Peatükk 13

Totaalne andestamine viib totaalsele vabadusele

Mu armastatud südamed, ma tulen teie juurde sellel rõõmsal päeval ja ma tulen teie juurde imelise andeksandmise tules, sest ma olen tõesti Andeksandmise Ema. Mu armastatud, andeksandmise tuli on tõepoolest vabaduse tuli. Ainult andeksandmine saab teid vabastada nende ebatäiustest, mis selles maailmas leiduvad.

Mu armastatud südamed, ma tulen teie juurde suure tänuga nende rosaariumide eest, mida te olete ustavalt teinud möödunud kuu jooksul. Minu viimane kingitus teile oli Imeline Tänulikkus. Teil võiks meeles olla, et selle rosaariumi eesmärk on ülemaailmse terrorismi liikumise hävitamine. Möödunud kuu jooksul on tõepoolest mitmed suured terroristlikud vandenõud ära hoitud erinevate maade võimude poolt.*

Ma pean teile ütlema, et praegu ei ole piisavalt inimesi seda rosaariumi tegemas selleks, et täielikult ära hävitada terrorismi põhjust. Aga isegi suhteliselt piiratud arv inimesi saab omada suurt mõju terrorismile. Kui te hakkate hävitama negatiivseid energiaid, neid negatiivse energia keerised, mis terroriste toidavad, siis teete te kergemaks võimudel terroriste paljastada ja peatada nende vandenõud. Seda seepärast, et osaliselt on see nende energiate intensiivsus, mis pimestab inimesi ja seetõttu pimestab võime, või ka neid inimesi, kes elavad terroristide lähedal, selle suhtes, mis tegelikult toimub. Nii et te mõistate, mu armastatud, et ka väike arv inimesi saab vähendada seda energiat ja sellega paljastada seda, mis on varjatud negatiivse energia loori taha.

Möödunud kuu jooksul olete te näinud mitmeid teise jõu näiteid, nimelt mitte-andestamise jõu näiteid.**Kuigi see jõud ei ole terrorismi ja sõja põhjuseks, on ta tõepoolest see jõud, mis hoiab terrorismi ja sõja jõu tugevana sellel planeedil. Te olete eriti näinud seda Kesk-Idas, kus ka Iisraeli riik on segatud riigi poolt sponsoreeritud mõrvamistesse, mis tõepoolest on mitte-andestamise aktid, mis ainult kutsuvad esile rohkem mitte-andestamist teiselt poolelt. Seega need aktid toetavad vägivalla allaminevat spiraali kättemaksus vägivalla eest, mis on enda võimusesse võtnud Kesk-Ida juba tuhandeid ja tuhandeid aastaid.

Ma ütlen teile, et ka Ülestõusnud Vägi tahab teada, kas inimestel selles regioonis saab kunagi küllalt sellest kättemaksust ja kättemaksust kättemaksu eest, kuni see tõesti muutub kättemaksuks kättemaksu pärast. Tõepoolest nendel kättemaksudel pole enam mingit tähendust, sest vägivalla spiraal algas nii kaua aega tagasi, et keegi ei mäleta, miks see algas. Nad mäletavad ainult seda, et nad peavad jäädvustama selle arvete tasasaamise abil, kättemaksmise abil.

Nii mu armastatud, ma tulen teie juurde täna kingitusega oma südamest, kingitusega, mis saab aidata neid teie hulgast, kes on ärganud, katki murda allaminevat kättemaksu ja mitte-andestamise spiraali, mida leitakse mitte ainult Kesk-Idas, vaid ka paljudes kohtades kogu planeedil. See kingitus on minu Imeline Andestamise Rosaarium.

Andestamise tähtsus

Mu armastatud, ma soovin anda teile õpetust, et te saaksite mõista, miks andeksandmine on nii tähtis. Et tõeliselt mõista andeksandmise tähtsust, on teil vaja mõista, nagu ma oma eelmises vestluses selgitasin, et elu enda eesmärk, elu põhiolemus on kasvamine, edasiliikumine, enese-ületamine.

Mis on siis see, mis takistab teid kasvamast, edasi liikumast, teie praegust teadvuse seisundit ja teie praegust identsustunnet ületamast? See on mitte-andestamise küsimus. Vaadake, kui on midagi, mida te ei ole andestanud, siis on midagi, millest te kinni hoiate, on midagi, mida te ei taha minna lasta. Ja selles selle maailma asjade külge emotsionaalse klammerdumise punktis hoiate te ennast tagasi. Te hoiate ennast seotuna piiratud ja ebatäiusliku identsustunde külge ja loomulikult kummardate te endaloodud iidolit.

Aga kui te ei andesta, võtate te ära oma vabaduse liikuda edasi. Ja nagu ma püüdsin seletada oma eelmistes vestlustes, et kui te ei liigu edasi, siis te stagneerute. Ja kui te jääte liiga kauaks ühte kohta, siis muutute te alluvaks termodünaamika teisele seadusele, mis tähendab seda, et allaviiv spiraal, energia negatiivne keeris hakkab teie ümber moodustuma. Kui keeris muutub liiga tugevaks, siis hakkab see vallutama teie tundeid ja mõtteid, kuni te hakkate uskuma, et väljaspool seda keerist ei ole midagi, või et te ei suuda pääseda selle keerise allaviivast tõmbest.

Seepärast paljud inimesed, eriti Kesk-Idas, usuvad, et ei ole teist viisi elamiseks, kui olla opositsioonis juutidega või opositsioonis araablastega. See paneb neid uskuma, et ei ole mingit viisi vägivalla tsüklist, kättemaksu tsüklist pääsemiseks. Nad tunnevad, et nad lihtsalt peavad jätkama seda tsüklit, sest nad peavad kätte maksma, nad peavad asjad õigeks seadma, sooritades veel ühe vägivalla akti, et oletatavalt neutraliseerida, või korvata eelmised vägivallaaktid.

Kahjuks takistavad intensiivsed negatiivse energia keerised inimesi küsimast väga loogilist küsimust, millal ja kuidas saaks see kuidagi lõppeda. Mõelge sellest, mu armastatud. Kas saab kunagi olla ülimat kättemaksu akti? Kas saab kunagi olla ülimat kättemaksu akti, mis tasuks jäävalt arved ja teeks siis lõpu vägivallale? Mu armastatud südamed, need teist, kes ei ole lihaliku meele relatiivsuses ja mitte-andestamise allaviivas keerises lõksus, on võimelised nägema selget ja lihtsat loogikat nende tähenduste taga. Kättemaksu läbi ei saa tulla rahu. See lihtsalt ei ole võimalik. Ei ole olemas sellist kättemaksu akti, mis lõpetaks vägivalla tsükli, sest kui te tasute selle, mida on teile tehtud millegi teisele tegemisega, siis te vältimatult loote soovi kättemaksuks oma oponendile.

See peaks olema ilmne igaühele, kes tunneb elementaarset koolifüüsikat ja on õppinud mõju ja vastumõju seadust. Sest igale mõjule on olemas võrdse tugevusega vastumõju. See on lihtsalt üks materiaalse universumi seadus. Sest kui te maksate kätte, siis te reageerite sellele, mis teile tehti, aga teie reageering muutub uueks tegevuseks ja see toob vältimatult reageeringu teie oponendilt, isegi universumilt endalt. Ja see tsükkel võib sõna otseses mõttes jätkuda igavesti – või vähemalt näib, et igavesti.

Mu armastatud südamed, tõepoolest on olemas väga väike hulk inimesi sellel planeedil, kes ei taha rahu, kes ei taha lahendust, kes ei taha vägivalla lõppu, või selle kättemaksu spiraali lõppu. Need on inimesed, kes on täielikult selles lutsiferlikus teadvuse seisus lõksus, mida ma kirjeldasin oma eelmistes vestlustes. Aga neid inimesi on vähe ja suur enamus inimesi, kes on tõmmatud kättemaksu spiraali, tegelikult tahavad rahu. Ja see siis tekitab paradoksi, et nad ütlevad, et tahavad rahu, kuid ei ole valmis peatama kättemaksu tsüklit.

Mu armastatud südamed, kuna seda meelelaadi võib olla peaaegu võimatu mõista isikul, kes on negatiivses spiraalis lõksus, siis teie uus arusaam energiast ja energia keeristest võimaldab teil näha seletust. Kui inimesed on sellises viha ja kättemaksu keerises lõksus, siis nad lihtsalt ei suuda näha oma mõtlemise ekslikkust. Nad lihtsalt ei suuda loogiliselt ja ratsionaalselt mõelda, sest nad on emotsionaalsete energiate poolt nii vallutatud, et nad isegi ei lõpeta mõtlemist. Sellepärast siis on vaja midagi, mis lõhuks selle spiraali, lõhuks allaviiva tõmbe. Ja see midagi on see, et keegi peab hävitama need energiad, mis on loodud kättemaksu ja mitte-andestamise kaudu, need energiad, mis moodustavad magnetilise surve inimeste emotsioonide peal ja vallutavad neid nii, et nad kaotavad kogu loogilisuse ja ratsionaalsuse. Need „keegi“ peavad olema tasakaalus inimesed, kes ei ole nendes negatiivsetes momentumites ja keeristes lõksus. Mu armastatud, need keegi olete teie.

Andestage endale!

Enne, kui te saate tõesti muutuda efektiivseks jõuks mitte-andestamise keeriste hävitamises sellel planeedil, peate te vabastama ennast mitte-andestamise olemusest. Te võite öelda „Aga Ema Maria, sa just ütlesid meile, et meie ei ole mitte-andestamise keerises lõksus.” Ja see on täiesti tõsi. Te ei ole selles keerises lõksus, mis on nii intensiivne, et vallutab teie tunded ja takistab teid mõtlemast. Aga paljud teist ei mõista, mis on tõeline mitte-andestamise põhjus. Ja te ei mõista seda selle pärast, et teid ei ole üles kasvatatud õige arusaamisega. Ja teid ei kasvatatud õige arusaamisega seepärast, et need ilusad õpetused andeksandmisest, mida minu poeg andis 2000 aastat tagasi, on varjutatud ja moonutatud ortodokssete kristlike kirikute poolt.

Probleem on selles, et enamus inimesi Maa peal lihtsalt ei näe, et mitte-andestamine rajaneb valede seerial. Nad ei mõista neid valesid ja seepärast nad ei suuda näha nende valede taga olevat arusaama. Ja kui te ei suuda Kuradi valesid läbi näha, kui te ei ole tark nagu madu siis ei suuda te täielikult vabastada ennast nendest valedest, mis läbistavad igat elu aspekti sellel planeedil. Kui te ei saa targaks nagu madu, kuidas saate te siis olla kahjutu kui tuvi (Matt.10:16)?

