Jumaliku Integratsiooni Sakraalne Kiir

Tõlkinud Viktoorius

Valitsejanna Dominika. Minu armastatud Kosmilised Kohalolu lapsed – mina olen Jumalanna Dominika Jumala Interratsiooni leegi ja kiire Valitsejanna. Ma olen nii kaua oodanud teie ülespoole tõusmist ja tulemist teie evolutsiooni Siin ja Praegu Viienda mõõtme Jumalikku Seisundusse, mida teil alles tuleb edaspidi teadvustada. Ma ei saa laskuda viiendast mõõtmest allapoole, kuna minu Saladusliku Leegi alalhoiu missioon nõuab minult kõrgete vibratsioonide pidevat kontrollimist. See, et ma praegu teiega räägin, on selle tunnistuseks, et teie tõusete ülespoole, aeglaselt kuid vankumatult teie enda Jumalikkuse kõrgematesse mõõtmetesse, Seisunditesse ja Hingedesse. Mina haldan Integratsiooni Jumala pühi võtmeid, mis võivad osutada teile olulist abi Integreerumisel ja täieliku Terviklikkuse taastamisel ja teie endi Kosmilise Jumalateadlikkuse, Jumalanägemise ja Jumalavägevuse taastamisel.

Vaatamata sellele, et ma eksisteerin ja teostan oma teenistusi seitsmendas mõõtmes ja kõrgemal, ma vastutan kogu materiaalse maailma terviklikkuse säilitamise ja Integratsiooni eest. Minu peamine sõnum teie jaoks praegu on järgmine: selleks, et muuta kõiki olukordi, mis lakkamatult korduvad teie elus ja teid kitsendavad, kitsendavad teie Jumalateadvust ja Kosmilise Olendi vabadust, on vahel vaja lihtsalt malenupud ümber asetada ning kõik muutub. Muide, mina olengi Universumi Male ja kogu Kosmilise Malelaua Mängu Valitsejanna ja Jumalanna, mille areenil mängitaksegi kõiki kõige haaravamaid paljumõõtmelise reaalsuse mängu partiisid. Teie olete jõudnud paljumõõtmelisusse – tere tulemast, armsad, selle hetkeni te olite etturid kellegi mängus, vähemalt niiviisi te väljendasite oma emotsioone ja rahulolematusi. Te olete välja tulemas Jumaliku mängu viiemõõtmelisele tasandile, alustate suurt Alkeemilist Integratsiooni protsessi. Kunagi te ise ka istusite oma aujärgedel ning juhtisite ja suunasite Kosmilisi malendeid sellel reaalsuse laual. Sukeldudes karmalisse kogemusse te unustasite ennast, teie otsekui kadusite mängu sisse ja unustasite selle, et mängite seda edasi nii siis kui ka praegu ikka teie ise.

Aeg on käes, mil teie silmadelt pidevalt langeb illusiooni ja katteloori kate. Teie hakkate nägema olemasolu oma tõeliste, küpsuse silmadega ja mängu reeglid muutuvad. Nüüd te õpite iga päev, te meenutate kuidas juhtida Universumit, oma elu malendeid ja isiklikku kohalolu Evolutsiooni alkeemilisel mängulaual. Ma armastan teid ja seepärast ma olen siin. See on ainuke minu siia ilmumise põhjus. Ja veel, ma saabusin teie reaalsusse taas selleks, et anda teile edasi armastuse, jõu ja heatahte leegitseva tervituse armastatud valitsejannalt Buda Guan Inilt. Üheks minu praeguse suhtlemise põhjuseks on tema sügav palve ja taotlus teie eest. Niisiis, mu kallid, käes on täieliku Jumaliku Integratsiooni aeg. Maja ehitamiseks on vajalik efektiivne, tegev ja sügav kõikide tema materjalide, mõõtmete, suhete, värvide ja paljude muude asjade integreerumine. Samuti selleks, et luua üht või teist maailma pilti on vaja läbi viia Integratsiooni alkeemia, millesse teie antud hetkel olete täielikult teadlikult või teadvustamatult kaasatud.

