Miikaeli Väepüramiid.

30.jaanuar,2010

Ma kirjeldan siin vaid ühte oma paljudest juhtumitest, sest see on oluline. See juhtus 3 aastat tagasi. Mulle pakuti tööd. Tööd, mida ma juba ette armastasin, aga madala enesehinnangu tõttu ei julgenud rõõmuhõisetega vastu võtta.

Läksin oma Väepüramiidi. Ma sain üsna ruttu aru, et Väepüramiidi interjööri kuuluvate pisiasjade loomisega ei maksnud mul eriti vaeva näha, sest see on peaaegu igakord uus ja ilusam kui eelmine kord. See on praktiliselt tühi, vaid päikese käes kiiskavad kristalltoolid ja laud on saanud mu tähelepanu. Muidugi ka lilled. Tohutult ilusaid lilli. Mina ei tea, kes neid seal 5-s dimensioonis pidevalt toob ja sätib, aga tänud talle, et tegutseb- minu asi on püramiidis endaga hakkama saada. 🙂

Palusin kohale oma Kõrgema Mina, tööpakkuja, tema Kõrgema Mina, oma teejuhi, kaitseinglid, peainglid. Laua ümber oli vaikne ja pühalik seltskond. Ma rääkisin oma olukorra lahti ja asetasin selle kristall-lauale. (Olukord on tavaliselt minu jaoks mingi kujundina, esemena, sümbolina) Violetne leek ja laekristall tegid oma töö ning ma jäin naiivselt ootama, mis nõu mulle antakse ja mis edasi saab. Vaikus. Seletasin uuesti ja küsisin nõu. Palusin. Veensin vastama. Vaikus. Vaatasin neid – see oli nagu mingi ääretult igav ja pikaleveninud reedene töökoosolek! Mõned vaatasid ringi, mõni keerutas pöidlaid ristatud sõrmede vahel laual… Ma ei saanud midagi aru! Olin nagu nähtamatu jutuvestja! Muidugi ma lõin käega. Istusin ja põrnitsesin omaette. Vaagisin ikka veel. Ikka veel, ka sellises seltskonnas, ei mõistnud ma, mis minult oodatakse ja miks vaikitakse! Siis mõtlesin, et mis saab, kui ma seda tööd vastu ei võta? Oi, kui paha tunde see mõte tekitas! See oli nii paha, et tõusin selle peale püsti ja ütlesin, et võtan selle töö vastu! Te ei kujuta ettegi, mis nüüd lahti läks! Tõeline rõõmupidu! Nad nagu ärkasid üles, kõik kallistasid mind ja üksteist, sooviti õnne ja edu. Tõeline puntratants! Siis ma ei saanud aru, milleks see kõik. Täna ma saan aru. Täna ma tean, et me teeme ise oma valikud ja meil on vastutus. Mitte keegi ei tee meie eest valikut. Ei tööandja ega peaingel. Ja valiku tegemine on ka lihtsam, kui te arvata oskate. Tunnetage oma keha. Kuidas keha reageerib. Sest see on teie kõige lähedasem ja ustavam sõber. Kui on valikud, kujustage end neis olukordades ette ja tunnetage väga täpselt keha reaktsiooni antud olukorras. Millises olukorras keha end hästi tunneb, see valigegi. Nii ei saa eksida.

Veel- Miikael ütleb, et kõiki ei saa püramiidi tuua. Et peaks küsima luba. Ma olen sellega palju tööd teinud ja minu praktika ütleb, et kes tuleb, see tuleb, ilmselt siis tema Kõrgem Mina on sellega nõus. Aga kui ei ilmu, siis  ei ilmu. Ja katki pole midagi, järelikult ei peagi asjaga sel moel tegelema. Õige on järgida oma intuitsiooni ja olla voolus, mitte pressida, ei ennast ega ammugi mitte teisi.

Inimene, kes mulle tööd pakkus, oli Crystal Ra. Tema tulek mu ellu avas mu tiivad, kinkis lennujulguse ja inspireeris avastama inglimaailma, lisades sinna vähehaaval vürtsina uut energiat. Aga see on hoopis teine lugu ja tuleb natuke hiljem. Täna siis Miikaeli Väepüramiid. Astuge sisse, kallid, te olete siin alati oodatud iseendaga teadlikku koostööd tegema!

