Päästke oma planeet

Ema Maria käsiraamat maailma ümbermuutmise jaoks

Kim Michaelsi sissejuhatus

Tänapäeva ratsionaalses, teaduslikus maailmas on paljud inimesed üles kasvatatud uskumuses, et vaimseid olevusi ei eksisteeri ja sellepärast väitmine, et sellised olevused saavad meile ilmuda, või et mõned inimesed suhtlevad vaimsete olevustega, on üliaktiivse kujutlusvõime produkt. Järelikult on ennustatav, et osa inimesi on skeptilised selle väite osas, et selle raamatu allikas on vaimne olevus, keda tuntakse Ema Mariana, Jeesuse Emana.

Tegeldes erineva eluala inimestega, on mul olnud kogemus, et ainult intuitiivsemad inimesed on avatud vaimsete olevuste eksisteerimisele ja sellele ideele, et nad saavad ja tahavad meiega suhelda. Selliste olevuste eksisteerimist ei saa tõestada sel viisil, mis rahuldaks analüütilist meelt ja sellepärast ainult need, kes on valmis kasutama oma intuitsiooni, saavad kinnitada selliste olevuste ja nende sõnumite reaalsust. Sellepärast olen ma täiesti teadlik, et midagi ei ole võimalik öelda selleks, et veenda kõiki selle raamatu autentsuses. Ainult teie saate määratleda, kas see raamat kõlab tõena teie südames, kas tal on tõe vibratsioon. Sellepärast ei ole mul kavatsust teid milleski veenda või püüda tõestada selle raamatu autentsust. Lugege lihtsalt seda ja laske oma südamel öelda, mida vastu võtta. Selle sissejuhatuse ainus eesmärk on rääkida teile sellest protsessist, mis viis selle raamatu loomisele lootuses, et ehk te tunnete ära mõne elemendi omaenda elukogemusest.

Kas vaimsed olevused eksisteerivad?

Kuidas te jõuate sellesse punkti, kus te olete valmis avalikult väitma, et te suhtlete ühe olevusega vaimsest valdkonnast? Esimene nõue on, et te peate uskuma selliste olevuste eksisteerimist, ja minu jaoks oli see kerge osa. Nii kaugele kui ma mäletada suudan, olen ma tundnud, et oli üks vaimne olevus, vaimne kohalolek, kes oli alati minuga. See kogemus andis mulle võime ära tunda vaimset valgust, vaimset tõde. Ma usun, et paljudel lastel on olnud selline kogemus ja kuigi teadlased seda sageli naeruvääristavad, usun ma, et see on ehtne kogemus.

Lapsed kasutavad loomulikult oma intuitiivseid võimeid ja sellepärast me tunneme vaimsete olevuste reaalsust. Kui me saame vanemaks, siis on kerge kaotada seda intuitiivset ühendust vaimse valdkonnaga ja omaenda loomuse vaimse küljega. Me kasutame oma intellekti selleks, et oma intuitsioonist üle ratsutada, ja võimalik, et ka selleks, et seda sulgeda. Ma usun, et see on see, kui Jeesus rääkis, üteldes, et kui me ei muutu väikeste laste sarnasteks, siis ei saa me siseneda Taeva kuningriiki (Matt.18:3). Minu arvates ütles Jeesus, et meil on vaja ületada maailma „elukogemuslikkus”, mis paneb meid eitama meie vaimset loomust, või selles kahtlema.

Ma kasvasin üles Taanis, kus on luterlik riigikirik, mis kujutab Jumalat ja Jeesust väga kaugetena, „seal üleval” olevatena. Koolis õppisin ma evolutsiooniteooriat ja mulle anti seal materialistlik ususüsteem, et Jumalat ei ole. Aga tänu oma seesmisele vaimse kohaloleku kogemusele, ei võtnud ma kunagi neid mõjusid vastu. Jumala armust ei kaotanud ma kunagi sidet oma loomuse intuitiivse küljega ja 18-aastaselt kogesin ma isiklikku läbimurdu. Ma leidsin mitmeid raamatuid ja kohtasin hulka inimesi, mis pani mind mõistma, et ma ei ole ainus inimene maailmas, kel on vaimne igatsus, mida ei suutnud rahuldada religiooni põhisuund, ega hävitada materialism. Siis alustasin ma isiklikku otsingut selleks, et leida sügavamat arusaamist elu vaimsest küljest ja see otsing on olnud minu elu põhifookuseks juba rohkem kui 25 aastat.

Ma leidsin kiiresti raamatuid, mida ma tundsin tõe vibratsiooni omavat. Need raamatud kinnitasid minu seesmist kogemust, et vaimses valdkonnas on olevused. Mulle sai selgeks, et on olemas terve grupp selliseid olevusi ja et nad on määratud teenima meie vaimsete õpetajatena ja aitama meil kasvada kõrgemasse teadvuse seisundisse. Järgmine aste oli selle mõistmine, et vaimse kasvu peamine eesmärk on avardada meie intuitsiooni, nii et me saaksime rajada otsese isikliku sideme meie vaimsete õpetajatega.

Suhtlemine vaimse valdkonnaga

Lapsena oli mul palju küsimusi, millele ortodoksne kristlus ei suutnud vastata. Üks kõige pealekäivam küsimus oli, mis juhtus Jeesusega pärast tema surnust ülestõusmist. Uus Testament väidab selgelt, et Jeesus suri ristil, kuid äratati surnust ellu. Minu jaoks tähendas see alati seda, et Jeesus tõusis üles vaimsesse valdkonda ja et ta oli saanud vaimseks olevuseks, kes selles valdkonnas elab. Piibel ütleb ka, et Jeesus ilmus oma jüngritele vaimse olevusena, aga vastavalt kristluse põhisuunale lõpetas Jeesus kiiresti inimestega suhtlemise ja 2000-ks aastaks jättis ta meid üksi. Sellel puudus minu jaoks alati mõte.

