Peatükk 15

Aktsepteerige Jumala kuningriiki oma planeedil

Sõnum Ema Marialt, 29.mai 2004

Mu armastatud südamed, ma tahan teiega rääkida täna teemal, millel on suurim mõju teie isiklikele eludele ja planeedile tervikuna. See on Jumala kuningriigi teema.

Ma olen kindel, et te mäletate, et minu poeg Jeesus rääkis teile, et üks tema Maale tuleku peamisi eesmärke oli Jumala kuningriigi toomine sellele planeedile. Aga ma pean teile ütlema, et isegi selline võimas olevus nagu Jeesus, ei saa ainuisukuliselt Jumala kuningriiki Maale tuua. Ka Jeesus seisab silmitsi takistustega, mida ta ei saa ületada. Tegelikult ei saa ükski jõud Taevas seda takistust ületada. See takistus on teie suutmatus ja tahtmatus aktsepteerida seda Jumala kuningriiki, mis ilmub teie isiklikus elus, teie ühiskonnas ja planeedil tervikuna. Lubage mul teile selgitada, miks see mittevastuvõtmine on ületamatu takistus Taevaste jõudude jaoks.

Ma olen teile juba rääkinud, et vaba Tahte Seadus on absoluutne seadus. Ei ole ühtegi olevust Taevas, kellel oleks lubatud rikkuda inimolendite vaba tahet. Ma olen kindel, et te suudate mõista, et mustadel jõududel, kes mässavad Jumala seaduse ja Jumala eesmärgi vastu, ei ole selliseid piiranguid. Nad on juba pööranud Jumala seadusele selja ja seepärast nad absoluutselt ei austa inimolendite vaba tahet. Nad rikuvad teie vaba tahet ja manipuleerivad sellega niikaua, kui te neil seda teha lubate. Nad on tõepoolest manipuleerinud enamuse inimestest Maa peal teadvuse seisundisse, mis teeb nende jaoks võimatuks aktsepteerida Jumala kuningriigi ilmumist nende eludes ja planeedil.

Kuidas te kaas-loote Maad?

Oma eelmistes vestlustes ma selgtasin teile, kuidas universum loodi. Ma selgtasin, et on olemas valguse vool, mis voolab teie Mina Olen Kohalolekult läbi teie alateadliku meele tasandite teie teadlikku meelde. Kui ta läbi teie meele tasandite voolab, siis see valgus, see energia, võtab endale need kujundid, mida te oma teadvuses hoiate ja need kujundid siis projitseeritakse elu ekraanile. Need kujundid, mida te oma teadvuses hoiate, mõjutavad teie isiklikku elu, teie mõju ringi. Aga nad toetavad ka neid kujundeid, mida hoitakse inimkonna kollektiivses teadvuses. Ja need kujundid, mida massiteadvuses hoitakse, mõjutavad inimühiskonda ja ka füüsilist planeeti.

Mu armastatud südamed, ma loodan, et te nüüd mõistate seda lihtsat fakti, et selleks, et Jumala kuningriik saaks ilmuda Maal, peab kriitiline inimolendite hulk olema võimelised ette kujutama, milline see Jumala kuningriik on ja nad peavad olema võimelised aktsepteerima, et see Jumala kuningriik saab sellel planeedil ilmuda. Kui enamus inimesi sellel planeedil, kas ei suuda ette kujutada Jumala kuningriiki, või ei suuda aktsepteerida seda kuningriiki kui reaalset võimalust, siis lihtsalt pole võimalik Jumala kuningriiki Maa peal ilmumisse tuua.

Kui Ülestõusnud Vägi püüaks sellele vaatamata seda Jumala kuningriiki tuua, siis me rikuksime Vaba Tahte Seadust. Kui me seda teeksime, siis me ei saaks Taevasse jääda, vaid laskuksime silmapilkselt madalamasse teadvuse seisundisse. Seega me ühineksime nende jõududega, kes on püüdnud inimolendite vaba tahtega milleeniumide jooksul manipuleerida. Mõned nendest jõududest tõepoolest mõtlevad, et neil on parimad kavatsused ja nad usuvad, et nad püüavad manipuleerida inimesi päästetud saamisesse. Aga need jõud ei mõista Jumala põhilist tahet ja nimelt seda, et inimolendid peavad teadlikult valima tema kuningriigi aktsepteerimise enne, kui see saab reaalsuses Maa peal ilmuda.

Kas te näete lihtsat võrrandit? Materiaalne universum on sõna otseses mõttes peegel, mis peegeldab tagasi seda, mida tema peale projitseeritakse läbi enese-teadlike olevuste meelte. Planeet Maa peegeldab praegu tagasi neid ebatäiuslikke nägemusi, mida inimolendid on hoidnud oma meeltes palju kauem, kui ortodokssed kristlased ja ka ortodokssed teadlased on valmis aktsepteerima.

See, mida te ei tea, võib teid kahjustada

Mu armastatud südamed, kui te mõistate mustade jõudude eksisteerimist ja kui te mõistate seda, et need jõud ei austa üldse inimolendite vaba tahet, siis ei tohiks olla raske mõista, et nendel jõududel ei ole soovi näha üldse Jumala kuningriiki Maa peale ilmumas. Kui Jumala kuningriik ilmuks homme, siis mustadel jõududel ei oleks enam võimalik varastada inimeste energiat ja südameverd sellel Maal. Nad oleksid sunnitud laskuma madalamatesse valdkondadesse, kus nad lõpuks jookseksid energiast tühjaks, sest neile antud aeg ja võimalused saavad otsa. Nagu ma oma eelmises vestluses selgitasin, on need jõud absoluutselt kindlalt otsustanud tõestada, et Jumal tegi vea, kui ta andis inimolenditele vaba tahte. Seepärast teevad nad kõikvõimaliku praeguste ebatäiuslike olukordade säilitamiseks sellel planeedil.

Kui te liidate selle fakti nendega, mida ma varem olen selgitanud, siis te näete, et Jumala kuningriigi Maa peale ilmumise takistamiseks on mustadel jõududel vaja teha ainult ühte asja. Neil on vaja takistada kriitilise hulga inimolendite aktsepteerimist, et Jumala täius saab Maa peal ilmuda. Kui inimolendid ei tea, milline Jumala kuningriik välja näeb, kuidas neil on siis võimalik ette kujutada, et see saab Maa peal ilmuda? Kui nad ei suuda aktsepteerida seda, et Jumala kuningriik on võimalik, või kui nad ei suuda aktsepteerida seda, et nad on selle kuningriigi väärilised, kuidas saab siis see kuningriik sellel planeedil ilmuda? Mu armastatud, see on nüüd tõepoolest see, mida mustad jõud on püüdnud väga kaua aega teha.

Tuhandeid aastaid on mustad jõud püüdnud saavutada oma eesmärki informatsiooni kinnihoidmisega inimeste eest. Nad on püüdnud kontrollida informatsiooni voolu nii, et inimestele lihtsalt ei antaks selget ja täpset visiooni selle kohta, milline oleks selle Jumala kuningriigi ilmumine Maal.

Üks selle informatsiooni kontrollimise katse tagajärg on see, et mustad jõud on püüdnud manipuleerida igat religiooni sellel planeedil. Seepärast näete te seda, et nii palju religioone järgivad spetsiaalset mustrit. Pärast seda, kui religiooni algset rajajat ei ole enam selle Maa peal, on otsene kontakt Ülestõusnud Väega sageli kaotatud. Seepärast saab religioon vähehaaval moonutatud, kuni algsed õpetused on kaotsi läinud, või asendatud valeõpetustega. Nii Jeesus, kui mina, oleme püüdnud selgitada palju kordi, et just nii nad tegid minu poja ilusate õpetustega, mida ta tõi 2000 aastat tagasi.

See seletab ka seda, miks Ülestõusnud Vägi on toonud nii palju religioone ja miks me üha jätkame uute religioonide või uute liikumiste toomist eksisteerivate religioonide sees. See seletab ka seda, miks on olemas absoluutne vajadus jätkuva progressiivse ilmutuse järele selleks, et vastu toimida eksisteerivate religioonide manipuleerimisele.

Informatsiooni ülekoormus

Kui te mõtlete möödunud aegadele tagasi, siis te näete, et informatsiooni kontrollimise ülesanne oli suhteliselt lihtne. Põhjus oli selles, et ei olnud tehnoloogiat, mis võimaldaks säilitada ja laialt levitada vaimset õpetust, kui kõiki raamatuid tuli käsitsi kopeerida. Mu armastatud, kas te mõistate, et Gutenbergi trükipressi leiutamine oli suur hoop mustadele jõududele sellel planeedil? Just see näiliselt lihtne leiutis pööras mustade jõudude ja nende informatsiooni kontrollimise asjakäiku.

Ma olen kindel, et te suudate näha, et tehnoloogia jätkuv areng on seda trendi kiirendanud ja teinud veelgi raskemaks inimeste eest informatsiooni varjamise. Peaaegu kogu kommunikatsiooni ja informatsiooni tehnoloogia, mis on esile toodud viimase 500 aasta jooksul, on otseselt sisendatud leiutajate meelde Ülestõusnud Väe poolt. Me oleme teinud seda seepärast, et me teame väga hästi, et tõde teeb inimesed vabaks (Joh.8:32) ja me tahame, et oleks informatsiooni vaba levitamine, nii et inimesed sellel planeedil omaksid juurdepääsu igasugusele informatsioonile, mida nad vajavad või tahavad. Ma võin teile kinnitada, et ainult mustad jõud püüavad takistada informatsiooni vaba voolu ja ma kinnitan teile, et religioonid, kes siiani püüavad piirata seda, mida nende liikmed võivad teada, või mida neil on lubatud teada Jumala kohta, teevad seda selle pärast, et nad on mustade jõudude poolt manipuleeritud.

Kuigi moodne sidetehnoloogia, eriti internet, on suur hoop mustadele jõududele sellel planeedil, ei anna need jõud mingil juhul alla. Nad on tõepoolest kasutanud kaasaegset tehnoloogiat selleks, et edendada oma eesmärke takistada inimestel kõrgema tõe leidmist ja aktsepteerimist. Kui te ei suuda takistada tõe kättesaadavust, mida te siis saate teha selleks, et takistada inimestel selle leidmist? Te saate teha täpselt seda, mida te näete internetis ja meedias tänapäeval. Kui te ei saa informatsiooni enam tagasi hoida, siis ujutate te turu üle nii suure hulga informatsiooniga, et inimesed ei suuda tõde leida seetõttu, et nad ei suuda leida nõela heinakuhjast, või leiavad nii palju informatsiooni, et nad sõna otseses mõttes kogevad informatsiooni ülekoormust ja sulgevad oma meeled uuele informatsioonile.

