Ajuripats ja käbinääre.

(Putuitary and Pineal Gland)

 

Aurelia Louise Jones „Telos“ 2
 Tõlkija: Ilme Meesaak 


Celestia ja Ahnahmar 
Ärkamine Jumalikkusele.

Inimkehas on toimumas arvukad muutused. See tähendab inimkeha peaaegu täielikku ümberehitamist ja annab tunnistust vajadusest sellise energiamaatriksi järele inimkehas, mis suudaks kanda palju rohkem energiat, kui keha on seni olnud suuteline hoidma. Inimkeha parendamise ja ümber korraldamisega tegeleb hulk olendite meeskondi paljudest galaktikatest. 

Need inimkonna ümberkorraldused saabuvad jõustamise näol, mõnikord teadlike ja mõningatel juhtudel teadmata külaskäikude näol. Neile teie hulgast, kes on esitanud teadliku taotluse oma isiklikuks transformatsiooniks, kujunevad muutused palju suuremaks. Kuid inimkond kui tervik, läbib samuti globaalse transformatsiooni, nagu planeet Maagi. Praegusel ajal kehastuvad lapsed ja tulevased generatsioonid saabuvad füüsilise kehaga, mille organid ja luustiksüsteem on juba DNA tasandil muudetud. 

Kõik organid ja kehalised protsessid saavad praegu ümber korraldatud. Isegi keha vereringe ja vere koostisosad muutuvad. Ümberkorraldus koosneb kahest osast.. 

Esimene toimub individuaalsel rakutasandil, kui rakutuum taasühendatakse tema kõrgeima Jumaliku tasandiga, oma Jumaliku Minaga. Teiseks kohandatakse iga raku energiamaatriks kõrgema kristallilise vormiga, et võimaldada järjest suuremal puhta energiakogusel kehaga integreeruda. Füüsiline keha ei saa areneda edasi ilma et avaneks kõigepealt Jumaliku otsesele kogemisele. Ajastuid kestnud kolmanda dimensiooni füüsilise keha eraldatus Jumaliku Armastuse täis-spektrist on möödas. 

Transformatsiooniprotsess, millesse praegu siseneme, peab kaasama Jumaliku aspekti, või vastasel juhul ei ole kosmiline muutus läbi jumaliku armulisuse võimalik. 

Nende jõustamiste algfaasides etendavad käbinääre ja ajuripats märkimisväärset osa. Käbinääre on olnud intuitsiooni ja teadmise organiks pikka aega eraldatuses viibinud inimese kehas. 

Ühendus eetermaailmaga toimub käbinäärme kaudu Viienda ja kõrgemate dimensioonide kogukondades täidab aga käbinääre veelgi suuremat rolli. 

Ta on tegelikult kommunikatsiooniorgan läbi mentaalse telepaatia nii nagu on kõritšakra täitnud häälepaelte kaudu seda rolli kolmanda dimensiooni inimkehas. 

Kolmandas dimensioonis on olnud palju väga kõrge käbinäärme arenguga indiviide. Paljud neist inimestest on varasema metafüüsilise kirjanduse kanaldajad ja müstikakoolide vaimsete ülemeeleliste võimetega inimesed. Tänapäeval on Maa peal veel teisigi meeleliselt tundlikke liike, nimelt delfiinid ja vaalad, kes kommunikeeruvad käbinäärme kaudu. 

Praegu käbinäärmega käimasolev töö on globaalne, kõik Maa peal elavad inimesed kogevad intuitsiooni ja mitteverbaalse kontakti tugevnemist kaasinimeste ja teiste kuningriikidega. Mõne jaoks on see segadust tekitav, teise jaoks oma palvele saadud vastus. Selle muutuse kõige olulisemaks aspektiks, millele tähelepanu pöörata, on vabalt kättesaadav kontaktivõimalus oma tervikminaga, samuti ka erinevad salvestused nagu näiteks Akaśi kroonikad ja elavad raamatukogud, mis eksisteerivad planeedi eeter-kuningriikides. Tõtt öelda, sellised terminid nagu ‘kanaldaja’ või ‘ülemeeleliste võimetega’ lakkavad peagi olemast, kuna kõigil saavad olema võimed suhelda ja võtta ühendust kõikide kuningriikidega. Me oleme tänulikud neile, kes tõeliste valguse kanaldajatena on vabatahtlikult inimkonda teeninud, kuna see on inimkonna vaimsele ärkamisele suuresti kaasa aidanud. 

