Aurelia sõnum 28.09.2009

By Ilme Meesaak in Telos – Lemuria – Mt.Shasta (Files)Emotsioonide tervendamine.

Kanaldas Denise Laberge,

Aurelia endine kaastöötaja Telose Ülemaailmsest ÜhingustAurelia – Tere õhtust kõigile! Mina olen Aurelia! Kas olete üllatunud?Grupp – Jah!Aurelia – Ma saadan alati oma ühinguid (mõtleb siin Telose Ülemaailmset Ühingut), teie ju kuulute minu ühingusse. Kas te juba teate, et mu uus elu on tulvil igasuguseid kohustusi? Teie ülestõusmistseremooniate läbiviimisel silma peal hoidmisele lisaks muidugi!Ma tahan täna rääkida ühest mulle südamelähedasest teemast, arvake millisest? (Naerab…) Ma pakun teile 3 valikut: emotsioonid, emotsioonid, emotsioonid (Naer …) Polnudki raske ära arvata, sest ma aitasin teid! Muidugi emotsioonidest.Kas te olete teadlikud nende emotsioonide, nende energiate, ma ütleksin isegi ‘nende teadvuste’ ulatusest, sellest mil määral nad teid mõjutavad? Kas te teate, et emotsioonid, mida te igapäevaselt tunnete, on vaid umbes 1% teie sees olevatest emotsioonidest? Kuid 1% on väga palju. Kui te jälgite, mis teie sees toimub, mitte ainult oma välises teadvuses, vaid oma alateadvuses, siis siin läheb lugu keeruliseks. Ma tean, et te teate seda, aga küsimus on selles, kas te ikka mõistate seda?Elades siin planeedil, selles dimensioonis, kus teie praegu elate, arvasin ma, et olin läbi töötanud väga suure osa oma emotsioonidest. Ma töötasin pidevalt iseendaga ja oma emotsioonidega, kuid ma ei taibanud, et see oli vaid jäämäe tipp. Alles oma viimastel elukuudel sain ma tegelikult aru, et olin oma emotsioonidelt vaid pisut katet kergitanud.Te koosnete energia- ja teadvusekangast, millest te pole teadlikud. See on väljakutse, millega igal inimesel tuleb silmitsi seista.Kui te päeva jooksul jälgite kõiki oma tundeid ja reaktsioone, mis teil teid ümbritsevate sündmuste ja olukordade suhtes tekivad, saate te ettekujutuse oma peamistest emotsioonidest. Need peamised teemad moodustavadki põhiosa teie tööst oma emotsioonidega. Võiks öelda, et seitse peamist emotsiooni hõlmavad 90% emotsioonidest, millega tuleb tegelema hakata. Niisiis seitse põhilist emotsiooni-gruppi, kuid oma elu jooksul töötavad inimesed enamuse ajast vaid ühe grupiga. See tähendab, et teie ees on väljakutse, mis tuleb vastu võtta! Kas pole see suurepärane?Kas ei tuleks seda rohkust isegi pühitseda?Oma elu viimaste kuude jooksul maa peal ma mõistsin, et olles mõjutanud oma elus valdaval kohal olnud emotsioone, astunud vastu oma hirmudele ja sellele, mis mulle kõige enam haiget tegi, olin ma puudutanud vaid 10% sellest, mis lahendamist vajas. Ülejäänud 90% emotsioonidest, millest ma teadlik polnud, oli seotud minu mitte-teadliku meelega minu alateadvuses (my unconscious mind in my subconsciousness) ja Montreali grupi inimestega, keda te tunnete Telose Ühingu kaudu. Nemad aitasid mul neid endale teadvustamata emotsioone puudutada, selle sõna kõige otsesemas tähenduses; ma palusin andestust, ma sain teadlikuks neist emotsioonidest või pigem olin üllatunud leides kõik need teadvused iseendast. Kõik need aastad, mil ma endaga töötasin, uskusin ma, et 90% minust on puhas, kuid selle asemel ma lõpetasin vaid 10%-ga.