Miikael räägib:

Me aitame teil nüüd püstitada oma Väepüramiidi, kuhu võite minna vaiksel ajal – kas meditatsioonis või uneajal – et saada tervendust ja kosutust, et luua seda, mida te luua soovite, ning et leida jumalikke lahendusi kõikidele situatsioonidele ja väljakutsetele, mida võite kohata oma teel.

Kujustage või tunnetage Valgusepüramiidi. Taotluse jõudu kasutades kinnitage enesele, et see püramiid manifesteerub viiendas dimensioonis. Teie püramiidil on tipp ning see võtab vastu spiraalina sissevoolavat vikerkaarevärvides valgust, mis sisaldab kõiki meie Isa/Ema Jumala värve, voorusi ning omadusi.

Kui te sisenete oma püramiidi, vaadake ringi: seinad ja põrand kiirgavad vastu sisemist Valgust ning 12 kristalltooli paiknevad laua ümber ringis. (Te võite alati vajaduse korral toole juurde tuua.) Ruumi keskel asetseb ümmargune Kristalllaud ning kui te selle peale pikali heidate, siis kohandab ta end täiuslikult teie keha järgi. Hiiglaslik selgest kvartsist kristall ripub laes täpselt laua keskme kohal. Kristalli mõlemad otsad on tahutud ning ülemine ots on kinnitatud püramiidi tippu.

See on teie püramiidi baasstruktuur. Siiski me soovitame, et lisaksite juurde oma isiklikke kohandusi, sest kui te külastate oma Püha Templit, siis tehke ta enese jaoks hubaseks ning omaseks. Me toome teile nüüd mõningaid näiteid, kuidas te võiksite kõige efektiivsemalt oma püramiidi kasutada.

Konflikti leevendamine kellegagi

Oletame, et teil on konfliktsituatsioon kellegagi oma elus. Minge meditatiivses seisundis oma Pühasse Püramiidi, istuge ühele kristalltoolidest ning kujustage teist inimest istumas samas ruumis teie vastas, kusjuures Kristalllaud jääb teie vahele. Kutsuge selle inimese Kõrgemat Mina, paluge, et ta ühineks teiega sel ajal, kui peate dialoogi selle isikuga. Palun jätke kõrvale oma ego ning rääkige südamest, lastes oma hingel end juhtida. Rääkige objektiivselt oma asjast. Ja kui te asetate selle probleemi või konfliktsituatsiooni Kristalllauale, paluge jumalikku lahendust, mis oleks kõrgeimate tagajärgedega teie mõlema jaoks. Kujustage violetset transformatsioonileeki Kristalllaual leegitsemas, nähke seda ümbritsemas situatsiooni, kuni see täielikult tasakaalustub ning harmoniseerub. Violetne leek muundab ning korrastab energiaid nendes mõttevormides, mis selle situatsiooni on loonud.

Nüüd vaadake, kuidas Suur Kristall, mis ripub Kristalllaua kohal, süttib ning hakkab järjest eredamalt kiirgama, paisates välja kuldse valguse voogusid (need näevad välja kui taevas sähvivad välgunooled äikesetormi ajal). Algul on need välgunooled fokuseeritud Kristalllauale, sest nende eesmärk on muundada lauale pandud situatsiooni, kuid seejärel laieneb välkude sähvimine teie mõlemani, täites lõpuks oma eredusega kogu ruumi. Olete üleni Jumaliku Allika energiasse sulgunud. Ning nii teie mõlemad kui ka kogu situatsioon saab laetud kosmilise Elujõu ning Loome-energiaga. Seejärel peate te usaldama tulemuse Vaimu juhtimise alla. Te peate lülitama end autopiloodi peale, nii et te ei tea, kuhu te lähete või milliseks tulemus täpselt kujuneb, kuid usaldate, et see, mis tuleb, on kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.