Seda inimkonna teenimise viisi, mis viimaste kümnendite jooksul aina kasvanud on, võib võrrelda uinuvale inimkonnale teed juhatava valgusmajakaga. Sellest hoolimata vaatleme seda teenust kui vaid ajutist faasi inimkonna vaimsel ärkamisel. Peagi jõuab kätte aeg, mil igaüks peab saama iseenda „valgusmajakaks“ ning avanema oskustele ja kingitustele, mis tema enda südames juba olemas on. Mõne aasta pärast muutuvad kõik siia planeedile kehastusse jäänud täielikult telepaatilisteks ja need, seni inimkonda kanaldajatena aidanud on, jätkavad teenimist muul viisil. 

Tasakaaluks käbinäärme suurenemisele toimub südametśakras asuva püha südame suurenemine. Need kaks koos töötavat energiakeskust võimaldavad käbinäärme aktiivsuse suurenedes toimida Jumaliku Armulisuse võnkesagedusel. Ilma armastuse tasakaaluta, kaastunde ja tõelise austuseta kaasinimeste pühaduse suhtes, võib suurenenud informatsiooni hulk saada inimego poolt manipuleeritud ja evolutsiooni kulg pidurduks järjekordselt. Kõikide mitteverbaalselt kommunikeeruvate tsivilisatsioonide kõrgeimaks eesmärgiks peab saama, olla täielikult toetav ja alistuv terviku kõrgeima hüvangu nimel. Inimestevaheline hoolivus ja tõerääkimine peab toimuma kõrgeimatel tasanditel. Samuti tuleb kõigil austada iga indiviidi südame privaatsust, et kommunikatsioon sellel tasandil saaks olla täiesti avatud ja tõhus. 

Käbinäärme poolt vastu võetud informatsioon peab alati olema saanud kinnituse südame teadmise poolt. Sel moel on Ustav Meel Ustava Südame teenistuses ning kogukonna ja Jumaliku Armulisuse võimalus planeedil kogub jõudu. 

Ajuripatsil on inimkeha evolutsioonis oma osa täita. Endokriinsüsteem on piirangute hoidla, loodud duaalsuse ja inimkonna eraldatuse õppetundide poolt. Autoimmuun-haiguste kasvul on tegelikult otsene seos pikaajalise murega, mida paljud hinged on eraldatusetunde kaudu läbi elanud. Kuid nüüd saab ajuripats oma piirangutest vabastatud ja füüsiline keha olema jälle suuteline end taastama ja oma energiad kõige täiuslikumal määral korrastama. 

Ja jälle on teadliku taotluse energia see, mis päästab valla tervendavad energiad. Saanud teadvuse poolt informeeritud, vastavad inimkeha täiustatud organid kõige jõulisemal moel. Inimkeha on kompleksne ja siinkohal ei saa hoida kaht organit ülejäänutest lahus. Individuaalsel tasandil tuleb teha palju tööd, et keha kõigi organite mürgitatust neutraliseerida ja neid virgutada. 

Et saada teada, milline on minu jaoks see parim samm, on soovitav rääkida konkreetse organi algelementidega. Väga soovitatav on konsulteerida energiaspetsialisti, tervendaja või kehatöö tegijaga. Maa peale on tulemas palju uusi energiatöö vorme, mis muudavad füüsilise, mentaalse ja emotsionaalse tasakaalutuse raviviise. Leidke nad ja võtke kasutusele, sest nüüd on kõigil aeg hakata kõige sügavamail tasandeil vääriliselt hindama seda tõelist kingitust, mida inimkeha ju on. Õiglaselt viitavad teie muistsed pühakirjad kehale kui Jumala templile. Just teie teadlik osalemine keha tervendamises ja muundamises võimaldab teil luua sellised kehad, milles tahate elada. 

