Peatükk 9

2004: Maa rappumise aasta

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime Ema nimel tulen ma tänasel päeval.

Mina olen Maria ja te olete mind tundnud paljude nimede all. Mind on kutsutud Neitsi Mariaks, mind on kutsutud Jumala Emaks ja nüüd tulen ma teie juurde teise tiitliga, mille ma olen teeninud oma pühendumise ja teenimise kaudu. See on Ime(väärse) Ema tiitel.

Ma tulen tänasel päeval 11.00 AM sümboliseerima seda, et ma tulen sellel tunnil, mis on üheteistkümnes tund Maa ja tema evolutsioonide jaoks. Ma tulin teie juurde kuu aega tagasi tooma kohtumõistmist ja andma teile hoiatust, et Maa võib tõepoolest rappuda katses raputada endalt maha see pimedus, mille inimolendid on tema peale pannud oma jäikuse ja isegi selle läbi, et armastavad kurja rohkem kui head. Viimase kuu jooksul olete te tõepoolest näinud arvukaid maavärinaid ja just mõned päevad tagasi olete te näinud suuri maavärinaid Iraanis, Vaikses Ookeanis, Californias ja Panamal. * Ma pean teile ütlema, et see on alles selle algus, milline võib olla „Maa rappumise aasta.”

Ja tõepoolest 2004.aasta omab potentsiaali saada suurima maavärinate arvuga aastaks, mida inimajalugu tunneb ja suurima purustuste hulgaga tänu nendele maavärinatele, mida inimkond on teadaoleva ajaloo jooksul näinud. Raske südamega toon ma teile neid kohutavaid uudiseid. Te peate mõistma, et ükski olevus Taevas ei oma mingit soovi selliste uudiste toomiseks. Aga me ei soovi jätta inimesi ilma hoiatuseta selle kohta, mida nad enda peale toovad ja seepärast peab keegi olema selle sõnumi saadikuks. Ja arvestades seda, et mina olen väga suures kokkupuutes Ema Maaga, tulin ma vabatahtlikult seda kohutavat ennustust tooma.

Seejuures hoiatan ma teid, et sellel tuleval aastal on olemas potentsiaal, et see Maa rappumine sõna otseses mõttes rullub üle kogu maakera, peaaegu nagu seismiline laine, mis paneb Maa koore liikuma ja paljudes kohtades lõhenema.

Mis põhjustab Maa rappumise?

Ma tahaksin seletada teile selle rappumise põhjust. Põhjus on see, et Maad tõstetakse uuele teadvuse tasemele ja see toimub sellepärast, et teatud arv indiviide on valinud oma teadvuse tõstmise individuaalsel tasandil. Meenutage, et minu poeg Jeesus ütles „Kui mind üles tõstetakse, siis tõmban ma kõik enda juurde” (Joh.12:32) ja ta tõepoolest on seda teinud. Ja mis nüüd 2000 aastat hiljem toimub, on see, et hulk inimesi alustab individuaalse Kristsuse teed ja hakkab ilmutama kõrget isikliku Kristsuse määra. Ja kui nad seda teevad, siis loovad nad magnetilise tõmbe, mis tõstab inimkonda. Aga see tõmme mõjutab ka Maad ennast.

Vaadake, inimkond on laskunud madalamasse teadvuse seisundisse ja kui see laskumine algas, tingis ta selle Maa peal olevate inimeste teadvuse kokkutõmbumise. Kuna kõik on teadvus, siis inimeste teadvuse kokkutõmbumine põhjustas ka füüsilise Maa enda kokkutõmbumise.

Pika perioodi jooksul on Maa nüüd olnud laienemise perioodis. Inimkonna teadvust on järkjärgult tõstetud ja see kiirenemine tegi suure sammu edasi minu poja inkarneerumisega 2000 aastat tagasi. See oli tõepoolest kosmiline hetk ja kuna minu poeg saavutas Kristuse teadvuse ilmutamise võidu Maa peal, siis oleme me nüüd sisenenud kiirendatud tsüklisse, mis viib inimkonna ja kogu planetaarse keha tõstmisele.

Mis praegu juhtub, on see, et Maa koor on väga tihe tänu sellele tihedusele, mis on veel inimkonna teadvusse jäänud. Kui indiviidid kogu maailmas oma teadvust tõstavad, siis see loob magnetilise tõmbe, mis tõstab maa koort. See on sõna otsese mõttes, nagu Maa oleks õhupall, mis on kaetud tardunud kipsiga. Mis juhtub kipsi kihiga õhupalli ümber? Jaa, mu armastatud, kui õhupall laieneb, siis kips praguneb, sest ta ei saa koos õhupalliga laieneda.

Nii et see on see, mis Maa peal juhtub, ainult et Maa ei lähe seestpoolt lõhki. Maa koor ise tõstetakse üles, peaaegu nagu kummiplaat, mis on kaetud tardunud kipsiga. Ta on kaetud tihedate inimkonna poolt genereeritud energiatega. Need energiad on inimeste teadvuse peegeldus, nii et neil on potentsiaal vedeldatud saada.

Kui kriitiline hulk inimesi ärkab vaimsele reaalsusele, Jumala reaalsusele ja omaenda vaimsele potentsiaalile saada Elavaks Kristuseks Maa peal, siis see ärkamine kutsub esile Maa koore pehmenemise, nii et teda saab tõmmata üles ilma, et ta praguneks. Praegu on Maa koor nii tihe, et kui inimesed tõstavad oma teadvust ja sikutavad Maa koort, siis tardunud koor vältimatult kohati lõheneb ja seepärast näete te maavärinaid toimumas.

Oo jaa, mu armastatud, ma mõistan, et teie teadlased naeruvääristavad minu seletusi. Aga seda teevad nad sellepärast, et nad ei ole nõus olnud teadvustama seda, et Maa ise on tehtud Jumaliku Ema energiatest. Nad ei ole valmis olnud tunnistama, et kõik on tõepoolest teadvus, kuigi nad on märganud, et mateeria enda sügavam tasand, inimolendite teadvus, saab mõjutada subatomaarsete aineosakeste moodustumist. Mu armastatud, kui inimolendite teadvus saab mõjutada mateeria enda sügavamat tasandit, kas ei näita see siis seda, et mateeria on tõepoolest teadvus?

Ime-Rosaarium

Mida saab siis teha, et ära hoida kataklüsme „Maa rappumise aastal”? Mida saab teha, et vedeldada inimolendite teadvust? Suurim teenistus, mida on võimalik teha Maa peal järgmisel aastal ja sellest edasi, on õpetada suurimale inimeste hulgale isikliku Kristsuse seesmist teed, andes neile abivahendid selleks, et seda teed järgida.

Minu armastatud poeg on andnud palju abivahendeid*, mis saavad aidata neil seda teed järgida, aga on olemas palju teisi indiviide ja organisatsioone, kes on toonud välja õigeid vaimseid õpetusi ja abivahendeid inimkonna teadvuse tõstmiseks. Need abivahendid saavad tõepoolest aidata igaühel järgida seesmist Kristsuse teed. Ma ei ole siin selleks, et öelda teile, et ainult üks organisatsioon, üks indiviid või üks õpetus omab vastust. Ma olen siin selleks, et teile öelda, et paljud indiviidid ja organisatsioonid omavad osalist vastust. Ja kui tõepoolest kriitiline hulk inimesi teeb endale kättesaadavaks selle, mis on esile toodud, siis näete te inimkonna teadvuse vedeldumist ja selletõttu ka Maa koore vedeldumist, nii et Maa on võimeline tõusma ilma lõhenemise ja rappumiseta.

Aga ma tahan tuua teile veel ühe abivahendi, mis saab olla selleks hädaabinõuks, mis aitab Maal ennast ilma lõhenemata tõsta. See abivahend on Ime-rosaarium, mille ma olen täna vabastanud selle saadiku kaudu. Ma ergutan kõiki neid, kel on kõrvad, et kuulda, seda rosaariumi kasutama, kui võimalik, iga päev.

Selle rosaariumi ühe osana annan ma teile ühe kingituse, spetsiaalse dispensatsiooni oma südamest. Kui te usinalt teete seda Ime-Rosaariumi inimkonna teadvuse tõstmiseks, siis luban ma teil töötada ühe isikliku probleemi kallal koos planetaarsete probleemidaga. Kui te teete appikutse palveid minu südame poole kindla probleemi lahendamise jaoks teie elus, siis teen ma mida iganes on võimalik teha vastavalt teie vabale tahtele, teie individuaalsele karmale ja jumalikule plaanile. Nii et minu nõudmine on lihtne. Valige üks isiklik küsimus ja kirjutage lühike palve minu südame poole. Siis iga päev, kui te seda rosaariumi teete, lugege seda palvet. Või kui te tunnete sundi teha seda seestpoolt, kohandage palve. Aga olgu see palve ikka sama probleemi kohta.