Niisiis astun ma täna teie ette paludes teil minna endasse ja julgeda avada oma hirmude uksed. Need uksed, need emotsioonid, millele mõeldes tunnete ebamugavust. Häbi, süüdioleku, viha, vägivalla, uhkuse, kannatamatuse, hinnangute andmise, vihkamise, kimbatuses oleku tunded – kõik need tunded, mis viivad näolt naeratuse. Miks kaob naeratus? Oma olemuselt on need tunded vaid energia. Energia, mis vajab armastamist, ei midagi enamat.Kas te teate, et siia dimensiooni kehastumine vajab suuri ettevalmistusi ja energiat kõikidest valguse dimensioonidest, kõrgematest kui 3.dimensioon? Me ei tule 3.dimensiooni vigurdama, kuna Valguse dimensioonid on sellesse väga palju investeerinud. Kui hing tahab tulla 3.dimensiooni, plaanib ta kogeda kõiki emotsioone 200%-lt: viha, vägivalda, uhkust, kadedust. Mõistate, 200% -lt.Ja mis see kõik on? Need on kogemused, tunded, emotsioonid, mida te tahate tunda, läbi elada selleks, et näha nende mõju. Kuidas mõjutab viha sinu nägemust elust, sinu reageeringut kaasinimeste suhtes, enda suhtes, selle keha suhtes, mida sa kasutad, õhu suhtes, mida sa hingad? Mida tähendab tunda ja kogeda viha haripunkti? Me oleme endale võtnud ülesande kogeda ja tunnetada 3. dimensiooni, elada selles, puudutada seda, kogeda seda sügavuti.Kui sina, igaüks teist siin, kirjutasite alla lepingule, millega ütlesite: „Hüva, ma tahan minna ja vaadata, milline on elu 3.dimensioonis, ma tahan minna ja tunda emotsioone, ma tahan kogeda mentaalkeha, seda kuidas ta toimib ja mis tunne on selles olla,” kirjutasid sa alla lepingu ühele reale, kuid lepingu teisel küljel oli 98 rida Nähtamatu Maailma jaoks, kes andsid oma allkirja ridadele 1 kuni 98, nõustudes võtma vastuse sinu abistamise eest siin 3.dimensioonis. Miliganes hing end kirja paneb, et tulla maitsma ja puudutama 3.dimensiooni, tõuseb 98-99 olendit Valguse dimensioonidest ja ütleb: “Jah, meie toetame sind oma armastusega ja meie kanname hoolt selle asja eest ja meie kanname hoolt tolle asja eest”. Hing ei tule kunagi üksinda, teda saadab kaaskond, kes töötab kõikides dimensioonides, et valmistada hinge viibimist ette selliselt, et 5.dimensioon tooks kaasa kogemused, teadmised, tundmused, teadlikkuse nendest omadustest, mida ta 3.dimensioonis elades arendas. Neid omadusi on võimalik arendada sellisele sügavuse ja valguse tasemele ainult siin, 3. dimensioonis. Kellelgi, kes soovib praktiseerida kannatlikkust 5.dimensioonis, ei saa olema sama värvi või maitsmismeelt, kui sellel, kes tahab parktiseerida kannatlikkust 3.dimensioonis, sest et 3.dimensioonis te olete universumist eraldatud.Niisiis, kui andsite sellele seiklus-lepingule oma allkirja kindlale reale, oli lehe teisel küljel veel 98 rida. Kõik need olendid kõikidelt tasanditelt, kõikidest dimensioonidest pühendasid end toetama sind sinu töös, avastustes, seiklustes. Need 98 rida lepingu teisel küljel on seotud sinu sisemiste dimensioonidega: tunnetega, alateadvusega, sinu rakkudes toimuvaga, sinu rakumälus toimuvaga, kõikide nende nähtavate ja nähtamatute kehadega, mida sa siin dimensioonis kasutad ja mille koopiad asuvad teistes dimensioonides. Nad kõik on üksteisega omavahel seotud. Kõik töötab koos – need mälestused, kõik need teadvused, kõik need energiad sinu sees. Sina oled 360-kraadi ehk ringi keskpunkt. Kõik, mis on sinu alateadvuses, sinu mentaalkehas, sinu astraalkehas, sinu jumalikes kehades jne., moodustab selle 360 kraadi ümber sinu keskpunkti, milleks on sinu keha. Kas pole sa imeline? Kas pole sa suursugune ja eriline?Sellest ajast alates, kui ma pöördusin tagasi Valguse Maailma, ma mõistan, kui väärtuslik on inimolend ja mil moel on ta tõepoolest nagu üks universum. Oleksin ma varem teadnud seda, mida ma tean praegu, ei oleks ma enamus aega oma elust hädalanud. Need, kes mind tunnevad, teavad seda. Mulle meeldis öelda: „Oh, ma ei jõua ära oodata aega, millal jõuan Valgusesse! Maapealne elu on nii raske ja keeruline.“ Jah, mu väiksele egole meeldis kurta. Tõepoolest, ma vist tirisin enda järel lausa hädaldamise sleppi. Me ütlesime nende kohta emotsioonid, eks ju? Ma tahtsin teha selle väikese kõrvalepõike. Emotsioonid! Emotsioonid! Emotsioonid! Ma kutsun sind vaatama endasse, tunnetama, mis sinu sisemuses on. Tea, et kui arvad, end olevat kõik oma emotsioonid üles leidnud, võid kindel olla, et ikka on mõni veel peidus, nii öelda õhtu üllatus! Mõni aeg tagasi rääkis Denise (käesolev kanaldaja) ühest võimalikust ise-rakenduvast suunast – Armastuse Kiirteest. Kui aktsepteerida endas olevaid emotsioone, neid energiaid, neid teadvusi tingimusteta, kui tunnetada oma armastust, lõpetada iseenda arvustamine, enda üle kohtumõistmine, enda kritiseerimine, võib see otsekohe muuta osa sinu sisemise ookeani värvist ja võnkesagedusest.

