Peatükk 11

Sõjahoovuste tagasilükkamine

Mu armastatud südamed, ma tulen jälle teie juurde ja sel korral tulen ma Rahu Ema tiitliga. Selle tiitli teenisin ma välja, olles Rahuvürsti ema ja hoides vaimset rahu tuld Maa jaoks möödunud 2000 aasta jooksul, mil ma olen olnud Ülestõusnud Meister, töötades selle ilusa, kuid sõdadest laastatud planeediga.

Ma tulen õnnitlema teid nende pingutuste eest, mida te olete minu eelmisi rosaariume tehes teinud ja ma tulen ütlema, et te tõesti loote muudatust. Ma hoiatasin teid oma viimases vestluses, et on olemas suur potentsiaal maavärinateks märtsi kuus ja ma pean teile ütlema, et see on veel jõus. Aga mul on ka suur lootus, et me suudame pehmendada paljusid neid maavärinaid ja purustuste ja elu kaotuse potentsiaali. Ma kiidan teid teie pingutuste eest ja kuna ma tunnen teie südamete siirust, tulen ma teie tähelepanu juhtima veel ühele alale, kus ma tõesti vajan teie abi, teie armastust ja ustavust mulle.

Sõja uus definitsioon

Ma olen teile rääkinud, et Ema Maa ise on sellise suure pinge all, et ta vaevalt suudab hoida tasakaalu selle negatiivse emotsionaalse energia pärast, mida inimkond on tootnud. Ma olen kindel, et te suudate mõista, et üks suurimaid negatiivse energia põhjusei on ja on olnud tuhandeid aastaid sõda ise.

Kas on ühtainsatki põhjust, mis on vastutav rohkema tapmise, verevalamise, viha, vihkamise ja kättemaksu aktide eest kui sõda? Ma olen kindel, et te mõistate, et ükski teine tegevus ei põhjusta sellist massilist ebainimlikkust, kui rahvaste sõttaminek ja püüd üksteist hävitada, hävitades selles protsessis ka oma rahvast. Seepärast tulen ma värbama teie abi, et te teeksite Ime Rahu Rosaariumi, mille ma lasen välja tänasel päeval.

Ma tulen teile seletama ka seda, mis on sõja tõeline põhjus sellel planeedil, aga kõigepealt tahan ma, et te mõistaksite, mis sõda on. Sõja lihtsaim seletus on, et see on äärmine tasakaalutuse seisund. See on seisund, milles normaalsed kaalutlused on kõrvale lükatud selle poolt, mis näib olevat kõikehävitav vajadus võita vaenlane, keda peetakse ülimaks ähvarduseks. Seepärast on kõrgemad printsiibid kõrvale heidetud ja inimesed tunnevad enda õigustatud olevat teha kõike, mis vajalik , et lüüa vaenlast ja säilitada oma elud ja oma eluviis.

Oh, mu armastatud, elu enda põhiolemus on tasakaal. See, mis hoiab seda planeeti pöörlemas oma telje ümber, on tasakaal. Aga nagu te hästi teate, on Maa telg kaldu ja see näitab, et sellel planeedil on tasakaalutuse seisund. See tasakaalutus on põhjustatud negatiivse energia poolt, mis on loodud inimese ebainimlikkusega inimese vastu ja kõige suurem selle põhjus on loomulikult sõda ise. Sõda on siis ülim tasakaalutuse vorm, mida inimene teab.

Ma ei ütle, et see on ainus tasakaalutuse vorm, aga see on tõesti ülim tasakaalutuse vorm. Põhjus on selles, et takistavad asjaolud ja tasakaal, mis tavaliselt takistavad inimestel äärmusse minemast, on kõrvale heidetud ja nüüd on inimesed lõksus äärmises illusioonis, et kõik sobib ja et eesmärk pühendab abinõu, mis on vajalik selleks, et teha kurja, et hea saaks tulla ja mis on vajalik selleks, et tappa rohkem inimesi selleks, et tuua rahu.

Isa-Ema Jumala kosmilised jõud

Mis on siis sõja põhjus? Mis põhjustab inimeste tasakaalutuks muutumise? Vaadake, mu armastatud, vastandina pinnapealsetele nähtumustele ei ole inimolendid sünnipäraselt kurjad ja nad ei ole sünnipäraselt tasakaalutud. Inimolendid püüavad muidugi tasakaalu saavutada, nii et see, kui nad ei ole tasakaalus, näitab, et neid manipuleeritakse väliste jõudude poolt.

Vaadake, mu armastatud, teie teadlased räägivad looduse tasakaalust ja loodus ja kõik looduse olendid on Ema Maa lapsed. Ema Maa ise püüab alati saavutada täiuslikku tasakaalu ja kõigil tema lastel on loomulik tendents tasakaalu poole püüelda. Inimolendid on ka Ema Maa lapsed ja neil on tasakaalu soov. Aga inimolendid on midagi rohkemat kui loomad, sest inimolenditel on hing, kes laskus alla vaimsest valdkonnast. Hing on Jumaliku Isa laps ja tema ka püüdleb tasakaalu poole. Nii et te näete, et kui inimolendid näitavad üles tasakaalutust, siis on see sellepärast, et mingi väline jõud on neid manipuleerinud kaotama keha ja hinge tasakaalu. Püüdkem nüüd mõista seda välist jõudu.

Nagu minu poeg on selgitanud, lõi Isa-Ema Jumal kogu vormi maailma. Isa-Ema Jumala omadused pole kunagi ilusamini illustreeritud, kui taoistlikus Tai-Chi sümbolis. See sümbol kujutab kahte universumi põhijõudu ja need kaks jõudu on laienev jõud, mis esindab Jumal-Isa, ja kokkusuruv jõud, mis esindab Jumal-Ema.

Jumal-Isa loomus on laienemine, kasvamine ja eneseületamine Jumal-Ema loomus on kokkutõmbumine, kuid mitte sellisel viisil, mis piiraks Isa kasvu. Ema loomuseks on anda vastukaal Isa laienevale jõule, et see ei laieneks nii, et ei ole tasakaalustatud kasvu.

Ma ütlen teile siin seda, et vormi maailma loomus on laieneda ja sellepärast kogu universum tõepoolest laieneb. See kasv saavutatakse Isa laieneva jõu ja Ema kokkutõmbava jõu harmoonilise vastastikuse tegevuse läbi. Mida te sellest kujust näete, on see, et laienev ja kokkutõmbav jõud ei ole vastandlikud, vaid teineteist täiendavad. Nad ei tühista teineteist, nad lihtsalt tasakaalustavad teineteist. Mõlemad jõud on vajalikud ja nad peavad olema õiges suhtes. Teiste sõnadega, koostoimimine nende kahe jõu vahel loob järeltulija ja selle järeltulija vorm määratletakse Isa ja Ema jõu tasakaalu poolt.

Te mõistate ka seda, et Isa jõud on määratud olema natuke tugevam kui Ema jõud. See kindlustab selle, et järeltulija jääb ellu, mis tähendab seda, et ta on kasvav ja ennastületav. See eneseületamine, see kasv on kogu vormi maailma eesmärk, olemise eesmärk. Seepärast Piibel ütleb, et isa on majapidamise pea. See ei tähenda, et sugude vahel peaks olema ebavõrdsus, sest Isa ja Ema on tõepoolest igal viisil võrdsed Neil on lihtsalt erinevad funktsioonid, erinevad rollid mängida loomingu draamas.

Perekonnas peaksid mees ja naine võrdsed olema, kuid isa roll on kindlustada, et perekond (sest Jumaliku Isa jaoks tähendab see kogu universumi) täidaks oma otstarvet kasvu ja pideva eneseületamise platvormina. Ema roll on teha kindlaks, et kasv jääks tasakaalu ja et kõik osalejad oleksid selles protsessis toidetud. Kui need kaks jõudu on õiges polaarsuses, siis isa laienev jõud on alati natuke tugevam kui Ema kokkutõmbav jõud. Kui ei ole, siis ei ole kasvu, siis kogu universum, või selle osa jääb liikumatuks.

Nii et te näete, et kui üks jõud muutub liiga tugevaks, siis loob ta selle tagajärjel tasakaalutuse seisundi. Kui Isa jõul lubataks laieneda ilma piiranguta, siis laieneks ta nii jõuliselt, et ta ei suudaks ennast säilitada ja kogu looming lendaks laiali. Teiste sõnadega, kui universum laieneks piiramatul viisil, siis kõik galaktikad, päikesed ja planeedid lendaksid tükkideks ja ei oleks enam elu jaoks alust. Teisest küljest, kui Ema kokkutõmbav jõud muutuks liiga tugevaks, siis peataks ta kasvu ja seetõttu universum stagneeruks. Nagu teie teadlased on avastanud, et see, mis stagneerub, hakkab kokku tõmbuma ja lõpuks variseb oma enda raskuse all kokku. Nii et te näete, et harmooniline universumi kasv sõltub õigest polaarsusest, õigest tasakaalust Isa-Ema Jumala laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel.

Looming ja vaba tahe

Mu kallid, nüüd mõistate te universumi kahte põhijõudu. Me vajame nüüd selle mõistmist, et Jumal lõi kaks erisugust evolutsiooni. Kõigepealt lõi Jumal mõned vaimsed olevused, kes loodi selleks, et teenida taeva maailmas, või mida me võiksime kutsuda vaimseks valdkonnaks. Need vaimsed olevused on need, keda paljud inimolendid kutsuvad ingliteks, nii et selguse mõttes lubage mul kasutada seda terminoloogiat.

Isa-Ema Jumal, nagu armastatud Jeesus oma vestluses selgitas, lõi paljude erinevate kihtide või valdkondadega maailma. Nendest valdkondadest madalaim on see universum, milles te elate. Siis lõi Jumal evolutsiooni, mis oli ingellikust evolutsioonist eraldatud. Nendel olevustel oli ette nähtud laskuda materiaalsesse valdkonda, alustada põhjast ja töötada ennast üles läbi erinevate Jumala loomingu tasandite. Need olevused olid esimesed inimolendid, kes Maale laskusid. Nagu Piibel ütleb, olid inimolendid loodud natuke madalamatena kui inglid, mis tähendab seda, et inglid loodi kõrgema Jumala teadlikkuse tasemega. Inimolenditel on võimalus vähehaaval saavutada see Jumala-teadlikkus, aga neil tuleb töötada selleks, et saavutada see, tõustes läbi vormi maailma erinevate tasandite.

Mõnedele inglitele anti ülesanne teenida inimolendeid ja aidata neid nende arengus. See on see printsiip, mida te nägite Jeesust oma jüngritele seletamas, kui ta ütles, et see, kes tahab olla suurim, peab olema kõikide teenija (Mark.9:34). Vaadake, kõigist kõrgem olevus on Jumal. Aga vastupidiselt inimese loodud Jumala kõikvõimsa valitseja kujule on Jumal ka kõikidest kõige alandlikum olevus. Jumal on tõepoolest kõikide teener, sest Jumal on lubanud omaenda substantsil, omaenda Olemusel saada vangistatud vormi maailmas. Jumal on lubanud teadlikel olevustel, kellel on vaba tahe, teha tema Olemusega, mida nad tahavad. Jumal on teinud seda sellepärast, et anda oma poegadele ja tütardele võimalus kasvuks ja seepärast võiks öelda, et Jumal on kõikidest kõige suurem teener.

Omaenda olemuse kõigesse sisendamisega andis Jumal kõigile loodud olenditele, kes tema kuju järgi loodud on, potentsiaali jõuda Jumala täie suuruseni, mis võimaldab neil luua omaenda universumeid. Aga selleks, et seda Jumalusust saavutada, peab olevus tõestama, et ta on nõus olema nende teener, kes on temast allpool. Tõepoolest see oli loomulik, et kõrgeimale inglile pidi antama inimese teenimise ülesanne, kes oli madalam kui inglid. Aga mõned inglid ei mõistnud seda seadust, mida ma äsja seletasin.