Kuna ma kogesin alati ühte vaimset kohalolekut enda juures, siis mõistsin ma, et vaimne olevus ei saa surra ja kindlasti mitte inimolendite poolt tapetud saada. Seepärast tundsin ma, et Jeesus pidi elus olema ja vaimse olevusena võis ta olla võimeline meiega suhtlema. Mulle näis loogilisena, et Jeesus tahab säilitada otsest suhet oma järgijatega 2000 aasta jooksul, aga ma mõistsin ka seda, et meist endist sõltub selle sideme säilitamine. Minu jaoks oli ilmne, et Jeesusel ei ole piiranguid ja seepärast võiksime me olla võimelised kuulma, kui Jeesus meiega räägib.

Pärast sellele järeldusele tulemist avastasin ma hulga allikaid, mida ma tunnistasin autentseteks ühenduse näideteks vaimse valdkonna ja Maa inimeste vahel. Ma sain teadlikuks, et 2000 aasta jooksul on arvukatel inimestel olnud erinevaid ühenduse vorme, või kohtumisi Jeesusega. Minu rõõmuks avastasin ma ka selle, et paljudel inimestel on olnud kohtumise kogemus Ema Mariaga.

Taani riigi kirik pööras vähe tähelepanu Ema Mariale ja mina mõtlesin ka temast vähe. Aga nüüd avastasin ma mitmeid raamatuid tema ilmumiste kohta, nagu näiteks Fatima ilmumised. Ma avastasin kiiresti, et minu südames oli suur armastus Ema Maria vastu ja ma hakkasin tundma tugevat intuitiivset sidet temaga. See andis mulle mitmeid vaimseid kogemusi, milles ma tundsin tugevat armastuse voolu Ema Marialt oma hinge.

Ma tean, et see ei ole midagi unikaalset, sest paljudel inimestel on olnud sügav hinge side Ema Mariaga ja ma tean, et ta tunneb sügavat armastust iga hinge vastu. Aga suur vahe on Ema Mariale välise ustavuse vahel ja selle vahel, kui sa tunned seesmist suhet temaga. Kui te juba tunnete tema armastust teie vastu, siis teie elu ei jää enam kunagi samaks. Ema Maria on nii isiklik, nii meeldiva olekuga ja nii intiimne, et tema armastuse kogemine on tõesti elu-muutev.

Minu jaoks muutus Ema Maria võtmeks minu Jeesusega suhete ravimisele. Kui ma suureks sain, olin ma sügavalt mõjutatud sellest Jeesuse kujust, mida riigikirik portreteeris, ja selle tulemusena oli mul raske rajada temaga isiklikku ühendust. Ta näis nii kaugena ja see, et ta oli ainus Jumala Poeg ( ja seepärast minust nii palju kõrgemal), tegi temaga isikliku sideme tundmise raskeks. Kuna ma olin üles kasvanud ilma Ema Maria iidoliks muudetud kujuta, oli mul palju kergem temaga ühenduses olla ja minu ühendus temaga aitas mul lõpuks rajada isikliku suhte Jeesusega. Selle eest olen ma Ema Mariale ülimalt tänulik.

Kui lähedal te tahate olla?

Järgnevate aastate jooksul uurisin ma pidevalt erinevaid õpetusi, mida olid meie vaimsed õpetajad andnud. Paljud nendest õpetustest väidavad, et Maa on uude vaimsesse tsüklisse liikumise protsessis ja see näis mulle endastmõistetavana. Ma hakkasin mõistma ka seda, et üheks selle uue tsükli iseloomustavaks jooneks on see, et on võimalik, et miljonid inimesed arendavad välja isikliku ühenduse vaimse valdkonnaga. See kõlas minu südames õigena ja ma uskusin, et me siseneme ajastusse, mis on sarnane sellega, mida kirjeldab järgmine Piibli lõik:

Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama. Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi (Joel 3:1)

Kui me tahame rajada isiklikku ühendust vaimse valdkonnaga, siis on meie katsumuseks tõusta uuele teadvuse tasemele. Selleks, et seda kasvu kergendada, on meie vaimsed õpetajad viimase sajandi jooksul välja lasknud arvukaid õpetusi, mille eesmärgiks on aidata inimestel tõusta kõrgemale teadlikkuse tasemele. Selle hulka kuuluvad ka paljud Ema Maria ilmumised, osas millest andis ta õpetusi või ennustusi.

Ma uurisin innukalt kõike, mida mul õnnestus leida, mis näis olevat tõelise Ülevalt ühenduse näide. Selle tulemusena hakkasin ma nägema, et vaimse kasvu tõeline eesmärk on teadvuse ümbermuutmine. Ma mõistsin, et Jeesus rääkis sageli südame muutmisest ja püüdis aidata inimesi oma piiratud, lihalikust, inimlikust teadvuse seisundist kõrgemale tõusta. Samuti julgustasid Ema Maria ilmumised inimesi oma meeleseisundit muutma. Ma hakkasin nägema, et paljude väliste religioonide taga on universaalne sõnum. Kõikide religioonide ja vaimsuse tõeline eesmärk on tõusta inimlikust meeleseisundist kõrgemale ja sirutuda vaimsema teadvuse seisundi poole. Ma tundsin tugevat soovi minna läbi selle transformatsiooni teadvuses.

Ma hakkasin nägema, et see, mis mind tagasi hoidis, olid ebaõiged uskumused ja psühholoogilised haavad minu meeles. Mulle sai selgeks, et kui ma tahan maksimaalset vaimset kasvu, siis tuleb mul olla valmis oma psühholoogilisi takistusi tunnistada ja teha pingutusi nende lahustamiseks. Ma nägin selgelt, et minu vaimsed õpetajad on rohkem kui valmis minuga individuaalselt töötama ja aitama mul minu takistusi teadvustada. Ma mõistsin ka seda, et ükski minu isiklikest puudustest ei ole minu vaimsete õpetajate eest varjatud.