Jätkake selle rosaariumi tegemist ja palve lugemist vähemalt üheksa päeva. Teiste sõnadega, kui te olete korranud kogu rosaariumi üks kord päevas üheksa päeva jooksul, siis valige teine isiklik probleem töötamiseks. Rosaariumit seletatakse hiljem ja ta on juba füüsilisse oktaavi toodud. Ma ergutan teid seda abivahendit kasutama, mis on tõesti erakordne dispensatsioon, mis on sündinud aja tõsidusest.

Kui mõned üksikudki inimesed kasutaksid seda abivahendit usinalt ja pidevalt, siis võin ma teile kinnitada, et seda suurt potentsiaali maavärinate jaoks 2004, aastal saab oluliselt pehmendada. Tegelikult, kui kriitiline hulk inimesi võtaksid selle rosaariumi omaks, saaks maa koort vedelamaks teha, nii et peaaegu ükski maavärin ei jõuaks pinnale ja ei põhjustaks maapinna lõhenemist, mis põhjustab hävingut ja elu kaotsiminekut.

Vale-õpetajate kohtumõistmine

Nüüd räägin ma teile sellest, mida ma ütlesin oma eelmises vestluses, kui ma kohtumõistmisest, Jumala kohtumõistmisest rääkisin, mis laskub selle Maa valede kirikute peale. Ma mainisin spetsiaalselt Katoliku Kirikut, aga Katoliku Kirik oli mõeldud olema universaalseks kirikuks. Ta pidi olema kirikuks, mis pidi omaks võtma universaalse Kristuse ürituse, universaalse Kristuse teadvuse, mis ilmub kõiges, mis kunagi loodud on.

See universaalne Kristus, see universaalne Kristuse teadvus, on tõepoolest see Sõna, millest Johannese evangeeliumis räägitakse. See on see universaalne teadvus, universaalne Sõna, millest sõna ise loodi. Ja sellepärast minu poeg Jeesus ütles, kui inimesed ei asu Kristuse kaitsele, siis kivid hakkavad tõepoolest kisendama. Põhjus on selles, et Kristuse teadvus on kõiges.

Universaalne Kristuse teadvus on igas inimolendis, igas isikus, kellel on potentsiaal ilmutada Kristuse teadvust. See on tõepoolest see sõnum, mida minu poeg Jeesus tuli tooma 2000 aastat tagasi ja tema soov ja Jumala soov oli, et see kirik, millele ta alguse pani, oleks omaks võtnud tõe universaalsest Kristusest ja individuaalse Kristsuse teest, mis saab võimalikuks selletõttu, et universaalne Kristuse teadvus on kõiges.

Nagu te hästi teate, Katoliku Kirik ei muutunud tõeliseks universaalseks kirikuks ja selle asemel muutis minu poja suurepärase eeskuju erandiks. Ta muutis Jeesuse iidoliks ja see lõi vale erandlikust inkarnatsioonist, mis saab aset leida ainult ühes Jumala Pojas.

See idee ise, see ebajumalakummardamine ei ole midagi muud kui Kristuse eitamine kogu elus. See siis on anti-kristuse põhiolemus. Ja kui te teaksite ja oleksite võimelised vaatlema, siis see Kristuse eitamine on muutunud peaaegu universaalseks sellel planeedil. See ei piirdu ainult Katoliku Kirikuga ja see kohtumõistmine, mille ma kuu aega tagasi tegin, on tõepoolest kõigi nende kohtumõistmine, kes Kristust eitavad, ükskõik, kas neid leitakse Katoliku Kirikust, teistest kirikutest, riigist, maailma valitsustest, meediaasutustest ja mujalt.

Kohtumõistmine on võimalus

Mis järgmisel aastal juhtub, on nende kohtumõistmise füüsilise allalaskumise ilmumise kiirendatud tsükkel, kes eitavad Kristust endas ja teistes. See kohtumõistmine kindlustab suuresti minu poolt kirjeldatud teatud indiviidide teadvuse tõstmise protsessi.

Kohtumõistmine on Jumala valguse, kontsentreeritud Kristuse valguse ühe määra allalaskumine. Need, kes aktsepteerivad oma Kristuse potentsiaali, suudavad seda valgust endasse imeda. Nad saavad muutuda selleks inkarneerunud valguseks. Sellepärast kiirendavad nad suuresti magnetilist tõmmet inimkonna teadvusele ja Maa koorele. See suurendab tublisti seda potentsiaali, et Maa võib lõheneda nende jõudude pinge all, kes teda erinevas suunas tirivad, need, kes aktsepteerivad ja kinnitavad Kristust ja need, kes jätkavad Kristuse eitamist.

See, mida te näete, on tee lahutamine, mis on tõepoolest see, mida minu poeg 2000 aastat tagasi tooma tuli, kui ta ütles, et ta ei tulnud tooma rahu, vaid mõõka. (Matt.10:34). Mõõk ei ole midagi muud kui tee lahutamine nende vahel, kes valivad valguse ja nende vahel, kes valivad valguse eitamise endas ja teistes. See tee lahutamine sunnib kõiki valima tänasel päeval, keda nad teenivad ja nende valik muutub kohtumõistmiseks. Nii et te näete, et kohtumõistmine on võimalus.

Kui inimesed on pimeduses, siis on neil raske teha tõeliselt vaba valikut valguse ja pimeduse vahel. Kuidas saate te valida valguse, kui kõik, mida te näete, on pimedus? Aga kui Jumala valgus alla laskub, siis on palju kergem inimestel näha seda valgust ja näha, et neil on valikuvõimalus valgus valida. Aga siiski, mõned näevad valgust ja lükkavad selle tagasi, sest nad armastavad kurja (Joh.3:19). Ja kui nad valguse tagasi lükkavad, siis toovad nad enda peale kohtumõistmise. Nende üle mõistetakse tõepoolest kohut selle Kristuse valguse poolt, mis neis endis on. Ja seepärast võiks öelda, et nad mõistavad iseenda üle kohut.

See, mida te näete juhtumas 2004. aastal, ja sellest edasi, on polariseerumine nende vahel, kes valivad valguse ja nende vahel, kes valivad pimeduse. Kui see polariseerumine ilmub, siis näete te, et teatud maailma alad muutuvad valgemaks ja saavad tõstetud. Ja te näete teisi alasid, mis muutuvad pimedamaks ja käituvad igatpidi selliselt, mis on tõesti Kristuse eitamine enda sees.

Maavärin Iraanis

Te võite imestada, miks see kiirenenud kohtumõistmine tõi sellise laastava maavärina väikeses linnas Iraani kaugelasuvas osas.* Põhjus on selles, et 2000 aastat tagasi läks minu poeg Jeesus tõepoolest sellest linnast läbi, kui ta oma palverännakule Itta läks.”’ Ta jutlustas selles linnas ja ta lükati tagasi ja ta vaevalt pääses eluga. Kui tal ei oleks õnnestunud põgeneda, siis oleks ta kividega surnuks loobitud ja tema keha oleks sellesse linna maetud. Ja see dispensatsioon, mille ta Maale tõi, ei oleks saanud toimida. See oleks olnud koos temaga maetud.

Selle 2000 aasta jooksul on selle linna elanikud jätkanud Kristuse eitamist, nii Kristlikus religioonis, kui nende omas religioonis. Sest tõepoolest Islami religioon saab olla individuaalse Kristuse teadvuse teeks. Ja nii see linn tõmbas külge teisi hingi, kes eitasid Kristust enda sees ja sellepärast kasvas ta arvult kaugelt üle selle suuruse, mis tal oli 2000 aastat tagasi.

Kalade ajastu lõpus peab kohtumõistmine alla laskuma nende peale, kes on pidevalt Kristust enda sees eitanud möödunud 2000 aasta jooksul. Ja see on, mida te nägite hiljutises maavärinas. Ja kuigi meie Taevas tunneme suuresti kaasa inimestele, kes on sellise katastroofi ohvrid, ei luba seadus meil teha midagi enne, kui need inimesed painutavad põlvi ja paluvad avatud meele ja südamega, mis aktsepteerib Kristust kogu elus.

Kui te sellist laastamist näete, siis peaks teil olema selline mõõduvõtmise tunne, mis paneks teid kohe heitma pilku teistele maakera aladele. Kus te näete kõige suuremat Kristuse eitamise väljendumist? Mu armastatud, need on alad, kus on kõige suurem potentsiaal tulevasteks maavärinateks.

Paljudel aladel on iidsed Kristuse eitamise üleskirjutused. Kuna praegune teadus ei aktsepteeri seda, et inimkonna mõju sellele planeedile läheb palju kaugemale tagasi kui teadus teab, siis te ei tea kõiki neid alasid. Aga Vaikses ookeanis oli tõepoolest üks iidne kontinent ja sellel kontinendil leidis aset Kristuse eitamise algus sellel planeedil. Seda kontinenti ei ole enam, aga sellest kontinendist ja tema inimestest on midagi alles kogu Vaikse ookeani ääres. Sellepärast Tule Ring jätkab üheks kõige aktiivsemaks maavärinate alaks olemist.