Nagu Piibel seletab, ja nagu minu poeg on detailsemalt selgitanud, mässas üks olevus eriti Jumala selle seaduse vastu, et inglid peavad inimesi teenima. Kuigi Piibel räägib Kuradist ja Saatanast, oli selle olevuse nimi Lucifer, kellest ma räägin ja tema lõi selle mässu Taevas. See mäss oli protest inimeste teenimise vastu ja see tõi lõpuks suure arvu ingleid Luciferi poolele ja koos temaga mässama.

Kuigi inglitel on vaba tahe, on inglite vaba tahe veidi erinev inimeste vabast tahtest. Vaadake, taeva maailmas on olevustel täielik teadlikkus Jumala seadustest. Koos selle teadlikkusega tuleb ka vastutus, mis tähendab seda, et olevus taevas saab praktiseerida oma vaba tahet Jumala seaduste raamides. Kui ingel valib Jumala seaduste vastu minemise, siis ei saa ta Taevasse jääda ja peab seepärast laskuma materiaalsesse universumisse. Inimolendid aga on alati materiaalses universumis ja nad saavad Jumala seadusi rikkuda (teatud piirides) ilma madalamale laskumata. Endastmõistetavalt on inimolendid täielikult vastutavad oma vaba tahte valestikasutamise eest, aga sellel ei pole niisugust tagajärge, et nad peavad materiaalsest universumist lahkuma.

Et täiesti mõista Luciferi vastuhakku, vastupidiselt populaarsele müüdile, ei olnud Lucifer kuri olevus. Ta loodi Jumala poolt suure valguse olevusena. Luciferi probleem oli uhkus ja seetõttu tundis ta, et teab paremini kui Jumal. Ta uskus, et see plaan, mis võimaldab inimestel kasutada oma vaba tahet ja kutse inglitele neid teenida, kui nad oma vaba tahet praktiseerivad, oleks katastroof. Lucifer mõtles, et see põhjustab hingede ja inglite kaotsimineku ja võib põhjustada ka materiaalse universumi hävimise.

Oma uhkuses mõtles Lucifer, et ta peab Jumala tema enda eest päästma. Ta mõtles, et Jumal ei mõistnud oma otsuste hargnemisi ja sellepärast pidi Lucifer võtma enda peale Jumala vigade parandamise. Lucifer hakkas uskuma, et kuigi ta selgelt nägi, et tema teod olid Jumala seaduste rikkumine, oli vaja Jumala seadusi rikkuda, et ära hoida suuremat õnnetust. Seepärast sai Lucifer selle arusaama isaks, et eesmärk saab õigustada vahendeid ja et on vaja teha kurja selleks, et hea saaks tulla.

Sõda Taevas

Piibel ütleb teile, et Taevas oli sõda, et Lucifer *ja tema inglid sõdisid ja nad heideti välja. Tegelikult Taevas ei võideldud nii nagu Maa peal. Maa peal mõlemad pooled sõdivad viha ja vihkamisega, aga Taevas oli viha ja vihkamine ainult ühel poolel. Vaadake, Jumal ei lasknud ennast mõnitada Luciferi mässul. Need inglid, kes ei hakanud vastu, jäid oma rahusse ja ei liitunud Luciferi ja tema energiatega. Nad lihtsalt jäid tasakaalu Isa-Ema Jumala harmoonias, nii et Lucifer ei saanud nendest midagi, mille abil ta oleks saanud neid panna endaga sõdima.

Seepärast Luciferi tegelikult ei heidetud Taevast välja, nagu Piibel seletab. Lucifer heitis end ise Taevast välja oma Jumalale vastuhaku läbi, madaldades oma teadvuse vibratsiooni ja siis, kui tema teadvus langes teatud tasemest madalamale, ei suutnud ta enam tajuda kõrgemaid vibratsioone. Seepärast oli ta võimeline nägema ainult materiaalse universumi madalamaid vibratsioone.

Nüüd näete te, et Lucifer oli ainus, kes lõi sõja. Ta nägi ennast Jumalaga vastasseisus olevat ja ta mässas kaalutletult Jumala seaduste ja loomingu enda põhilise eesmärgi vastu, nimelt eneseületamise vajaduse vastu. See oli uhkus, mis pani ta mõtlema, et kui kõik inglid tuleksid tema poole üle, siis Jumal peaks alistuma tema nõudmistele ja loogikale. Lucifer oli oma uhkuse poolt tõepoolest nii vaevatud, et ta mõtles, et teab paremini kui Jumal, kuidas tuleks hingi „päästa”.

Mis Luciferiga juhtus, oli see, et ta hakkas kasvu kartma ja ei olnud nõus ennast ületama. Vaadake, Lucifer oli kõrgemate inglite hulgast. Ta oli tõusnud nii kõrgele, kui tal oli võimalik ingellikus valdkonnas tõusta ja ta tundis ennast väga võimsana ja juhtivana. Aga Jumala seadus on eneseületamine ja kui sa oled jõudnud kõrgeimale tasemele, kuidas saad sa siis ennast ületada? Sa saad seda teha ainult olles kõikide teenija ja seda Lucifer ei tahtnud teha. Seepärast muutus ta tasakaalutuks ja tahtis, et universum jääks samaks, nii et tema saaks seda kontrollida.

Et säilitada seda valitsemise tunnet, püüdis Lucifer viia Jumala feminiinse aspekti kokkutõmbava jõu tasakaalutuse seisundisse ja peatada kasvu. Selle tasakaalutuse tõttu põhjustas Lucifer selle, et tema enda teadvus muutus nii tihedaks, et ta ei suutnud enam tajuda vaimse valdkonna kõrgemaid vibratsioone. Nii et võib öelda, et Lucifer langes materiaalsesse valdkonda oma olemuse feminiinse aspekti tasakaalutuse tõttu, mis andis talle täitmatu valitsemise soovi. Selleks, et seda valitsemist saavutada, püüdis ta kasutada feminiinset jõudu ennast selleks, et piirata ja kokku suruda kõike nii, et ei oleks võimalust kasvuks ja eneseületamiseks.

Võiks öelda, et Lucifer on esmane näide olevusest, kes moonutas Jumala Ema aspekti. Palun pingutage ennast, et aru saada, mis loogiliselt juhtub siis, kui te Jumala Ema aspekti moonutate. Kui te kokkutõmbavat jõudu moonutate, siis lähete te ühte kahest äärmusest. Te võite keelduda kasvust ja eneseületamisest, või hakkate te nõudma vabanemist Jumala seadustest. Te võite keelduda kasvamast. Te võite keelduda kasvamast, või püüda kasvada ilma kõrgema võimu piiranguteta. Mõlemad viisid viivad tasakaalutuse seisundisse ja tulemuseks on see, et teie teadvus muutub tihedamaks, kuni te enam ei saa jääda Isa kuningriiki. Te laskute siis nendesse tasanditesse, milles Ema kokkutõmbav jõud on tugevam kui Taevas.

Kõrgemas vaimses valdkonnas on Isa laienev jõud tugevam ja seetõttu on selle valdkonna vibratsioonid väga kõrged. Kui te lähete vormi maailma madalamate tasemete poole, siis lõpuks laskute te materiaalsesse universumisse. Energiad madalduvad vähehaaval vibratsioonis ja seepärast on materiaalne universum tihedam kui vaimne valdkond. See ei tähenda seda, et materiaalne valdkond oleks täielikult tasakaalust väljas, aga see tähendab seda, et tasakaal laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel on veidi erinev tasakaalust vaimses valdkonnas.

Kurat on tulnud alla teie juurde

Lucifer moonutas Ema kokkutõmbavat jõudu ja vältimatult laskus materiaalse universumi tihedamatesse energiatesse. Ingli jaoks, kes oli harjunud elama kõrges vaimses valdkonna, oli see väga suur muudatus. Oma uhkuse tõttu nägi Lucifer seda, kui oma teenistusastme tühistamist, mis mingis mõttes võiks olla tõsi. Lucifer oli väga vihane Jumala peale, et pidi laskuma madalamasse valdkonda, kuigi tema ise oli see, kes Ema valgust valesti kasutas, süüdistas ta nüüd Jumala Ema.

Vaadake, Lucifer laskus seetõttu, et ta keeldus peatamast oma vastuhakku Jumalale. Ta keeldus tunnistamast, et oli teinud vea ja ta keeldus seda viga parandamast, tehes valiku tuua ennast tagasi Jumala seadustega kooskõlla. Lucifer keeldus oma tegude eest vastutust võtmast ja seepärast vajas ta patuoinast. Ja nii pani ta süü Ema peale ja arendas välja intensiivse Ema vihkamise. Ta pani süü ka inimolendite peale, sest lõppude-lõpuks tema keeldumine inimolendite teenimisest põhjustas tema enda langemise. Kuna ta ei tahtnud võtta vastutust omaenda valikute eest, siis süüdistas ta inimolendeid. Seepärast Piibel ütleb, et Kurat on tulnud alla teie juurde suures vihas, sest ta teab, et tal on vähe aega (Ilm.12:12).

Vaadake, kui ingel laskub materiaalsesse universumisse, siis on tal olemas potentsiaal töötada ennast tagasi vaimsesse valdkonda, nii nagu inimhing saab töötada oma tee üles. Aga mõlemad olemise tüübid ei saa seda igavesti teha. Neil on teatud aeg selleks, et tõestada oma väärilisust ja tõusta kõrgemasse valdkonda. Kui nad ei tõuse neile määratud aja jooksul, siis hing kustutatakse rituaalis, mida kutsutakse teiseks surmaks, nagu Jeesus on selgitanud. Lucifer ja kõik need, kes temale järgnesid, teadsid, et neil oli ainult teatud aeg materiaalses valdkonnas olla.

Lucifer oli oma viha poolt nii pimestatud, et ta otsustas oma otsust mitte muuta ja mitte püüda tulla Jumala juurde tagasi. Selle asemel otsustas ta jätkata omaenda loodud ühepoolset sõda Jumala vastu siin materiaalses valdkonnas. Ta tahtis kasutada ära selle valdkonna jõude, püüdes panna kõik inimolendid Jumala vastu mässama, nii, et ta saaks kätte maksta. Ta püüdis hävitada Jumala seda plaani, et inimolendid töötavad ennast üles, et saada Jumalateks.

Mu armastatud, palun mõistke seda olulise tähtsusega punkti. Luciferi algne vastuhakk oli rajatud tema uskumusele, et vaba tahe põhjustab hingede kaotsimineku ja universumi enda hävimise. Kõik, mida Lucifer pärast langemist tegi ja kõik, mida tema järgijad tänapäeval teevad, keskendub selle algse punkti tõestamise ümber. Lucifer tahtis, et tema sõna muutuks ise-täituvaks ennustuseks. Ta tahtis, et kõik hinged läheksid kaotsi ja et universum hävitaks ennast. Kui see oleks juhtunud, siis oleks tema tundnud, et tal oli õigus ja et Jumal eksis.

Mu armastatud, palun mõistke Luciferi ülbuse ulatust. Ta oli sõna otseses mõttes valmis hävitama kõik hinged ja kogu materiaalse universumi selleks, et temal oleks õigus, mitte Jumalal. See on ülim moonutus sellele, et olla kõikide teenija. Teenimise asemel oli Lucifer valmis kõiki oma soovi orjadeks muutma, et tõestada oma õigsust. Kas te mõistate, et sellises teadvuse seisundis olijaga ei ole mõtet arutleda. Kas te mõistate, et ei ole mingit viisi selliste olevuste ümberpööramiseks ja panema neid valgust nägema? Need, kes on lutsiferlikus meeleseisundis, peavad määramatult sõda nende vastu, kes pärinevad Ema substntsist, materiaalse universumi ma-terist. Seepärast ainus viis nende pimeduse eemaldamiseks, on tuua Jumala Valgust, valgust, mis tuleb täiuslikust tasakaalust Jumala laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Ainult see Valgus saab asendada selle pimeduse, mis tuleneb tasakaalutusest kahe põhilise universumi jõu vahel. Tasakaalutus on lihtsalt tasakaalu puudumine, nagu pimedus on valguse puudumine.