Iga päev teie teadvus, teie rakud, DNA ja neli madalamat keha seostavad uut evolutsioonilist hüpet selleks, et integreerida teie kolmemõõtmelised tajud ja kolmanda mõõtme ajal kogutud kogemused uue reaalsuse viienda mõõtme ja järgnevate mõõtmete teie ja universumliku Jumalolemisega, mida te pole veel suutelised praegu interpreteerima. Selleks, et Integreerumise ime teostuks ja kinnistuks teie teadvuses ja maailma reaalses pildis, on vajalik minu Sakraalse Leegi Kiir, Dominika Kiir, mille eripära on selles, et ta viib pidevasse liikumisse kõik omadused, kvaliteedid ja aspektid, millega kokku puutub, eesmärgiga esile tõsta, tasakaalustada, suurendada, laiendada ja kinnistad täisväärtuslikult väljendunud Jumalikus seisundis kõik Jumalinimsuse domineerivad nähtused või olemused. Seepärast teie koostöö minuga annab teile õiguse, väljavaate ja võimaluse luua oma kõige positiivsematele, domineerivamatele omadustele, energiatele, taotlustele ja pürgimustele sellise viljaka pinnase, milles nad saavad õnnistusrikkalt ja täisväärtuslikult areneda.

Mina olen Dominika ja tulin siia selleks, et viia läbi Jumaliku Integratsioon alkeemia koos teiega, minu Jumalikud Sõbrad. Integratsioon on teie igapäevane enda, oma saatuse ja reaalsuse valimine, milles teie saatuse energia areneb. Käes on aeg hakata tegema teadlikke valikuid absoluutselt kõiges, millega te kokku puutute nii materiaalsel kui vaimsel tasandil. Nüüd ainult teie teadlik, puhas ja produktiivne valik määrab ära teie eksisteerimise ja kõikide sündmuste arengu. Integratsioon on ka suur Inventuur ja kõige üleliigse väljasõelumine teie elust. See on teie iseendale teadliku lähenemise teadus. Te hakkate palju täielikumalt mõistma ja mõtestama seda teemat siis, kui armastatud Sefera annab teile edasi õppematerjali, mille on edastanud Meister Krayon, kellega mind seob, muide, sügav ja õrn sõprus. See on sõnum või sõnumite seeria selle kohta, kuidas käituda ja juhtida reaalsust viiendas mõõtmes. See on juhend korrektseks uutes tingimustes käitumiseks. Antud tekst on selle materjali osa. Ma viin läbi teie ettevalmistust Praegu.

Selle lugemise ajal te juba tunnete meeldivat Integratsiooni Kiire sisemist soojust. Seepärast, et ta juba toimib teie sees, muundades kõiki teie kolmemõõtmelise sõltuvuse kvaliteete teie viiemõõtmelisse vabadusse ning võimalusse omada taevaseid õpetajaid. Need on kui kõige paremad tabletid, mis tervendavad teie Hinge, keha ja saatuse. Me tuleme teie juurde katkematu terviklikkuse ja integratsiooni saavutamise taotlusega. Teie Kõrgem Mina on täieliku evolutsioonilise integreerumise teel kõigi teie väljendustega, teie maise teadvusega ja kehaga. Te asute algstaadiumis, null integratsioonis ning võtate praegu vastu tema võimast hoovust, tasakaalustamas teie neljas alumises kehas tehtavat valikut ning kõigis nendele vastavates reaalsuse kihtides.

Ma teen ettepaneku minna pikkamööda üle minu sõnumi praktilise osa juurde. Niisiis, mu armsad, selleks et palju täielikumalt tunnetada ja mõista oma olemise vägevust ja kosmilist Jumalolendi Elu, ma teen ettepaneku iga päev 3, 5 või 12 päeva jooksul lausuda järgmist vormelit.