Alguses esitas see mulle üsnagi suure väljakutse ja ma tundsin sageli, et olen kalju ja raske koha vahel. Kalju oli minu isiklikud hirmud ja nad olid suures osas minu kristliku kasvatuse tulemus. Ma tundsin, et Jeesus paljastab kõik minu isiklikud puudused ja mõistab minu üle kohut sellepärast, et ma ei ole täiuslik.

Raske koht oli mu isiklik uhkus, mis tegi mind tõrksaks ühtegi oma viga või puudust tunnistama. Ma kuidagi tundsin, et selleks, et olla vaimsetele meistritele vastuvõetav, tuleb mul täiuslik olla. Ma tundsin ka vajadust säilitada enda imago väga vaimse isikuna, kellel ei ole teatud vigu.

Lühidalt, ma kartsin, et mu isiklikud puudused paljastatakse ja ma kartsin eneseväärikuse kaotust, mis võib juhtuda vaimse meistriga otsese kohtumise tulemusena. Kuigi ma tahtsin vaimset kasvu ja tunnistasin oma vaimsete õpetajate reaalsust, ei olnud ma kindel, kui lähedale õpetajatele ma tahan minna. Kas ma tõesti tahtsin lähedat kohtumist vaimse meistriga. või tahtsin ma kaitsta oma psühholoogilisi haavu ja uhkust?

See seesmine konflikt kestis mitmeid aastaid. Ma jätkasin vaimsete õpetuste uurimist ja erinevate vaimsete tehnikate praktiseerimist, mis olid suunatud minu kasvu kiirendamisele. Ma isegi rakendasin mõningaid teraapiaid, püüdes oma psühholoogiat ravida. Aga minu sees oli alati hirm tulla meistritele liiga lähedale, tõrksus saada lähedalolevaks ja isiklikuks.

See, mis mul lõpuks aitas ületada seda hirmu, oli armastus, mida ma vaimsete õpetajate poolt tundsin ja eriti Ema Maria poolt. Tema aitas mul mõista, et kuigi meie vaimsed õpetajad näevad kõiki meie piiranguid, ei mõista nad kunagi meie üle kohut. See kohutmõistva Jumala kuju, mida paljud religioonid on esitanud, ei ole lihtsalt reaalne. Meie vaimsed õpetajad paljastavad meie puudusi väga armastaval viisil ja nad toetavad alati meie siiraid püüdlusi kõrgemale tõusta.

Nagu ma varem ütlesin, kui te kogete seda tingimusteta armastust, mis vaimsetel õpetajatel teie hinge vastu on, siis teie elu muutub igaveseks. See võib võtta mõnda aega, enne kui täiuslik armastus on välja visanud kõik teie hirmud ja uhkuse, aga kui te olete valmis ravitud saama, siis armastus teeb oma töö. Nii et pärast seda, kui ma olin palju aastaid vaimset teed käinud, jõudsin ma sellesse punkti, kus ma olin valmis vaatama iga piirangu peale oma psühholoogias, mis võis piirata minu vaimset kasvu. Ma olin valmis laskma vaimsetel õpetajatel paljastada kõike, millest ma pidin üle saama selleks, et omada otsest suhet nendega. Sellest hetkest alates hakkasin ma arendama palju suuremat otsest suhet oma vaimsete meistritega ja avastasin, et Jeesus on minu isiklik meister.

Saadikuks olemine

Kui ma hakkasin tundma otsesemat intuitiivset sidet Jeesusega, hakkasin ma mõistma, et ta tahtis, et ma aitaksin tal taastada tema tõelisi seesmisi õpetusi ja teha nad kättesaadavateks tänapäeva vaimsetele otsijatele. Alguses vaatasin ma selle ülesande peale hirmu ja värinaga. Pärast seda, kui te avalikult kuulutate, et suhtlete Jeesusega, saate te tõenäoliselt mõningaid ebameeldivaid reageeringuid inimestelt. Aga Jeesus aitas mul armastavalt need hirmud ületada, ja ma mõistsin, et Jeesuse aitamine oli minu temaga isikliku suhte omamise loogiline tulemus. Ma hakkasin mõistma, et Jeesus ei öelnud kunagi „ei” Jumalale ja ma olin andnud vande, et mina ka lõpetan Jumala eitamise endas. Seepärast aidata Jeesusel taastada tema sõnumit ja tuua esile uusi õpetusi, oli minu vaimse otsingu loogiline tulemus.

Pärast seda, kui ma olin Jeesuse poolt treenitud temaga suhtlema, oli mul privileeg esitada raamat „Kristus sünnib teie sees,” milles Jeesus räägib otse lugejaga, nagu Ema Maria selles raamatus. Ma lõin ka veebilehe www.askrealjesus.com, kus inimesed saavad Jeesusele esitada küsimusi, millele ta minu kaudu vastab.

Sellise suhtlemisvormi aluseks on see, et ma olen Jeesuse poolt ette valmistatud sirutumiseks minu välisest, lihalikust meelest kaugemale ja tema Kohalolekule häälestuma. Ta saab siis inspireerida sõnu minu meelde ja ma lausun nad valjusti välja. Pärast seda, kui ma olin umbes aasta Jeesusega töötanud, mõistsin ma, et Ema Maria tahab anda teatud õpetusi minu kaudu. Ma lubasin tänulikult tal seda teha ja tundsin, et see oli loomulik viis näidata minu tänulikkust selle armastuse ja toetuse eest, mida ta oli mulle aastate jooksul andnud.

Kas see on reaalne?