Nüüd te näete, et Luciferi plaan on jätkata sõda Jumala vastu, manipuleerides inimolendeid mässama Jumala seaduste vastu ja selle läbi ennast hävitama. Milline on siis see ülim vastuhaku vorm Jumala vastu materiaalses universumis? Ülim Jumala kingitus inimolenditele, inimhingedele, on elu ise. Nii et ülim mäss Jumala vastu on võtta elu, kas siis enesetapu, või teise inimolendi tapmise kaudu.

Nüüd te näete, et oma sõjas Jumala vastu otsustas Lucifer püüda manipuleerida inimesi üksteisega sõda pidama. Ühe selle strateegia aspektina on Luciferi katse tõestada oma algset seisukohta, et inimolendid ei suuda kasutada oma vaba tahet vastutustundeliselt. Teine aspekt seisneb selles, et sõda on üks viis tumedate jõudude jaoks oma eksistentsi säilitamiseks. Nagu Jeesus on seletanud, on mustad jõud Jumala valgusest ära lõigatud, nii et nad saavad imada ainult madalama vibratsiooniga valgust. Seepärast peavad nad manipuleerima inimesi Jumala valgust valesti kvalifitseerima, et seeläbi saada seda energiat varastada.

Nüüd te näete, et sõda teenib lutsiferlaste kahte eesmärki. Üks on panna inimesi üksteist tapma ja sellega ülimat karmat tegema (ülimat tasakaalutust looma), mis takistab neid vaimsesse valdkonda üles tõusmast. Teine on panna inimesi tohutuid energia hulki valesti kvalifitseerima, et mustad jõud saaksid säilitada ennast ja laiendada oma võimu inimolendite üle.

Kuidas mustad jõud inimesi manipuleerivad

Millised on vahendid, mille abil püüavad mustad jõud inimolenditega manipuleerida üksteisega sõda pidama? Nad kasutavad kõiki neile kättesaadavaid vahendeid, sest nende peamine eesmärk on panna inimesi tasakaalututeks muutuma. Kui inimesed kaotavad tasakaalu ja keskendumise, siis viivad nad asjad äärmusse, ja siis on ainult väike samm sellesse lõksu langemiseni, millesse Lucifer langes ja hakata uskuma, et eesmärk õigustab vahendeid.

Vaadake, kui inimesed kaotavad tasakaalu, siis nad satuvad väärale teele, mis tähendab, et nad kaotavad täiusliku tasakaalu Jumala kahe põhilise jõu vahel. Inimesed hakkavad tundma ärrituvust, nad kaotavad oma rahutunde ja hakkavad tundma, et on vaja teha ükskõik mida selleks, et rahu taastada. Kui nad muutuvad väga tugevalt ärrituvateks, siis panevad nad sageli ühele teisele inimeste grupile endi ärritumise põhjuse sildi külge. Nad usuvad, et need inimesed on neile ähvarduseks, sest nad on nendest erinevad. Nad tunnevad, et tasakaalutus on neile nii ähvardav, et on kohene vajadus tasakaalutus eemaldada ja et nii saab neutraliseerida kõik pika-ajalised mured või kõrgemad printsiibid. Seepärast mõtlevad nad sageli, et ülim viis rahu taastamiseks on tappa need inimesed, kelle nad arvavad tasakaalutuse põhjuseks olevat.

Põhiline relv, mida mustad jõud kasutavad, on manipuleerimine loovate jõudude endaga, protsessiga, millel on viis elementi. Nagu Jeesus oma vestluses selgitas, loodi maailm neljast põhielemendist – Isa, Poeg, Ema ja Püha Vaim, mis vastavad Tulele, Õhule, Veele ja Maale. Kui need neli jõudu eksisteerivad täiuslikus tasakaalus, siis universum kasvab harmoonilisel viisil. Kui üks või rohkem jõude on äärmusse viidud, siis tulemuseks on tasakaalutus. Mustad jõud saavad kasutada igat elementi selleks, et manipuleerida inimesi üksteist tapma ja tundma, et tapmine on vajalik, ja see on isegi õigustatud Jumala silmis. Vaadakem neid nelja elementi:

• Isa element on laienev jõud, mis annab hingedele hoo kasvamiseks ja vaba tahte eneseületamiseks. Aga Isa määrab ära ka teatud seadused, mis on kavandatud selleks, et säilitada universumi tasakaal, nii et hinged saaksid kasvada ilma et nad ennast ära hävitaksid. Isa tahab näha eneseületamist, mitte enesehävitamist.

• Ema element on kokkutõmbav jõud. Ema on ka see element, kes kohandub Isa loovale jõule. Ema roll on lubada vabal tahtel väljenduda, nii et hinged saaksid eksperimenteerida ja õppida. Aga Ema on ka vastukaal piiramatule kasvule, nii et hinged ei areneks nii kiiresti, et nad kaotaksid oma identsustunde. Ema roll on kindlustada turvaline ümbruskond ja turvaline pidev kasv. Ema ei peata kasvu, ta hoiab selle püsivana ja ta toidab hingi, kui nad kasvavad.

Võiks öelda, et Isa annab kasvuks hoo ja Ema hoiab kasvu stabiilsena. Selleks, et kogeda püsivat kasvu, peab hing säilitama tasakaalu olemuse laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Kuidas saab hing seda tasakaalu säilitada? Seda teeb ta läbi Poja teadvuse.

• Poeg on Isa ja Ema järeltulija ja Poja roll on tasakaalustada laienevat ja kokkutõmbavat jõudu, hoides visiooni tasakaalustatud loomingu jaoks. Et seda teha, peab Poeg eristama, mis on tõeliselt Jumala tasakaalustatud kasv ja mis on liiga laienev või liiga kokkutõmbav. Kristuse teadvuse kaudu saab hing praktiseerida oma vaba tahet Jumala seaduste raamides ja selle abil säilitada pidevat ja tasakaalustatud kasvu.

Aga hing ei ole loodud selleks, et lihtsalt enda heaks kasvada. Hing on loodud selleks, et olla Jumalaga kaas-loojaks ja väljendada Jumala täiust materiaalses universumis. Hing on loodud selleks, et tuua Jumala kuningriik Maa peale. Seda saab ta teha ainult Püha Vaimu jõu läbi.

• Püha Vaim on elu jõud ja ilma Püha Vaimu pideva vooluta ei saa miski ellu jääda. Püha Vaimu roll on väljendada Jumala täiust materiaalses universumis. Ta tekitab seda, säilitades pideva kasvu seisundi, kasvu, mis on tasakaalustatud, sest väljendab Poja täiuslikku visiooni, seda visiooni, mis hõlmab täiuslikku polaarsust Isa-Ema Jumala laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Püha Vaim väljendab ennast täiuslikus kooskõlas Jumala seadustega.

Vale polaarsus

Mu armastatud, ma loodan, et te suudate näha, et ellujäämise võti on tasakaal, universumi põhijõudude tasakaalustatud väljendamine. Mustad jõud püüavad seda tasakaalu häirida ja nad teevad seda, püüdes panna hingi nii laienevat kui kokkutõmbavat jõudu valesti kasutama. Nad püüavad manipuleerida hingi ühte jõudu äärmusse viima, luues sellega vale polaarsuse.

Universum on loodud Isa-Ema Jumala polaarsusest. Isa ja Ema jõud ei ole vastandlikud või teineteist välistavad. Nad täiendavad teineteist nii, et kui nad kohtuvad, siis nad ei tühista teineteist. Selle asemel võimaldab nende vastastikune koostoime tasakaalustatud loomingu. Kui inimolend on tasakaalus, siis on ta võimeline looma midagi, mis on jätkusuutlik ja ta jätkab kasvamist. Kui ühiskond on tasakaalus, siis ta ei hävita ennast, vaid jätkab edenemist.

Luciferi vandenõu oli hävitada see polaarsus ja ta tegi seda, luues vale polaarsuse illusiooni, mis on rajatud laieneva ja kokkutõmbava jõu moonutamisele. Kui need kaks jõudu muutuvad tasakaalutuks, siis loote te kaks äärmust:

• Üks äärmus on anti-isa. See jõud luuakse, kui võetakse Isa absoluutne autoriteet ja ühendatakse see Ema kokkutõmbava tendentsiga. See loob võimu totalitaarse vormi, mis püüab piirata inimeste vaba tahte väljendamist. Ta püüab piirata kasvu kontrollimise kaudu. Ta näeb vabaduses ohtu ja seepärast püüab ta kõrvaldada ohtu vabaduse äravõtmisega. See viib sellele valele, et inimestel ei ole vaja järgida seda Jumala seadust, et te peate kasvama ja ennast ületama, vaid et kõik võib jääda samaks.

• Teine äärmus on anti-ema. See jõud võtab Isa laieneva hoo ja ühendab selle Ema kohandatavusega. See loob sunni ilma piiranguteta vabaduse jaoks, mis viib mässule Jumala seaduste vastu, mis on määratletud selleks, et säilitada tasakaalustatud kasv. See viib valitsuse selle filosoofiani, mis püüab eemaldada kõik seadused või piirangud. Ta väidab, et töötab vabaduse heaks, kuid tal ei õnnestu näha, et vabadus saab eksisteerida ainult Jumala seaduste turvalises raamistikus. See viib valeni, et inimesed ei vaja Jumala seaduste järgimist, vaid et nad võivad teha kõike seda, mis tundub hetkel heana, ilma pikaajaliste tagajärgede või kõrgemate printsiipide pärast muretsemata.

Need kaks jõudu moodustavad vale polaarsuse, sest nad on vastandlikud ja teineteist välistavad. Soov kontrollida tühistab mitte-piirangu soovi, ja seega nende kahe jõu vastastikune tegevus ei saa kunagi luua jätkusuutlikku tulemust. Selline vastastikune tegevus saab luua ainult jätkuva pinge ja tasakaalutuse. Mu armastatud, see pinge nende kahe vale polaarsuse vahel on olnud kõikide nende konfliktide allikaks, mida te olete inimühiskonnas näinud aegade algusest saadik.

Pärast oma langust on mustad jõud püüdnud manipuleerida inimesi vanduma truudust ühele nendest äärmustest. Nad teevad seda, pannes inimesi omaks võtma ideed, et ei ole absoluutset ega ülimat tõde, sest kõik on suhteline. See on teadvus, mida madu kasutas Eeva kiusatusse viimiseks Eedeni Aias. Kui inimesed söövad suhtelise hea ja kurja tundmise vilja, siis ei suuda nad enam eristada, milline on õige tasakaal Jumala laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Seepärast hakkavad nad looma vale reaalsuse kuju. Nad hakkavad uskuma, et see kuju on õige ja et neil on õigus määratleda omaenda „reaalsust.”

Kui inimesed usuvad vale kuju, siis muutub mustadel jõududel kergeks manipuleerida neid sõdimisse ühe totalitaarse süsteemi äärmuse eest, või ülemäärase vabaduse eest. Need on siis kaks põhilist jõudu, mida te näete inimühiskonnas töötamas. Üks püüab piirata vabadust liialdatud reeglitega, teine püüab anda vale vabadust ilma ühegi reeglita. Mu armastatud, ma loodan, et te mõistate, et kumbki nendest jõududest ei saa taastada õiget tasakaalu ühiskonnas. Seda saab teha ainult siis, kui järgitakse Jumala seadusi, aga mitte neid seadusi, või seaduste puudumist, mis on inimese poolt määratletud.

Pärast seda, kui inimesed kaotasid Kristuse teadvuse, Poja kingituse, muutusid nad haavatavateks Püha Vaimu moonutamise suhtes. See paneb neid tundma, et see äärmus, kuhu nemad kuuluvad, on ülim tõde ja ainus ellujäämise võti. Nad võivad tunda, et on olemas absoluutne vajadus, kas piirata vabadust, või kaotada kõik reeglid. Nad võivad tunda, et nende võim tuleb Jumalalt teatud religiooni vahendusel, või võivad nad tunda, et Jumalat ei ole, ja seepärast inimestel on loomulik õigus olla piirangutest vabad. Kui inimesed moonutavad Püha Vaimu tuld, siis mõlemal juhul tunnevad nad, et kõige selle tegemine on absoluutselt õigustatud, mis on vajalik nende „õige” ürituse edasiviimiseks. Nad langevad nüüd kergesti selle lutsiferlaste vale saagiks, et eesmärk saab õigustada vahendeid ja et on vajalik teha kurja selleks, et hea saaks sündida. Nad on kergesti manipuleeritavad kriisi, milles näib olema absoluutselt vajalik pidada sõda selleks, et takistada mingit suuremat õnnetust, või kukutada mingi türann.