Teeme ühe visualiseerimise harjutuse…

Kujutle, et sa oled jumalik, eriline, taevalik ja imeline olend ja et sa ei ole mitte kunagi oma elus kogenud viha. Üks väike lihtne näide! Sa kujutled, et sa ei tea, mis on viha, sest sa ei ole seda selles elus kordagi kogenud või kui, siis ainult natukene. Seegi oli pelgalt pinnavirvendus sinu emotsioonide meres, aga sa tead, et selline sõna nagu viha on olemas. Sa tead, et selline emotsioon eksisteerib. Niisiis sa istud vaikselt oma lemmiktugitoolis või põrandal oma lemmikvaibal nii nagu Denise’le meeldib. Sa mõtled sõnale ‘viha’ ja palud sellel emotsioonil tulla ja kõnetada sind, kuna sa ei tunne teda. Sa oled kindel, et sa oled täiesti puhas. Sa oled peaaegu kohal … sa sooritad ülestõusmise 2 tunni pärast! Kuid kindluse mõttes ütled sa: „Igaks juhuks, kui kümnenda vaiba alla peaks veel olema jäänud pisut viha mõnest minu kehastumisest, oleks kena selle emotsiooniga kohtuda.“ Hüva!Siis, olles end mugavalt sisse seadnud ja kolm klaasitäit vett käeulatusse asetanud (protsess võib olla aeganõudev), sa kujutad ette, et vestled enda sees oleva vihaga. See on väga lihtne. Lihtsalt kujutle, et räägid enda sees oleva vihaga, keda tahad tundma saada.Tehes seda harjutust taotlusega puhastada, tühjendada oma sisemine ookean emotsiooni-merest, hakkab sinu Kõrgem Mina rääkima. Sa võid oma Kõrgemal Minal paluda olla vestluse suunaja, kes juhib dialoogi sinu sisemise vihaga.Sel hetkel võta arvesse kõike, mis sinu kujutluses esile tuleb. Ära ütle, et see on lihtsalt sinu ettekujutus, ära ignoreeri seda. Ei, ei, ei! Seda ära tee sa mingil juhul! Palu vihal tulla ja end sulle esitleda. Sa tunnetad, mis sinu sees on ja sa elad oma kogetud situatsiooni veelkord läbi või näed pilte või inimesi, keda sa üldse ei tunnegi. Sel ei oma tähtsust. Jätka diskussiooni või kaemust või kujutlusi, mis tulevad ja panevad viha sinuga rääkima. Sina oled see, kes seda mängu mängib, kes küsitleb viha ja kes väidab end olevat sinu sees olev viha.Ma ütlen sulle, et see mida sa endas leiad, see üllatab sind, sest sa ei suuda ette kujutadagi, mida kõike sinus ei ole.See tähendab, et kujutised või situatsioonid, mis selle harjutuse sooritamise ajal end sulle esitlevad, on sulle tuttavad sinu käesolevast või eelmistest eludest.Jätka dialoogi, kuni oled selle tunde lahendanud, kuni oled teda aktsepteerinud, ta omaks tunnistanud. Sa lõpetad alati vestluse öeldes, et sa tunnistad viha enda omaks, oma lapseks, sinu poolt looduks, kui energiat, mille oled ise loonud, ja et nüüdsest on sellega lõpp ja et tänasest päevast alates soovid sa tunda vaid rõõmu valgust ja rahu. Sa tänad viha ja kujutled teda transformerumas valguseks, rõõmuks, rahuks, lilleks, õhupalliks, linnuks või ükskõik, milleks vaid soovid.Sa võid proovida seda väikest retsepti kõikide oma teadaolevate emotsioonidega, isegi nendega, mis sind ei tülita. Sel moel sa avastad need elanikud, kes sinu alateadvuses elavad. Ma ütlen teile, et ma olin väga üllatunud avastades oma alateadvuses sellise vilka tegevuse. See oli tõepoolest väga üllatav! Oleks ma vaid teadnud kõike seda, mis minu sees oli ja mida ma ignoreerisin 20, 10 või kasvõi 5 aastat tagasi, oleksin võib olla lõpetanud teistmoodi.Ma ei räägi seda selleks, et endale kaastunnet anuda. Vastupidi, see