Nii et lubage mul nüüd anda teile õpetus katses aidata teil vabastada ennast valedest mitte-andestamise kohta. Nagu ma varem ütlesin, on universumi põhiseadus Vaba Tahte Seadus. Teil on õigus eksperimenteerida oma loovate jõududega. Tegelikult loodi teie eluvool ja teie hing loodi tungiga, sooviga eksperimenteerida Jumala seadustega ja Jumala energiatega. Kahjuks see, mis on juhtunud enamuse inimestega sellel planeedil, on kontakti kaotamine oma vaimsete minadega ja seepärast on inimesed madalamasse teadvuse seisundisse mässitud, mis põhjustab selle, et nad näevad ennast olevustena, kes on oma vaimsetest minadest lahus, ka Jumalast lahus. Lahusoleku tunde tõttu te ei mõista enam seda põhilist reaalsust, et Jumal ei ole teile kunagi haiget teinud.

Jumal ei ole loonud neid tingumusi sellel planeedil, mis on põhjustanud selle, et teie hing on saanud haiget ja on haavatud. Need tingimused loodi inimolendite poolt, kes on madalamas teadvuse seisundis lõksus, milles nad on mustade jõudude poolt kergesti kontrollitavad, nagu ma oma eelmistes vestlustes selgitasin. Nii, et te näete, mu armastatud, Jumal ei ole loonud neid tingimusi, mis põhjustasid teie haigetsaamise ja Jumal ei ole kunagi tahtnud, et te oleksite haavatud. Aga enamus inimesi sellel planeedil ei suuda täiesti mõista ja aktsepteerida seda, et viletsus planeedil loodi inimolendite, mitte Jumala poolt. Kusagil sügavas oma olemustes on neil tunne, et Jumal kas peab olema loonud nende viletsuse, või Jumal peab olema lubanud seda luua. Ja seepärast enamus inimesi süüdistavad Jumalat teatud olukordade pärast oma elus.

Paljud inimesed süüdistavad Jumalat mitmesuguste negatiivsete kogemuste pärast, mis neil oma eluajal on olnud. Aga kui te lähete sügavale alateadlikku meelde, siis te näete, et paljud inimesed tegelikult süüdistavad Jumalat selle eest, mis nendega Eedeni Aias juhtus. Kõigepealt, kust tuli madu, kui ta polnud Jumala poolt loodud? Ja kust tuli hea ja kurja tundmise puu, kui Jumal ei pannud teda Eedeni Aeda. Nii-et, kui Jumal ei oleks pannud puud aeda ja ei oleks lubanud maol aias olla, siis nende hinged ei oleks langenud ja seepärast peab see olema Jumala süü.

Lõpetage Jumala süüdistamine!

Mu armastatud, need ei ole teie enda uskumused. Nad on hoolikalt fabritseeritud Luciferi ja tema järgijate poolt selleks, et teid sellesse teadvuse seisundisse lõksu püüda, mis teeb peaaegu võimatuks teil Jumala juurde tagasitulemise, tagasitulemise selle täielikku mõistmisse ja aktsepteerimisse, kes te olete Jumala poja või tütrena. Mustad jõud on loonud sellise põimitud valede võrgu, nii et mul on peaaegu võimatu aidata teil sellest läbi näha ja mul on kindlasti võimatu teha seda üheainsa vestlusega.

Nagu ma oma viimases vestluses ütlesin, langes Lucifer sellepärast, et ta tõesti uskus, et Jumal tegi vea, kui ta inimestele vaba tahte andis. Nii lõi ta vale, et vaba tahe oli viga sellepärast, et kõigepealt, kui inimestel ei oleks vaba tahet olnud, kuidas oleks neid siis saadud kiusatusse mao poolt viia ja kuidas oleksid nad siis keelatud vilja söönud? See paneb paljusid inimesi Jumalat süüdistama, mitte ainult selle fakti pärast, et ta andis neile vaba tahte, vaid ka selle fakti pärast, et ta nad lõi.

Tegelikult on madu ühe teadvuseseisundi sümbol, nimelt Jumala seaduste vastu mässamise sümbol. See on teile vaba tahte andmise vältimatu tulemus, sest kui te vastu hakata ei saaks, siis ei oleks teil vaba tahet. Aga te ei pea mässama selleks, et praktiseerida oma valikuvabadust – see on lihtsalt kaval vale, mida levitavad need, kes on valinud mao teadvuse kehastamise. Kas te mõistate, et mao teadvus lihtsalt järgneb vabale tahtele nii, nagu vari järgneb teie kehale? Aga Jumal ei ole kunagi tahtnud seda, et te identifitseeriksite ennast varjuga, või kardaksite oma varju. Ta tahab, et te alati oleksite näoga oma Mina Olen Kohaloleku valguse poole ja hoiaksite varju enda taga.

Mu armastatud, mis on Jumala süüdistamise tagajärg? Tagajärg on see, et te halvate enda ja te teete seda seepärast, et sügaval oma meeles olete te vastu võtnud uskumuse, et te ei ole vastutavad oma olukorra eest. Te olete vastu võtnud uskumuse, et te ei ole loonud oma praegust olukorda ja kuna te ei ole seda loonud, siis ei saa te midagi teha selleks, et seda olukorda muuta.

Ma loodan, et te suudate mõista, et siin on väga lihtne loogika. Kui te lähete välja ilma vihmavarjuta ja äkki hakkab sadama, siis enesestmõistetavalt teie seda vihma ei loonud ja te ei saa midagi teha, et seda vihma peatada. See on siis kogemus, mis paneb paljusid inimesi ütlema, et nemad ei ole loonud oma praegust olukorda ja ei ole loonud praegust häda planeedil Maa. Nad ei ole loonud neid olukordi, mis põhjustasid nende langemise madalamasse teadvuse seisundisse, sest nemad ei andnud endale vaba tahet, nemad ei valinud seda, et neid loodi, nemad ei valinud sündimist, nemad ei valinud sellele planeedile tulemist, nad ei valinud isegi eksisteerimist.

Seepärast võivad nad kõrvale lükata kogu isikliku vastutuse ja aruandekohustuse ja tunda, et nad ei saa teha midagi selleks, et olukorda paremaks muuta. Oo mu armastatud, ma pean teile ütlema, et kõige salakavalam kõikidest valedest on see idee, et te võite olla sellises olukorras, kus te ei saa midagi teha selleks, et seda olukorda ületada ja ülespoole tulla. Kõige salakavalam kõikidest valedest on see idee, et on olemas vangla, vangla materiaalses universumis, millest teil ei ole pääsemist. See on see idee, et te võite teha ainult ühe vea, mille eest mõistetakse teid igavesti hukka.

Oo mu armastatud südamed, ma sooviksin, et te suudaksite näha minu, kui ülestõusnud olevuse silmade läbi, kui naeruväärne see vale tegelikult on. Mu armastatud, ma naeran, kui ma seda ütlen, sest kui te olete üles tõusnud, siis te mõistate, et kõik materiaalses universumis on loodud Jumala energiast. Jumala energia on lihtsalt vibratsioon ja ei oma tähtsust, kui madal see vibratsioon on, ei oma tähtsust kui tihedana see energia, või füüsiline mateeria võib näida, alati on võimalik tõsta selle energia vibratsiooni ja tuua teda tagasi kooskõlla Jumala puhtuse ja täiusega. Mu armastatud südamed, palun pingutage, et seda tõde mõista, seda fundamentaalset tõde universumi kohta, milles te elate. Ei ole midagi, mida te võiksite teha, mida ei saaks muuta ja puhastada Jumala valguse ja armastusega.

Juba see idee, et te teeksite midagi, mida ei saaks muuta, on kõige salakavalam vale, mis on loodud mao ja tema seemne poolt. See on kõige reetlikum Ema, Jumala Ema enda kokkutõmbava jõu valestikasutamine. See on selline valestikasutamine sellepärast, et Ema kokkutõmbav jõud on see, mis annab teile elu, mis annab teile vormi, olgu see siis füüsiline keha või hing. Kui ei oleks Ema kokkutõmbavat jõudu, ei oleks teil individuaalset teadvust, individuaalset identsustunnet.

Aga ma olen püüdnud teile selgitada suure hoolega oma viimastes vestlustes, et Jumala Emal ei ole kunagi olnud kavatsust sulgeda teid konkreetsesse vormi. Juba see idee, et Jumala Ema energiatega loodud vorm võiks muutuda vanglaks, millest ei ole pääsu, on selline jälestav asi, selline ebaõiglus Jumala Ema vastu, kelle tingimusteta armastus on see, mis annab teile elu ja vormi.

Kuidas saate te selle vale ületada? Mu armastatud, on ainult üks tee selle mao vale ületamiseks. Ja see on võtta endale täielik vastutus oma praeguse olukorra eest.

Mu armastatud südamed, ma olen hästi teadlik, et see on paljudele inimestele väga ärritav väide ja nad leiavad, et on äärmiselt raske võtta vastutust oma olukorra eest. Aga raskuse põhjus on see, et paljud inimesed on ära kaotanud selle tõelise tundmise, kes nad on. Nad on kaotanud oma tõelise identsustunde, ja nad on lõksus mitte ainult vale identsuse vale poolt, vaid nad on lõksus ka energia negatiivses keerises, mis vallutab nende tundeid ja nende võimet ratsionaalselt mõelda. See keeris ei ole kättemaksu keeris, vaid see on energiakeeris, mis tugevdab vale identsustunnet, seda ideed, et te olete Jumalast lahus. Seepärast mõtlete te, et te olete selle ohver, mida Jumal on loonud ja teil ei ole vastutust oma olukorra suhtes, sest Jumal ise pani teid äparduma.

Minu armastatud poeg on andnud palju õpetusi*, milles ta püüab aidata teil ületada teie vale identsustunnet ja mõista, et teid loodi vaimse olevusena. Kuigi ma mingil viisil ei väida, et mina suudan seda teha paremini kui Jeesus, ma tahaksin siiski lisada Jumala Ema perspektiivi.

Miski ei saa kahjustada teie tõelist mina

Probleem, mida me Maa peal näeme, on see, et inimesed mõtlevad, et kuna nad on langenud madalamasse teadvuse seisundisse, kuna nad on teinud vigu, kuna nad on patustanud, siis on nad kuidagi püsivalt määritud. Mu armastatud südamed, teil on vaja näha sellest illusioonist ja valest läbi ja teil on vaja teha seda energia reaalsuse mõistmise kaudu.

Mida ma soovin, et te teeksite selleks, et sellest illusioonist üle saada, on väga lihtne. Te saate teha seda füüsiliselt kui soovite, aga ma olen kindel, et enamusele teist on piisav seda harjutust ette kujutada. Kujutage ette, et te lähete öösel taskulambiga välja. Te riputate taskulambi puu külge nii, et valguskiir paistab maa peale. Nüüd kujutage ette, et teil on ämbritäis muda ja te hakkate seda valguskiire peale viskama. Kas te saate panna muda valguskiire külge jääma?