Ma kohtan mõnikord inimesi, kes küsivad, kuidas ma olen kindel, et mind ei lollitata Saatana enda poolt. See on eriti nende inimeste mure, kes on väga kiriku doktriinide, või Piibli sõnasõnalise interpreteerimise külge klammerdunud. Sellised inimesed tunnevad sageli, et kui ma suhtlen tõelise Jeesuse või Ema Mariaga, siis ei ütleks nad kunagi midagi sellist, mis oleks doktriinile vastupidine. Ma mõistan täielikult, miks inimestel selline mure on ja ma usun, et see on põhjendatud mure.

Kui te heidate objektiivse pilgu pühakirjale, siis näete te, et Jeesus ei elanud ortodokssete juutide normide kohaselt. Talle esitati pidevalt väljakutseid ja süüdistati jumalateotuses tema aja ortodokssete religioossete inimeste poolt. Ta esitas pidevalt väljakutseid kirjatundjatele, variseridele ja saduseridele, templi preestritele ja seadusetundjatele. Minu järeldus on, et kui vaimne meister annab meile uue õpetuse, siis selle eesmärk on tõsta meid kõrgemale teadlikkuse tasemele. Sellepärast on vältimatu, et uus õpetus läheb kehtestatud doktriinidest kaugemale. Ma usun, et vaimse õpetaja roll on aidata meil kõrgemale tulla. Seda ei saa teha muidu, kui me oleme valmis vaatama kehtestatud uskumustest ja doktriinidest kaugemale. Lõppude lõpuks ütles Jeesus sageli, et neil, kel on kõrvad, et kuulda, oleks parem tema sõnu kuulda. Lühidalt, tõeline vaimne meister ei ole inimlike uskumuste poolt piiratud ja seepärast ütleb ta sageli midagi, mis läheb doktriinidest kaugemale.

Lapsepõlvest saadik on mul olnud võime tunda mitte ainult vaimset kohalolekut, vaid ka mustade jõudude kohalolekut. Ma olen teadlik, et mustad jõud eksisteerivad ja et nad püüavad vaimseid otsijaid petta. Jumala armust on antud mulle võime lugeda nii valguse kui pimeduse vibratsiooni ja see võime on osutunud väga täpseks. Endastmõistetavalt ei pruugi see teile midagi tähendada, kuid vähemalt võite te kindlad olla, et ma olen teadlik mustade jõudude eksisteerimisest ja vajadusest neid vältida. Ma olen teadlik ka vajadusest kaitsta ennast mustade jõudude eest. 25 aasta jooksul olen ma väga usin olnud elama tasakaalustatud vaimse elustiili järgi ja vaimset kaitset välja kutsunud, eriti Peaingel Miikaelilt. Ma olen õppinud vaime eristama ja ma alati esitan väljakutse vaimudele enne, kui ma võtan vastu sõnumit Jeesuselt või Ema Marialt.

Mul on kogemusi, et mustad jõud püüavad alati teie teadvusse tungida ja üks tavaliselt kasutatav abinõu sissetungiks on kahtlus ja hirm. Seepärast usun ma, et parim kaitse selliste jõudude vastu on lahendada ära kõik see teie psühholoogias, mis paneb teid reageerima elule hirmuga. Te saate siis hakata reageerima elule armastusega, ja armastus on parim kaitse mustade jõudude vastu. Täiuslik armastus viskab välja kogu hirmu ja mustad jõud, kes kasutavad hirmu meie kontrollimiseks. Ma usun, et Jeesus demonstreeris seda kõikidele olukordadele armastusega reageerimise jõudu ja käskis meil teha sedasama. Ma jõudsin sellesse punkti, et ma armastan Jumalat selleks liiga palju, et keelata Jeesusele võimalust läbi minu rääkida. Ma usun, et paindumatu armastus Jumala vastu on parim kaitse mustade jõudude vastu.

Lubage mul veelkord selgitada, et mul ei ole mingit sellist soovi, et te aktsepteeriksite selle raamatu autentsust, mis rajaneb millelgi, mida mina ütlen. Ma loodan, et te loete Ema Maria sõnu ja otsustate ise. Ma loodan ainult seda, et te lasete oma südamel öelda teile, mida vastu võtta, selle asemel, et rajada selle raamatu vastuvõtmine või tagasilükkamine oma hirmudele, või oma intellektile. Minu kogemuse järgi ainult süda saab meil võimaldada ära tunda vaimset tõde. Meie välise meele „liha ja veri” ei saa meile tõde ilmutada. Nii et palun lugege seda raamatut südamega – see on tõesti kingitus Ema Maria Rüvetamatust Südamest.

Esimene osa. Ema Tuli

Peatükk 1

Miks te siin olete?

Sõnum Ema Marialt

Mu armastatud südamed, mina olen teie Ema Maria ja ma olen tulnud kutsuma enda omi. Ma olen tulnud kutsuma neid, kes on ärganud, või kes on valmis saama kiiresti äratatuteks. Ma olen tulnud kutsuma neid, kes on valmis kiiresti tõusma uuele vaimse teadlikkuse tasemele.

Miks ma teid kutsun? Ma kutsun teid sellepärast, et teile meelde tuletada, miks te olete sellel planeedil sellel olulise tähtsusega ajal Maa ajaloos. Vaadake, mu armastatud, vastupidiselt sellele, mida paljud inimesed sellel planeedil näivad uskuvat, ei ole elu juhuste mäng ja elu ei ole ilma eesmärgita. Kõigel on eesmärk Jumala kosmilises tantsus ja sellel faktil, et te olete sellel planeedil sellel erilisel ajal, on eesmärk ja sügavam tähendus teie hinge jaoks.

Ma tean väga hästi, et väga palju inimesi tänapäeva maailmas tunnevad, nagu nad oleksid seest tühjad, nagu neil midagi puuduks, nagu elul ei oleks eesmärki või sügavamat tähendust. Aga nende tunnete põhjuseks on see, et sügavamal oma hinges teate te, et elu on midagi rohkemat. Te teate, et elul on mõeldud olema eesmärk ja sügavam tähendus, aga ühiskond, kus te üles kasvasite, ei õpetanud teile midagi vaimse eesmärgi kohta. Seepärast olete te nagu tuulte ja lainete meelevallas olev tüürita laev, tundes, et kusagil peab olema turvaline sadam. Minu eesmärk on selle vestluste sarja abil heita valguskiir läbi pimeduse, nii et teil oleks valgus, mille abil roolida, kui te juhite oma teed läbi selle planeedi pimeda öö, mis kindlalt saabub, kui Maa läheb ühest ajastust järgmisse.