Mu armastatud, kas te suudate mõista, et loendamatuid sõdu on sõditud püsiva pinge tulemusena nende anti-isa ja anti-ema kahe vale polaarsuse vahel? Kas te suudate mõista, et vaatamata sellele, mida inimesed usuvad, ei saa sellised sõjad kunagi teenida Isa-Ema Jumala õigete polaarsuste tasakaalu taastamist? Sellise sõjad ainult toodavad negatiivset energiat, mis lõikavad ära Püha Vaimu voolu ja see viib vältimatult kokkuvarisemisele Ühiskonnas.

Ka teie füüsilised kehad on elus ainult seetõttu, et on olemas Püha Vaimu vool läbi kogu mateeria. See on tõesti see, mida teie teadlased on kirjeldanud kui termodünaamika teist seadust, mis väidab, et suletud süsteemis korratus suureneb, kuni süsteem hävitab ennast ise. Suletud süsteemi tõeline tähendus on see, et see on süsteem, milles ei ole Püha Vaimu voolu. Seepärast muutub ta vältimatult tasakaalutuks ja lõpuks hävib ise.

Vaimne pimedus

Seda tasakaalutuse protsessi, mis viib enese-hävitamisele, juhib üks, või mõlemad äärmise kontrollimise, või ilma reegliteta nõudmise jõud. Aga inimesed ei suuda näha, et nad viivad asjad liiga kaugele äärmusse sellepärast, et nad on keeldunud kasutamast Poja, Kristuse meele, eristamisvõimet. See lõikab lõpuks Püha Vaimu voolu ära ja ühiskond langeb selle uskumise äärmisse tasakaalutusse, et neil on õigus teha, mida nad tahavad, selleks, et oma eesmärke saavutada. Need eesmärgid võivad takistada anarhiat ja kaost kontrolli pealepanemise abil, või võib olla vaja eemaldada türann, vabastades inimesed piirangutest. Aga kui inimesed on valmis minema sõtta, või rikkuma Armastuse Seadust, selleks et kindlustada oma eesmärke, siis on see tõestuseks, et nad on muutunud tasakaalututeks.

Mis sageli juhtub, on see, et teatud võimukad inimesed hakkavad uskuma, et eesmärk saab õigustada vahendeid ja nad püüavad manipuleerida elanikkonda toetama sõda nende kuulutatud vaenlase vastu. Inimesed selles eliidis tegelikult usuvad, et see on õiglane üritus ja nende õigustus võib isegi olla väljendatud teatud religiooni kaudu. Inimesed selles ühiskonnas hakkavad nüüd uskuma, et tapmine on Jumala seadustega õigustatud ja nad võivad isegi tunda püha kohustust tappa teisi Jumala nimel.

Oh, mu armastatud, ma loodan, et te suudate nüüd mõista, et uskumine sellesse, et te peaksite tapma oma kaasinimesi Jumala nimel, on Luciferi ja lutsiferlaste arusaama ülim võit. See on ülim sõja õigustus inimolendite hulgas, aga see on tõepoolest selle hoiaku pikendus, mida Lucifer kasutas selleks, et õigustada oma enese-kuulutatud sõda Jumala vastu. Väiteid „Tehkem kurja, et hea saaks tulla” ja „Tapkem inimesi selleks, et rahu saaks tulla” ei ole kunagi Jumala või tema esindajate poolt lausutud. Neid lausuti olevuste poolt, kes on selle ülima illusiooni lõksus, et nad on Jumala vastu ja peavad sõda Jumala vastu.

See viib ülima võhikluse vormini, milles inimesed on täielikult reaalsusest ja Jumala seadustest väljas, aga nad on täiesti veendunud, et nende inimeste või kuradi poolt loodud uskumused on absoluutne tõde. Seepärast tunnevad nad, et nad on ülimalt õigustatud kasutama kõiki vahendeid selleks, et panna need uskumused inimeste peale.

Sõda on ülim koorem Ema Maa jaoks

Minu selle pika selgituse eesmärk on näidata teile, et sõda on ülim nende tasakaalutuste põhjus, mis koormab Ema Maad ennast. Ajaloo jooksul on sõjad genereerinud tohutu hulga valestikvalifitseeritud energiat, mis on lisatud planeedi energiaväljale. Teatud aegadel jõuab see energia intensiivsuse kriitilise massini ja see muutub liiga suureks koormaks Ema Maa jaoks kanda. See energia vabastatakse siis väljapurskamises, mis ilmub looduskatastroofidena.

Oma eelmises vestluses seletasin ma viit vaimset mürki ja nende seost looduskatastroofidega. Ma loodan, et te suudate nüüd näha, et need vaimsed mürgid kerkivad esile selle ülima võhiklikkuse seisundist, mida ma äsja kirjeldasin. Kui inimesed ei ole Jumala reaalsusega kooskõlas, kui inimesed on võhiklikud ja tasakaalutud, siis hakkavad nad tootma vaimseid viha, uhkuse, ahnuse ja kadeduse mürke. Nad kaotavad ühenduse oma tahtega olla kaas-loojad Jumalaga selles maailmas.

Inimolendid on kõrgeim lüli Maa evolutsiooni ahelas. Seepärast on neil vastutus hoida Maad tasakaalus. Nagu varem selgitatud, loovad inimesed oma meele jõu abil. Inimlikul meelel on neli tasandit ja igaüks neist vastab ühele põhilisele universumi jõule:

• Inimmeele kõrgeim tase on eeterlik „keha”. See on identsustunde ja vaimse päritolu mälestuse asukoht. See vastab Isa elemendile. Eeterkeha ülesanne on hoida inimesi Jumala seadustega ja oma kõrgeima potentsiaaliga – mis on eneseületamise potentsiaal – kooskõlas.

• Järgmine tasand on mentaalkeha, loogiline, ratsionaalne meel. See vastab Pojale ja tema ülesanne on üleval hoida tasakaalu visiooni laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel.

• Tundekeha vastab Emale. Tema funktsioon on toita hinge ja kõiki elu vorme, säilitades tasakaalustatud ja hoolitsev ümbruskond kodus ja planetaarses kodus.

• Füüsiline meel, ehk aju, vastab Pühale Vaimule ja tema funktsioon on kindlustada, et materiaalne valdkond jääks kooskõlla seaduste ja Jumala visiooniga, nii et ta ei muutuks tasakaalutuks ja ennast-hävitavaks.

Mustad jõud püüavad luua tasakaalutust ühes või kõikides meele tasandites selleks, et panna inimesi ärrituma, nii, et nad kaotavad oma seesmise rahuseisundi. Kui inimesed kaotavad oma seesmise rahu, siis on ainult aja küsimus, millal väline konflikt, ehk sõda, on tulemuseks. Kõik välised sõjad algavad sõjast oma liikmetes, sõjast indiviidide psüühikas. Kui kriitiline hulk inimesi ühiskonnas jõuab sellise sisemise sõja seisundini, siis varsti järgneb väline sõda.

Nüüd on teil sügavam arusaamine sellest, kuidas saab inimesi manipuleerida vaimseid mürke tootma mõtlemisega, et nende ärritumise seisund on vältimatu, on põhjustatud kas välise vaenlase poolt, või on õigustatud religiooni seadustega. Ma loodan, et te mõistate, et sõja tõeline põhjus on tasakaalutuse seisund ja seepärast ei ole sõjad kunagi õigustatud Jumala silmis. Jumal on alati täiusliku tasakaalu seisundis, nii et tasakaalutus ei ole kunagi Jumalaga kooskõlas. Ülim tasakaalutuse vorm on sõda ise, nii et kuidas saab sõda kunagi olla vajalik Jumala silmis?

Ülestõusnud Väe suurim vajadus

Mu armastatud südamed, ma loodan, et te suudate mõista, et suurim oht elule sellel planeedil on sõda. Sellepärast on Ülestõusnud Väe suurim vajadus omada tasakaalustatud inimesi Maa peal, kes teeksid ennenägematu pingutuse selleks, et teha lõpp sõjale sellel planeedil. Endastmõistetavalt nõuab sõja lõpetamine palju tegemisi, kaasa arvatud inimolendite valgustamist nende õpetustega, mida ma selles raamatus olen andnud. Nad saavad siis teha teadlikke valikuid selle asemel, et saada manipuleeritud konflikti ikka ja jälle. Aga ma pean teile ütlema, et sõda on kestnud sellel planeedil nii kaua, et on muutunud tõepoolest ennasthävitavaks allaminevaks spiraaliks. Ta on muutumas isetäituvaks ennustuseks.

Kui energial lubatakse kuhjuda, siis moodustab ta keerise, mis muutub musta augu sarnaseks ja imeb kõik endasse. Kuna sõda on kestnud juba nii pikka aega, siis on olemas hulk selliseid energiakeeriseid ja nad on nii tugevad, et võivad pimestada, või vallutada inimese. Seepärast on need inimesed, kes on sellisesse keerisesse püütud, täielikult võimetud mõistma neid õpetusi, mida ma selles vestluses annan. Nad on võimetud nägema, et neid manipuleeritakse üksteisega sõjapidamisse. Isegi kui nad seda näha suudaksid, on nende viha üksteise vastu nii tugev, et nad on võimetud nägema, et nad tegelikult hävitavad enda selles protsessis.

Nii, mu armastatud, selle pika vestluse eesmärk on näidata teile, et käesoleval ajal on tõepoolest suur vajadus nende järele, kes on valmis olema Ülestõusnud Väe löögirühmadeks. Ma vajan neid, kes teevad pingutusi selleks, et hävitada need energiakeerised ja sõja momentum sellel planeedil. Ma vajan tõesti neid, kes on nagu tuletõrjujad, kes lähevad põlevasse linna kallama vett sõja tulekahjude peale ja lämmatama leegid ja suitsu, kuni inimesed suudavad selgelt näha ja poleks sõja energiate poolt vallutatud. Ma annan nendele, kes on endale selle ülesande võtmiseks valmis, võimsa abivahendi sõja energiate hävitamiseks. See abivahend on minu Ime Rahu Rosaarium, mis on spetsiaalne kingitus minu südamest.

Ma palun teid seda rosaariumi teha vähemalt kord nädalas Ime Rosaariumi asemel, aga kui teil on aega, siis on teretulnud, kui te teete Rahu Rosaariumi kuus päeva nädalas ja Ida-lääne Rosaariumi pühapäeval. Kui te teete Rahu Rosaariumi üks kord nädalas, siis ma soovitan seda teha laupäeval, sest see on tõepoolest võimas vundament Ida-Lääne rosaariumi jaoks.

Ärge tundke ennast surutuna

Mu armastatud südamed, ma loodan, et te ei tunne ennast rõhutuna minu palve tõttu teha rohkem rosaariume ja ma eriti loodan, et te ei tunne masendust selle koorma pärast, mis Ema Maa peal on. Minu soov ei ole tõesti teid masendust tundma panna, ja ma loodan, et te ei tunne end nii koormatuna, et muutute halvatuteks, nagu paljud inimesed on tänasel päeval ja sel ajastul muutunud. Nad on nii koormatud paljude väljakutsete poolt, millega ühiskond silmitsi seisab, et nad ei tee midagi ja mõtlevad „Mida saab üks isik teha; millist muudatust on minul võimalik teha?”

