Mõistke oma seesmist hinge igatsust

Mu armastatud südamed, ma räägiksin teile nüüd sellest igatsusest, mida paljud teist on sügaval südames, sügaval oma hinge sees tundnud. Ma mõistan, et paljudele teist on see igatsus olnud suure valu allikaks, aga ma pean teile ütlema, et kui te täielikult mõistate, miks teil see igatsus on, siis te näete, et see on tõepoolest arm, see on tõepoolest õnnistus, sest ta hoiab endas teie lunastuse ja planeedi lunastuse võtit.

Väga paljusid inimesi on petetud mõtlemisse, et nad igatsevad midagi sellest maailmast. Neid on pandud uskuma, et see sügav igatsus, mida nad tunnevad oma hingedes, on igatsus täiusliku kaasa järele või igatsus materiaalse omandi, või isegi kuulsuse, või võimu järele Maa peal. On olemas terved tootmisharud, mis on rajatud sellele, et toidavad seda igatsust ilma, et nad kunagi selle igatsuse rahuldaksid. Need tootmisharud edenevad, sest nad hoiavad inimesi enda küljes nii, et nad alati oleksid näljas rohkema järele ja ei saaks kunagi täis. Mu armastatud, ma tõesti loodan, et te teete pingutuse minu mõttekäigust aru saamiseks, kui ma seletan, miks on võimalik inimesi sellisesse mõtlemisse lollitada, et nad vajavad midagi neist väljapool selleks, et terviklik olla, selleks, et päästetud saada.

Vaadake, mu armastatud, võti selleks, et tõeliselt aru saada, miks teil on seesmine igatsus, on selle mõistmine, et teis on midagi enamat, kui silmale paistab. Üks kõige kahetsusväärsematest arengutest viimaste sajandite jooksul on olnud lahusolek teaduse ja religiooni vahel. See on tekitanud lõhenemise paljudes inimestes, sest nad tunnevad, et selleks, et oma religioossetest uskumustest kinni hoida, peavad nad ignoreerima teaduse leide. See ei ole tõsi, kuna on täiesti võimalik säilitada oma vaimne lähenemine elule, samal ajal tunnistades teaduse leide, nagu see sõnumitooja on selgelt ühes teises raamatus seletanud.*

Suur teaduslik avastus

Mida ma tahaksin, et te siin mõistaksite, on see, et üks kõigi aegade suuremaid teaduslikke avastusi oli Albert Einsteini avastus, et kõik on energiast tehtud. Sellel sageli silmapaari vahele jäetud avastusel on põhjalikud tähendused kõikide vaimsetest asjadest huvitunud inimeste jaoks ja sellepärast on tähtis mõista, mida Einsteini avastus tegelikult tähendab.

Vaadake, mu armastatud, enne Einsteini oli teadlastel dualistlik maailmavaade. See dualistlik vaade on inimkonnaga kaasas käinud tuhandeid aastaid ja on põhjustanud selle, et inimesed näevad barjääri ja lahusolekut teatud elu aspektide vahel. Enamus religioosseid inimesi nägid ja paljud näevad siiani, selget lahusolekut enda ja Jumala ning Maa ja Taeva vahel.

See fakt, et kõik on energiast tehtud, toob esile täiesti uue maailmavaate, mis saab aidata teil ületada dualismi ja lahusoleku tunnet, Vaadake, kui kõik on energiast tehtud, siis kõik on tehtud samast põhisubstantsist ja seepärast ei ole läbistamatuid barjääre Jumala loomingus. Seda on selgete sõnadega seletatud ka Piiblis, nimelt väites „Ilma temata ei olnud midagi tehtud, mis tehtud oli” (Joh.1:3).

Tänapäeva teadlased ütlevad, et kõik on energiast tehtud, aga mis on energia? Teadlased ei suuda seletada, mis energia on. Nad ei suuda öelda rohkem, kui et ta on üks vibratsiooni vorm. Energia on nagu laine ookeani peal, aga kuidas saavad olla lained, kui ookeani ei ole? Selleks, et vibratsioon oleks, peab olema midagi, mis saab vibreerida

Kui te vaatlete moodsa teaduse avastusi, siis te mõistate, et kui materiaalne universum on tehtud erineva sagedusega energialainetest, siis peab olema midagi nähtava fenomeni taga. Peab olema midagi, mis saab vibreerida ja vibratsioone tekitada, mis ilmuvad nähtava fenomenina, kõige väiksematest subatomaarsetest aineosakestest alates kuni kõige suuremate galaktikateni ja tähesüsteemideni. See midagi, mis on kõikide nähtavate fenomenide taga, on Jumala valgus, Jumala energia, Jumala teadvus.