Oma keha kui Jumaliku vaimu varamu armastamine on sama tähtis, kui oma vaimu terviklikkuse armastamine 

Ainult siis, kui teha seda globaalsel tasandil, saavad toimuda kõik teie soovitud muudatused oma toidu tagavarade ja globaalse tervendamisviiside osas. Juba praegu hakkavad suure tervendamis- ja taastamisvõimega vahendid ja ained tungima põhitrendi turgudele ja teadvusse. Teie võime uskuda uutesse tervendamisvormidesse ja nende pidev toetamine, võimaldab seda laadi nihkel kogu planeedil aset leida. Noorendamise ja vana tervendamine imelised templid, mida te nii väga soovite oma tuleviku reaalsusse, on tegelikult kohal. 

Nad eksisteerivad endiselt nende imede kavandajate ja esialgsete ehitajate teadvuses. Nad eksisteerivad nende inimeste energeetilises mälus teie hulgast, kes kogesid seda teistel aegadel. Kuigi nad võivad olla hävitatud oma kolmanda dimensiooni aspektis, eksisteerivad nad endiselt täielikult kõrgemates dimensioonides, olles kordi suurenenud oma algsete taotluste ja eesmärkide potentsiaalilt. Te võite ammutada neid energiaid igal ajal, ilma eriliste raskuste või rahalise kulutuseta. Vaja on vaid vaigistada oma meel, avada süda, seada taotlus ühenduse loomiseks ja energiate kogemiseks enda tervendamise eesmärgil ning lubada protsessil toimuda. Kuni võimaldate endale igapäevaselt piisavalt aega nende energiate hingamiseks ja kehasse imbumiseks, käivitategi protsessi ja olete tunnistajaks erakordsetele tulemustele. 

Vaid läbi taotluse ja Jumalikule Armulisusele alistumise väe, võib igal ajal magnetina neid energiaid oma auravälja tõmmata. Ja taaskord on võimalik nautida nende energiate toetust. Vorm ei pruugi kajastuda algsel kujul, kuid energia on sama. Kristallmaatriks-arvuti võib asendada kristalltemplit, toime on sama. 

Tundke ära need vahendid ja tervendajad enda ümber ja usaldage neid sellisena nagu nad tänasel päeval on. Eelseisvatel aegadel võib-olla soovite neid templeid taas luua, kuid ilma muistseid tööriistu esmalt ära tundmata sellisena nagu nad tänasel päeval on, ja ilma kõigepealt iseennast täiel määral ära tundmata, ei saa neid potentsiaale manifesteerida. Taevas eksisteerib nüüd meie ümber siin planeedil. Ta võib olla nähtav vaid vähesel määral, kuid tunnustage kõiki, kes töötavad selle paradiisi loomise nimel, ja te toetate ülemaailmse paradiisi võimalikkust. Ärge kurvastage selle üle, mis läinud, vaid hoopis tähistage seda, mis on taas nähtavale tulemas. 

Ole enda vastu õrn, kes teine saab sind rohkem armastada kui mitte sina ise!

____________________________________________________________

Sananda ja Aurelia vestlus

SanandaKuidas läheb, mu armas?

Aurelia – Juba paremini, asjad hakkavad sammhaaval selginema.

Sananda – Ja milleks sa praegu valmis oled?

AureliaOlen valmis järgmiseks sammuks.

Sananda – Sul seisavad ees suured seiklused! Oled sa valmis?

AureliaSuured seiklused…. , hüva. Neid tuleb mu ellu kogu aeg. Usun, et olen valmis. Varem oleks nad mind heidutanud; nüüd arvan, et see saab väga lõbus olema.