Vaadake pealkirju

Mu armastatud südamed, ei ole raske vaadata tänaseid pealkirju ja näha, et midagi ebatavalist leiab nendel aastatel aset. Peaaegu iga päev kuulete te mingit liiki looduskatastroofist, olgu see siis maavärin, orkaan, põud, tulekahi või mingi muu õnnetus. Oo jaa, ma olen täiesti teadlik, et see on jätkunud aastakümneid ja sajandeid. Aga ma võin teile öelda, et need, kes tahavad statistikat teha, peaksid nägema, et mõne viimase aasta jooksul on toimunud looduskatastroofide dramaatiline suurenemine arvult ja intensiivsuselt. Samuti ei ole raske näha, et viimased aastad on toonud terrorismi ja pingete suurenemise rahvaste vahel või rahvaste sees. Nii et ei ole raske mõnevõrra teadlikul isikul näha, et toimub murrang looduses endas ja murrang inimühiskonnas.

Ma olen siin selleks, et öelda teile, et see murrang ei ole juhuslik. See on esile kutsutud selle fakti poolt, et inimühiskond ja tõepoolest kogu planeet läheb ühest vaimsest tsüklist, ühest vaimsest ajastust järgmisse. See on protsess, mis toimub umbes iga 2000 aasta järel. Viimane kord juhtus see minu armastatud poja Jeesuse sünni ja ristilöömise paiku. Ta tuli tõepoolest Jumala saadikuna sisse juhatama uut vaimset tsüklit, mida sagedasti Kalade Ajastuks kutsutakse.

Kui te saaksite uurida ajaloolisi üleskirjutusi, nagu mina saan, siis te näeksite, et 2000 aastat tagasi oli ka murrang looduses ja ühiskonnas. Kuigi Uus Testament ja ajaloolised dokumendid kirjeldavad mõnd murrangut ühiskonnas, on palju kaduma läinud ja sellepärast inimestel ei ole tänapäeval teadmisi looduskatastroofidest ja sõdade kuuldustest, mis märatsesid kaks aastatuhandet tagasi.

Mu armastatud südamed, mul ei ole kavatsust mingil viisil teis hirmu esile kutsuda. Aga kahetsusväärne fakt on see, et paljud inimesed sellel planeedil magavad all orus sel ajal, kui lumi mäekülgedele koguneb ja see hetk läheneb, mil laviin alla tuleb ja nad une ajal enda alla matab. Seepärast, mis jääb vaimsel olevusel, nagu mina, üle teha? Lõppude lõpuks mina näen selgelt selle ettetähendusi, mis võib Maa peale tulla tulevaste kümnete aastate jooksul ja eriti praeguse ja 2012. aasta vahel. Ja ma näen ka seda, et ainus asi, mis saab neid õnnetusi ära hoida, on see, et rohkem inimesi ärkaks ja otsustaks teha seda, mis on vajalik, et neid kohutavaid ennustusi tagasi pöörata.

Mida te teeksite, kui te võiksite näha, mis on tulemas ja võiksite näha, et need, kes on tasakaalus olevad inimesed, need, kes on vaimsed inimesed, on sageli mitteteadlikud ja magavad? Nad ei täida seda eesmärki, mille jaoks nad Maale sellel kriitilisel ajal tulid.

See dilemma, millega ma silmitsi seisan ja millega kõik vaimsed õpetajad silmitsi seisavad, on see, kuidas äratada inimesi, et nad saaksid ära hoida õnnetusi, mis võivad maa peale tulla, aga teha seda ilma hirmu ja paanikat loomata, mis oleks vastupidine meie eesmärgile aidata inimestel üle minna vanast teadvuse seisundist uude teadvuse seisundisse. Vaadake, mu armastatud, nagu loodusel on oma suve ja talve tsüklid, nii on ka planeedi enda suuremal loodusel. On olemas vaimsed tsüklid ja nad juhivad inimkonda kõrgemale teadvuse seisundile, kõrgemale arusaamisele sellest, kes nad on ja milline on nende suhe oma allikaga, oma Jumalaga.

Ärganud inimesel ei ole raske vaadata Piiblit ja näha, et vana Testamendi ajal olid inimesed palju madalamas teadvuse seisundis, kui tänapäeval. Sellepärast anti neile suhteliselt lihtsamat vaimset õpetust ja väga täpseid käske. Kui minu poeg Jeesus 2000 aastat tagasi lavale ilmus, siis tõi ta küpsema, komplitseerituma vaimse õpetuse. Ta seadis sisse ka kõrgema seaduse – silm silma vastu ja hammas hamba vastu asemel käskis ta inimestel pöörata teine põsk ja teha teistele seda, mida nad tahaksid, et teised nendele teeksid.

Tõepoolest, see sõnum, mille Jeesus andis, sõnum, mis on suurel määral kahe silma vahele jäetud, on see, et universum on peegel. Ta peegeldab teile tagasi kõik, mida te teistele teete ja nüüd, kui Maa liigub uude vaimsesse tsüklisse, on olemas murrangu potentsiaal. Vaimse ajastu lõpus peab inimkond lõikama seda, mida ta selle ajastu jooksul külvanud on. Ja nagu ma varsti seletan, see lõikus võib põhjustada erinevaid katastroofe looduses ja ühiskonnas.