Mu armastatud, ma tahan olla teiega väga aus ja öelda teile, et üksi ei saa te pöörata seda planeeti ümber ja alustada sõja hoovuse tagasipööramist, mis on nüüd juba palju aastaid tõusnud. Aga ma tahan teile öelda, et kui keegi ei tee midagi selle voolu peatamiseks, siis tõepoolest ühel päeval avatakse lüüsiväravad ja te näete sõda, mis on palju laastavam kui seni üleskirjutatud ajaloo jooksul nähtud on. Te olete kõik teadlikud sellest, et need sõjariistad, mis teadlased on loonud, on võimsamad kui kunagi varem ja seepärast hävingu ja elu kaotuse potentsiaal ei ole kunagi varem suurem olnud. Nüüd te mõistate, mu armastatud, et ma ei saa teile lubada, et kui te teete minu rosaariume, siis saame me sõda vältida.

Aga ühte asja võin ma teile kindlalt öelda, et kui keegi midagi ei tee, siis kindlasti tuleb Kolmas Maailmasõda ja see on hävitavam kui kaks eelmist kokku. Nüüd te mõistate, mu armastatud, et te võite tohutult asja muuta. Kui üks isik teeb seda rosaariumi, siis loob ta positiivse muutuse ja kuigi üks isik ei saa voolu pöörata, saab hulga inimeste pingutus vähehaaval ehitada selle kriitilise massi, mis lõpuks hävitab nii palju negatiivset energiat, et suuremat sõda ei tule.

Vaadake, mu armastatud, see on nagu ämbriga tulekahjule vee viskamine. Üks ämbritäis ei too muutust, aga palju ämbreid toob muudatuse. Aga kui just üks ämbritäis on puudu, võib tuli mitte lämmatatud saada. Teie isiklik panus võib olla just see, mis viib rosaariumide jõu kriitilisele tasemele ja seetõttu loob maailmas muudatuse. Nii et palun ärge tundke, et teie ei suuda muudatust tuua ja ärge lubage endal halvatud saada selle maailma jõudude poolt.

Te olete kuulnud ütlemist, et „Selleks, et kuri saaks võidu, on vaja ainult seda, et üks hea mees – ja naine – ei tee midagi.” Selle tõe taga on väide, et sellel planeedil on palju tasakaalutuid inimesi, kes kalduvad sõja ja konflikti poole. Need on kergeks saagiks mustadele jõududele, kes kasutavad minu poolt eelnevalt kirjeldatud abivahendeid selleks, et inimesi sõtta manipuleerida. Need inimesed on sellises madalas teadvuse seisundis lõksus, et nemad ei saa sõda peatada. Seepärast ainsad inimesed, kes saavad sõja peatada, on kõrgemas teadvuse seisundis olevad inimesed, nimelt need, kes on nii tasakaalus, et suudavad kõrgematest printsiipidest kinni pidada. Saatan teab seda ja nii on tema rünnak kaheharuline.

Üks osa tema strateegiast on ärritada neid inimesi, kes on madalamas teadvuse seisundis, kuni viha purskub välja avaliku konflikti või sõjana. Teine strateegia osa on saada kõrgemas teadvuse seisundis olevaid inimesi sellisesse allasurutuse tundesse, et nad ei suuda muutust luua. Arakstegemine on Kuradi tööriistakogu teravaim tööriist ja ta kasutab seda väga efektiivselt tasakaalus olevate inimeste vastu Maa peal.

Kas te mõistate, miks see tööriist töötab nii efektiivselt tasakaalukate inimeste vastu? Selle pärast, et kui sellised inimesed vaatavad neid jõude ja neid inimesi, kes pidevalt konflikte loovad, siis nad ei saa aru, miks need inimesed ei lõpeta konflikti. Vaadake, mu armastatud, te teate oma südames, et te ei suudaks tappa kunagi teist inimolendit, ükskõik kui vajalik see võiks näida. Te teate, et te ei suudaks kunagi luua neid konflikte, mida te enda ümber näete ja te ei suuda mõista, miks teised inimesed seda teevad. Kuna te ei suuda mõista, kuidas need inimesed mõtlevad, tunnete te end võimetuna midagi tegema. Seepärast tunnete te, et olete alla surutud ja araks tehtud, ja see lõpeb mõtlemisega „Mida ma saaksingi muudatuse toimumiseks teha? Milleks isegi proovimisega vaeva näha?”

Mu armastatud, ma olen teile nüüd andnud sügavama arusaamise sõja vaimsetest põhjusest ja ma loodan, et te näete, et siiski on teil võimalik midagi teha vaimsel tasandil, et sõda lõpetada. Te ei saa muuta inimeste meeli, aga nüüd te mõistate, et paljud inimesed on lihtsalt alla surutud negatiivse energia keerise poolt. Neil on vähe võimalusi valiku tegemiseks, et lõpetada oma konfliktid nii kaua, kui nad on koormatud selle negatiivse energia poolt, mis muudab nende emotsionaalsed kehad raevutsevateks vulkaanideks. Nii te näete, et rosaariumide tegemisega ja teiste vaimsete harjutustega hävitate te selle energia ja vabastate need inimesed, nii et nad suudavad säilitada mingi emotsionaalse rahu määra ja mentaalse selguse. See annab neile võimaluse teha valik need konfliktid maha jätta ja see võib tõesti olla võtmefaktoriks, mis takistab sõjajõudude vabastamist sellel planeedil.

Lõpuks lubage mul öelda, et minu rosaariumidel on alati planetaarne ja isiklik mõju. Minu Ime Rahu Rosaarium ei hävita mitte ainult neid jõude, kes loovad maailmas konflikte, ta hävitab need jõud ka teie enda meeles ja olemuses, mis panevad teid tundma, et te ei ole rahus. Ma arvan, et oma olemuse mingil tasandil te mõistate, et üks suurim vajadus ja inimkonna soov ja üks võti õnne jaoks, on omada meelerahu, hävitades need jõud, kes põhjustavad tasakaalutust, mis viib sõdimiseni teie liikmetes, teete te suuri isiklikke samme vaimsete otsijate ülima eesmärgi suunas, nimelt seesmise meelerahu suunas, mis ületab arusaamise. Seetõttu ei ole te enam isekeskis riius olev pere, mis ei saa püsida (Mark. 3:25).

Mu armastatud südamed, ma tänan teid, et te kannatasite välja selle pika vestluse ja ma tänan teid selle eest, et te armastate teha rosaariume. Iga rosaariumi tegev isik valgustab ühte maailma nurka. Kui piisavalt valguse sädemeid esile kerkib, siis näete te tõesti uut päeva.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Rahu Ema nimel, ma sulgen teie meeled ja südamed, ma sulgen teie meelte neli tasandit oma Imerosaariumi läbistamatu seinaga. Viibige selles rahus alati ja hävitagu see kõik sõdimised teie liikmetes ja Jumala keha liikmetes Maa peal ja Ema Maa kehas. Rahuvürsti, Jeesus Kristuse nimel, see on lõpetatud. Aamen.

Peatükk 12

Tänulikkus on küllusliku elu võti

Mu armastatud südamed, ma tulen teie juurde täna Imelise Tänulikkuse leegis. Ma tulen teie juurde Tänu Emana, ma tulen väljendama Taeva tänulikkust selle teenistuse eest, mida paljud teist on sooritanud oo kui palju aastaid, ka väga palju eluaegu. See on tõesti see teenistus ja see momentum, mille te olete ehitanud oma teenimise kaudu, mis võimaldab teil tuua muudatust sellel rahutul planeedil ja tuua Maad ühe sammu võrra lähemale Jumala kuningriigi ilmumise nägemisele.

Ma tulen väljendama oma tänu ja Taeva tänulikkust ka nendele, kes on usinalt minu uusi rosaariume teinud. Need rosaariumid toovad tõesti muudatusi ja ma võin teile kinnitada, et kui neid rosaariume ei oleks tehtud, oleksite te näinud väga laastavaid maavärinaid möödunud kuul. Need maavärinad pöörati tagasi ja selle asemel nägite te palju väiksemaid maavärinaid, mis ei põhjustanud elu kaotust.’ Aga ma pean teid hoiatama, et maavärinate ja teiste looduskatastroofide oht ei ole kaugeltki möödas. Seepärast ma kutsun teid üles jätkama rosaariumide tegemist.

Mu armastatud, need rosaariumid ei ole just 2004. aasta jaoks, vaid ka tuleviku jaoks. Ma võin teile kinnitada, et on olemas suur vajadus, et neid rosaariume tehtaks lähema tuleviku jaoks, eriti nüüdsest alates kuni aastani 2012. Nagu paljud teist teavad, on see viimane aasta Maiade kalendris ja paljud vaimsed inimesed mõistavad selle fakti suurt tähtsust. Ma võin teile kinnitada, et seda ohtu ei ole, et maailma lõpp võiks 2012. aastal tulla, aga lõpp tuleb ühele maa vaimsele tsüklile. Kui me suudame transmuteerida kriitilise hulga negatiivset energiat enne 2012, siis saab Maa tõepoolest uuesti sündida uude külluse ja rahu ajastusse. Kui seda energiat, seda karmat ei transmuteerita, siis saab olema palju murranguid sellel planeedil ja elude kaotuse potentsiaal on suur.

Mu armastatud, kui minu rosaariumid saavad levida nagu ringid vee peal, siis saab tõepoolest kõiki süngeid ennustusi pehmendada ja selle asemel näete te Kristuse teise tulemise rahu ja külluse ajastut.

Terrorismi vaimne põhjus

Ma tulen täna rääkima probleemist, mida te olete näinud ilmumas möödunud kuul, nimelt terrorismist.** Kuigi terrorismi võib vaadelda kui tasakaalutuse ilmumist, mis põhjustab sõda, on selle taga enamat, kui silma paistab. Terrorismi juured on selles teadvuse seisundis, mis pani Kaini Aabelit tapma. See on ühe Jumala poja teadvus, kes on kade teise Jumala poja peale ja seepärast otsustab hävitada või tappa oma venna, kes näib seisvat tema lemmikpojaks saamise teel.

Nagu te minu eelmistest vestlustest teate, on Piiblilugudes alati midagi rohkemat kui silmale paistab. Nagu minu armastatud Jeesus seletab, on nende lugude ja väidete taga peidus palju tähenduste kihte *** ja muidugi on olemas ka need kihid ja tähendused, mida ei saa Piiblist leida.

Nii, mu armastatud, lubage mul nüüd anda teile sügavam arusaamine Kaini ja Aabeli loost. Tegelikult sümboliseerib see lugu suhteid nende vahel, kes lubavad Jumala valgusel nende läbi töötada ja nende vahel, kes on ennast Jumalast lahutanud. Aabel on suure vaimse valgusega olevuse sümbol, mis tähendab seda, et Jumal-Isa laienev jõud on tugevam kui Ema kokkutõmbav jõud, nagu Jumala seaduse poolt pideva kasvu jaoks volitatud on. Seepärast on Aabelil rohkem valgust kui tema vennal Kainil ja ta on rohkemaks võimeline kui Kain. Need, kellel on vaimset valgust, võivad saavutada seda, mis näib imena enamusele inimestest, nagu Jeesus ise demonstreeris.

Aga see ei tähenda seda, et Jumal armastab Aabelit rohkem kui Kaini. See tähendab lihtsalt seda, et mõlemad loodi Jumala individualiseeritustena, Jumala täiuste väljendustena; nad olid lihtsalt loodud erinevate rollidega elu draamas. Kuidas saab siis olla, et Kain, või pigem teadlikud olevused, kes elavad materiaalses universumis, hakkavad kunagi kadestama oma vendi ja õdesid, kellel on rohkem vaimset valgust, mis paneb neid tundma, et neid on ebaõiglaselt koheldud Jumala poolt? Sellele küsimusele on vastus antud minu viimases vestluses, milles ma selgitasin Luciferi langemist.

Ma selgitasin teile, et Lucifer mässas Jumala järeleandmatu pideva eneseületamise seaduse, pideva kasvu seaduse vastu. Ma seletasin, kuidas Lucifer laskus materiaalsesse universumi ja kuidas ta sõdis Jumala ja Jumala poegade ja tütarde vastu selles universumis. Ma selgitasin, kuidas ta püüdis tõmmata igat inimolendit omaenda teadvuse seisundisse. Ta püüdis luua arusaama, et kellelegi siin maailmas ei ole lubatud omada suurt valgust või tõusta massist kõrgemale. Ta püüdis kõiki inimesi panna vastu võtma madalaimat ühisnimetajat, nii et keegi ei saaks ilmutada Kristuse teadvust. Ta isegi levitas valet, et Kristuseks saamise püüdlus on jumalateotamine.

