Kristiina Raie

Tere,
olen vaimolemus, kelle omapära on kujunenud ja küpsenud mitmetes erinevates galaktikates, tsivilisatsioonides. Planeet Maad mäletan ka teistsuguses seisundis. Kunagi oli see planeet osake suuremast planeedist – näen seda selgelt. Mingil ajal toimus eraldumine, nagu uuestisünd – väiksem osa eraldus ja muutus omaette täiuslikuks maailmaks… Minu olemusele sobivamat keha ja teadvust mäletan ma kah – elasin mitmeid elusid planeedil, kus oli valitsevaks tuleenergia (vulkaanid, tuli, gaas). Minu keha oli hõredama konsistentsiga, nagu gaasiline, aga samas täiesti koospüsiv ja füüsilise vormiga, punaka värvusega…ja võimsa energiaga. Me suhtlesime telepaatiliselt. Kui ma vaatlen tolles kehas olles inimkeha, siis tundub mulle inimese (füüsiline) aju väga väikese ja piiratuna. Ja ma mõtisklen, et kuidas küll olles ankurdunud oma vaimuga sellisesse kehasse – on võimalik veel armastada…
Aga ka inimesena olen kehastunud juba palju kordi. Olen kogenud läbi aastatuhandete palju valu ja ka pettumust enda suhtes, sest pole suutnud paljusid elukogemusi enda vääriliselt mõista ja kogeda.
Mulle meenuvad mõned elud, kus minu füüsis oli segatud verega inimolemus, kelle füüsiline suurus oli täpselt kolm korda suurem tavainimese kehast. Meie rass mõjus maainimestele inimjumalustena. Ja ma mäletan, kuidas ma sain kogeda tohutut armastust nendes kehastustes. Kuid see rass elas maa peal ainult teatud perioodi, siis meie rahvas lahkus teise dimensiooni. Me aitasime inimolenditel teha arengus olulise hüppe ja siis lahkusime. Ma tunnetan siiani selle suure rassi tohutut armastamise võimet – nad kiirgasid oma armastuses lausa tugevat soojust. Tegelikult on inimrassi aidatud korduvalt. Nüüd on ehk käes aeg, kus inimolemuste vaimupimedus on taandumas – neist saavad nägijad ja teadjad, nende süda saab olema avatud. Aga süda avaneb siis, kui inimene mõistab ja näeb…
Avatud südamega inimene kiirgab erilist vibratsiooni, millel on omakorda eriline heli. Seda heli kuuleb kogu galaktika ja maailm inimese ümber. See heli tervendab kõike enda ümber.
Praegusesse ellu kehastusin ma kauni eesti naisena. Mulle meeldib minu keha intensiivsus, selle keha potentsiaal. Minu vaimolemusel on praeguse kehaga arenenud meeldiv koostöö, kus keha juba usaldab liitunud vaimolendit ja laseb vaimul vabalt avalduda. Minu tubli keha selles elus on kogenud mitmeid jõulisi kogemusi, mis inimese tavamõistes on ehk hirmutavad, aga kuna minu vaim mõistab kogemuste vajalikkust, siis on vaimolemus mõjunud ka kehale rahustavalt, nii et kogetu pole jätnud füüsiliselt negatiivset mälu.
Kes ma olen selles elus?
Olen nägija ja teadja, kes näeb ja kogeb ise ning on abiks teistele nende kogemuste mõistmisel.
Olen armastuse jagaja ja vastuvõtja, kes aitab ka teistel armastust jagada ja vastu võtta.
Olen See Kes Näeb ja Teab ja aitab ka teistel saada Nägijateks ja Teadjateks.