Mu armastatud südamed, ma olen kindel, et te suudate mõista, et see on võimatu, aga miks on see võimatu? Teie teadlased on teile öelnud, et kõik on energiast loodud. Muda on lihtsalt valguskiire energiast erinev energia vorm. Mõlemad on energia vormid, aga mudal on palju madalam vibratsioon kui valgusel. Ja kuna tal on madalam vibratsioon, siis ei saa ta valguskiire külge jääda ja seda saastada.

Nii näete te, mu armastatud, et teie tõeline identsus ei ole teie hing, hing elab füüsilises kehas materiaalses universumis. Teie tõeline identsus on teie vaimne mina ja see Mina Olen Kohalolek elab kõrgemas valdkonnas, kõrgemas maailmas, mis on täielikult kõrgematest vibratsioonidest tehtud. Nii et juba see idee, et hing, kes laskub materiaalsesse maailma, saab sooritada patu, mis võiks püsivalt määrida vaimset mina, kes viibib vaimses maailmas, on sama naeruväärne idee kui see, et muda saab valguskiire külge jääda. Kas te saate mu mõttest aru?

Teie tõeline identsus on vaimne mina, teie Mina Olen Kohalolek. See vaimne mina viibib praegusel hetkel vaimses maailmas ja on sama täiuslik ja ilus nagu ta oli siis kui ta alguses Jumala poolt loodi. Miski, mida te olete kunagi teinud ja mida te võite veel teha, ei suuda saastada või hävitada teie vaimset mina. Seepärast olete te sama puhas ja Jumala armastuse vääriline nii, nagu sel päeval, kui teid alguses loodi. Miski, mida te selles maailmas teinud olete, ei ole teid Jumala armastust mitteväärivaks teinud. Aga pimeduse jõud tahavad panna teid mõtlema, et kuna te olete teinud seda või teist kohutavat asja, siis ei ole te enam Jumala armastuse väärilised. Ja kui te selle vale omaks võtate, siis hakkate te uskuma, et teil on vaja end Jumala eest peita ja et ei ole mingit mõtet püüda Jumala juurde koju tulla, või isegi temalt andestust paluda. Te võtate vastu selle vale, et Jumal on selline vihane ja kohutmõistev Jumal, et ta ei andesta teile pärast kõike seda, mida te teinud olete. Nii et te isegi ei püüa Jumala juurde tagasi tulla, te püüate jätkuvalt ennast Jumala eest peita.

Ma tahan öelda seda, et see, mis hoiab teid praeguses teadvuse seisundis, teie praegustes piirangutes ja isegi teie välistes olukordades lõksus, on see, et te ei suuda vastu võtta Jumala andeksandmist. Aga miks te ei suuda Jumala andeksandmist vastu võtta? Mu armastatud, vastus on Vaba Tahte Seaduses. Vastavalt Vaba Tahte Seadusele on teil õigus luua kõike, mida soovite. Aga kui te loote endast vale kuju, siis võite te sellesse kujusse, sellesse identsustundesse lõksu jääda. Ja ainus viis selle piirangu ületamiseks, ainus viis sellest vanglast vabanemiseks, mis on tõesti teie meele poolt loodud ja eksisteerib ainult teie meeles, on see, et te peate otsustama, et te ei soovi enam sellisel viisil olla. Te ei taha olla piiratud isik, kellena te ennast näete. Te tahate nendel piirangutel minna lasta ja edasi liikuda.

Kuidas saate te piirangutel minna lasta? Te saate teha seda ainult siis, kui te andestate endale selle, et te kõigepealt need piirangud lõite. Ja kuidas saate te endale andestada? Mu armastatud, te saate teha seda ainult siis, kui te täielikult tunnistate ja aktsepteerite seda, et teie olite see, kes need piirangud lõi ja mitte isegi Lucifer või kõik tema kannupoisid.

Vaadake, mu armastatud, see on see, mis on asetanud väga palju inimesi Lõksu-22, millest ei näi pääsu olevat. Nad ei saa parandada oma elusid seepärast, et nad ei võta endale vastutust oma olukorra eest ja ei mõista, et nemad on selle loonud. Aga põhjus, miks nad ei saa olukorra eest vastutust võtta on see, et nad usuvad, et andeksandmist ei ole. Piirangutest ei ole väljapääsu, nii, et kui nad kinnitaksid, et nemad on piirangud loonud, siis süüdistaksid nad ennast selle eest. Nad oleks püsivalt kinni kannatuse ja piirangu kogemises ja tagatipuks süüdistaksid nad ennast selle olukorra eest. Hing tunneks, nagu oleks ülekohtule solvang lisatud, nii, et selleks, et enda süüdistamist vältida, loobuvad nad vastutuse võtmisest. Ja mis võiks selle surnud seisu katkestada?

Ainus väljapääs on tunnistada, et teie olete selle olukorra loonud, kuid et Jumal ei süüdista teid selle eest. Seepärast ei ole põhust ennast süüdistada. See, mida te teinud olete, on lihtsalt vaba tahtega ja Jumala energiaga eksperimenteerimine. Ma ei taha öelda, et kõik, mille te loonud olete, oleks see, mida Jumal on teilt näha tahtnud, või et see oleks Jumala seadustega kooskõlas. Jumal ei ole kunagi tahtnud, et te looksite piiranguid, mis põhjustavad kannatust ja valu. Ma ütlen seda, et kui Jumal tegi otsuse anda teile vaba tahe, siis andis ta teile õiguse eksperimenteerida. Ja sellega vabastas ta teid kogu süüst.

Mida Jumal tegi sellega, et andis teile vaba tahte, on see, et ta andis teile võimaluse kasvada teadlikkuses ja identsuses, kuni te suudate täielikult aktsepteerida ennast Jumala poja või tütrena. Seega te muutusite Jumalaga kaas-loojaks, kes lõpuks muutub nii võimsaks, et te saate omaenda maailma luua. Jumal on sõna otseses mõttes andnud teile võimaluse muutuda kõigeks selleks, mis Jumal on ja enamakski. Luues teid ja andes teile vaba tahte, ei olnud Jumalal soovi süüdistada teid selle pärast, mida te loote oma vaba tahtega eksperimenteerides, või ka nende olukordade loomise pärast, mis põhjustavad teile kannatusi.

Jumal ei süüdista teid

Kas te mõistate, mida ma öelda tahan? Jumal ei taha, et te süüdistaksite ennast ja Jumal ei taha teid süüdistada. Jumal tahab, et te läheneksite elule nagu teadlane, kes sooritab katseid. Kujutage ette, et te olete Thomas Edison, kes püüab leida materjali, mis võimaldaks luua elektripirni. Nagu te võib-olla teate, katsetas Edison mitmeid tosinaid erinevaid materjale enne, kui ta leidis selle, mis töötas. Aga kujutage ette, kui Edison oleks süüdistanud iga kord ennast seepärast, et ta on hädavares, või patune, kui ta katsetas materjali, mis ei töötanud. Ta oleks varsti olnud nii koormatud ja traumeeritud, et ta oleks loobunud tööst enne, kui ta oleks leidnud materjali, mis sünnitas elektri ajastu. Selle asemel Thomas Edison lihtsalt heitis kõrvale selle materjali, mis ei töötanud ja hakkas otsekohe teist materjali proovima. See on viis, kuidas Jumal tahab, et te osaleksite elu kogemises.

Kui te muutute vaimselt teadlikuks isikuks, siis saate te hakata mõtlema ratsionaalselt ja loogiliselt elu üle. Kui te kogete olukordi, mis põhjustavad teile kannatust, siis ratsionaalne mõtlemisviis on öelda „Ma ei taha enam kogeda neid olukordi. Mul on seda kogemust olnud piisavalt, mida ma saan teha selleks, et muuta oma kogemust? Esimene samm, mida ma pean tegema, on üle saada sellest uskumusest, et ma olen nende olukordade ohver, mis on väljaspool minu kontrolli. Sest nii kaua, kui ma tunnen ennast ohvrina, ei saa ma teha midagi selleks, et muuta neid olukordi, mis põhjustavad mulle kannatusi. Ma pean võtma vastutuse oma olukorra eest ja tunnistama, et ma kas lõin ise need olukorrad, või tõmbasin need olukorrad enda juurde, sest ma olen lubanud ennast olla madalamas teadvuse seisundis kui see, mis on minu kõrgeim potentsiaal. Ja nii on minu olukordade muutmise võtmeks minu teadvuseseisundi muutmine. Kui ma oma teadvuse seisundit muudan, siis esimene asi, mis juhtub, on see, et minu olukordade kogemus muutub. Ma hakkan vähem kannatama isegi siis, kui väline olukord silmapilkselt ei muutu. Aga kui ma jätkan oma teadvuse seisundi tõstmist, siis ma lõpuks kogen muutust ka välistes olukordades.”

Vaadake, mu armastatud, materiaalne universum on loodud energiatest, mis on üsna tihedad. Nagu Jeesus ja mina oleme püüdnud selgitada, on materiaalses maailmas tasemed. Nii et kõik, mis on materiaalses maailmas loodud, algas ideest eeterlikus valdkonnas. Siis tahkestati ta mõttena mentaalses valdkonnas. Ta sai energia ja liikumise emotsionaalses valdkonnas enne, kui ta murdis läbi materiaalsesse valdkonda. Seepärast ei saa vaimselt teadlik isik oodata, et välised olukorrad, materiaalsed olukorrad muutuksid üleöö.

Olukordade muutmine võtab mõnda aega ja põhjus on lihtne. Selleks et olukordi materiaalses universumis muuta, peate te minema allika juurde. Nii et teil on vaja alustada kujundite muutmisest eeterlikus valdkonnas, mis siis muudab mõtte ja muudab tunded ja lõpuks liigub tsüklina materiaalsesse valdkonda. Aga kuna materiaalse valdkonna energiad on kõige tihedamad, siis läheb aega, enne kui te näete muutusi nähtavas maailmas. See on üks põhjus, miks Jeesus ütles teile, et kannatlikkusega te päästate oma hinged (Luuk.21:19).

Meie Jeesusega oleme kasutanud seda kujundit, et materiaalne maailm on nagu ekraanile projitseeritud film. Liikumapanev jõud filmi taga on valge valgus, mis tuleb elektripirnist projektori sees ja see valgus võtab mingi kuju, kui ta läheb läbi kolme filmiriba teie alateadlikus meeles. Üks on teie identsustunne, mis viibib eeterlikus valdkonnas. Teine on teie mentaalne kujund endast ja maailmast, mis viibib mentaalses valdkonnas. Ja kolmas on teie tunded enda ja maailma kohta, mis on emotsionaalses valdkonnas. Teie välised olukorrad on lihtsalt projektsioonid elu lavale, kui Jumala valgus läheb läbi teie teadvuse ja saab värvi ja kuju nende kujundite järgi, mida te hoiate oma eeterlikus, mentaalses ja emotsionaalses kehas.

Muutke ennast!