See lugu, mida ma teile räägin, on tõsi. Selline olevus, nagu Lucifer, oli tõepoolest olemas, kes mässas Jumala eesmärgi vastu, ja kes siis püüdis tõmmata kõiki inimesi Maa peal sellesse mässu Jumala vastu. Aga see Lucifer ei olnud ainus olevus, kes kunagi Jumala vastu mässanud on. Vaadake, mu armastatud, Lucifer mässas seepärast, et otsustas kehastada teatud teadvuse seisundit. See teadvuse seisund eksisteeris enne ammu Luciferi, sest see tuli eksistentsi siis, kui Jumal otsustas luua olevusi, kellel on vaba tahe.

Mu armastatud, see on väga õrn teema, mida võib inimestel olla raske mõista sel ajal, kui nad füüsilises kehas on ja seepärast kalduvad mõtlema sellisel lineaarsel viisil, mis on programmeeritud füüsilisse ajusse. Aga suur väärtus on meele sirutamisel, püüdes mõista seda, mis on mõistmatu füüsilisele ajule ja lihalikule meelele. Seda tehes te jõuate Kristuse meele kõrgema perspektiivini ja isegi kui te saavutate vaid selle perspektiivi nõrga kuma, on see ikkagi tõstnud teid varasemast kõrgemale. Nii et ma palun teid oma meelt avardada.

Surma teadvus

Oma viimases vestluses selgitasin ma, et kogu universum kerkis esile loovast pingest Isa laieneva jõu ja Ema kokkutõmbava jõu vahel. Ma selgitasin ka seda, et universumil on ette nähtud pidevalt laieneda, kuid see laienemine peab toimuma tasakaalustatud viisil, mis loob jätkusuutliku kasvu. Mis on siis võtmeks sellise tasakaalu säilitamisel laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel? Selleks on täiuslik visioon, mida hoitakse universaalses Kristuse meeles ja Jumala poegade ja tütarde individuaalsetes Kristuse meeltes.

Kui looming laieneb vastavalt sellele täiuslikule visioonile, siis on tasakaal laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Aga, kui Jumal andis oma poegadele vaba tahte, siis see tähendab, et neil oli ka võimalik eemale liikuda sellest täiuslikust Kristuse meele visioonist. Sai võimalikuks minna sellisesse teadvuse seisundisse, mis ei ole kooskõlas tasakaalustatud Kristuse meele visiooniga. See teadvuse seisund rajaneb tasakaalutusel Isa-Ema Jumala laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel.

Ma rääkisin teile, et Isa ja Ema jõud ei ole vastandlikud; nad moodustavad harmoonilise terviku, mis loob järeltulija vastavuses Kristuse meele visiooniga. Aga kui need kaks jõudu ei ole tasakaalus, ei ole harmoonias, siis nad enam ei moodusta tervikut. Selle asemel muutuvad nad vastanditeks ja hakkavad teineteist tühistama. Nad hakkavad teineteisele vastu toimima ja seepärast nende järeltulija ei ole kooskõlas Kristuse meele visiooniga. Selle tulemusena ei ole järeltulija jätkusuutlik. Ta ei saa pikaks ajaks ellu jääda, sest ta on vastuvõtlik tasakaalutusele.

Seda tasakaalutust on teie teadlased kirjeldanud termodünaamika teise seadusena. Teadlased on avastanud, et kui süsteem muutub suletuks, siis hakkab ta kokku varisema ja manduma. Tegelikult tähendab see, et kui miski materiaalses universumis saab ära lõigatud sellest energiast, mis pärineb vaimsest valdkonnast, siis muutub see suletud süsteemiks. Kui see juhtub, siis need struktuurid ja vormid, mis luuakse materiaalses universumis, ei saa enam ennast ületada, ei saa kasvada. Seepärast muutuvad nad alluvaks Ema kokkutõmbavale jõule, mis paneb kõik kokkutõmbamise ja laostumise spiraali, mis lõpuks pöörab kõik tagasi sellesse seisundisse, milles ei ole struktuure ega vorme. Teiste sõnadega, kui looming ei järgi enam Kristuse meele visiooni ja sundi pidevaks eneseületamiseks, siis ta lihtsalt tõmbub kokku, kuni gravitatsioonijõud paneb mateeria enda kokku varisema mustaks auguks, millest miski ei saa pääseda.

Nii et te näete, mu armastatud, et jätkusuutliku ja tasakaalustatud loomingu säilitamise võtmeks on Kristuse meele visioon ja tõde. See visioon loob pideva ja tasakaalustatud kasvu. See on Jumala seadus, et vahetuskaubana elu kingituse vastu, peate te pidevalt kasvama ja ennast ületama. Elu ise on kasvamine ja eneseületamine, nii et kui te ei vali kasvamist, siis valite te surma. Jumal lubab teil teha selle valiku, aga vältimatuks tagajärjeks on see, et te sisenete kõdunemise spiraali, mis viib surmani.

Kui te valite osalemise surma teadvuses, siis ei näe te enam laienevat ja kokkutõmbavat jõudu tõeliste polaarsustena, mis täiendavad ja tõstavad teineteist. Te ei suuda enam näha, et Jumal-Isa laienev jõud peab alati olema natuke tugevam, et looming saaks jätkata eneseületamist. Selle asemel hakkate te nägema laienevat ja kokkutõmbavat jõudu vastanditena ja te hakkate eneseületamist kartma. Te hakkate kartma, et kui te muutute, kui te ennast ületate, siis võite te kaotada selle, mis teil on.

Vastuvõetav ohverdus

Vaadake, mu armastatud, selleks, et kõrgemasse seisundisse kasvada, peate te olema nõus allutama ennast täielikult Jumalale. Te peate nõus olema asetama oma saavutuse altarile kui vastuvõetava ohverduse, mille abil te sõna otseses mõttes saate kõik Jumalalt tagasi. Kui te seda teete, siis Jumala seadus paljundab teie ohverdust mitmekordselt, nagu Jeesus selgitas oma talentide tähendamissõnas. Aga enne kui paljundamine saab toimuda, peate te tõepoolest olema valmis loobuma oma saavutusest, nagu ta oleks alatiseks läinud. Nii käitudes te demonstreerite, et te ei ole emotsionaalselt klammerdunud millegi külge selles vormide maailmas ja see näitab teie surematut armastust Isa vastu, kes on väljaspool kõiki vorme. See siis võimaldab teil teha järgmise sammu Jumalaga ühinemise suunas.

See Jumalale kõige allutamise akt, mis teil on, on vaimse kasvu võti. Oma piiratud identsustundest loobumine on võti selleks kõigeks saamise jaoks, kes te Jumala individualiseeritusena olete. Nagu Jeesus oma talentide tähendamissõnas selgitas (Matt.25:14), on olemas teadvuse seisund, mis paneb inimesi kartma, et kui nad loobuvad sellest, mis neil on, siis võivad nad kahju kannatada. Inimesed klammerduvad selle külge, mis neil on ja nii keelduvad nad sellest paljundamise tarvis loobuma. See paneb inimesi oma talente maha (lihalikku meelde) matma ja see takistab paljundamist. Inimesed kalduvad kinni hoidma sellest, mis neil on, keeldudes sellel minna laskmast selleks, et ennast ületada ja muutuda enam Jumala sarnasteks.

Nagu ma oma viimases vestluses kirjeldasin, see juhtuski Luciferiga. Ta oli jõudnud väga kõrgele vaimse saavutuse tasemele, aga ta seisis silmitsi sama katsega, millega seisavad kõik silmitsi, nimelt kõige selle minnalaskmisega, mis teil on, selleks, et teha järgmine samm kasvu teel. Aga mida rohkem te tunnete endal olevat, seda raskemaks see katse muutub, nagu Jeesus selgitas oma tähendamissõnas rikkast mehest. (Matt.19:20). Luciferil oli võimalus laskuda materiaalsesse universumisse selleks, et tuua Kristuse meele tasakaalu ja valgust kõigile olevustele selles maailmas. Aga mu armastatud, see on tõsi, et Lucifer tähendab „Valguskandjat” või „Valguse toojat” Luciferil oli tõepoolest ette nähtud tuua valgust, Kristuse valgust ja Kristuse tõde olevustele, kes arenevad materiaalses universumis.

Kuna ta hakkas kartma, et kaotab oma valguse, keeldus ta kõikide teenija olemast. Ta keeldus asetamast kõike altarile ja tõeliselt seda Jumalale loovutamast. Ta hakkas hoidma kinni sellest, mis tal oli ja selle tulemusena hakkas tema teadvus alluma Ema kokkutõmbavale jõule. Tema teadvus hakkas kokku tõmbuma ja kogu tema vibratsioon madaldus, kuni ta ei suutnud enam näha vaimse valdkonna kõrgemaid vibratsioone. Sellepärast seletas Jeesus, et see, kes püüab päästa oma elu, kaotab selle (Matt.16:25).

Nii, mu armastatud, tähtis punkt selle mõistmise juures on see, et kuigi Lucifer on tõeline näide selle kohta, mis võib juhtuda iga vaba tahet omava olevusega, ei peaks te osutama liigset tähelepanu Luciferile, või tegema temast mingit patuoinast. Te ei peaks langema sellesse mõtlemise lõksu, et süüdistate Luciferi kõikide Maa probleemide pärast. Tegelikult sai Lucifer lihtsalt osa sellest teadvuse seisundist, mis on lahus Kristuse meele täiuslikust visioonist. Me võiksime seda seetõttu nimetada anti-kristuse teadvuseks.

See teadvus rajanes algsele valel, et Isa laienev jõud on vastuolus Ema kokkutõmbava jõuga. Aga sellest algsest valest tärkas peaaegu lõputu mitmekesisus teisi valesid, mis moodustavad terve konglomeraadi, terve teadvuse seisundi, mida võiks mao teadvuseks nimetada.

See on teadvuse seisund, mida on sümboliseeritud maona Eedeni Aias. See teadvuse seisund oli seal kiusamas Aadamat ja Eevat, sest neile oli antud vaba tahe. Vaadake, teil ei saa olla vaba tahet, kui teil ei ole võimalust minna Jumala seaduste ja tema loomingu eesmärgi vastu. Jumal tahab, et te järgiksite tema seadusi ja eesmärke, aga ta tahab, et te teeksite seda täieliku vaba valiku tulemusena. Te ei saa seda valikut teha, ilma et te teaks, et teil on valikuvõimalus minna Jumala seaduste vastu. Ideaalis tahab Jumal, et te teaksite seda ja siis järgneksite tema tahtele armastusest.

Hea ja kurja vale

Kui hinged otsustasid maitsta keelatud vilja, siis langesid nad mao teadvuse seisundisse ja hakkasid nüüd nägema kokkutõmbavat ja laienevat jõudu vastanditena, nimelt hea ja kurja vastanditena. Nad hakkasid tegelikult mõtlema, et Isa on hea ja Ema on halb. Seepärast hakkasid nad mõtlema, et kõik, mida nad selles materiaalses universumis teevad, on halb ja see viis algse patu kontseptsioonini. See pani inimesi süüdistama naisi Langemise eest.

Tegelikult pole Ema kokkutõmbavas jõus midagi halba. Ta on lihtsalt olemas selleks, et tegutseda vastukaaluna Isa laienevale jõule. Kokkutõmbav jõud on see, mis hoiab universumi koos ja annab vormi maailmale vormi. Halb siseneb pilti ainult siis, kui kokkutõmbav jõud muutub nii tasakaalutuks, et ta ratsutab laienevast jõust üle ja seetõttu peatab kasvu. See saab juhtuda ainult siis, kui teadlikud olevused keelduvad kasvamast, nii et nad lõikavad ennast oma vaimsetest minadest ära. Seetõttu muutuvad nad suletud süsteemideks, mis on väljaspool Jumala vaimseid seadusi. Sellised süsteemid alluvad materiaalsetele seadustele, mis tõmbavad kõike kokku ja tagastavad selle madalamale võimalikule energia seisundile.