Nüüdisaegsed teadlased on avastanud, et kui te lähete aatomi kõige sügavamatesse nishidesse, jõuate te tasemele, kus ei ole enam selgelt määratletud piiri aineosakeste ja energialainete vahel. Mida see avastus tõeliselt tähendab, on see, et kui te lähete subatomaarsesse maailma, siis jõuate te ühe läveni, te jõuate jaotusjooneni, te jõuate membraanini. Selle membraani üks külg on materiaalne universum, millest teie meeled saavad tajuda ainult ühte osa. Membraani teisel küljel on puhta energia valdkond, kõrgemate vibratsioonide valdkond kui need vibratsioonid, mida saab materiaalsest universumist leida. See kõrgema energia valdkond ei ole tühi. Tal on palju kihte ja tasandeid ja ta on asustatud paljude teadlike olevuste poolt. Inimolendid on teadlikud olevused materiaalses universumis, ja samuti on palju teadlikke olevusi kõrgemas valdkonnas – ja mina olen üks nendest. Nagu minu poeg ütles „Minu Isa majas on palju eluasemeid” (Joh.14:2), ja tõepoolest, kõrgema energia tasanditel on maailmu maailmade sees.

Mõned energiatasemed, mis on väljaspool materiaalset universumit, moodustavad selle, mida me vaimseks valdkonnaks ehk Taevaks kutsume. See on maailm, mida on kogenud miljonid inimesed läbi sajandite, inimesed, kellel on olnud intuitiivsed kogemused, vaimsed või müstilised visioonid, või surmalähedased kogemused. See on valdkond, mis on sama reaalne nagu füüsiline maailm, mida te saate näha ja oma meeltega puudutada. Mingis mõttes on ta reaalsem, kui materiaalne maailm, sest ta on materiaalse maailma alus.

Kust te tulite?

Need energiad, mida kasutatakse kogu materiaalse universumi ehitamiseks, ei ilmu lihtsalt mitte-kusagilt. Nüüdisaegsed teadlased on avastanud, et subatomaarne aineosake võib näivalt ilmuda mitte-kusagilt, aga see osakene ilmub tegelikult kõrgemate energiate valdkonnast. Teiste sõnadega, ilma temata ei olnud midagi tehtud, mis tehtud on, ilma kõrgemate sagedusteta vaimsest valdkonnast ei ole ükski materiaalse universumi osa tehtud. Mu armastatud, see hõlmab ka teid.

Vastupidiselt sellele, millesse enamus inimesi Maa peal on hakanud uskuma, olete te midagi rohkemat, kui surelik inimolend. Teie teadvus, teie identsustunne ei ilmunud lihtsalt ei-kusagilt, kui teie keha eostati või sündis. Ja kindlasti teie teadvus ei ole keemiliste või elektromagnetiliste protsesside tulemus füüsilises ajus, kuigi sellised protsessid mõjutavad mõningaid teie mõtteid ja tundeid – kui te lubate neil seda teha.

Lihtne fakt on see, et te olete vaimne olevus, kes sündis vaimses valdkonnas harmoonilise ühenduse tulemusena teie vaimsete vanemate vahel. See ühendus lõi teie eluvoolu Jumala kuju ja sarnasuse järgi, mis tähendab seda, et teil on eneseteadvus, kujutlusvõime, mis lubab teil kujutleda midagi, mis ei ole veel nähtav ja vaba tahe, selleks, et otsustada, mida te tahate ilmumisse tuua. Teiste sõnadega, teie eluvool loodi Jumala kuju ja sarnasuse järgi, sest ta on kavandatud olema Jumalaga kaas-looja. See eluvool, millest ma räägin, viibib püsivalt vaimses valdkonnas ja me võiksime kutsuda teda teie vaimseks minaks ehk teie Mina Olen Kohalolekuks. See on tõesti teie see osa, kellel on võime öelda „Mina olen.”