Ebajumalakummardamisest ülesaamine

Probleem, mida me planeedil Maa tänapäeval näeme, on see, et liiga palju inimesi on langenud sellesse ebajumalakummardamise kultusesse, mis on minu poja Jeesuse ümber ehitatud. Nad on hakanud uskuma, et need õpetused, mida Jeesus andis 2000 aastat tagasi, isegi nende õpetuste fragmendid, mis on ametlikku pühakirja kirja pandud, esindavad kõrgeimaid vaimseid õpetusi, mida kunagi sellel planeedil anda saab. See uskumine on tõepoolest peamine põhjus, miks ma otsustasin anda need vestlused ja rosaariumid selles kontekstis, mis on täielikult väljaspool ortodoksseid, või kehtestatud kristlikke kirikuid.

Vaadake, mu armastatud, möödunud sajandi jooksul ja veel varem olen ma tõepoolest ilmunud paljudele inimestele sellel planeedil. Paljud nendest ilmumistest on olnud katoliiklastele ja selle peamine põhjus on, et paljud katoliiklased on säilitanud tugeva armastuse minu vastu. Aga te näete, et ma olen sageli ilmunud ebatavalistel viisidel, kus ma ei öelnud palju, vaid ilmusin mingi kujuna või panin kujud pisaraid valama, et inimeste tähelepanu tõmmata. Teistel juhtudel olen ma ilmunud väikestele lastele ja kuigi ma olen andnud erinevaid õpetusi, on nad olnud mõnevõrra lihtsustatud.

Kui te hakkate mõtlema, miks see on nii olnud, siis võite te aru saada, et põhjuseks on olnud see, et liiga paljud nendest inimestest, kes on Neitsi Mariat austanud, ei ole olnud uue ja kõrgema Jumala tõest arusaamise jaoks avatud, peale selle, mida anti Jeesuse poolt 2000 aastat tagasi. Paljud, kes on Neitsi Mariale avatud, ei ole avatud nendele õpetustele, mis lähevad teatud kiriku ortodokssetest doktriinidest kaugemale, isegi kui need doktriinid formuleeriti sajandeid pärast Jeesuse ilmumist. Seepärast ei saa ma sageli anda detailsemat vaimset õpetust. Kui ma püüan anda seda õpetust, mis läheb teatud ortodokssetest doktriinidest kaugemale, siis inimesed lükkavad minu ilmumise tagasi kui vale, või isegi kui Kuradist tulnu.

Miks teie lunastus ei ole garanteeritud

Mu armastatud südamed, ma soovin, et saaksin anda teile mingi arusaamise sellest probleemist, millega mina kui vaimne olevus silmitsi seisan. Vaadake, ma olen praegu vaimsete olevuste salga liige, mida ma tahaksin kutsuda Ülestõusnud Väeks ja me oleme inimkonna vaimsed õpetajad. Ma ei ole selles salgas üksi, sest sellel on palju liikmeid, üks kellest on minu poeg ja vaimne vend Jeesus. Me oleme kõik ülestõusnud olevused, me oleme kõik Jumala silmis võrdsed ja teenime võrdselt, kuigi meil on erinevad ametikohad ja tiitlid. Meil on ainult üks eesmärk ja see on tuua kõik Maa peal olevad hinged koju Jumala kuningriiki. Sellepärast otsime me pidevalt viise selle eesmärgi saavutamiseks.

Kahjuks üks suuremaid takistusi, mida me kohtame oma töös, on see, et paljud inimesed Maa peal on hakanud uskuma lunastuse vale vormi. Nad on hakanud uskuma, et lunastus on mingi väline asi, et see on midagi, mis toimub selle tulemusena, kui ollakse teatud kiriku liige, usutakse teatud doktriine ja järgitakse teatud reegleid ja rituaale. Väga paljusid inimesi on pandud uskuma, et kui nad neid väliseid reegleid täidavad, siis on nende lunastus garanteeritud. Neid on pandud uskuma automaatset lunastust, justnagu te teatud reegleid järgides saaksite teha Jumalaga lepingu ja osta oma tee Taevasse.

Mu armastatud südamed, see on tõepoolest vale lunastus, mis on täielikus vastuolus selle lunastusprotsessiga, millest Jeesus jutlustas ja mida ta demonstreeris. Kui te uurite hoolikalt Uue Testamendi õpetusi, siis näete te kiiresti, et Jeesus oli pidevas vastuolus kirjatundjate, variseride, seadusetundjate ja saduseridega, templi preestrite ja kõigiga, kes jutlustasid seda välist lunastust, seda automaatset lunastust. Ei ole raske näha, et Jeesus jutlustas erinevat liiki lunastusest ja see on lunastus, mis ei ole garanteeritud, sest see sõltub valikutest, mida te teete, see sõltub teie teadvuse seisundist.

Mõelge lihtsalt sellest, miks Jumal leidis vajaliku olevat Jeesuse päästjana Maale saata. Sellel saab olla ainult üks põhjus, nimelt see, et inimestel on vaba tahe ja kuna neil on vaba tahe, siis nende lunastus ei ole garanteeritud. Vaadake, mu armastatud, kui te rakendate veidi loogikat ja tervet mõistust, siis ei ole raske aru saada, et Jeesus tuli täpselt sellepärast, et garanteeritud lunastust ei ole. Kui inimestel ei oleks vaba tahet, siis tähendaks see seda, et Jumal on loonud need olukorrad planeedil Maa, mis on pannud inimesi patustama. Kas siis selleks, et inimesed päästa, ei saaks Jumal lihtsalt neid olukordi ära muuta? Mis mõte oleks siis Jeesust Päästjana saata, eriti kui te mõtlete sellele, kui paljud inimesed lükkasid ja tänapäeval jätkavad tema tõeliste, seesmiste lunastust puudutavate õpetuste tagasilükkamist, millest ta jutlustas ja mida oma isikliku eeskuju kaudu demonstreeris.