on lihtsalt mõistmine! See on näide! Ma esinen näitena! (Naer …) Ei, selline oli osa minu elulepingust, kuna ma olin vaadanud kõiki võimalusi, kõiki mis vajasid lahendamist, puhastamist, korda seadmist, tasakaalustamist – ja see kõik oleks vajanud viit elu, kuid mina asetasin nad kõik ühte eluaega. Nüüd on see möödas. Kas teil on küsimusi? Palun mitte kõiki korraga!Grupp – Aurelia, sul oli kindlasti imetore kohtuda lõpuks oma armastatud Ahmahmariga!Aurelia – Noh … (Naer …) jah, tõepoolest! Kuigi ma kohtusin temaga juba oma elu viimastel nädalatel. Viimase kuu olin ma rohkem Nähtamatus kui Nähtavas Maailmas. Jah, temaga kohtumine oli imetore!Grupp – Küllap oli see midagi erakordset!Aurelia – See oli imeline! Kuid ma ootaksin küsimusi emotsioonide, mitte minu uue elu kohta. See jääb järgmiseks korraks. Teeme nii, et siis ma räägin sellest pikalt ja laialt ja põhjalikult, kõigest mida soovite, aga täna mitte!Grupp – Kas kõik, mis emotsioonina esile kerkib, tuleb läbi töötada, kaalumata kas see polnud mitte väljamõeldis?Aurelia -Jah, vaatle neid erilise hoolega. Kas olete tähele pannud päevi, mil sisemuses kõik keeb? See on suur pulbitsemine. Oluline on neid emotsioone mitte alla suruda, kõrvale heita, eemale lükata, tähelepanuta jätta. Valgus sõna otseses mõttes liigub läbi sinu. Ta tõstab üles mitte ainult sinu käesoleva elu mälestused, vaid ka eelmiste elude mälestused. Ja need mälestused, mida sa tegelikult ei pruugi isegi ära tunda, tekitavad valu sinu tänases elus. Seepärast ilmuvad nad su igapäevaellu siis, kui oled ärkvel, teadvel.Palun ära tõrju neid igapäevaelus esile kerkivaid emotsioone tagasi! Nad on vaja lahkelt vastu võtta, omaks tunnistada, läbi vaadata ja tervendada. See on lausa kohustuslik. Ükski emotsioon, mida olete kogenud, ei olnud asjata. Lõpuks tundub nagu läheks inimkond läbi ülivõimsa Valgustunneli, mis on nii võimas, et sa oled tänulik, kui näed, mis sinust välja tuleb, sest sa vaatad seda, sa tunnetad seda ja elad läbi kõikidel tasanditel. Sa ei saa enam kauem ignoreerida seda, mis sinu sisemuses toimub ja meeldiva üllatusena hakkab valgus isegi tugevamini tõukama. On tõepoolest kiirenduseaeg, mis iga kuuga kasvab kuni 2010.a. keskpaigani. Niisiis ärge üllatuge selle üle, mis teist välja tuleb, mida tunnete, mis teie sisemuses toimub. Lihtsalt tervitage seda armastuses ja rääkige sellega. Need on energiad, teadvused, mis on vaja omaks tunnistada ja tunnetada nende olemust, tunda ära mis nad on. Kas teil on veel küsimusi?Grupp – Kas lubame neil vabalt liikuda, transformeeruda?Aurelia – Jah, parem on nad transformeerida, kuid kõigepealt nad rõõmuga vastu võtta, nagu te teate, on need emotsioonid teie lapsed, teie looming! Iga emotsioon on teie poolt loodud. Teie olete ta loonud selleks, et saada teada, mis tunne on teie sees, teie ümber, teie mõtetes, teie tegudes, teie südames. Teie tahtsite seda tunda, maitsta, põhjalikult teada saada. Seega ei ole kohane öelda: „Olgu, ma ei tee sinust väljagi, ma ei tea, kust sa tulid, su koht ei ole siin. Mina ei ole sind põhjustanud!