Aga lubage mul teid ka hoiatada, et Kesk-Ida on tõepoolest üks pimedamaid alasid Maa peal ja et Kristuse eitamine on jõudnud tasemele, mida ka Maa Ema ise ei suuda enam kauem taluda. Sellepärast, kui ei juhtu imet, siis võivad juhtuda veel teised õnnetused selles regioonis. Ma hoiatan teid, et teine ala intensiivse Kristuse eitamise kontsentratsiooniga on katoliku Kirik, nimelt Rooma ise. Ma hoiatan teid veel ka selle kohta, et valguse valestikasutamise iidsed üleskirjutused on Panama Kanali piirkonnas.

Mis on ime?

Ma soovin teile anda mõned õpetused ime kontseptsiooni kohta. Maa peal on inimesi, kes eitavad imede eksisteerimist, sest nad ütlevad, et midagi ei saa loodusseadustest üle astuda. On ka neid, kes aktsepteerivad imesid ja siiski usuvad, et inimolendid ei saa midagi teha nende esiletoomiseks, vaid saavad ainult passiivselt oodata mingit liiki armu, mis toob ime kaasa. Mu armastatud, mõlemat tüüpi inimestel on ebaõige arusaamine imede reaalsusest.

See on tõsi, et miski ei saa üle Jumala seaduste astuda, kuid on kaks Jumala seaduste tasandit. On materiaalne seadus, mida teadlased loodusseaduseks kutsuvad. Ja siis on vaimne seadus, mis on kõrgem seadus ja saab tõepoolest kõrvale lükata ja ajutiselt peatada loodusseaduse. Vaimset seadust käsutades on võimalik tuua esile seda, mis vastavalt loodusseadustele imena näib.

Mu armastatud, miks minu poeg Jeesus Kristus laskus sellele Maale? Ta laskus selleks, et näidata inimestele, et kui te väljendate individuaalset Kristsust, kui te riietute Kristuse teadvusega, siis muutute te avatud ukseks, nii et vaimne seadus saab materiaalses universumis tegutseda ja seeläbi loodusseaduse enda kõrvale lükata ja peatada. Seda nägite te Jeesust arvukatel kordadel tegemas.

Vee veiniks muutmise juures ei olnud mingit maagiat. Aga oli ühe inimolendi teadvuse tõstmise maagia ja vaimse valdkonna kõrgema seaduse materiaalses universumis tegevusse toomise maagia – mis muutis järelikult mateeria enda koostist, sest mateeria tõesti on universaalse Kristuse teadvuse väljendus. Seepärast üks inimolend, kes väljendab Kristuse teadvust, saab äkitselt tegutseda materiaalses valdkonnas ja tõsta mateeriat ennast Kristuse teadvuse puhtusse. See kutsub esile selle tiheda koore äratarvitamise ja eemaldamise, mis on pandud mateeria peale inimkonna teadvuse tiheduse poolt.

Kui vaimsel seadusel lubatakse läbi indiviidide töötada, siis see isik saab tõepoolest kõndida vee peal, saab äratada surnuid ja anda elu tagasi füüsilise keha rakkudele ja molekulidele, mis on kõdunemise seisundis. Samuti saab see isik taastekitada füüsilise keha rakke ja molekule, mis on vigaseks tehtud haiguse poolt, haiguse poolt, mis ei ole midagi rohkemat ega vähemat, kui selle isiku teadvuse tiheduse füüsiline väljendus.

Ime-Rosaariumil ei ole nendeni jõudmise eesmärki, kes on valmis imedesse uskuma, aga kes jätkavad sellesse uskumist, et neil tuleb lihtsalt imesid oodata. Minu Ime Rosaarium on mõeldud nendeni jõudmiseks, kes on valmis tunnistama individuaalse Kristuse teed ja valmis tunnistama, et kui nad seda teed käivad, siis nad lihtsalt ei oota imesid. Nad toovad need imed esile, sest nad on universaalse Kristuse teadvuse kehastuse ime, Jumala Sõna. Jumala Elav Sõna on kõrgem seadus ja saab lükata kõrvale mitte ainult materiaalse seaduse, vaid ka inimkonna teadvuse tiheduse enda.

See on elav ime, nimelt Kristuse teadvuse inkarnatsioon läbi inimolendi, kes on saanud teadlikuks oma potentsiaalist olla Elav Kristus, isik, kes on aktsepteerinud potentsiaali olla Elav Kristus Maa peal, olla Elav Kristus kehastuses. See potentsiaal ja see inkarnatsioon on tõepoolest Jumala ime, mis saab ära kustutada kõik inimkonna poolt loodud vead, või need, mida paljud kristlased patuks kutsuvad.

Patt ei ole midagi muud kui valestikvalifitseeritud energia, mis läheb Jumala täiusest mööda ja on seepärast vangistatud ebatäiuslikku mõttevormi, ebatäiuslikku matriitsi. Ja kui Kristus alla laskub, siis Kristuse teadvus vabastab selle ebatäiusliku mõttevormi energia ja teeb selle uuesti Jumala elavaks, voolavaks energiaks, mis voolab loomulikult Jumala kuningriigi täiuslikku matriitsi ja seepärast väljendab äkki imena seda kuningriiki Maa peal.

Oo jaa, mu armastatud, see ei ole paljas fantaasia. See ei ole paljas Utoopia lubadus, mis kunagi ei täitu. See on tõepoolest elav reaalsus, elav potentsiaal. Aga see peab saama toodud esile kriitilise hulga inimolendite poolt, kes aktsepteerivad selle sünni, Kristuse teadvuse imelise sünni, potentsiaali enda sees.

Tõde neitsiliku sünni kohta

Et täita seadust, pean ma kommenteerima oma poja Jeesuse sündi. Selle seaduse täitmine nõuab, et kui inimolenditele antakse kõrgemat õpetust imelise kuningriigi Maale ilmumise potentsiaali kohta, siis peavad nad olema valmis tasakaalustama seda õpetust sellega, et lasevad minna nendel illusioonidel, mis takistavad selle kuningriigi ilmumist. See illusioon, mille te peate enesest heitma, on illusioon neitsist sündimise kohta, nii nagu sellest praegu kristluse valitsev suund aru saab.

Ah jaa, see on tõepoolest teema, mis on paljudele kristlastele ebamugav. Nad on loonud sellise tiheda ja kõvastunud teadvuse minu poja Jeesuse sünni ümber ja nad on teinud seda katses tsementeerida seda iidolit, mille nad mu pojast teinud on. Nad on teinud seda selleks, et tsementeerida seda ideed, et Jeesus oli ainulaadne ja et keegi ei saa tema jalajälgedes käia. Oma kinnismõttes asetada minu poeg lahku teistest inimolenditest, lõid nad täielikult vale müüdi neitsilikust sünnist.

Mis on siis minu poja Jeesuse sünni reaalsus? Reaalsus on see, et see oli neitsilik sünd, aga mitte nii nagu enamus inimesi sellest tänapäeval aru saab. „Neitsi” õige tähendus on naine, kelle teadvus on puhas, sest ta on õppinud hoidma oma energiaid kriitilisest tasemest kõrgemal. Ja sellepärast tema mõtted ja tunded ei lähe märgist mööda ja ta ei kvalifitseeri Jumala puhtaid energiaid valesti. Seepärast on ta puhas ja kõik, mida ta teeb, on puhas. Nii et kui isik on selles teadvuse seisundis, siis on täiesti võimalik eostada laps loomulikul teel ja see laps ei ole eostatud patus.

Mida ma teile siin räägin, on see, et minu poeg oli tõepoolest eostatud nagu iga teine laps sellel planeedil on eostatud, nimelt vastastikuse füüsilise koostoime läbi minu ja Joosepi vahel. See on täiesti tõsi, et Püha Vaim oli eostamise ajal kohal, aga Püha Vaim ei töötanud nii, nagu enamus kristlasi on seda kujutlenud.

Teile tuleb meelde, et kui ingel minule ilmus, siis küsitlesin ma inglit – mis muide ei ole hea harjumus omaks võtmiseks. Ma küsisin inglilt, kuidas see saab olla, kui ma ei ole mehega olnud (Luuk.1:34). Vaadake, ma teadsin siis, nagu kõik tänapäeval teavad, et lapse eostamine nõuab füüsilist suhet mehe ja naise vahel. Ingel ütles, et Püha Vaim tuleb minu peale ja paljud kristlased on aktsepteerinud seda ideed, et Jeesus eostati täielikult Püha Vaimu jõu läbi.