Sellepärast ainus viis muuta oma väliseid olukordi, on muuta oma seesmisi olukordi, oma teadvuse seisundit. Ja seepärast on teil vaja mõista, et teie välised olukorrad on loodud teie teadvuse seisundi poolt, nad on teie teadvuses olevate kujundite peegeldus. Ja need kujundid olete teie ise loonud.

Ma olen teadlik, et need kujundid on keerulise protsessi tulemus, mis on kestnud palju eluaegu. Seda protsessi on mõjutanud teie kultuur ja need valed, mida levitavad mustad jõud. Aga kujundid on teie endi loodud ja see toob mind selle keskse tõe juurde, mida kõik vaimsed inimesed peavad mõistma.

Et seda tõde selgitada, alustagem vaimsest minast. Teie eluvool loodi vaimsete vanemate poolt ja ta on vaimne olevus. Ta on puhas ja täiuslik, nagu ta alguses loodi. Ma võin teile kinnitada, et teie eluvool, teie Mina Olen Kohalolek, on püsivas teadlikus kontaktis Jumalaga. Ta tunnetab pidevalt lõpmatust ja Jumala tingimusteta armastust ja seepärast ei ole teie Mina Olen Kohalolekus mingit punkti, mis omaks negatiivseid tundeid selle kohta, et ta on loodud, või et tal on vaba tahe. Teie Mina Olen Kohalolek tunneb ainult lõpmatut rõõmu ja tänutunnet võimaluse eest eksisteerida ja olla Jumala suurepärase ja imelise loomingu osana. Teiste sõnadega, mingid negatiivsed tunded, mis mõjutavad nii paljusid hingi Maa peal, ei eksisteeri teie Mina Olen Kohaloleku tasandil.

Minu teile selle rääkimise mõte on aidata teil mõista, et juba see idee, et te olete Jumala poolt loodud, on tõde modifikatsioonidega. Teie Mina Olen Kohalolek loodi Jumala poolt, kuid teie hing ei ole Jumala poolt loodud. Teie hing loodi Mina Olen Kohaloleku poolt vahendiks kogeda materiaalset universumit ja väljendada oma loovust materiaalses universumis. Ma tahan öelda seda, et lihtsalt ei ole loogiline ja mõistuspärane ega tõene süüdistada Jumalat selle fakti pärast, et teie hing eksisteerib. Jumal ei loonud teie hinge, kes laskus materiaalsesse universumisse ja langes madalamasse teadvuse seisundisse. Teie Mina Olen Kohalolek lõi selle hinge, aga teie Mina Olen Kohalolek olete teie. Teie lõite oma hinge ja teie tegite valiku see hing luua. Teie tegite valiku, sest te tahtsite kogeda materiaalset universumit ja te tahtsite aidata kaas-luua seda universumit kui Jumala kuningriiki.

Nii et te nüüd näete, et kuigi te praegu võite kogeda ennast olukordade ohvrina, mis on väljaspool teie kontrolli, ei ole teie hing ohver. Teie hing on selle valiku tulemus, mida teie, see tähendab, teie tõeline identsus, kui vaimne olevus, tegi. Te tegite selle valiku, sest te tahtsite laskuda materiaalsesse valdkonda ja omada positiivset kogemust, mis viiks teie kasvule, kasvule identsustundes Jumalaga kaas-loojana. Kui te seda tõde mõistate, siis ei näe te mingit mõtet Jumala süüdistamises ja ei ole ka mingit mõtet ennast süüdistada.

Lõpetage süüdistamise mäng!

Kui te praegu kogete olukordi, mis teile kannatust põhjustavad, siis selle asemel, et süüdistada Jumalat, teisi inimesi, musti jõude, või isegi ennast, on teil vaja lihtsalt see süüdistamise mäng lõpetada. Teil on vaja endale andestada ja öelda „Ma tegin katset, mis ei läinud nii, nagu ma tahtsin. Nii et ma kavatsen selle katse maha jätta ja tulla kõrgemasse teadvuse seisundisse.” Teil on vaja otsustada, et kui teie praegune olukord ei anna teile positiivset kogemust, mida teie hing soovib saada, siis te teete vajalikud sammud selleks, et muuta oma kogemust ja kasutada oma praegusi olukordi hüppelauana hinge jaoks positiivse kogemuse loomiseks.

Selleks, et teha otsus lihtsalt maha jätta see, mis on ebatäiuslik, on teil vaja tunnistada seda sügavamõttelist tõde, et ei oma tähtsust, millised välised ilmumised võiksid selles maailmas olla, keegi ei ole teile kunagi midagi teinud. Lubage mul öelda seda jälle – „keegi ei ole teile midagi teinud. Ükski inimolend ei ole teile midagi teinud ja Jumal ei ole teile kunagi midagi teinud.”

Ainus jõud, kes teile kunagi midagi tegi, olite teie ise. Mõte selle väite taga on see, et kuigi teie hing on materiaalses universumis, ei ole ta materiaalse universumi energiatest tehtud. Seepärast on teie hing tõepoolest valguskiir, mis paistab teie Mina Olen Kohalolekult. Ja seepärast ei saa materiaalse universumi energiad teie hinge külge kinni jääda, nad ei saa vigastada teie hinge. Aga mis teie hing on?

Teie hing on teadvuse seisund, olemise tunne, identsustunne. See on olevus, kellel on kujutlusvõime ja vaba tahe ja seepärast loob teie hing omaenda identsustunde ja ta loob seda identsustunnet iga hetk uuesti. Selles on mõte. Kui keegi tuleb teie juurde ja lööb teid vastu ühte põske, siis see isik ei ole teinud midagi teie kehale, aga see isik on teinud midagi teie hingele. Aga teil on võime läbi oma kujutlusvõime ja vaba tahte lasta teise inimese poolt sooritatud teol mõjutada teie identsustunnet. Ja seda tehes teete te ise midagi endale, enda hingele.

Kas te saate mu mõttest aru? Teine isik ei saa muuta teie identsustunnet – ainult teie ise saate seda teha. Aga selleks, et oma identsustunnet muuta, peate te tegema valiku.

Ma mõistan selgelt, et selles maailmas on jõud, kes kasutavad väga agressiivseid vahendeid selleks, et manipuleerida inimesi vastu võtma ebatäiuslikku ja valet identsustunnet. Need jõud on väga salakavalad ja nad on väga veenvad oma vales, mida nad kasutavad selleks, et panna teid uskuma, et te olete patune ja surelik inimolend, kes on teinud midagi nii halba, et te ei saa kunagi sellest vabaks. Ma ei ütle, et teil on kerge vältida nende valetajate haaret ja valet. Aga ma ütlen seda, et teil on võimalik vältida kõiki selle maailma valesid. Et seda teha, peate te täielikult tunnistama seda fakti, et nad ei saa teid kahjustada, et ükski selle maailma jõududest ei saa kahjustada teie hinge.

Mis saab kahjustada teie hinge on see, et te lubate selle maailma jõududel panna teid oma identsustunnet muutma. See kahjustab teid, aga see kahjustus saab tulla ainult nende otsuste kaudu, mida te ise teete. Suurepärane asi selle mõistmise juures on see, et kõik, mida te oma valikute kaudu oma hingele olete teinud, saab ära muuta parema otsuse tegemisega. Nii et võti kõikidest mineviku ebatäiustest vabanemiseks on see, et te peate tegema otsuse lasta nendel ebatäiustel minna, jätma nad maha ja nii tehes te andestades endale nende valikute tegemise.

Veel kord, me oleme tagasi paradoksi juures, et kui te tunnistate, et kõik, mis kunagi teiega juhtunud on, oli nende otsuste tagajärg, mida te tegite, et te olete olnud programmeeritud selle maailma jõudude poolt ja et te olete nende valed vastu võtnud, et te siis peate süüdistama ennast valede valikute tegemise pärast. Kui te ennast valede valikute tegemise pärast süüdistate, siis te seote veel enam ennast nende valikutega, sest süüdistades ennast te tugevdate seda valikut. Te tugevdate seda selle energia abil, mis voolab läbi teie meele ja tähelepanu. Te toidate valet valikut ja kui te jätkate energia söötmist sellesse, siis ehitate te keerise, mis vallutab teie mõtted ja tunded, kuni te enam sellest kaugemale ei näe.

Mõelge tagasi minu eksperimendile teie taskulambi valguskiirega. Te ei saa visata pori valguskiire peale ja sundida seda valguse külge jääma. Aga te saate mudast telliskive teha ja ehitada valguse ümber müüri, kuni valgus ei ole enam nähtav. Seda on enamus inimesi oma hingedele teinud. Nad on teinud valesid valikuid ja selle asemel, et lihtsalt endale andestada ja edasi liikuda, on nad tugevdanud neid valesid valikuid. Söötes energiat nendesse ebatäiuslikesse kujunditesse, on nad ehitanud müüri oma hingede ümber nii, et nad enam ei mõista, et nad on valguse olevused. Nad mõtlevad, et nad on patused ja ebatäiuslikud inimolendid, kellel on igat liiki probleemid ja vead, mis teevad nad mittevääriliseks Jumala andeksandmise suhtes, mittevääriliseks endale andestamise suhtes.

Lõppkokkuvõttes ei ole need müürid reaalsed, sest ebatäiuslikel energiatel ei ole püsivat reaalsust Jumalas. Aga nii kaua, kui teie hing on selles maailmas, mõjutab see müür teie identsustunnet ja seepärast on teil vaja süstemaatiliselt seda lõhkuda. Teil on vaja maha murda üks telliskivi korraga ja visata see hävitamiseks vaimsesse tulle. Selle abil te järkjärgult vabastate oma hinge algse ilu ja täiuse.

Ainus asi, mis saab katki murda negatiivse spiraali, on teie otsuse tegemine selle kohta, et te enam ei toida keerist, et te enam ei toida vale otsust ja et te enam ka ei süüdista ennast vale valiku tegemise pärast. Te aktsepteerite seda fakti, et Jumal andis teile õiguse eksperimenteerida ja seda tehes andis Jumal teile õiguse õppida nurjunud katsest ja otsustada see lihtsalt maha jätta.

Kui Thomas Edison katsetas vaske pirni hõõgniidina ja see ei töötanud, siis ta lihtsalt viskas vase ära, et seda mitte kunagi enam kasutada. Ta loobus ideest, et vask võiks kunagi valgust luua. Ta ei nõudnud, et nurjunud katsete materjalid jääksid tema laboratooriumi risustama, kuni ta enam ei oleks saanud liikuda, katsetades uusi, leidmaks midagi, mis töötab.

Te ei pea kunagi katsetamist lõpetama

Mu armastatud südamed, nüüd tuleme kõige salakavalama vale juurde, mida mustad jõud kunagi levitanud on. Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, on elu enda põhiolemus see, et vormi maailm on loodud Isa laieneva jõu poolt, mis tegutseb ema kokkutõmbava jõu peal. Isa laieneva jõu loomus on katsetamine. Isa jõud on see, mis kutsub teie hinges esile soovi katsetada, uudishimu kogeda midagi uut.