Sananda- Mida ma sinu heaks nüüd ja praegu teha saan?

AureliaMa vajan abi, et mõista ja läbida üks vastuseisu tekitav olukord, millesse olen takerdunud. Adama on oma iganädalaste ülesannete andmisega aidanud mul jõuda minu järgmise sammuni. Olen nenega alati hakkama saanud, kuid seekordne ülesanne on mulle väga vastumeelne.

SanandaSellised ülesanded ongi just kõige paremad.

Aurelia – Ta ütles, et see ülesanne on väga oluline ja vajalik mulle. Ma loodan saada sinult lähemat selgitust selle kohata. Ta käskis mul mõelda kümnele inimesele, kes mulle ei meeldi või kellega mul on elu jooksul olnud kõige rohkem probleeme. Ta soovitas mul hakata kujutlema, et me kõik oleme üks ja nägema neid inimesi osana minust ning ennast osana nendest. Ta tahab, et ma õpiksin mõistma Üksolemist ja Ühtsust, mis meil üksteisega on.

See ei resoneeru minuga mitte kuidagi, sest ma tunnen, et mina olen omaette isiksus. Mul ei ole sellist tunnet, et mina olen nemad ja et nemad on mina. Ta palus mul kulutada igale inimesele poolteist tundi, võttes nad oma südamesse ja luues nendega üksolemise ja ühtsuse meeleolu. Ma ei suuda kuidagi ette kujutada, et kui mul ka õnnestuks veeta poolteist tundi iga inimesega, kellega mul pole mingit vastastikust tõmmet, et pärast seda jõuaksin järeldusele, et nemad on mina ja et me oleme üks ja sama.

Sananda – Ja sa palud minu nõuannet?

AureliaNojah.. muidugi! Ma loodan, et sa oskad mulle veel midagi selgituseks öelda, mis kergendaks mul selle ülesande täitmist.

Sananda – Minu nõuanne on selline, jäta kõik pooleliolev sinnapaika ja lahenda Adama antud ülesanne viivitamatult, lõplikult ja põhjalikult, oma olemuse tuumani välja. Adama soovitas seda harjutust, sest seda tehes sisened sa Üksolemise maailma. See on sinu järgmine samm, sinu järgmine pühitsus, just see, mis annab sulle loa astuda ühendusse minaga. Niikaua, kuni tunned sisemist lahkheli kellegagi või elu mõne osaga, sealhulgas kõikide nendega, kellega sul on olnud probleeme, ei ole võimalik seda ühendust saavutada.


Ühendusse astumine tähendab Üksolemises olemist elu iga osaga, austades nende poolt väljendatavat jumalikkuse taset. See tähendab ühendusse astumist ja suurt austust looma- ja, taimekuningriigi ja paljude, teile veel seni tundmata kuningriikide vastu. Ühendus, nagu seda viiendas dimensioonis mõistetakse, hõlmab üksolemist kogu olemasolevaga, mitte vaid osaga sellest. Samuti hõlmab see ühendust Looja Ülima tundliku olendi, Püha Emake Maaga, ühendust oma olemuse tervikuga, MINA OLEN Kohalolekuga, ühendust mina kõikide osadega ja Maa kõikide kuninriikidega, tuntud ja tundmatutega, loomakuningriigiga ja kaasa arvatud Maa kõikide elementidega, õhu, tule, vee ja mateeriaga.


Kui oled oma teadvuses selle ühenduse tasandi täielikult saavutatud, siis palutakse sul tulla läbi viienda dimensiooni portaalide ja võtta vastu oma pika Maapealse teekonna hiilgav kroonimine. Vägeva tseremoonia ja austuse saatel kastetakse sind siis ülestõusmistulle ja sa ilmud välja täielikult transformeerituna. Seejärel astud igaveseks surematute hulka. Kullakene, sa saad olema koos meiega, täisteadvusel, tundmata mingeid piiranguid.