Mis tegelikult juhtus, oli see, et Püha Vaim tuli minu ja Joosepi peale. Kui me teineteisega kohtusime, teadsime me kohe Püha Vaimu jõu läbi, et meil on ette nähtud Kristuslapse vanemateks saada. Me teadsime ka seda, et see Kristuslaps tuleb eostada täpselt sel hetkel selleks, et anda meie armastatud pojale parim võimalik platvorm tema missiooni jaoks Maa peal. Nii et Jeesuse eostamine leidis tõepoolest aset väljaspool abielu, sest meil ei olnud aega abiellumiseks ja minu vanemate nõusoleku saamiseks.

Te teate, et tol ajal enamus abielusid korraldati vanemate poolt. Ma olin tõepoolest templineitsi, kes oli pühendatud Jumala teenimisele ja sellepärast olid minu vanemad loobunud mõttest, et ma võiksin kunagi abielluda. Ma võin teile kinnitada, et kui ma oleksin nende juurde läinud ja öelnud, et tahan abielluda, siis oleksid nad selles peale väga ägedalt reageerinud. Ja nad ei oleks kindlasti kunagi andnud oma nõusolekut abikaasale, keda nad ei tundnud ja kes oli minust palju vanem. Ka sellele abikaasale, kes elas Naatsareti linnas, mille peale vaadati üleolevalt kõigi poolt Jeruusalemmas.

Minu poeg Jeesus eostati tõepoolest väljaspool abielu ja ta sündis väljaspool abielu. Kuidas oleksime me saanud abielluda ilma minu vanemate nõusolekuta, kes ei oleks seda nõusolekut andnud ( kuni palju hilisema ajani)? Ja nii ei olnud rännak Betlemma ainult rahvaloenduse pärast, vaid soovist vältida minu vanemate ja ühiskonna hukkamõistu. Ja Egiptusse põgenemine ei olnud ka üksnes hirmust kuninga ees, kuigi kuninga viha oli kindlasti reaalne oht minu poja elule. Põgenemine Egiptusse toimus soovist viia ennast ja meie armastatud poega eemale selle ühiskonna hukkamõistust, milles me olime kasvanud, ühiskonnast, mis ei suutnud ega tahtnud mõista ja aktsepteerida seda, et Joosep ja mina tegime seda, mida me tegime, Püha Vaimu jõu läbi.

Vaadake, mu armastatud, kui te võtate Piiblit sõnu sõna-sõnalt, siis ei mõista te kunagi seesmist tähendust, te ei mõista kunagi tõelist vaimset tähendust, mis on piiblisündmuste taga. Seepärast ei mõista te kunagi kõrgemat seadust, Jumala vaimset seadust. Ja kui te ei mõista ja ei aktsepteeri seda seadust, kuidas saate te siis avada ennast selle seaduse inkarnatsiooni jaoks ja selle läbi Elavaks Kristuseks kehastuses saamisele? See, mu armastatud, on üsna võimatu.

Minu viimane töökohustus on viia minu poja Jeesuse eostamine ja sünd seosesse iga Maal oleva lapse eostamise ja sünniga. Minu poeg Jeesus pidi saama eostatud täpsel hetkel selleks, et anda talle parimat platvormi tema missiooni jaoks Maal. See ei ole erinev igast teisest lapsest, kes on Maa peal eostatud. Ma annan teile selle õpetuse selleks, et te mõistaksite, miks meie Ülestõusnud Väest ei kiida aborti heaks.

Vaadake, me mõistame väga täpselt, et kui laps eostatakse, siis ei oma tähtsust, kui ebamugav, väljaspool plaani või soovimatu võib see vanematele olla, annab see eostamine ainulaadse võimaluse teatud hingele kehastusse tulemiseks. Lapse abortimisega nurjatakse selle hinge võimalus.

Ma tahaksin, et te mõistaksite, et see on täielikult vastuvõetav, kui naine kasutab oma valikuvabadust, rakendades kõiki praktilisi vahendeid raseduse vältimiseks. Siia kuuluvad ka rasedusevastased vahendid ja seepärast, ütlen veel kord, ei ole Katoliku Kirik Ülestõusnud Väe tõe ja reaalsusega kooskõlas, sest ta keelab katoliiklastel rasedusvastaste vahendite kasutamise. See lihtsalt ei ole praegusel ajastul õige.

Aga kui naine on kasutanud oma õigust vabale valikule ja siiski jääb rasedaks, oleks ülimalt kasulik tema enda ja tulevase hinge jaoks mõista, et kõrgem seadus on nüüd valitsemise enda kätte võtnud ja materiaalse seaduse kõrvale tõrjunud. Naise jaoks oleks kasulik mõista, et kuigi tema väline teadvus, tema teadlik meel ei taha seda last, oli tema hinge sügavam osa vabatahtlikult valmis seda last maailma tooma just sellel kindlal hetkel. See ei tähenda seda, et naine peab seda last kasvatama. Täiesti vastuvõetav on lapse adopteerimiseks andmine. Aga see tähendab seda, et kui naine tahab täita Jumala seadust ja oma hinge enda valikuid, siis peaks ta selle lapse ilmale tooma.

Õnnistus

Mu armastatud, ma lõpetan selle vestluse õnnistusega kõikidele, kellel on olnud kannatust taluda minu Jumaliku Ema tarkuse pikka esitust. Ma lõpetan selle vestluse sellega, et annan kõigile erakordse määra Jumaliku Ema valgust ja armastust, mis nüüd voolab nende sõnade kaudu läbi materiaalse kosmose, mis on tõesti Jumaliku Ema keha – Mateerias inkarneerunud ma-ter. Ja nii ütlen ma teile:

„Rahu Jumalikus Emas! Valige alati viibimine selles rahus ja aktsepteerige seda Jumaliku Ema täiuslikku armastust, mis hävitab ära kõik teie hirmud, Elava Kristusena kehastuses olemise hirmud, kõige selle olemise hirmud, mis te olete Jumalas ja enamgi.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime Ema nimel ma kinnitan teid oma armastusse ja valgusse. See on tehtud, see on lõpetatud, see on mateeriasse kinnitatud, sest Jumaliku Ema suu on seda lausunud. Aamen.”

Peatükk 10

Looduskatastroofide ärahoidmine

Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ma tulen tänasel päeval teie Ime Emana, teie Jumala Emana, teie Ema Mariana. Ma tulen teile suure rõõmu sõnumit tooma sest Taevas praegusel hetkel tõesti rõõmustatakse.

See rõõmustamine on põhjustatud sellest faktist, et väga paljud on uurinud minu viimast vestlust, kus ma rääkisin 2004. aasta maavärinate potentsiaalist. Ja rõõmustamise on põhjustanud eriti see fakt, et väga paljud on hakanud minu Ime Rosaariumi tegema ja on tõepoolest tõotanud seda rosaariumi iga päev teha.

Nagu ma oma viimases vestluses ütlesin, on Ime Rosaariumi jõud tohutu. Aga, et seda jõudu valla päästa, peab keegi, kes on kehastuses, nõus olema avatud ukseks olema, läbi mille saab seda rosaariumi valgust ning jõudu, ja seejuures Jumaliku Ema enda valgust ja jõudu, sellesse materiaalsesse universumisse vabastada. Ja rosaariumi jõud sõltub inimeste arvust, kes seda rosaariumi teevad ja pühendumusest ning tulisusest nende südametes, kes seda rosaariumi teevad.

Ma võin teile öelda, et need, kes on seda rosaariumi nüüd teinud vähem kui kuu, on juba ära hoidnud neid maavärinaid, mis oleksid võinud tulla jaanuarikuu jooksul ja oleksid tõepoolest põhjustanud palju laastamist ja inimelude kadu. Te olete näinud järeltõukeid Iraanis sel alal, kus laastav maavärin toimus. Aga need järeltõuked ei põhjustanud mingit elude kaotust ja põhjus oli suures osas Ime Rosaariumi jõus, mis pehmendas neid maavärinaid.

Ma ei ütle siin sellega seda, et nende inimeste arv, kes on hakanud seda rosaariumi kasutama, oleks piisav kõikide maavärinate tagasitõrjumiseks, mis võivad potentsiaalselt tulevase aasta jooksul juhtuda, aga ma olen suuresti julgustatud selle poolt, mis juba saavutatud on ja Taevas on uut optimismi, et see rosaarium saaks levida nagu ringid vee peal ja haarata seega kaasa palju rohkem inimesi, siis oleks tõepoolest võimalik ära hoida peaaegu kõiki neid maavärinaid, mida ma ennustasin tulevase aasta jaoks – ja paljusid looduskatastroofe, mis võiksid juhtuda tulevastel aastatel.