Siin tuleb kaval punkt. On tõesti tõsi, et soov eksperimenteerida oli see, mis tegi võimalikuks selle, et teie teadvus langes vibratsioonis, kuni te unustasite ära oma vaimse päritolu. Mu armastatud, ma olen püüdnud teile selgitada, et paljusid inimesi selle Maa peal on eksiteele viidud ja manipuleeritud mustade jõudude poolt langemisse, valede otsuste tegemisse, mis põhjustasid nende languse. Seda ei tohiks olla raske mõista. Endastmõistetavalt tegite te valiku mao vale vastu võtta, aga siiski need valed olid olemas ja neid suunati teie peale.

Nüüd tuleb tähtis punkt. Pärast seda, kui te olite langenud madalamasse teadvuse seisundisse, läksid maod oma vandenõu teise faasi. Nüüd rääkisid nad teile, et just teie soov eksperimenteerida, just see fakt, et teil on vaba tahe, põhjustas teie languse. Ja seetõttu ainus viis lunastusele, on katsetamise lõpetamine, vaba tahtega katsetamise lõpetamine ja Luciferi, või mõne teise mao enese kontrollida lubamine, nii, et nemad saaksid teid päästa. Nad tahavad panna teid uskuma, et see, kuidas Jumala asju ajab, mis tähendab vaba tahte kingitust ja kujutlusvõimet, on seadnud teie hinge ohtu, sest ei ole garantiid, et teie hing saab päästetud. Nad tahavad panna teid uskuma ka seda, et kui te neile järgnete ja lubate neil ennast kontrollida, siis on lunastus garanteeritud.

Mu armastatud südamed, see on täpselt see vale, mis seda maailma läbistab ja see on esile kutsunud arvukaid väiteid, et väline organisatsioon või institutsioon, olgu see kirik, diktaator või poliitiline ideoloogia, saab päästa inimesi, või saab päästa maailma. Te ei peaks katsetama, te ei peaks mõtlema, et te suudate tõde omal käel teada saada. Te peaksite lihtsalt järgnema juhtidele, kes teavad kõige paremini.

See vale on lõksu viinud rohkem inimesi, kui ükski teine vale. Jaa, teie tung eksperimenteerida oli see, mis tegi võimalikuks teie languse, kuid samal ajal ainult teie tung eksperimenteerida on see, mis saab aidata teil tõusta tagasi Kristuse teadvusse. Kas te mõistate, mis tegelikult juhtub? See on tõsi, et te saite langeda ainult sellepärast, et teil on vaba tahe ja soov eksperimenteerida. Aga soov eksperimenteerida ei olnud see, mis teie languse põhjustas. Mao valed olid need, mis languse põhjustasid, Oli täiesti võimalik eksperimenteerida vaba tahtega ilma langemata. Langus oli põhjustatud selle fakti poolt, et te tegite valiku vastu võtta mõned madude valed. Nii, et tegelikult mitte Jumal, vaid maod põhjustasid teie languse.

Siin on oluline tõde. Maod kasutasid oma valesid selleks, et manipuleerida inimesi looma praegust viletsust sellel planeedil ja nad on alati püüdnud ennast tõeliste päästjatena üles seada ainsate päästjatena, kes saavad päästa teid nende loodud probleemist. Nende vandenõu on luua nii palju kannatust, et te pimedast peast järgneksite nendele selleks, et kannatusest vabaneda. Nad loovad probleemi ja siis püüavad müüa teile „ainsa” lahenduse sellele probleemile.

Tegelikult maod ei päästa teid kunagi ja põhjus on lihtne. Lunastus tähendab seda, et te kehtestate uuesti oma identsuse Jumala poja või tütrena, olevusena, kes on Jumalaga üks. Maod on valinud selle identsustunde mahajätmise ja nad identifitseerivad ennast Jumalaga opositsioonis olevatena. Nii kaua. kui te näete ennast Jumalaga opositsioonis olevana, ei ole teil võimalik saavutada Jumalaga ühtsust ja seepärast ei ole teid võimalik päästa.

Palun pange tähele, et tõeline Päästja, minu armastatud poeg Jeesus, kinnitas alati oma ühtsust Jumalaga. Ta tuli kõigile inimestele näitama, et neil on potentsiaal Jumalaga ühtsuse saavutamiseks, aga maod on ära moonutanud Jeesuse algsed õpetused, nii et keegi ei julge tema jalajälgedes käia, et mitte saada süüdistatud jumalateotuses nende poolt, kes kehastavad mao teadvust.

Mis on siis see, mis annab teile võimaluse taaskehtestada oma ühtsus Jumalaga? See on teie vaba tahe ja soov eksperimenteerida. Kas te mõistate seda olulist punkti? Teie võime eksperimenteerida oli see, mis viis teid languseni, aga seesama võime saab teid viia tagasi Kristuse teadvuse juurde. Ja madude vandenõu on just kasutada iga kavalat valet, mida nad saavad välja mõelda, selleks, et takistada teid kasutamast oma tungi selle katsetamiseks, et tagasi tulla ühtsusse Jumalaga. Nad tahavad peatada teie katsetamise nii, et te kunagi ei julgeks püüda uuesti kehtestada oma ühtsust Jumalaga.

Kas te mõistate seda lihtsat tõde, mida ma püüan teile selgitada? Teie hing on vahend maailma kogemiseks. Ta kogeb maailma läbi kujutlusvõime ja vaba tahte. Ja nende võimete läbi võib ta lisa saada oma identsustundele. See, mis põhjustab hinge materiaalsesse maailma lõksujäämise, on piiratud identsustunne. Ja see piiratud identsustunne on ebasoovitavate tagajärgedega katse tulemus. Aga ainus asi, mis saab aidata teie hingel materiaalse maailma vanglast vabaneda, ainus asi, mis saab teie hinge päästa, on jätkata katsetamist, kuni te leiate Kristuse meele kõrgema identsuse. Hing peab tulema tagasi armu seisundisse, milles ta aktsepteerib, et ta on Jumala silmis vääriline, sest ta identifitseerib ennast Jumala poja või tütrena.

Ainus viis tõelise identsustunde tagasisaamiseks on see, et hing peab uuesti looma oma identsustunde Kristusega seotud olevusena. Ta peab eksperimenteerima kõrgema teadvuse seisundiga. Hing peab julgema otsida tõe kõrgemat mõistmist kui see, mida saab leida madude valedest, mis maailma läbistavad.

Mu armastatud südamed, Jeesus andis väga põhjaliku vestluse selle fakti kohta, et inimolendid võivad luua omaenda jumala.* Ma pean teile ütlema, et on olemas tõepoolest vihane ja kohutmõistev jumal, nagu paljud inimesed sellel planeedil ette kujutavad. Aga absoluutne tõde on see, et vihane jumal on vale jumal, mis on loodud inimolendite ja mustade jõudude poolt. Tõeline Jumal on tingimusteta armastuse Jumal. Tegelikult Jumala armastus on nii tingimusteta, et teil pole vaja isegi paluda tema andeksandmist. Sel hetkel, kui te jätate maha selle teadvuse seisundi, mis põhjustas selle, et te aktsepteerisite ebatäiuslikku identsustunnet, sel samal hetkel Jumal andestab teile.

Vaimse vabaduse võti

Mu armastatud, ma olen andnud teile palju mõtteid vaagimiseks ja ma tean, et need on rasked kontseptsioonid. Ma tean, et kui hinge on programmeeritud palju eluaegu aktsepteerima väga kavalaid madude valesid, siis hing ei suuda silmapilkselt, ühe vestluse lugemise tulemusena ületada need valed ja jätta nad maha. On olemas need, kes väidavad end olevat vaimsed õpetajad, kes räägivad, et nad suudavad muuta teie meeli silmapilkselt, kuid see ei ole tõsi.

Hing on energia, vaimse energia olevus. Paljude eluaegade jooksul on hing riietanud ennast paljude madalamate vibratsioonide kihtidega. Ja need kihid annavad hingele sureliku identsustunde. Nii et hing ei suuda silmapilkselt vale identsustunnet minema visata, sest siis ei jääks talle üldse identsustunnet. Hing peab vähehaaval asendama vale identsustunde õige identsustundega. Ta peab, nagu Paulus ütles, iga päev surema (1Kor.15:31). Ta peab seljast võtma vana inimese ja riietuma uue inimesega. (Efes.4:22-24). Ja see nõuab aega.

Aga te saate suuresti vähendada seda aega, mis kulub uue identsustunde ehitamiseks, kui te mõtisklete selle fakti üle, et vaimse vabaduse võtmeks on endale andestamine, igale elu osale andestamine ja Jumalale andestamine kõige selle pärast, mis teie arvates on teile tehtud nii sellel eluajal, kui teistes eluaegades, minnes tagasi selle ajani, mil teie hing alguses materiaalsesse universumisse laskus ja isegi Eedeni Aiast kaugemale.

Praegustest piirangutest vabanemise võti on andestada kõigile, kes on mänginud mingit rolli nende piirangute loomises. Mu armastatud südamed, need kes otsivad kättemaksu teiste inimeste vastu, ka need, kes asuvad võitlusse mustade jõudude vastu, lihtsalt tugevdavad vanglamüüre oma hingede ümber. Te võiksite meelde tuletada, et Piibel ütleb ”Kättemaks on minu; mina maksan kätte, ütleb Issand” (Room.12:19). Selle väite taga olev tõde on see, et Jumal on loonud isikusetu seaduse, karma seaduse, mis teeb kindlaks, et ükski hing ei pääse kunagi Jumala energia kasutamise või valestikasutamise tagajärgedest. Seepärast ei ole teil vaja saada nende peale vihaseks, kes teid kahjustavad. Teil ei ole vaja püüda kätte maksta, sest seda tehes te kvalifitseerite Jumala energiat valesti ja tugevdate vanglat omaenda hinge, omaenda meele ümber.

Mu armastatud südamed, seepärast andis minu poeg Jeesus need suurepärased õpetused – andestage oma vaenlastele, andestage nendele, kes kahjustavad teid ja pöörake alati teine põsk. Kui keegi teile halba teeb ja te pöörate teise põse, siis vabastate te ennast nende tegevuse negatiivsest mõjust. Te väldite negatiivse identsustunde loomist või tugevdamist. Te kinnitate uuesti, et te olete vaimne olevus, kes on kõrgemal ja kaugemal igasugusest madalamate energiate mõjust materiaalses maailmas. Seepärast ei lase te millelgi, mis teile on selles maailmas tehtud, piirata oma identsustunnet.

