta üles enda omi, et nad saaksid olla Issanda teenrid ja sünnitada Kristus-teadvuse, mis on tõeline avatud uks, mida ükski inimene ei saa sulgeda. Tõsta üles omaenda substants, aine ise, et väljendada ainult täiuslikke Kristus-teadvuse mõttevorme.

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

9. Armas Kuan Yin ja Ema Maria, kutsuge esile läbi oma halastuse ja imelise armu Kuldse ajastu ilmumine, et teie pojad, Jeesus ja Krishna, võiksid valitseda Maa vaimsete kuningatena ja, et Püha Jooseph, armas Saint Germain võiks valitseda Veevalaja ajastu kuningana. Me väljendame tänulikkust teie lõputu halastuse, tingimusteta andestamise ja teie kõikesaavutava armuime eest. Oleme ütlemata tänulikud oma elu eest sellel kosmilisel hetkel, et saame aidata planeet Maad pöörata uut lehekülge ajaloos ja muutuda Vabaduse Täheks, et valgustada galaktikat ja tuua uut lootust, et Jumal võidab kõik.

OM Ma Olen see, kes Ma Olen OM (9x)

Austatud Maria, sulle au anname

Ema Valgust kõigis sa tõstad.

Baas on puhtast valgest,

hing peesitab rõõmus.

On päiksepõimik rahu sees

kõik mured südames nüüd lakaku.

Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

otsmik lausa kiirgab smaragdrohelist.

Kroon on kui kullameri,

kui tuhat kroonlehte oleks nüüd puhkenud.

Tunnen Ema leebet suudlust,

kui olen igaveses õndsuses.

Kõik on tõstetud Ema Valguses

1. Austatud Maria, au sulle anname,

Ema Valgust sa kõigis tõstad

Valgus voolab täiuslikus tasakaalus,

meie hinged hiilgavad harmoonias.

Refrään:

Oo, Ema Maria, me laseme lahti

kõik mõtted ja tunded, mis on rahust vähemad,

vabastades end nüüd vanadest mustritest,

jätame selja taha sureliku vormi.

Elujõgi, igavene vool,

me tahame elada, me tahame kasvada.

Me ületame ennast ja saame enamaks,

elurõõmu me austame.

2. Baas on puhtast valgest,

neli kroonlehte kiirgavad su valgust.

Ema kummardub ehedas armastuses

Jumal-Isale Kõrgelt.

3. Hing peesitab rõõmus,

kui violetne tuli eredalt helendab.

Hing hingab Jumala puhast õhku

Ema hooles tunneb ta end nii vabana.

4. On päiksepõimik rahu sees

kui hirmu ja viha me laseme lahti.

Püha kümme laotavad nüüd lahti

purpurse ja kuldse hiilguse.

5. Kõik mured südamest nüüd kaovad,

sest Maria armastus toob suure vabanemise.

Kaksteist-leheline roos täies õidepuhkemises,

hing on vaba kohtama oma peigmeest.

6. Oo, kui siniselt kõri hiilgab,

Jumala tahe on alati õige.

Jumala jõud on lahti päästetud armastuses,

läbi Kristuse juhtimise Ülevalt.

7. Otsmik kiirgab smaragdrohelist tooni,

me püüdleme Kristuse täiuslikku visiooni

ja kui näeme Jumala täiuslikku plaani,

tunneme Jumala armastust igaühe vastu.

8. Kroon on kui kullameri,

nagu oleks nüüd õide puhkenud tuhat kroonlehte.

Me näeme kroonis Buddhat,

riietatuna oma taevalikku rüüsse.

9. Kui Ema Valgus ja Buddha kohtuvad,

hävitavad nad pimedusejõud,

Koos Jeesuse ja meie Saint Germain´iga

toovad nad Kuldse ajastu jälle.

10. Tunnen Ema leebet suudlust

olles selles igiõndsuses,

hõljudes ülevas maailmaruumis

harmoonias püha kellamänguga.

Lõpposa:

Läbi Ema Maria lõpmatu armu

võidame aja, võidame ruumi.