Et anda teile uut suuna- ja teie väljakutsete tähtsuse tunnet, tahaksin ma nüüd ennustada teile, et tõepoolest on olemas potentsiaal võimsate maavärinate seeria juhtumise jaoks Panama kanali piirkonnas 2004 aasta märtsis. Kui neid maavärinaid ei pehmendata, siis võivad nad potentsiaalselt hävitada Panama kanali, nii et teda ei ole enam võimalik korda seada ja sellega anda suur löök maailma majandusele.

Ma usun et te ei lase sellel ennustusel tekitada endis hirmu. Ma annan selle ennustuse selleks, et anda teile suuremat suunatunnet teie väljakutsete jaoks, nii et te saaksite teha spetsiaalseid appikutse palveid rosaariumide alguses selle ennustuse leevendamiseks.

Tiitli „Jumala Ema” tõeline tähendus

Olles andnud teile oma rahu, oma julgustuse ja tänu, tahaksin ma nüüd pöörduda selle tiitli juurde, mis mulle on antud Katoliku Kiriku poolt – „Jumala Ema”. Ma tahaksin seletada neile teie hulgast, kel on avatud meel ja süda, milline tõeline tähendus on selle tiitli „Jumala Ema” taga.

Ma usun, et te suudate mõista, et see ei tähenda seda, et mina, planeedil kehastunud inimolend, olin Jumala enda tegelik ema. Kui see nii oleks olnud, siis ma oleksin pidanud olema eksistentsis enne kui Jumal eksistentsi tuli, nii et ma oleksin saanud Jumala sünnitada. Sellel lihtsalt puudub mõte, sest midagi ei eksisteerinud enne Jumalat. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal (Joh.1:1), sellepärast polnud alguses midagi peale Jumala. Sellepärast ei olnud ka Jumala Isa ega Ema aspekti. Oli ainult eristamatu tervik, millel ei olnud vorme ega jaotumisi.

Nii, et mis siis tegelikult see Jumala Ema tähendab? Nagu minu poeg Jeesus on nendes õpetustes kenasti seletanud, mida ta on selle saadiku kaudu andnud, loodi kõik Jumala substantsist ja Jumala olemusest *. Minu poeg on seletanud ka seda, et Loojal on kahesugune loomus. Üks Jumala aspekt on Jumala Isa aspekt. Teine Jumala aspekt on Jumala Ema aspekt.

See on tõepoolest harmooniline ja tasakaalustatud Jumala Isa aspekti ja Jumala Ema aspekti ühendus, mis sünnitab Jumala Poja. Jumala Poeg on, nagu Jeesus on juba seletanud, universaalne Kristuse teadvus. See on meele seisund, mis hoiab endas kõikide loodud vormide valguskoopiaid, matriitse. Kui Jumal-Isa lõpmatu valgus paistab läbi nende mõttevormide, mida Jumal-Poja meeles hoitakse, siis vajutatakse nad Jumaliku Ema substantsi peale ja nad saavad ilmuda vormidena, ka materiaalse universumi, ma-ter vormidena. Neid vorme hoitakse üleval ainult pideva Jumala valguse voolu abil, mis voolab Püha Vaimuna läbi kõikide loomingu tasandite.

Mida ma loodan aidata teil selle seletusega mõista, on see, et kõik, mis kunagi loodud on, on tõepoolest Jumala substantsist, Ema enda substantsist loodud. Seepärast on kõik Jumalast loodud ja kui Jumal loob vormi, siis see vorm on loodud Jumala poolt ja Jumalast ja on sellepärast Jumala individualiseeritus. Jumal loob, väljendades oma piiramatut olemust piiratud vormina, vormina, mis on määratletud piirangute poolt. See on tõepoolest Isa lõpmatu armastus, mis lubab oma lõpmatul olemusel piiratud vormi nii-öelda vangistatud saada.

Ma loodan, et te suudate nüüd mõista, et mina, Ema Maria, olen tõepoolest individuaalne Jumala poolt loodud hing. Mind loodi individuaalse hingena ja ma valisin kehastumise planeedil Maa. Selle kehastumise osana läksin ma läbi sama protsessi, millest iga teine hing läbi läheb ja ma unustasin oma jumaliku loomuse ja päritolu, nagu enamuse hingedega on juhtunud. Aga ma ei kaotanud kunagi täielikult sidet oma Kristuse minaga ja selle kontakti kaudu tõstsin ma ennast sellele vaimse teadlikkuse ja saavutuse tasemele, mis võimaldas mul olla vaimsel ametikohal sel ajal, kui ma veel planeedil Maa füüsilises kehas olin.

Selle ametikoha tiitel on ”Jumala Ema”. See tähendab seda, et ma olin muutunud Jumala Ema aspektiga nii üheks, et olin muutunud Jumaliku ema esindajaks Maa peal. Seepärast valiti mind sünnitama minu poja Jeesuse hinge.

Aga ma pean teile ütlema, et see Katoliku Kiriku doktriin, mis väidab, et mina olin Jumala Ema, on tagurpidine. Vaadake, katolik doktriin väidab, et Jeesus Kristus ei olnud mitte ainult Jumala Poeg, vaid oli tegelikult kehastunud Jumal. Ta väidab, et Jeesus oli Jumal maailma algusest saadik ja seepärast ei olnud ta kunagi Jumala poolt loodud. Sellepärast, et mina sünnitasin Jeesuse, on mind kutsutud Jumala Emaks.

Aga nagu ma olen seletanud, minu pühendumine Jumala Ema aspektile oli see, mis võimaldas mul pidada seda vaimset ametikohta, mis tegi mind kandidaadiks Jeesuse sünnitamise jaoks, seepärast olin ma Jumala Ema, ma pidasin ametikohta Jumala Emana enne, kui ma Jeesuse sünnitasin.

Kas Jeesus oli Jumal?

See tähendab, et katoliku doktriin selle kohta, et Jeesus oli Jumal, on õige ainult siis, kui me mõistame seda sügavamast perspektiivist. Nagu minu poeg Jeesus on seletanud, ei olnud ta ainus Jumala poeg *. Põhjus on selles, et kõik, mis kunagi Jumala poolt on loodud, on loodud Jumala individualiseeritusena. See tähendab, et ka Jeesus loodi individuaalse hingena. Ta läks läbi sama Maa peal kehastumise protsessi ja oma jumalikust päritolust täieliku teadlikoleku järk-järgulise kaotamise protsessi. Aga ta taassaavutas selle teadlikkuse ja selle vaimse saavutuse. Selle tulemusena oli Jeesuse hing võimeline pidama vaimset ametikohta selle planeedi jaoks. See vaimne ametikoht on Jumala Poja ametikoht, mis on ka inimkonna Päästja ametikoht.

Aga see ametikoht eksisteeris juba enne seda, kui minu poja Jeesuse hing oli võimeline seda ametikohta täitma. Nii et te näete, et Jeesus on tõesti Jumala individualiseeritus ja seepärast ei ole tehniliselt vale öelda, et Jeesus oli Jumala kehastus. Aga kõik teised Jumala poolt loodud hinged on samuti Jumala pojad ja tütred. Ja sellepärast on vale luua sellist doktriini, et Jeesus on ainus Jumala poeg, või et Jeesus oli ainus Jumala inkarnatsioon, mis kunagi on planeedil Maa aset leidnud. Ka mina olin Jumala inkarnatsioon ja samuti minu armastatud Joosep, Jeesuse jüngrid ja on seda ka iga teine inimolend sellel planeedil.

Mis asetas Jeesuse teistest lahku, oli see, et ta jõudis selle täielikule mõistmisele, et ta oli Jumala poeg. Seepärast muutus ta teadlikuks Jumala inkarnatsiooniks, vastupidi enamuse teiste inimeste ebateadlikule inkarnatsioonile. Aga Jeesus tuli näitama, et kõik inimesed on Jumala inkarnatsioonid ja omavad potentsiaali Kristuse teadvusega riietumise jaoks, mille kaudu muutuvad nad teadlikeks inkarnatsioonideks ja saavad vabalt väljendada oma jumalikke omadusi.

Ma mõistan, et see õpetus võib olla paljudele kristlastele šokeeriv, kes on üles kasvatatud selle doktriiniga, et Jeesus oli inkarneerunud Jumal ja oli ainus Jumala inkarnatsioon, mis kunagi toimub. Ma pean ütlema, et meie Taevas tunneme suuresti kaasa nendele hingedele, kes on selle doktriiniga läbi immutatud, mõned nendest isegi peaaegu 2000 aastat. Me mõistame, et paljudel inimestel on raske nendel doktriinidel minna lasta. Aga ma pean teile ütlema, et kui te saaksite üheks sekundiks kogeda seda, kuidas meie Taevas selle doktriini peale vaatame ja kui piiratud see doktriin on Jumala kosmilise reaalsusega võrreldes, siis te tõesti saaksite silmapilkselt vabaks sellest raskest koormast, mille see doktriin on teie peale pannud. See doktriin paneb teid eitama oma enda vaimset päritolu tõelise Jumala poja või tütrena.