Nii mu kallid, isegi kui informatsioon on nüüd kergemini kättesaadav kui kunagi varem, näeme me probleemi selles, et enamus inimesi sellel planeedil ei oma selget visiooni, milline Jumala kuningriik on ja missugune Maa oleks siis, kui see kuningriik ilmuks. Ja isegi need, kes on leidnud tõelised vaimsed õpetused Jumala kuningriigi kohta, leiavad ikka, et on raske täielikult aktsepteerida seda, et selline täiuslik kuningriik saaks tegelikult Maa peal ilmuda.

Patu kontseptsiooni valesti kasutamine

Tegelikult enamusel inimestel on vähemalt mingi visandlik idee selle kohta, milline see Jumala kuningriik on. Nad teavad, et Jumala kuningriigis ei ole sõda, pole nälga, ega vaesust, ekspluateerimist, looduskatastroofe, ega haigusi. Enamus inimesi mõistavad sügaval oma hinges, et palju tegevusi, mida nad enda ümber näevad, kas isiklikes eludes või meedias, on selgelt Jumala seadustega kooskõlast väljas. Seepärast ei peaks inimestel olema raske aktsepteerida seda fakti, et sellised tegevused lihtsalt ei saa aset leida Jumala kuningriigis. Sellised tegevused ei saa jätkuda, kui Maa hakkab väljendama kuningriigi täiust. Need tasakaalutud tegevused peavad lihtsalt kaduma.

Aga üks mustade jõudude, madudest valetajate salakavalamaid vandenõusid on luua mulje, et asjad on planeedil Maa nii halvad, et seda täiust, mida teatakse olevat Jumala kuningriigis, ei saa kunagi sellele planeedile tuua. Need jõud on pannud palju jumalakartmatuid tegevusi, mis leiavad aset sellel planeedil, näima peaaegu vältimatutena ja selle tulemusena usuvad paljud inimesed, et sellised tegevused on lihtsalt inimliku loomuse väljendused. Mu armastatud südamed, see on kõige salakavalam vandenõu ja ta on saavutanud väga tugeva mõju enamuse inimeste meeltes sellel planeedil. Selle vandenõu mõju ulatub tagasi ajaloo uttu, üks põhilisi ideid, mida kasutatakse selleks, et seda vandenõud edendada, on patu kontseptsioon, eriti algse patu idee.

Nagu ma ühes varasemas vestluses selgitasin, anti tõepoolest algselt inimolenditele turvaline ümbruskond, milles oma loovate jõududega eksperimenteerida. Sellel planeedil ei ole absoluutselt midagi, mis ei oleks Jumala energiast tehtud. Seepärast ei oma kõik ebatäiuslikud olukorrad, mis praegu sellel planeedil ilmuvad, püsivat reaalsust. Need olukorrad on loodud Jumala puhast energiat valesti kvalifitseerides. Need on lihtsalt miraazid, mis on projitseeritud elu lavale läbi ebatäiuslike kujundite, mida inimesed oma meeltes hoiavad.

Nii Jeesus, kui mina, oleme võrrelnud seda protsessi filmi projektoriga ja te teate väga hästi, et nendel piltidel, mis filmiekraanile ilmuvad, ei ole püsivat reaalsust. Nad jätkavad ilmumist nii kaua, kui projektoris on film. Kui te jälgite õudusfilmi, siis te teate, et see, mis ekraanil on, ei ole reaalne. Te teate ka seda, et kui keegi vahetab filmi projektoris ära, siis kinoekraan hakkab kohe peegeldama uue filmi kujundeid. Seepärast ka kõige hullema õudusfilmi võib silmapilkselt asendada inspiratsiooni filmiga armastusest ja julgusest.

Minu mõte siin on lihtne. Tuhandeid aastaid on mustad jõud püüdnud programmeerida kõiki inimolendeid sellel planeedil aktsepteerima ebatäiuslike olukordade püsivust ja vältimatust. Mu armastatud südamed, Jeesuse poolt sooritatud imed olid katseks šokeerida inimesi sellest uskumusest välja, justnagu haigused või teised ebatäiused oleksid vältimatud. Jeesus püüdis inimesi juhatada isegi sellest uskumusest välja, et surm on vältimatu. Aga nii vähesed inimesed on tõeliselt mõistnud, endasse võtnud ja aktsepteerinud Jeesuse poolt antud suurepärast eeskuju. Ja põhjus on selles, et nad ei suuda maha raputada mustade jõudude programmeerimist. Üks kõige salakavalam selle programmi võsu on idee, et kõik inimesed on oma loomult patused ja kui te juba olete sooritanud teatud patu, siis ei ole enam tagasipöördumist, ei ole mingit viisi enda sellest patust väljatõstmiseks.

Kõige salakavalam vale

Mu armastatud südamed, kas te teeksite pingutuse, et näha läbi see vale, see salakaval mao vale, mis on teie meelde projitseeritud? See vale on tõepoolest projitseeritud teie meelde mehaaniliste vahendite poolt, mida mustad jõud on loonud madalamates valdkondades ja need energiakahurid kiirgavad pidevalt oma surmakiiri teie alateadlikesse meeltesse. Teil peaaegu nagu oleks valjuhääldaja oma meeltes, mis pidevalt edastab sõnumit, et te olete vilets patune, kes ei saa kunagi oma Jumalaga üheks. Mu armastatud südamed, see on tõepoolest vale, mida ma olen tulnud hajutama. Meie Jeesusega oleme tulnud aitama teil näha sellest valest läbi ja sellest kõrgemale tõusma.

Me oleme püüdnud väga hoolikalt teile selgitada, et kuna kõik on tehtud Jumala energiast ja kuna energia on vibratsioon, siis igat viga, igat piirangut, igat ebatäiuslikku olukorda saab kustutada energia vibratsiooni muutmisega tagasi tema algsesse puhtusse. Oo mu armastatud südamed, palun, palun tehke pingutus ja vaagige seda oma südametes ja sirutuge seesmise kinnituse poole oma Kristuse minalt, kes demonstreerib teile seda tõde, millest ma räägin. Teie Kristuse mina näitab teile, et tõepoolest ei ole ühtegi ebatäiuslikku olukorda, mida ei ole võimalik muuta ja asendada Jumala kuningriigi täiusega.

On ainult üks asi, mis saab takistada ebatäiuslike olukordade muutmist ja see on teie võimetus või tahtmatus aktsepteerida seda võimalust, et teie praegusi piiranguid on võimalik ümber muuta täiuslikeks olukordadeks. Kuna teil on vaba tahe, peate te tegema teadliku valiku asendada ebatäiuslikud kujud oma meeles Jumala täiuse kõrgema kujuga, tõelise kujuga.

Mu armastatud südamed, mis te arvate, kuidas Jeesus tervendas haigeid ja äratas surnuid? Tervenemine toimus seepärast, et tema meel oli nii distsiplineeritud, et ta ühekski hetkeks ei lubanud sellel näha haiget keha. Jeesus fokusseeris kogu oma tähelepanu ainult täiusliku keha nägemisele ja kuna ta oli saavutanud täieliku Kristsusteadvuse, siis tema meel oli nii tugev, et need kujud, mida ta oma meeles hoidis, ilmusid silmapilkselt materiaalses maailmas.

Meie Jeesusega oleme püüdnud selgitada, et kõik inimolendid on Jumalaga kaas-loojad. Te loote alati, sest toimub pidev energia vool teie vaimselt minalt läbi teie meele. See energia vool, nagu valgus filmiprojektoris, võtab endale igasuguse kuju, mis eksisteerib teie alateadlikus meeles. Nii et kui te tõesti tahate oma elu muuta ja kui te tõesti tahate näha olukordade paranemist planeedil tervikuna, siis on siin kolm asja, mida teil on vaja saavutada:

• Teil on vaja puhastada oma meel kõikidest ebatäiuslikest kujudest ja ebatäiuslikest uskumustest. Teil on vaja jõuda Kristuse meele kõrgema visioonini, mis võimaldab teil näha Jumala kuningriigi täiust.

• Teil on vaja jõuda Kristuse teadvuseni, mis võimaldab teil võtta valitsemise Maa üle, valitsedes omaenda meele jõude. Võttes üle selle valitsemise, saate te meelt distsiplineerida nii, et ta enam ei näe ebatäiuslikke kujusid ega ei anna neile jõudu, vaid on pidevalt fokusseeritud ainult Jumala kuningriigi täiuslikele kujudele.

• Teil on vaja jääda järjekindlaks täiuslikele kujudele fokusseerumises. Teil on vaja olla valvas, et mitte lubada selle maailma jõududel manipuleerida teid uuesti ebatäiuste, kui vältimatute, vastuvõtmisele. Kuna Jeesus jõudis sellise kõrge Kristsuse astmeni, siis suutis ta silmapilkselt ilmutada muudatust materiaalses maailmas. Kui te jõuate sellele Kristsuse tasemele, kui see meel on teie sees, mis oli Kristuses Jeesuses, siis saate te teha neid tegusid, mida Jeesus tegi. Aga seni on teil vaja olla kannatlik, sest teil on vaja mõista, et olukordade muutmine materiaalses maailmas võtab aega.

Vaimu alkeemia

Eelmises vestluses (pt.5) selgitas Jeesus, et materiaalses maailmas on neli tasandit, nimelt identsuse valdkond, mõtte valdkond, tunde valdkond ja materiaalne valdkond. Selleks, et tuua muudatust materiaalsesse valdkonda, on teil vaja alustada identsuse valdkonnast ja siis lubada energiatel filtreeruda läbi mõtte ja tunde valdkonna, kuni nad jõuavad materiaalsesse valdkonda.

Et edukalt ilmutada Jumala kuningriiki oma isiklikus elus, on teil vaja alustada oma identsustunde muutmisest. Teil on vaja lõpetada enda nägemine sureliku inimolendina, viletsa patusena või isikuna, kes on teinud selliseid vigu, et ei saa kunagi lunastatud. Teil on vaja aktsepteerida, et te olete Jumala poeg või tütar, et te olete kaas-looja ja et teie meelel on võime asendada kõik ebatäiuslikud kujud, või ebatäiuslik identsustunne Kristuse meele kõrgemate kujudega.