See fakt, mis puudutab elu sellel planeedil on see, et midagi ei ole garanteeritud, sest olukorrad Maa peal on tingitud nendest valikutest, mida inimolendid teevad. Teie lunastus ei saa olla garanteeritud teatud kiriku liikmeks olemise või teatud väliste reeglite või rituaalide täitmise abil. Ma ei ütle seda, et kuulumisel mingisse kirikusse ei ole väärtust. Ma ütlen lihtsalt seda, et välise organisatsiooni liikmeks olemine ei saa garanteerida teile lunastust, sest teie lunastus sõltub nendest valikutest, mida te teete.

Üks tähtsaim Jeesuse väide, või vähemalt üks tähtsamatest, mis on ametlikku pühakirja kirja pandud, on väide, et „Jumala kuningriik on teie sees” (Luuk.17:21). Kui te suudaksite tõeliselt mõista selle näiliselt arusaadamatu väite taga olevat mõtet, siis te mõistaksite, miks ei ole garanteeritud lunastust. Te mõistaksite, et lunastus sõltub valikutest, mida te teete, sest lunastus on teadvuse seisund, mida Jeesus demonstreerima tuli. Püha Paulus mõistis seda selgelt, kui ta ütles „Olgu teis see meel, mis oli ka Kristuses Jeesuses.” Selles väites sisaldub tõeline lunastuse võti.

Kas teil on kõrvad, et kuulda?

Selle pika seletuse andmise mõte on aidata teil näha, et need õpetused, mida Jeesus andis 2000 aastat tagasi, ei olnud kõrgeimad, või kõige komplitseeritumad õpetused, mida saab kunagi sellel planeedil anda. Mitte seepärast, et Jeesus oleks piiratud olnud, vaid sellepärast, et tolle aja inimeste teadvus oli piiratud. Lihtsalt vaadake tagasi, mida inimesed maailma kohta teadsid 2000 aastat tagasi ja võrrelge seda sellega, mida te tänapäeval teate. Kas tõesti on nii raske mõista, et kuna tänapäeval inimesed teavad palju rohkem, siis meie Ülestõusnud Väest saame inimestele anda komplitseeritumat arusaamist elu vaimse külje kohta? Kas tõesti on nii raske mõista, et me igatseme anda inimestele seda arusaamist?

Mõelge siis, mida oleks meile vaja, et me saaksime anda inimestele keerukamat arusaamist? On vaja, et inimesed oleksid valmis avama oma meeled ja südamed sellele uuele arusaamisele. Meie kui vaimsete õpetajate jaoks on kõige raskem see, et nii paljud inimesed Maa peal on nii klammerdunud oma praeguste uskumuste külge, oma praeguste doktriinide külge, et nad ei ole nõus vaatama selle uue õpetuse poole, mida me igatseme anda.

Mu armastatud südamed, kas te ei suuda näha seda põhilist dünaamikat siin? Kui Jeesus tuli, siis tuli ta tooma kõrgemat vaimset õpetust kui see, mida anti Vanas Testamendis. Aga inimesed, kes ta siis tagasi lükkasid, olid täpselt need inimesed, kes olid nii klammerdunud Vana Testamendi õpetuste külge, et nad ei tahtnud mõelda millestki, mis oli väljaspool seadust ja prohveteid. Kas te suudate näha, et seesama suhtumine, seesama tendents sulgeda meel ja süda kõigele uuele, oli suurim kitsendus, millega ta 2000 aastat tagasi silmitsi seisis? Kas te ei mõista, et sellesama piirangu pärast pidi Jeesus kohandama oma õpetusi vastavalt sellele, mida inimesed olid võimelised ja nõus aktsepteerima, arvestades nende tolleaja teadmisi ja uskumusi. Just seepärast õpetas ta rahvahulki tähendamissõnas ja kõiki asju õpetas oma jüngritele (Mark.:34). Vaadake, tema jüngrid olid valmis avama oma meeled ja südamed kõrgemale õpetusele kui rahvahulgad.

Nii, et te näete, mu armastatud, et põhjus, miks ma ei andnud keerulisemat vaimset õpetust oma paljude ilmumiste ajal kogu maailmas, on see, et inimesed ei olnud valmis avama oma meeli ja südameid millelegi, mis läks väljapoole nende eksisteerivaid doktriine. Sellepärast olen ma otsustanud teha pingutuse tuua õpetusi selle raamatu kaudu. Ma olen teinud seda sellepärast, et ma olen leidnud nõusoleva meele ja südame, kes saab ja tahab olla minu kõnetoruks ilma piiranguid panemata sellele, mida mul on lubatud tema läbi öelda.

Ma loodan, et te olete valmisolevad meeled ja südamed, kes tahavad lugeda seda raamatut ilma piiranguid panemata sellele, mida te olete valmis kuulma. Miks teie arvates Jeesus ütles, et need, kel on kõrvad, kuulgu? Täpselt sellepärast, et tol ajal olid väga vähestel inimestel kõrvad, et kuulda, mis tähendab seda, et väga vähe inimesi olid valmis kuulma midagi väljaspool eksisteerivaid doktriine. Seepärast väga paljud lükkasid tagasi need õpetused, mida Jeesus tooma tuli, sageli ilma selleta, et nad oleksid kaalutlenud neid õpetusi avatud meele ja südamega.

Ma olen tänulik, et tänapäeva maailmas on palju rohkem inimesi, kes on avatud kõrgemale vaimsele arusaamisele. Ma loodan, et ma suudan jõuda nende inimesteni selle raamatuga. Ma loodan isegi, et saan jõuda ka mõne inimeseni, kelle meeled ja südamed on veel suletud kõigele, mis on väljaspool ortodoksseid doktriine.