See Mina Olen Kohalolek on ikka puhas ja täiuslik nagu tol päeval, mil ta loodi, ja miski, mis teiega juhtuda võib selles maailmas, ei saa kunagi hävitada ega muuta teie vaimset mina. Ma seletan seda detailsemalt edaspidistes vestlustes, aga praeguseks on tähtis mõista seda, et on olemas üks osa teist, mis on püsivalt vaimsesse valdkonda ankurdatud. Teie hing loodi teie Mina Olen Kohaloleku pikendusena, sest te otsustasite, et tahate kogeda elu materiaalses universumis ja te tahtsite aidata täita Jumala plaani selle universumi jaoks. Seepärast teie Mina Olen Kohalolek lõi enda pikenduse, mis võis laskuda materiaalse universumi madalamatesse vibratsioonidesse. See muutus teie hingeks.

Pika ja keeruka protsessi läbi, mida minu poeg Jeesus seletas detailsemalt paljudes õpetustes, mida ta selle sõnumitooja kaudu andis*, kaotas teie hing lõpuks oma teadliku mälestuse Mina Olen Kohalolekust, te kaotasite oma teadliku ühenduse oma vaimse minaga ja seetõttu vaimse valdkonnaga. Te unustasite oma päritolu vaimse olevusena ja te hakkasite aktsepteerima uut identsust sureliku inimolendina, võimalik, et isegi patusena, kes on määratud igavesti oma allikast lahus olema.

Aga just seepärast, et teie hing loodi teie Mina Olen Kohaloleku pikendusena, ei saa teie hing kunagi täielikult unustada, et ta ei tulnud põrmust; et teda ei loodud materiaalse universumi tihedatest energiatest. Seetõttu on teie hingel alati seesmine igatsus millegi kõrgema järele kui see, mida ta selles maailmas kogeb. See seesmine igatsus on tõepoolest igatsus teie vaimse mina järele. See on igatsus sellega taasühinemise järele, kes te olete, nii et te saaksite jälle terviklikkust kogeda, seda terviklikkust, mida teie hing tundis enne, kui ta selle universumi tihedatesse energiatesse laskus ja sai oma allikast lahutatud. See on täpselt see igatsus, mis pani teid vaimset tõde otsima, igatsus, mis tõi teid selle raamatu juurde ja mis on selle tõeline põhjus, et te seda raamatut loete.

Tuletage oma vaimne päritolu meelde!

Mu armastatud südamed, väga paljud inimesed Maa peal on ära unustanud oma vaimse päritolu, aga nad siiski tunnevad seesmist igatsust millegi rohkema järele. Aga kuna nad on petetud uskumisse, et peale materiaalse universumi ei ole midagi, või et nad on sellised patused, et nad ei saa sellega ühendust, siis hakkasid nad uskuma, et ainus viis oma seesmist igatsust rahuldada, on teha seda selle maailma asjade kaudu. Seepärast usuvad nad, et ainus viis igatsust rahuldada ja ennast terviklikuna tunda on siis, kui nad leiavad midagi või kedagi väljaspool ennast. See kahetsusväärne asjade seis on viinud igat liiki jumalavallatutele ilmumistele, mille abil mõned inimesed ja ka nähtamatud jõud püüavad manipuleerida ja juhtida inimesi nendele jõu, raha või eluenergia andmisse.

Mu armastatud südamed, ma loodan, et te võtate ühe hetke aega ja mõtlete, miks te seda raamatut loete. See saab olla ainult sellepärast, et teie hing on jõudnud punkti, kus ta mõistab, et selle maailma asjad ei saa teie seesmist terviklikkuse igatsust rahuldada. Võib-olla teie teadlik meel ei ole täielikult mõistnud seda, mida teie hing oma mälu sügavaimates soppides teab. Seepärast loodan ma, et see raamat saab uuesti äratada teid selle fakti äratundmisse, et oma hinge sees sügaval teate te alati, et selle maailma asjad ei saa rahuldada teie igatsust ja soovi terviklikuks saada. Seda igatsust ja soovi saab rahuldada ainult siis, kui teie hing teadlikult taasühendab ennast vaimse minaga. Ta saab rahuldatud ainult siis, kui ta ehitab ümber oma identsustunde ja täielikult aktsepteerib seda fakti, et te olete vaimne olevus ja et te laskusite sellele planeedile eesmärgil aidata tuua Jumala kuningriiki Maa peale.