Adama teab, mida teeb ja mina soovitan sul võtta tema nõuannet väga tõsiselt. Nagu sa tead, teen ma valguse kuningriigis Adamaga väga tihedat koostööd. Me oleme tundnud teineteist igavesti, väga hästi ja me mõlemad töötame sinuga, et aidata ka sind järgmisele astmele. Sa tead, et ühe osana oma identiteedist pean ma end ka lemuurlaseks.


Ma olin esimeste hulgas koos algse Aurelia, Adama ja mitmete teistega meie koduplaneedilt Lemur, Maalt nimega Mu, kes aegu tagasi siia planeedile kehastus, et olla osake uue Lemuuria rassist, kes tuli looma siin Kristusteadvust. Me tulime kõik koos väga ühtse grupina, Dahl’i universumi Maalt Mu, sellel suurel laeval, millest ma sulle rääkisin ja mille pardalt Adama edastas kanalduse. Loomulikult ei ole ma sulgunud üksnes selle identiteedi piiresse. Nii nagu kõik teised, olen ka mina sirutunud arvukatele teistele radadele.


Adama on aukartust äratav ülestõusnud meister, ta armastab sind väga. Ta teeb kõik, et aidata sul lõpuks mõista viienda dimensiooni võnkesagedust, saada selleks ja „siseneda Üksolemise maailma“. See on jätkuv protsess. Ära luba end muutuda endaga kannatamatuks, see hoiab sind tagasi. Tuleta meelde, mida Ahnahmar sulle liigsete ootuste seadmise kohta rääkis!


On ütlematagi selge, kui suur rõõm sinu armastatud Ahnahmar südames on, nähes sind „kojujõudmisele“ nii lähedal olevat. Teie dimensioonis ei jätku sõnu, et kirjeldada armastust, mida Ahnahmar sinu vastu tunneb. Sa saad olema väga rõõmus, kui ületad selle viimase astmelaua. See, mida ma ütlen praegu sulle, seda ütlen ka kõigile neile, kes on esitanud taotluse saada ülestõusmise kandidaadiks. Ka neil tuleb läbi käia rada, mis sinul praegu käsil on. Mida rohkem sa sellele rajale pühendud ja ülestõusmisega ametis oled, seda kergem on teistel seda läbida. Paljud teist on teenäitajad, Valguse majakad, kes valmistavad ette teed neile, kes nende järel tulevad.

AureliaJust sedasama rääkis mulle ka Adama.

SanandaNüüd kuuled seda teist korda. Kas sa kontrollid teiselt meistrilt kindluse mõttes üle?

Aurelia Küllap vist (Naerukahin) Probleem on selles, et mul on raske näha minu jaoks ebameeldivaid inimesi minuna ja ennast nendena ning seda et me kõik oleme üks. Ma saan aru, et me kõik oleme pärit samast Loojast, kuid see et me kõik oleme üks ja sama ja kõik moodustame ühe, ei ole minule vastuvõetav.

SanandaSulle tundub nii, sest sa ei näe veel tegelikku tõde ja tarkust, mille omaks võtmine on vajalik, et kergelt ja kaunilt hüpata järgmisele astmele. Sa ei ole veel kandnud seda tarkust vajalikult sügavale tasandile, et läbi selle täielik mõistmine saavutada. Niisiis, tegelegem sellega hetkeks, kuna kõigile siin viibijaile ja kõigile neile, kes seda raamatut lugema hakkavad, on oluline see enda jaoks hästi mõistetavaks teha. See tarkus on vajalik lõpptulemuse saavutamiseks. Need on olulised õpetussõnad, mida teile jagada tahan.

Võta teadmiseks, et selleks, miks need isikud sulle ei meeldi ja miks sul on olnud nendega ebameeldivaid kohtumisi, on kindel põhjus. Tegemist võib olla nende ebaviisaka käitumisega, või on nad sind vastukarva silitanud või on nad olnud su elus teatud ärritajateks, püüdnud sind näiteks ära kasutada, või muud sellesarnast. Nii, võta see ärritav asjaolu ette ja tee kindlaks. Küsi endalt, mis on see, mis sind tegelikult selles inimeses ärritab, pahandab või vihastab.