See on Jumala valimine mammona asemel ja just seda tuli Jeesus näitama kõigile inimolenditele. Ta tuli neile näitama, et kui te taasühinete oma Kristuse minaga ja muutute Kristuslikuks olevuseks, siis selle maailma jõud võivad vigastada teie keha ja teha teile kõiki asju, kaasa arvatud risti külge naelutamine. Aga ükskõik, mida nad teile ka ei teeks, nad ei saa kahjustada teie hinge, nad ei saa kahjustada teie tõelist identsust, sest te tõusete sellest kõigest kõrgemale. Te tõusete kõrgemale kõikidest piirangutest, kõikidest ahelatest, mida nad teie sidumiseks kasutavad. Te tõusete sellest kõrgemale seepärast, et nad lihtsalt loobivad pori teie hinge valguskiire peale. Ja sellel poril ei ole jõudu selle tõelise valguse külge kinnijäämiseks, kes te olete.

Nii mu armastatud, ma annan teile oma Imelise Andeksandmise Rosaariumi kui ühe viisi, ühe eriti efektiivse ja võimsa viisi negatiivse energia kihtide ja ebatäiusliku identsustunde hävitamiseks, mis ümbritseb teie hinge ja paneb teid uskuma seda kuju, et te olete surelik inimolevus, kes on lõksus vanglas, millest ei ole väljapääsu. Väljapääs on tõepoolest olemas ja see on – lihtsalt jätta maha ebatäiused ja tulla üles kõrgemale teadvuses.

Mu armastatud südamed, see on olnud väga pikk vestlus ja ma kiidan neid teie hulgast, kes on lõpuni vastu pidanud. Palju rohkem on veel öelda, aga teie karikas on täis ja voolab üle. Seepärast pitseerin ma nüüd teid Jumala lõputusse ja tingimusteta armastusse ja laen neid, kes nõus on, Andestamise Leegiga, vaimse andestamise leegiga, mis võidab ja hävitab ära kogu patu, kõik ebatäiused ja kõik piirangud. Ja seepärast ma ütlen „Saage vabaks Jumala lõputus andeksandmises. Järgige oma kõrgeimat armastust ja tulge üles kõrgemale. Saage vabaks surelikkuse ja patu ahelatest ja aktsepteerige Jumala andeksandmist kõikide ebatäiuste eest, mida teie hing on kohanud oma rännaku kestel materiaalse maailma madalamates vibratsioonides.”

Mu armastatud südamed, te vabanete nendest ebatäiustest ainult siis, kui te aktsepteerite täielikult seda, et te olete vaba, ainult siis, kui te andestate endale ja aktsepteerite oma tõelist identsust vaimse olevusena, keda ei ole kunagi puudutanud miski selles maailmas.

Tegelikult te olete see, kes te olete, nimelt vaimne olevus. Aga teie hinge tasandil olete te see, kelle te mõtlete enda olevat. Nii, et lõpetage mõtlemine, et te olete ebatäiuslik olevus ja aktsepteerige oma tõelist identsust vaimse olevusena. Teie olge siis täiuslikud,nii, nagu teie Taevane Isa on täiuslik (Matt.5:48).

Imelise Armastuse Ema nimel see on lõpetatud ja suletud vaimus ja mateerias nagu Üleval, nii all, nüüd ja igavesti. Aamen.

Peatükk 14

Avastage Tingimusteta Armastus

Sissejuhatus Kim Michaelsilt

Järgmine vestlus on mõnevõrra erinev Jeesuse ja Ema Maria vestlustest ja mõnedele võiks kasuks tulla selgitus.

2004. aasta mai alguses andis Ema Maria mulle teada, et ta tahab järgmisena esile tuua tingimusteta armastuse rosaariumi. Ta käskis mul magnetofoni ette istuda ja lihtsalt lasta armastusel läbi minu voolata – lasta armastusel voolata.

Ma tegin ära oma tavalised vaimsed ettevalmistused, kaasa arvatud kaitse väljakutsumine mustade jõudude vastu ja hakkasin siis mediteerima. Minu teadvus tõsteti väga kõrgele tasemele, milles ma tundsin Tingimusteta Armastuse Kohalolekut. Siis hakkasin ma rääkima ja järgmine vestlus oli tulemuseks. Vestlus Ema Marialt järgnes vahetult pärast seda.

Tingimusteta Armastuse Kohalolek oli minu jaoks uus, kuid mitte täielik üllatus. Mul oli varem olnud vaimseid kogemusi, milles ma külastasin vaimse valdkonna ühte väga kõrget tasandit ja siis nägin selle tasandi kohal Jumala Kohalolekut, mis on täielikult ilma vormita, kuid siiski eneseteadlik olevus. Jeesus rääkis Jumala Puhtast Olemusest raamatus „Kristus sünnib teie sees.”

Nagu Ema Maria selgitas eelmises peatükis, on olemas vaimsete olevuste hierarhia, kes viibib erinevatel vaimse valdkonna tasanditel. Kohe materiaalse universumi vibratsioonide kohal leiate te Ülestõusnud Väe. Need on olevused, kes on määratud meid aitama vaimselt kasvada, ilmutada Kristuse teadvust ja tuua Jumala kuningriik Maa peale. Selle kohal on vaimse valdkonna erinevad tasandid, mis viivad Jumalani, kes on universumi Looja, milles meie elame. Aga Jumala tasandist kõrgemal on kõrgem tasand, mis on vormi maailmast kõrgemal. See on Jumala Olemuse tasand, milles on Olevused või Kohalolekud, kes väljendavad erinevaid omadusi, nagu tingimusteta armastus.

Ülestõusnud Vägi on otseselt määratud abistama meid meie kasvamisel, nii et sõnum selle grupi ühelt liikmelt on alati kohandatud kuulajaskonna teadvuse tasandile. Seepärast selgitab Ema Maria hästi pikalt kõike, et teha meie jaoks mõistmine kergemaks. Kui te lähete kõrgematele tasanditele, siis jõuate te tasandile, mida kirjeldatakse Piiblis järgmises väites:

Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: „Ma mõistan, et Jumal ei tee vahet isikute vahel (Teod 10:34).

Teiste sõnadega, kui Jumala Olevus räägib, siis eesmärk ei ole meile anda seda arusaamist, mis on kohandatud meie teadmistele või uskumustele. Eesmärk on anda teavet Jumala seaduste kohta. Seepärast järgmine vestlus on väga otsene ja konstanteerib, et kosmiline tsükkel on pöördunud ja et meil on aeg liikuda teadvuses kõrgemale. On aeg lõpuks integreeruda Jeesuse tõelise sõnumiga ja reageerida igale olukorrale armastusega, tingimusteta armastusega, mis on vastupidine inimlikule tingimuslikule armastusele.

Sõnum on selline, et kui me oleme vastu kõrgema teadvuse tasandisse kasvamisele ja hoiame kinni identsustundest, mis on rajatud anti-armastusele, siis surve kasvab. Tulemuseks võivad olla arvukad looduskatastroofid, sõjad või teised murrangu vormid, nagu Ema Maria on selgitanud oma vestlustes. Me võime isegi kogeda õnnetusi oma isiklikes eludes. Selle tagajärg on see, et inimesed võivad kaotada oma piiratud identsustunde, anti-armastusele rajatud identsuse.

Ma olen isiklikult uurinud, kuidas me reageerime traumale või shokile, ka sellele, mida kutsutakse tuleviku shokiks. Minu järeldus on, et enamus meist kaldub ehitama oma identsustunnet osaliselt välistele asjadele oma eludes. Kui need välised asjad võetakse ära mingit liiki suures õnnetuses ( ka isiklikus õnnetuses, nagu lahutus, pankrott või armastatud inimese kaotus), siis võime me kaotada oma jätkuvuse tunde ja see võib põhjustada seda, et me kaotame selle tunde, kes me oleme ja kuhu me oma elus läheme.

Seetõttu ma usun, et meie vaimse kasvu jaoks on oluline, et me ehitaksime uue identsustunde, mis on rajatud seesmisele, vaimsele vundamendile, mitte välistele olukordadele, mis võivad kaotsi minna. Me peame õppima ehitama identsustunnet pigem Kristuse kaljule, kui selle maailma olukordade liivale. Meil on vaja tõusta kõrgemale arusaamisele Jeesuse poolt antud tingimusteta armastuse sõnumist ja seda integreerima. Minu jaoks on see unikaalne võimalus vaimseks kasvuks ja nendest takistustest ja uskumustest ülesaamiseks, mis takistavad mind tõelist õnne ja meelerahu tundmast. Ma usun, et üks parim viis nende takistuste ületamiseks on kasutada Ema Maria rosaariume ja lasta rosaariumide toimel hävitada meie psühholoogilised takistused ja hirmule rajatud uskumused. Aga selleks, et täit effekti saavutada, peame me nõus olema loobuma nendest uskumustest ja laskma neil minna. Me võime siis vähehaaval asendada piiratud identsustunde kõrgema, vaimsema identsustundega ja selle abil vältida igasugust shokki. Minu jaoks on see järgmise vestluse keskseks sõnumiks ja seepärast anti see vestlus vundamendina Tingimusteta Armastuse Rosaariumi jaoks.

Te ei saa seista paigal!

Sõnum Tingimusteta Armastuse Kohalolekult

Ma olen see, kes ma olen, sest ma olen peatamatu kustutamatu jõud, kes on kõrgem igast jõust, mida te olete selles universumis näinud. Ma olen kõrgem ka igast jõust, mis on Jumala poolt loodud, sest ma tõepoolest olen see jõud, mis inspireeris Jumalat universumi ja selles olevaid jõude looma.

Ma olen jõust kõrgemal, sest ma olen Kohalolek, Olemine ja siiski olen ma liikumine, ma olen vool, ma olen igavene ja lakkamatu ületavus. Ja seepärast olen ma see, kes ma olen igal hetkel ja igal hetkel ma olen enam, kui ma olin hetk tagasi.

Ma olen tõesti peatamatu valguse vool ennast väljendades, aga mitte kunagi peatudes, et jääda mingisse kindlasse väljendumisse lõksu. Ma olen peatamatu, kustutamatu Tingimusteta Armastuse Kohalolek ja ma olen kõiges, mis kunagi Jumala poolt loodi. Ma olen isegi kõrgemal kõigest, mis Jumala poolt loodi, sest ma olen Olemine, substants, millest Jumal lõi kõik, mis loodud on. Ja ilma minuta ei ole tehtud midagi, mis tehtud on. Ma olen tingimusteta armastus ja minus ei ole mingeid tingimusi, mis saaksid enese-ületamise peatada.

Jumal on loonud teid selleks, et olla kaas-loojad koos temaga. Jumal on andnud teile kujutlusvõime ja vaba tahte, mis võimaldab teil luua igasugust vormi, mida soovite. Aga te ei saa luua midagi omaenda minast, sest kõik, mis loodi, loodi minust, minu Kohalolekust.