Mu armastatud südamed, Jeesus on alati rääkinud teile, et Jumala kuningriik on teie sees (Luuk.17:21). Aga möödunud 2000 aasta jooksul on väga vähesed inimesed Maa peal tõeliselt mõtisklenud selle ülitähtsa väite üle ja veel vähem on neid, kes on lukust lahti võtnud selle väite taga peituva tõe. Ma loodan, et see raamat saab aidata lukust lahti teha seda varjatud tõde ja seega aidata teil ennast taasühendada oma vaimse minaga ja saada terviklikuks Maa peal kõndiva vaimse olevusena.

See väide, et Jumala kuningriik on teie sees, sisaldab tõde, et Jumala kuningriik on teadvuse seisund, identsustunne, ülima eneseteadlikkuse tunne, mis paneb teid mõistma, et te olete Jumala järeltulija ja loodud tema kuju ja sarnasuse järgi. Ja just slepärast, et te olete Jumala järeltulija, on teil olemas potentsiaal selleks, et aidata tema kuningriiki Maale tuua. Et seda eesmärki täita, on teil vaja muutuda enese-teadlikuks olevuseks, kes teab, et ka siis, kui te ajutiselt tihedas füüsilises kehas, tihedas materiaalses universumis viibite, olete te ikka vaimne olevus. See uus teadlikkus võimaldab teil muutuda vaimse valguse kiireks, mis paistab materiaalse universumi pimeduses. Ja kui kriitiline hulk inimolendeid jõuab selle teadvuse seisundini, siis näete te äkki dramaatilist nihet planeedil Maa. Selle abil saab kogu planeet valgustatud ja ülejäänud inimkond saab tõstetud kõrgemasse teadveolekusse elu vaimsest küljest ja omaenda vaimsest identsusest. Siis muutute te magnetiks, mis tõmbab inimesi teie juurde või pigem Jumala kuningriiki kui teadvuse seisundisse, mis toob üksolemise teie vaimse allikaga.

Te valige tänasel päeval

Mu armastatud südamed, kuna te olete seda vestlust lugenud, siis tuleb teil valik teha. Te peate valima tänasel päeval, keda te teenite, ja ma palun, et te tuletaksite meelde Jeesuse väidet, et te ei saa teenida kahte peremeest, et te ei sa teenida Jumalat ja mammonat (Matt.6:24). Mammon ei tähenda lihtsalt raha, nagu seda on sageli kristlaste poolt valesti tõlgendatud. Mammon tähendab tegelikult selle maailma asju, tõepoolest selle maailma teadvust, seda teadvust, et see maailm eksisteerib Jumalast sõltumatult, või Jumalast lahus.

Selle väite tõeline tähendus on see, et te ei saa olla kahes teadvuse seisundis ühel ja samal ajal. Kas te näete ennast Jumalast lahusolevana, või näete te ennast Jumala pikendusena. Kas te näete ennast sureliku inimolendina, või näete te ennast surematu vaimse olevusena. Kas teil on Kristuse meel, või on teil anti-kristuse meel. Midagi vahepealset ei ole.

See muidugi ei tähenda seda, et te saate ühe hetkega teha ülemineku sellelt teadvuse seisundilt, mida lahusolek valitseb, oma vaimse minaga täieliku ühtsuse seisundisse. Et seda üleminekut teadvuses teha, peate te järgima järkjärgulist teed, mis aitab teil uue identsustunde ehitada. Te peate tegema seda raashaaval, mille kaudu te võtate seljast inimliku teadvuse vana inimese ja riietute vaimse teadvuse, Kristuse enda teadvuse uue inimesega (Ef.22:24).

See, mida ma selle raamatuga saavutada loodan, on aidata teil näha, et on tõepoolest olemas tee, mis viib kõrgemale teadvuse seisundile ja et teil on olemas potentsiaal sellel teel käimiseks. Ma loodan ka aidata teil näha, et selle tee eesmärk on ühtsus oma vaimse allikaga, see ühtsus, mida õpetas ja demonstreeris Jeesus, ja mida tema lähimad õpilased mõistsid. See arusaamine on selgelt väljendatud Pauluse väites „olgu teis see meel, mis oli ka Kristuses Jeesuses” (Fil.2:5). Aga te võite selle arusaamise fragmente leida kogu Uuest testamendist, sest Paulus ei olnud ainuke Jeesuse õpilane, kes mõistis seda keskset sõnumit, mida Jeesus sellele planeedile tooma tuli.