Kui teie identsustunne hakkab muutuma, siis vältimatult järgnevad mõtted sellele ja hakkavad ka muutuma. Nad muutuvad puhtamaks ja te ei mõtle enam piirangute terminites ja sellest, mida ei saa teha. Te ei mõtle, et ebatäius on püsiv. Te hakkate mõistma ja täielikult aktsepteerima tõde selles Jeesuse poolt tehtud väites, et Jumalaga on kõik võimalik (Matt.19:26). See muudab teie lähenemist elule fokusseerumisel sellelt, mis ei saa juhtuda, sellele teha-suutmise vaimule, mis võimaldab teil näha uusi võimalusi iga nurga taga.

Kui teie mõtted hakkavad muutuma, siis vältimatult võtavad ka teie emotsioonid uue suuna. Teie emotsionaalne keha on vähem mõjutatud negatiivsete emotsioonide poolt, nagu hirm ja süütunne. Selle asemel tunnete te energia voolu, loomulikku voolu läbi oma emotsionaalse keha ja te hakkate tundma rõõmu ja armastust, mis on tõeline liikumapanev jõud kogu elu taga.

Kui teie identsustunne, teie mõtted ja teie tunded on puhastatud, siis vältimatult muutuvad ka teie välised teod. Aga peale selle, näete te, et mõne aja pärast muutuvad ka teie välised olukorrad. See muudatus oleks näinud võimatuna teie vanas teadvuse seisundis, aga uue meelelaadiga näib see loomulik ja kerge.

Mu armastatud südamed, see on tõeline vaimu alkeemia. Tõepoolest on kahetsusväärne, et nii paljud inimesed naeruvääristavad tänapäeva maailmas iidseid alkeemikuid. Sellel alal oli palju sharlatane, kuid kindlasti mitte rohkem, kui praegu on teaduse ja religiooni alal. Aga oli ka palju tõelisi alkeemikuid, kelle jaoks odavate metallide muutmine kullaks ei olnud tõeline eesmärk. Nende eesmärk oli inimliku teadvuse muutmise alkeemia, lihaliku meele seatina muutmine Kristuse teadvuse kullaks. Põhjus, on selles, et tõelised alkeemikud mõistsid, et Kristuse teadvusel on jõud muuta aine enda koostist, nagu Jeesus demonstreeris, kui ta vee veiniks muutis (Joh.2:1).

See filosoofide kivi, mida alkeemikud nii innukalt otsisid, on tõepoolest Kristuse teadvus. Kristuse teadvus on see, mis toob Jumala kuningriigi Maa peale ja ainult Kristuse teadvusel on jõud seda teha. Aga nii mina, kui Jeesus oleme põhjalikult selgitanud, et see ei ole piisav, kui ainult üks Kristusega ühinenu maa peal kõnnib. Selleks, et Jumala kuningriik saaks täielikult füüsiliselt sellel planeedil ilmuda, peab olema kriitiline hulk inimesi, kes on saavutanud oma individuaalse Kristsuse. See Kristusega ühinenud olevuste arv, mida on vaja selleks, et Jumala kuningriiki täielikult tuua on 10 000, nagu Jeesus on selgitanud.*Nagu Jeesus on selgitanud, on praegu 10 000 inimest kehastuses, kellel on potentsiaal ilmutada Kristsust väga kiiresti.

Aga jälle seisame me silmitsi selle takistusega, et neid inimesi on vaja äratada nende Kristsuse potentsiaalile ja neil on vaja aktsepteerida oma Kristsust. Jeesus selgitas ka seda, et on veel miljon inimest, kellel on potentsiaal ilmutada kõrget Kristsuse astet. Kui kõik need inimesed saaksid äratatud ja hakkaksid aktsepteerima Jumala kuningriigi kõrgemat visiooni ja hakkaksid aktsepteerima kuningriigi Maa peal ilmumise reaalset võimalikkust, siis asjad hakkaksid muutuma väga kiiresti ja väga dramaatiliselt – paremuse poole.

Imelise Vastuvõtmise Rosaarium

Mu armastatud südamed, oma jätkuvates pingutustes aidata teil tõusta kõrgemale teadvuse tasemele ja sellega vabastada Maa Ema tema peal olevast koormast, olen ma tulnud andma teile veel üht rosaariumi. See on tõepoolest rosaarium, mis on kavandatud spetsiaalselt selleks, et aidata teil aktsepteerida Jumala kuningriigi ilmumist Maal. Ma kinnitan teile, et need, kes kohustuvad tegema seda rosaariumi vähemalt üks kord nädalas, või te võite teha seda nii palju kordi kui soovite, hakkavad kiiresti tundma teadvuse ümberkujundamist.

Te tunnete alateadvuse takistuste lahustumist, mille olemasolust te isegi teadlikud ei olnud. Te tunnete oma teadvuse pehmenemist, kuni te vähehaaval hakkate taipama ja aktsepteerima täiesti uut suhet Jumalaga ja täielikult uut maailmavaadet. Te hakkate nägema seda visiooni, mida Jeesus nägi, kui ta kõndis Maa peal 2000 aastat tagasi, visiooni, mida ta hoiab üleval siiani. Te hakkate nägema seda visiooni, mis anti mulle ingli poolt, kui mul paluti sünnitada Kristuslaps, visiooni, mille hoidmist ma selle planeedi jaoks jätkan.

Mu armastatud südamed, Imelise Vastuvõtmise Rosaariumi eesmärk on üle kanda seda visiooni, mida hoitakse Ülestõusnud Väe meeltes, kehastuses olevate inimeste teadlikesse meeltesse. Kui te seda visiooni aktsepteerite, siis teie Mina Olen Kohaloleku valgus paistab läbi filmiriba teie meeles ja projitseerib Jumala kuningriigi täiuslikud kujud teie elus olevate väliste olukordade peale. Kui kriitiline hulk inimesi aktsepteerib seda visiooni, siis Jumala kuningriigi täiuslikud kujud projitseeritakse planeet Maa enda peale ja ma võin teile kinnitada, et Maa Ema väljendab kuulekalt seda visiooni.

Oo jaa, mu armastatud, Maa Ema armastab väga Jumal-Isa ja tema täiuslikku visiooni ja tahet. Oma loomuse tõttu lubab ta Jumala lastel projitseerida ebatäiuslikku kuju enda peale, aga ma võin teile kinnitada, et talle see kuju ei meeldi ja ta kannatab pidevalt selle kuju pärast valu. Seepärast Ema Maa ise tahab väga eemale heita neid ebatäiuslike kujude ahelaid, mida on projitseeritud tema peale nii palju sajandeid ja milleeniume. Kui te teda natukenegi toetaksite, siis te näeksite, kuidas ta suurest rõõmust jalule tõuseb ja hakkab otsekohe töötama Kristuse meele täiuslikku kuju mateeriasse raiutud skulptuuri.

Oo mu armastatud, ma soovin, et ma saaksin aidata teil tunda Maa Ema innukust ja ilusate loodusvaimude innukust, kes töötavad väsimatult selleks, et säilitada vähemalt mingigi looduse tasakaal selleks, et kindlustada elu jätkumine Maa peal. Ma soovin, et te suudaksite tunda, kui väga nad ootavad teie kutseid, lootes pidevalt, et inimesed ärkavad ja lubavad neil väljendada seda Jumala täiust, mis on tõesti kirjutatud kõige sisse, mis kunagi loodud on. Mu armastatud südamed, kas te tahaksite aidata Maa Emal saada vabaks oma käesolevate piirangute ahelatest? Ma võin teile kinnitada, et seda tehes vabastate te ka ennast. Kui vastus on „jaa”, siis palun tehke minu uut rosaariumi.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Jumaliku Ema nimel, ma sulgen teid nüüd imelise vastuvõtmise leeki, mis kokkupuutel hävitab silmapilkselt ära Jumala kuningriigi mittevastuvõtmise, mis ripub musta pilvena selle planeedi kohal. Jeesus Kristuse nimel ma annan käsu Taeva inglitele ja valguse leegionidele olla valmis silmapilkselt tegevusse astuma, kui keegi Maa peal rakendab oma häält Ema Maria Imelise Vastuvõtmise Rosaariumi tegemiseks. Ma panen sellesse rosaariumisse imelise vastuvõtmise leegi, mis hävitab ära kõik, mis temaga ei ole sarnane ja ma vabastan erakordse valguse dispensatsiooni, mis paljundab selle rosaariumi mõju tuhandekordseks sellest hetkest alates, kuni Maa on mittevastuvõtmisest vaba.

Imede Ema nimel see on tehtud, see on ilmunud, see on suletud kogu mateeria südamesse, aatomisse endasse – aatomisse, millel on ette nähtud vastu võtta Theos mammona üle (Accept Theos Over Mammon). Aamen.

Peatükk 16

Kõik on üks Üks Jumalas

Sõnum Üksolemise Kohalolekult

Mina olen Üksolemise, jagamatu üksolemise Kohalolek. Mina olen Ühtse Jumala Kohalolek, kes on kõikide ilmumiste taga. Kõik ilmumised on tõepoolest Ühtse Jumala väljendumised. Kõik jaotused on tõepoolest Ühe jaotused, mida ei saa lahku viia ja seepärast nad on ikka Üks, sellele vaatamata kui palju kordi neid on jaotatud.

Ma tulen tervitama neid, kes on Ühtse Jumala pojad ja tütred, aga kes on unustanud oma allika, mis on maailma mitmepalgelisuse taga, milles nad tunnevad, et on lõksus ja ei saa välja. Ma tulen tervitama neid teie hulgast, kes on avanud oma südame sellele kaunile olevusele, keda te tunnete Ema Mariana, neid teie hulgast, kes on lubanud temal oma suurepäraste vestluste kaudu avada oma südamed ja avada oma arusaamine, nii et te olete tulnud sammhaaval selle mõistmisele lähemale, mis on tõesti määrav arusaamine iga Jumala poja ja tütre jaoks.