Hoiatus

Lubage mul nüüd tagasi pöörduda oma algse väite juurde ülemineku kohta ühest ajastust järgmisse. Mida on tõeliselt vaja selleks, et selline üleminek saaks toimuda, on see, et inimolendite kriitiline mass peab olema nõus minna laskma doktriinidel, mõttevormidel ja mentaalsetel kujunditel, mis on rajatud vanale dispensatsioonile, vana ajastu teadvusele. Ma vajan inimesi, kes on nõus laskma minna vanadel paradigmadel ja omaks võtma tulevase ajastu paradigmad, mõtteviisi ja teadvuse seisundi. Teiste sõnadega, selleks, et üleminek uude ajastusse saaks toimuda edukalt, peavad inimesed olema valmis maha jätma oma mentaalsed ja emotsionaalsed klammerdumised ja tõusma kõrgema vaimse teadlikkuse tasemele. Nad peavad olema nõus jätma oma võrgud, mida esindavad vanad mõtlemisviisid ja saama Elava Kristuse õpilasteks, kes ilmub iga uue ajastu alguses.

Tema siis toob mulle selle hoiatuse, mida ma pean edastama. Põhjus, miks te praegu näete murrangut looduses ja ühiskonnas, on see, et liiga palju inimesi ei ole olnud nõus oma jäikasid uskumusi maha jätma. Nad ei ole olnud nõus vaatama oma kehtestatud doktriinidest kaugemale ja omaks võtma keerukamat maailmavaadet. Vaimsed tsüklid on kosmilised tsüklid. Nagu Piibel ise ütleb „Jumal ei vali isikuid” (Teod 10:34). Seepärast need kosmilised tsüklid, mis toovad uue ajastu Maa peal ilmumisse, ei ole sõltuvad inimolenditest ja nende arvamustest selle kohta, mis peaks, või mis ei peaks ühiskonnas juhtuma.

Kui uuel ajastul on aeg tulla, siis selle ajastu energiad hakkavad tsüklina liikuma läbi planeedi energiasüsteemi. Kui nad liiguvad, siis nad tekitavad surve, muutmise surve. Kui inimesed ei ole valmis uue vaimse tsükli energiaid omaks võtma, siis takistavad nad neid muutusi, mis peavad toimuma.

Mu armastatud südamed, kui te tahate selle visuaalset illustratsiooni, siis lihtsalt tehke järgmine katse. Minge kööki kraani juurde ja pange sõrm kraani avausse, Tehke kraan natuke lahti. Te tunnete sõrme vastas vee survet, aga te olete võimeline seda tagasi hoidma. Nüüd tehke kraan rohkem lahti, kuni te lõpuks näete, et surve läheb nii suureks, et teil on raske vett tagasi hoida. Vesi leiab lõpuks väikese prao ja leiab tee välja. Täpselt see juhtub siis, kui uus ajastu tuleb Maa peal ilmumisse. Uue tsükli vaimsed energiad on nagu vesi, mille surve suureneb, kuni lõpuks mõni pragu on leitud või loodud ja vesi murrab välja.

Nagu ma teile järgnevates vestlustes räägin, on planeet Maa energiasüsteem, ja inimolendite teadvus on selle süsteemi lahutamatu koostisosa. Seepärast, kui inimesed avaldavad vastupanu uue ajastu energiatele, siis surve suureneb, kuni ta vabastatakse jõuliste pursetena, mis võivad ilmuda looduskatastroofidena või murrangutena ühiskonnas. See on täpselt see, mida te näete planeedil Maa praegu ja ma seletan seda detailsemalt järgnevates vestlustes.

Ma vajan löögirühmasid

Selle raamatu esiletoomise eesmärk on jõuda nendeni, kes on nõus minu löögirühmadeks olema ja aitama inimkonnal teha üleminekut uude vaimsesse ajastusse ilma planetaarse kataklüsmi või ühiskonna täieliku kokkuvarisemiseta. Mu armastatud südamed, see, mida te olete näinud mõne möödunud aasta jooksul, on ainult selle algus, mis võib tõepoolest juhtuda, kui inimkond jätkab vastuseisu nendele muudatustele, mis peavad tulema, kui kosmiline tsükkel pöördub. Sellepärast tulen ma andma teile mitte ainult õpetust selle kohta, kuidas seda kokkuvarisemist vältida, vaid ka praktilisi abivahendeid uute rosaariumide seeria näol. Kui kriitiline mass inimesi võtab omaks minu selles raamatus antud õpetused ja teeb neid uusi rosaariume ustavalt, siis te tõepoolest näete, et uue ajastu saab tuua minimaalsete murrangute ja elu kaotusega.

Mu armastatud südamed, ma annan selle raamatu spetsiaalselt nendele, kes on ärganud. Ma tean, et need, kelleni on võimalik selle raamatuga jõuda, ei ole hirmu poolt motiveeritud ja mul ei ole mingit soovi lisada midagi sellele hirmu koormale, mis seda planeeti niigi juba alla kaalub. Seepärast ma loodan, et minu vestlused selles raamatus ei pane teid hirmu tundma, vaid panevad teid ärkama uuele eesmärgi tundele ja otsusekindlusele. Ma loodan, et te mõistate, et te olete tegelikult siin Maa peal sellel kriitilisel ajal just selleks, et aidata inimkonnal teha seda üleminekut uude vaimsesse ajastusse.

Seega, mu armastatud, ma palun teid avada oma südamed ja meeled sellele tõele, mida ma selles raamatus annan. Ma mõistan, et paljude jaoks läheb see tõde palju kaugemale nendest doktriinidest, mida teile lapsepõlves anti. Aga ma usun ka, et paljud teist on avatud uutele õpetustele ja mõistvad, et selleks, et inimkond saaks kõrgemale tõusta, peavad mõned inimesed vaatama vanadest mõtlemisviisidest kaugemale. Mõned inimesed peavad omaks võtma uue vaimse arusaamise, mis saab planeedi Maa tuua kõrgemale teadvuse tasemele. Seepärast alustagem põnevat rännakut uude arusaamisse selle kohta, kuidas Ema Maa töötab koos oma lastega.