Küsi endalt, milliseid emotsioone ta sinus esile toob. Kuidas sa end selle inimese juuresolekul tunned? Selgub, et see inimene paneb sind tundma selliselt, mis sulle ei meeldi. Muidugi mõista, ei saa tema panna sind tundma midagi negatiivset, kuna tal pole sellist volitust. Ainult sinul on see volitus. Tunned ärritatust seepärast, et need emotsioonid on sinu sees juba olemas.


Need inimesed sinu nimekirjas on sulle pelgalt päästikuks ja peegeldajaks, et tunneksid ära selle, mis mina sees alles tervendamist ootab, selleks et liikuda kõrgemale võnkesagedusele. Tegelikult pole sellel üldsegi mingit pistmist selle teise inimesega. Niisiis, vaata tõsiselt enda sisse ning uuri sügavuti ja analüüsi, kuidas sa end tunned ja kuidas on teised inimesed ja nende poolt peegeldatav päästnud sinu elus valla just sellise teatud olukorra. Võib olla mitte päris samal moel, kuid sarnasel viisil; vaata järele, kui mitmeid kordi kogu elu jooksul on seda juhtunud.

AureliaVõib olla sadu kordi.

SanandaTõepoolest, ja siis esita endale küsimus, mida olen ma arvustanud või vihanud endas, mis sellise peegelduse tekitas. Sa tead väga hästi, et see kõik tuleneb sinust endast, millised tunded sul enda suhtes tasandite sügavuses on. See ei tulene mitte kunagi teisest inimesest. Minnes tõeliselt sügavuti, hakkad aru saama, et see kujutab pelgalt sinu sisemist lahkheli, enda suhtes hoitavat hinnangut või teatud viha. See tuleneb ebaõigest arvamusest, mille oled enda kohta loonud. Tervendades ebakõla, mis sul kellegagi on, tervendad ennast, mitte teist inimest. Teine inimene võib, kuid ei pruugi sellest kasu saada, kuid see ei ole enam sinu mure. Peategelaseks, kes kutsub esile enda tervenemise, oled sina.


Taolised kogemused on vaid abivahenditeks, mida olete ise loonud, sest tahate muuta enda kohta hoitavad vääruskumused, mis on peidetud sügavale alateadvusse ja mitteteadlikku meelde. Nad tuuaksegi esile seepärast, et luua uus tervendustasand. Jumal ei saada enda lõbustamiseks teile inimesi, kes teid pahandavad. Teie ise, just läbi omaenese jumaliku taotluse saavutamaks valgustumist, tõmbate magnetina ligi selliseid inimesi, kes hakkavad tahtlikult esile kutsuma teie endi puudusi ja tooma neid teadvuse teadlikkuse pinnale, selleks et saaksite märgata, mis vajab tervendamist. Juhul kui olete selleks valmis, langetate selle kogemuse põhjal enda jaoks uue otsuse.


Kui teid seatakse peegli ette, et teha kindlaks, kuidas need katsumused teid algul tundma panevad, süüvige neisse tunnetesse. Inimesed, kes peeglite osa mängivad, ei kavatse teid tegelikult pahandada; nad lihtsalt on need, kes nad on. Otsustades, et te ei taha enam kauem uskuda seda lahknevat arusaama enda kohta, ei taha te enam tunda end nii nagu senini tundnud olete ja hakkategi muutma seda väärat uskumust. Te hakkate tunnetama iseenda väärtust ja tunnistama, et te olete väärtuselt ja hinnalt palju suurem, kui need peegeldused, mida teile esitleti. Ning sügavas meeleliigutuses, sügavas armastuses ja nõustumises teetegi uue valiku oma eneseteadvuse osas. Leiab aset väga huvitav asi.