VORMEL NR 1

ARMASTATUD MINA OLEN KOHALOLEK, MINA VÄLJENDAN, TOIDAN JA PIDEVALT VÕIMENDAN OMA TAOTLUST MINU SEITSME ÜLEILMSE KEHA TÄIELIKUKS JUMALIKUKS INTEGREERIMISEKS. MA PALUN SIND HÄÄLESTADA MU TEADVUSE, MINU JUMALIKU PALJUMÕÕTMELISUSE TÄISVÄÄRTUSLIKULE TEADLIKKUSELE KÕIGIS KEHADES NING INTEGREERIDA MINU TEADLIKU KOHALOLU, EVOLUTSIOONI, ELU, ÕITSENGU NING AKTIIVSUSE NENDES.

***

Järgmise ettevalmistusliku verbaalse staadiumi ma annan teile selleks, et te saaksite lihtsalt ja õigesti oma olukorda hinnata ning juhtida oma elu, toites iga teie reaalsuse teadlikku valikut kosmilise armastuse ja igavese õndsuse hoovusega. Selleks on vormel nr 2.

VORMEL NR 2

ARMASTATUD MINA OLEN KOHALOLEK, MA VÄLJENDAN OMA TÄIELIKU JA OBJEKTIIVSE INTEGREERUMISE TAOTLUSE SINUGA, SINU KOHALOLEKUGA MINUS JA MINU KAUDU, SINU VÕIMEGA TARGASTI JA ÕIGESTI JUHTIDA KÕIKI NÄHTUSTE JA SÜNDMUSTE HOOVUSI MINU ELUS JA SAATUSES. MA VÄLJENDAN TAOTLUST INTEGREERUDA UNIVERSUMI ARMASTUSE JA IGAVESE ÕNDSUSE KOSMILISE HOOVUSEGA NING MA TAHAN KASUTADA SELLE HOOVUSE KATKEMATUT VÄGEVUST PARIMAKS JA KÕIGE EDUKAMAKS KAVAKS NING LAHENDUSEKS IGAS OLUKORRAS, IGAS SÜNDMUSES JA PERIOODIS MINU ELUS SIIN JA PRAEGU.

***

Lausuge järgmist vormelit enne uinumist, et peamine intensiivne ja sageli evolutsiooni pingeline bioloogiliste kehade töö toimuks une ajal, kuni teie kehad on lõdvestunud puhkeseisundis. Selleks on vormel nr 3.

VORMEL NR 3

ARMASTATUD KÕRGEM MINA, NIMEGA MINA OLEN KES MA OLEN, MA VÄLJENDAN TAOTLUST MINU TÄIELIKUKS VAIMSEKS, FÜÜSILISEKS, BIOLOOGILISEKS KOLMEFAASILISEKS INTEGREERUMISEKS MINU UNE JA PUHKAMISE AJAL. LAS JUMALIKU INTEGRATSIOONI ALKEEMIA TEOSTUB MINUS PRAEGU, MUUNDADES ENERGIAD KÕIGIS MINU RAKKUDES JA ORGANITES, MINU TEADVUSES, MINU PIIRITUKS TERVIKLIKKKUSEKS, EDUKS, VÄGEVUSEKS, RAHULDUSEKS JA TASAKAALUKS.

***

Veel üks jumaliku integratsiooni kutse vorm selleks, et teie teadvus ja taju pidevalt evolutsioneeruks ja avarduks viienda Jumalamõõtme kasuks ja selles elamiseks.