Nii, mu armastatud, ma loodan, et te suudate nüüd näha, et see probleem planeedil Maa ei ole loodud üheainsa olevuse poolt. Kuigi Luciferi järgijad on täidetud uhkusega ja arvavad, et ta oli väga võimas, ei tähenda, et ta oli piisavalt võimas, et luua kõiki probleeme ja tasakaalutusi, mida võib leida sellel väikesel planeedil. Selleks, et tülitseda, on vaja kahte ja selleks, et luua neid probleeme ja seda kannatust, mida te praegu planeedil Maa näete, on vaja tervet inimkonda. Seepärast jagavad enamus inimesi Maa peal vastutust praeguste probleemide eest sellel planeedil. Nad jagavad seda vastutust selle pärast, et nad on laskunud madalamasse teadvuse seisundisse, anti-kristuse meelde, mao meelde.

Nad on teinud seda seepärast, et nad võtsid vastu mõned mao valed, mis moodustavad selle teadvuse seisundi. Millised on need mao valed? Mu armastatud, on olemas terve hulk Jumala omadusi ja neid omadusi saab ette kujutada teatud värvi ja teatud kristallilise struktuuriga värvidena. On palju selliseid omadusi, nagu armastus, jõud, tõde, tarkus, halastus, ja palju teisi. Ma tahan öelda seda, et iga Jumala positiivse omaduse jaoks, iga tahu jaoks, mis moodustavad vormi maailma, on olemas moonutused, valede seeria, mis töötab Jumala omaduse ja Jumala leegi vastu.

Iga hing pärineb ühest Jumala leegist ja ta tuleb sellesse universumisse väljendama mingi kindla Jumala leegi individualiseeritud versiooni. Aga kui hing langes madalamasse teadvuse seisundisse, siis juhtus see selle pärast, et ta hakkas uskuma mõnda valet, mis on selle konkreetse Jumala leegi moonutus. Näiteks tulid mõned hinged Jumala jõust. Nad jäid hätta selle pärast, et uskusid mõningaid valesid, mis olid Jumala jõu moonutamine. Üks sellise vale näide on see, et väike eliit peab saavutama võimu elanikkonna enamuse üle ja rakendama totalitaarset kontrolli selleks, et kaitsta inimesi enda hävitamise eest.

Mu armastatud, minu selle selgituse mõte on näidata teile, et iga hing laskus planeedile Maa eesmärgiga väljendada oma teatud Jumala leeki. Nagu ma oma viimases vestluses selgitasin, ei loodud inimolendeid täie Jumala teadvusega. Neil oli ette nähtud laskuda sellesse valdkonda ja praktiseerida oma vaba tahet ja oma Jumala leeki, nii et nad saaksid vähehaaval üles ehitada oma Jumala teadvus. Seepärast anti neile turvaline ümbruskond, milles nad võisid eksperimenteerida ja teha vigu, ilma ennast ja teisi hävitamata.

Jumal ei nõua täiust

Mida ma teile praegu räägin, on see, et Jumal ei nõua oma poegade ja tütarde silmapilkset täiust. Jumal teadis, et kui uus hing Maale laskus, ei ole tal täit Kristuse teadvust. Seepärast ei suuda ta alati leida õiget tasakaalu oma konkreetse Jumala leegi laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel. Vaadake, mu armastatud, igas Jumala leegis leiate te igavese laieneva ja kokkutõmbava jõu polaarsuse.

Näiteks, Jumala Jõu leegis on laienev tendents ja kokkutõmbav tendents. Kui need kaks tendentsi on tasakaalus, siis väljendate te Jumala jõudu harmoonilisel viisil. Kui nad muutuvad tasakaalututeks, siis väljendate te Jumala jõudu tasakaalutul viisil, mis sageli põhjustab selle, et te ignoreerite teiste vaba tahet ja püüate saavutada piiramatut võimu teiste inimeste üle, kaasa arvatud piiramatu kontroll.

Ma tahan öelda seda, et kui esimesed hinged Maale laskusid, tegid nad palju vigu, kuid ükski viga ei olnud nii tõsine, et nad oleksid loonud allamineva spiraali. Vaadake, need hinged olid pidevas kontaktis oma vaimsete õpetajatega. Selliseid õpetajaid on Moosese 1.Raamatus sümboliseeritud Eedeni Aiana. See olevus oli tõepoolest Jumala esindaja, üks olevus vaimsest valdkonnast, kes teenis hingede õpetajana.

Nii et hingedel oli lubatud eksperimenteerida oma Jumala tulega ja kui nad tegid vea ja väljendasid oma tuld tasakaalutul viisil, siis nende vaimne õpetaja tegi armastaval viisil nad oma veast teadlikeks ja aitas neil seda parandada. Seetõttu said hinged pidevalt kasvada ja muutuda ikka paremaks ja paremaks oma Jumala tule tasakaalustatud väljendamises.

Vaadake, need hinged asetasid kõik, mis neil oli, Jumala altarile täieliku armastusega, mis tähendab täielikku mitte-klammerdumist. Selle alistumise kaudu andestati kõik nende vead silmapilkselt ja valestikvalifitseeritud energia puhastati. Kõik nende õiged teod paljundati ja energia talletati aaretena Taevas. Teiste sõnadega, nende nii õigeid, kui mitteõigeid valikuid kasutati trepiastmetena nende hingede pideva kasvu jaoks. Nad tõesti elasid positiivses kõrgendavas spiraalis, milles iga otsus tõi neid Jumalale lähemale.

Kahjuks otsustasid teatud hinged maitsta keelatud vilja, nimelt surma teadvust, mis avab teid korvamatu kaotuse hirmule. Mu armastatud, esimene hingede laine, kes Maale laskus, eksperimenteeris oma Jumala tulega ilma, et nad oleksid kunagi kaalunud seda, et nad võiksid minna Jumala elu eesmärgi vastu. Nad jätkasid õppimist ja eneseületamist ja nad muutusid üha paremateks oma Jumala tule väljendamises. Nad keeldusid surma teadvust oma olemustesse laskmast.

Aga siis tuli punkt, ja see tuli pärast Luciferi langemist, kui hinged Maa peal otsustasid mao teadvuse „keelatud vilja” maitsta. Nad langesid mao valede saagiks ja selle tulemusena hakkasid nad vigade tegemist kartma. Nad nägid ennast äkki „alastiolevatena” , mis tähendab ebatäiuslikena, ja hakkasid oma vigade pärast häbi tundma. Selle asemel, et lihtsalt oma vigadest õppida, vastu võtta Jumala andestus ja liikuda edasi, hakkasid nad nüüd eksperimenteerimist kartma ja tahtsid kinni hoida sellest saavutusest, mis neil juba oli.

Nad langesid mao nende valede saagiks, et Jumal armastab neid vähem, või mõistab neid karmilt hukka, sest nad olid ebatäiuslikud ja nad tundsid, et nad ei saaks kunagi olla sama väärilised, kui nende vennad ja õed vaimses valdkonnas. See oli Kaini teadvuse sünd, milles inimesed hakkasid uskuma, et kui neil on vähem kui teistel, siis on nad vähem Jumala armastust väärt. Selle asemel, et allutada altaril kõik, mis neil on, püüdsid nad peita oma ebatäiusi Jumala eest ja peita endi vigu oma õpetaja eest. Nii olid nad valmis „tapma” neid oma vendi ja õdesid, kes näisid omavat rohkem valgust ja kes tundusid seisvat massist kõrgemal. Nad tegid seda selle vale uskumuse tõttu, et kui keegi ei ole neist kõrgemal, siis saavad nemad olla soosikpojaks.

Mu armastatud, Aabel oli võimeline ja nõus allutama Jumalale kõik, mis tal oli ja see, et Jumal paljundas Aabeli ohverdust, tegi ta vääriliseks. Nagu Jeesus ütles, iseenda jõus ei suutnud ta midagi teha (Joh.5:17). Kain oleks võinud saada võrdselt vääriliseks, kui ta oleks allutanud kõik, mis tal oli, Jumalale. Aga kuna ta ei olnud nõus tegema vastuvõetavat ohverdust, siis Jumalal ei olnud midagi paljundada ja sellepärast oli Kain alati Aabeli järel teine. Selle asemel, et allutada ennast ja võimaldada Jumalal ka teda vääriliseks teha, püüdis Kain vääriliseks saada selle eemaldamisega, mida ta pidas takistuseks Jumala poolt armastatuks saamisele. Ta püüdis eemaldada oma venda, kes oli talle pidevaks oma enda ebatäiuse meenutuseks.

See arusaam on muidugi illusioon, sest Jumal armastab kõiki oma poegi ja tütreid tingimusteta ja lõpmatu armastusega. Kuna Jumala armastus on lõpmatu, kuidas saab siis olla soosikpoegi? Kuidas saab olla ebavõrdsust lõpmatuses? Nagu Jeesus oma tähendamissõnas talentidest näitas, ei oma Jumala jaoks tähtsust, et ühel pojal on suurem saavutus, või rohkem valgust kui teisel. Kõik, kes on valmis asetama oma saavutuse altarile, saavad oma annid paljundatud ja sisenevad Issanda rõõmu.

Elu Ringi lõhkumine

Mu armastatud, tõeline probleem Kaini teadvusega on see, et see pani inimesi ennast oma õpetaja eest peitma. Kui te teete otsuse peita ennast oma õpetaja eest, siis lõhute te ära energia voolu vaimse valdkonna ja materiaalse universumi vahel. Te lõhute ära voolu oma vaimse mina ja oma hinge vahel. Siis see lõhub ära Elu Ringi ja nüüd olete te Jumalast ära lõigatud, ära lõigatud oma vaimsest minast ja teie hing muutub suletud süsteemiks.

Mu armastatud, kui te olete ära lõigatud elu voolust, siis hakkate te vähehaaval mõistma, et teil midagi puudub, et te ei ole terviklik, et te ei ole täiuslik. Ja see võib tekitada tunde, et Jumal on teid ebaõiglaselt kohelnud, et Jumal ei ole teile andnud seda, mida te väärite ja et Jumal on teie kasvamise liiga raskeks teinud.

Kuigi teie hing on materiaalses universumis, on tal potentsiaal Jumala täiuse väljendamiseks selles maailmas, nii nagu teie ülestõusnud vennad ja õed väljendavad seda Taevas. Aga et seda täiust väljendada, peate te saavutama Kristuse teadvuse, mis annab teile tasakaalustatud nägemuse selle kohta, kuidas väljendada oma Jumala tuld täiuslikus laieneva ja kokkutõmbava jõu polaarsuses.

See on igaühele jõukohane, kuid nagu ma oma viimases vestluses seletasin, oli inimhingedel ette nähtud Kristuse teadvus vähehaaval saavutada ja sellepärast ei antud seda neile korraga. Aga üks vale, mis mao teadvuses leidub, on see, et inimhinged oleksid pidanud saama Kristuse teadvuse ilma selle välja teenimiseta oma katsetamise ja pingutuse läbi.

Mu armastatud, inimhingedele anti elu. Neile anti ilus ja harmooniline planeet, millel oma vaba tahtega eksperimenteerida, millel väljendada oma individuaalsust ja oma Jumala tuld. Mu armastatud, mida enamat oleks võimalik hingel tahta?

Milline ilus ja suurepärane kingitus Jumalalt – võimalus ennast ületada ja vähehaaval muutuda kõigeks selleks, mis Jumal on. Aga selleks kõigeks saamises, mis Jumal on, on teil ka võimalus saada unikaalseks Jumala individualiseerituseks. Teil on võimalus saada rohkemaks kui see, millisena teid loodi. Sest te saate ehitada oma individuaalsust läbi oma kogemuste vormi maailmas.