Mis see arusaamine siis on? See on tõepoolest arusaamine sellest, et kõik välised ilmumised, kõik nähtused, on Ühtse Jumala väljendumised. Ja seepärast on kõikide jaotuste taga Ühtne Jumal, keda ei saa lahutada. Ja nii te ütlete mulle „Kui Ühtset Jumalat ei saa lahutada, kuidas saavad siis olla jaotused maailmas, kus me elame?” Ja nii ma tulen andma teile arusaamist, et jaotusi ei ole sellepärast, et need jaotused, mida te näete, eksisteerivad ainult teie meeltes. Nad kõik on illusioonid. Nad kõik on miraazid, mis on loodud selle meele poolt, kes maitses suhtelise hea ja kurja tundmise vilja ja on seepärast lõksus teadvuses, mis paneb nägema nagu jaotused oleksid üksteisest ja tervikust lahus. See on suur ajastute illusioon. See on illusioon, millele enamus inimolendeid planeedil Maa on saagiks langenud. See on illusioon, mida on programmeeritud inimolendite meeltesse nende jõudude poolt, nende olevuste poolt, kes ise läksid selle illusiooni lõksu väga kaua aega tagasi.

Nagu Ema Maria on selgitanud, on inimestel, kes on dualistlikus teadvuse seisundis kinni, väga raske seda lahusoleku illusiooni läbi näha. Aga ma pean teile ütlema, et see illusioon, et teie, või selle maailma asjad on Jumala üksolemisest lahutatud, see illusioon on tõesti algne patt. Tegelikult on see ainus patt, sest kõik teised patud on sellest teadvuse seisundist tuletatud, mis paneb teid nägema ennast oma allikast lahusolevana. See on siis illusioon, mille te peate maha raputama enne, kui te saate Isa kuningriiki siseneda ja muutuda püsivaks hingeks, ülestõusnud olevuseks.

Valetaja ja tema vale üle kohtumõistmine

Mina olen Jagamatu Ühe Kohalolek ja ma ilmutan oma Kohalolekut läbi selle inimliku anuma, eesmärgil kuulutada Jumala kohtumõistmist nendele, kes levitavad seda valet, et kõik on Jumalast lahus, et kõik on Jumalast eraldi. Ma seega kuulutan Jumala kohtumõistmist kõigile inimlikele institutsioonidele ja organisatsioonidele ja kõigile inimindiviididele, kes levitavad lahusoleku valet. Ma kuulutan siinjuures Jumala kohtumõistmist kõikidele jõududele väljaspool materiaalset valdkonda ja materiaalses valdkonnas endas, kes levitavad lahusoleku valet. Ma kuulutan siinjuures, et Jumal on öelnud: „Mis liiast, see kurjast! Siitmaalt ja mitte kaugemale!” Nad ei jää püsima! Need, kes jätkavad selle lahusoleku illusiooni, selle vale levitamist, ei oma tänasest päevast alates enam kaitset nende jõudude eest, keda nad valla päästavad. Seetõttu saavad nad omaenda illusioonide poolt ära hävitatud. Nad saavad ära hävitatud omaenda valede poolt. Nad saavad ära hävitatud nende samade energiate poolt, mida nad valesti kvalifitseerivad kõiges, mida nad teevad või mõtlevad lahusoleku vale, lahusoleku teadvuse, lahusoleku meele abil.

Mina olen Jagamatu Ühe Kohalolek ja ma ütlen „Jeesus Kristuse missioon saab täidetud sel tunnil ja sellest päevast edasi!” Jeesus Kristuse õige missioon oli kutsuda Iisraeli kadunud suguharusid – seda, mis ON reaalne – koju tulema nende Jumala juurde. See oli tõesti kõigi nende, kes on selle universumi Looja pojad ja tütred kojukutsumise missioon nende Jumalaga üksolemisse. See oli nende kadunud suguharude pulmapeole kutsumise missioon, mille abil hing saaks oma Kristuse mina külge ühendatud ja selle abil tõusta tagasi vaimsesse valdkonda, kust ta tuli. Aga Jeesus kinnitas oma pulmapeo tähendamissõnas (Matt.22:1), et need, kes olid kutsutud, keeldusid tulemast, sest nad olid liiga hõivatud selle või teise näivalt tähtsa tegevusega, mis pärines lahusoleku teadvusest. Nad mõtlesid, et nad peavad kõigepealt need tegemised ära lõpetama, mis olid lahusoleku teadvusest loodud ja seetõttu näisid nende hingede identsuse osana.

Mida siis Issand tegi, kui need, kes pulmapeole kutsutud olid, keeldusid tulemast? Ta saatis oma teenrid välja kutsuma kõiki, kes olid nõus sisenema ja see on siis tõepoolest minu tänase tuleku eesmärk. Kõik, mis kunagi loodi, on loodud ühe tõelise Jumala üksolemisest. Seda ühte tõelist Jumalat saab lõputult jagada, aga ükski tõelise ühe Jumala osa ei saa kunagi olla lahus Ühest, endast. Ta eksisteerib selle ühe tõelise Jumala Olemuse sees. Miski, mis on loodud ühest tõelisest Jumalast, ei saa kunagi tervikust lahus olla. Kõik selles universumis loodi ühest tõelisest Jumalast, aga ta ei eksisteeri eraldi või lahusolevalt sellest Jumalast. Ja sellepärast kõik selles universumis on tõesti Jumalaga üks, sest ta on Jumal ilmumises.

Jumala täiuslik visioon

Mu lapsed, ma tean, et te ütlete, et see või teine ilmumine Maa peal ei pruugi olla Jumala seaduste või Jumala täiusega kooskõlas ja teil on õigus. Teil on õigus niivõrd, et kui teie Looja lõi selle universumi, siis teie Loojal oli visioon, valguskoopia, plaan. Ja teie Looja kehtestas seadused, mis pidid kindlustama selle plaani ilmumise. Aga teie Looja andis ka nendele enese-teadlikele olevustele vaba tahte, kes olid määratud kaas-loojatena teenima ja kes pidid esile kutsuma selle plaani loomingu enda seest. Ja kui see vaba tahe anti, siis osutus võimalikuks, et need kaas-loojad võisid kasutada oma loovaid võimeid selleks, et ehitada identsustunne lahusolevate olevustena oma Loojast ja Ühtsest Jumalast nende Looja taga. Ja seda tehes nad võisid jätkata oma loovate võimete kasutamist selleks, et tuua esile ilmumisi Maa peal, mis ei ole teie Looja algse valguskoopiaga kooskõlas ja on vastuolus Looja poolt kehtestatud seadustega.

Seepärast on planeedil Maa palju selliseid ilmumisi, mis ei ole kooskõlas teie Looja tahte või teie Looja täiusliku visiooni ja plaaniga. Aga mida te peate mõistma, on see, et ka see, mis on ebatäiuslik, mis näib olevat täielikus vastuolus Jumala seadustega, ka see, mis inimmeelele näib Põrgu endana, ei ole ikkagi Ühtsest Jumalast lahutatud.

Tegelikult sellel, mis ilmub Looja seaduste ja visiooniga vastuolus, ei ole objektiivset või ülimat reaalsust. Sellistel ebatäiuslikel ilmumistel on ainult põgus reaalsuse virvendus, sest nad eksisteerivad ainult enese-teadlikes olevustes, kes on kaas-loojad. Need ebatäiuslikud ilmumised saavad eksisteerimist jätkata ainult nii kaua, kui üks või rohkem meeli valivad oma tähelepanu fokusseerimise nendele ebatäiuslikele kujudele, nendele ebajumala kujudele, mis on tõepoolest valejumala, jaotuse ja lahusoleku jumala kummardamine ühe tõelise Jumala asemel.

Sel hetkel, kui kogu teadlik tähelepanu on nendelt kujudelt eemaldatud, hakkavad nad katki minema ja lõpuks lakkavad eksisteerimast. Ja see energia on jälle täielikus kooskõlas Looja seaduste ja visiooniga, sest tõepoolest see, mis ei ole Looja seaduste ja tahtega kooskõlas, ei saa jätkata omal käel eksisteerimist. See energia kvalifitseeritakse ümber Jumala puhtusesse ja täiusesse, kui tema ebatäiusi jätkuvalt selle kaas-looja poolt ei kinnitata, kes kasutab oma vaba tahet selleks, et fokusseerida oma tähelepanu ebatäiuslikule kujule.

Absoluutne tõde

Absoluutne tõde on see, et ükski nendest piirangutest, kannatustest, ebatäiustest ja valust, mida te siin Maa peal kogete, ei ole reaalne. See eksisteerib ainult teie meeltes ja see jätkab eksisteerimist ainult nii kaua, kuni teie ja kriitiline hulk teisi kaas-loojaid jätkavad nende eksisteerimise kinnitamist läbi oma meelte ja oma tähelepanu jõu. Aga fakt on ka see, et sellised ebatäiused saavad jätkata eksisteerimist väga pikka aega, nii kaua kui kriitiline hulk inimolendeid on lahusoleku teadvuses kinni, mis põhjustab selle, et nad näevad Ühtse Jumala jaotumisi üksteisest lahusolekuna. Seepärast on siis vend viidud lahku venna vastu ja rahvas rahva vastu. Seepärast läksid Iisraeli suguharud kaotsi ja ei ole siiani ennast leidnud, oma tõelise identsuse ja Ühtse Jumalaga sideme taasvõitmise abil.

Aga kuna ükski jõud Taevas ei riku Vaba Tahte Seadust, siis on ikkagi midagi, mida saab teha selleks, et ületada lahusoleku teadvus ja surma illusioon. Jaa, tõepoolest sel hetkel, mil te eraldate ennast oma allikast, olete te vaimses mõttes surnud, sest teie hing on kaotanud identsustunde, mis on sõna „Elu” tõeline tähendus. Elu tähendab seda, et te näete ennast oma Mina Olen Kohaloleku pikendusena, mis on Jumala, Ühtse Jumala pikendus, kes on kõikide ilmumiste taga.

Elu saladus Maa peal, individualiseerumise saladus on siis see, et kui teie hing teie Mina Olen Kohaloleku poolt loodi, ei olnud teie hingel piisavalt hinge substantsi, ei olnud piisavalt teadvust, ei olnud piisavalt enese-teadlikkust selleks, et mõista, et ta oli ja on Ühtse Jumala pikendus ja et kõik tema ümber on selle Ühtse Jumala pikendus. Aga teie hingel oli piisavalt enese-teadikkust, et mõista, et ta on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus. Teie Mina Olen Kohalolek mõistis täielikult, et ta on Ühtse Jumala pikendus ja et ta ei ole Ühtsest Jumalast lahutatud.