Armastusega,
(selles elus nimega) Kristiina

Meie erinevad teadvuseseisundid.
Olen mõelnud, et miks ma ei saa kogu infot kirja panna ja levitada neti teel…aga siis tunnetan, et on teadmisi mida peaksin edasi andma suuliselt, vastavas seisundis. Sest minu vibratsioon muudab kogu ruumisoleva energia, mis omakorda mõjutab inimeste seisundit ja aitab inimestel minu informatsiooni KOGEDA mitte lihtsalt kuulata. Maailmas on läbi saamas teadmiste ajastu, käes on KOGEMISE ajastu, kus me kuuldud informatsiooni koheselt kogeme oma olemusega ja kui see info ei lõimu meiega, siis pole seda hetkel meile vaja – nii lihtne see ongi.
On oluline kallid inimesed, et te eriti praegusel ajal tunnetaksite iseseisvalt informatsiooni mis teieni jõuab erinevate allikate kaudu – ärge mõelge! Vaid pöörake tähelepanu oma sisetundele, mis tunne on kuulata seda infot, püüdke seda vastu võtta oma kehaga.
Meie erinevad teadvusetasandid….
Alateadvus – kõikide elatud elude kogemuste pagas ja omandatud reaktsioonid nendele kogemustele. Kui me laseme oma alateadvusel enamuse ajast meid vabalt juhtida, siis see tähendab seda, et me reageerime sündmustele vastavalt meie eelnenud kogemustele. Alateadvus on täisautomaatika, mis analüüsib välist situatsiooni, otsib mälupangast superkiirusega minevikust sarnase kogemuse ja sellele järgnenud tulemuse ning paneb meid jälle sarnaselt reageerima, ikka selleks et nö ellujääda. Alateadvus on täisautomaatikal töötav ellujäämisprogramm, mis samas on meie vaimule piirav, sest ei lase kogeda kogemust uuel moel.
Tavateadvus – on teadlik teadvusetasand, mis aitab vastu võtta teadlikke otsuseid, planeerida elu. Aga see teadvustasand ei juhi meie elu, meid juhivad isiklikud uskumused elust. Ja isiklikud uskumused kujunevad meil välja läbi elude saadud kogemuste põhjal. See millesse me sisemiselt usume, sellele koondub meie tähelepanu automaatselt ja me teeme vastavad valikud selle suunas millesse usume ning lõpuks ka kogeme seda mida uskusime toimivat – väga lihtne…ja samas võib olla raske.
Üliteadvus – meie vaimenergia teadvus, mida kogeme kui oskame lõimuda oma vaimenergiaga. Üliteadvuslik seisund on tunne! Olemine ja kogemine läbi tunde. Meie üliteadvus kogeb maailma mitmel tasandil korraga – mitmedimensiooniline teadvus.
Ma näiteks kirjutan praegu seda materjali ja kogen kuidas inimesed seda loevad, kogen reaktsioone, tundeid, samas tunnetan ja näen tänase päeva ja lähituleviku võimalikke kogemusi, tunnetan ümbritsevat ruumi jne – ma kogen hetke mitmetasandiliselt. Aga ma lasen kogemusetel mööda libiseda ega kinnitu neisse, sest hetkel ma keskendun sellele materjalile siin ja praegu.
Üliteadvuses olles võib ümbritsevat kogeda mitmel erineval viisil – kogedes tunnet kehas, saades informatsiooni piltides või sõnas, kasutada võib kõiki meie meeleorganeid.
Oluline on, mida tahaksin toonitada, et me praegusel ajal õpiksime looma ja reageerima üliteadvuslikus seisundis ehk meie vaimenergias. Siis me tegutseme ja elame alati meie kõrgemaks hüvanguks.

Praegusel ajal on palju erinevaid meetodeid, mis keskenduvad meie alateadvuses oleva negatiivse materjali ümbertöötamisele. Kui meid juhib meie vaimenergia siis alateadvuse kogemused ei mõjuta meid enam. Sest me ei lase alateadvusel kogemusi kogeda ega reageerida. Ja meie uued positiivsed kogemused üliteadvuses olles talletuvad alateadvusesse ja loovad positiivseid kogemusi ka seal. On veel üks võimalus kuidas vabaneda alateadvuses olevatest piiravatest kogemustest (me nimetame neid negatiivseteks kogemusteks, kuigi nad on lihtsalt kogemused) – me muudame oma suhtumist negatiivsetena näivatesse kogemustesse! Kuidas? Mina isiklikult olen palvetanud nö pöördunud kõiksuse poole ja tänanud SÜDAMEST iga kogetud kogemuse eest mida minu olemus on kogenud oma eksistentsi jooksul, võib tänada ka selles elus kogetu eest. See meetod toimib vastavalt Teie seisundile palve hetkel ja vastavalt Teie usule iseenda loomingusse. Aga oluline on see, et see toimib võimsalt ja koheselt. Te võite vabaneda uskumatult paljudest nö probleemidest Teie elus, sest muutunud on Teie suhtumine kogetusse.
Elage tänus ja olge õnnelik iga kogetud kogemuse eest oma elus! Tänage kõiksust kõige eest, mida olete oma elus kogenud