Buddha loomus on kõiges,

Ja niisiis me tõuseme, et järgida kutset

olla Kristusega ühinenu Maa peal,

Kuldne ajastu on sündinud.

Märge: loe seda decreed vähemalt korra, kuid võid seda lugeda ka nii mitu korda, kui soovid ja siis jätka rosaariumi lugemist.

1. „Mina olen Alfa ja Omega, algus ja ots, ütleb Jumal, kes oli, on ja jääb kõikvõimsaks.” Oo, Jumal, mu Looja, olen ära tundnud, et sa oled valinud enda ilmutamise Isa laieneva jõuna ja Ema kokkutõmbava jõuna. Olen ära tundnud, et universum, mille osa ma olen, on loodud selle kahe Sinu igavikulise Olemise aspekti tasakaalustatud koostoimel.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

2. Armas Alfa ja Omega, mu Isa-Ema Jumal, ma kinnitan, et olen pühendunud ilmutama täiuslikku tasakaalu Alfa ja ja Omega aspektide vahel oma olemuses, oma Ülevaloleva MINA OLEN Kohaloleku ja oma nelja madalama keha vahel. Ma tahan lüüa lahku duaalsuse teadvusest, anti-kristuse teadvusest, mis mind lahutab kõrgemast minast. Olen täiesti teadlik, et minu olemuse tuum on Teadlik Sina ja ma valin mitte kunagi enam samastada end inimolendiga, kes on Jumalast lahus. Selle asemel, kinnitan oma üksolemist oma Loojaga ja üksolemist kogu eluga läbi Kristuse.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

3. Armas Alfa ja Omega, ma tunnistan, et olen pühendunud ilmutama täiuslikku tasakaalu Alpha ja Omega aspektide vahel oma madalamas olemuses, parema ja vasaku ajupoolkera vahel, meele ja emotsioonide vahel, Vaimu ja keha vahel, vaimsete eesmärkide ja maise vastutuse vahel. Ma tahan lahku lüüa duaalsuse teadvusest, mis hoiab mind vajakaolemise tundes lõksus ja takistab mu jumalike plaanide teostumist. Ma valin kõikidest ebatäiustest kaugele vaatamise ja oma talentide paljundamise. Ma aktsepteerin, et ainult siis, kui ma annan oma elu siin all, saan ma vastu võtta enam Jumalalt Üleval. Niisiis, tingimusteta andmine, sealjuures Kristuse eristamisvõimes on küllusliku elu valitsemise võti.

OM MANI PADME HUM – SHIVA! (9x)

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

4. „Mina olen Alfa ja Omega, algus ja ots. Ma annan sellele, kel on janu elava vee allikast vabalt.” Oo, Jumal, ma austan Isa elementi kui kasvutungi, kui eneseületamise tõukejõudu ja tungi olla enamat. Ma austan Ema elementi kui kõikide vormide allikat ja näen, et mu üleskasvamine selles maailmas tuleb Ma-ter valguselt, mida ergutab Isa loov jõud. Isa rõõm on anda mulle kuningriik ja ta teeb seda läbi toitva Ema. Ma olen kasvamisvõimeline, kui Ema valgus on tasakaalus Isa loova nägemusega. Ma olen kasvamisjõuline kui avardavad ja kokkutõmbavad jõud on minu olemuses tasakaalus.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

5. Armas Alfa ja Omega, ma kinnitan, et olen Ema Valguse Hoidja ja kinnitan kogu elu üksolemist Maal. Näen kaugemale kõikidest välistest erimeelsustest ja konfliktidest ja näen, et kõik inimesed on ühe Jumala Keha osa Maa peal.Ma olen pühendatud olema tasakaalu ja kokkuühendamise jõud ja ma löön lahku lahusolemise teadvusest ja lahkhelist, mis asetab venna venna vastu mõttetusse lahingusse dualistliku ülemvõimu pärast. Ma kinnitan, et see Kaini teadvus ei ole enam vastuvõetav mulle ning Jeesuse Kristuse nimel kutsun ma seda Maa pealt eemaldama.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