Pärast seda, kui ta loodi, ei suutnud teie hing mõista Ühtse Jumala eksisteerimist ja teie hingel oli tõepoolest ülesanne laskuda materiaalse valdkonna tihedamatesse energiatesse ja oma kogemuste kaudu vähehaaval ehitada oma enese-teadlikkus, oma identsustunne. Kui see identsustunne jõuab oma täielikkusse, siis on teie hing võimeline nägema, et kuna te olete oma Mina olen Kohaloleku pikendus, ei ole te Ühtsest Jumalast lahutatud. Teie Kohalolek on Ühtse Jumalaga üks ja teie olete oma Kohalolekuga üks, seega olete te ka Jumalaga üks. Ja pärast oma Jumalaga üksolemise mõistmist, ehitate te isegi kõrgema teadlikkuse, et kõik selles vormi maailmas on ka Ühtse Jumalaga üks, sest kõik, mis on tehtud Ühtse Jumala substantsist, on Ühtse Jumala ilmumine.

See on siis see tõeline protsess, mida suurepärane õpetaja, keda te tunnete Jeesus Kristusena, tuli demonstreerima ja õpetama. Ta väljendas seda protsessi, mille abil hing tõuseb üksolemise tundesse oma allikaga, mis võimaldab tal teada ja kinnitada: „Mina ja mu Isa, me oleme üks. Mina iseenesest ei saa midagi teha, Isa minu sees on see, kes teeb töö. Minu Isa töötab tänini ja mina töötan.”

Ma ütlen jälle: „Jumala kohtumõistmine on nende peal, kes on valesti kasutanud ja valesti interpreteerinud seda suurepärast eeskuju ja neid õpetusi, mida Jeesus Kristus andis. Jumala kohtumõistmine on vale jutlustajate peal kirikus ja riigis, teaduse hallides, meedias ja igal pool, kus neid selle planeedil leida võib. Nende üle, kes jätkavad selle vale põlistamist, et ainult üks Jumala poeg võis saavutada üksolemise Ühtse Jumalaga, nende üle, kes jätkavad selle vale põlistamist, et see maailm on Jumalast lahutatud, on nüüd kohtumõistmine toimunud.

See siis on pöördepunkt Maa ajaloos, seepärast ma tõesti ütlen, et sellest hetkest alates see kohtumõistmise protsess, mida Jeesus Kristus alustas, kui ta ütles „Kohtumõistmise jaoks olen ma tulnud” (Joh.9:39), saab nüüd tuhandekordselt kiirendatud selle Üksolemise Kohaloleku poolt, mis mina olen. Seepärast olgu hoiatus kõigile neile, kes põlistavad lahusoleku valet, eemalduda nendest valedest viisidest silmapilkselt, nii et te ei hävitaks ennast selle vale levitamise protsessis, mis ei ole enam lubatud planeet Maa jõuväljas. Seepärast ma ütlen „Häda teile, seadusetundjad, sest te olete ära võtnud teadmise võtme, teadmise Ühtsest Jumalast, kes on kõik ja kõiges. Te ise ei tahtnud sellesse üksolemise kuningriiki siseneda, oma tõelise identsuse kuningriiki Jumalaga ühena. Ja oma soovimatuses aktsepteerida seda üksolemist, püüdsite te takistada süütutel sellesse Üksolemise Ringi siseneda, mis on tõeline universumi Looja kuningriik.

Oma Looja halastuse tõttu on teil olnud lubatud jätkata patus ja illusioonis, aga see halastus on tänasel päeval lõppenud ja seepärast ma ütlen „Võtke kuulda Issanda ja Päästja Jeesus Kristuse tõelisi õpetusi, kes on tulnud kutsuma Iisraeli kaotsiläinud suguharusid meeleparandusele, meeleparandusele, mis tähendab, et te olete valmis nägema lahusoleku illusioonist läbi, aktsepteerima seda kui illusiooni ja valima tänasel päeval Ühtse Jumala teenimise, kes on teis ja kõiges muus. Te olge valmis aktsepteerima tõde Jeesuse poolt tehtud väites, et Jumala kuningriik on teie sees, sest et Jumal on teie sees. Ja ilma temata ei olnud tehtud midagi, mis oli tehtud ja seepärast ei olnud tehtud midagi, mis saaks olla Ühest Jumalast lahutatud, millest ta tehtud on.”

Ma kutsun teid aktsepteerima oma üksolemist minuga

Seepärast ma kutsun teid, kõiki teid, kel on kõrvad, et kuulda, avama oma silmi sel hetkel ja nägema seda tõde, mis on alati olnud kättesaadav inimolenditele ja mis sel hetkel on kättesaadav igale inimolendile sellel planeedil ja igale mustale jõule selles, mida te Põrguks kutsute. Igal enese-teadlikul olevusel on potentsiaal alustada oma identsuse muutmise protsessi, et näha seda mina, kes annab teile eneseteadvuse, kui Jumala pikendust ja kui Jumalat. Teil on potentsiaal muuta oma visiooni ja hakata nägema Ühtset Jumalat kõikide väliste ilmumiste taga. Alguses on see raske ja see vajab teie jagamatut fokusseerumist, tähelepanu ja otsusekindlust. Aga mida üks inimene on teinud, selle tegemiseks on kõigil potentsiaal ja kuna teie vanem vend Jeesus on rajanud teie jaoks tee, tee, mida on järginud ja tugevdanud teised, siis on teil suurem võimalus kui kunagi varem. Ja seepärast on tõepoolest aeg kasutada seda võimalust nagu ei kunagi varem.

Seepärast tulen ma kutsuma neid, kes on valmis avama oma kõrvu, oma meeli ja oma südameid sellele tõele, mida ma kinnitan. Ma kutsun teid muutma prioriteete oma elus nii, et see üks üldine prioriteet muutuks oma tõelise identsuse – Jumala poja või tütrena – uuesti kehtestamiseks, et tagasi nõuda oma allikaga üksolemise tunne ja tagasi nõuda õige visioon, mis võimaldab teil näha seda allikat kõikides ilmumistes.

Teile on antud Ema Maria ja Jeesuse poolt abivahendid, mis võivad teid selle üksolemise juurde viia, ükskõik kus te praegu teadvuses olete. Teil on olemas potentsiaal, sest teie meele ja südame sees on uks, mida ükski inimene ei saa sulgeda, Kristuse teadvuse uks. See uks on teie jaoks olnud avatud kõik need möödunud 2000 aastat. Ja seepärast ma ütlen „Kõndige läbi selle ukse ja tulge koju üksolemise kuningriiki, mis on tõeline Ühtse Jumala kuningriik.”

Mina olen jagamatu Üksolemise Kohalolek ja ma ütlen: „Ma olen teiega ja ma olen siin selleks, et aidata teil ilmutada üksolemise tunnet sellega, kes ma olen. Kutsuge välja minu Kohalolekut rosaariumis, mida Ema Maria on sponsoreerinud ja mis on toodud ilmumisse läbi tema Rikkumatu Südame, selle Rikkumatu Südame, mis hoiab rikkumatut visiooni kõikide Jumalaga kaas-loojate jaoks, Ühtse Jumala visiooni kõikide ilmumiste taga.”

Kasutage teile antud abivahendeid, käige nende jalajälgedes, kes on käinud enne teid ja võitke tagasi oma üksolemine. Jätke maha oma Jumalast lahusoleku algne patt ja kõik patud, mida te olete järginud. Las nad saavad pestud valgeks nagu lumi, kui te kutsute välja Üksolemise Kohalolekut endas, kogu elus ja kogu mateerias. Sellepärast sulgen ma teid Üksolemise Kohalolekusse, mis hävitab ära kõik lahusoleku illusioonid. On ainult Ühtne Jumal ja kõik selle Ühtse Jumala ilmumised on üksteisega ja tervikuga üks.

Üks pluss üks pluss üks on kolm, aga üks korda üks on ikka üks. Seepärast käskis Jeesus teil paljundada oma talente, oma seesmist üksolemist selle maailma asjade kogumise asemel. Teid loodi seepärast, et Jumal paljundas oma üksolemist ja kuigi Jumala üksolemist on paljundatud nii palju kordi, et ühelgi inimlikul meelel ei ole võimalik seda mõista, on ühe paljundus ikka üks.

Seepärast sinu patud on sulle andeks antud; mine ja ära tee enam pattu, olles Üksolemise Kohalolek selles maailmas! ma annan nüüd teile ühe kinnituse, ühe mantra, mis usina kasutamise korral saab aidata teil kogu lahusolekust kõrgemale tõusta. Kui seda piisav arv inimesi kasutab, siis saab see tõsta maailma lahusolekust ja jaotusest välja:

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga, ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek selles maailmas.

Valige OLLA!

Sõnum Ema Marialt

Mu armastatud südamed, ma usun, et te suudate näha ja tunda, et see suurepärane Üksolemise Kohaloleku vestlus on tõesti Elava Sõna edasiandmise püramiidi päiskivi selles raamatus. Ma usun, et see suurepärane Imelise Üksolemise Rosaarium on tõepoolest selle püramiidi päiskivi, mis teised seitse rosaariumi moodustavad. See on tõepoolest minu eesmärk selles raamatus -tõsta teie teadlikolekut selle fakti suhtes, et kõik on loodud Ühtsest Jumalast ja seepärast kõik on selle Ühtse Jumalaga üks. Ma loodan tõsta teid selle teadlikkuseni, et ka teie olete oma Jumalaga üks – kui te valite selle Jumalaga üksolemise.

Ma tean liigagi hästi, et te olete üles kasvatatud maailmas, mis teeb kõik mõeldava selleks, et takistada teid aktsepteerimast üksolemist oma Jumalaga. Paljud teist on üles kasvanud kultuuris ja religioonis, mis väidab enda minu poja Jeesus Kristuse esindaja maa peal olevat, aga see kultuur ja religioon eitab Elava Kristuse Kohalolekut teie sees ja programmeerib teid eitama ühtsust oma Jumalaga. Põhjus on selles, et see religioon on üle võetud selle meelelaadi poolt, mis kiusas taga minu poega Jeesust, kui ta 2000 aastat tagasi Maal kõndis ja süüdistas teda jumalateotuses ja välise seaduse kirjatähe rikkumises. Ja see meelelaad jätkab tänasel päeval kogu elus oleva Elava Kristuse eitamist. Jeesuse missioon oli tõepoolest tõsta kõiki inimesi üksolemisse nende Jumalaga, sellesse üksolemisse, mis läks kaotsi tänu algsele patule, kui nende hinged esimest korda pöörasid kõrvale otsesest, seesmisest sidemest mina Olen Kohalolekuga ja jäid lõksu duaalsuse teadvuses, jaotumises ja lahusolekus – surma teadvuses.