Enesetervendamisest

Kui soovite keskenduda probleemile oma füüsilises kehas – kas haigusele või mõnele tasakaalustamata situatsioonile – asetage end Kristalllauale. Väljendage oma soov, mis võib olla spetsiifiline või lihtsalt üldist korrastamist ja häälestumist taotlev.

Paluge oma Kõrgemat Mina või Mina Olen Kohalolekut olla enese kosmiline juhendaja ning jälgida protsessi kulgemist, kui violetne leek teid täidab ja ümbritseb ning kui sellele järgneb välgunoolte aktiveerumine. See kiirendab ning võimendab oluliselt protsessi, kus vabanevad kõiksugused teie füüsilises kehas paiknevad negatiivsed energiad, ning toetab valguskeha ülesehitamist.

Te avastate peagi, et teil pole lubatud panna tervendamiseks oma püramiidi Kristalllauale mitte kedagi, ilma et see isik selleks loa annaks (kuid mõningatel juhtudel, erandkorras võib loa anda ka inimese, keda oma püramiidis tervendada soovite, Kõrgem Mina.)

Otsuste tegemisest ning manifestatsioonist

Kui teil on vaja teha otsus, minge oma Väepüramiidi, et kindlustada ning energiseerida oma visioone ning püüdlusi. Siin võite te kõige dünaamilisemas vormis kasutada universaalseid manifestatsiooniseadusi, sisenedes protsessi, kus teist saavad meistrid ning oma loomingu eest täisvastutust kandvad kaasloojad.

Laske oma visioonil tulevikust selgineda kõikides valdkondades: nii vaimses, mentaalses, emotsionaalses kui füüsilises. Kasutage Väepüramiidis olles oma teadmisi manifestatsioonist (visualiseerimist ning tänulikkust selle eest, mida soovite oma ellu tuua) ning vaadake, kuidas imed teie elus lahti rulluma hakkavad. Paluge vaid pidevat kooskõlas-olemist Kõrgeima Jumaliku Plaaniga.

Kui on tegemist grupi situatsiooniga – kas perekonnas või töökohas – nähke kõiki asjasse puutuvaid inimesi istumas kristalltoolidel ning pange oma situatsioon ümarlauale teie keskel. Kutsuge nüüd nende inimeste Kõrgemaid Minasid ning paluge neil seista nende inimeste selja taga ning jälgida protsessi.

Ning jälle, asetage situatsioon Kristalllauale, kujustades ning paludes lahendust, mis oleks kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Taotlege jumalikku lahendust. Ning siis pühendage nii palju aega, kui on vaja, et fokuseerida energiat selle situatsiooni korrastamiseks. Vaadake, kuidas violetne leek selle maagiliselt neutraliseerib ning kuidas Vaimu välgud kõik situatsiooni loonud ebakõlalised mõttevormid transformeerivad, andes neile kõrgeima võimaliku ning korrapärase vormi.

On hetki, kui soovite olla üksi oma Väepüramiidis ning siis võib jälle tekkida vajadus seda laiendada mõõtmatult suureks, tuua sinna sisse palju inimesi ning olukordi, nii suuri kui väikesi, mis vajavad muundamist kõrgeimasse võimalikku vormi.

Oma viienda dimensiooni Väepüramiidi kasutades, ületate te nii kolmanda dimensiooni negatiivsed, moonutatud energiad kui ka neljanda dimensiooni konfliktsed ja ambitsioonikad energiad. See on aeg, mille te pühendate iseendale, et end korrastada ning saavutada taas võime funktsioneerida Valguse peentel tasanditel, kus täiuslikkus on ainuvõimalik.

Kallid sõbrad, teist on saamas mitmedimensioonilised Valgusolendid sedamööda, kuidas te integreerite oma olemusse Kõrgema Mina eri tasandeid (alates Hingest lõpetades Allika enesega), saades sel viisil järk-järgult transpersonaalseks. See ongi ülestõusmine, mu armsad: ühinemine iseenda kõikide osadega, kes teist maha jäid, kui laskusite sellesse unistusteilma – planeedile, nimega Maa. Me teame, kui võimsad te tegelikult olete ning me näeme teis mõõtmatut potentsiaali.

Miikaeli püramiidi tekst pärineb: www.valgusesaar.ee