Te mõistaksite siis seda tõde, et Jeesus ei tulnud selleks, et iidoliks ülendatud saada. Ta tuli selleks, et näidata kõigile inimestele süstemaatilist teed kõrgema teadvuse seisundi juurde. Ta tuli selleks, et näidata kõikidele inimestele, et ka nemad saavad ilmutada oma Kristsust veel sel ajal, kui nad Maa peal kehastuses on. Seepärast mõistaksite te, et Jeesusele see katoliiklik doktriin, et ta on ainus Jumala poeg ja et ta on ainus Jumala inkarnatsioon, on tõesti ülim pühaduseteotus ja ülim iidolikummardamise vorm. Tegelikult võin ma teile kinnitada, et see doktriin valmistab minu pojale Jeesusele otse piinlikkust, kuigi ta ei taha seda teile öelda.

Seepärast ma paluksin neid, kel on avatud meel ja süda, laske lihtsalt sellel doktriinil minna. Kui teil on vaja mingit abi selle doktriini minnalaskmiseks, siis uurige ausalt seda, kuidas see doktriin eksistentsi tuli. Te näete, et seda ei ole kunagi õpetatud Jeesuse või tema apostlite või jüngrite poolt. Seda ei olnud leiutatud enne, kui see kolmandal sajandil muutus katalüsaatoriks Ariuse sõnasõja jaoks, mis lõhestas Kristliku kiriku Rooma Katoliku Kirikuks ja Ida Ortodoksseks Kirikuks.

See Kristluse jaotus ei ole kunagi minu poja soov olnud ja ei ole kunagi Jumala soov olnud. Te näete, et see doktriin loodi inimeste poolt, kes lihtsalt ei mõistnud Kristuse tõelist loomust ja kes kasutasid kristlikku religiooni oma võimuvõitlustes Rooma Impeeriumi ülima kontrolli jaoks. Tol ajal esindas see impeerium kogu tuntud maailma ja seepärast oli see suur võit nende hingede jaoks, kes olid sidunud end ülima võimuga Maa peal.

Mina olen kõikide Jumala laste ema

Minu selle vestluse eesmärk on aidata teil mõista seda ülimat reaalsust, et Jumala Ema tiitel on universaalne tiitel ja universaalne ametikoht. Jumala Emana olen ma kõikide Jumala laste ema. Ma olen kõigi inimolendite ema, vaatamata nende nahavärvile, sünnikohale, või nende usule. Seepärast ei saa mul olla soosikuid ja kuna Jumal ei vali isikuid (Ap. Teod 10:34), siis ka Jumala Ema ei vali isikuid. Ta ei saa hukka mõista mõnda oma last kunstlike väliste iseloomulike tunnuste põhjal, nagu religioon. Need välised jaotused ei ole kunagi Jumala poolt loodud. Nad on loodud täielikult inimliku teadvuse, lihaliku meele relatiivsuse poolt.

Jumala Emana ei saa ma endale lubada selle madalama teadvuse seisundi poolt mõjutatud saada ja seepärast olen ma tõepoolest kogu elu universaalne Ema. Ma loodan, et need, kel on avatud meel ja süda, suudavad mõista, et see tiitel ei ole ainult kristlaste või katoliiklaste jaoks. Ma armastan kõiki inimesi, vaatamata nende välisele religioonile.

Samuti hoiab minu poeg Jeesus enda käes Päästja ametikohta, Jumala Poja ametikohta. Kui te olete aus, siis te näete, et Jeesus ei tulnud alustama lahkusulist religiooni, mis mõistaks hukka kõiki mitteliikmeid, nagu tema aja juudi religioon mõistis hukka kõiki mitte-juute. Kas te siis ei näe pühakirjast, et Jeesus esitas pidevalt väljakutse nendele juutidele, kes olid vildakad ja kasutasid oma religiooni teiste süüdistamise relvana? Kas te ei näe, et Jeesus pidevalt sirutus nende poole, keda peeti heidikuteks Jeruusalemma koorekihist juutide poolt? Jeesus sirutus pidevalt pidalitõbiste, maksukogujate, samaarialaste, roomlaste ja iga teise poole, keda peeti heidikuteks nende poolt, kes arvasid, et nad on teistest paremad.

Ida ja Lääne Jumalik Ema

Kui te mõistate minu ametikoha universaalsust, siis mõistate te ka seda, et kuigi mind austatakse põhiliselt Läänes, ei piira ma ennast Lääne poolkera või Kristliku religiooniga. Tegelikult olen ma palju rohkem kui Jumaliku Ema esindaja, kellena te nägite mind minu kehastumise ajal Mariana, Jeesuse Emana.

Jumaliku Ema ametikoht on tõepoolest olemas ka selle planeedi Ida osa jaoks ja on olemas Jumaliku Ema esindaja, kes seda ametikohta hoiab. Teda austatakse Idas Jumalanna Kuan Yinina, Halastuse Emana. Ma võin teile kinnitada, et Kuan Yin on Ülestõusnud Väe liige, nagu minagi olen. Taevas ei ole võistlust ja sellepärast oleme me Kuan Yiniga kolleegid ja õed vaimus. Me oleme tõepoolest kaks Jumaliku Ema esindajat ja me töötame koos selleks, et luua tõelist südamete ühtsust, mis pöörab selle planeedi ümber.

Nagu minu poeg on seletanud, reisis ta tõepoolest Itta oma 17 kadunud aasta jooksul, mida ei ole kristlikus Piiblis mainitud. Ta tegi seda sellepärast, et ta oli kutsutud universaalsele Päästja ametikohale kõikide inimeste jaoks. Sellepärast ei saanud ta lubada endale piirata oma arusaamist ainult juudi religiooniga. Sellepärast reisis ta Itta uurima ajatuid universaalseid õpetusi, mis olid esile toodud mitmete Ida religioonide poolt.

Minu poeg vajas seda initsiatsiooni, mida pakuti nende Ida religioonide poolt, mis puudutas mateeria enda üle meisterlikkuse saavutamist. Need initsiatsioonid olid tõepoolest need, mis aitasid tal sooritada imesid oma missiooni jooksul Galileas.

Kas te näete, mu armastatud, et kui te tõusete teatud vaimse saavutuse tasemele, siis jätate te maha need kunstlikud lihaliku meele poolt loodud jaotused ja te hakkate käima universaalset teed tagasi Jumala juurde. Ei oma tähtsust, kas see abivahend on esile toodud Ida poolkeral, või on ta toodud esile selle või teise religiooni poolt, või isegi teaduse poolt. Te kasutate ükskõik millist abivahendit, mida te vajate, selleks et teha järgmist sammu oma vaimsel teel ja tulla kõrgemale.

Ma olen andnud teile selle pika seletuse, katses seada üles lava ühe uue abivahendi vabakslaskmiseks, mida ma soovin teile täna anda. Ma annan teile selle abivahendi osaliselt sellepärast, et seda on hädasti vaja nii teie enda vaimseks kasvuks, kui vaimse tasakaalu taastamiseks planeedil Maa. Ma annan selle abivahendi tasuna nendele, kes tõotasid kasutada Ime rosaariumi iga päev.

Ema Maria Ida-Lääne Rosaarium

Seda abivahendit, mida ma teile täna annan, nimetan ma Ema Maria Ida-Lääne Rosaariumiks. See abivahend, see rosaarium tõepoolest ühendab Ida õpetused ja abivahendid Lääne õpetuste ja abivahenditega. Ma ehitan Ime rosaariumi peale sellega, et kutsun välja mõned nendest vaimsetest olevustest, keda tuntakse budistliku religiooni kaudu ja neid tuntakse Dhyani Buddhadena.

Budismis austatakse Dhyani Buddhasid ürgsete Buddhadena*, kes kehastavad Jumala põhilisi omadusi. Need omadused on viis eetri, tule, õhu, vee ja maa omadust. Budistid õpetavad, et neid viit omadust kasutati selleks, et luua kogu materiaalset universumi. Seepärast need viis ürgset omadust sisalduvad kogu mateerias ja loomingu ülalhoidmise võtmeks on hoida need omadused täielikus tasakaalus. Kui need omadused ei ole enam tasakaalus, siis kõik materiaalsed vormid hakkavad lagunema.

Kuna kõik selles universumis allub inimolendite vabale tahtele, siis on inimestel võimalik valesti kvalifitseerida neid ürgseid omadusi, mida Dhyani Buddhad esindavad. Kui nende omaduste energiaid kasutatakse valesti, siis nad muutuvad toksilisteks energiateks. Igale Dhyani Buddhade omadusele on olemas vastav valestikvalifitseerimine, mida sagedasti kutsutakse mürgiks. Need mürgid on tõepoolest see, mis loob tasakaalutuse individuaalses hinges ja planetaarses ulatuses. Need mürgid moodustavad tahkestunud barjääri, mis takistab vaba energia voolu nii individuaalse hinge sees kui planetaarses ulatuses Ida ja Lääne poolkera vahel.