6. Armas Alfa ja Omega, kes olete Ema Valguse Hoidjad, ma kinnitan, et Kaini teadvus ja jätkuv konflikt Lähis-Idas ei ole enam kauem vastuvõetav mulle ja Jeesus Kristuse nimel ma kutsun seda Maalt eemaldama. Ema Maria nimel kutsun ma välja Peaingel Miikaeli loendamatud inglileegionid, et nad puhastaksid kogu Lähis-Ida mineviku taplustest, konfliktidest ja mõrvadest. Ma kutsun tervet piirkonda puhastama kogu pimedusest nii, et see enam ei tõkestaks kaheksa-kujulise voolu sidet ida ja läänepoolkera vahel.

OM MANI PADME HUM – SHIVA! (9x)

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

7. „Mina olen Alfa ja Omega, algus ja ots, esimene ja viimane.”

Oo, Jumal, ma tunnistan, et minu algus oli Isa loov jõud, kes andis mulle eneseteadlikkuse ja vaba tahte. Ma mõistan, et kui ma seda vaba tahet kasutan tasakaalutuse säilitamiseks oma olemuses, lõpeb viimaks mu võimalus kasutada Ma-ter valgust. Aga kui ma valin tasakaalu alalhoidmise, jätkan eneseületamist ja see on igavene elu, milles olen toidetud ja armastuses täiuslikuks tehtud.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

8. Armas Alfa ja Omega kui Ema Valguse Hoidjad, ma kutsun inimkonna kõrgema kümne protsendi Kristuse mina planeedil Maa: „Äratage inimesi nende tõelisele identsusele ja nende jumaliku plaani nägemisele!” Äratage ja innustage inimesi ärkama ja seisma valguse, tõe ja armastuse eest. Aidake inimestel näha, et kõrgemad kümme protsenti inimkonnast on suutelised lahku lööma Kaini teadvusest ja kinnitama, et see pole enam vastuvõetav planeedil Maa. Jeesuse Kristuse, Ema Maria, Kuan Yin´i ja Saint Germain´i nimel, kinnitan ma, et vaid puhas kontseptsioon on tõeline ja kestev. Seepärast ma kinnitan, et inimkonna kõrgeim kümme protsenti näevad end osana Jumalast planeedil Maa ja aktsepteerib jumalariigi ilmumist sellel planeedil.

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

9. Armas Alfa ja Omega kui Ema Valguse Hoidjad, ma kutsun puhastama Idapoolkera kogu Isa avardava jõu valestikasutamisest ükskõiksuses elu ja kannatuste vastu. Innustage inimesi idas saavutama tasakaalu ja välja juurima viletsus ning kannatus. Armas Alfa ja Omega, ma kutsun puhastama läänepoolkera kogu Ema valestikasutamisest, kogu kokkutõmbava jõu valestikasutamisest materialismis ja vaimse eesmärgi puudumisest. Innustage inimesi läänes saavutama tasakaalu ja ilmutama vaimset lähenemist elule. Jeesuse Kristuse, Ema Maria, Kuan Yin´i ja Saint Germaini nimel kinnitan ma, et rikkumatu kontseptsioon on tõeline ja jääv. Seepärast kinnitan ma täiuslikku kaheksakujulist valguse voolu, mis taastab täiusliku tasakaalu ida- ja läänepoolkera vahel ja toob Jumala riigi sellele planeedile.

OM MANI PADME HUM – SHIVA! (9x)

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

sa tulid Maale Kristuse enda nimel.

Sest Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust toote te nüüd.

Koos pöörate te uue lehekülje.

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse.

Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

Sinule ja Mariale me tuleme lähedale.

Koos toome me nüüd valguse,

mis teeb Maa nii eredaks täheks.

Miikael on tõstnud kõigile nähtavaks

Kristuse võidu lipu.

Maa on kinnitatud Vabaduse Leegis

Oo, Saint Germain, too Vabaduse Leek,

Sa oled tulnud Maale Kristuse enda nimel.