Mu armastatud südamed, ma usun, et te suudate näha, et kõik probleemid ja ebatäiused, mida te praegu näete oma isiklikus elus ja planeedil Maa, tulenevad eraldatusest, Jumalast lahusolekust. Ja seepärast ma usun, et te suudate näha, et põhiline probleemide lahendus planeedil Maa, põhiline Jumala kuningriigi Maale toomise võti on see, kui kriitiline hulk inimesi teeb oma eludes prioriteediks oma Jumalaga ühtsuse tagasivõitmise. Ma usun, et te suudate näha, et need õpetused, mida ma olen selles raamatus andnud, on nagu püramiidi tasandid, mis järkjärgult sobituvad üksteise peale, kuni te lõpuks jõuate püramiidi tippu. Mis on siis püramiidi tipp? Mu armastatud südamed, see on üksik punkt, üksolemise punkt. See üksolemise punkt on see ühesilmaline visioon, millest Jeesus rääkis, kui ta ütles „Kui sinu silm on üks, siis on kogu su keha valgust täis” (Luuk.11:34). See on kaheksa-kujulise voolamise neksus-punkt vaimse valdkonna ja materiaalse valdkonna vahel. Ja seepärast isik, kes saavutab Kristuse teadvuse, muutub avatud ukseks Taeva ja Maa vahel, avatud ukseks, mida keegi ei saa sulgeda.

Need seitse rosaariumi, mis ma olen andnud enne seda uut Üksolemise Rosaariumi, moodustavad püramiidi tasandid. Kui te jõuate tippu, siis Imelise Üksolemise Rosaarium võimaldab teil panna päiskivi oma elu püramiidi peale. Kui te jõuate olemise tippu, siis te olete need, kes te tõeliselt olete, nimelt Ühtse Jumala individualiseeritus, terviku osa, mis nagu iga hologrammi osa, omab tervikut enda sees – ja aktsepteerib seda.

Valige Elu!

Mu armastatud südamed, selle intensiivse programmeerimise tõttu, millele enamus inimesi selles maailmas on olnud avatud paljude elude jooksu, võib teil tõepoolest võtta mõnda aega, et täielikult integreerida ja aktsepteerida seda fakti, et te tõepoolest olete üks oma Jumalaga, et te ei ole kunagi olnud oma Jumalast lahus ja et te kunagi ei saa olla oma Jumalast lahus. Seepärast „Kannatlikkuses te valitsete oma hingi” (Luuk.21:19).

Ma olen olnud kehastuses planeedil Maa ja ma olen kogenud inimkonna kollektiivse teadlikkuse rasket koormat, seda teadvust, mis tuleneb lahusolekust, eraldatusest ja duaalsusest. Seepärast tean ma, kui raske võib olla uuesti kätte võita oma üksolemine selles maailmas, sest kui te ronite mööda elu püramiidi, mis viib teid üksolemise punkti, peate te ületama massiteadvuse gravitatsiooni jõu, mille on inimolendid ja mustad olevused loonud, kes uitavad sellel planeedil, otsides neid, keda nad saaksid alla neelata (1.Peet.5:8).

Aga just seepärast, et ma olen olnud kehastuses ja olen roninud mööda seda elu püramiidi, tean ma, et seda on võimalik teha. Ma tean, et paljud teist on programmeeritud aktsepteerima minu ja Jeesuse ebajumala kuju, pannes teid mõtlema, et meie olime kuidagi erilised inimesed, kes suutsid teha midagi, mida teie ei suuda. Aga ma ütlen teile, et teie suudate samuti tõusta mööda elu püramiidi nagu Jeesus ja mina ja nagu paljud teised on teinud enne ja pärast meid. Ja just seepärast, et meie Jeesusega oleme roninud mööda seda püramiidi, oleme me rajanud tee, mida mööda on teil nüüd kergem minna ja see on tõepoolest selle väite „Ja kui mind Maalt üles tõstetakse, siis tõmban ma kõik inimesed enda juurde” (Joh.12:32) üks tähendus. Nii et kas te lubaksite Jeesusel võita oma missiooni, lubades tal tõmmata teid enda juurde? Mu armastatud, Jeesus ei saa seda teha teie vaba tahte vastaselt, nii et te peate ise valima selle võime aktsepteerida, et te suudate järgneda talle tema jalajälgedes. Kui te seda ei aktsepteeri, nagu paljud kristlased kardavad teha, eitate te Jeesuse missiooni võitu ja tema ohvrit inimkonna heaks.

On tõepoolet olemas inimkonna massiteadvuse gravitatsiooniline jõud, mis tõmbab teid alla Põrgu teadvuse sügavustesse. Aga on olemas ka ülesminev jõud, mis on loodud teie ülestõusnud vendade ja õdede poolt, mis tõmbab teid elu püramiidi tipu poole. Teil on vaja valida, millisel jõul te lubate olla otsustavaks jõuks teie elus. Kas te lubate ennast tõmmata alla surma teadvusse, või lubate ennast tõmmata üles elu teadvusse? Ja seepärast pean ma teile ütlema, nagu kunagi Mooses ütles iisraellastele „Valige elu, valige elu teadvus, mis viib teid vastu võtma üksolemist oma Jumalaga!”

Jätke maha valed religioonid

Kui te võtate aega nende õpetuste üle mõtisklemiseks, mida ma teile eelmistes vestlustes olen andnud, siis mõistate te, et Ülestõusnud Väe tõeline eesmärk on Jumala kuningriigi Maale toomine. Te mõistate ka seda, et tegelikult Jumala kuningriik on teadvuse seisund. Seepärast selleks, et Jumala kuningriik saaks Maa peal ilmuda, peab kriitiline hulk inimolendeid muutma oma teadvuse seisundit ja võtma omaks uue identsustunde, selle identsustunde, mis ei ole rajatud lahusolekule ja jaotumisele, vaid jagamatule üksolemisele oma Jumalaga. Mu armastatud südamed, see on olnud Ülestõusnud Väe eesmärk tervete eoonide jooksul. See on ainus sõnum, mida on antud kõikide õigete religioonide kaudu, mis sellel planeedil leiduvad ja tõepoolest on olemas palju õigeid religioone. Ainult üks sõnum on kõikide religioonide taga ja see on üksolemise sõnum, sõnum, et te olete üks oma Jumalaga ja et lahusoleku tunne on illusioon.

Ma olen teadlik, et Maa peal on palju inimesi, kes ei ole võimelised mõistma või aktsepteerima seda üksolemise sõnumit. Nad lükkavad selle tagasi ja lihaliku meele ja inimliku intellekti suhteliste omaduste läbi tulevad nad välja arvukate tarkade ja keeruliste argumentidega selle üksolemise sõnumi kahtluse alla seadmise suhtes. Te võite leida neid argumente levitatutena ühiskonna institutsioonide kaudu, nagu valitsused ja haridusasutused. Te võite neid leida levitatutena meedia kaudu. Ja neid levitavad ka paljud religioonid, kes on eemaldunud algsest Üksolemise Evangeeliumist ja kes jutlustavad nüüd Lahusoleku Evangeeliumi.

Kui te julgete vaadata ajaloolisi üleskirjutusi, siis te näete, et minu poja varaseid järgijaid ei kutsutud kristlasteks. Neid kutsuti „Tee järgijateks”, sest Jeesus tuli tõepoolest õpetama kõikidele inimestele tõelist teed nende Jumalaga üksolemise juurde. Kui Jeesus ütles „Mina olen tee, tõde ja elu: ükski inimene ei saa Isa juurde muidu kui minu läbi” (Joh.14:6), siis ei viidanud ta oma välisele isikule ega välisele kristlikule kirikule. Ta ütles, et tee lunastuse juurde on tee Jumalaga üksolemise juurde ja ilma oma Jumalaga üksolemise rajamiseta ei saa te tulla Isa juurde ja siseneda oma Jumala kuningriiki. Ja muidugi võtmeks Jumalaga üksolemise juurde on Kristuse teadvus, mida Jeesus kehastas ja esindab inimkonna jaoks kuni tänase päevani. Seepärast peate te sellesse üksolemisse jõudmiseks minema läbi Jeesuse Püha Südame.

Kui te teete pingutuse, et sirutada oma meelt ja südant ja vaagida seda sõnumit, siis näete te selle all olevat loogikat, allolevat tõde. Jumal lõi kõik, mis loodud oli ja ilma temata ei tehtud midagi, mis tehtud oli (Joh.1:3). Te peate saama päästetud, sest te olete oma Jumalast kõrvale pöördunud, mis tähendab, et te olete lahkunud üksolemisest oma Jumalaga. Nii et kuidas on teil võimalik saada päästetud ja tagasi pöörduda oma Isa kuningriiki muidu, kui tagasi võites oma õige identsustunde, oma Jumalaga üksolemise tunde? Mu armastatud, ei ole teist teed Jumala juurde, kui oma Jumalaga üksolemise tunde tagasivõitmine, lubades Üksolemise Kohalolekul olla teie sees.

See on siis üksolemise sõnum, Üksolemise Evangeelium, üksolemise religioon, mis on üks õige religioon. Läbi aegade on seda sõnumit ja evangeeliumit jutlustatud paljude erinevate religioonide kaudu ja seda jutlustatakse siiani mitmete religioonide kaudu. Aga läbi aegade oleme me näinud sama mustrit, nimelt seda, et uut religiooni alustati isiku poolt, kes julges uuesti nõuda oma üksolemist Jumalaga. Seepärast muutus see isik avatud ukseks Üksolemise Evangeeliumi jutlustamise jaoks kindlale inimeste grupile.