VORMEL NR 4

ARMASTATUD MINA OLEN KOHALOLEK SIIN JA PRAEGU, VII MINUGA LÄBI MINU KOLMEMÕÕTMELISE JA VIIENDA MÕÕTME JUMALREAALSUSE TAJU INTEGRATSIOONI SELLISELT, ET MA OMANDAKS OMA TEADVUSSE VAIMU NEED INSTRUMENDID, MIS VÕIMALDAVAD MUL VASTU VÕTTA, TEADVUSTADA JA INTERPRETEERIDA MINU UUT VIIEMÕÕTMELIST ELU JUMALIKKU SEISUNDIT JA UNIVERSUMI VIIENDAT MÕÕDET.

Lausudes seda vormelit on teil vaja täielikult lõdvestuda ja võimaldada teie Mina Olen Kohalolekul viia teiega läbi viiemõõtmelise integratsiooni seanssi initsiatsiooniga Minu Juuresoleku, Leegi ja Hoovuse kristalse kiirega. Lõdvestage keha ja vaim minimaalselt 30 minutiks, kuid te ei tohi sel ajal uinuda. Püüdke jälgida kõike, mis teiega toimub.

***

Järgmine viiemõõtmelisuse vormel on vajalik selleks, et häälestada teie maise teadvuse viiemõõtmelisele võluvale eksisteerimise tasandile. Selleks on vormel nr 5.

VORMEL NR 5

ARMASTATUD MINA OLEN KOHALOLEK, SIIN JA PRAEGU INTEGREERI KOGU MINU JUMALIKU VAIMSE VÄGEVUSE MINU MATERIAALSE REAALSUSEGA NII, ET VAIMNE KÜLLUS JA KÕIK MATERIAALSE MAAILMA HÜVED OLEKS MU TEADVUSES JA MU SAATUSES TASAKAALUS JA VÕRDVÄÄRSED. TEE SEDA NII, ET IGA MINU EVOLUTSIOONILINE SÖÖST NING IGA PÜÜDLUS SIGITAKS MINU REAALSUSES RIKKAIMA JA HELDEIMA PEEGELDUSE MATERIAALSETE VÕIMALUSTE REALISEERUMISTE JA ANDIDE NÄOL. TASAKAALUSTA EVOLUTSIOONI LEEGI JA TEENIMISE KÕIGES NII, ET MINU KOLMEMÕÕTMELINE REAALSUS KUJUNEKS ÜMBER MINU VIIEMÕÕTMELISEKS JUMALIKU TÄIUSLIKU OLENDI PIIRITUKS EKSISTENTSIKS.

Neid vormeleid on esialgu küllalt selleks, et hetkega kutsuda välja minu Kohaloleku ja minu Jumaliku Integratsiooni Kiire. Te võite samuti teostada oma tasakaalustamist ja oma terviklikkuse taastamist kõigis oma kehades ja teie olendlikkuse kõigil tasanditel, lausudes häälega või mõttes minu Nime.

MINA OLEN DOMINIKA – JUMALIKU INTEGRATSIOONI LEEK

VÕI LIHTSALT: MINA OLEN DOMINIKA

Minu Nimi aitab teil integreerida kõik energiad, jõud ja stiihiad teie kehades ja saatustes. Minu nimi on Rikkuse, Rahulolu, Täieliku Külluse ja teie kosmiliste kogemuste Materiaalseks Väljenduseks. Minu nimi on teie KODU, teie stabiilsus. Vaatamata sellele, et Teenin väga kõrgetel tasanditel ja mõõtmetes, ma olen Maa Püha Energia ja Jumal-Viljakuse hoidja. Minu Kiir toidab teid just selle Energiaga, millest on teil kõige enam puudu. Minu kiir ei too teile seda energiat endaga kaasa, Integratsiooni Kiir toob endaga vaid informatsiooni ja Alkeemia Meisterlikkuse, mille abil ma toon esile ja suurendan teis teie isiklikke puuduvaid jõudusid, nende teie energiate tasakaalustamise ja ümbermuteerumise arvelt, mida teil on pulbitsevas ülekülluses, mis ei võimalda teil saada rahulolevaks, terviklikuks ja kõiki oma eesmärke saavutanuks.