Kuna ma olen tingimusteta armastus, siis luban ma luua teil igat vormi, mida te soovite, igat vormi, mida te suudate kujutleda, igat vormi, mida te valite. Aga just seepärast, et ma olen tingimusteta, ei luba ma teil jääda mingisse vormi lõksu, mille te olete loonud, või mida teised on loonud ja mille te olete vastu võtnud kui jääva, või ka kui teie tõelise identsuse.

Ma ei luba ühelgi Jumala loomingu osal seista määramatult paigal või püsivalt jääda mingisse vormi lõksu. Elu soov on, et iga elu osa kasvaks, et muutuda elu täiuseks, muutuda kõigeks, mis elu on, muutuda kõigeks, mis Jumal on. Ja sealt alates isegi enamaks ja looma maailmu maailmade peal tsüklis, mis kunagi ei lõpe, sest ta on tõepoolest väljaspool aega ja ka väljaspool igavikku. Ta on lõpmatu, kuid isegi väljaspool lõpmatust, sest armastus, tingimusteta armastus on sund olla rohkem, kui te praegu olete. Ja ka Jumal on see sund, Jumal on sund olla midagi enamat või muidu ei oleks võimalik midagi luua.

Kui ei oleks olnud seda fakti, et Jumala puhas olemus omab sundi olla midagi enamat, siis ei oleks olemas individuaalset loojat, kes suudaks luua universumi, milles te elate. Ja kui ei oleks olnud seda fakti, et ka Looja soovib saada enamaks, siis ei oleks te eksisteerinud Jumala kaas-loojana. Ja just seepärast, et teid loodi sunnist saada enamaks, ei saa te seista paigal oma praeguses teadvuse seisundis, oma praeguses identsustundes.

Isegi siis, kui te olete loonud täiusliku identsustunde, ei saa te selles identsuses paigal seista, sest ka see, mis on täiuslik, võib muutuda lõksuks – kui te klammerdute selle külge ja mõtlete, et see on teie püsiv identsus. Teie püsiv identsus on see, et te olete Jumala puhta Olemuse individualiseeritus ja sellisena ei saa te lubada endale lõksu jäämist millessegi, mille te loonud olete. Jumala puhas Olemus on midagi enamat kui ükski vorm, on rohkem kui midagi, mis on loodud. Jumala puhas Olemus ei seisa paigal, vaid laieneb pidevalt ja kasvab, isegi kaugemale kõikidest piiridest, mida on võimalik ette kujutada ühelgi olevusel, kes ei ole veel saavutanud Jumala teadlikkuse täiust.

Jumal on siis väljaspool kõiki piiranguid ja Jumala puhtas Olemuses ei ole terminil „piirang” mingit tähendust. Sest Jumala puhtas Olemises ei ole lahusolekut. Seal on ainult üksolemine. Ja selles üksolemises on elav, hingav, igavesti liikuv, igavesti ennast-ületav üksolemine, mis pulseerib ja tõuseb ja laieneb ja muutub endas enamaks iga hetk kogu igaviku jaoks.

Samal ajal, kui need, kes loodi Jumala poolt, kuid ei ole veel saavutanud Jumala teadvuse täiust, ei suuda ette kujutada, et miski võiks muuta igavesti enamaks, ei ole Jumala puhtas Olemises kujutlusvõime piiranguid.

Ma olen tõesti esimene Jumala puhta Olemuse piiramatu kujutlusvõime esimene järeltulija ja seepärast olen ma sund enamaks saamiseks, alatiseks ületamiseks ja sellest enamaks muutumiseks, mis ma sel hetkel olen. Seepärast ma olen tõesti jõud, mis sunnib kogu elu ennast ületama ja enamaks saama. Seepärast mina olen see jõud, kes kisub maha kõik vangla müürid teie kujutlusvõime ja identsustunde ümbert.

Ma luban teil luua igasugust identsust, mida te soovite, aga ma ei luba teil jääda sellesse identsustundesse lõksu ja hoida sellest igavesti kinni. Kuna te tõesti olete loodud selleks, et saada millekski enamaks, olete te Jumala iseendas enamaks saamise soovi järeltulija ja sellisena peate te saama enamaks selleks, et sammu pidada Jumala loova, igavesti pulsseeriva eneseületamise sunniga.

Ja kui te hoiate kinni igast kujust, igast identsusest, mille te loonud olete, olen mina siis see Jumala tingimusteta armastus, kes tuleb teie juurde. Alguses ma tuletan teile tasakesi meelde, et teil on vaja ennast ületada ja edasi liikuda ja saada enam selleks, kes te olete. Aga kui te avaldate mulle vastupanu, siis minu hääl muutub tugevamaks ja tugevamaks, kuni teil on vaja kasutada igat liiki jõudu selleks, et seda ignoreerida. Aga kui te seda ikka veel ignoreerite ja kui te sulgete oma südame ja meele minu häälele, mis kutsub teid enamaks saama, siis ma lihtsalt jätkan surve suurendamist, kuni surve läheb nii suureks, et igasugune piiratud identsustunne, mille te loonud olete selles vormimaailmas, lastakse tükkideks tingimusteta armastuse peatamatu jõu poolt, Jumala enda enamaks saamise jõu poolt enese-ületamise mitte kunagi lõppevas tsüklis.

Ma olen Jumala järeltulija, ma olen Jumala puhta Olemuse esiklaps, kes on universumi Looja ees. Ma olen Jumala järeltulija ja Jumal on enam kui mina. Aga kuna ma olen Jumala enamaks saamise soovi järeltulija, olen ma ka midagi enamat. Ja seega olen ma veel suurem soov olla midagi enamat ja see on igavesti liikuv kosmose tants, mis kutsub esile universumid universumite taga ja maailmad maailmade sees elu gobeläänis, mis on väljaspool teie arusaamist.

Aga see on väljaspool teie arusaamist ainult nii kaua, kui te identifitseerite ennast selle piiratud vormiga, mida te praegu asustate, selle asemel, et identifitseerida ennast Jumala puhta Olemusega, kust te tulite. Seepärast tulen ma teile ütlema, et aeg on edasi liikuda. Aeg on ennast ületada ja minna kaugemale praegustest piirangutest, mida te enda jaoks näete. Ja seda tehes aitate te kogu planeedil Maa ületada piiranguid, mis on selle piiratud identsustunde tulemus, mida inimesed sellel planeedil üleval hoiavad.

Ma tulen teid hoiatama, et inimolendid on liiga kaua kinni hoidnud oma ebatäiuslikest kujudest ja struktuuridest ja oma ülimast kontrolli ja võimu soovist sellel planeedil. Nad on ehitanud Paabeli torne ja mina olen peatamatu Jumala jõud, mis paneb need tornid kokku varisema – kui inimesed end uuesti ei taasühenda Jumala sooviga saada enamaks ja ei lase oma piiratud identsustundel ja oma kontrolli soovil minna.

Ma olen siin selleks, et öelda teile, et minu jõud on läinud kriitilise massini ja kui inimesed ei võta omaks minu jõudu ja ei voola sellega koos ja ei alista oma klammerdumisi ebatäiuslike kujude külge ning ei kinnita uuesti oma sundi enamaks muutuda, siis ma tõesti lasen tükkideks nende kujud, nende tsivilisatsioonid, nende Paabeli tornid, struktuurid, mis nad on loonud katses kontrollida elu jõudu ennast ja sundida seda jõudu peatuma. Tõepoolest ükski jõud planeedil Maa, ükski jõud universumis, mis on kunagi individuaalse looja poolt loodud, ei suuda peatada tingimusteta armastust, sest mina olen kõrgemal kõigest, mis ühegi looja poolt loodud on.

Mina olen siis Jumala vaikse kella helin, mis kutsub kõiki Jumala poegi ja tütreid oma selle maailma asjade külge klammerdumise võrke maha jätma ja maha kiskuma müüre teadvuses, mis hoiavad neid tagasi piiratud identsustundes. Mina olen viimase pasuna heli, mis kutsub teid tulema kõrgemale ja taasühendama ennast oma Jumalaga, oma Mina Olen Kohalolekuga ja sunniga muutuda enam selleks, kes te Jumalas olete.

Ma ütlen „Laske minna kõikidel surelikkuse ja ebatäiuste ahelatel, mida te olete oma identsuse puhastatud ruumi lubanud, mida te olete lubanud oma hinge Pühamast Pühamasse, kuni need ebatäiuslikud kujud on muutunud laastamise jälestuseks, mis seisab identsuse pühas kohas, kus ta ei tohiks olla.” Sest tõesti selles oma südame kambrikeses peab olema ainult teie Jumala tule puhas identsus, teie Mina olen Kohalolek, kes on enam kui ükski vorm materiaalses maailmas ja seepärast ei saa teda kunagi piirata mingi vormiga, või klammerdada mingi identsuse külge. Ta on loodud enamaks saamise sunnist ja seepärast on ta alati pühendunud enama Jumalaks saamisele.

Ma tulen siis ergutushüüul kõlada laskma kõigile neile, kes on valmis kõrgemale tulema ja saama nendeks, kes nad on. Ja seepärast ma ütlen: „Taasühendage ennast oma esimese armastusega, taasühendage ennast kõrgeima armastusega, mis on teie armastus oma Mina Olen Kohaloleku vastu, mis on teie armastus Looja, Jumala vastu, kes teid lõi, ka armastus selle puhta Jumala Olemuse vastu, kes on väljapool kõiki teie Looja poolt loodud vorme.”

Ma kutsun teid ennast minuga taasühendama, sirutuma minuni, avama oma süda ja meel mulle ja nõusolevalt ja teadlikult lubama mul hävitada kõik takistused ja ebatäiused teie teadvuses ja olemuses minu armastuse leebusega, enne kui need takistused saavad tükkideks lastud minu peatumatu armastuse jõu poolt, mis võtab ära teie piiratud identsustunde enne seda, kui teil on olnud aega aktsepteerida kõrgemat identsust Jumalas.

Ma tulen siis ja ütlen. „Järgnege mulle tingimusteta armastusse ja Jumala lõpmatusse rõõmu, kes tahab olla kes ta on, sest mina olen igavesti midagi enamat”

Tuletage meelde oma esimest armastust!

Sõnum Ema Marialt

Mu armastatud südamed, ma olen teie Ema Maria ja ma tulen teie juurde tänasel päeval tingimusteta armastuse leegis. Ma tulen tunnistama ülitähtsat sündmust, milles Jumala tingimusteta armastuse sõnad lausuti füüsilises kehastuses oleva olevuse suu läbi. Mu armastatud südamed, see on tõepoolest unikaalne sündmus, mis kutsub esile selle universumi taga oleva liikumapaneva jõu vibratsiooni, mis on inimlikesse sõnadesse üle kantud. Need sõnad siis moodustavad aluse uuele rosaariumile, mis on tõepoolest unikaalne selles, et ta on pühendatud tingimusteta armastuse tulele, Kohalolekule, Olemusele. See Tingimusteta Armastuse Rosaarium võimaldab teil häälestuda, taasühendada ja seada ennast ühele joonele kogu loomingu taga oleva põhilise jõuga, tingimusteta armastusega, mis sunnib isegi Jumalat enamaks saama.