Aga kui algne rajaja ei olnud enam materiaalses valdkonnas, siis hakkas see religioon pikkamööda lagunema ja pärast teatud ajaperioodi läks Üksolemise Evangeelium kaotsi. Paljudel juhtudel, nagu on kindlasti minu poja Jeesuse juhtum, ülendati algne rajaja iidoli staatusesse ja teda nähti kui ainsat, kes suutis tagasi võita üksolemise oma Jumalaga. Seepärast see, mis algas õige religioonina, muudeti pikkamööda valeks religiooniks, mis jutlustab Lahusoleku Evangeeliumi. See on siis see vale evangeelium, mis on olnud sellel planeedil Luciferist ja tema järgijatest alates, kui nad alguses laskusid materiaalsesse valdkonda.

Mu armastatud südamed, on aeg sellest valest sõnumist läbi näha ja jätta maha vale evangeelium, see vale evangeelium, mida sageli maskeeritakse „ainsa õige religioonina”, aga mis tõeliselt on hunt lambanahas. On aeg lõpetada järgnemine pimedatele juhtidele, vale-prohvetitele, kes esitavad ennast tõeliste juhtidena, aga seesmiselt on kiskjad hundid (Matt.7:15). On aeg lõpetada järgnemine nendele, kes on nagu lubjatud hauakambrid, mis tõepoolest väliselt näivad kaunitena, aga seestpoolt on täis surnud inimeste luid (Matt.23:27).

On aeg tõusta kõrgemale nende jõudude valedest ja manipulatsioonidest, kes on valinud enda lahutamise oma Jumalast ja kes on lahusoleku teadvuses kinni. Teil on aeg lõpetada valede jumalate kummardamine, kes püüavad teie tähelepanu tõmmata kõikide mõeldavate vahenditega. On aeg lõpetada liivakastis mängimine, ehitades keerukaid losse, mis purunevad, kui Püha Vaimu elavad veed tulevad neid ära uhtuma. On aeg ehitada Kristuse kaljule ja ankurdada ennast kindlalt õigele teele, mis viib Kristuse teadvuse juurde, selle teadvuse juurde, mis võimaldab teil näha kinnitamist üksolemisse oma Jumalaga, nagu Jeesus seda tõepoolest kinnitas.

On aeg mõista, et elu planeedil Maa on praegu võistlus, mäng ja et auhinnaks on teie hing. Selle maailma vürst püüab pidevalt teid kiusatusse viia arvukate kavalate ja tarkade viisidega, et te eitaksite oma üksolemist Jumalaga. Ja meie Ülestõusnud Väest püüame pidevalt aidata teil tagasi võita seda üksolemist. Mu armastatud, nii kaua kui te jätkate oma Jumalaga üksolemise eitamist – ei oma tähtsust, kui tähtsana teie arutlemine võib näida teie välisele meelele – Kurat hoiab teie hinge vangis Põrgu teadvuses. Te kummardate väärjumalat, kes ei ole Ühtne Jumal kõikide ilmumiste taga, vaid on lihtsalt üks ilmumine. Aga sel hetkel, kui te täielikult loobute sellest eitamisest ja aktsepteerite oma üksolemist Ühtse Jumalaga, saab teie hing olema Taeva kuningriigi teadvuses.

Paljundage oma talente!

Seepärast ma ütlen teile „Kasutage neid õpetusi ja abivahendeid, mida ma olen teile selles raamatus andnud. Kasutage neid õpetusi ja abivahendeid, mida minu poeg Jeesus on andnud teistes raamatutes ja oma veebilehel!” Teile on antud nende raamatute kaudu palju, ja paljut oodatakse nendelt, kellele on palju antud. Seepärast ma ütlen koos Jeesusega, kes on siin koos minuga selleks, et ankurdada oma valgust läbi selle vestluse sõnade „Paljundage oma talente, paljundage oma seesmist üksolemist ja seadke oma prioriteedid õigeks, nii et te ei oleks enam siia-sinna tõmmatavad selle maailma tegevuste poolt, mis pidevalt püüavad teid kiskuda eemale üksolemisest oma Jumalaga. Tehke oma elu tipp-prioriteediks selle tee järgimine, mis viib teid elu püramiidi tippu, kus te saate tagasi nõuda üksolemist oma Jumalaga!”

Tõepoolest, kui te olete tõestanud, et te olete ustav väheste asjade osas, nimelt nende abivahendite osas, mis teile minu ja Jeesuse poolt on antud, siis Jumal kindlasti paljundab neid teie talente, mida te altarile toote ja teeb teid paljude asjade valitsejaks. Teie Jumal tahab, et te tuleksite koju tema kuningriiki, sest tal on vajadus nende järele, kes on nõus tema kaas-loojateks olema. Tõepoolest see maailm, mida teie tunnete planeedil Maa, on ainult üks eluase Isa Majas. Teie Loojal on palju teisi maailmu ja pärast seda, kui te olete oma püsiva võidu ülestõusnud olevusena võitnud, teeb ta teid nendest ühe maailma valitsejaks, nii et te saate aidata kaas-luua seda maailma tema kujus ja sarnasuses.

Igavene Hamleti poolt tõstatatud küsimus on „olla või mitte olla?” Ma ütlen nüüd, võtke Üksolemise Kohaloleku poolt antud mantra, õppige see pähe ja kasutage seda kogu päeva jooksul mil iganes teil on hetk aega. Kasutage seda Üksoleku Kohaloleku kinnitamiseks kõikides olukordades, mida te oma elus kohtate. Kasutage seda selleks, et hävitada kõik ebatäiused ja kõik jagamise ja lahusoleku ilmumised. Seepärast nõuelge oma üksolemist kinnitades:

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek selles maailmas.

Või kutsuge välja Üksolemise Kohalolekut teatud situatsioonides:

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek … (kirjeldage lühidalt olukorda):

Näiteks, võite te kasutada järgmisi kinnitusi ja teha omaenda kinnitusi, kohandatuna teie isiklikule olukorrale või spetsiaalsetele kriisidele maailma laval:

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek oma tervises.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek oma perekonnas.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek oma rahalistes vahendites.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek oma rahvas.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek Kesk-Idas.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek maailma majanduses.

Ma valin OLLA üks oma Jumalaga ja seepärast Mina Olen Üksolemise Kohalolek, mis hävitab kogu sõja.

3.osa. Ema Maria Imelise Vabaduse Rosaariumid

Sõnum Ema Marialt

Mu armastatud, ma tean väga hästi, et ma olen andnud teile palju asju vaagimiseks selles raamatus. Ma tean, et paljudele teie hulgast võivad need õpetused ja ennustused selle kohta, mis võiks Maa peale tulla, näida masendavatena. Aga ma palun teid, ärge olge masendatud. Ma palun teid vältida äärmusse minekut oma tunnetes, et te ei muutuks halvatuteks ja ei teeks üldse mitte midagi. Ja ma palun teil vältida ka teist äärmust – nii tasakaalutuks ja fanaatiliseks muutumist, et te püüate liiga palju teha. Ma olen näinud inimesi, kes on äkki ärganud vajadusele päästa Maad ja kes on muutunud nii üleliia innukateks, et ei suuda seda pingutust üleval hoida ja seepärast „varisevad kokku ja kõrbevad.” Ma ei soovi näha seda juhtumas kellegagi, kes seda raamatut loevad. Ma soovin näha tasakaalustatud reageerimist, mis võimaldab teil alustada vaimse kasvu ülesminevat spiraali, mida te saate säilitada kogu oma ülejäänud elu jooksul ja kauemgi.

Seepärast ma tulen teie juurde väga lihtsa palvega. Ma palun teid ühte asja endaga kaasa võtta selle raamatu lugemisest ja see on kohustus teha üks rosaarium päevas. Ma tean, et mõnede jaoks võib olla suur kohustus eraldada pool tundi oma tihedast graafikust, aga ma palun teid, et te kaaluksite selle võtmist oma igapäevasesse rutiini, vähemalt kuni 2012.aastani ja võimaluse korral kauemgi. Ma olen kindel, et kui te seda teete, siis kogete te sellist suurt kasusaamist nendest rosaariumidest, et te lihtsalt ei taha lõpetada. Ja kui kriitiline hulk inimesi võtab mu rosaariumid üles, siis näete te dramaatilisi muutusi planeedil Maa ja te tahate jätkata rosaariumide tegemist armastusest Maa Ema vastu. Aga iga positiivne muudatus sellel planeedil on saanud alguse ühest isikust, kes on otsustanud teha midagi selle asemel, et oodata, et keegi teine päästaks Maa. Ma loodan, et teie olete see üks isik.

Ärge olge vastu kasvu protsessile

Ma soovin, et te alustaksite iga päev erineva rosaariumi tegemisest, kuni te tunnete kõiki rosaariume. Teatud punktis võite te leida, et mingi konkreetne rosaarium meeldib teie südamele ja kui see on nii, siis olge lahked tegema seda rosaariumi iga päev teatud aja. Enamus inimesi leiavad, et on üks kindel rosaarium, mis neile meeldib ja põhjus on selles, et see üks rosaarium saab hävitada mõned tõkked nende psühholoogias, mõned takistused nende vaimses progressis. Seepärast tehke lihtsalt seda rosaariumi nii sageli kui teile meeldib, aga ärge, palun, langege jäikuse lõksu. Palun kuulake alati väikest tasast häält oma südames ja kui te saate seesmise juhendamise lülituda järgmisele rosaariumile, siis muidugi tehke seda.

Ma palun teil jääda tundlikeks ka selles suhtes, mis juhtub teie meeles ja energiaväljas sel ajal, kui te teatud rosaariumi teete. Rosaariumid on mõeldud selleks, et tuua üles kõik ebatäiuslikud energiad või uskumused, mis teie alateadlikus meeles on. Selle protsessi osana on sageli vajalik, et te kogeksite uuesti mõnda nendest olukordadest ja seetõttu te võite tunda, et rosaarium toob üles teatud tunded, mõtted või mälestused, mida te väldiksite. Näiteks, tingimusteta armastuse rosaarium toob üles anti-armastuse elemente teie olemusest.