Ema Maa on rohkem kui mateeria

Selle vestluse teine eesmärk on aidata teil näha, et planeet Maa ei ole lihtsalt teadvusetu mateeria konglomeraat. Planeet Maa on tehtud Jumala vaimsetest energiatest, mis on vibratsioonilt madaldatud. Aga just sellepärast, et kõik on tehtud Jumala energiatest, on kogu mateerial Jumala teadlikkuse seeme sees. Üks mitme milleeniumi kahetsusväärsetest arengutest on see, et nii paljud religioonid, eriti Läänes, on täielikult fokusseerunud Jumala maskuliinse aspekti peale ja on seega unustanud või tahtlikult ignoreerinud Jumala feminiinset aspekti. Mõned vanad religioonid olid tõepoolest väärtuslikud sellepärast, et nad austasid Ema Maad, sest Maa on teadvus.

Ma loodan, et te mõistate selle vestluse lugemise käigus, et Ema Maa on tõepoolest teadlik olevus. Aga Maal endal ei ole piisavalt eneseteadvust selleks, et Jumala kuningriiki ilmutada. Selleks, et see kuningriik saaks täielikult füüsiliselt ilmuda, peab toimuma Ema Maale teadvuse sissevalamine, mis tuleb Jumala Isa aspektilt. See teadvuse sissevalamine peab toimuma otse vaimsest valdkonnast, ja see peab tulema nende südamete ja meelte kaudu, kes tulid seda teadlikkust Maale tooma. Tegelikult selle vaimse teadvuse edastamine oli peamine eesmärk teie hinge loomise taga.

Te võiksite meelde tuletada, et 1.Moosese Raamat ütleb, et Jumal käskis inimestel paljuneda ja võtta valitsemine Maa üle (1.Moos.1:28). See ei tähenda seda, et inimolendid oleksid Jumala poolt kutsutud vägivaldselt looduskeskkonda maha suruma ja looduse tasakaalu häirima lühiajalise kasusaamise eesmärgil. See tähendab, et inimolenditel oli ette nähtud olla avatud ukseks, mis saab tuua Jumala teadvust materiaalse universumi madalamatesse vibratsioonidesse ja selle abil immutada mateeriat ennast vaimse valdkonna kõrgemate vibratsioonide ja puhaste kavanditega. Selle abil saab füüsiline mateeria väljendada seda tõelist täiuslikkust, mis Jumala kuningriik on.

Teiste sõnadega, planeedil Maa oli ette nähtud olla vaimses valdkonnas leiduva täiuslikkuse peegelduseks, aga et see täiuslikkus saaks materiaalses universumis ilmuda, peavad mõned enese-teadlikud olevused Maale laskuma ja säilitama teadliku ühenduse oma vaimsete minadega. Selle kaudu saavad nad muutuda avatud ukseks, nii et seda täiuslikku matriitsi, seda Jumala täiuslikku visiooni saaks alla tuua sellesse valdkonda ja väljendada mateeria enda madalamates vibratsioonides.

Ma ütlen siin seda, et Jumala Ema aspektil ei ole kunagi ette nähtud omaette eksisteerida. Ta on täielik ainult siis, kui ta on ühendatud oma jumaliku abikaasaga, Jumal-Isaga. Aga see ühendus nõuab eneseteadlike olevuste vahendamist, kes moodustavad kaheksa-kujulise energiavoolu neksuse Vaimust mateeriale, vaimsest valdkonnast materiaalsesse universumisse. Mu armastatud südamed, üks vahendajatest olete teie. Kõigil inimolevustel on potentsiaal uuesti ärgata ja rajada teadlik ühendus oma vaimse allikaga, oma Mina Olen Kohalolekuga. Ja seda tehes saate te avatud ukseks, mida ükski inimene ei saa sulgeda (Ilm.2:8), avatud ukseks Taeva ja Maa vahel.