Tasakaalu taastamise võtmeks on välja kutsuda Dhyani Buddhade vaimset valgust, mis ilmub viie tarkusena. Nagu varem seletatud, kui te kutsute välja vaimset valgust ülevalt, siis sellel valgusel on väga kõrge sagedus. Kui seda valgust suunatakse madala sagedusega energiasse, siis saab ta muuta madalat energiat selle vibratsiooni tõstmisega. Toksilist energiat, mürki, saab tõsta tagasi oma algsesse puhtusse Dhyani Buddhade tarkuse väljakutsumisega.

Lubage mul nüüd kirjeldada Dhyani Buddhasid, nende omadusi, nende tarkust ja vastavaid mürke:

• Esimest Buddhat kutsutakse Vairochana ja ta valitseb teadvuse valdkonda. Tema tarkus on kõike-läbiv Dharmakaya tarkus. Vastavad mürgid on asjatundmatus ja eksikujutlus.

• Teine Buddha on Akshobya ja ta valitseb algseid vorme. Tema tarkus on Peeglisarnane Tarkus. Mürk on viha ja vihkamine.

• Kolmas Buddha on Ratnasambhava ja ta valitseb tunnete valdkonda. Tema tarkus on Ühtlustav (Võrdsustav) Tarkus. Mürk on vaimne ja intellektuaalne uhkus.

• Neljas Buddha on Amitabha ja tema valitseb tajumuse valdkonda. Tema tarkus on Eristav Tarkus. Mürgid on himud ja ahnus.

• Viies Buddha on Amogasiddhi ja tema valitseb otsuste tegemise valdkonda, füüsilise tegevuse valdkonda. Tema tarkus on Kõikesaavutav-Tarkus. Mürk on kadedus ja armukadedus.

• Kuues Buddha on Vajrasattva ja tema valitseb olemuse valdkonda, Jumala Tahte valdkonda. Tema tarkus on Teemant-Tahte Tarkus. Mürk on mitte-tarkus, mitte-olemine ja uskumatus.

Planetaarne energia vool Idast Läände

Ida-Lääne Rosaarium sisaldab kinnitusi, mis kutsuvad välja Dhyani-Buddhade valgust ja tarkust. Kinnitused kutsuvad hävitama mürke teie olemuse aspektidest. See saab viia teid suurele vaimsele kasvule ja saab viia ka suure progressini planetaarses ulatuses. Sellel protsessil on kaks aspekti.

Esimene planetaarse progressi aspekt on see, et on ette nähtud vaba ja tasakaalustatud vaimse energia vool Ida ja Lääne poolkera vahel. Nagu varem selgitatud, on Jumalal kahene loomus, mis on esindatud Jumala maskuliinse ja feminiinse aspektiga. Seda kirjeldab taoismi religioon kui tasakaalu yini ja yangi vahel, nii nagu on illustreeritud Tai-Chi sümbolis.

Tõepoolest, Ida poolkera, Ida religioonid ja Ida kultuur esindavad Jumala isa aspekti. Sellepärast te näete, et Ida kultuur on üldiselt vaimsem kui Lääne kultuur. Aga kuna mõlemad kultuurid ei ole enam tasakaalus, siis Ida kultuur sageli ignoreerib materiaalseid vajadusi ja sellepärast näete te rohkem vaesust ja haigusi Idas.

Lääne kultuur on vastupidiselt rohkem materialistlik ja pöörab suurt tähelepanu elu materiaalsetele aspektidele. Sellepärast näete te kõrgemat elatustaset ja vähem vaesust ja haigusi. Aga te näete ka vaimset vaesust, mis põhjustab seda, et paljud inimesed tegelikult eitavad Jumala eksisteerimist, või omaenda vaimset loomust. Seetõttu nad ignoreerivad, või jätavad hooletusse oma vaimsed vajadused ja selle tulemusena nad tunnevad, et elul ei ole eesmärki, et elul ei ole mõtet. Ja sageli nad langevad sellesse lõksu, et sooritavad füüsilise enesetapu, või sooritavad vaimse enesetapu paljude kõrvalejuhtimise, või meelelahutuse vormide läbi, mille on materialistlik kultuur loonud.

Nii et te näete, et see vaba energia vool Ida ja Lääne poolkera vahel on piiratud ja tulemuseks on see, et planeet on tasakaalust väljas ja seepärast on planeet oma teljel kaldu. Selleks, et õiget vaimset tasakaalu planeedil taastada, peab taastatud saama vaba energia vool Ida ja Lääne vahel.

Te võite visualiseerida seda energiat kui horisontaalset arv 8-t. Üks arvu pool on keskendatud Ida poolkera kohale, teine osa Lääne poolkera kohale. Arv 8 neksus on keskendatud Kesk-Ida kohale.

Kuigi see energia vool läbi arv 8 on piiratud, pean ma teile ütlema, et kõige suurem takistus asub Kesk-Ida piirkonnas. Tegelikult Jeesus ei inkarneerunud Kesk-Itta mitte sellepärast, et see oleks olnud suure valguse ala, nagu paljud kristlased arvavad. Ta inkarneerus Kesk-Idas sellepärast, et see on üks kõige pimedam ala planeedil ja see on põhiline takistus energia voolu teel Ida ja Lääne vahel. Sellepärast tuli ta tooma uut vaimset õpetust, mis võimaldaks inimestel hävitada pimeduse Ida ja Lääne vahel.

Kui Jeesuse õpetus oleks täit vilja kandnud, oleksid paljud kristlased Idas saanud tõstetud ja oma valguse kaudu oleksid nad hävitanud pimeduse selles regioonis ja taastanud vaba energiavoolu. Kahjuks seda ei juhtunud. Kristlik religioon viidi umbteele ja selle tulemusena ei saanud piisav arv Kristustatud olevusi tõstetud selleks, et Maa tasakaalu taastada. Sellepärast ongi meil nüüd põhiline probleem – toksilise energia kuhjumine Idas.

See energia on Jumala ürgsete omaduste moonutamised, mida esindavad need mürgid, millest ma varem rääkisin. Planeedi tasakaalu taastamiseks on hädavajalik, et need toksiinid saaksid eemaldatud. See on tõesti üks põhjus selle Ida-Lääne Rosaariumi vabastamiseks. Ma võin teile kinnitada, et see Ida-lääne Rosaarium on tähtis dispensatsioon planeet Maa jaoks. Tegelikult võin ma teile öelda, et ta on üks kõige võimsamatest vaimsetest rituaalidest, mida on kunagi sellel planeedil vabastatud. Tema potentsiaalne jõud on peaaegu piiramatu ja kui seda teevad paljud inimesed puhta südamega, siis võib sellel olla imeline mõju selle planeedi tulevikule, kaasa arvatud Kesk-Ida tulevikule.

Seepärast ergutan ma teid tegema seda rosaariumi, visualiseerides 8-kujulist voolu, milles energia voolab läbi Aasia kaguosa, läbi India, läbi Kesk-Ida Euroopasse, Põhja-Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse, läbi Aafrika tagasi Kesk-Itta, Aasia põhjaosadesse läbi Jaapani ja Austraalia ja tagasi läbi Aasia kaguosa. Kui te visualiseerite seda voolu, ja visualiseerite seda, kuidas vaimne energia hävitab ära kogu pimeduse Kesk-Ida kohal, siis osutate te suure teene sellele planeedile.

Looduskatastroofide vaimsed põhjused

Nüüd räägime veel teisest aspektist, kuidas Ida-Lääne Rosaarium saab sellele planeedile kasulik olla. Kõik on tõesti loodud Jumala teadvusest ja seepärast kõik on teadvus. Selle tulemusena ka füüsiline planeet ise on tehtud Jumala teadvusest ja seepärast saab inimolendite teadvus teda sügavalt mõjutada. Seda ma selgitasin oma eelmises vestluses, milles ma rääkisin, et maavärinate põhjus on selles, et mõned inimesed on oma teadvuse tõstmise vastu. See loob pinge Maa koore peal, mis paneb selle koore lõhenema ja Maa värisema.

Aga siin on midagi veel, millest ma ei rääkinud oma eelmises vestluses ja ma soovin nüüd anda teile lisaõpetust selle kohta:

• Te peaksite mäletama, et esimene Dhyani Buddhadest on Vairochana ja vastav mürk on asjatundmatus. Asjatundmatus on see, mis paneb inimesi tarduma piiratud uskumustesse ja keelduma nendest uskumustest kaugemale kasvamisest oma maailmavaate laiendamise abil. See tõepoolest põhjustab Maa koore tardumise ja sellepärast maavärinate tõeline põhjus, vaimne põhjus, on inimolendite asjatundmatus. Surve pinna all suureneb sel ajal, kui inimesed asjatundmatult oma tegemisi pinnal teevad. Kui surve jõuab kriitilise massini, siis Maa rappub ja inimesed äratatakse toorelt unest.