Violetne tuli on Sinu plaan,

et tõsta Kristust igas inimeses.

Refrään:

Violetne leek, las ta tulvab,

küllastab kogu elu allpool.

Alati voolav, üha kasvav

meie peale kogu armu annetab.

Violetne tuli, läbista,

Violetne tuli, küllasta,

Violetne tuli, puhasta,

Violetne tuli, pühitse,

Me oleme puhtad, me oleme tervendatud,

sinu valgusesse me oleme pitseeritud,

alatiseks vabad,

et olla Jumalas.

2. Kristus on Valitseja ja sina oled kuningas,

kui rahu ja vabadust te toote.

Koos Jeesusega te nüüd osutate teele,

mis toob uue päeva koidiku.

3. Koos pöörate te lehekülje

ja juhite meid Kuldsesse ajastusse,

kus Vabaduse Leegile kuulub ülim valitsemine,

täites Taevaste suurima unistuse.

4. Oo, Saint Germain ja Jeesus kallis,

sinule ja Mariale me tuleme lähemale.

Teie üleval ja meie all

Säilitame pideva voolu.

5. Koos teiega nüüd valgust toome,

mis muudab Maa eredaks täheks.

Ta kiirgus särab läbi ruumi

äratades „Mina Olen” rassi.

6. Miikaeli poolt tõstetud kõigile nähtav

on Kristuse Võidu lipp.

Kogu pimedus on asendatud valgusega,

nii kogu kosmos särab eredalt.

7. Oo, Saint Germain me hoiame vabaduseleeki,

mis põleb sinu nimel,

kuni näeme Kuldset ajastut,

ajastut, milles kogu elu on vaba.

Märge: kogu seda decreed loe vähemalt ühe korra, kuid võid lugeda soovi korral ka rohkem ning siis jätka rosaariumi.

OM MANI PADME HUM! (9x või 33x)

Jumal on Isa ja Ema

Jumal on Isa ja Jumal on Ema,

kunagi pole üks teiseta.

Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,

teie armastus hoiab meid rajal.

Te pakute meile külluslikku elu,

et vabastada meid võitlemistundest

Me sukeldume voolu,

ärgates sellest halvast unest.

Me näeme, et elu on tõesti üks,

ja seega on meie võit võidetud.

Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde

teerajal, millel pühad on astunud.

Me moodustame Jumala Keha Maa peal,

ja anname oma planeedile taassünni

armastuse Kuldsesse ajastusse

koos küllusliku õnnistusega Ülevalt.

Me vabastame kõik inimesed nägema,

et üksolemine on tegelikkus,

ja üksolemises saame me olema

terviklikud kogu igaviku.

Ja nüüd on Maa tõeliselt tervendatud,

kogu elu Jumala täiusesse suletud.

Jumal on Isa, Jumal on Ema,

meie näeme Jumalat üksteises.

Jumala oma on Maa ja kogu tema täius. (3x) Aamen

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.

Pitseriga kinnitamine

Ma võtan vastu ida ja lääne jumaliku Ema lõputu rahu. Ma valin alati rahusse jäämise ja ma võtan vastu Jumaliku Ema täiusliku armastuse. Ma aktsepteerin, et tema armastus hävitab kõik mu hirmud. Ma aktsepteerin, et olen kehastuses olev Elav Kristus ja ma tõotan olla kõik see, kes olen Jumalas ja veelgi enam. Ma aktsepteerin, et olen suletud lõputusse ja igavestikestvasse Alfa ja Omega kaheksa-kujulisse voolu oma madalama olemuse ja MINA OLEN Kohaloleku vahel.

Ma kinnitan, et kõik inimesed on suletud Dhyani Buddhade lõpmatusse rahusse. Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema nimel, ma pitseerin planeet Maa Jumaliku Ema lõputusse armastusse ja valgusesse. See on tehtud, see on lõpetatud, see on pitseeritud mateeriasse, Ida ja Lääne Jumaliku Ema suu on seda lausunud. Aamen.