Mida üks on teinud, seda saavad kõik teha

Ma olen teadlik, et mõned kristlased kisendavad jumalateotust nende väidete kohta, sest nad on hakanud aktsepteerima seda doktriini, mis sündis lahusoleku teadvusest, ja on rajatud sellele valele ideele, et ainult üks inimolend saab Jumalaga ühenduda. Kui te teete pingutuse ridade vahelt lugemiseks, siis te näete, et see ligipääsmatuse idee on vastuolus Piiblis olevate õpetustega, kaasa arvatud see väide, et ilma temata ei olnud midagi tehtud, mis tehtud oli, ja paljude teiste Jeesuse poolt tehtud väidetega. Te näete pühakirja hoolika lugemisega ka seda, et Jeesus ei öelnud kusagil, et ta on ainus Jumala poeg. Vastupidi, ta väidab, et need, kes temasse usuvad, saavad teha neid tegusid, mida tema tegi (Joh.14:12). Põhjuseks oli see, et Jeesus teadis igavest tõde, et mida üks inimolend on teinud, selle tegemiseks on kõigil teistel inimolenditel potentsiaal. Kui seda tõde poleks olnud, siis Jeesus ei oleks Maale tulnud.

Seepärast peaksite te mõtlema sellest, kas see ligipääsmatuse doktriin ei võiks olla selle fakti tulemus, et tuhandeid aastaid on inimesed näinud ennast Jumalast lahusolevatena. Inimesed on jäänud dualistliku teadvuse seisundisse kinni, milles nad näevad ennast oma allikast mingi läbistamatu barjääriga lahutatud olevat.

Mu armastatud südamed, kui Jeesus 2000 aastat tagasi Maal kõndis, siis tema peamine eesmärk oli õpetada ja demonstreerida seda fakti, et ei ole läbistamatut barjääri inimolevuste ja nende Jumala vahel, materiaalse valdkonna ja vaimse valdkonna vahel. Kahjuks enamus inimesi ei olnud valmis seda tõde aktsepteerima ja seepärast tema tõelised õpetused läksid pikkamööda kaotsi. Tänapäeva ratsionaalsemas ja teaduslikumas maailmas ei peaks olema raske näha, et ei ole läbistamatuid barjääre universumis, sest kõik on energiast tehtud. Seepärast materiaalne universum on lihtsalt üks sageduse spekter ja Taevas on teine kõrgemate sageduste spekter,

Kas te mõistate, mu armastatud, et Jeesuse tõelised õpetused olid mõeldud selleks, et õpetada teile seda, et teil on potentsiaal selleks oma vaimse allikaga taasühendumiseks. Neid õpetusi on nüüd tänapäeva teadus kinnitanud ja teil ei tohiks olla raske need kaks kokku panna ja mõista, et me oleme nüüd jõudnud uue ajastu lävele, selle ajastu lävele, milles on inimestel ette nähtud jõuda kõrgema arusaamiseni sellest, kes nad on. Seepärast on igal inimolendil ette nähtud jõuda sellele arusaamisele, et ta on vaimse mina pikendus. Seega iga isik saab istuda omaenda viinapuu ja viigipuu all (Miika 4:4), mis tähendab seda, et te istute oma Mina Olen Kohaloleku kaitse all ja miski selles maailmas ei seisa teie ja selle Kohaloleku vahel.

Seesmine Kristus

Mu armastatud südamed, me oleme sisenemas ajastusse, milles inimolenditel on ette nähtud jõuda kõrgemale teadvuse seisundile ja selles teadvuse seisundis mõistate te, et te saate rajada otsese ühenduse oma hinge ja oma Jumala vahel läbi oma Mina Olen Kohaloleku. Seepärast ei ole teil vaja midagi ega kedagi väljaspool ennast selleks, et terviklikuks olevuseks saada. Teil on enda sees kõik, mida te vajate selleks, et rahuldada oma hinge sügavaimat igatsust ja terviklikuks saada. Tõepoolest, see terviklikkus on see, mida Jeesus 2000 aastat tagasi demonstreerima tuli.

Kui te vaatate tagasi tema elu ja õpetuste peale selle uue arusaamisega, siis te mõistate kiiresti, et Jeesuse missiooni eesmärk oli demonstreerida teed isiklikule terviklikkusele, teed oma allikaga ühinemisele, teed oma Jumalaga ühinemisele. Võti selleks, et aidata planeedil Maa minna läbi ülemineku vanalt teadvuse seisundilt uue aja teadvusele, on see, et kriitiline hulk inimesi peavad olema nõus avastama selle tõelise seesmise tee isiklikule terviklikkusele ja nad peavad otsustama seda teed järgida.