• Järgmine Dhyani Buddha on Akshobya ja vastav mürk on viha. Kui vihal lubatakse kuhjuda, siis mõjutab ta Maad ennast, ja kui viha jõuab kriitilise tasemeni, siis ilmub ta vulkaaniliste pursete näol. Seepärast vulkaanide vaimne põhjus on tõepoolest see viha ja vihkamine, mis on inimkonna kollektiivsesse teadvusse kogunenud. See viha koguneb edasi ja loob soovi kellelegi hoopi anda. Kui Ema Maa väljendab inimlikku soovi hoopi anda, siis sülitab ta välja sula laavat oma koore kõige nõrgemast punktist.

• Järgmine nimekirjas on Buddha Ratnasambhava ja vastav mürk on uhkus. Kui uhkus kuhjub, siis ehitab ta surve teistele muljet avaldada, nad „ära puhuda”. Kui see surve vabastatakse, siis ilmub ta ägedate tuulte ja tormidena. See muutub siis orkaanide, tornaadode ja teiste ägedate tormide põhjuseks.

• Järgmine Buddha on Amithaba ja vastav mürk on ahnus. See on tunne, et midagi ei ole kunagi küllalt ja loob soovi hävitada ära kõik, mida te ei saa omada või kontrollida. Ahnus on nagu tuli, mis põletab kõike ja ei saa kunagi rahuldatud, ei saa kunagi küllalt. See on inimolendite poolt süüdatud tulekahjude, äikese ja välgu, või teiste looduslike põhjuste poolt alustatud tulekahjude põhjus. See on ka põua põhjus, mis Maad põletab. See on viinud paljudele metsatulekahjudele, mida te olete näinud viimaste aastate jooksul, tulekahjudele, mis laastasid neid tohutuid alasid, mis varem oli roheline ja viljakas mets ja maa.

• Järgmine Buddha on Amogasiddhi ja mürk on kadedus ja armukadedus. Kadedus ja armukadedus on nagu tõusuvesi, mis lõpuks katab Maa. Kadedus on üleujutuste vaimne põhjus, olgu see üleujutus põhjustatud vihma või ookeani enda poolt, mis ei ole võimeline oma piiridesse jääma. Te võiksite meelde tuletada seda ütlemist, et vihm sajab nii õiglaste kui ebaõiglaste peale (Matt.5:45), mis tähendab, et Jumal annab oma kingitusi kõikidele võrdselt. Inimeste kadedus on see, mis põhjustab Jumala kingituste ebavõrdse jaotamise, põhjustades sellega vihma tasakaalustamata vallandamise, mis üleujutuseni viib.

• Kuues Dhyani Buddha on Vajrasattva ja vastav mürk on mitte-tahe, mitte-olemine ja uskumatus. Kui te sellele mürgile alistute, siis keeldute te tegutsemast. Te tardute ja tulemuseks on see, et te külmute ära. Seepärast selle mitte-olemise seisundi füüsiline väljendus on tõepoolest jää. Vastupidiselt sellele, mida teadus teile praegu ütleb, on sellel planeedil minevikus olnud palju tsivilisatsioone, mis on peaaegu jäljetult kadunud. Need tsivilisatsioonid kustutati jää-aegade poolt ära. See, mida teadlased ja paljud teised ei mõista, on see, et ka jää-aeg on inimolendite teadvuse poolt põhjustatud. See on põhjustatud selle fakti poolt, et inimolendeid on laskunud tahte puudumise ja mitteolemise seisundisse. Nad keelduvad olemast, kes nad Jumalas on ja seepärast nad külmuvad. Planeet ise külmub ja lõpuks kustutab oma tsivilisatsioonid.

Tohutu potentsiaal tasakaalu tõstmiseks

Ma usun, et te suudate mõista, et Dhyani Buddhade väljakutsumisega koos Ida ja Lääne Jumalike Emadega hävitate te ära mürgid oma olemuses ja seega edendate oma enda isiklikku progressi. Aga te hävitate ära ka need mürgid, mis on ladustatud inimkonna kollektiivsesse teadvusse. Sellega vabastate te Ema Maa enda nende mürkide raskest koormast ja te vähendate suuresti seda riski, et Ema Maa võib saada nii koormatud, et ta ei suuda enam säilitada oma tasakaalu ja on sunnitud vabastama pinge maavärinate, vulkaanipursete, tuulte, tulekahjude, üleujutuste, või jää abil.

Ma tõesti loodan, et te suudate mõista selle Ida-Lääne Rosaariumi tohutut potentsiaali isiklikul ja planetaarsel tasandil. Ma ütlen veel kord, et see on tõepoolest üks võimsamaid vaimseid rituaale, mis kunagi sellel planeedil on käiku lastud. Ta on võimas just sellepärast, et ta ühendab Ida valguse Lääne valgusega, Jumaliku Isa valguse ja Jumaliku Ema valguse. Ta ühendab Dhyani Buddhade valguse, kes esindavad Jumala Isa aspekti Jumaliku Ema valgusega.

Sellel on siis suurim potentsiaal tasakaalu ja õige energiavoolu taastamiseks Ida poolkera Isa aspekti ja Lääne poolkera Ema aspekti vahel. See on tõesti rituaal, mis hõlmab Jumala põhiolemust ennast.

Tegelikult on see rituaal nii võimas, et ma palun, et te ei teeks seda Ida-Lääne Rosaariumi iga päev. Mu palve on, et te kohustuksite tegema minu Ime Rosaariumi (või mõnda teist rosaariumi) üks kord päevas iga päev kuue nädalapäeva jooksul. Siis oma puhkepäeval teeksite te selle asemel Ida-Lääne Rosaariumi. Tehes Ime Rosaariumi (või ühte või mitut teist rosaariumi) kuus päeva nädalas, te puhastate oma energiavälja, nii et ta ei oleks ülekoormatud selle tohutu valguse hulgaga, mis Ida-Lääne Rosaariumi läbi vabastatakse.

Ma pean teid hoiatama, et kui te püüate Taevast jõuga võtta Ida-Lääne Rosaariumi valestikasutamise kaudu, siis see võib tõepoolest põhjustada selle, et mõned haprad vooluringid teie energiaväljas saavad üle koormatud ja võivad potentsiaalselt lühisesse minna. Seda ei soovi ma juhtumas näha ja seepärast pean ma veel kord tõstma üles küsimuse kõikide asjade tasakaalust.

Hinge fragmentide tagasisaamine

Lõpetuseks lubage mul öelda, et kui ma lasksin käiku Ime Rosaariumi, siis andsin ma teile isikliku kingituse, isikliku dispensatsiooni, lubades teil töötada ühe isikliku probleemi kallal koos planetaarse probleemiga. Samuti Olen ma pannud kingituse teie jaoks ka Ida-Lääne Rosaariumisse. Ühe rosaariumi osana olen ma andnud kinnitused, mille abil te palute Dhyani Buddhade ingleid minna vormi maailma kõikidesse nurkadesse ja vabastada teie hinge need fragmendid, mis on sinna möödunud aegadel kinni jäänud. Inglid vabastavad need hinge fragmendid ja toovad nad teile tagasi. Te teete siis appikutse Ida ja Lääne Jumalikele Emadele, et nad liidaksid need hinge fragmendid teie olemusega, nii et te saaksite jälle terviklikuks vaimseks olevuseks, kellena teid oma vaimsete vanemate poolt loodi.

Minu poeg on selgitanud seda riski, et hing võib killustuda* ja seda, mis võib potentsiaalselt juhtuda selle killustumise tulemusena. Tegelikult te näete, et peaaegu kõiki psühholoogilisi probleeme ja isiklikke piiranguid saab tagasi viia hinge killustumise juurde. Seepärast teie hinge terviklikkuse taastamine kaotsiläinud hingefragmentide tagasitoomise ja integreerimise abil on tõepoolest vaimse kasvu peavõti. See teie hingefragmentide taastamise rituaal on tõepoolest üks suuremaid kingitusi, mida te võite saada oma vaimse kasvu jaoks. Ma loodan, et te vaatlete seda rituaali kingitusena, mis ta tegelikult on ja kohtlete teda austuse ja tänuga, mida ta väärib.

Ma sulgen teid nüüd Dhyani Buddhade lõpmatusse. valgusse ja Ida ja Lääne Emade lõpmatusse valgusse. Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ida ja Lääne Jumaliku Ema nimel, see on kinnitatud mateerias, sest Jumaliku Ema suu on seda lausunud. Sellepärast see on lõpetatud! Aamen.