Ma palun, et te mõistaksite, et see on täiesti normaalne vaimse kasvu protsessi osa. Nagu ma olen pikalt selgitanud, allub kõik teie vabale tahtele. Seepärast üks vaimne abivahend ei saa valimatult hävitada kõike teie alateadlikus meeles. Rosaarium saab hävitada need valestikvalifitseeritud energiad, mis on loodud teatud valede uskumustega, aga ta ei saa teid jäädavalt vabastada sellest uskumusest, enne kui te teadlikult valite selle mahajätmise, nagu on selgitatud raamatus „Seesmine Valguse Tee.” Seepärast toovad rosaariumid üles sellised uskumused või mälestused, kuni te teadlikult valite lausumise: „Mul on sellest piirangust küll ja ma valin selle mahajätmise ja oma eluga edasiliikumise. Ma valin oma Jumalaga ühendusele lähemale liikumise. Ma olen valmis heitma ennast Kristuse kaljule ja laskma kõikidel oma lihalikel ebatäiustel purustatud saada. Ma jätan maha oma maiste klammerdumiste võrgud ja järgnen oma Issandale Jeesusele Kristusele oma Isa kuningriiki, Kristuse teadvusse. Seepärast ma allutan end täielikult Jumalale ja aktsepteerin seda, et ma olen vaba mineviku ebatäiustest.”

Ma palun teid jääda tundlikeks selle protsessi suhtes ja mõista, et kui te olete valmis läbi töötama selliseid tundeid, mõtteid ja mälestusi, eriti, kui te olete teadlikud vajadusest need alistada ja maha jätta, siis jõuate te palju kiiremini edasi kui siis, kui te püüate sellistest olukordadest kinni hoida või neid ignoreerida. Kõige rohkem piirab vaimset progressi see, et paljud inimesed ei ole nõus teatud piirangute peale oma psühholoogias vaatama ja seepärast püüavad nad neid maha suruda ja alateadlikku meelde lükata. Mu armastatud, nagu te minu eelmiste vestluste seletusest näete, et see, mida te alateadlikku meelde lükkate, saab ikkagi omada magnetilist survet teie teadliku meele ja tunnete peale. Seepärast on kaugelt parem seista selle piiranguga otse vastamisi, näha, mis ta on, töötada ta läbi ja alistada. Ainult ebatäiusliku olukorra alistamise abil saate te sellest täielikult vabaks. See on enda täielikult Jumalale, enda täielikult Kristuse minale ja Mina Olen Kohalolekule allutamise saladus ja ime. See allutamine on üks peamine võti rosaariumidest – või mõnest teisest vaimsest harjutusest – maksimaalse kasu lõikamise jaoks.

Lubage mul teile anda ka hoiatuse sõna. On võimalik, et kui te teete teatud rosaariumi iga päev, võib see rosaarium tuua üles nii palju transmuteerimata substantsi, et see tunne muutub väga intensiivseks ja ebamugavaks. Kui see nii on, siis ma palun, et te teeksite pausi, selle asemel, et püüda jõudu kasutada. Lihtsalt peatage teatud rosaariumi tegemine ja tehke selle asemel teist rosaariumi, näiteks Ime Rosaariumi, mis on tõepoolest kõige universaalsem ja õrnem kõikidest rosaariumidest. Sellepärast ma soovitan, et te teeksite Ida-Lääne Rosaariumi ja Tingimusteta Armastuse Rosaariumi ainult üks kord nädalas. Aga palun tehke kindlasti neid rosaariume üks kord.

Ma olen teadlik, et inimesed on erinevad, seepärast ma ei anna teile kivisse raiutud reegleid. Ma tahan, et te järgneksite oma seesmisele juhendamisele ja kui te tunnete õhutust teha kahte rosaariumi päevas, siis tehke seda. Näiteks võite te võite teha Ime Rosaariumi ja ühe teise rosaariumi. Te võite teha ka Ida-Lääne või Armastuse rosaariumi rohkem kui üks kord nädalas. Aga jääge alati tundlikeks, et te ei tooks üles rohkem substantsi, kui te käsitleda suudate.

Olge uue liikumise osa

Ma olen kindel, et mõned teist suudavad näha, et see raamat ja Jeesuse poolt vabastatud raamatud ja veebileht moodustavad uue vaimse liikumise alguse. Selle liikumise eesmärk ei ole midagi väiksemat kui Jeesus Kristuse õige seesmise sõnumi taastamine, individuaalse Kristsuse tee taastamine. Mu armastatud, väga paljud kristlased mõtlevad, et nad tunneksid Jeesus Kristuse silmapilkselt ära, kui nad kohtaksid teda Maal füüsilises kehas kõndimas. Aga nagu te pühakirjast näete, ei saanud paljud inimesed aru, et ta oli teistest inimestest erinev. Kui paljud teist oleksid minu armastatud Jeesuse ära tundnud, kui ta iidse Iisraeli tolmustel teedel kõndis? Kui paljud teist oleksid näinud temas Elavat Kristust, mitte aga mingit New Age’i jutlustajat või hullumeelset? Kui paljud teist oleksid ära tundnud Kristluse tagasihoidlikku algust ülemaailmse liikumise sünnina? Aga ma loodan, et seda raamatut lugedes olete te leidnud võimaluse olla uue vaimse liikumise osaks, uue vaimse jõu osaks, millel on potentsiaal vormida selle planeedi tulevikku.

Mu armastatud, Taevas on väga erutatud selle uue sündmuse alguse puhul ja ma loodan, et mõned teist on võimelised tundma seda erutust ja tahavad selle osa Maa peal olla. Nendele teie hulgast, kes tunnistavad seda potentsiaali ja kes on valmis olema selle uue taotluse osa, on mul mõned soovitused. Kõigepealt ma palun teil kasutada seda raamatut ja Jeesuse poolt antud raamatuid ja hoolikalt taotleda isikliku Kristsuse teed, mida nendes õpetustes on kirjeldatud. Saada Kristuseks kehastuses on kõige suurem teenus, mida te saate endale, oma armastatutele, oma planeedile ja Ülestõusnud Väele osutada.

Teine asi, mida te minu jaoks teha saate, on aidata neid õpetusi levitada. Kus Kristlus oleks olnud, kui keegi ei oleks nõus olnud oma igapäevaseid toimetusi kõrvale jätma selleks, et levitada uut evangeeliumi? Nii et ma palun teil teha, mida suudate selleks et levitada teadmist selle raamatu ja Jeesuse raamatute kohta. Rääkige inimestele nendest raamatutest ja veebilehest või kinkige neile üks raamat ja laske raamatul enda eest rääkida.

Ema Maria Ime Rosaariumite grupid

Nende jaoks, kes tahaksid rohkem organiseeritud jõupingutuses osaleda, palun ma kaaluda rosaariumi grupi moodustamist oma kohalikul alal. Sellised rosaariumide grupid võivad kohtuda kord nädalas ja teha ühe või mitu rosaariumi. Kuigi on jõuline ka rosaariumi üksinda tegemine, võin ma teile kinnitada, et palju võimsam on grupis tegemine. Te teate, et neli pluss neli on kaheksa, Kui grupp inimesi on koos ja teevad rosaariumi, siis rosaariumi jõud paljundatakse inimeste arvuga grupis.

Te saate moodustada rosaariumi gruppe igal pool, kus te olete ja te saate läbi viia neid kohtumisi kirikus, oma kodus, kohalikus raamatukogus või mõnes muus sobivas kohas ja teha seda teenistust iga nädal, nii et inimesed teaksid, millal ja kuhu tulla. Te saate kuulutada seda gruppi erinevatel viisidel, vastavalt teie loovusele ja otsusekindlusele. Ja teenistuse osana võite te teha üks või kaks rosaariumi ja te võite sisse võtta ka Jeesuse poolt antud käsusõnu ja harjutusi. Kui teil on aega, siis võite te kaaluda selle või mõne Jeesuse raamatu teatud osa uurimist ja lasta õpetustel olla avatud diskussiooni aluseks.

Aga ma palun teil lasta ka iga kohtumise osa vabaks piiramatuks ja armastavaks aruteluks, kus ükski teema ei ole keelatud. Ma palun teid lubada osavõtjatel vabalt vaimsetel teemadel rääkida, ilma et nad tunneksid, et neil on vaja kinni pidada teatud doktriinidest. Ma palun teid tunnistada, et Jeesus tuli alustama universaalset vaimset liikumist ja mida meie Jeesusega tahaksime praegu juhtumas näha, on selle universaalse liikumise uuesti süütamine, kus igaüks saab tunda, et on teretulnud, vaatamata taustale või uskumustele. Ma palun teid sirutuda igaüheni, nagu te nägite Jeesust tema ajal tegevat.

Ma palun, et te lubaksite rosaariumi gruppidel olla kõikehõlmavateks gruppideks, kus igaüks saab tunda, et ta on teretulnud ja kus igaüks saab jagada oma sisimaid mõtteid ja tundeid elu vaimse külje kohta. Andke inimestele toetav ja armastav ümbrus, milles nad saavad rääkida, ilma et neid naeruvääristataks või et neid piirataks kindla doktriini või ususüsteemiga. Las grupid olla avatud kõigile ja püüdke luua harmoonia, tingimusteta armastuse ja vastuvõetavuse atmosfääri. Püüdke panna need grupid kiirgama tõelist vaimse kommuuni tunnet, milles välised erinevused on tähtsusetud võrreldes selle üksolemise tundega, mida rosaariumid vallandavad. Püüdke teha need grupid Taeva näiteks Maa peal, selle Taeva näiteks, mida mina selles raamatus ja mida Jeesus oma raamatutes kirjeldab.

Veel kord palun ma teid, ärge langege mittetegemise või fanaatiliseks muutumise äärmustesse. Palun jääge tasakaalu ja mõistke, et ei oma tähtsust, kui koormavana võib ühele isikule näida maailma ja inimkonna teadvuse muutmine, te tõesti suudate midagi ära teha. Kui te vaatate Jeesuse elu, siis peamine sõnum, mille te peate sellest elust ära õppima on see, et üks inimolend, üks isik, kes otsustab riietuda Kristuse meelega, saab tõepoolest luua muutust selles maailmas. Mõtisklege selle tohutu muudatuse üle, mida Jeesus sellel planeedil tegi ja siis mõtisklege selle potentsiaali erinevusest, kui 10 000 inimest julgevad käia tema jalajälgedes ja väljendada oma individuaalset Kristust sellel ajastul

Selle visiooni jätan ma teile ja ma ütlen teile sügava realismitundega, et võtmeks selle visiooni ilmutamise jaoks on selles raamatus antud rosaariumid. Need rituaalid on nii võimsad, et nad saavad kiiresti muuta inimkonna teadvust ja muuta olukordi Maa peal. Nad saavad ära hävitada kõik kohutavad ennustused selle planeedi tuleviku kohta. Mu armastatud südamed, üks rosaarium päevas hoiab õnnetuse eemal!