Vaadake, mu armastatud, inimhingedele anti tõepoolest kõrgeim kingitus, mida keegi võiks tahta. Aga mao teadvuse valede kaudu hakkasid mõned hinged uskuma, et neid on Jumala poolt tüssatud, et neid on ebaõiglaselt koheldud, et Jumal on esitanud neile ülemääraseid nõudeid, tehes võimalikuks vigade tegemise. See on siis teadvus, mida ma kirjeldasin oma eelmises vestluses, milles Lucifer püüdis panna igaüht tundma, et Jumal tegi vea, kui ta andis neile vaba tahte.

Mu armastatud, palun mõistke, et kui Jumal teile vaba tahte andis, andis ta teile võimaluse vigu teha. Aga Jumal andis teile ka vaimse õpetaja, kes võis otsekohe teie vea parandada. Ja ma võin teile kinnitada, et vea tegemisega ei olnud seotud mingit süüdistust. Vastupidiselt mao teadvuse vihasele ja kohutmõistva Jumala kujule on Jumal tingimusteta armastuse Jumal. Jumal ei süüdistanud teid kunagi vea tegemise pärast. Niipea kui te oma viga tunnistasite ja otsustasite selle parandada, andestas Jumal teile otsekohe ja tingimusteta.

Nüüd te näete, et inimhingedele anti turvaline ja armastav ümbrus, milles eksperimenteerida. Neile anti vaba tahe ja õigus vaba tahtega eksperimenteerida. Mu armastatud, mis on see üks koostisosa, mis suudab lõhkuda selle eedenliku seisundi, mis on see üks asi, mis suudab lõhkuda energia voolu vaimu ja mateeria vahel, mis on see üks faktor, mis võib inimesed paradiisist välja viia?

Mu armastatud, pidage meeles, et Jumala andeksandmine on silmapilkne. Aga kuna teil on vaba tahe, siis peate te selle andeksandmise vastu võtma. Vastasel juhul ei saa te oma vigadest vabaks. Nii, et mao meele üks aspekt, mis takistab teid vastu võtmast Jumala andeksandmist, on see, et te hakkate tundma tänamatust Jumala vastu.

Kui te lubate mao meele tänamatuse valel siseneda oma teadvusse, siis ei suuda te vastu võtta Jumala andestust oma vigade eest. Seepärast ei suuda te enam näha, et elu on kingitus ja te hakkate seda nägema riskina. Ja sellega, et te ei võta vastu elu kui kingitust, lõhute te vältimatult kontaktiniidi, lõhute energia voolu vaimu ja mateeria vahel ja seega lõhute ära Elu Ringi. Ja see ongi see, mis takistab inimesi tagasi pöördumast Eedeni Aeda, mis tõepoolest on teadvuse seisund. Selles meeleseisundis, selles Armu seisundis, on iga inimolend ühendatud oma Kristuse minaga ja selle kaudu Mina Olen Kohalolekuga ja vaimsete õpetajatega Taevas.

Paradiisi peavõti

Nii mu armastatud, ma loodan, et te mõistate nüüd, et Taeva Maa peal taastamise võti on tänulikkuse tunde taastamine, lõpmatu tänulikkuse tunde taastamine Jumala vastu ja selle võimaluse eest, mis elu tegelikult on.

Mu armastatud südamed, heitke pilk selle planeedi peale ja te näete, kui vähe inimesi tunneb tänulikkust elu kingituse eest ja võimaluse eest teha elust see, mida nende hinged soovivad. Vaadake kui palju inimesi on tänamatud oma vanemate vastu ja süüdistavad neid õnnetuste pärast oma elus. Vaadake kui paljud inimesed on tänamatud oma ühiskonna suhtes ja süüdistavad neid selle pärast, et nad ei anna neile kõike, mida nad vajavad. Vaadake kui paljud inimesed on tänamatud Jumala vastu, süüdistades Jumalat kõige pärast päikese all, kaasa arvatud see fakt, et nad eksisteerivad. Vaadake, kui palju inimesi süüdistab Jumalat selle viletsuse ja kannatuse loomise pärast, mida te praegu Maa peal näete, selle asemel, et tunnistada seda tõde, et inimolendid on loonud need ebatäiuslikud olukorrad, mis planeedil Maa leiduvad.

Oo mu armastatud, süüdistades teisi oma probleemide pärast, tahkestate te need probleemid, sest te teete ennast võimetuks neid muutma. Teadvustades, et teil on vaba tahe ja seega võimalus asetada ennast ühele joonele Kristuse tõega oma südames, annate te endale võimaluse tuua Jumala jõudu oma ellu selleks, et muuta olukordi, mis viivad kannatusele ja vajakaolemise tundele. Ja seda tehes saate te vabaneda Kaini teadvusest ja tõusta Aabeli teadvusse, mille abil te saate võimelisteks ilmutama Jumala küllust kõikides oma elu aspektides.

Mu armastatud südamed, Isal on tõepoolest suur rõõm anda teile küllusliku elu kuningriiki. Jumal tahab, et teil oleks iga hea ja täiusliku kingituse küllus. Aga teil on vaba tahe ja Jumal peab seda vaba tahet austama. Ja sellepärast ei saa ta sundida oma küllust teile peale. Kui te otsustate Elu Ringi ära lõhkuda, siis teie elu muutub alluvaks piiramatule Ema kokkutõmbava jõu survele. See põhjustab selle, et teie elu tõmbub kokku, kuni jääb ainult puudus ja kannatus. Ja kui te jääte sellel teel jätkamise juurde, sest te ei võta vastu Jumala andeksandmist, siis loote te allamineva spiraali, mis lõpuks viib teie isiklikule hävingule. Kui kriitiline hulk inimesi valib selle tee, siis võib see viia tervete tsivilisatsioonide hävimisele, nagu see on tõepoolest juhtunud kauges minevikus, mida ei ole teie praegustesse ajalooraamatutesse kirja pandud.

Nii mu armastatud, valik on teie. Jumal on selle planeedi teile andnud ja ta on andnud teile õiguse oma vaba tahtega eksperimenteerida. Te võite valida mao teadvuse seisundisse jäämise, mis põhjustab seda, et te teete üha rohkem vigu, kuni te olete püütud karma ja ebatäiuslike energiate keerisesse, mis vältimatult viib teid alla musta auku, millest ei näi väljapääsu olevat. Või te võite valida sirutumise Kristuse meele poole, mis on alati kättesaadav vaikse tasase häälena teie südames ja katki murda allaminev spiraal. Siinjuures saate te alustada ülespoole ronimist tagasi küllusliku elu juurde.

Ja võti, peavõti enese-hävitamise allaviiva spiraali lõhkumiseks, on teie hinge Jumala vastu tänulikkuse tunde uuestikehtestamine. Tõepoolest, sellega, et te tunnete tänulikkust, et te täidate oma hinge lõpmatu ja tingimusteta tänulikkusega Jumala vastu ja Jumala täiuslike kingituste eest, taastate te energia voolu vaimu ja mateeria vahel, oma vaimse mina ja oma hinge vahel. Selle abil te veel kord sulete Elu Ringi, mis läks katki, kui te sõite mao teadvuse keelatud vilja.

Imelise Tänu Rosaarium

Mu armastatud südamed, selleks, et aidata teil uuesti kehtestada Elu Ringi, lasen ma vabaks täna ühe kõige võimsama vaimse abivahendi, mida on kunagi sellel planeedil nähtud, nimelt oma Imelise Tänulikkuse Rosaariumi. See rosaarium on vastumürk igale inimlikule vajakaolemisele ja igale inimliku kannatuse aspektile.

Ma ei ütle siin seda, et minu teised rosaariumid ei ole enam vajalikud. Nad on tõepoolest vajalikud spetsiaalseteks eesmärkideks. Aga ma pean teile ütlema, et vaevalt on Maa peal probleemi, mida ei saaks lahendada ja eemaldada tänulikkuse kaudu ja põhjus on lihtne, sest tänulikkus toob Jumala (tagasi) teie ellu. Ja Jumalaga on kõik asjad võimalikud. Seepärast, kui Jumal on teie elus, siis saavad kõik probleemid lahendatud ja äkki ilmub külluslik elu.

Mu armastatud südamed, ma pöördun nüüd tagasi terrorismi teema juurde. Need terroristid, kes ründavad Lääne rahvaid, on tõepoolest laskunud Kaini teadvusse, nad on kadedad oma Lääne vendade ja õdede peale, kes näivad omavat rohkem küllust kui nemad. Nad tunnevad, et see on ebaõiglane, nii et nad on nüüd väljas selleks, et hävitada Lääne tsivilisatsiooni vigase Kaini teadvuse loogikaga, mis paneb nad tundma, et kui nad tapavad oma venna, siis Jumal peab neid kõige rohkem armastama. Oo, mu armastatud, milline illusioon see on, sest Jumal juba armastab neid lõpmatu ja tingimusteta armastusega. Lihtsalt nende enda teadvuse seisund takistab neid Jumala armastust vastu võtmast.

Ma olen kindel, et te suudate mõista, et terroristidega on võimatu midagi arutada. Võimatu on arutada midagi nendega, kes on Kaini teadvuses lõksus. Aga see, mida te teha saate, on hävitada see Kaini teadvus ja võti selle tegemiseks on saata lõpmatu tänulikkuse laineid inimkonna kollektiivsesse teadlikkusesse. See on täpselt see, mida minu Imelise Tänulikkuse Rosaarium saavutab – kui teda kriitiline inimeste arv teeb.

Mu armastatud, te olete need minu omad, kes on valgustatud, minu parimad lootused selle planeedi ümberpööramise jaoks, minu löögirühmad ja ma ütlen veel kord, et ma arvestan sellega, et te võtate selle rosaariumi omaks ja teete seda kogu oma südame tulisusega. Ma arvestan sellega, et te levitate kõikide mu rosaariumide sõna ja teete neid igas võimalikus olukorras.

Mu armastatud, need rosaariumid on minu kingitus kõigile. Ma mõistan, et mitte igaüks ei ole võimeline aktsepteerima seda fakti, et need rosaariumid on edasi antud selliselt, et mina räägin läbi kehastuses oleva isiku. Kõik ei ole avatud sellele raamatule ja selle õpetustele. Aga ma annan teile selle kingituse, et te saaksite levitada neid rosaariume kõigile, ka nendele inimestele, kes ei ole avatud selle raamatu õpetustele.

Te võite tõlkida neid rosaariume igasse keelde Maa peal ja teil on minu luba neid välja anda nagu heaks arvate. Aga palun olge teadlikud sellest, et need rosaariumid on autoriõigusega, et takistada nende kasutamist kaubanduslikul eesmärgil. Nii et palun täitke vastavaid seadusi teie enda ja rosaariumide kaitseks.*

Nii, mu armastatud, lõppsõnaks lubage mul öelda, et kuigi minu rosaariumid on antud selleks, et pöörata ümber maailma olukordi, kannab iga rosaarium ka isiklikku kasu nende jaoks, kes teda teevad. Ma olen kindel, et te suudate mõista, et minu Imelise Tänulikkuse Rosaarium võib anda teile isiklikult tohutut kasu, taastades eluvoolu teie vaimse mina ja teie hinge vahel, tuues seega Jumala küllust teie isiklikku ellu. Ma usun, et ma ei pea rohkem ütlema selleks, et panna teid nägema, et see rosaarium on tõepoolest kingitus, mis peaks panema teid tundma imelist tänulikkust, mis on võti Taeva ukse avamiseks.

Isa, Ema, Poja ja Püha Vaimu nimel ma sulgen siinjuures teid Jumaliku Ema Imelisse Tänulikkusesse ja ma saadan lõpmatu imelise tänulikkuse laine Maasse.

Ma ütlen nüüd Jumaliku Emana, kes räägib läbi füüsilise hääletoru „Jumaliku Ema lõpmatu jõu abil, ma hävitan ära tänamatuse musta pilve, mis on planeedi Maa endasse mähkinud. Seepärast ma vabastan kogu elu selle uue võimalusega võtta omaks tänulikkus Jumala vastu, tänulikkus elu eest ja tänulikkus Maa, kui kasvuplatvormi vastu. Minu poja Jeesus Kristuse nimel, see on lõpetatud. Aamen.”