Ainult siis, kui see juhtub, avatakse uks, nii et uue tsükli vaimsed energiad saavad vabalt voolata materiaalsesse universumisse ja pehmendada vana teadvuse seisundit ja tõepoolest pehmendada mateeriat ennast. Selle abil saab Maad tõsta kõrgemale vibratsiooni tasemele ilma vägivaldsete murranguteta looduses ja ühiskonnas. Te olete kuulnud vana ütlemist „Arst, aita iseennast.” Seepärast selleks, et oma planeeti päästa, peate te alustama enda päästmisest.

Esimene samm tervendamise suunas, isikliku terviklikkuse suunas on maha jätta see arusaam, et te vajate midagi endast väljaspool selleks, et terviklikuks saada. Lubage mul nüüd tagasi minna selle juurde, mida ma alguses ütlesin, nimelt selle juurde, et inimestel on kerge sattuda sellesse mõtlemise lõksu, et nad vajavad midagi või kedagi endast väljaspool selleks, et päästetud saada. Põhjus on selles, et teie hing on oma Mina Olen Kohalolekust lahutatud ja seepärast tunnete te ennast mittetäielikuna. Näib väga loogilisena, et kuna te tunnete, et te olete endas mittetäielik, siis vajate te midagi endast väljaspool selleks, et tunda ennast täielikuna. Ja selle maailma jõud on osavalt loonud terve valede kultuuri, et teid sellesse hoiakusse lõksu püüda.

Kui inimesed saavad vaimselt rohkem teadlikeks, siis hakkavad nad mõistma, et neil on vaimne mina. Aga peaaegu vältimatu on see, et nad tunnevad, nagu see vaimne mina oleks nende hingedest väljaspool. Teiste sõnadega, hing kogeb ennast olevusena, kes on Mina Olen Kohalolekust lahus. Seepärast isegi vaimselt teadlikke isikuid saab pettusega meelitada sellesse mõtlemisse, et nad vajavad välist päästjat välise kiriku, välise doktriini, väliste rituaalide või välise guru näol. Sellepärast veedavad väga paljud vaimsed inimesed kogu oma elu, otsides endast väljaspool olevat päästjat ja seepärast satuvad sageli vale-gurude saagiks kirikus, riigis või töökohtades, kes tugevdavad uskumist välisesse päästjasse.

Mu armastatud südamed, nagu ma olen püüdnud teile seletada, tuli Jeesus pakkuma inimestele erinevat lunastuse liiki, nimelt tõelist seesmist lunastust. Sellepärast ta ütles, et Jumala kuningriik on teie sees, mis tähendab seda, et terviklikkuse võtit saab leida enda seest, enda meele seest vaimse minaga ühenduse kaudu. Seda ühendust on võimalik saavutada ainult siis, kui te riietute Kristuse meelega, mille abil saate te näha seda reaalsust, et te ei ole kunagi lahus oma Mina Olen Kohalolekust, oma Taevasest Isast, nagu Jeesus oma Mina Olen Kohalolekut 2000 aastat tagasi kutsus. Kristuse meele kaudu saate te näha seda reaalsust, et teie hing on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus ja et kogu lahusoleku tunne on illusioon. Te võite selle illusiooni maha jätta ja pikkamööda aktsepteerida uut identsust vaimse olevusena, kellel on potentsiaal tõusta kõrgemale kogu surelikust patust, mis tähendab surelikku teadvuse seisundit, surelikku identsustunnet.

Ma olen teadlik, et selles punktis teie vaimse mina kontseptsioon võib teile näida uue ja abstraktsena. Aga Jeesus on välja lasknud kaks suurepärast raamatut, mis saavad aidata teil ennast oma kõrgema mina külge taasühendada ja mina julgustan teid neid uurima. Nad saavad tõesti aidata teil ravida oma ebaterviklikuna olemise tunnet ja anda teile uus identsustunne. *

Mu armastatud südamed, palun ühinege minuga, kui ma jätkan teie hinge loo lahtiharutamist ja räägin sellest, kuidas te saate leida terviklikkuse Kristuse meele kaudu ja seeläbi aidata kogu planeedil saavutada terviklikkust, harmooniat ja tasakaalu.