“ Ei, mitte mingil juhul! Iga inimene vastutab 200% kõige selle eest, mis tema sees toimub, iga oma esilekerkiva emotsiooni eest. Niisiis, ära heida teda aknast välja. Sellest oleks kahju. See tähendaks, et kogu sinu poolt loodud olukord selle emotsiooni tundma õppimiseks oleks energeetiliselt raisatud, prügikasti visatud energia. See ei lähe kokku nende reeglitega, mis loodi, et tagada sulle keskkond, mis võimaldaks sul neid emotsioone kogeda.Grupp – Jah, aga kui oled juba tüdinenud ikka ühest ja samast roast (ikka üht ja sama suppi söömast) ?Aurelia – (Naer …) Roa nimi, mida meie eelistame on sõna ARMASTUS. Me kasutame seda kogu aeg, võime süüa kogu päeva, aastast aastasse, aastatuhandest aastatuhandesse, meie ei tüdine sellest. See on alati uus! Vähem meeldivad on: hirm, kibestumine, uhkus, häbi. Häbi on ilus emotsioon.Group – Kas ilus seedehäire?Aurelia – (Naer …) Ei, iga emotsioon on kingitus, väärtuslik kingitus, kuna iga emotsioon annab edasi erinevat maitseomadust, sõna armastus erinevat võnketasandit. Ta on alati ühendatud armastuse ühe tahuga, kõrgema või madalama võnkesagedusega. Mida madalam on võnkesagedus, seda häirivam ta teie sees on. Mida kõrgem on vibratsioon, seda lähemale jõuab ta Puhta Armastuse määratlusele ja Tõeline Armastus on Isa/Ema Looja Jumala teadvuseseisund. Niiviisi te iseennast avastate. Te maitsete armastuse erinevaid võnkemäärasid ja võite hinnata nende mõju sellele, mis on teie sees, teie ümber, universumis, planeedil. Vaadake, mis Maa peal praegu toimub. Kas sõna ARMASTUS võngub kõrgel või madalal tasandil?Kui sõna ARMASTUS võngub väga madalal tasandil, olete te tema vastupidisel, vastand-emotsioonil. Kõik, mis ei ole ARMASTUS, teeb haiget, häirib. Inimesed ei tunne end armastatuna, aktsepteerituna, lugupeetavana ja tulemus on näha. Siia planeedile kehastujad tahtsid tunda, õppida ja kogeda duaalsust, lahti ütlemist Valgusest ja Armastusest, et näha, mida see endaga kaasa toob. Nüüd on selle tagajärg kogu planeedil näha. Selleks, et õppida tundma surma, hüljatust, vägivalda, oleme kogu planeedil läinud mitte-armastusega liiga kaugele.Me võime öelda: „Jah, me harjutasime siin planeedil mitte-armastust ja meil on sellel alal suured kogemused.“ Nüüd me peame neid emotsioone vaatama, me peame nad koju tooma, nad tervendama, nad enda omaks tunnistama. Tervendades oma Südant, osaled sa kogu planeedi tervendamises. Kas mitte see polegi meie eesmärk?Grupp – Kuidas teada enne järgmise emotsiooni juurde asumist, et eelmine on tervendatud?Aurelia – Väga lihtsalt! Kui see emotsioon enam üles ei kerki, oled temaga rahujalale jõudnud. Kui mõtled näiteks vihast. Sa oled nii palju rääkinud vihaga, mis end sinu sees ilmutas, et ühel hetkel ei ole sinus enam viha, sa tunned endas üksnes rahu ja valgust. Siis oled sa selle emotsiooniga ühele poole saanud. See tähendab, et sa muundasid selle emotsiooni. Sa võtsid ta rõõmuga vastu, sa armastasid teda, sa muutsid viha võnkesageduse Mitte-Armastuselt Armastuseks, kuna sa tundsid ära, mida see energia sulle juurde annab. Sa tundsid ära, et ta toob sulle enam mõistmist. Kui oled lõpetanud, kui oled selle emotsiooni tervendanud, ei ole enam midagi, mis end sinus selle emotsiooniga seoses ärritaks. On rahu, kergus, avarus, lõputus, igavikulisus. Sel hetkel oled sa absorbeerinud vihaenergia. Sa oled temaga üheks saanud.Tea, et kui mingi emotsioon sulle sisemiselt haiget teeb, siis on see nii sellepärast, et kusagil enda sees sa tõrjud iseennast selle emotsiooni