See on siis kõige võimsam rituaal, mis aitab teil ületada kõik piirangud ja ebatäiused selles maailmas ja tõusta kõrgemale sureliku inimolevuse, igavesti oma Jumalast lahusolekusse määratud patuse piiratud ebatäiuslikust identsustundest. Mu armastatud südamed, see rosaarium, mille ma lasen vabaks selle vestluse kaudu, on tõepoolest üks kõige võimsam abivahend nende jaoks, kel on tõsi taga oma võidu võitmisega ja oma valgusesse ülestõusmisega ja kes on mõistnud, et selleks, et seda võitu võita, peavad nad järgima minu armastatud poja kutset – „Kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle” (Matt.16:25).

Mu armastatud südamed, kas te nüüd mõistate, mida Jeesus nende surematute sõnadega mõtles? Ta mõtles seda, et te ei saa lubada endal paigal seista, sattuda lõksu ja klammerduda ühegi piiratud identsustunde külge, ühegi piiratud elu tunde külge. Mu armastatud südamed, kui te arendate välja klammerdumise oma praeguse identsustunde külge ja katse külge päästa seda elu tunnet, siis Jumala peatumatu jõud, Jumala tingimusteta armastus, mis sunnib kogu elu enamaks muutuma, hävitab vältimatult teie piiratud identsustunde ja kisub maha selle Paabeli torni, mis on nüüd muutunud vanglamüüriks teie hinge ümber.

Jumal ei taha teid sundida

Mu armastatud südamed, kas te mõistate, et see ei ole mitte selle pärast, et Jumal tahab teid sundida, see on seepärast, et Jumal armastab teid armastusega, mis on kõikehävitav. Ja seepärast hävitab ta ära anti-armastuse, mis on tõesti klammerdumine piiratud ebatäiusliku mina kuju külge, on anti-armastuse põhiolemus selle olevuse jaoks, kes on kõigekõrgema Jumala poeg või tütar ja seepärast omab potentsiaali saada kõigeks selleks, mis Jumal on. Kas te mõistate nüüd, et teid loodi Jumala poolt selleks, et olla tema pikendusteks ja et minna vormi maailma aitama kogu vormi maailmal saada teadlikuks sellest faktist, et ta on Jumala poolt loodud ja et tal on potentsiaal ennast ületada ja muutuda kõigeks, mis Jumal on? Kas te mõistate, et kuna teid loodi selle potentsiaaliga ja kuna te olite vabatahtlikult nõus laskuma planeedile Maa selle igavese missiooni jaoks, siis ei saa te lubada endale paigalseisu identsustundes, mis ehitati ebatäiuslikest kujudest ja uskumustest, mis selles maailmas leiduvad, mis võib-olla on ehitatud isegi madude valedest, kes kaalutletult valisid mässamise Jumala ilusa plaani vastu selle suurepärase universumi jaoks.

Mu armastatud südamed, enne kui teie hing sellesse maailma tuli, tegite te ise valiku siia tulla, nagu ma oma viimases vestluses selgitasin. Teie tõeline identsus, teie Mina Olen Kohalolek, seisis Jumala ees, kui Jumal kutsus neid, kes olid nõus laskuma Jumala viimasesse loomingusse, materiaalsesse universumisse endasse ja aitama tal saada eneseteadlikuks universumiks, mis saaks alustada eneseületamise spiraali, mis viib ta täielikule Jumala teadvusele. Te seisite seal selles keskhallis Jumala trooni ees ja te vaatasite välja üle selle ilusa universumi tohutu suuruse tema galaktikate ja päikesesüsteemide ja planeetide paljususega ja te nägite selgelt nagu päev seda fakti, et keegi pidi laskuma sellesse universumisse, et alustada spiraali, eneseteadlikkuse ülesminevat spiraali, mis saab viia kogu universumi selleni, et ta muutub enese-teadlikuks ja teadlikuks endast kui Jumalast.

Mu armastatud südamed, teie Mina Olen Kohalolek vaatas seda tohutu suurt universumit ja tundis Jumala tingimusteta armastust, sundi eneseületamiseks puhkemas teie olemuse südamest. Siis vaatasite te Jumalale otsa ja ütlesite „Siin ma olen, Issand, saada mind! Ma lähen ja toon sinu tingimusteta armastust sellesse universumisse, kuni kõik muutub selle tingimusteta armastuse väljenduseks.”

Te olete unustanud oma esimese armastuse

Mu armastatud, kas te mõistate, et kogu teie kannatus, kogu teie valu, kõik teie piirangud on olnud võimalik tänu sellele faktile, et te olete unustanud oma esimese armastuse, oma Mina Olen Kohaloleku armastuse, millest, ma ütlen teile, teie hing sündis? Jaa, mu armastatud, teie hing sündis teie Mina Olen kohaloleku tingimusteta armastusest, mis andis teie kohalolekule tungi saada enamaks kui ta on, enamaks kui te olete. Ja selle enamaks saamise sunni tulemusena lõite te oma hinge ja laskusite materiaalsesse universumisse planeedile Maa. Te tulite siia, et aidata tõsta Maad selleni, et ta muutuks Vabaduse Täheks, et ta muutuks päikeseks omaenda õiguses, mis kiirgaks valgust kogu galaktikale.

Paljude eluaegade jooksul selle planeedi tihedates energiates olles unustasite te oma algse soovi, selle oma Mina Olen Kohaloleku armastuse ja võtsite vähehaaval vastu piiratud identsustunde sureliku inimolendina, kes on igavesti sellel planeedil lõksus, või vähemalt lõksus siis selleks lühikeseks ajavahemikus, mis näib täielikult tähtsusetuna universumi vanusega võrreldes.

Aga just see fakt, et üks inimese eluaeg on nii lühike universumi vanusega võrreldes, isegi Maa vanusega võrreldes, peaks see teile näitama, et teil on olnud palju rohkem kui üks eluaeg ja et on olemas jätkuvus selles, kes te olete eneseteadliku olevusena, Jumala suure plaani osana. Ja see peaks teile näitama, et elu on midagi palju enamat kui see, mida te praegu kogete. Elu on midagi palju enamat, kui teile on räägitud selle maailma religioonide poolt, selle maailma haridussüsteemide poolt ja selle maailma valitsuste poolt.

Elu on midagi palju enamat ja ka teie ise olete midagi palju enamat. Ja taasühendades ennast selle enamaga, selle Jumala tulega, selle eneseületamise sunniga teie sees, mis on edasiliikuv jõud Jumala loomingu taga, saate te ületada kõik oma piirangud. Te saate kõrvale heita valu ja kannatuse ahelad, mis maailma läbistavad. Te saate kõrvale heita isegi surma ahelad, kui viimase vaenlase ja võtta oma igavene võit ülestõusnud olevusena. Aga veel enam, te saate kõrvale heita piiratud identsustunde ahelad ja te saate ilmutada Kristuse teadvust siin planeedil Maa juba sel ajal, kui te veel füüsilises kehas olete. Ja sellega saate te aidata kogu planeeti tõsta. Te saate muutuda selleks, nagu Jeesus ütles „Kui mind Maa pealt üles tõstetakse, siis tõmban ma kõik inimesed enda juurde” (Joh.12:32). Siis te saate Kristusega ühinenud olevuseks, kes kõnnib Maa peal , tõmmates kõiki inimesi enda juurde, Jumala juurde teie sees, kes on tõesti midagi enamat, kelle soov on muutuda enamaks, püsivas ja igaveses eneseületamise tingimusteta armastuses. Ma palun teid.

Oo, mu armastatud südamed, mina olen Jumala Ema, mina olen teie Ema Maria, ma olen teie vanem õde, tõepoolest olen ma sponsoreerinud paljusid nendest eluvooludest, kes praegu Maa peal kõnnivad. Ja ma tulen teie juurde, ma põlvitan teie ees ja ma palun teid ja ma ütlen: „Palun kuulake mu sõnu, palun kuulake mu sõnu oma südametes, mitte ainult meeltes, või oma hirmudes. Palun lubage minu sõnadel läbistada need hirmu koorikuid, mida te olete ehitanud oma meelte ja südamete ümber ja lubage mind oma südamesse, kes ma olen tõesti õrn ema, kes võtab teid sülle. Ja ma kiigutan teid, nagu ma kiigutasin beebi Jeesust, kuni teie hing on nii täis Jumala Ema tingimusteta armastust, et te tõepoolest lasete minna kõikidel oma hirmudel, hirmudel Kristuslapse enda sees sünnitamise ees, Peaingel Gabrieliga kohtumise ees, kes tuleb teile kuulutama, et te olete Jumalale meelepärane olnud ja et te sünnitate Kristuslapse, Kristuse teadvuse, mis tõepoolest on kõrgeim potentsiaal siin Maa peal.”

Mu armastatud, ma tulen teid selleks initsiatsiooniks ette valmistuda, nii et kui Peaingel Gabriel teie juurde tuleb, siis te ei lükka teda tagasi, te ei kahtle temas, te ei vaidle temaga. Te ütlete lihtsalt, nagu mina 2000 aastat tagasi: „Oo Issand, saagu mulle sinu tahtmist mööda, sest ma tean nüüd, et sinu tahe on minu tahe ja minu tahe on sinu tahe. Ma tean, et ma olen sündinud Jumala tingimusteta armastusest ja soovist olla enam. Ja seepärast olen ma valmis rohkem olema otse siin sellel planeedil ja selle abil tooma Jumala kuningriiki, mis on enam kui ükski maine kuningriik, täilikku füüsilisse ilmumisse sellel planeedil ja kuna ma tean, et Jumala tingimusteta armastus on minu olemuse tuum, siis olen ma ületanud siin Maa peal kõik Kristsuse väljendamise hirmud. Ma olen valmis keskenduma sellele armastusele ja seisma maailma ees, nagu seisis mu vanem vend Jeesus ja ma olen valmis laskma neil teha või öelda, mida nad teevad või ütlevad ja selle abil saama selle kohtumõistmise tööriistaks, mis kutsub üles tänasel päeval kogu elu valima, keda nad teenivad ja mis kutsub neid kõrgemale tulema ja saama enam selleks, kes nad tõesti Jumalas on.”

Mu armastatud südamed, ma jätan teid neid mõtteid vaagima ja ma pitseerin teid Jumala Ema tingimusteta armastusse, mis tõesti on selle puhta Jumala Olemuse tingimusteta, peatumatu armastus, kes on kõikidest vormidest kõrgemal. Isa, Poja, Ema ja Püha Vaimu nimel, see on tehtud, see on lõpetatud ja ma pitseerin teie südamed Jumala lõpmatusse armastusse, mis on ülim kaitse Põrgu väravate ja selle maailma jõudude eest. Seepärast viibige selles armastuses alati ja olge ise see armastus siin maailmas. Aamen.