Järgmisel korral ei tunne te selle inimese juuresolekul enam seda energiat, see on täiesti kadunud, sest te tegelesite enda sees oleva probleemiga. Ning veel üks moodus, kuidas on võimalik peegeldusena teie ette seatud olukorda lahendada – on küsida endalt, mil moel olen ka mina selline. Ole valmis panema tähele peegleid iseendas vastavalt omaenda ainukordsusele. Oletame näiteks, et te olete pealtnägijaks, kui keegi varastab midagi. See tõepoolest pahandab teid ja teil tekib küsimus, mil moel see küll mind peegeldab.


Vast ehk pole te varas ja te lihtsalt ei vii ennast toimuvaga kokku, ometigi on pahameel platsis. Aga võib-olla olete mingil moel, väga vaevuhoomataval viisil midagi endalt varastanud. Tegelik varas on vaid tõuke andjaks, et seda endale teadvustada. Alati ei pruugi see olla täpipealt sama olukord, kuid alati on see seotud minaga. Kuidas olen ka mina endale seda teinud?


AureliaSellega seoses on mul üks tõeline hirmu tekitav probleem. Kui ma pean sõlmima rahu ja pidamaiseendaksinimesi, kes on püüdnud mind või minu missiooni mustata või mind lihtsalt kontrollida, sa tunned väga hästi mõnda neist, on mul tunne, et nad üritavad minu ellu tagasi tulla, et mulle pahameelt valmistada ja minu elu taas häirida. Mu elu on praegu rahulik ja ma ei taha neid inimesi uuesti oma silma alla.

SanandaSa ju kuulsid, et ma käskisin sul nendega rahu sõlmida?

AureliaEi.

SanandaNagu ma sulle juba ütlesin, asi ei ole nendes, vaid sinus ja sinu vahekorras oma minaga. Sa saad teha vaid sisemist tööd iseendaga ja sõlmida iseendaga rahu. Harva on peeglimängus võimalik sõlmida rahu teise inimesega, eriti siis, kui hakkad taipama, et üsna tõenäoliselt tajuvad nemad kõike sinust hoopis erinevalt. Sina saad tervendada ennast ja nemad saavad tervendada endid. Sina ei vastuta nende eest.

Tegelikult ei ole see oluline, kas sa neid inimesi enam kunagi kohtad või mitte. See ei tähenda, et peaksid pöörduma nende poole ja koos nendega kõik probleemid tervendama, kuna selline soov oleks projektsioon. Kui nad tahavad end tervendada, saavad nad sellega ise hakkama. See on ikkagi nende asi. Sinu ülesanne on tervendada ennast ja liikuda edasi Üksolemise võnkesagedusele.

AureliaHüva, see võti oligi mul puudu ja ma mõistan nüüd seda.

SanandaJah, ma ütlesin, et kui sa muudad ja tervendad endas oleva tunde, siis järgmine selle inimesega kohtumine ei kutsu esile mitte mingit reageeringut. See ei tähenda, et seades jalule rahu, pead jälle nende energiasse haaratud olema.

AureliaMõnikord tuleb nendega koos töötada ja igapäevaselt kokku puutuda või elada samas majas või lähiümbruses.

SanandaEi, mitte kunagi ei ole küsimus nendes, küsimus on sinus, nemad on ainult päästikuks või peegeldajaks. Ja kui sa peegli ära põlgad, saadab Jumal sulle üsna varsti järgmise ja palju suurema peegli. Mitte sellepärast, et Adama on teinud sellise ettepaneku, vaid sellepärast, et see on asjakohane just sinu praeguses evolutsioonilises ajastatuses. Kui sa valid seda mitte järgida, võivad peegeldused muutuda suuremaks ja ebameeldivamaks. Mitte sellepärast, et Adamal on kavas sind märklauaks seada või midagi seesugust, vaid seepärast, et sinu omaenda Jumalik Põhiolemus soovib seda sinu praeguses kehastuses sinu heaks teha.