kogemise pärast. Niisiis sa tõrjusid seda emotsiooni, kritiseerisid, arvustasid, kuid see emotsioon on vaid energia, pelgalt võnkesagedusemäär, mida sa tahtsid kogeda selleks, et teda paremini mõista.Siis aga, kui sa langetad otsuse, et see emotsioon ei ole õige, muutub ta probleemiks. Hinnangu andmine oma emotsioonidele on see, mis paneb inimkonna nii tõsiselt kannatama. Inimene hindab asju headeks või halbadeks. Ja automatselt see, mis pole hea, paneb sind nägema ennast kurjana, halvana, armastust, mõistmist, aktsepteerimist mitte väärivana. Sa käitud iseendaga 100% samamoodi nagu sa käitud oma emotsioonidega.Sinu sisemine Jumalikkus aga aktsepteerib ja võtab täielikult ja tingimusteta omaks kõik. Ta ei arvusta, ei kritiseeri, ei anna hinnanguid ega võrdle kunagi.See on väga tõsine teema, nii oluline, et sellest võiks rääkida kolm tundi järjest, aga ikka ei jõuaks selle ajaga 1/10-gi 1%-st läbi võtta. Need emotsioonid on tegelikult energia, mis on elav, millel on teadvus. See ei ole miski, mis eksisteerib niisama nalja pärast. Ei! See on elav teadvus sinus, täpselt nagu sinulgi on elav teadvus – sa ju vastad mulle, kui ma sinuga räägin. Iga emotsioon sinus on oma elusolemisest teadlik, olenemata sellest, kas sina sellest teadlik oled või mitte. See on elav energia, mida sa pead tundma ja armastama õppima, mida sa pead tingimusteta omaks tunnistama, kõigi nende kingituste nimel, mis sellega kaasnevad. Kas mõistate?Grupp – Põhimõtteliselt on emotsioonid, eriti aga negatiivsed emotsioonid, ego kaasprodukt ja selle mõistmine toob meid muutusele lähemale. Ma tean, et vihastamine on luksus, mida ma endale lubada ei või. Järelikult nüüd ma valin töötada selle emotsiooniga ja transformeerida ta valguseks.Aurelia – Väga hästi öeldud. Ma kordan neile, kes seda internetis loevad. Negatiivsed emotsioonid on põhiliselt ego tööriistad.Grupp – Ego kaasprodukt.Aurelia – Väga hästi öeldud, kuna ego on inimeses olev teadvus, mis tahab kõike endale tõmmata. Üheks mooduseks on hoida sind oma kontrolli all ja selleks kasutab ta emotsioone, mis löövad su tasakaalust välja, mis vähendavad sinu tegelikku olemust, seda kes sina oled. Seni kuni sa pead ennast üheks väikseseks ussikeseks, on su egol kerge. Talle meeldib panna sind uskuma, et sa oledki üks ussikene, et sa ei ole igavene ja surematu, et sul pole kogu sinu sisemise Jumala väge, kõiki neid Isa/Ema Looja Jumala omadusi ja ülevust.Jah, emotsioon on ego kaasprodukt ja ego teab väga hästi, kuidas seda kasutada. Isegi ego on Valguse teadvus, mis ei ole endast teadlik. Sa pead hakkama jälgima, mis sinu sees toimub, millised mõtted sinu meelest läbi käivad, millised emotsioonid sinu keha läbivad. Kui sa hakkad jälgijaks, eraldud sa egost, sellest teadvusest, millel on täelik kontroll sinu elu üle. Sellest võiks rääkida väga pikalt. See on tõesti väga hea teema, kuid ma arvan, et tänaseks aitab. Kas olete minuga nõus?Niisiis, aktsepteeerige oma emotsioone, neid enda sees olevaid teadvusi. Hakake jälgijaks, astuge vestlusse oma emotsioonidega, saage teada, mis nad on. Sa oled üks harukordne universum, kellel on potentsiaali veelgi harukordsemaks. Pidagde seda meeles. Soovin teile suurepärast avastusretke, teie Südame emotsioonide ja rakumälu emotsioonide avastamist. Kohtumiseni.