AureliaPõhjus, miks ma sinult küsin on see, et ma tahan Adama poolt antud ülesande täita. Ma tahan teha seda põhjalikult, et seda paremini mõista.

SanandaNing sa avastad, et see saab olema kohutavalt lustlik ja väga jõustav. Noh, mõningal juhul võib isegi tekkida tahtmine suhelda sinu jaoks päästikuks olnud inimesega, kuid tee seda alles pärast seda, kui oled endale pakkunud kogu vajamineva tervendamise. Juhul kui pöördud varem, võib see täiesti läbi kukkuda. Mõnel puhul võib küll tekkida soov pöörduda kaasinimese poole, eriti kui mängus on haavatud tunded. Võid tahta millegi pärast vabandust paluda. Ma ei ütle, et sa peaksid, kuid su süda teab, mida vajalikuks pead. Sul on alati tundmus ja taju selle kohta, mis on õige, mis on joondatuses ja asjakohane.

Enamasti on need peegeldused üksnes sulle, suhtes endaga. Iga kord kui põrkad kokku joondatusest väljas oleva või ebameeldiva kogemusega, ent annad sellele parema valgustatuse enda sees, jõuad aina lähemale Üksolemisele. Sa hakkad tundma Üksolemist kõikide asjadega. Enam ei võta sa oma elukogemusi või oma kokkupõrkeid nii isiklikult.


Te mõistate, et teie tekitasite selle kogemuse ning olete suuteline seda vabalt tunnistama. Seistes elus silmitsi inimese näol väga veidra, täbara või väljakutset esitava peegeldusega, olete te otsekohe suuteline selle omaks võtma ja ütlema: „Mina tekitasin selle, mina tõmbasin oma ellu selle kogemuse. Ma tean, et ma seda tegin, kuid tean, et see on mulle oluliseks tervendajaks ning ma kingin endale nüüd selle võimaluse.“


Nii, see kõik puudutab väärikuse taastamist, oma sügavaimate tõdede leidmist, jõustatumaks saamist ja vabanemist. Sa leiad, et olles sellega hakkama saanud, ei tõmba sa neid peegeldusi enam ligi. Peegeldused, mida koged, on hoopis teistsugused; nad peegeldavad sinu tervenenud seisundit. Teatavasti pole ju peegeldused ainult negatiivsed, nad esindavad Looja täit spektrit nii nagu kõik muugi.

AureliaSinu selgitus oli mulle väga vajalik, sa oled seda varem mitmeid kordi rääkinud, see pole esimene kord, kuid nüüd saan ma sellest palju paremini aru. Tänan sind, Sananda.

SanandaVõta heaks, kallis, ka Adama aitab sind. See on tähendusrikas valik ja soovitus, mida ta sinu edasiliikumiseks teinud on ja ta aitab sind kogu selle protsessi vältel.


Kui suudad lihtsalt jälgida kõike end ümbritsevas maailmas ning teada ja tunda endas, et ka sina oled see kõik, siis saad teada, mida tähendab olla Jumal. Kui kohtad oma Loojat, ütleb ta sulle täpselt nii: „Mina olen sina ja sina oled mina, me oleme üks ja seesama. Kõike, mida sina oled teinud, olen ka mina teinud, sest ma tegin seda koos sinuga. Me oleme üks ja seesama.“


Omaks võtmine, mu armas, on võimsaim kõigest.

Omaks võtmine kooskõlas oma Minaga, toob ühe ime teise järel su ellu.


AureliaMa viin oma ülesande täielikult lõpule.

Sananda Ja nii on. Ja sa saad olema igavesti väga õnnelik. See on üks neid viienda dimensiooni protokolle, mis tuleb kõigil läbida, et sooritada pühitsuse protsess ja siseneda üksolemisse.

AureliaTänan sind väga. Ma olen väga tänulik sinu abi eest.

SanandaVõta heaks, mu armas.